• Tożsamość zawodowa księgowych. Wymiar historyczny, organizacyjny, menedżerski, etyczny i psychologiczny

Tożsamość zawodowa księgowych. Wymiar historyczny, organizacyjny, menedżerski, etyczny i psychologiczny

 • Autor: Paweł Żuraw
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-623-3
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 354/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem książki jest przedstawienie problematyki działalności, sylwetki oraz profilu zawodowego księgowych we współczesnych organizacjach biznesowych. Książka odpowiada na pytanie, jaki powinien być księgowy, co kształtuje jego tożsamość, dlaczego można nazwać go menedżerem rachunkowości, a także z jakimi spotyka się w swojej pracy zawodowej problemami natury psychologicznej i etycznej.

Książka pokazuje, że w środowisku osób zajmujących się rachunkowością pojawia się wiele patologicznych zachowań, będących efektem działania niezgodnego z prawem, czynionego niekiedy świadomie, z premedytacją, a także ze względu na problemy jego zawiłości i interpretacji. Kwestia nieuczciwości i nierzetelności w sferze rachunkowości nie leży jednak wyłącznie po stronie księgowych, ale w dużej mierze po stronie ich pracodawców, właściciel i przedsiębiorstw, klientów biur rachunkowych, ogólnie ujmując - różnych relacji personalnych. Wobec powyższego, księgowi z jednej strony, ze względu na wykonywanie zawodu zaufania publicznego, powinni w swoim zachowaniu być transparentni, uczciwi, rzetelni, z drugiej zaś, są ograniczeni zależnościami personalnymi, okolicznościami zawodowymi, w tym lojalnością wobec swoich przełożonych oraz specyfiką obowiązującego prawa.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Człowiek w środowisku zawodowym

1.1. Istota i znaczenie tożsamości
1.2. Pojęcie tożsamości społecznej i zawodowej
1.3. Znaczenie wykonywanego zawodu
1.4. Rola aktywności zawodowej
1.5. Aksjologiczny wymiar ludzkiej pracy
1.6. Specyfika warunków pracy człowieka
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Ewolucja tożsamości zawodowej księgowych

2.1. Rachunkowość jako przedmiot pracy księgowych
2.2. Początki światowej rachunkowości i zawodu księgowego
2.3. Wykonywanie czynności księgowych w okresie średniowiecza
2.4. Znaczenie pierwszych opracowań z zakresu rachunkowości
2.5. Era wielkich odkryć geograficznych oraz rozwoju kompanii handlowych
2.6. Czasy rewolucji przemysłowej i wielkiego kryzysu gospodarczego
2.7. Okres po II wojnie światowej – harmonizacja i standaryzacja rachunkowości
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Polskie uwarunkowania rozwoju zawodu księgowego

3.1. Okres do pierwszych rozbiorów Polski
3.2. Czasy zaborów oraz formowanie się organizacji zawodowych księgowych
3.3. Okres dwudziestolecia międzywojennego
3.4. Polska rachunkowość w okresie II wojny światowej
3.5. Czasy gospodarki centralnie planowanej
3.6. Kształtowanie się tożsamości zawodowej księgowych od 1989 roku
3.7. Rozwój zawodu księgowego po roku 2000
3.8. Podsumowanie

Rozdział 4. Współczesne    wymagania dla wykonywania zawodu księgowego w Polsce

4.1. Różne oblicza wykonywania zawodów związanych z rachunkowością
4.2. Sylwetka zawodowa księgowych XXI wieku
4.3. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
4.4. Certyfikacja zawodowa prowadzona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
4.5. Główny księgowy w jednostce sektora finansów publicznych
4.6. Uprawnienia biegłego rewidenta
4.7. Uprawnienia doradcy podatkowego
4.8. Wybrane kwalifikacje międzynarodowe
4.9. Podsumowanie

Rozdział 5. Menedżerski i organizacyjny aspekt tożsamości zawodowej księgowych

5.1. Istota zarządzania oraz miejsce rachunkowości w tym procesie
5.2. Pionierska myśl organizatorska jako możliwa inspiracja  dla pracy księgowych
5.3. Kształtowanie się wybranych koncepcji zarządzania i ich aktualność w czasach współczesnych
5.4. Jakościowy i prakseologiczny wymiar zarządzania
5.5. Funkcja menedżera w organizacji
5.6. Kompetencje menedżerskie księgowych
5.7. Kultura a tożsamość organizacyjna środowiska zawodowego księgowych
5.8. Podsumowanie

Rozdział 6. Etyczne oraz psychologiczne determinanty tożsamości    zawodowej osób zajmujących się rachunkowością

6.1. Idea etyki w przestrzeni biznesowej – założenia teoretyczne
6.2. Zachowania patologiczne jako przejaw nierespektowania zasad etycznych
6.3. Wieloaspektowe motywy zachowań patologicznych
6.4. Etyka zawodowa księgowych w praktyce zarządzania
6.5. Przykłady nieetycznych zachowań w obszarze rachunkowości i finansów
6.6. Dylematy etyczne księgowych – studium przypadków
6.7. Zależność między psychologią, zarządzaniem, behawioryzmem i rachunkowością
6.8. Kompetencje emocjonalne niezbędne w wykonywaniu zawodu księgowego
6.9. Wybrane psychologiczne aspekty pracy księgowych
6.10. Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Netografia
Akty prawne
Spis rysunków
Spis tabel

Dr hab. Jolanta Kopka, prof. nadzw. UŁ i SAN:

Autor wykonał zadanie bardzo trudne, zestawiając wiele odmiennych punktów widzenia, przygotowując kompendium wiedzy dotyczącej aktywności zawodowych księgowych, opisując zarówno stan, jak i przemiany tej grupy zawodowej. Zainteresowanych tą pracą powinno być wiele grup czytelników: przede wszystkim związanych z rachunkowością, studentów, uczniów szkół zawodowych, nauczycieli, badaczy problemów zawodu księgowego oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. To jest dobry podręcznik, napisany w sposób klarowny, zwarty problemowo, z jasnym przekazem Autora odnośnie do Jego zamierzeń, a także ograniczeń. Struktura pracy jest przejrzysta, język przekazu komunikatywny, wielość poruszanych wątków powinna zadowolić oczekiwania wielu czytelników z różnych dyscyplin. W całej pracy można wyczuć osobiste i emocjonalne zaangażowanie Autora w powyższy projekt, co stanowi dodatkowy atut dysertacji.

Rafał Wawrowski, biegły rewident, doradca podatkowy, dyplomowany księgowy:

Publikacja ta, będąca kompendium po zawodach związanych z rachunkowością, powinna być obowiązkowym elementem seminariów na studiach licencjackich i magisterskich osób piszących prace z zakresu rachunkowości i podatków. Powinna stanowić podstawę do dyskusji, w ramach seminariów, nad możliwością kształtowania drogi zawodowej studentów, którzy wejdą w środowisko zawodowe osób zajmujących się rachunkowością i którzy powinni mieć świadomość tożsamości zawodowej księgowych. Powinni oni również wiedzieć, jakie tytuły zawodowe można uzyskać w dziedzinie rachunkowości, a przede wszystkim jakie są zasady etyczne zawarte w Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Książka ta powinna również być wykorzystana przez nauczycieli przedsiębiorczości, aby już w szkołach średnich prezentować zawód księgowego.

Paweł Żuraw

doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Wydziału Zamiejscowego w Świdnicy oraz współpracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Komisji Etyki działającej przy Stowarzyszeniu. Nauczyciel, pedagog, instruktor i egzaminator prowadzący firmę rodzinną zajmującą się szkoleniem kandydatów na kierowców w Świdnicy. Autor lub współautor 55 artykułów opublikowanych w recenzowanych wydawnictwach naukowych, ok. 100 publikacji prasowych, internetowych, felietonów, wywiadów, komentarzy, opracowań z zakresu problematyki etyki w zarządzaniu organizacjami, rachunkowości, a także funkcjonowania systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w Polsce.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane