• Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3: Niezakończone usługi budowlane. Komentarze - analizy - przychody

Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3: Niezakończone usługi budowlane. Komentarze - analizy - przychody

 • Autor: Jacek Kalinowski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 83-7251-692-8
 • Data wydania: 2006
 • Liczba stron/format: 216/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  14.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 14.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka może być traktowana jako przewodnik po zapisach Standardu, wyjaśniający ich znaczenie oraz wpływ na obraz sytuacji finansowej
i majątkowej przedsiębiorstw wykonujących działalność projektową. Książka to jest jednocześnie uzupełnieniem wcześniejszej publikacji „Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym”, w której opisane zostały zagadnienia w obszarach rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej uwzględniające specyfikę działalności przedsiębiorstw branży budowlanej w warunkach nasilającej się konkurencji i wzrostu ryzyka oraz obowiązujących regulacji krajowych i międzynarodowych w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, bez uwzględnienia zapisów KSR 3.
   
 


Spis treści:
 

Wstęp

Rozdział 1. Cel, zakres i najważniejsze definicje standardu


1. Zarządzanie projektami w branży budowlanej a potrzeby informacyjne menadżerów

2. Zakres Krajowego Standardu Rachunkowości „Niezakończone usługi budowlane”

3. Podstawowe definicje

3.1. Globalny budżet przychodów

3.2. Globalny budżet kosztów

3.3. Cykl życia umowy i koszty z tym związane

3.4. Ceny wewnętrzne
 

 

Rozdział 2. Łączenie i dzielenie umów budowlanych

 

Rozdział 3. Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej
 

 

1. Zarządzanie projektami jako źródło najlepszych praktyk szacowania stopnia zaawansowania umowy

2. Metody szacowania stopnia zaawansowania umowy

2.1. Metoda obmiaru wykonanych prac

2.2. Metoda kosztowa

2.3. Inne metody szacowania stopnia zaawansowania umowy

3. Szacowanie stopnia zaawansowania umowy za pomocą grupy różnych metod

4. Dokumentacja szacowania stopnia zaawansowania umowy

5. Zmiany zakresu umowy i wynikające z niej korekty

 

Rozdział 4. Przychody z umów budowlanych
 

 

1. Definicja przychodów z umów budowlanych

2. Zmiany umowy budowlanej i ich wpływ na globalny budżet przychodów

2.1. Zmiany cen

2.2. Zmiany zakresu umowy

2.3. Roszczenia

2.4. Premie
2.5. Kary umowne

3. Przychody z umów o usługi budowlane wyrażone w walutach obcych

 

Rozdział 5. Koszty umów budowlanych
 

 

1. Zakres kosztów umów budowlanych

2. Koszty niebędące elementem kosztów umów budowlanych


Rozdział 6. Ustalanie przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych
 

 

1. Rodzaje umów budowlanych

2. Ustalanie przychodów z niezakończonych usług budowlanych

2.1. Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach ryczałtowych (stałych)

2.2. Metoda stopnia zaawansowania - umowy o cenach „koszty plus”

2.3. Metoda zysku zerowego

3. Ustalanie kosztów z niezakończonych usług budowlanych

4. Rezerwa na przewidywaną stratę na umowie


Rozdział 7. Prezentacja i ujawnianie informacji
 

 

1. Prezentacja informacji o niezakończonych usługach budowlanych w sprawozdaniu finansowym

2. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego


Rozdział 8. Odroczony podatek dochodowy z tytułu umów budowlanych
 

 

1. Zasady ogólne
2. Odroczony podatek dochodowy a niezakończone usługi budowlane

3. Wartość podatkowa pozycji nieujętych w bilansie


Rozdział 9. Rozwiązania techniczno-organizacyjne stosowania KSR 3
 

 

1. Podsystem rachunkowości zarządczej zorientowany na zarządzanie projektami - główne założenia

2. Dokumentacja danych o przychodach i kosztach z umów budowlanych

3. Zastosowanie kont rozliczeniowych dla celów ustalenia przychodów i kosztów z niezakończonych usług budowlanych


Rozdział 10. Przykłady objaśniające zasady stosowania KSR 3
 

 

1. Przykład nr 1 - Ustalanie wyniku na niezakończonej umowie budowlanej i wycena pozycji bilansowych z nią związanych w firmie nietworzącej aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ujęcie sprawozdawcze

2. Przykład nr 2 - kompleksowy przykład objaśniający z prezentacją ujęcia przewidywanej straty w roku, w którym firma poniosła bieżącą stratę

3. Przykład nr 3 - kompleksowy przykład objaśniający z prezentacją ujęcia przewidywanej straty w roku, w którym firma wypracowała zysk

4. Porównanie wyników finansowych obliczonych w przykładzie nr 2 i w przykładzie nr 3


Spis literatury

    

Jacek Kalinowski

współautor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 "Niezakończone usługi budowlane", pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadzi zajęcia z zakresu rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, MSR/MSSF, rachunkowości zaawansowanej, a także zastosowania technik informatycznych w rachunkowości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane