• Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zbiór zadań

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zbiór zadań

 • Autor: Anna Mazurczak-Mąka Anna Szkarłat-Koszałka Krzysztof Jonas
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-33-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 250/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zbiór zadań jest przeznaczony jako pomoc naukowa przy realizacji zajęć z rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Stanowi on uzupełnienie książki Rachunkowość zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. Zarys problematyki wydanej w 2019 r.

Książka, obok zadań, zawiera szereg schematów księgowych przybliżających specyfikę zasad księgowania operacji gospodarczych w tych podmiotach, a także pytania testowe pozwalające zweryfikować stopień opanowania materiału. Istotnym walorem zbioru jest zamieszczenie rozwiązań części zadań, co umożliwia samodzielną naukę. Rozwiązania wybranych zadań są dodatkowo opatrzone komentarzami. Zbiór zawiera także przykładowy wykaz kont syntetycznych zakładu ubezpieczeń. Książka jest skierowana do pracowników wyższych uczelni, doktorantów, studentów kierunków finanse i rachunkowość, rachunkowość i controlling, audyt finansowy, a także osób zainteresowanych rachunkowością i rewizją finansową.

Autorzy są pracownikami naukowymi Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. O ubezpieczeniach, reasekuracji i podmiotach je oferujących

Wprowadzenie
Przykładowe księgowania
Schemat 1. Wniesienie wkładów do ZU przy rozpoczęciu działalności
Pytania testowe

Rozdział II. Ujęcie w rachunkowości działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Wprowadzenie
Przykładowe księgowania
Schemat 2. Pozyskanie składki
Schemat 3. Wypłata odszkodowań
Schemat 4. Koszty likwidacji szkód i regresy
Schemat 5. Koszty działalności ubezpieczeniowej – koszty administracji
Schemat 6. Koszty działalności ubezpieczeniowej – koszty akwizycji
Schemat 7. Koszty działalności ubezpieczeniowej – pozostałe koszty techniczne
Schemat 8. Pozostałe przychody techniczne
Schemat 9. Reasekuracja – problemy pozostałe

Zadania
Zadanie 2.1. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna [KJ]
Zadanie 2.2. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna [KJ]
Zadanie 2.3. Reasekuracja [KJ]
Zadanie 2.4. Rozrachunki z pośrednikami i reasekuracja [AM]
Zadanie 2.5. Działalność ubezpieczeniowa [AM]
Zadanie 2.6. Przychody zakładu ubezpieczeń [ASK]
Zadanie 2.7. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna [KJ]
Zadanie 2.8. Reasekuracja i retrocesja [KJ]
Zadanie 2.9. Odszkodowania [KJ]
Zadanie 2.10. Koszty działalności ubezpieczeniowej [KJ]
Zadanie 2.11. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna [KJ]
Zadanie 2.12. Działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna [KJ]
Zadanie 2.13. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich [ASK]  
Zadanie 2.14. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich [ASK]
Zadanie 2.15. Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji [ASK]
Zadanie 2.16. Koszty akwizycji [ASK]
Zadanie 2.17. Przychody i koszty zakładu ubezpieczeń [AM]
Zadanie 2.18. Przychody [KJ]
Zadanie 2.19. Odszkodowania [KJ]
Zadanie 2.20. Koszty zakładu ubezpieczeń [AM]
Zadanie 2.21. Koszty zakładu ubezpieczeń [AM]
Pytania testowe

Rozdział III. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji – ujęcie rachunkowe

Wprowadzenie
Przykładowe księgowania
Schemat 10. Działalność lokacyjna ZU i ZR
Schemat 11. Wycena i realizacja lokat

Zadania
Zadanie 3.1. Działalność lokacyjna [KJ]
Zadanie 3.2. Aktualizacja wartości lokat [KJ]
Zadanie 3.3. Wynik z działalności lokacyjnej [KJ]
Zadanie 3.4. Działalność lokacyjna zakładu ubezpieczeń [KJ]
Zadanie 3.5. Działalność lokacyjna [KJ]
Zadanie 3.6. Działalność lokacyjna [KJ]
Zadanie 3.7. Wycena lokat [KJ]
Zadanie 3.8. Lokaty finansowe [ASK]
Zadanie 3.9. Lokaty finansowe [ASK]
Zadanie 3.10. Wycena lokat [ASK]
Zadanie 3.11. Wycena lokat [ASK]
Zadanie 3.12. Wycena lokat [ASK]
Zadanie 3.13. Wycena lokat [KJ]
Pytania testowe

Rozdział IV. Pozostałe segmenty działalności zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Wprowadzenie
Przykładowe księgowania
Schemat 12. Pozostała działalność operacyjna

Zadania
Zadanie 4.1. Komisarka awaryjna [KJ]
Zadanie 4.2. Pozostała działalność operacyjna [KJ]
Pytania testowe

Rozdział V. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe jako narzędzie zabezpieczenia się zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przed ryzykiem niewypłacalności

Wprowadzenie
Przykładowe księgowania
Schemat 13. Ewidencja rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

Zadania
Zadanie 5.1. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego [KJ]
Zadanie 5.2. Rezerwa składek i rezerwa na pokrycie ryzyka niewygasłego [KJ]
Zadanie 5.3. Rezerwa składek [KJ]
Zadanie 5.4. Rezerwa na odszkodowania i świadczenia niewypłacone [KJ]
Zadanie 5.5. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe – ewidencja [KJ]
Zadanie 5.6. Rezerwa składek i rezerwa na odszkodowania i świadczenia niewypłacone [KJ]
Zadanie 5.7. Rezerwa na odszkodowania i świadczenia niewypłacone [KJ]
Zadanie 5.8. Rezerwa na odszkodowania i świadczenia niewypłacone [KJ]
Zadanie 5.9. Rezerwa na odszkodowania i świadczenia niewypłacone [KJ]
Pytania testowe

Rozdział VI. Sprawozdawczość finansowa zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Wprowadzenie
Przykładowe księgowania
Schemat 14. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego – ZU działu I
Schemat 15. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego – ZU działu II

Zadania
Zadanie 6.1. Bilans [KJ]
Zadanie 6.2. Bilans otwarcia, rozpoczęcie działalności [KJ]
Zadanie 6.3. Bilans otwarcia, ewidencja operacji gospodarczych, bilans zamknięcia [KJ]
Zadanie 6.4. Bilans [KJ]
Zadanie 6.5. Bilans ZU [ASK]
Zadanie 6.6. Ustalanie wyniku technicznego [KJ]
Zadanie 6.7. Ustalanie wyniku technicznego [KJ]
Zadanie 6.8. Ustalanie wyniku technicznego [AM]
Zadanie 6.9. Ustalanie wyniku technicznego [KJ]
Zadanie 6.10. Ustalanie wyniku technicznego [AM]
Zadanie 6.11. Ustalanie wyniku technicznego [AM]
Zadanie 6.12. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego [KJ]
Zadanie 6.13. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego [KJ]
Zadanie 6.14. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego [ASK]
Zadanie 6.15. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego [ASK]
Zadanie 6.16. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego [KJ]
Zadanie 6.17. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego [KJ]
Zadanie 6.18. Ustalanie wyniku technicznego i ogólnego [KJ]
Zadanie 6.19. Ustalanie wyniku ogólnego [KJ]
Zadanie 6.20. Wynik techniczny i ogólny [KJ]
Zadanie 6.21. Ewidencyjne i sprawozdawcze ustalenie wyniku finansowego [ASK]
Zadanie 6.22. Techniczny i ogólny rachunek zysków i strat [KJ]
Zadanie 6.23. Techniczny i ogólny rachunek zysków i strat [KJ]
Zadanie 6.24. Techniczny i ogólny rachunek zysków i strat [KJ]
Zadanie 6.25. Rachunek zysków i strat. Bilans [ASK]
Zadanie 6.26. Rachunek przepływów pieniężnych [ASK]
Zadanie 6.27. Rachunek przepływów pieniężnych [ASK]
Zadanie 6.28. Zestawienie zmian w kapitale własnym [KJ]
Zadanie 6.29. Od bilansu do bilansu [KJ]
Zadanie 6.30. Wpływ operacji gospodarczych na poszczególne sprawozdania [KJ]
Pytania testowe

Rozdział VII. Ocena sytuacji majątkowej i finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji

Wprowadzenie

Zadania
Zadanie 7.1. Ocena wskaźnikowa [ASK]
Pytania testowe

Rozdział VIII. Rozwiązania wybranych zadań wraz z komentarzem

Wprowadzenie

Zadanie 2.1.
Zadanie 2.6.
Zadanie 2.7.
Zadanie 2.9.
Zadanie 2.10.
Zadanie 3.3.
Zadanie 3.13.
Zadanie 4.1.
Zadanie 4.2.
Zadanie 5.1.  
Zadanie 5.4.
Zadanie 5.9.
Zadanie 6.1.
Zadanie 6.2.
Zadanie 6.3.
Zadanie 6.7.  
Zadanie 6.13.
Zadanie 6.19.  
Zadanie 6.22.  
Zadanie 6.26.  
Zadanie 6.28.
Zadanie 6.29.

Rozdział IX. Odpowiedzi i podpowiedzi


Rozdział 1. Pytania testowe

Rozdział 2. Zadania

Zadanie 2.2.  
Zadanie 2.3.  
Zadanie 2.4.  
Zadanie 2.5.  
Zadanie 2.8.  
Zadanie 2.11.  
Zadanie 2.12.
Zadanie 2.13.  
Zadanie 2.14.  
Zadanie 2.15.   
Zadanie 2.16.   
Zadanie 2.18.
Zadanie 2.19.
Zadanie 2.20.
Zadanie 2.21.
Pytania testowe

Rozdział 3. Zadania

Zadanie 3.1.
Zadanie 3.2.  
Zadanie 3.4.  
Zadanie 3.5.
Zadanie 3.6.  
Zadanie 3.7.
Zadanie 3.8.
Zadanie 3.9.
Zadanie 3.10.
Zadanie 3.11.
Zadanie 3.12.
Pytania testowe

Rozdział 4. Pytania testowe

Rozdział 5. Zadania

Zadanie 5.2.
Zadanie 5.3.
Zadanie 5.5.
Zadanie 5.6.
Zadanie 5.7.
Zadanie 5.8.
Pytania testowe

Rozdział 6. Zadania

Zadanie 6.4.  
Zadanie 6.5.  
Zadanie 6.6.  
Zadanie 6.9.
Zadanie 6.10.
Zadanie 6.12.
Zadanie 6.14.
Zadanie 6.15.
Zadanie 6.16.
Zadanie 6.17.
Zadanie 6.18.
Zadanie 6.19.
Zadanie 6.20.
Zadanie 6.21.
Zadanie 6.23.
Zadanie 6.24.
Zadanie 6.25.
Zadanie 6.27.
Zadanie 6.30.
Pytania testowe

Rozdział 7. Zadania

Zadanie 7.1.
Pytania testowe

Przykładowy wykaz kont syntetycznych zakładu ubezpieczeń

dr hab. Artur Hołda, prof. UEK, DK SKwP:

(…) opracowanie może służyć jako efektywna i systemowa pomoc zarówno w procesie dydaktycznym (nie tylko na uczelniach wyższych), jak i dla osób pragnących poszerzyć lub usystematyzować wiedzę z opracowanych zagadnień. Przedstawione schematy księgowe, zadania czy quizy z merytorycznego punktu widzenia nie budzą zastrzeżeń i wskazują na bardzo dobrą orientację autorów w omawianym zakresie. (…) Poziom opracowania, jako całości, oceniam jednoznacznie pozytywnie i mogę polecać publikację nie tylko studentom i osobom przygotowującym się do egzaminów z zadanej tematyki, lecz również praktykom działalności gospodarczej. Publikacja może być również z powodzeniem wykorzystywana przez kandydatów na biegłych rewidentów czy inne osoby przygotowujące się do zdawania różnego rodzaju egzaminów zawodów »certyfikowanych«.

Anna Mazurczak-Mąka
mgr, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Książki tego autora

Anna Szkarłat-Koszałka
dr, Katedra Rachunkowości Finansowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Książki tego autora

Krzysztof Jonas
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek zarządu SKwP o/o w Krakowie, członek IAEER, ISDRS, autor licznych publikacji związanych z rachunkowością zakładów ubezpieczeń, problematyką podatkową, a także edukacją w rachunkowości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane