• Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego

Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego

 • Autor: Bronisław Micherda redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-208-5
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 238/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  11.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce podjęto analizę aktualnych i ważnych zagadnień dotyczących rachunkowości w dobie kryzysu gospodarczego. Uporządkowana logicznie publikacja obejmuje cztery bloki tematyczne poświęcone:

- istotnym problemom rachunkowości w sytuacjach kryzysowych,
- analizie finansowej ukierunkowanej na ocenę sytuacji kryzysowej,
- przemianom w rachunkowości pod wpływem kryzysu finansowego w wybranych sektorach gospodarki,
- wpływowi sytuacji kryzysowej na modyfikację celu badania sprawozdań finansowych i rozwiązaniom w zakresie nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami.
Spis treści:
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Rachunkowość a idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
w dobie kryzysu ekonomicznego
Dr Joanna Krasodomska
 
Wprowadzenie
1.1. Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.2. Obszary społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.3. Prezentacja informacji z zakresu społecznej odpowiedzialności przez przedsiębiorstwa
1.4. Powiązanie społecznej odpowiedzialności biznesu z rachunkowością przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Wycena i jej aktualizacja w warunkach kryzysu gospodarczego
Dr Konrad Grabiński
 
Wprowadzenie
2.1. Wycena w teorii rachunkowości oraz aktach normatywnych sprawozdawczości finansowej
2.2. Koncepcje wyceny we współczesnej sprawozdawczości finansowej
2.3. Pojęcie aktywów i zobowiązań we współczesnej sprawozdawczości finansowej
2.4. Aktualizacja wartości bilansowych na przykładzie utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych polskich spółek giełdowych
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Biznesowa koncepcja sprawozdania finansowego w dobie kryzysu gospodarczego
Dr Danuta Krzywda
 
Wprowadzenie
3.1. Wady dotychczasowego modelu sprawozdania finansowego
3.2. Założenia modelu sprawozdania finansowego
3.3. Proponowane wzory sprawozdania finansowego – części objętych warunkiem spójności
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 4. Znaczenie polityki rachunkowości w okresie kryzysu
Mgr Paweł Zieniuk
 
Wprowadzenie
4.1. Polityka rachunkowości jako przejaw demokracji we współczesnej rachunkowości
4.2. Polityka rachunkowości w realizacji celów przedsiębiorstwa
4.3. Prowadzenie polityki rachunkowości w świetle rachunkowości kreatywnej
4.4. Znaczenie polityki rachunkowości w okresie osłabionej koniunktury gospodarczej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Regulacje prawne w zakresie świadczenia usług rachunkowości w Polsce w sytuacji kryzysu gospodarczego
Dr Katarzyna Świetla
 
Wprowadzenie
5.1. Przepisy międzynarodowe w zakresie usługowego prowadzenia rachunkowości (harmonizacja i standaryzacja)
5.2. Rozwiązania prawne w polskiej ustawie o rachunkowości
5.3. Regulacje dotyczące wymogów w zakresie uzyskania uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
5.4. Rozwiązania polskie w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach Unii Europejskiej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 6. Wpływ ustawowej odpowiedzialności kierownika jednostki oraz członków rady nadzorczej na poziom wiarygodności sprawozdań finansowych
w obliczu kryzysu gospodarczego
Mgr Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk
 
Wprowadzenie
6.1. Artykuł 4a ustawy o rachunkowości a kompetencje organów korporacyjnych
6.2. Artykuł 4a ustawy o rachunkowości: zasada i przesłanki odpowiedzialności
   6.2.1. Wina
   6.2.2. Przesłanki odpowiedzialności
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Wyniki badań stosowania asymetrycznych, złożonych instrumentów pochodnych oraz próba konstrukcji rozwiązania problemu „toksycznych opcji walutowych” w Polsce – ujęcie mikro- i makroekonomiczne
Dr Mariusz Andrzejewski
 
Wprowadzenie
7.1. Przedmiot, zakres i cel badań
7.2. Ujęcie mikroekonomiczne asymetrycznych, złożonych instrumentów pochodnych
7.3. Mechanizm międzynarodowej makroekonomicznej spekulacji z wykorzystaniem wirusa AZIP
7.4. Ocena dotychczasowych propozycji rozwiązań problemu „toksycznych” opcji walutowych
w Polsce
7.5. Próba konstrukcji algorytmu rozwiązującego problem „toksycznych” opcji walutowych
w Polsce
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 8. Światowe wskaźniki oceny sytuacji kryzysowej
Dr Marcin Kędzior
 
Wprowadzenie
8.1. Niefinansowe mierniki sytuacji kryzysowej
8.2. Finansowe wskaźniki oceny sytuacji kryzysowej
8.3. Ograniczenia modeli finansowych prognozujących trudną sytuację finansową
w przedsiębiorstwie
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 9. Sektor ubezpieczeń wobec globalnego kryzysu finansowego
Dr Anna Szkarłat
 
Wprowadzenie
9.1. Sytuacja makroekonomiczna a sektor ubezpieczeń
9.2. Sektor ubezpieczeń na rynkach finansowych
9.3. Prawne regulacje rachunkowości ubezpieczycieli a kryzys finansowy
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 10. Działalność Otwartych Funduszy Emerytalnych w czasie kryzysu
Dr Krzysztof Jonas
 
Wprowadzenie
10.1. Stopy zwrotu OFE w czasie kryzysu
10.2. Działalność inwestycyjna OFE w czasie kryzysu
10.3. Wyniki finansowe OFE w czasie kryzysu
10.4. Sytuacja finansowa PTE w czasie kryzysu
10.5. Konsekwencje strat OFE
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 11. Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej służby zdrowia
Mgr Bartłomiej Wrona
 
Wprowadzenie
11.1. Regulacje prawne dotyczące zakładów opieki zdrowotnej
11.2. Źródła finansowania ochrony zdrowia a sytuacja kryzysowa gospodarki
11.3. Nowe regulacje rachunku kosztów w przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 12. Cel i uwarunkowania badania sprawozdania finansowego w świetle sytuacji kryzysowej
Prof. zw. dr hab. Bronislaw Micherda
 
Wprowadzenie
12.1. Kontrowersje wobec kreatywności rachunkowości
12.2. Zasada kontynuacji działalności jednostki przesłanką nowelizacji celu badania sprawozdania finansowego
12.3. Nowelizacja celu badania sprawozdania finansowego i uwarunkowania kompetencyjne
12.4. Rola analizy finansowej w badaniu sprawozdania finansowego
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 13. Nadzór publiczny nad badaniem sprawozdania finansowego konsekwencją sytuacji kryzysowej
Mgr Łukasz Górka, mgr Ewa Grabowska-Kaczmarczyk, mgr Małgorzata Szulc
 
Wprowadzenie
13.1. Kontrola nad jakością badania sprawozdania finansowego w świetle regulacji Unii Europejskiej
13.2. Kontrola jakości badania sprawozdań finansowych w regulacjach krajowych
13.3. Instytucja nadzoru publicznego efektem dostosowania polskich regulacji do wymogów europejskich
Podsumowanie

Bibliografia

Bronisław Micherda redakcja naukowa

prof. dr hab., biegły rewident, prodziekan Wydziału Finansów i kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zmarł 10 lutego 2016 roku.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane