• Rachunkowość sektora finansów publicznych

Rachunkowość sektora finansów publicznych

 • Autor: Teresa Kiziukiewicz redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-514-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 420/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  76.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce przedstawiono zasady prowadzenia rachunkowości w poszczególnych formach organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych na każdym z trzech szczebli samorządu terytorialnego z uwzględnieniem rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. W kolejnych rozdziałach pracy omówiono zagadnienia takie, jak:

- gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych,
- ogólne zasady rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, z uwzględnieniem dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ustalania wyniku finansowego, rozliczeń zakładów samorządowych z budżetem i pozostałych obszarów rachunkowości w podmiotach sektora finansów publicznych,
- rachunkowość budżetu środków europejskich,
- rachunkowość budżetu zadaniowego.

Każdy rozdział rozpoczyna ogólna charakterystyka prezentowanych w nim zagadnień i związanych z nimi podstawowych pojęć. Omawiane w rozdziałach szczegółowe problemy rachunkowości są poparte przykładami rozwiązań ewidencyjnych. Poszczególne podrozdziały kończy podsumowanie poruszanych w nich treści, co sprzyja wyeksponowaniu najistotniejszych kwestii merytorycznych. Poszerzenie wiedzy umożliwia natomiast zamieszczony po każdym rozdziale zestaw literatury przedmiotu. Taka konstrukcja jest bardzo ważna, ponieważ książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także osób zajmujących się rachunkowością w jednostkach sektora finansów publicznych.

Autorzy pracy są pracownikami naukowymi Instytutu Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego i Pracowni Rachunkowości w Katedrze Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Spis treści:

WPROWADZENIE    

1. GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1.1. Istota i struktura budżetu
1.2. Podstawowe zasady budżetowe
1.3. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych
1.4. Klasyfikacja budżetowa
1.5. Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów   
publicznych

2. OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

2.1. Istota i zakres rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
2.2. Podstawy prawne rachunkowości sektora finansów publicznych
2.3. Specyficzne cechy i zasady rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
2.4. Majątek jednostek sektora finansów publicznych i źródła jego pochodzenia
2.5. Organizacja rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
2.6. Rola głównego księgowego w jednostkach sektora finansów publicznych

3. RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

3.1. Charakterystyka kont bilansowych i pozabilansowych budżetu
3.2. Środki pieniężne i kredyty bankowe
3.3. Dochody budżetowe i ich rozliczenie
3.4. Wydatki budżetowe i ich rozliczenie
3.5. Wynik wykonania budżetu
3.6. Jednostka samorządu terytorialnego jako organ podatkowy

4. EWIDENCJA DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYNIKU FINANSOWEGO W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

4.1. Struktura planu kont jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
4.2. Ewidencja dochodów i wydatków w jednostkach budżetowych
4.3. Pozabilansowa ewidencja w jednostkach budżetowych
4.4. Ewidencja przychodów i kosztów a wynik finansowy jednostki budżetowej

5. GOSPODARKA FINANSOWA, WYNIK FINANSOWY I ROZLICZENIA Z BUDŻETEM SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

5.1. Ogólne zasady gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych
5.2. Elementy kształtujące wynik finansowy samorządowego zakładu budżetowego – rozwiązania ewidencyjne  
5.3. Rozliczenia samorządowego zakładu budżetowego z budżetem

6. POZOSTAŁE OBSZARY RACHUNKOWOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

6.1. Zasady wyceny i ewidencji majątku trwałego
6.2. Ewidencja i wycena rzeczowego majątku obrotowego
6.3. Rozrachunki – ewidencja i wycena  
6.4. Ewidencja i wycena środków pieniężnych  
6.5. Ewidencja funduszy
6.6. Ewidencja rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, rezerw oraz dotacji

7. FUNDUSZE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I ICH ROZLICZANIE (RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH)

7.1. Środki z funduszy zagranicznych – charakter i procedury
7.2. Dokumentowanie wykorzystania funduszy unijnych
7.3. Księgowa ewidencja funduszy unijnych i ich rozliczanie
7.4. Ujęcie pozaunijnych środków zagranicznych w księgach rachunkowych JSFP
7.5. Sprawozdawczość z wykorzystania środków zagranicznych

8. RACHUNKOWOŚĆ JSFP A BUDŻET ZADANIOWY

8.1. Istota i cel budżetu zadaniowego
8.2. Ujęcie budżet zadaniowego w rachunkowości
8.3. Ewidencja księgowa i sprawozdawczość w układzie zadaniowym 

Teresa Kiziukiewicz redakcja naukowa

prof. zw. dr hab., kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej i Rachunku Kosztów, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane