• Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Zbiór ćwiczeń oraz schematy ewidencji operacji gospodarczych

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Zbiór ćwiczeń oraz schematy ewidencji operacji gospodarczych

 • Autor: redakcja naukowa Kazimierz Grygutis
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-927-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 216/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Podręcznik stanowi pomoc do samodzielnego opanowania ewidencji zdarzeń gospodarczych w różnego typu przedsiębiorstwach oraz przedstawienia ekonomicznego obrazu firmy w sprawozdawczości finansowej.

Wprowadzający do opracowania pierwszy rozdział „Podstawowe zasady ewidencji działalności gospodarczej” (rachunkowość w pigułce) w przystępny i syntetyczny sposób przedstawia podstawowe zasady ewidencji działalności gospodarczej z uwzględnieniem podmiotów prowadzących księgi podatkowe oraz pełne księgi rachunkowe. Jest to wprowadzenie do obowiązującego systemu rachunkowości w celu ogólnego zapoznania się z ewidencją księgową przez osoby, które nie miały do czynienia z tą problematyką.

Prezentowane w poszczególnych rozdziałach zbiory zadań zawierają przykłady ewidencji zaszłości gospodarczych, kalkulacje i rachunek kosztów, wyników finansowych oraz podstawowe zasady prezentowania danych wynikających z ewidencji księgowej w sprawozdawczości finansowej.

Opracowanie potraktowano jako niezbędny zakres ćwiczeń, pozwalający na opanowanie zasad rachunkowości finansowej, a w szczególności klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, rachunku kosztów, wyceny składników majątkowych i źródeł ich finansowania, ustalenia efektów gospodarowania oraz prezentowania danych w sprawozdawczości finansowej.

Dla ułatwienia samodzielnego rozwiązania zadań każdy tematyczny zakres ewidencji poprzedzono syntetycznym schematem księgowań operacji gospodarczych – prezentowanych na wykładach z tego przedmiotu. Schematy ewidencji oraz zadania do ćwiczeń dostosowano do obowiązujących standardów nauczania rachunkowości finansowej w szkołach wyższych oraz ustawy o rachunkowości.

Część ćwiczeń dostosowano do praktycznego wprowadzania danych księgowych do programów komputerowych w celu sporządzania deklaracji podatkowych, rozliczeń z ZUS oraz sprawozdawczości finansowej. Opracowane zadania są zróżnicowane pod względem stopnia trudności, co umożliwia dostosowanie poziomu ćwiczeń do wykładu z tego przedmiotu, z uwzględnieniem percepcji słuchaczy.

Opracowanie stanowi cenną pomoc w należytym opanowaniu niezbędnej wiedzy z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Adresatami podręcznika są nie tylko studenci szkół wyższych, ale również słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych, szkół średnich, a także osoby samokształcące się.

Spis treści:

Wstęp

Wykaz kont zastosowanych w pracy

Rozdział I. Podstawowe zasady ewidencji działalności gospodarczej (rachunkowość w pigułce)

1. Rachunkowość w pigułce
2. Sprawozdawczość finansowa jako synteza zapisów księgowych

Rozdział II. Ewidencja środków pieniężnych, kredytów bankowych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

II.1. Ewidencja środków pieniężnych w kasie
II.2. Środki pieniężne w drodze
II.3. Czeki i weksle obce
II.4. Środki pieniężne na rachunku bankowym
II.5. Kredyty bankowe
II.6. Papiery wartościowe – krótkoterminowe akcje, udziały i inne papiery
II.7. Rachunek bankowy środków dewizowych

Rozdział III. Ewidencja rozrachunków i rozliczeń

III.1. Rozrachunki z dostawcami
III.2. Rozrachunki z odbiorcami
III.3. Rozrachunki dewizowe z dostawcami/odbiorcami (import, eksport)
III.4. Rozrachunki publicznoprawne z tytułu podatku VAT
III.5. Rozliczenie podatku VAT na koniec okresu rozliczeniowego
III.6. Rozrachunki z tytułu niedoborów i nadwyżek
III.7. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
III.8. Roszczenia sporne

Rozdział IV. Ewidencja materiałów i towarów

IV.1. Materiały i towary: ewidencja ilościowo-wartościowa w cenie zakupu
IV.2. Materiały, towary: ewidencja ilościowo-wartościowa według stałych cen ewidencyjnych
IV.3. Towary – ewidencja wartościowa według ceny sprzedaży
IV.4. Rozliczenie zakupu

Rozdział V. Ewidencja majątku trwałego

V.1. Środki trwałe w budowie i ich rozliczenie
V.2. Środki trwałe i ich umorzenie (amortyzacja)
V.3. Środki trwałe – przecena, odpisy utraty wartości i likwidacja
V.4. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy
V.5. Leasing operacyjny środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy
V.6. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingodawcy
V.7. Leasing kapitałowy środków trwałych – ewidencja u leasingobiorcy
V.8. Wartości niematerialne i prawne
V.9. Inwestycje długoterminowe
V.10. Przecena długoterminowych papierów wartościowych (inwestycji długoterminowych) pochodzących z B.O. (schemat V.9) w przypadku zmniejszenia ich wartości w następnych latach

Rozdział VI. Ewidencja, rozliczenie i kalkulacja kosztów

VI.1. Koszty według rodzaju – ewidencja przy porównawczym rachunku zysków i strat
VI.2. Koszty produkcji oraz kalkulacja kosztów wytworzenia produktów
VI.3. Koszty według rodzaju i ich rozliczenie – ewidencja przy kalkulacyjnym rachunku zysków i strat

Rozdział VII. Ewidencja wyrobów gotowych

VII.1. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia
VII.2. Ewidencja ilościowo-wartościowa wyrobów gotowych według planowanego kosztu wytworzenia
VII.3. Ewidencja wyrobów gotowych według ceny sprzedaży netto pomniejszonej o przeciętnie zrealizowany zysk przy ewidencji kosztów w zespole 4, bez ewidencji kosztów produkcji oraz kalkulacji kosztów wytworzenia

Rozdział VIII. Ewidencja przychodów i kosztów, strat i zysków nadzwyczajnych oraz ustalenie wyniku finansowego

VIII.1. Funkcjonowanie kont zespołu 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku kalkulacyjnym
VIII.2. Funkcjonowanie zespołów kont 4, 7 oraz ustalenie wyniku finansowego w rachunku porównawczym
VIII.3. Rozliczenie nakładów przyszłych okresów
VIII.4. Rozliczenie przychodów przyszłych okresów
VIII.5. Ewidencja i rozliczanie rezerw

Rozdział IX. Ewidencja kapitałów i funduszy oraz podziału wyniku finansowego

IX.1. Kapitał podstawowy
IX.2. Kapitał zapasowy
IX.3. Podział wyniku finansowego
IX.4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział X. Ewidencja księgowa działalności jednostek gospodarczych – zadania całościowe

Rozdział XI. Sprawozdawczość finansowa


Rozwiązania zadań
Rozwiązania do rozdz. II
Rozwiązania do rozdz. III
Rozwiązania do rozdz. IV
Rozwiązania do rozdz. V
Rozwiązania do rozdz. VI
Rozwiązania do rozdz. VII
Rozwiązania do rozdz. VIII
Rozwiązania do rozdz. IX
Rozwiązania do rozdz. XI

Literatura

redakcja naukowa

Kazimierz Grygutis
doc. dr, wykładowca Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, specjalista w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu. Biegły rewident, prezes Rady Regionalnego Oddziału krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Białymstoku, przewodniczący Rady Nadzorczej Podlaskiego Centrum Auditingu i Doradztwa w Białymstoku.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

13.75 zł 55.00 zł Cena netto: 13.10 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

6.75 zł 45.00 zł Cena netto: 6.43 zł

Kryzysy gospodarcze a wiarygodność ...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Kierunki ewolucji sprawozdawczości ...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Pomiar ryzyka gospodarczego na pods...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Sprawozdawczość finansowa według kr...

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 81.43 zł

Sprawozdawczość i rewizja finansowa...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Procedury i dokumentacja badania sp...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Ewolucja sprawozdawczości i rewizji...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Sprawozdawczość i analiza finansowa

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sprawozdawczość finansowa według po...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Ewolucja sprawozdawczości a potrzeb...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Accounting reporting and auditing. ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Instrumenty finansowe. Wycena, ewid...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wyzwania sprawozdawczości finansowe...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane