• Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie 2

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie 2

 • Autor: Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-935-1
 • Data wydania: 2008, dodruk 2011
 • Liczba stron/format: 629/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 110.00 zł

  99.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 99.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle poszerzać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, aby orientować się w obowiązujących możliwościach zastosowania zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz wyceny akty­wów i pasywów, jakie dają obecnie przepisy ustawy o rachunkowości, w połączeniu z rozwiązaniami zapisanymi w Międzynarodowych Stan­dardach Rachunkowości.

Wychodząc naprzeciw tym zapotrzebowaniom, autorki przygotowały podręcznik, który ma na celu usystematyzowanie wiedzy z rachunkowości finansowej na konkretnych przykładach. Zadaniu temu ściśle podporządkowano układ książki, ograniczając prezentację teorii w wielu przypadkach do minimum koniecznego dla zrozumienia zagadnień praktycznych.

W książce uwzględniono przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 wydanego w 2008 roku oraz zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2009 roku.

Spis treści:

Od autorek
 
Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Wycena w rachunkowości
 
Wprowadzenie
I. Ceny/koszty stosowane przy wycenie wartości początkowej
II. Ceny/koszty stosowane przy wycenie na dzień bilansowy
Zadania
1.1. Cena zakupu/nabycia
1.2. Koszt wytworzenia
1.3. Cena nabycia/koszt wytworzenia – szczególne przypadki
1.4. Cena sprzedaży
1.5. Utrata wartości/wartość odzyskiwalna
1.6. Wartość bilansowa
1.7. Wycena instrumentów finansowych
 
Rozdział 2. Wartości niematerialne i prawne
 
Wprowadzenie
Zadania
2.1. Koszty prac rozwojowych
2.2. Wartość firmy
2.3. Inne wartości niematerialne i prawne
 
Rozdział 3. Rzeczowe aktywa trwałe
 
Wprowadzenie
Zadania
3.1. Środki trwałe w budowie
3.2. Środki trwałe
 
Rozdział 4. Inwestycje
 
Wprowadzenie
Zadania
4.1. Inwestycje krótkoterminowe
4.2. Inwestycje długoterminowe finansowe
4.3. Przekwalifikowanie inwestycji finansowych
4.4. Przekwalifikowanie instrumentów finansowych
4.5. Inwestycje niefinansowe
 
Rozdział 5. Rzeczowe aktywa obrotowe
 
Wprowadzenie
Zadania
 
Rozdział 6. Rozrachunki
 
Wprowadzenie
Zadania
 
Rozdział 7. Różnice kursowe
 
Wprowadzenie
Zadania
 
Rozdział 8. Kapitał własny
 
Wprowadzenie
Zadania
 
Rozdział 9. Podatek odroczony
 
Wprowadzenie
Zadania
9.1. Wartość podatkowa aktywów i pasywów
 
Rozdział 10. Rezerwy
 
Wprowadzenie
Zadania
10.1. Rezerwy na naprawy gwarancyjne
10.2. Rezerwy na restrukturyzację
10.3. Rezerwy z tytułu utraty zdolności do kontynuacji działania
10.4. Rezerwy na świadczenia pracownicze
 
Rozdział 11. Kontrakty długoterminowe
 
Wprowadzenie
Zadania
 
Rozdział 12. Leasing
 
Wprowadzenie
Zadania
12.1. Leasing operacyjny
12.2. Leasing finansowy
 
Spis problemów

Irena Olchowicz
profesor emerytowany Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskała tytuł naukowy profesora w 2001 roku. W latach 2005-2013 była kierownikiem Katedry Finansów Przedsiębiorstwa, a następnie kierownikiem Zakładu Podatków w Instytucie Finansów. Jest autorytetem i uznanym specjalistą w zakresie rachunkowości podatkowej. Jest autorką, współautorką oraz redaktorką naukową wielu podręczników akademickich. Dorobek naukowy obejmuje liczne artykuły publikowane w prestiżowych czasopismach, referaty pisane na sympozja naukowe i konferencje oraz liczne ekspertyzy i opinie wykonane dla praktyki gospodarczej. Jako przedstawiciel Ministra Finansów reprezentująca środowisko akademickie była członkiem Komisji Egzaminacyjnej, prowadzącej postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Książki tego autora

Agnieszka Tłaczała
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu Finansów SGH. Autorka lub współautorka książek i artykułów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Ekspertka i wykładowca zajmująca się polskim i międzynarodowym prawem bilansowym. Ze szczególną pasją analizuje zmiany w zakresie MSSF oraz problemy rachunkowości podatkowej. ORCID: 0000-0003-0260-0125.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane