• Psychoterapia sprzyjająca mózgowi. Wydanie 2

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi. Wydanie 2

 • Autor: Wiesław Sikorski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-970-8
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 388/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 78.00 zł

  70.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 70.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia najnowszą wiedzę o mózgu, zanalizowaną w kontekście psychoterapii i odpowiada na pytania: czy psychoterapia zmienia mózg oraz które z metod i technik terapii najskuteczniej aktywizują mózg, mogąc być tym samym efektywnymi „leczniczo”. 

Jest to drugie, uzupełnione wydanie cieszącej się dużym zainteresowaniem czytelników książki z 2016 roku. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, dotyczących kolejno: neuroplastyczności mózgu i jej znaczenia w psychoterapii; wykorzystania komunikacji metaforycznej – przyjaznej neuronom – w psychoterapii; wykorzystania terapii  poznawczej do zmiany wadliwych sposobów myślenia, a przede wszystkim do treningu mózgu; wykorzystania  wyobraźni w psychoterapii pod kątem pobudzania „ignorowanej” w klasycznej terapii werbalnej (np. psychoanalizie) prawej półkuli mózgu; terapeutycznego wykorzystania muzyki i tańca – technik sprzyjających neuronom; „terapii książką”, traktowanej jako „umysłowy fitness” oraz znaczenia medytacji i relaksacji w specyficznie rozumianym treningu mózgu wspomagającym psychoterapię. Wydanie 2 książki zostało rozszerzone o kilka nowych zagadnień – ostatnie 3 rozdziały, mówiące kolejno o technice terapeutycznej psychorysunku, treningu uważności i przedstawiające terapeutyczne „recepty na zdrowy mózg” wzbogacają wiedzę czytelników o terapeutycznej pracy z mózgiem.

Spis treści:

Wprowadzenie
        
Rozdział 1. NEUROPLASTYCZNOŚĆ – „BIEŻNIA DLA PYCHOTERAPII”
        

1.1. Plastyczność neuronów
1.2. Aktywność fizyczna uplastyczniająca mózg
        
Rozdział 2. METAFORYCZNA KOMUNIKACJA TERAPEUTYCZNA Z MÓZGIEM W TLE
        
2.1. Metafory a praca mózgu
2.2. Metafory terapeutyczne
2.3. Metafory w psychoterapii dzieci
2.4. Metaforyczne kończenie terapii
        
Rozdział 3. TERAPIA POZNAWCZA JAKO METODA TRENINGU MÓZGU

        
3.1. Zmiana procesów myślowych
3.2. Terapia poznawcza Becka
3.3. Przebieg treningu poznawczego

Rozdział 4. TERAPIA OBRAZOWANIEM WEWNĘTRZNYM PRZYJAZNA NEURONOM
        
4.1. Wyobraźnia a praca mózgu
4.2. Relaksacja a obrazowanie wewnętrzne
        
Rozdział 5. TERAPIA MUZYKĄ I TAŃCEM – DŹWIĘK I RUCH DOBROCZYNNY DLA MÓZGU

        
5.1. Muzykoterapia
5.1.1. Muzyka a ruchliwość neuronów
5.1.2. Zastosowanie muzyki w terapii
5.2. Terapia ruchem i tańcem
        
Rozdział 6. TERAPIA CZYTANIEM – „UMYSŁOWY FITNESS”
        
6.1. Czytanie a neurony
6.2. Terapia książką
6.3. Transkulturowa terapia narracyjna
        
Rozdział 7. MEDYTACJA I RELAKSACJA – ODPRĘŻAJĄCE I TERAPEUTYCZNE POBUDZANIE MÓZGU
        
7.1. Medytacja a psychoterapia
7.2. Medytacja w treningu mózgu
7.3. Trening relaksacyjny
        
Rozdział 8. PSYCHORYSUNEK JAKO TECHNIKA DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNA ANGAŻUJĄCA ZNACZNE OBSZARY MÓZGU
        
8.1. Rysowanie a kreatywne uaktywnianie mózgu
8.2. Rysunek w badaniach dziecka
8.3. Rysunek źródłem informacji o dziecku
8.4. Analiza rysunku postaci ludzkiej a osobowość dziecka
8.5. Rysunek terapeutyczny

Rozdział 9. TRENING UWAŻNOŚCI – MOINITOROWANIE PRACY WŁASNEGO MÓZGU
        
9.1. Czym jest uważność?
9.2. Lecznicze właściwości uważności
9.3. Mentalny trening uważności
9.4. Ćwiczenia treningu uważności
9.5. Ból a mózg
        
Rozdział 10. TERAPEUTYCZNE RECEPTY NA ZDROWY MÓZG
        
10.1. Głęboki układ limbiczny
10.2. Jądra podstawne
10.3. Kora przedczołowa
10.4. Zakręt obręczy
10.5. Płaty skroniowe
10.6. Mózg na kozetce
10.7. Trening rozciągania pamięci

Zakończenie
Bibliografia

Prof. dr hab. Piotr Baron:

Publikacja stanowi unikalne dzieło w języku polskim, które opisując zagadnienia związane z szeroko rozumianą i omawianą terapią, sięga do zagadnień i co najistotniejsze – do badań nad mózgiem. Badania te stały się możliwe, dzięki nowoczesnym metodom neuroobrazowania, co stanowi efekt współpracy pomiędzy przedstawicielami neurobiologii i psychoterapeutami.

Wiesław Sikorski
profesor Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Twórca nowatorskich programów szkoleniowo-metodycznych "Neuropedagogika - edukacja na planecie Mózg", "Neuropsychoterapia - neurony na kozetce", "Neuromarketing - sprzedaż przyjazna mózgowi". Badacz, znawca i propagator wykorzystania najnowszej wiedzy o mózgu w biznesie, marketingu, psychoterapii i edukacji szkolnej.

Książki tego autora

Adler A., What life could mean to you. New Translation by Colin Brett, One World Publications, Oxford, England 1992.
Aleksandrowicz J., Psychoterapia. Podręcznik dla studentów, lekarzy i psychologów, Wydaw-nictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2000.
Aleksandrowicz J., Zaburzenia nerwicowe, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998.
Aleksandrowicz J.W., Psychoterapia medyczna, PZWL, Warszawa1996.
Aleszko Z., Choreoterapia jako jedna z form aktywności psychoruchowej w terapii komplekso-wej nerwic, „Psychoterapia” 1975, nr 3.
Aleszko Z., Choreoterapia w psychiatrii, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zeszyt 48. Wrocław 1989.
Alloway T.P., Training your brain for dummies, John Wilej & Sons, Ltd, Chichester, West Sussex 2011.
Alvin J., Music therapy, Basic Books, New York 1966.
Amen D., Use your brain to change your age: secrets to look, feel, and think younger every day, Judy Piatkus (Publishers) Ltd., London 2014.
Amen D.G., Zmień swój mózg, zmień swoje życie, MT Biznes, Warszawa 2006.
Amini F., Lewis T., Lannon R., Louise A., Baumbacher G., McGuiness T., Schiff E., Affect, attachment, memory: contributions toward psychobiologic integration, „Psychiatry” 1996, nr 59.
Angelo C., The use of metaphoric object in family therapy, „American Psychiatric Association” 1981, nr 9.
Baddeley A., The episodic buffer in working memory, „Trends in Cognitive Sciences” 2000, nr 11.
Baer R.A., Smith G.T., Hopkins J., Kreitemeyer J., Toney L., Using self-report assessment methods to explore facets of mindfulness, „Assessment” 2006, nr 13(1).
Bao S., Chan V.T., Merzenich M.M., Cortical remodeling induced by activity of ventral tegmental dopamine neurons, „Nature” 2001, nr 412.
Barker P., Metafory w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2000.
Barnes S., Brown K.W., Krusemark E., Campbell K.W., Rogge R.D., The role of mindfulness in romantic relationship satisfaction and responses to relationship stress, „Journal of Marital and Family Therapy” 2007, nr 4.
Bauer J., Co z tą szkołą, Dobra Literatura, Słupsk 2015.
Bauer J., Empatia. Co potrafią lustrzane neurony, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
Baxter L.R., Caudate glucose metabolism rate changes with both drug and behavior therapy for obsessive-compulsive disorder, „Archives of General Psychiatry” 1992, nr 49.
Baxter L.R., Local cerebral glucose metabolic rates obsessive-compulsive disorder, „Archives of General Psychiatry” 1987, nr 44.
Baxter L.R., Schwartz M., Bergman K.S., Szuba M.P., Guze B.H., Mazziotta J.C., Alazraki A., Selin C.E., Ferng H.K., Munford P., Caudate glucose metabolic rate changes with both drug and behavior therapy for obsessive-compulsive disorder, „Archives of General Psychiatry” 1992, nr 49.
Bem K., Czy umiesz zmywać naczynia?, [w:] K. Jaroszewicz, I. Dominik (red.), Ponad 100 sposobów na pamięć, Agora, Warszawa 2015.
Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce, Burda Książki, Warszawa 2011.
Berezowska J., Zbawienne skupienie, „Sens” 2017, nr 2.
Bernard R., The philosophy and theory of music therapy as a adjuvant therapy, [w:] E.G. Gilli-and (red.), Music therapy, Allen Press, Lawrence 1953.
Bettelheim B., Sylvester E., Milieu therapy: indications and illustrations, „Psychoanalytic Re-view” 1949, nr 1(36).
Bettelheim B., The uses of enchantment: the mining and importance of fairy tales, Knopf, New York 1975.
Beutel M.E., Stark R., Pan H., Silberweig D., Dietrich S., Changes of brain activation pre- post short-term psychodynamic inpatient psychotherapy: an fMRI study of panic disorder pa-tients, „Psychiatry Research” 2010, nr 184.
Bishop S.R., Lau M., Shapiro S., Carlson L., Anderson N.D., Carmody J., Segal Z.V., Abbey S., Speca M., Velting D., Devins G., Mindfulness: a proposed operational definition, „Clinical Psychology: Science and Practice” 2005, nr 11(3).
Blood A., Zatorre R., Intensely pleasurable responses to music correlate with activity in brain regions implicated in reward and emotion, Proceedings of the National Academy of Sci-ences of the United States of America 2001, nr 98(20).
Borecka I., Biblioterapia a inne rodzaje terapii, „Biblioterapeuta” 1998, nr 3.
Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nau-czycieli i bibliotekarzy, Oficyna Wydawnicza UNUS, Wałbrzych 2002.
Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2001.
Boroni P., Gorini A., Riva G., Bouchard S., Cerri G., Mirroring avatars: dissociation of action and intention in human motor resonance, „European Journal of Neuroscience” 2011, nr 34.  
Bowen S., Witkiewitz K., Dillworth, Chawla N., Simpson T.L., Mindfulness meditation and substance use in an incarcerated population, „Psychology of Addictive Behaviors” 2006, nr 20(3).
Boxill E., Music therapy for the developmentally disabled, Aspen, Rockville 1985.
Brefczynski-Lewis J.A., Lutz A., Schaefer H.S., Levinson D.B., Davidson R.J., Neural correlates of attentional expertise in long-term meditation practitioners, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2003, nr 27.
Brizer D., Costantino G., Malgady R.G., Preventive intervention of substance abuse among Hispanic adolescents, Substance Abuse and Mental Health Administration, Washington 2001.
Brody A.L., Saxena S., Stoessel P., Gillies L.A., Fairbanks L.A., Alborzian S., Phelps M.E., Huang S-C., Wu H-M., Ho M.L., Ho M.K., Au S.C., Maidment K., Baxter L.R., Regional brain metabolic changes on patients with major depression treated with either paroxetine or interpersonal therapy, „Archives of General Psychiatry” 2001, nr 58.
Brown C.A., Jones A.K., Psychological correlates of improved mental health in patients with musculoskeletal pain after a Mindfulness-Based Pain Management Program, „Clinical Jour-nal of Pain” 2013, nr 29(3).
Brown K.W., Ryan R.M., Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects, „Psychological Inquiry” 2007, nr 4.
Brown K.W., Ryan R.M., The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being, „Journal of Personality and Social Psychology” 2003, nr 84(4).
Burch V., Penman D., Mindfulness dla zdrowia. Jak radzić sobie z bólem, stresem i zmęczeniem, Samo Sedno, Warszawa 2016.
Burch V., Penman D., Mindfulness for health. A practical guide to relieving pain, reducing stress and restoring wellbeing, Piatkus Books, London 2001.
Burns D.D., Nolen-Hoeksem S., Therapeutic empathy and recovery from depression in cogni-tive-behavioral therapy: a structural equation model, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1992, nr 60.
Burns R.C., Kaufman S.H., Kinetic Family Drawings (KFD), Brunner/Mazel, New York 1970.
Campbell D., The Mozart effect, Hodder & Stoughton, London 2002.
Cangelosi D., Rysowanie „przed i po”, [w:] H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2001.
Cenin M., Trening Psychologiczny. Analiza efektywności w trudnych sytuacjach zadaniowych, Acta Universitatis Wratislaviensis, Prace Psychologiczne XXXIII, Wrocław 1993.
Cherici C., Vincenzo Malacarne (1744-1816): a researcher in neurophysiology between anato-mophysiology and electrical physiology of the human brain, „Comptes Rendus Biologie”, nr 5–6.
Ciccarelli S.K., White J.N., Psychologia, Rebis, Poznań 2015.
Clark A.J., Early recollections: a personality assessment tool for elementary school counselors, „Elementary School Guidance & Counseling” 1994, nr 29.
Cloninger C.R., Svrakic D.M., Prycbeck T.R., A psychobiological model of temperament and character, „Archives of General Psychiatry” 1993, nr 50.  
Conturo T.E., Tracking neural fiber pathways in the living human brain, „Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America” 1999, nr 90.  
Costantino G., Malgady R.G, Rogler L.H., Storytelling-through-pictures: Culturally sensitive psychotherapy for Hispanic children and adolescents, „Journal of Clinical Child Psychology” 1994, nr 23.
Costantino G., Malgady R.G., Rogler L.H., Cuento therapy: a culturally sensitive modality for Puerto Rican children, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1986, nr 34.
Costantino G., Malgady R.G., Rogler L.H., The TEMAS thematic apperception test: technical manual, Western Psychological Services, Los Angeles 1988.
Creswell J.D., Way B.M., Eisenberger N.I., Lieberman M.D., Neural correlates of dispositional mindfulness during affect labeling, „Psychosomatic Medicine” 2007, nr 69.
Cylulko P., Terapeutyczna funkcja muzyki w życiu niepełnosprawnego dziecka, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2002, nr 2.
Czabała J.Cz., Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa 2010.
Dapretto M., Davies M.S., Pfeifer J.H., Scott A.A., Sigman M., Bookheimer S.Y., Iacoboni M., Understanding emotions in others: mirror neuron dysfunction in children with autism dis-orders, „Nature Neuroscience” 2006, nr 9.
Davidson R.J., Kabat-Zinn J., Schumacher J., Rosenkranz M., Muller D., Santorelli S.F., Urbanowski F., Harrington A., Bonus K., Sheridan J.F., Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation, „Psychosomatic Medicine” 2003, nr 4.
Davidson R.J., Well-being and affective style: neural substrates and biobehavioural correlates, „Philosophical Transactions of the Royal Society” 2004, nr 359.
De Greck M., Scheidt L., Balter A.F., Frommer J., Ulrich C., Stockum E., Enzi B., Tempelmann C., Hoffmann T., Northhoff G., Multimodal psychodynamic psychotherapy induces normalization of reward related activity in somatoform disorder, „World Journal Biology Psychiatry” 2011, nr 4.
DeShazer S., Investigation of indirect symbolic suggestions, „American Journal of Clinical Hypnosis” 1980, nr 23.
Dewhurst-Maddock O., Terapia dźwiękiem. Jak osiągnąć zdrowie poprzez muzykę i śpiew, Studio Astropsychologii, Białystok 2001.
Dębicka I., Muzykoterapia w przedszkolu, „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1997, nr 3.
Dębiec J., LeDoux J.E., Neder K., Celluar and systems reconsolidation in the hippocampus, „Neuron” 2002, nr 36.
Dębiec J., Rola neuroprzekaźnictwa noradrenergicznego w modulacji procesów rekonsolidacji pamięci. Nowe możliwości farmakoterapii zespołu stresu pourazowego, „Farmakoterapia
w Psychiatrii i Neurologii” 2006, nr 3–4.  
Dichter G.S., Felder J.N., Petty C., Biszzel J., Ernst M., Smoski M.J., The effects of psychotherapy on neural responses to rewards in major depression, „Biological Psychiatry” 2009, nr 9.  
Dichter G.S., Felder J.N., Smoski M.J., The effects of brief bahavioral activation therapy for depression on cognitive control in affective context: an fMRI investigation, „Journal Affec-tive Disorder” 2010, nr 1–2.
Dickinson P., Music with ESN children, Humanities Press, Atlantic Highlands 1976.
Dinkmeyer D. Jr., Dinkmeyer D. Sr., Concise counseling assessment: the children’s life-style guide, [w:] L. Baruth, D. Eckstein (red.), Life style: theory, practice and research, Ken-dall/Hunt, Dubuque 1981.
Dinkmeyer D. Sr., Dinkmeyer D. Jr., Sperry L., Adlerian counseling and psychotherapy, Merrill, Columbus 1989.
Dobson M., Tajemnice i możliwości muzykoterapii, „Wspólne Tematy” 1999, nr 2.
Doidge N., The brain that changes itself, Penguin Books, New York 2007.
Dominik I., Skanuj, oddychaj, myśl, (w:) K. Jaroszewicz, I. Dominik (red.), Ponad 100 sposobów na pamięć, Agora, Warszawa 2015.
Dudzikowska M., Tomasik E, O biblioterapii reminiscencyjnej, „Szkoła Specjalna” 1998, nr 4.
Edelman G.M., Tononi G., Consciousness. How matter becomes imagination, Penguin Books, London 2000.
Eisendrath S.J., Delucchi K., Bitner B., Fenimore P., Smit M., McLane M., Mindfulness-Based Cognitive Therapy for treatment-resistant depression: a pilot study, „Psychotherapy and Psychosomatics” 2008, nr 77(5).
Elbert T., Pantey C., Wienbruch C., Rockstroh B., Taub E., Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string players, „Science” 1995, nr 14.  
Emanatian M., Metaphor and the expression of emotion, „Metaphor and Symbolic Activity” 1995, nr 10.  
Epel E., Daubenmier J., Moskovitz J.T., Folkman S., Blackburn E., Can meditation slow rate of cellular aging? Cognitive stress, mindfulness, and telomeres, „Annals of the New York Academy of Science” 2009, nr 1172.
Ericsson K.A., Krampe R.T., Tesch-Romer C., The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance, „Psychological Review” 1993, nr 11.
Farb N.A.S., Segal Z.V., Mayberg H., Bean J., McKeon D., Fatima Z., Anderson A.K., Attending to the present: mindfulness meditation reveals distinct neural modes of self-reference, „Social Cognitive Affective Neuroscience” 2007, nr 2.
Fawzy F.I., Kemeny M.E., Fawzy N.W., Alashoff R., Morton D., Cousin N., Fahey J.L., A structural psychiatric intervention for cancer patients. II. Changes over time in immunological measures, „Archives of General Psychiatry” 1990, nr 47.  
Fernandez A., Elkhonon G., Michelon P., The sharpbrains guide to brain fitness. How to opti-mize brain health and performance at any age, SharpBrains Incorporated, San Francisco 2013.
Fields R.D., Drugi mózg. Rewolucja w nauce i medycynie, Prószyński i S-ka, Warszawa 2012.
Freeman R.W., Flet lub piszczałka, [w:] H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), Zabawa w psychote-rapii, GWP, Gdańsk 2001.
Fuchs T., Neurobiology and psychotherapy: an emerging dialog, „Current Opinion on Psychia-try” 2004, nr 17.  
Furth G.M., The secret world and drawings, Sigo Press, Boston 1988.
Gabbard G.O., A neurobiologically informed perspective in psychotherapy, „British Journal of Psychiatry” 2000, nr 177.
Galińska E., Kierunki rozwojowe w polskiej muzykoterapii, Zeszyt Naukowy Akademii Mu-zycznej we Wrocławiu, zeszyt 45, Wrocław 1988.
Galińska E., Muzykoterapia w kompleksowym leczeniu schizofrenii w warunkach oddziału dziennego, „Psychoterapia” 1991, nr 3.
Galińska E., Muzykoterapia w schizofrenii, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocła-wiu, zeszyt 48. Wrocław 1990.
Galińska E., Podstawy teoretyczne muzykoterapii, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zeszyt 17. Wrocław 1978.
Ganczarska M., Spotkania z fikcyjnym terapeutą. Jak tworzyć i czytać dzieciom opowiadania korygujące w ramach interwencji terapeutyczno-wychowawczych, Wydawnictwo Uniwer-sytetu Opolskiego, Opole 2014.
Gaston E.T., Music in therapy, Macmillan, New York 1968.
Gawrońska M., Jak być tu i teraz, [w:] K. Jaroszewicz, I. Dominik (red.), Ponad 100 sposobów na pamięć, Agora, Warszawa 2015.
Gertner E.T, Gollan J.K., Dobson K.S., Jacobson N.S., Cognitive-behavioral treatment for depression: relapse prevention, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1998, nr 66.
Gil E., The healing power of play, Guilford, New York 1991.
Glatthorn T.A., Zakończenie terapii z wykorzystaniem metafory, [w:] H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2001.
Goldapple K., Regal Z., Garson C., Modulation of cortical-limbic pathways in major depression treatment-specific effects of cognitive behavior therapy, „Archives of General Psychiatry” 2004, nr 61.  
Goleman D., Social intelligence, Hutchinson, London 2006.
Gould J.L., How bees remember flower shapes, „Science” 1985, nr 227.
Gould J.L., Marler P., Ethology on the natural history of learning, [w:] P. Marler, H. Terrace (red.), The biology of learning, Springer-Verlag, Berlin 1984.
Gray C.R., Gummerman K., The enigmatic eidetic image. A critical examination of methods, data, and theories, „Psychological Bulletin” 1975, nr 82.
Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia. Praktyka, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2006.
Grzesiuk L., Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, PWN, Warszawa 1994.
Grzybowski S., W głowie gra, „Psychologia dziś” 2014, nr 1. .
Grzybowski Sz., ABC sprawnego intelektu, „Psychologia dziś” 2014, nr 1.
Haaga D.A.F., Stiles W.B., Randomized clinical trials in psychotherapy research: methodology, design, and evaluation, [w:] C.R. Snyder, R.E. Ingram (red.), Handbook of Psychological Change: Psychotherapy Process and Practices for the 21st Century, John Wiley, New York 2000.
Haley J., Niezwykła terapia. Techniki terapeutyczne Miltona H. Ericksona. Strategiczna terapia krótkoterminowa, GWP, Gdańsk 1995.
Has M., Medytacje szamańskie, Wydawnictwo Miniatura, Kraków 1991.
Hatterer M.J., Malgady R.G., Urban drug abuse risk assesment and prevention, National Insti-tute of Drug Abuse, Washington DC, 2000.
Hauf K.M., Lim K.O., MacDonald A., Prefrontal cortical changes following cognitive training in patients with chronic schizophrenia: effects of practice, generalization, and specificity, „Neuropsychopharmic” 2010, nr 9.
Heitd H.M., Wykorzystanie w terapii zabawowej rysunków dotyczących wczesnych wspomnień w celu ułatwienia dzieciom analizy stylu ich życia, [w:] H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2001.
Henley N.M., Body politics: power, sex and nonverbal communication, Prentice Hall, Eng-lewood 1977.
Heslin R., Steps toward a taxonomy of touching, Paper presented at the Annual Meeting of the Midweastern Psychological Association, Chicago (May 1974).
Hoenack P., Let’s sing and play, Music for Young People, Bethesda 1986.
Holas P., Mindfulness – jak być obecnym tu i teraz, „Newsweek Psychologia” 2016, nr 1.
Holas P., Usłyszeć to, co jest, „Charaktery” 2017, nr 4(243).
Holzel B,K., Carmody J., Vangel M., Congleton C., Yerramsetti S.M., Gard T., Lazara S.W., Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density, „Psychiatry Research: Neuroimaging” 2011, nr 1(191).
Holzel B.K., Carmody J., Evans K.C., Hoge E.A., Dusek J.A., Morgan L., Stress reduction corre-lates with structural changes in the amygdala, „Social, Cognitive, and Affective Neurosci-ence” 2010, nr 5(11).  
Holzel B.K., Ott U., Gard T., Hempel H., Weygandt M., Investigation of mindfulness meditation practitioners with voxel-based morphometry, „Social Cognitive and Affective Neurosci-ence” 2008, nr 3(1).
Hora Z., Cybernetyczna koncepcja choreoterapii. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zeszyt 52, Wrocław 1989.
Hora Z., Krótki rys historii tańca. Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zeszyt 16, Wrocław 1977.
Howard G.S., Culture tales: a narrative approach to thinking, cross cultural psychology, and psychotherapy, „American Psychologist” 1991, nr 46.
Human C., Mayberg H., Stone S., Laxton A., Haber S., Lozano A.M., The subcallosal cingulate
gyrus in the context of major depression, „Biological Psychiatry” 2011, nr 69(4).  
Iacobini M., Monar-Szakacs I., Gallese V., Bucino G., Mazziotta J.C., Rizzolatti G., Grasping the intentions of others with one’s own mirror neuron system, „PLOS Biology” 2005, nr 3.
Ilardi S.S., Craighead W.E., The role of nonspecific factors in cognitive-behavior therapy for
depression, „Clinical Psychology: Research i Practice” 1994, nr 1, s. 138-156.
Ippoldt L., Biblioterapia w związkach z innymi naukami, „Biblioterapeuta” 2000, nr 4.
Ippoldt L., Wprowadzenie do zagadnień biblioterapii, [w:] Praca zbiorowa: Kurs z zakresu terapii przez sztukę, Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
Ivanowski B., Malhi G.S., The psychological and neurophysiological concomitants of mindful-ness forms of meditation, „Acta Neuropsychiatria” 2007, nr 19(2).
Jha A.P., Krompinger J., Baime M.J., Mindfulness training modifies subsystems of attention, „Cognitive, Affective & Behavioral Neuroscience” 2007, nr 7(2).
Joffe R., Segal Z., Singer W., Change in thyroid harmonic levels following response to cognitive therapy in major depression, „American Journal Psychiatry” 1996, nr 153.
Jones M., The therapeutic community, Basic Books, New York 1953.
Kabat-Zinn J., Wheeler E., Light T., Skillings A., Scharf M.J., Cropley T.G., Hosmer D., Bernhard J.D., Influence of a mindfulness meditation-based stress reduction intervention on rates of skin clearing in patients with moderate to severe psoriasis undergoing phototherapy (UVB) and photochemotherapy (PUVA), „Psychosomatic Medicine” 1988, nr 60(5).
Kalisch R., Wiech K., Critchley H.D., Seymour B., O’Doherty J.P., Oakley D.A., Allen P., Dolan R.I., Anxiety reduction through detachment: subjective, psychological and neutral effects, „Journal of Cognitive Neuroscience” 2005, nr 6.
Karlsson H., Hirvonen J., Kajander J., Research letter: psychotherapy increases brain serotonin 5-HT1a receptors in patients with major depressive disorder, „Psychology Medicine” 2010, nr 40.
Karlsson H., How psychotherapy changes the brain, „Psychiatric Times” 2011, nr 28(8).
Kenny M.A., Williams J.M.G., Treatment-resistant depressed patients show a good response to Mindfulness-Based Cognitive Therapy, „Behaviour Research & Therapy” 2007, nr 45(3).
Keysers Ch., Gazzola V., Towards a unifying neural theory of social cognition, „Progress in Brain Research” 2006, nr 156.
Kilgard M.P., Merzenich M.M., Cortical map reorganization enabled by nucleus basa lis activity, „Science” 1998, nr 279.  
Kingston T., Dooley B., Bates A., Lawlor E., Malone K., Mindfulness-Based Cognitive Therapy for residual depressive symptoms, „Psychology and Psychotherapy” 2007, nr 80(2).
Kissel S., Play therapy: a strategic approach, Charles C. Thomas, Springfield 1990.
Klepsch M., Logie L., Children draw and tell, Brunner/Mazel, New York 1982.
Kłos-Wojtczak P., Piękno i umysł, „Swiat Mózgu” 2017, nr 3(12).
Koen R., An intra-verbal explication of the nature of metaphor, „Journal of Verbal Learning” 1965, nr 4.
Konaszkiewicz Z., Muzykoterapia w pedagogice terapeutycznej, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zeszyt 5, Wrocław 1988.
Konieczna E. (red.), Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i tera-peutów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.
Kopacz M., Wpływ muzykoterapii na obniżenie poziomu agresji młodzieży, „Psychoterapia” 1997, nr 4.
Korzybski A., Science and sanity: an introduction to non-Aristotelian system and general se-mantics, The International Non-Aristotelian Library Publishing Company, Lakeville CT, 1994.
Kossakowska M., Wykorzystanie metafory w pracy terapeutycznej z dzieckiem, [w:] B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i psychokorekcja, t. 1, Bydgoszcz 1997.
Kottman T., Partners in play: an Adlerian approach to play therapy, American Counseling Association, Alexandria 1995.
Koziełło D., Terapia tańcem, „Kultura Fizyczna” 1997, nr 1.
Kramer S., Positive endings in psychotherapy, Jossey-Bass, San Francisco 1990.
Kran M., Taniec jako forma terapii, „Arka” 2001, nr 36.
Krasowicz-Kupis G., Wiejak K., Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R) w praktyce psychologicznej, PWN, Warszawa 2006.
Kratochvil S., Podstawy psychoterapii, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2003.
Kruszewski T., Biblioterapia – idee i praktyka, „Bibliotekarz” 2000b, nr 3.
Kruszewski T., Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych, „Opieka – Wychowanie
– Terapia”, 2000a, nr 1.
Krzemińska W., Literatura piękna a zdrowie psychiczne, PZWL, Warszawa 1973.
Kulmatycki L., Stres, joga, relaksacja. Podręcznik ćwiczeń, Wydawnictwo Wacław Bagiński i Synowie, Wrocław 1993.
Lamb S.P., Hemispheric specialization and storytelling, University of California, Los Angeles 1980.
Lankton S., Lankton C., The answer within, Brunner/Mazel, New York 1983.
Larousse Encyclopedia of Mithology, Prometheus Press, New York 1959.
Lato A., Jak działa pamięć, [w:] Ponad 100 sposobów na pamięć, K. Jaroszewicz, I. Dominik (red.), Agora, Warszawa 2015.
Lazar S.W., Kerr C.E., Wasserman R.H., Gray J.R., Greve D.N., Treadway M.T., McGarvey M.,
Quinn B.T., Dusek J.A., Benson H., Rauch S.L., Moore C.I., Fischl B., Meditation experience is
associated with increased cortical thickness, „Neuroreport” 2005, nr 17.
Lazarus A., Wyobraźnia w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2000.
Lazarus A.A., Lazarus C.N., Terapia w pigułce. Jak zachować zdrowie psychiczne w zwariowa-nym świecie, GWP, Gdańsk 2003.
Lebda D., Pomyśl, jak myślisz, „Coaching” 2015, nr 6.
Lehrl S., Trening pamięci, Videograf II, Warszawa 2000.
LeShan L., Jak medytować. Podręcznik dla poszukujących samych siebie, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 2001
Lewandowska K., Muzykoterapia dziecięca, Optima, Gdańsk 2001.
Lieberman M.D., Eisenberger N.I., Crockett M.J., Tom S.M., Pfeifer J.H., Way B.M., Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdale activity in response to affective stimuli, „Psychological Review” 2007, nr 5.
Lieberman M.D., Inagaki T., Crokett M., Tabibnia G., Subjective responses to emotional stimuli during labeling, reappraisal, and distraction, „Emotion” 2011, nr 3.
Liggan D.Y., Kay J., Some neurobiological aspects of psychotherapy, „Journal Practice Re-sponse” 1999, nr 8.
Luders E., Kurth F., Mayer E.A., Toga A.W., Narr K.L., Gaser C., The unique brain anatomy of meditation practitioners: alterations in cortical gratification, „Frontiers in Human Neuro-science” 2012, nr 6(34).
Luders E., Toga A.W., Lepore N., Gaser C., The underlying anatomical correlates of long-term meditation: larger hippocampal and frontal volumes of gray matter, „NeuroImage” 2009,
nr 45(3).
Lutz A., Davidson R.J., Long-term mediators self-induce high-amplitude gamma synchrony during mental practice, „Proceedings of the National Academy of Science” 2004, nr 101(46).
Lykins E.L.B., Baer R.A., Psychological functioning in a sample of long-term practitioners of mindfulness meditation, „Journal of Cognitive Psychotherapy” 2009, nr 23(3).
Ma S.H., Teasdale J.D., Mindfulness-Based Cognitive Therapy for depression: replication and exploration of differential relapse prevention effects, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2004, nr 72(1).
Mair M., Between psychology and psychotherapy, Routledge, London 1988.
Malchiodi C.A., Breaking the silence: art therapy with children from violent homes, Brun-ner/Mazel, New York 1990.
Malgady R.G., Rogler L.H., Costantino G., Hero/heroine modeling therapy for Puerto Rican adolescents: A preventive mental health intervention, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1990, nr 58.
Marschall J., Myśli na wodzy, „Psychologia dziś” 2014, nr 1.
Martin S.D., Martin E., Rai S.S., Richardson M.A., Royall R., Eng C., Brain blood flow changes in depressed patients treated with interpersonal psychotherapy or venlafaxine hydrochloride, „Archives of General Psychiatry” 2001, nr 58.  
Marvasti J.A., Ericksonian play therapy, [w:] K. O’Connor, L.D. Braverman (red.), Play therapy and practice: a comparative case book, Wiley, New York 1996.
Marvasti J.A., Play diagnosis and play therapy with child victims of incest, [w:] C. Schaefer, K. O’Connor (red.) Handbook of play therapy, t. 2., Wiley, New York 1994.
Marvasti J.A., Wykorzystywanie metafor, bajek i historyjek w psychoterapii dzieci, [w:]
H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2001.
Mathison J., Mirror neurons; a neurological basis for making sense of the words, feelings and actions of others, Surrey University, Centre for Management Learning and Development, Surrey 2007
Mathison J., Phenomenology, Surrey University, Centre for Management Learning and Development, Surrey 2006.
McAbee N.L., A new technique to assess Adlerian life style using client drawings, The S.C. Con-ference of Adlerian Psychology, Myrtle Beach 1994.
McClendon T., The Wild Days. NLP 1972-1981, Meta Publications, Cupertino 1989.
McCraken L.M., Yang S.-Y., A contextual cognitive-behavioral analysis of rehabilitation work-ers’ health and well-being influences of acceptance, mindfulness and values-based action, „Rehabilitation Psychology” 2008, nr 53(4).
McQeen G., Frodl T., The hippocampus in major depression evidence for the convergence of the bench and bedside in psychiatric research? „Molecular Psychiatry” 2011, nr 16.
Miller G., The magical number seven plus or minus two: some limits on our capacity to process information, „Psychological Review” 1956, nr 63.
Miller G.A., Galanter E., Pribram K., Plans and the structure of behavior, Holt Rinehart and Winston, New York 1960.
Miller R.R. Matzel L.D., Memory involves far more than „consolidation”, „Nature Reviews Neu-roscience” 2000, nr 1.
Mills J.C., Crowley R., Therapeutic metaphors for children and the child within, Brun-ner/Manzel, New York, 1986.
Moskal K., W zdrowym ciele zdrowy duch, „Psychologia dziś” 2014, nr 1.
Mukamel R., Ekstrom A.D., Kaplan J., Lacobini M., Fried I., Single-neuron responses in humans during execution and observation of actions, „Current Biology” 2010, nr 8(20).  
Music Therapy Training Manual, Norman M. Beatty Memorial Hospital, Westville 1964.
Neck C.P., Manz C.C., Thought self-leaderships: the influence of self-talk and mental imagery on performance, „Journal of Organizational Behavior” 1992, nr 13.
Nikodemska El Tairy H., Kinezjologia Edukacyjna – fenomen skuteczności, Continuo, Wrocław 2011.
O’Connor J., Seymour J., NLP. Szkolenia dla menedżerów i trenerów, Poznań 2002.
O’Connor K., The play therapy primer, Wiley, New York 1991.
O’Connor K., Wykorzystanie wyobrażania ukierunkowanego do udoskonalenia procesu terapii zabawowej, [w:] H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2001.
O’Hanlon W.H., Taproots: underlying principles of Milton Erickson’s therapy and hypnosis, Norton, New York 1987.
Oaklander V., Windows to our children, Gestalt Journal Press, Highland, New York 1988.
Oberman L.M., Hubbard E.M., McCleery J.P., Altschuler E.L., Ramachandran W.S., Pinetla J.A., EEG evidence for mirror neuron dysfunction in autism spectrum disorders, „Cognitive Brain Research” 2005, nr 24.  
Ochsner K.N., Liebermann M.D., The emergence of social cognitive neuroscience, „American Psychologist” 2001, nr 56.
Ornstein R., The split brain and whole, „Human Nature” 1978, nr 1.
Ortner C.N.M., Kilner S.J., Zelazo P.D., Mindfulness meditation and reduced emotional interference on a cognitive task, „Motivation and Emotion” 2007, nr 31(4).
Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, GWP, Gdańsk 1999.
Pascual-Leone A., Torres F., Plasticity of the sensorimotor cortex representation of the reading finger in Braille readers, „Brain” 1993, nr 116.  
Patrizi F.M., Self-attitude enhancement through positive mental imagery, Praca zaprezento-wana na 90. dorocznej konwencji Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego 1982.
Paul-Cavallier F.J., Wizualizacja. Od obrazu do działania, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1992.
Perls F., Hefferline R.F., Goodman P., Gestalt therapy: excitement and growth in the human personality, Souvenir Press, London 1951.
Persons J.B., Burns D.D., Mechanisms of action of cognitive therapy: the relative contributions of technical and interpersonal interventions, „Cognitive Therapy and Research” 1985, nr 10.
Peseschkian N., Oriental stories as tools in psychotherapy, Springer Verlag, Berlin 1986a.
Peseschkian N., Psychotherapy of everyday life, Springer Verlag, Berlin 1986b.
Ploghaus A., Narain C., Beckmann C.F., Clark C., Bantick S., Exacerbation of pain by anxiety is associated with activity in hippocampal network, Journal of Neuroscience” 2008, nr 21(24).
Posner M.I.., Rothbart M.K., Sheese B.E., Tang Y.Y., The anterior cingulated gyrus and the mechanism of self-regulation, „Cognitive, Affective and Behavioral Neuroscience” 2007.
Powers R.L., Griffith L., Understanding life-style, Americas Institute of Adlerian Studies, Ltd., Chicago 1987.
Ramachandran W.S., Oberman L.M., Broken mirrors: a theory of autism, „Science American
Reports, Special Edition on Child Development” 2007, nr 17.
Ramon y Cajal S., Advice for a young investigator, MIT Press, Cambridge 1999.
Reich W., Character Analysis, Pocket Books, New York 1976.
Rizzolatti G., Fadiga L., Gallese L., Fogassi L., Premotor cortex and the recognition of motor
actions, „Cognitive Brain Research” 1996, nr 3.
Rizzolatti R., Sinigaglia C., So quel che fai: il cervello che agisce e I neuroni specchio, R. Cortina, Mediolan 2006.
Robbins A., Obudź w sobie olbrzyma … i miej wpływ na całe swoje życie – od zaraz!, Studio EMKA, Warszawa 2013
Rock D., Your brain at work: strategies for overcoming distraction, regaining focus, and work-ing smarter all day long, HarperCollins, New York 2009.
Rogers C.R., Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Thesaurus-Press, Wrocław 1991.
Rogers L., TenHouten W., Kaplan C.D., Gardiner M., Hemispheric specialization of bilingual Hopi Indian children, „International Journal of Neurosciences” 1977, nr 8.
Ronstadt K., Yellin P.B., Linking, mind, brain and education to clinical practice: a proposal for transdisciplinary collaboration, „Mind, Brain, and Education” 2010, nr 4.
Rosenthal R. (red.), Skill in nonverbal communication: Individual differences, Gumm & Hain, Cambridge 1979.
Rosołowska-Huszcz D., Pokarm dla duszy, czyli o żywieniu mózgu, „Style i Charaktery” 2007, nr 2.
Roy M.J., Francis J., Friedlander J., Banks-Williams L., Lande R.G., Taylor P., Blair J., McLellan J., Law W., Trapley V., Patt I., Yu H., Mallinger A., Difede J., Rizzo A., Rothbaum B., Improvement in cerebral function with treatment of posttraumatic stress disorder, „Annals of the New York Academy of Science” 2010, nr 1208.  
Satir V., Terapia rodziny. Teoria i praktyka, GWP, Gdańsk 2000.
Schaff C., Kirn J.R., Grossman M., Macklis J.D., Nottebohm F., Targeted neuronal death affects neuronal replacement and vocal behavior and vocal in adult songbirds, „Neuron” 2000, nr 25.  
Schiftan Y., Stadnicki A., Musica Media – Musica Lingua, „Szkoła Specjalna” 1999, nr 1.
Schwabe Ch., Haase U., Resource-oriented music therapy. The development of a concept, „Nordic Journal of Music Therapy” 2003, nr 14(1).
Schwartz J.M., Begley S., Mind and the brain: neuroplasticity and the power of mental force,
Regan Books, New York 2002.
Segal Z.V., Williams J.M.G., Teasdale J.D., Terapia poznawcza depresji oparta na uważności, Nowa koncepcja profilaktyki nawrotów, tłum. R. Andruszko, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Seuss D., Oh, the places you’ll go!, Random House, New York 1990.
Shapiro S.L., Oman D., Thoresen C.E., Plante T.G., Flinders T., Cultivating mindfulness: effects on well-being, „Journal of Clinical Psychology” 2008, nr 64(7).
Shapiro S.L., Schwartz G.E., Bonner G., Effects of mindfulness-based stress reduction on medical and premedical students, „Journal of Behavioral Medicine” 1998, nr 21(6).
Shaywitz B.A., Shaywitz S.E., Pugh K.R., Constable R.T., Skudlarski P., Fulbright R.K., Bronen R.A., Fletcher J.M., Shankweiler D.P., Katz I., Gore J.C., Sex differences in the functional organization of the brain language, „Nature” 1998, nr 373.
Shear M.K., Fyer A.J., Ball G., Josephson S., Fitzpatrick M., Fitlin B., Frances A., Gorman J., Liebowitz M., Klein D.F., Vulnerability to sodium lactate in panic disorder patients given cognitive-behavioral therapy, „American Journal Psychiatry” 1991, nr 148.  
Sheri S., Przerabianie rysunków, [w:] H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), Zabawa w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2001.
Shors T., Neurogenesis in the adult is involved in the formation of trace memories,
„Nature” 2001, nr 410.
Short G.F., Mapy życia, [w:] Zabawa w psychoterapii, H. Kaduson, Ch. Schaefer (red.), GWP, Gdańsk 2001.
Shulman R.G., Functional imaging studies. Linking mind and basic neuroscience, „American Journal of Psychiatry” 2001, nr 1(158).
Siegel D.J., Mindfulness training and neural integration: diferentiation of distinct streams of awareness and the cultivation of well-being, „Social Cognitive Affective Neuroscience” 2007, nr 4.
Singer T., Empathy for pain involves the affective but sensory components of pain, „Science” 2004, t. 303.
Skorny Z., Psychospołeczne mechanizmy agresywnego zachowania się a arteterapia, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zeszyt 57, Wrocław 1990.
Sokolik Z., Psychoanaliza (ortodoksyjna i teorie relacji z obiektem). Neopsychoanaliza, [w:] Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne problemy, L. Grzesiuk (red.), PWN, Warszawa 2000.
Solomon A., Haaga D.A.F., Positive and negative aspects of sociotropy and autonomy, „Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment” 1994, nr 16.
Spiegiel D., Bloom J.R., Kraemer H.C., Gottheil E., Effect of psychosocial treatment on survival of patients with metastatic breast cancer, „Lancet” 1989, nr 2.
Spingte R., Droh R., Music in medicine. Neurophysiological basis. Clinical applications. Aspects in the humanities, Springer, New York 1985.
Spitzer M., Cyfrowa demencja, W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wy-dawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013.
Spitzer M., Jak uczy się mózg, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszaw 2007.
Steele W., Kids on the inside looping out after loss, Institute for Trauma and Loss in Children, Detroit 1994.
Stefano G.B., Ficchione G.L., Slingsby B.T., Benson H., The placebo effect and relaxation re-sponse: neural processes their coupling to constitutive nitric oxide, „Brain Response Re-view” 2001, nr 35.  
Strojnowski J., Psychoterapia. Poradnik dla osób, które chcą się odnaleźć oraz dla ich terapeu-tów, Arboretum, Wrocław 1998.
Stromeyer D.F., Psotka J., The detailed texture of eidetic images, „Nature”, 1970, nr 225.
Sweeney J.A., Luna B., Keedy S.K., McDowell J.E., Clementz B.A., fMRI studies of eye movement control: investigating the interaction of cognitive and senorimotor brain systems, „Neuroimage”, 2007, nr 36.  
Sweeney T., Adlerian counseling, Houghton Miffin, Boston 1975.
Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Difin, Warszawa 2011.
Szulc W., Meloterapia – teoretyczne walory śpiewu, Zeszyt Naukowy Akademii Muzycznej we Wrocławiu, zeszyt 77, Wrocław 2000.
Szulc W., Sztuka i terapia, Centrum Metodyczne Szkolenia Nauczycieli Średniego Szkolnictwa Medycznego, Warszawa 1993.
Szyszko-Bohusz A., Relaksacja w procesie kształcenia i wychowania, [w:] J. Włodek-Chronowska (red.), Terapia pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993.
Tallal P., Miller S.L., Bedi G., Byma G., Wang X., Nagarajan S.S., Schreiner C., Jenkins W.M., Merzenich M.M., Language comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech, „Science” 1996, nr 271.
Tang Y.Y., Ma Y., Wang J., Fan Y., Feng S., Lu Q., Yu Q., Siu D., Rothbart M.K., Fan M., Posner M.I., Short-term meditation training improves attention and self-regulation, „Proceedings of the National Academy of Sciences” 2007, nr 104(43).
Tang Y.Y., Posner M.I., The neuroscience of mindfulness, „NeuroLeadership Journal” 2008, nr 1.
Taylor J.A., Shaw D.F., The effects of outcome imagery on golf-putting performance, „Journal of Sports Sciences” 2002, nr 8.
Teasdale J., Metacognition, mindfulness, and the modification of mood disorders, „Clinical Psychology and Psychotherapy” 1999, nr 6.
Teasdale J.D., Pope M., Segal Z.V., Metacognitive awareness and prevention of relapse in depression: Empirical evidence, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 2002, nr 2.
Thase M.E., Buysse D.J., Frank E., Cherry C.R., Cornes C.L., Mallinger A.G., Kupfer D.J., Which depressed patients will respond to interpersonal psychotherapy? The role of abnormal EEG sleep profiles, „American Journal of Psychiatry” 1997, nr 4(154).
Thase M.E., Dube S., Bowler K., Howland R.H., Myers J.E., Friedman E., Jarret D.B., Hypo-thalamiepituitary-adrenocortical activity and response to cognitive behavior therapy in unmedicated hospitalized depressed patients, „American Journal of Psychiatry” 1996, nr 7(153).
Thase M.E., Fasiczka A.L., Berman S.R., Simons A.D., Reynolds C.F., Electroencephalographic sleep profiles before and after cognitive behavior therapy of depression, „Archives of Gen-eral Psychiatry” 1998, nr 55.  
Thompson R., The brain, W.H. Freeman, San Francisco 1985.
Tomasik E., Biblioterapia jako jedna z metod pedagogiki specjalnej, [w:] E. Tomasik (red.), Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa 1997.
Tosey P., Mathison J., Fabulous creatures of HRD: a critical natural history of neuro-linguistic programming, rozprawa napisana i zaprezentowana na Eighth International Conference on HRD Research Across Europe, 27–29 czerwca 2007, Oxford Brookes Business School.
Tosey P., Mathison J., Michelli D., The potencial of Neuro-linguistic programming, „Journal of Transformative Education” 2005, nr 3.
Tosey P., Mathison J., Neuro-linguistic programming and learning theory: a response, „Curriculum Journal” 2003, nr 14.
Tyszkiewicz M., Psychopatologia ekspresji. Twórczość artystyczna chorych psychicznie, PWN, Warszawa 1987.
Unger J., Spitzer M., Bildung neurer nervenzellen in alten gehirnen? Ein kritischer uberblick uber das problem der postnatalen neurogenese, „Nerevenheilkunde” 2000, nr 19.
Viinamaki H., Kuikka J., Tiichonen J., Change in monoamine transporter density related to clinical recovery: a case control study, „Nordic Journal of Psychiatry” 1998, nr 52.
Waelti P., Dickinson A., Schultz W., Dopamine responses comply with basic assumptions of formal learning theory, „Nature” 2001, nr 411.
Walker W., Przygoda z komunikacją, GWP, Gdańsk 2001
Wall P.D., Melzack R., Tajemnica bólu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
Wallon P., Cambier A., Engelhart D., Rysunek dziecka, WSiP, Warszawa 1993.
Walsh K., Neuropsychologia kliniczna, PWN, Warszawa 2000.
Walsh R., Shapiro S.L., The meeting of meditative disciplines and western psychology: a mutually enriching dialogue, „American Psychologist” 2006, nr 61(3).
Watzlawick P., The language of change, Basic Books, New York 1978.
Weeks G.R., L’Abate L., Paradoks w psychoterapii, GWP, Gdańsk 2000.
Weisz J., Adam G., Hemisphere preference and lateral eye movement evoked by bilateral visual stimuli, „Neuropsychology” 1993, nr 31.
Wesel T., Hubel D., Levay S., Plasticity of ocular columns in monkey striate cortex, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London” 1977, nr 278.
Wilk J., That reminds me of a story, „Family Therapy Networker, nr 9(2).
Williams M., Teasdale J.D., Segal Z.V., Kabat-Zinn J., The mindful way through depression: freeing yourself from chronic unhappiness, The Guilford Press, New York 2007.
Witkowska M., Nauka przez sztukę, „Świat Mózgu” 2017, nr 1(10).
Wolf Ch., Warto czytać, „Psychologia dziś” 2014, nr 1.
Zeidan F., Martucci K.T., Kraft R.A., Gordon N.S., Schaffie J.G., Coghill R.C., Brain mechanisms supporting the modulation of pain by mindfulness meditation, „Journal of Neuroscience” 2011, nr 31(14).
Zeig J., A teaching seminar with Milton H. Erickson, Brunner/Mazel, New York 1980b.
Zeig J., Symptom prescription and Ericksonian principles of hypnosis and psychotherapy, „American Journal of Clinical Hypnosis” 1980a, nr 23.  
Zeiss A.M., Lewinsohn P.M., Munoz R.F., Nonspecific improvement effects in depression using interpersonal skills training, pleasant activity schedules or cognitive training, „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1979, nr 47.
Zull J.E., The art of changing the brain: enriching the practice of teaching by exploring the biology of learning, Stylus Publishing, Sterling 2002.
Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Psychologia relacji wewnątrzrodzinn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Jak działa mój mózg. Jak lepiej go ...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Najczęściej kupowane