• Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych

Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych

 • Autor: Aleksandra Lewandowska-Walter Teresa Rostowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-768-1
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 363/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rodzina jest podstawową komórką społeczną, wspólnotą osób, która cechuje się niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju układem relacji międzyludzkich, stanowiących nieodzowną potrzebę każdego człowieka i część jego życia. Specyfika relacji rodzinnych, warunkowana jest przez wiele czynników, między innymi takich jak: rodzaj grupy i jej struktura, siła więzi międzyosobowej, preferowany system wartości, społecznie określone role i zadania rozwojowe, które członkowie danej grupy zobowiązani są pełnić.

Monografia składa się z opracowań wielu polskich psychologów, mających duże doświadczenie w badaniach nad różnymi problemami życia małżeńskiego i rodzinnego. Teksty poszczególnych autorów zamieszczone w tej książce, z uwagi na specyfikę poruszanych w nich problemów, ujęte zostały w trzech następujących obszarach tematycznych: Relacje rodzinne w kontekście współczesnych przemian społecznych; Relacje rodzinne w kontekście rozwoju indywidualnego; Relacje rodzinne w kontekście zdrowia. Takie usystematyzowanie opracowania pozwala spojrzeć na problem relacji rodzinnych z różnej perspektywy psychologicznej oraz w sposób bardziej wyrazisty dostrzec ich specyfikę, złożoność i wielorakość uwarunkowań.

Spis treści:

Przedmowa
    
Część I. RELACJE RODZINNE W KONTEKŚCIE WSPÓŁCZESNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH
    
Rozdział 1. Specyfika funkcjonowania podsystemu rodzicielskiego we współczesnej rodzinie
Barbara Harwas-Napierała
    
Rozdział 2. Relacje rodziców z dzieckiem prenatalnym
Dorota Kornas-Biela
    
Rozdział 3. Postrzeganie relacji i postaw rodzicielskich przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi
Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
    
Rozdział 4. Rola dziadków we współczesnym systemie rodzinnym
Teresa Rostowska
    
Rozdział 5. Relacje międzypokoleniowe w rodzinie: rola dziadków w percepcji wnuków w wieku szkolnym
Karolina Appelt
    
Rozdział 6. Wybrane uwarunkowania jakości życia małżeńskiego u bezdzietnych kobiet i mężczyzn
Joanna Kucharewicz, Ewelina Stryjniak
    
Rozdział 7. Rozwody jako niepokojące zjawisko współczesności. Psychologiczna perspektywa badań
Mieczysław Plopa
    
Część II. RELACJE RODZINNE W KONTEKŚCIE ROZWOJU INDYWIDUALNEGO
    
Rozdział 1. Relacje pomiędzy rolami rodzinnymi a pracą zawodową
Adam Biela
    
Rozdział 2. Praca zawodowa rodziców poza granicami kraju a poziom spójności rodziny
Barbara Sordyl-Lipnicka, Irena Pufal-Struzik
    
Rozdział 3. Rola relacji między rodzeństwem w procesie kształtowania się tożsamości
Aleksandra Lewandowska-Walter, Piotr Połomski, Aleksandra Peplińska, Judyta Borchet
    
Rozdział 4. Temperament i struktura rodziny a nieprzystosowanie społeczne adolescentów w klasie szkolnej
Magdalena Chęć, Ewa Łodygowska
    
Rozdział 5. Między normą a patologią, czyli zawiłe drogi trajektorii rozwojowej psychopatii
Beata Pastwa-Wojciechowska, Marcin Szulc
    
Część III. RELACJE RODZINNE W KONTEKŚCIE ZDROWIA
    
Rozdział 1. Choroby dermatologiczne jako czynniki ryzyka zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny
Stanisława Steuden
    
Rozdział 2. Psychologiczne aspekty funkcjonowania rodzin zmagających się ze stwardnieniem rozsianym
Natalia Treder-Rochna, Krzysztof Jodzio
    
Rozdział 3. Stan cywilny a nasilenie problemów zdrowia psychicznego u osób starszych
Ewa Zasępa, Monika Misiec
    
Rozdział 4. Rola wybranych predyktorów dobrostanu psychicznego u dorosłego rodzeństwa osób z niepełnosprawnością
Joanna Kucharewicz, Magdalena Kornatka
    
Rozdział 5. Komunikacja z pacjentami z MPD i niepełnosprawnością intelektualną w ocenie opiekunów rodzinnych
Aleksandra Kroll
    
Rozdział 6. Terapia psychologiczna a jakość życia małżonków osób chorujących przewlekle
Anna Szeniman-Łysak

dr hab. Grażyna Poraj, prof. nadzw. UŁ:

W recenzowanej monografii Autorzy skoncentrowali się na niezwykle ważnym, ale i zaniedbanym dotąd w nauce zagadnieniu relacji rodzinnych. (…) Dzięki monografii poznajemy bardzo rozległą wiedzę o relacjach rodzinnych, analizowanych z wielu perspektyw i to stanowi niezwykły walor tej pracy. Znajdujemy w niej kilka nowych, oryginalnych projektów badań, interesujące artykuły teoretyczne, bardzo bogatą światową bibliografię, a nawet kierunki dalszych badań pogłębiających informacje o relacjach w rodzinie. Jest więc pracą wnoszącą wiele do nauki oraz inspirującą do dalszych poszukiwań.

Aleksandra Lewandowska-Walter
psycholog, doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Zakładzie Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się problematyką relacji w rodzinie w sytuacji kryzysowej w ujęciu teorii systemowych. Autorka publikacji monograficznych, artykułów oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących m.in. więzi uczuciowych dzieci z rodzicami doświadczającymi konfliktu małżeńskiego oraz relacji w rodzinie i pomiędzy rodzeństwem w sytuacji rozłąki z rodzicem. Jest członkiem polskich i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w opiniowaniu w sprawach rozwodowych. Prowadzi konsultacje dla par i rodzin w ujęciu systemowym.

Książki tego autora

Teresa Rostowska
prof. dr hab., kieruje Zakładem Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W pracy naukowej koncentruje się głównie na psychologicznych wyznacznikach jakości życia, komunikacji w rodzinie, strategiach rozwiązywania konfliktów rodzinnych, uwarunkowaniach dojrzałości do małżeństwa i rodzicielstwa, transmisji międzypokoleniowej w rodzinie, rozwojowych i wychowawczych aspektach życia rodzinnego. Do najważniejszych jej publikacji książkowych należy zaliczyć: Transmisja międzypokoleniowa w zakresie wybranych wymiarów osobowości (1995); Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie. Analiza psychologiczna (2001); Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia (2008). Jest także redaktorem naukowym 11 monografii naukowych z zakresu psychologii rodziny oraz około 100 artykułów naukowych. Przewodniczyła wielu konferencjom i sympozjom naukowym o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym poświęconym różnym problemom życia małżeńskiego i rodzinnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Psychologia relacji wewnątrzrodzinn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przestrzeń w kształtowaniu relacji ...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Najczęściej kupowane