• Psychopedagogika relacji. Analiza transakcyjna dla nauczycieli i wychowawców

Psychopedagogika relacji. Analiza transakcyjna dla nauczycieli i wychowawców

 • Autor: Jarosław Jagieła
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-229-3
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 562/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 120.00 zł

  108.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Analiza transakcyjna (AT) to koncepcja psychoterapeutyczna zapoczątkowana przez Erica Berne’a (1910–1970) w końcu lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Szybko znalazła szerokie zastosowanie w innych obszarach wiedzy i praktyki m.in. poradnictwie, coachingu, usprawnianiu struktur organizacyjnych firm i przedsiębiorstw oraz w edukacji. Ta ostatnia dziedzina jest stosunkowo mało znana w Polsce. Książka w sposób całościowy przybliża najważniejsze zagadnienia tej koncepcji i na tym tle ukazuje różnorodne problemy wiążące się z nauczaniem i wychowaniem. Koncentruje się głównie na relacjach, jakie mają miejsce między nauczycielem a uczniami oraz ich rodzicami. Przekazuje aktualny stan badań na ten temat i stanowi cenną inspirację dla własnych twórczych poszukiwań. Może być wartościową pomocą dla nauczycieli i wychowawców, ale też pedagogów szkolnych, doradców i socjoterapeutów oraz wszystkich tych, którzy w pracy z dziećmi i młodzieżą dążą do ich zrozumienia oraz wypracowania praktycznych metod trafnego postępowania.

Spis treści:

Wstęp

1. Relacje międzyludzkie


1.1. AT – koncepcja dialogu
1.2. AT – relacje edukacyjne
1.3. AT – dobre i trudne relacje z uczniami
1.4. AT – relacje z rodzicami ucznia
1.5. AT – relacje uczniów z rówieśnikami
1.6. AT – relacje jako transakcje

2. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej

2.1. AT – Eric Berne i jego koncepcja
2.2. AT – kanoniczne zasady
2.3. AT – język
2.4. AT – metodologia i diagnoza
2.5. AT – modele i metafory
2.6. AT – inspiracje i nurty
2.7. AT – podejście relacyjne
2.8. AT – obszary zastosowań
2.9. AT – edukacyjna analiza transakcyjna
2.10. AT – badania naukowe

3. Struktura i funkcje osobowości


3.1. AT – model strukturalny osobowości
3.2. AT – model funkcjonalny osobowości
3.3. AT – wyłączenia i kontaminacje
3.4. AT – integracja osobowości
3.5. AT – integracja osobowości i cele edukacyjne
3.6. AT – stany Ja i rodzina
3.7. AT – stany Ja nauczyciela
3.8. AT – stany Ja w procesie nauczania
3.9. AT – inspirująca rola stanów Ja

4. Transakcje

4.1. AT – pojęcie transakcji
4.2. AT – transakcje równoległe
4.3. AT – transakcje skrzyżowane
4.4. AT – transakcje ukryte
4.5. AT – dewaloryzacje transakcyjne
4.6. AT – reguły komunikacji
4.7. AT – transakcje konfliktowe
4.8. AT – inne rodzaje transakcji
4.9. AT – parametry udanych transakcji
4.10. AT – transakcje w okresie dorastania
4.11. AT – transakcje nauczyciela z uczniem
4.12.  AT – badania i analizy nad transakcjami nauczycieli z uczniami i rodzicami

5. Głody i głaski

5.1. AT – głody w analizie transakcyjnej
5.2. AT – równowaga głodów edukacyjnych
5.3. AT – model 6P w edukacji
5.4. AT – kontrola głodów edukacyjnych i ich równowaga
5.5. AT – głaski, czyli znaki rozpoznania
5.6. AT – nauczycielskie znaki rozpoznania
5.7. AT – ekonomia znaków rozpoznania
5.8. AT – afirmacje jako znaki rozpoznania
5.9. AT – paradoksy znaków rozpoznania
5.10. AT – badania głodów i znaków rozpoznania w edukacji

6. Pozycje życiowe

6.1. AT – pojęcie pozycji życiowych
6.2. AT – rozwój pozycji życiowych
6.3. AT – pozycje życiowe nauczyciela
6.4. AT – pozycje życiowe i akulturacja emigrantów
6.5. AT – pozycje życiowe a skrypt
6.6. AT – badania pozycji życiowych

7. Skrypty życiowe

7.1. AT – pojęcie skryptu życiowego
7.2. AT – nakazy skryptowe (drivery)
7.3. AT – zakazy skryptowe (injunctions)
7.4. AT – programy skryptowe (script programs)
7.5. AT – spirala skryptu
7.6. AT – wzorce skryptowe
7.7. AT – waluta skryptu
7.8. AT – Zwycięzcy i Przegrani
7.9. AT – skrypt jako przekaz międzygeneracyjny
7.10. AT – uczucia zastępcze i autentyczne
7.11. AT – terapia i badania skryptu

8. Trójkąt dramatyczny

8.1. AT – Trójkąt Dramatyczny Stephena Karpmana
8.2. AT – inspiracje Trójkąta Dramatycznego
8.3. AT – Trójkąt Zwycięzcy
8.4. AT – Piramida Mocy
8.5. AT – Trójkąt Dramatyczny w skali makrospołecznej i politycznej
8.6. AT – role nauczyciela w Trójkącie Dramatycznym
8.7. AT – dramat przemocy szkolnej

9. Gry transakcyjne

9.1. AT – pojęcie gry transakcyjnej
9.2. AT – poznawanie gier transakcyjnych
9.3. AT – transakcyjne gry szkolne
9.4. AT – przykłady gier szkolnych
9.5. AT – gry o władzę
9.6. AT – gry zespołowe
9.7. AT – samoobrona w grach
9.8. AT – badania gier transakcyjnych

10. Rozwój dzieci i młodzieży

10.1. AT – spiralny model rozwoju
10.2. AT – rozwój a stany Ja
10.3. AT – puzzle rozwojowe
10.4. AT – metafora roślin i ogrodnika

11. Autonomia

11.1. AT – pojęcie autonomii
11.2. AT – rozwój i znaczenie autonomii
11.3. AT – cechy autonomii
11.4. AT – zintegrowane cechy autonomii
11.5. AT – Uważny Dorosły
11.6. AT – autonomia i skrypt
11.7. AT – autonomia w edukacji

12. Symbioza

12.1. AT – pojęcie symbiozy
12.2. AT – rozwój i znaczenie symbiozy
12.3. AT – Syndrom Nadopiekuńczej Matki
12.4. AT – symbioza i fobia szkolna
12.5. AT – koluzje transakcyjne
12.6. AT – edukacyjne konteksty symbiozy

13. Pasywność i dyskontowanie

13.1. AT – pojęcie pasywności
13.2. AT – strategie pasywności
13.3. AT – pasywność w adaptacjach osobowości
13.4. AT – pasywność szkolna
13.5. AT – przeciwdziałanie szkolnej pasywności
13.6. AT – pojęcie dyskontowania
13.7. AT – matryca dyskontowania
13.8. AT – badania nad pasywnością szkolną

14. Układ odniesienia

14.1. AT – pojęcie ram odniesienia
14.2. AT – kulturowe i społeczne przejawy ram odniesienia
14.3. AT – ramy odniesienia w analizie transakcyjnej
14.4. AT – edukacyjne aspekty transakcyjnych ram odniesienia

15. Kontrakt


15.1. AT – pojęcie kontraktu
15.2. AT – kontrakt w pomocy psychologicznej
15.3. AT – kontrakty w analizie transakcyjnej
15.4. AT – kontrakty edukacyjne
15.5. AT – niektóre wymogi zawierania kontraktów edukacyjnych
15.6. AT – kontrakt edukacyjny współcześnie

16. Czas i przestrzeń

16.1. AT – problematyka czasu i przestrzeni w psychologii oraz pedagogice
16.2. AT – transakcyjna strukturalizacja czasu
16.3. AT – proksemiczny wymiar transakcji szkolnych
16.4. AT – czasoprzestrzeń transakcji szkolnych
16.5. AT – badania czasu i przestrzeni szkolnej

17. Adaptacje osobowości, część I

17.1. AT – osobowość i jej adaptacje
17.2. AT – bycie dzieckiem
17.3. AT – typy adaptacji osobowości
17.4. AT – Dziecko Niekochane
17.5. AT – Dziecko Nieufne
17.6. AT – Dziecko Zaniedbane

18. Adaptacje osobowości, część II

18.1. AT – Dziecko Zawłaszczone
18.2. AT – Dziecko Wycofane
18.3. AT – Dziecko Pokonane
18.4. AT – Dziecko Negatywistyczne
18.5. AT – Dziecko Wykorzystane
18.6. AT – Dziecko Manipulujące

19. Adaptacje osobowości, część III

19.1. AT – Dziecko Odreagowujące
19.2. AT – Dziecko Uwiedzione
19.3. AT – Dziecko Zdyscyplinowane
19.4. AT – Dziecko w rozwoju

20. Płynność funkcjonalna

20.1. AT – model strukturalny i funkcjonalny
20.2. AT – droga do koncepcji płynności funkcjonalnej
20.3. AT – nauczyciel i płynność funkcjonalna
20.4. AT – Indeks Płynności Funkcjonalnej Temple
20.5. AT – badania płynności funkcjonalnej

Zakończenie
Bibliografia
Załączniki

Prof. dr hab. Lidia Cierpiałkowska, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu:

Recenzowana książka to kompendium wiedzy o założeniach teoretycznych analizy transakcyjnej, ich zastosowaniu w nauczaniu i wychowaniu dzieci i młodzieży, nie tylko w sytuacji właściwego przebiegu rozwoju, ale także wówczas, gdy jest on jakkolwiek zaburzony i może ujawnić się w postaci trudności adaptacyjnych w różnych środowiskach społecznych. Każdy nauczyciel, wychowawca i rodzic znajdzie w niej wiele bardzo ciekawych i przydatnych w relacjach z dziećmi zagadnień, a ci bardziej wnikliwi zrozumieją też różne zjawiska transakcyjne występujące w relacjach międzyludzkich, zwłaszcza z innymi dorosłymi – nauczycielami i rodzicami.

Jarosław Jagieła
Prof. dr hab. Pedagog społeczny i psychoterapeuta. Prekursor zastosowań edukacyjnej analizy transakcyjnej w Polsce. Kieruje Zespołem Badawczym Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Katedrze Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Kierował Katedrą Psychopedagogiki w Akademii Ignatianum w Krakowie i Zakładem Psychoprofilaktyki UJD. Przez szereg lat pełnił funkcję redaktora naczelnego czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna (obecnie redaktor honorowy) oraz serii Biblioteka Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Pracował w charakterze psychoterapeuty w placówkach służby zdrowia z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Jest autorem lub redaktorem osiemnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych. W roku 2022 został odznaczony Złotym Medalem za zasługi dla Polskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej.

Książki tego autora

Literatura cytowana
50 Psychology Classics (2007). London–Boston: Nicholas Brealey Publishing.
Acott, K.S. The Three-Phase Conversational Model of Communication: An Introduction . https://
www.academia.edu/12123216/The_Three_Phase_Conversational_Model_Of_Communi -
cation?email_work_card=title (dostęp: 21.01.2021).
Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumie-
wania się. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Allen, J.G. (1973). Existential Position and Adjustment in a College Population. Transactional
Analysis Journal, 3(4), 22–24.
Allen, J.G., Webb, D. (1975) Stroking, Existential Position and Mood in College Students.
Transactional Analysis Journal, 5(3), 227–233.
Allen, J.R., Allen, B.A. (1988). Script and Permissions: Some Unexamined Assumptions and
Connotations, Transactional Analysis Journal, 18(4), 283–293.
Amundson, N.E., Sawatzky, D.D. (1976). An Educational Program and AT. Transactional Analy-
sis Journal, 2(6), 217–220.
Andreas, S. (2001). Jak pracowała Virginia Satir. Zapis sesji terapeutycznej z komentarzem,
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Andrews, S.S., Fine, M.J., Conrad, D.C. (1977). Life Positions: Stable or Not? Transactional
Analysis Journal, 7(4), 357–360.
Arends, R.I. (1994). Uczymy się nauczać. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Babcock, D.E., Keepers, T.D. (1976). Raising Kids O.K. New York: Grove.
Bańka, A. (1997). Architektura psychologicznej przestrzeni życia: behawioralne podstawy pro-
jektowania. Poznań: Gemini.
Bardzińska, A. (1997). Poziom nieśmiałości młodzieży a jej struktura osobowości w świetle
analizy transakcyjnej. W: J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedago-
gicznej (s. 139–140). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Barrett-Lennard, G.T. (1985). The helping relationship: Crisis and advance in theory and re -
search, The Counseling Psychologist, 13, 279–294.
Barrow, G., Bradshaw, E., Newton, T. (2001). Improving behavior and raising self-esteem in the
classroom: A practical guide to using TA. London: David Fulton.Bibliografia 523
Barrow, G. (2007). What Goes Around, Comes Around: A Brief Account of Puzzling, Praxis
and Research. Transactional Analysis Journal, 37(1), 35–40.
Barrow, G. (2007a). Wonderful World, Beautiful People: Reframing transactional analysis as
positive psychology. Transactional Analysis Journal, 37(3), 206–209.
Barrow, G. (2007b). Transactional Analysis, Pastoral Care and Education. Educational Trans-
actional Analyst, 1, 21–25.
Barrow, G. (2009). Teaching, Learning, Schooling, and Script, Transactional Analysis Journal,
39(4), 298–304.
Barrow, G. (2011). Educator as Cultivator, Transactional Analysis Journal, 41(4), 308–314.
Barrow, G., Newton, T. (2016). Educational Transactional Analysis. An international guide to
theory and practice. London–New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D. (2005). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości, Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Behary, W.T. (2014). Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie, Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Belk, B. (1973). Alley dialogue. Transactional Analysis Journal, 3(2), 26–28.
Bell, D. (2009). Ludzki błąd. W: C. Gerland (red.), Czym jest trauma. Podejście psychoanality-
czne, Warszawa: Oficyna Ingenium.
Berardo, C. (2015). The Little Red Car: Metaphor as a Tool for Working with Teenagers. Trans-
actional Analysis Journal, 42(3), 220–227.
Berne, E. (1963). The structure and dynamics of groups and organisations, New York: Ballantine.
Berne, E. (1967). Games people play: The psychology of human relationships. London: Penguin
Books (oryginalna publikacja z roku 1964).
Berne, E. (1978). Principles of group treatment, New York: Grove Press, Inc.
Berne, E. (1987). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: Pań-
stwowe Wydawnictwa Naukowe.
Berne, E. (1994). Seks i kochanie. Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
Berne, E. (1998, 2008). Dzień dobry...i co dalej? Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Bernstein, B. (1990). Odtwarzanie kultury. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Bernstein, A.J. (2014). Emocjonalne wampiry. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Bettelheim, B. (1960). The informed heart. Autonomy in a mass age . New York: Free Press.
Białek, J. (2017). TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego. Warszawa: Wydawnic-
two Garda.
Bly, R. (1993). Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Boholst, F.A. (2002). A Life Position Scale. Transactional Analysis Journal, 32(1), 28–32.
Boholst, F.A., Boholst, G.B. Mende, M.M.B. (2005). Life Positions and Attachment Styles: A Ca-
nonical Correlation Analysis. Transactional Analysis Journal, 33(1), 62–67.
Booth, L.A, Manning, D.J. (2005). Observations of radiographer communication: An explorato-
ry study using Transactional Analysis. Radiography, 1, 1–7. DOI: 10.1016/j.radi.2005.09.005.
Bortholomew, K., Horowitz, L.M. (1991). Attachment Styles Among Young Adults: A Test of
a Four-Category Model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244.524 Bibliografia
Boyd, L.W., Boyd, H.S. (1981). A Transactional Model for Relationship Counseling. Transac-
tional Analysis Journal, 11(2), 142–145.
Bradshaw, J. (1997). Toksyczny wstyd. Jak uzdrowić wstyd, który cię zniewala. Warszawa: Wy-
dawnictwo Akuracik.
Bradshaw, J. (2008). Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odzyskać i otoczyć opieką  
swoje wewnętrzne dziecko. Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo Medium.
Braun-Gałkowska, M. (1994). W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach
wychowawczych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
Bridge, G. (2013). A Transactional Perspective on Space. International Planning Studies, 18(3–
4), 204-320. DOI: 10.1080/13563475.2013.833728.
Brożek, B. (2021). W obronie głupoty. W: B. Brożek, M. Heller, J. Stelmach (red.), Szkice z filozofii
głupoty (s. 85–138). Kraków: Copernicus Center Press.
Brusi, R., Portnoy A., Toro, N. (2013). Student Engagement and Completion in Precalculus
Precalculus Mega Section: Efficiently Assisting Student Engagement and Completion with
Communications and Information Technology. Journal of STEM Education, 14(1), 20–25.
Buber, M. Społeczne i międzyludzkie. W: K. Starczewska (red.), Psychologia humanistyczna.
Wybór tekstów. Zeszyt pierwszy. Druk powielony.
Buber, M. (1992). Ja i ty. Wybór pism filozoficznych . Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Bulhakova, K., Sevalneva, Z. (2015). Работа с телесным сценарием с помощью любимой
детской сказки. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 4, 35–44. DOI: 10.16926/eat.2015.04.02.
Bulhakova, K. (2021). How to Maintain Self-Esteem and Inner Balance in Discounting Trans-
actions. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 10, 155–162. DOI: 10.16926/eat.2021.10.08.
Car, K.B., Ellerich, P. (2015). Transactional analysis psychotherapy of mixed personality dis-
order. Engrami, 37(1), 83–87.
Campos, L.P. (2017). Care and Maintenance of the Tree of Transactional Analysis. Transactional
Analysis Journal, 33(2), 115–125. DOI: 10.1177/036215370303300204.
Centers, K. (1999). Educational Affirmations for Healthy Self-Esteem  – An Exploratory Factor
Analysis. Michigan: Western Michigan University.
Cerwus, M. (2012). Gry małżeńskie jako szczególny rodzaj gier interpersonalnych. Edukacyjna
Analiza Transakcyjna, 1, 95–96.
Chaber, A. (1997). Struktura Ja-Rodzic w osobowości sierot z domów dziecka. W: J. Jagieła
(red.). Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 93–109). Częstochowa:
Wydawnictwo WSP.
Chalvid, D., Muller, J.L. (1989). L’analyse Transactionnelle Guide Pratique. Pour Les Agents
De Maitrise Et Les Techniciens. Paris: Entreprise Moderne D’Édition.
Chiesa, C. (2012). Scripts in the Sand: Sandplay in Transactional Analysis Psychotherapy with
Children. Transactional Analysis Journal, 42(2), 285–293.
Choy A. (1990). The Winner’s Triangle. Transactional Analysis Journal, 20(1), 40–46.
Christopher, C.J. (2004). Nauczyciel–rodzic. Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Cierpiałowska, L., Nowicka-Gawęcka, H. (1992). Wybrane zagadnienia analizy transakcyjnej.
W: B. Waligóra (red.), Elementy psychologii klinicznej (s. 119–124). Poznań: Wydawnictwo
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.Bibliografia 525
Cierpiałkowska L., Nowicka-Gawęcka H. (2005). Wybrane zagadnienia z analizy transakcyjnej,
Gestalt, 62, 1, 5–29.
Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (red.) (2016). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Na-
ukowe PWN.
Cichocka, M., Suchańska, A. (1989). Analiza transakcyjna w teorii i praktyce psychologicznej.
Wybrane techniki oddziaływań terapeutycznych analizy transakcyjnej, cz. III. Psychotera-
pia, 3, 61–66.
Clarke, J.I., Dawson, C. (1989). Growing up again. MN: Hazelden, Center City.
Clarke, D.D, Parry-Jones, W.L., Gay, B.M., Smith, Ch.M.B. (1994). Incydenty zakłócające w kla-
sach szkoły średniej – podejście analizy sekwencyjnej. W: W. Domachowski, M. Argyle
(red.), Reguły życia społecznego. Oksfordzka psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Clarke, J.I. (1996). The Synergetic Use of Five Transactional Analysis Concepts by Educators,
Transactional Analysis Journal, 26(3), 214–219.
Clarke, J.I. (2000). A Personal View from a Parent Educator. Transactional Analysis Journal,
30(3), 219–222.
Clarkson, P. (1992). Physis in Transactional Analysis. Transactional Analysis Journal, 22(4),
202–209.
Clarkson, P. (1993). Transactional Analysis as a Humanistic Therapy. Transactional Analysis
Journal, 23(1), 36–41.
Clements, R. (1979). The Effects of Attitudes, Behaviour and Teaching Style on Teacher/Student
Relationships. Innovations in Education and Teaching International, 16(2), 170–174. DOI:
10.1080/0033039790160211.
Colman, A.M. (2009). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cordon, A. (2002). Jocurile manipulârii.Mic tratat al strategiilor de eşec care ne paralizează
organizaţiile. Bucareşti: Editura Codecs.
Cornell, W.F., Hargaden, H., Allen, J.R. (red.) (2005). From Transactions to Relations: The Emer-
gence of a Relationa lTradition in Transactional Analysis. Scarboroug: Haddon Press Ltd.
Cornell, W.F. (2015). Play at Your Own Risk: Games, Play, and Intimacy. Transactional  
Analysis Journal, 45(2), 79–90. https://doi.org/10.1177/0362153715586185.
Cowles-Boyd, L., Boyd, H.S. (1980), Play as a Time Structure. Transactional Analysis Journal,
10(1), 5–7.
Crossman, P. (1966). Permission and Protection, Transactional Analysis Bulletin, 5, 152.
Cyrwus, M. (2012). Gry małżeńskie jako szczególny rodzaj gier interpersonalnych. Edukacyjna
Analiza Transakcyjna, 1, 95–96.
Czemierowska-Koruba, E. (2015). Agresja i przemoc w szkole, czyli co powinniśmy wiedzieć, by
skutecznie działać? Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Dagiel, M. (2002). Znaczenia i przestrzeń – próba interpretacji wieloprzestrzenności szkoły.
W: M. Nowicka (red.). Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły. Szkice z teorii i praktyki
kształcenia (s. 26–41). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
de Graaf, A., Rosseau, M. (2015). Transactional Analysis and Conflict Management: Embracing
Conflict as Opportunity for Growth and Learning. Transactional Analysis Journal, 45(4),
250–295. DOI: 10.1177/036215371560617.526 Bibliografia
de Mello, A. (1992). Przebudzenie. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
de Oliveira Dias, M., Duzert, Y. (2019). Teaching materials: Role play simulation on romantic
involvement in the workplace. International Journal of Management, Technology and En-
gineering, 9(1), 124–133.
de Saint-Pierre, Ch. (2004). The Contract for Change: An Original Model. Transactional Analy-
sis Journal, 34(1), 46–51.
Dekalog Antoniego Kępińskiego, (2004). Z.J. Ryn (red.). Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Domagała-Zyśk, E. (2004). Autonomia czy odłączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży
z trudnościami w nauce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Donlan, R. (2013). The Process Education Model (PEM): A Catalyst for School Improvement.
PCM Journal, 1, 45–67.
Drego, P. (1983). The Cultural Parent. Transactional Analysis Journal, 4(13), 224–227.
Drego, P. (1996). Cultural Parent Oppression and Regeneration. Transactional Analysis Journal,
1(26), 58–77.
Druciarz, O. (2012). Rodzaje transakcji między nauczycielem a uczniem nieśmiałym. Eduka-
cyjna Analiza Transakcyjna, 1, 97–98.
Drye, B. (1980). Psychoanalytic Definitions of Cure: Beyond Contract Completion. Transac-
tional Analysis Journal, 10(2), 124–128.
Dudzikowa, M. (1996). Osobliwości śmiechu uczniowskiego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Dutton, K., McNab, A. (2017). Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces. Warszawa: Warszaw-
skie Wydawnictwo Literackie.
Eckhardt, A. (1998). Autoagresja. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Eichelberger, W., Mieszczanek, A. (1994). Jak wychować szczęśliwe dzieci. Warszawa: Intra.
Einstein, A. (1997). Teoria względności i inne eseje. Warszawa: Prószyński i S-ka.
Emmerton, N., Newton, T. (2004). The Journey of Educational Transactional Analysis from
Beginning to the Present. Transactional Analysis Journal, 34(3), 289–291.
English, F. (1969). Episcript and the „Hot Potato” Game. Transactional Analysis Bulletin, 32(8),
77–82.
English, F. (1971). The Substitution Factor. Rackets and Real Feelings. Transactional Analysis
Journal, 1(4), 27–32.
English, F. (1975). The Three-Cornered Contract. Transactional Analysis Journal, 5(4), 383–384.
English, F. (1976a). Racketeering. Transactional Analysis Journal, 6(1), 78–81.
English, F. (1976b). Differentiating Victims in the Drama Triangle. Transactional Analysis Jo-
urnal, 6(4), 384–386.
Erikson, E.H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Erikson, E.H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Erikson, T. (2018). Otoczeni przez psychopatów. Jak rozpracować tych, którzy tobą manipulują.
Warszawa: Wielka Litera.
Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne.
Erskine, R. (2010). Life scripts: unconscious relational patterns and psychotherapeutic involve-
ment. W: R. Erskine (red.), Life Scripts. A Transactional Analysis of Unconscious Relational.
London: Patterns. Bibliografia 527
Faber, A., Mazlish, E. (1992). Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas
mówiły. Poznań: Media Rodzina.
Faber, A., Mazlish, E. (1993). Rodzeństwo bez rywalizacji. Jak pomóc własnym dzieciom żyć
w zgodzie, by samemu żyć z godnością. Poznań: Media Rodzina.
Faber, A., Mazlish, E. (1994). Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. Twoja droga do szczęśliwej
rodziny. Poznań: Media Rodzina.
Faber, A., Mazlish, E. (1996). Jak mówić, żeby dzieci się uczyły. W domu i szkole. Poznań: Media
Rodzina.
Федотов, И.А., Наместникова, Н.В. (2021). Адаптация опросника „Шкала  
жизненной позиции”. Трансактный Анализ в России, 1(1), 21–27.
Федотов, И.А.,Суркова П.М. (2021). Определение жизненной позиции у клиентов с
различными психопатологическими состояниями. Трансактный Анализ в России,
1(1), 28–33.
Femiak, J. (2010). Fundament kompetencji pedagogicznych. Psychologia w Szkole, 3, 113–119.
Fengler, J. (2000). Pomaganie męczy. Wypalenie w pracy zawodowej. Gdańsk: Gdańskie  
Wydawnictwo Psychologiczne.
Feltham, C., Horton, I. (red.) (2013). Psychoterapia i poradnictwo, t. 1. Sopot: Gdańskie  
Wydawnictwo Psychologiczne.  
Fettgather, R. (1987). The Relationship of Teacher Adult Ego State to Interactions with Retarded
Students. Transactional Analysis Journal, 17(2), 35–37.
Fine, M.J., Poggio, J.P. (1977). Behavioral Attributes of The Life Positions. Transactional Analysis
Journal, 7(4), 350–356.
Fine, M., Covell, G., Tracy, D.B. (1978). The Effects of TA Training on Teacher Attitudes and
Behavior. Transactional Analysis Journal, 8(3), 236–239.
Fine, M.J., Giese, M., Elliot, J. (1979). Teachers and OK’ness; So what? Transactional Analysis
Journal, 9(4) 302–303.
Finley, L. (2016). Nurturing an Integrating „Adult” in Integrative Psychotherapy. International
Journal of Integrative Psychotherapy, 7, 60–84.
Fontana, U. (2002). Relacja sekretem wszelkiego wychowania. Wydawnictwo Salezjańskie.
Fortuna, D. (1990). Jürg Willi i jego koncepcja małżeńskiej koluzji. W: M. Orwid, C. Czabała
(red.), Terapia rodzin i małżeństw. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii, 117–127.
Forward, S. (1992). Toksyczni rodzice. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Fowlie, H., Sills, Ch. (red.) (2011). Relational Transactional Analysis – Principles in Practice.
New York: Karnac Books.
Frazier, T.L. (1971). The application of transactional analysis principles in the classroom of
a correctional school. Transactional Analysis Journal, 1(4), 214–218.
Fregola, C. (2010). Mathematical Calculation Procedures and Drives in Action in the Learning
Environment. International Journal of Transactional Analysis Research, 1(1), 30–39.
Fregola, C. (2012), TA, relationship with one’s own learning process and strategic studying.
International Journal of Transactional Analysis Research, 4(1), 67–79.
Fregola, C. (2020). Transactional Analysis and Education – Living with Current Complexity:
Contracting, Context and Complexity, and Consciousness, Cognition and Comprehension.
International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 11(2), 25–34. DOI:
10.29044/v11i2p25.528 Bibliografia
Freud, A. (1997). Ego i mechanizmy obronne. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Fromm, E. (1995). Mieć czy być? Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Fromm, E. (1996). Serce człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Fromm, E. (1999). Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Fromm, E. (2011). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.
Galant, M. (1997). Próba klasyfikacji typów transakcji rodzinnych. W: J. Jagieła (red.), Ana-
liza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 141–142, 191–194). Częstochowa:  
Wydawnictwo WSP.
Galenciak, S., Sawicki, M. (2021). The Pandemic as an impulse for the reflections of pedagogy
students – the point of view of qualitative analysis. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 10,
177–198. https://doi.org/10.16926/eat.2021.10.10.
Garrison, C., Fischer, R. (1978). Introducing TA in the Public School System. Transactional
Analysis Journal, 11(3), 244–246.
Gaś,  Z.B.  (1995),  Pomoc  psychologiczna  młodzieży.  Warszawa:  Wydawnictwo  Szkolne
i Pedagogiczne.
Gayol, G.N. (2004). Codependence: A Transgenerational Script. Transactional Analysis Journal,
34(4), 312–322.
Geetha, R.S. (2015). TA Proper – Path to change. Saata Journal, 1(1), 21–28.
Gelleri, S.D., Wilson, G. (1978). Contract. Transactional Analysis Journal, 8(1), 10–15.
Germer, Ch.K., Siegel R.D., Fulton P.R. (2015). Uważność i psychoterapia. Kraków: Wydawn-
ictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Gębuś, D. (1997). Postawy życiowe młodzieży a jej sytuacja szkolna w świetle analizy transakcyj-
nej. W: J. Jagieła (red.). Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 111–121).
Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Gębuś, D. (2014). Strukturalizacja czasu w relacji rodzic–dziecko we współczesnych rodzinach.
Próba diagnozy w perspektywie analizy transakcyjnej. Pedagogika Rodziny, 4(4), 57–65.
Gębuś, D. (2014a). Zastosowanie map myśli w procesie dydaktycznym. (Mind mapping) a wery-
fikacja efektów kształcenia z zakresu edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza
Transakcyjna, 3, 139–150. DOI: 10.16926/eat.2014.03.08.
Gębuś, D. (2016). Nakazy i zakazy rodzicielskie a kreatywność jednostki. Źródła inhibitorów
twórczości w perspektywie analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5,
123–132.
Ghaari, A., Salehi, N. (2021). The Effectiveness of Transactional Analysis Approaches on Per -
sonal and Social Adjustment and Problem-Solving Styles in Secondary School Students.
Psychological Methods and Models, 12(45), 250–268. DOI: 10.30495/jpmm.2021.26768.3268.
Gibb, J.R. (1961). Defensive communication. Journal of Communication, 11, 141–148.
Gibson, D.L. (1974). The classic non-contract. Transactional Analysis Journal, 4(2), 31.
Goffman, E. (2006). Rytuał interakcyjny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Goleman, D. (1997). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
Goleman, D. (1999). Inteligencja emocjonalna w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
Goleman, D. (2007). Inteligencja społeczna, Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Golka, M. (2008). Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN. Bibliografia 529
Gordon, T. (1991, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998, 1999). Wychowanie bez porażek. Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX.
Gordon, T. (1994, 1995, 1997, 1998, 1999). Wychowanie bez porażek w praktyce. Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX.
Gordon, T. (1995, 1997, 1998, 1999). Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa: Instytut
Wydawniczy PAX.
Gordon, T. (1996, 1999). Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców. Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX.
Gordon, T. (1999). Pacjent jako partner. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Gordon, T. (1997). Wychowanie w samodyscyplinie. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Górnicka, B. (red.) (2017). Zaniedbywanie dziecka. Wybrane zjawiska. Opole: Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego.
Górska, R. (2019). Uważność: techniki uczenia się czy droga wspierania (samo)rozwoju? Rocz-
nik Andragogiczny, 26, 109–124.
Górski, S. (1986). Psychoterapia w wychowaniu. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków
Zawodowych.
Graff, R.H. (1976). A Game Transactional Analysts Play. Transactional Analysis Journal, 6(3),
263–267.
Greenland, S. (2017). Zabawa w uważność. Katowice: Wydawnictwo Galaktyka.
Gregory, R.J. (2007). Borderline Attributions. American  Journal  of  Psychotherapy, 61(2),
131–147.
Griffin,  E.  (2003).  Podstawy  komunikacji  społecznej.  Gdańsk:  Gdańskie  Wydawnictwo
Psychologiczne.
Grzesiuk, L. Tryjarska, B. (1995). Jak pomagać sobie, rodzinie i innym. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Gutek, G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: Gdańskie Wydawn-
ictwo Psychologiczne.
Hady, A. (2020). Building relationships at school by responding to the individual needs of
students and teachers using the Process Communication Model®, Edukacyjna Analiza Tran-
sakcyjna, 9, 39–53. DOI: 10.16926/eat.2020.09.03.
Haley, J. (1959). The family of the schizophrenic: a model system. Journal of Nervous and Mental
Disease, 129, 357–374.
Hall, E.T. (1976, 2001). Ukryty wymiar. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
Hansen, C.T. (2021). Alternative Education; is someone crazy about your young people? Aca-
demia Letters, 2766, 1–4. DOI: 10.20935/AL2766.
Hare, R.D. (2008). Psychopaci są wśród nas. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Hargaden,  H.,  Sills,  C.  (2002).  Transactional  analysis:  A  relational  perspective.  London:
Brunner-Routledge.
Harris, T.A. (1979, 1987). W zgodzie z tobą i z sobą. Praktyczny przewodnik po analizie trans-
akcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
Hay, J. (2010). Editorial. International Journal of Transactional Analysis Research, 1(1), 2–11.
Hay, J. (2010a). Analiza transakcyjna dla trenerów. Kraków: Grupa Doradczo-Szkoleniowa
Transmisja.530 Bibliografia
Hay, J. (2011). Positive Psychology. IDTA Newsletter, 6(4), 5–7.
Hay, J. (2014). Permissions: An Essay. https://www.juliehay.org (dostęp: 23.02.2021).
Hay, J. (2017). Autonomy: Some of the Early Material. IDTA Newsletter, 12(3), 16–21.
Hay, J. (2018). Psychological Boundaries and Psychological Bridges: A Categorisation and the
Application of Transactional Analysis Concepts. International Journal of Transactional
Analysis Research & Practice, 9(1), 52–81.DOI: 10.29044/v9i1p52.
Hay, J. (2018a). Power Potentials. IDTA Newsletter, 13(4), 17–21.
Hay, J. (2019). The Autonomy Matrix . http://www.juliehay.org (dostęp: 30.09.2020).
Hay, J. (2020). Working Online. IDTA Newsletter, 15(4), 15–17.
Hay, J. (2021). The TAMED Game, Bystanders and Professional Associations. International
Journal of Transactional Analysis Research, 12(1), 42–60.
Heitzman, J. (2020). Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne. Psychiatria Polska,
54(2), 187–198. DOI: 10.12740/PP/120373.
Hellinger, B. (2006). Sumienie miał czyste... Wykłady i opowieści. Warszawa: Jacek Santorski &
Co Agencja Wydawnicza.
Heyer, N.R. (1987). Empirical Research on Ego State Theory. Transactional Analysis Journal,
17(1), 286–293. DOI: 10.1177/036215378701700105.
Hillenbrand, C. (2007). Pedagogika zaburzeń zachowania. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Hite, R.W. (1974). Transactional time structuring and interpersonal communication. The  Speech
Teacher, 23(1), 56–59.
Hoffer, M.S. (2018). A Proposal on the Educational Transactional Analysis as a Dialogical Vision
of Culture: Conceptual Signposts and Practical Tools for Educators. International Journal
of Educational and Pedagogical Sciences, 12(1), 165–169.
Hollway, W. (1972). The Crazy Child in the Parent. Transactional Analysis Journal, 2(3), 32–34.
Hornby G., Hall, E., Hall, C. (2005). Nauczyciel wychowaca. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Horowitz, L.M. (1996). The study of interpersonal problems: A learv legacy. Journal of Personality
Assessment, 66, 283–300. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6602_7.
Hough, P. (1971). Teachers and Stroking. Transactional Analysis Journal, 3(1), 38–39.
Huang, I. (2021). Development of a Psychological Game Questionnaire. International Journal
of Transactional Analysis Research & Practice, 12(2), 25–32. DOI: 10.29044/v12I2p25.
Huntington, S.P. (2004). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: War-
szawskie Wydawnictwo Literackie Muza.
Hyman, B.M., Pedrick, Ch. (2013). Pokocnać OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Praktyczny przewodnik. Łódź: Harmonia Universalis.
Ingram, R. (1980). Games and Passivity. Transactional Analysis Journal, 10(1), 13–15.
Jacobson, M. (1999). Swift to Hear. London: HMSO.
Jagieła, J. (1996). Do mistrzostwa pedagogicznego. Edukacja i Dialog, 7, 20–25.
Jagieła, J. (2000–2001). Humor jako czynnik tolerancji. W: A. Rosół, M.S. Szczepański (red.),
Tolerancja. Studia i szkice, t. 7 (s. 261–269). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Jagieła, J. (2003). Bioskrypt w pracy nauczyciela kultury fizycznej. W: J. Rodziewicz-Gruhn
(red.). Biokulturowe uwarunkowania rozwoju, sprawności i zdrowia (s. 434–443). Często-
chowa: Wydawnictwo WSP.Bibliografia 531
Jagieła, J. (2004). Pasywność w szkole. Psychologia w Szkole, 3, 3–12.
Jagieła, J. (2004a). Gry psychologiczne w szkole. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.
Jagieła, J. (2005). Trudny uczeń w szkole. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
Jagieła, J. (2005a). Nauczyciele i rodzice, czyli gracze i przegrani. Psychologia w Szkole, 4, 29–38.
Jagieła, J. (2006). Jedynak w szkole. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
Jagieła, J. (2006/2007). Znaczenie skryptu (script life) jako nieświadomego przekazu międzyge-
neracyjnego w kształtowaniu się tożsamości jednostki. W: K. Rędziński, I. Wagner (red.).,
Wielokulturowość w przestrzeni edukacyjnej (s. 365–374). Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2007). Relacje w rodzinie a szkoła. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
Jagieła, J. (2007a). Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły. Kraków:  
Wydawnictwo Rubikon.
Jagieła, J. (2008). Szczególny rodzaj ukrytej przemocy wobec dziecka. Zastępczy Syndrom Mün-
chausena. Horyzonty Wychowania, 13(7), 182–196.
Jagieła, J. (2009). Transakcyjna pasywność jako bariera zmian edukacyjnych. W: A. Gofron,  
M. Adamska-Staroń (red.), Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana (s. 57–72). Kraków: Ofi-
cyna Impuls.
Jagieła, J. (2009a). Kryzys w szkole. Kraków: Wydawnictwo Rubikon.
Jagieła, J. (2011). Czas i przestrzeń transakcji szkolnych. W: J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna
w edukacji (s. 49–78). Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2011a). Psychoterapia lęku w koncepcji analizy transakcyjnej. Horyzonty Wychowa-
nia, 19(10), 95–109.
Jagieła,  J.  (2011b).  Egogram  EFP.  W:  J.  Jagieła  (red.),  Analiza  transakcyjna  w  edukacji  
(s. 273–277). Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2012). Metody oceny kompetencji interpersonalnych nauczyciela. Model Okna Johari
i diagram dyskontowania transakcyjnego jako postulowane narzędzia badań pedeutolo-
gicznych. W: A. Gofron, A. Kozerska (red.), Podstawy edukacji. Propozycje metodologiczne
(s. 107–118). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Jagieła, J. (2012a). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła J. (2012b). Edukacyjna analiza transakcyjna w kilku odsłonach. Częstochowa: Wydaw-
nictwo AJD.
Jagieła, J. (2013). Integracja osobowości jako wartość edukacyjna. Perspektywa edukacyjnej
analizy transakcyjnej. W: A. Gofron, K. Motyl (red.), Podstawy edukacji. Sfera wartości
i zasad – konstruowanie przedmiotu (s. 119–139). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Jagieła, J. (2013a). Structural distortions of the personality of a researcher as a cause of diag-
nostic mistakes. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 2, 41–67.
Jagieła, J. (2014). The Family Album and the Script. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 3, 27–44.
DOI: 10.16926/eat.2014.03.02.
Jagieła, J. (2015). Syndrom Syzyfa a wynik sportowy: perspektywa analizy transakcyjnej. Prace
Naukowe Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 14(2), 155–167.
Jagieła, J. (2015a). Słownik terminów i pojęć badań jakościowych nad edukacją. Częstochowa:
Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2015b). Syndrom Syzyfa a wynik sportowy. Perspektywa analizy transakcyjnej.  
Kultura Fizyczna, 14(2), 155–167. DOI: 10.16926/kf.2015.14.23.532 Bibliografia
Jagieła, J. (2015c). Autonomia a jakość życia. Perspektywa analizy transakcyjnej. Dyskurs Pe-
dagogiczny, 14, 15–25.
Jagieła, J. (2015d). Dlaczego analiza transakcyjna? O zastosowaniu jednej z koncepcji psy-
chologicznej w edukacji. W: B. Niemierko, M.K. Szmigiel (red.), Zastosowania diagnozy
edukacyjnej (s. 55–71). Wrocław: Polskie Towarzystwo Diagnozy Edukacyjnej.
Jagieła, J. (2016). Emotional Literacy. Transactional Analysis Journal, 5, 245–249. DOI: 10.16926/
eat.2016.05.15.
Jagieła, J. (2017). Samoświadomość nauczycieli w koncepcjach edukacyjnej analizy transak-
cyjnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, t. XXVI,
1, 69–83. DOI: 10.16926/p.2017.26.06.
Jagieła, J. (2017a). Metoda ustawień systemowych rodziny według Berta Hellingera w opty-
ce analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 315–329. DOI: 10.16926/
eat.2017.06.18.
Jagieła, J. (2017b). Wyznaczniki działań edukacyjnych. Perspektywa edukacyjnej analizy trans-
akcyjnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, t. XXVI,
2, 107–123. DOI: 10.1692/p.2017.26.31.
Jagieła, J. (2017c). Znaczenie dla edukacyjnej analizy transakcyjnej modelu płynności funkcjo-
nalnej (FF – functional fluency) Susannah Temple dla rozwoju osobistego i zawodowego
nauczycieli. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 9–30.
Jagieła, J. (2018). Dziecko zbuntowane. Problem dziecięcego nieposłuszeństwa w świetle beha-
wioryzmu i analizy transakcyjnej. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, 11(1), 39–55.
Jagieła, J. (2018a). Transakcyjny model przemocy szkolnej. Studia Pedagogica Ignatiana, 21(1),
41–61. DOI: 10.12775/Spi.2018.1.002.
Jagieł, J. (2018b). Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych.
Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2019). „Bo we mnie zdrowie i siła jest…”. Edukacyjna analiza transakcyjna z perspek-
tywy pozytywnej psychopedagogiki. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, t. XXXVIII, 3, 13–31.
DOI: 10.17951/lrp.2019.38.3.13-31.
Jagieła, J. (2020). Metafory transakcyjne i edukacja (Transactional Metaphors and Education).
Studia Pedagogica Ignatiana, 23(2), 131–153. https://doi.org/10.12775/SPI.2020.2.007.
Jagieła, J. (2021). Ramy odniesienia w analizie transakcyjnej. Philosophical Discourses. Prace
Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie,
t. III, 41–51. DOI: 10.16926/pd.2021.03.03.
James, N.L. (1994). Cultural Frame of Reference and Intergroup Encounters: A TA Approach.
Transactional Analysis Journal, 3(24), 206–210.
Janowski,  A.  (1989).  Uczeń  w  teatrze  życia  szkolnego.  Warszawa:  Wydawnictwa  Szkolne
i Pedagogiczne.
Janowski, A. (2002). Pedagogika praktyczna: zarys problematyki – zdrowy rozsądek – wyniki
badań. Warszawa: Fraszka Edukacyjna.
Janus, K. (2006). Pedagogika i psychologia. Zagadnienia – pojęcia – terminy. Warszawa: Wy-
dawnictwo Buchman.
Jenkins-Friedman, R., Fine, M. J. (1984). A useful framework for parent-teacher contacts.
Roeper Review, 3(6), 155-158. https://doi.org/10.1080/02783198409552793.Bibliografia 533
Johnson, S.M. (1993a). Humanizowanie narcystycznego stylu. Warszawa: Jacek Santorski & Co
Agencja Wydawnicza.
Johnson, S.M. (1993b). Przemiana charakterologiczna. Cud ciężkiej pracy. Warszawa: Jacek
Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Johnson, S.M. (1993c). Osobowość symbiotyczna i jej leczenie. Warszawa: Jacek Santorski & Co
Agencja Wydawnicza.
Johnson, S.M. (1998). Style charakteru. Poznań: Zysk i S-ka.
Johnson, S.M. (2015). Reducing teacher stress and burnout in high-risk secondary schools in
South Africa using transactional analysis. International Journal of Transactional Analysis
Research, 6(1), 70–85. DOI: 10.29044/v6i1p70.
Joines, V. (1982). Similarities and Differences in Rackets and Games. Transactional Analysis
Journal, 12(4), 280–283.
Joines, V., Steward, I. (2002). Personality adaptations: a new guide to human understanding in
psychotherapy and counselling. Kegwarth and North Carololina: Lifespace Publishing and
Chapel Hill.
Joines, V. (2011). Personality Adaptations Further Clarified. Transactional Analysis Journal, 41(1),
92–96.
Jongeward, D. (1973). Everybody Wins: Transactional Analysis Applied to Organizations Reading.
MA: Addison-Wesley Longman.
Józefowicz, J. (2021). Effective school in a crisis COVID-19. Engaging the school community
in looping with school challeges based on the Lewin and Fisher model, in transactional
analysis terms. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 10, 33–62. DOI: 10.16926/eat.2021.10.02.
Jung, C.G. (1997). Typy psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Wrota.
Jusik, P. (2018). Strokes, games and learning in groups. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7,
27–36.
Jusik, P. (2020). Educational passivity – from theory to practice. Edukacyjna Analiza Transak-
cyjna, 9, 147–160. DOI: 10.16926/eat.2020.09.10.
Jusik, P. (2021). Passivity in Education. International Journal of Transactional Analysis Research,
12(1), 25–34. DOI: 10.29044/v12i1p25.
Kaczmarek, B.L.J. (2005). Misterne gry w komunikację. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej.
Kahler, T. (2008). The Process Therapy Model . Little Rock: Taibi Kahler Associates.
Kapalka, G.M. (2012). Niegrzeczne dzieci. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Karkowska, M. (2005). Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnej. Analiza etno-
graficzna . Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Karpman, S. (1968). Fairy tales and script drama analysis. Transactional Analysis Bulletin,
26(7), 39–43.
Kasprzyczak, J. (2012). Psychologiczne znaki zauważenia „strouki” otrzymywane przez uczniów
od nauczyciela a samoocena uczniów. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, 93–94.
Katre, D.S. (2005). Designing the teacher like behavior of e-learning system: a case study of
Indian scripts typing tutor. I-menager’s Journal of Educational Technology, 2(3), 60–65.
Kaufman, D.N., Kaufman, J. (1972). The Sources of Parenting Behavior: An Exploratory  Study.
Transactional Analysis Journal, 2(4), 41–45. 534 Bibliografia
Kawalerowicz, A. (opr.) (1995). Bioenergetyczna analiza charakterów. Typologia według Alek-
sandra Lowena. W: J. Santorski (red.), Ciało i charakter. Diagnoza strategiczna w psychote-
rapii somatyczno-charakterologicznej (s. 11–32). Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja
Wydawnicza.
Kellett van Leer, P. (2009). In Your Absence: Desire and the Impossibility of Intimacy. Transac-
tional Analysis Journal, 39(2), 117–128.
Kenney, W.J., Lyons, B.F. (1979). Naturally Occurring Teacher Ego State Behaviors. Transac-
tional Analysis Journal, 9(4), 297–300.
Kenney, W.J. (1981). Problem-Student Effects on Teacher Ego States Behavior. Transactional
Analysis Journal, 3(11), 252–253.
Kępiński, A. (1977). Psychopatie. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich.
Kiernicki, B. (1961). Ład w szkole. Poradnik dla nauczycieli w sprawie estetyki wnętrza szkoły.
Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
King, G. (2003). Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Kłodzińska, A. (2015). Relacja Ja–Ty według Martina Bubera. Przegląd Filozoficzny – Nowa  
Seria, 96(4), 203–219.
Knapp, H. (2009). Komunikacja w terapii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kofta, M., Szustrowa, T. (red.) (1991). Złudzenia, które pozwalają żyć. Szkice z psychologii spo-
łecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Konarzewski, K. (red.) (1991). Sztuka nauczania. Szkoła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Kopaliński, W. (2007). Słownik symboli. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Rytm.
Korczak, J. (1984). Pisma wybrane, t. 1. Warszawa: Nasza Księgarnia.
Kordziński, J. (2016). Szkoła dialogu, czyli o narzędziach w pracy nauczyciela opartych na ak-
tywnej komunikacji z uczniem. Warszawa: Wolters Kluwer.
Kornacka, D. (2021). Identyfikacja gier interpersonalnych pomiędzy nauczycielem instrumentu
głównego a uczniem w wieku szkolnym. Kraków: Akademia Ignatianum (niepublikowana
praca magisterska).
Kornyeyeva, L. (2011). Studying Acculturation using Transactional Analysis Theory: The In -
terplay between Existential Positions and Acculturation Styles. International Journal of
Transactional Analysis Research, 2(1), 3–15.
Korpolewska, K. Kuydowicz, M. (2013). W co grają matki i córki. Poznań: Zysk i S-ka.
Kosakowska, M. (2005). Umysł niezmienny. Poznawcze mechanizmy sztywności. Kraków: Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kottler, J.A. (2003). Opór w psychoterapii. Jak pracować z trudnym klientem. Gdańsk: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Kottman, T., Ashby, J. (2000). Perfectionistic children and adolescents: Implications for school
counselors. Professional School Counseling, 3(3), 182–188.
Kotusiewicz, A.A. (2000). Pytanie o nauczyciela. W: A.A. Kotusiewicz (red.), Myśl pedeutolo-
giczna i działanie nauczyciela (s. 17–23). Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
Kowalczyk-Gnyp, M. (1997). Identyfikacja wybranych gier interpersonalnych nauczycieli
i uczniów na terenie szkoły. W: J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w teorii i praktyce
pedagogicznej (s. 53–61). Częstochowa: Wydawnictwo WSP. Bibliografia 535
Kozieł, B. (2011). Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Krausz, R. (1986). Power and Leadership in Organisations. Transactional Analysis Journal,
16(2), 85–94.
Kruglanski, A.W. (1989). The Psychology of Being „Right”. The Problem of Accuracy in Social
Perception and Cognition. Psychological Bulletin, 106(3), 395–409.
Kulashekara, B., Kumar, V.G. (2015). Impact of Transactional Analysis on Depressive and Ag-
gressive Adolescent students. Jouranal of the Indaian Academy of Applled Psychology, 41(1),
65–70.
Kwatera, A., Mądry-Kupiec, M. (2017). Edukacyjne znaczenie intra- i interpersonalnych relacji
nauczyciel–uczeń: rozważania z perspektywy analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza
Transakcyjna, 6, 87–106. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.05.
Kwiatkowska, H. (2001). Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne. Edu-
kacja, badania, innowacje, 75(3), 22–28.
Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczyciela. Między anomią a autonomią. Gdańsk: Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kwieciński, Z. (1992). Socjopatologia edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Edytor.
Lacy, M. (2012). Learning Transactional Analysis. Through Cognitive Apprenticeship. Tran-
sactional Analysis Journal, 42(4), 265–276.
Lacy, A. (2020). Integrating TA concepts into team meetings through micro-learning approach-
es. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 9, 161–185. https://doi.org/10.16926/eat.2020.09.11.
Lammers, W. (1997). P for Pacing. Transactional Analysis Journal, 27(1), 55–56.
Landmann, D. (2009). Kannst Du lernen Mich lehren zu lassen? Zeitschrift für Transaktions-
analyse, 2, 116–127.
Lasch, Ch. (2015). Kultura narcyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Sedno.
Lee, R.H. (1971). The Psychotherapist as Rescuer, Transactional Analysis Journal, 1(2), 28–31.
Lee A. (2008). The Power is in Our Process. Transactional Analysis Journal, 38(1), 36–42.
Lennick, D., Kiel, F. (2007). Inteligencja moralna. Jak poprawić wyniki w prowadzeniu interesów
i skutecznie zarządzać. Wrocław: Wydawnictwo Purana.
Leontiev, D.A. (2016). Fenomen wolności: od woli do autonomii osobowości. Studia z Historii
Filozofii, 2(7), 89–110. https://doi.org/10.12775/szhf.2016.025.
Легшина, Н.В. (2015). Треугольник Карпмана „Жертв – Песледователь – Спасатель”  
в освщени украинсково кизиса общественно – политическими СМИ. Полития, 79(4),
87–99.
Lerkkanen, M.-K., Temple, S. (2004). Student Teachers’ Professional and Personal Development
through Academic Study of Educational Transactional Analysis. Transactional Analysis
Journal, 35(3), 253–271.
Leśniak, F.L. (1996). M. Talmona koncepcja jednosesyjnej psychoterapii. Warszawa: Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Levin-Landheer, P. (1982). The Cycle of Development. Transactional Analysis Journal, 12(2),
129–139.
Levin, P. (1984). 1984 Eric Berne Memorial Scientific Award Acceptance Speech. Transactional
Analysis Journal, 14(4), 214–216. 536 Bibliografia
Loomis, M. (1982). Contracting for Change. Transactional Analysis Journal, 12(1), 51–55.
Lowen, A. (1991). Duchowość ciała. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Luft, J. (1966). Group processes: An introduction to group dynamics. Palo Alto: California Na-
tional Press.
Łęski, Z. (2012). Transakcje nauczyciel–uczeń w wybranych teoriach dydaktycznych. Eduka-
cyjna Analiza Transakcyjna, 1, 49–62.
Łęski, Z. (2016). Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku
analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Łęski, Z. (2021). Online Learning from the Perspective of Life Positions of Pupils and Stu-
dents: Raport of Pilot Study. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 10, 165–174. https://doi.
org/10.16926/eat.2021.10.09.
Łukaszewicz, R. (red.) (1987). Wrocławska Szkoła Przyszłości. Autonomia dziecka w procesie
edukacji. Acta Universitatis Wratislaviennsis, Prace pedagogiczne, LVII (851).
Łukasiewicz-Wieleba, J. (red.) (2014). Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca.
Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Mahler, M. (1972). On the First Three Sobphases of the Separation-individuation Process.
International Journal of Psychoanalysis, 53(3), 333–338.
Majer, A. (2004). Od idei przestrzeni społecznej do koncepcji czasoprzestrzeni. W: A. Majer,  
P. Starosta (red.). Wokół socjologii przestrzeni (s. 93–94). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego.
Małkiewicz, E. (2000). Analiza przypadku – diagnoza indywidualna problemu dziecka. Na
przykładzie dzieci o narcystycznej linii rozwoju. W: M. Straś-Romanowska (red.). Metody
jakościowe w psychologii współczesnej (s. 170–183). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Maquet, J. (2012). From Psychological Contract to Frame Dynamics: Between Light and Shad-
ow. Transactional Analysis Journal, 42(1), 17–27.
Marchwicki, P. (2006). Teoria przywiązania J. Bowlby’ego. Seminare, 23, 365–383.
Marzec, B. (2020). Cooperation with Parents as an Aspect of the Teacher’s Skills and Tools.
Pedagogical Contexts, 2(15), 137–152.
Maslow, A. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Masłoń, K. (2017). W pisarskim czyśćcu. Sylwetki dwudziestowiecznych pisarzy. Poznań: Zysk
i S-ka.
Mason, P.T., Kreger, R. (2013). Borderline. Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach. Sopot: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Matkowski, M. (1993). Nierozpoznania. W: J. Santorski (red.), ABC psychologicznej pomocy  
(s. 59–70). Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Matkowski, M. (opr.) (1995). Bioskrypt według Vincenta Lenharda. W: J. Santorski (red.), Ciało
i charakter. Diagnoza strategiczna w psychoterapii somatyczno-charakterologicznej (s. 67–75).
Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Mazurkiewicz, G. (red.) (2014). Edukacja jako odpowiedź. Odpowiedzialni nauczyciele w zmie-
niającym się świecie. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
McCormick, P. (1973). TA and Behavior Modification: A Comparison Study. Transactional  
Analysis Journal, 3(1), 10–14. Bibliografia 537
McGrath, G. (1994). Ethics, Boundaries, and Contracts: Applying Moral Principles. Transac-
tional Analysis Journal, 24(1), 6–14.
McKimm, J., Forrest, K. (2010). Using transactional analysis to improve clinical and educational
supervision: the Drama and Winner’s triangles. Postgrad Medicine Journal, 86, 262–265.
https://doi.org/10.1136/pgmj.2009.093310.
McQuillin, J., Welford, E. (2013). How Many People Are Gathered Here? Group Work and
Family Constellation Theory. Transactional Analysis Journal, 43(4), 352–365. https://doi.
org/10.1177/0362153713519743.
Mei, Y. (2010). The Relationship between Teaching Transactional Analysis Theory and College
Students’ Locus of Control: An Empirical Research. International Journal of Transactional
Analysis Research, 1(1), 40–44.
Meighan,  R.  (1993).  Socjologia  edukacji.  Toruń:  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Mikołaja
Kopernika.
Mellor, K, Schiff, E. (1975). Discounting. Transactional Analysis Journal, 5(3), 295–302.
Mellor, K. (2008). Autonomy with Integrity. Transactional Analysis Journal, 38(3), 182–199.
Mendel, M. (red.) (2006). Pedagogika miejsca. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej
Szkoły Wyższej Edukacji TWP.
Michalski, J. (2016). Relacyjność jako kategoria pedeutologiczna. W: M.J. Szymański, B. Wala-
sek-Jarosz, Z. Zbróg (red.), Zrozumieć szkołę. Konteksty zmiany (s. 127–137). Warszawa:
Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Mietzel, G. (2002). Psychologia kształcenia. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Miller, A. (1991). Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Millerski, B., Śliwerski B. (red.) (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut
Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Moiso, C. (1976). Contract Card. Transactional Analysis Journal, 6(2), 298–299.
Mokrzycka, A. (2015). Zabawa jako dodatkowa kategoria strukturalizacji czasu. Edukacyjna
Analiza Transakcyjna, 4, 89–99. https://doi.org/10.16926/eat.2015.04.06.
Moiso, C. (1976). The Contract Card. Transactional Analysis Journal, 6(2), 298–299.
Morgan, A. (2011). Terapia narracyjna. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Paradygmat.
Morison, J. (2016). DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów. Kraków:  
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Morrison, J.H. (1978). Conflict Management and the Living Encounter Positions. Transactional
Analysis Journal, 8(3), 250–254.
Mothersole, G. (1996). Existential Realities and No-suicide Contracts. Transactional Analysis
Journal, 26(2), 151–159.
Motyl, K. (2012). Humor jako kategoria badawcza w pedagogice. Podstawy edukacji, 5, 209–223.
Motyl, K. (2016). Transakcyjne pozycje życiowe uczniów i studentów – próba charakterystyki
z wykorzystaniem teorii analizy transakcyjnej. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie. Pedagogika, t. XXV, 547–556. https://doi.org/10.16926/p.2016.25.40.538 Bibliografia
Motyl, K. (2016a). Time structuration theory in transactional analysis as the theoretical foun-
dation of research into the life of school. Juvenilia Paedagogica, 113–122.
Motyl, K. (2018). Transakcyjne formy strukturalizacji czasu a jego percepcja wśród studentów
(na przykładzie Polski oraz Bośni i Hercegowiny). Pedagogika, t. XXVII, 1, 221–230. https://
doi.org/10.16926/p.2028.27.17.
Motyl, K. (2019). Kategoria czasu w badaniach pedagogicznych (z koncepcją analizy trans-
akcyjnej w tle). Studia Edukacyjne, 53, 373–391. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.21.
Motyl, K. (2019a). Temporalny język procesu grupowego. Strukturalizacja czasu uczniów a dy-
namika klasy. Podstawy edukacji. Język w edukacji – edukacja językowa, 12, 187–204. https://
doi.org/10.16926/pe.2019.12.14.
Motyl, K. (2020). Strukturalizacja czasu uczniów liceum w fizycznej przestrzeni szkoły. Rocznik
Pedagogiczny, 2, 48(12), 103–114. https://doi.org/10.18290/rped20122-9.
Murray, H. (1938). Explorations in Peronality, New York: Oxford University Press.
Murzyńska, A. (2010). Zastosowanie analizy transakcyjnej w rozwiązywaniu konfliktów. Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Zarządza i Bankowości, 13(3), 62–76.
Naar-King, S., Suarez, M. (2012). Wywiad motywujący z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Kra-
ków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Nagel, N. (2009). Beziehung als Schlüssel zum Lernen. Zeitschrift für Transaktionsanalyse , 2,
128–141.
Nalaskowski, A. (2002). Przestrzenie i miejsca szkoły. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Napper, R. (2009). Positive psychology and transactional analysis. Transactional Analysis Jour-
nal, 39(1), 61–74.
Nazir, T., Shah, S.F.H., Zaman K. (2013). Transactional Analysis: New ways of communications.
International Journal of Business and Management, 5(1), 213–225.
Newton, T. (2011). The Nature and Necessity of Risk: Minding the Gap in Education. Transac-
tional Analysis Journal, 41(2), 114–117.
Newton, T. (2016). From Transactional Analysis in Education to Educational Transactional
Analysis: A personal encounter. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 29–37. https://doi.
org/10.16926/ETA.2016.05.02.
Nęcki, Z. (1991). Negocjacje w biznesie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydaw-
nictwo Akademickie i Profesjonalne.
Niemierko, B. (2021). Diagnoza edukacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Noriega, G. (2004). Codependence: A transgenerational script. Transactional Analysis Journal,
34(4), 312–322.
Noriega, G. (2008). On Receiving the 2008 Eric Berne Memorial Award for Mechanisms of
Transgenerational Script Transmission. Transactional Analysis Journal, 39(1), 9.
Novak, E.T. (2015). Are Games, Enactments, and Reenactments Similar? No, Yes, It Depends.
Transactional Analysis Journal, 45(2), 117–127. https://doi.org/10.1177/0362153715578840.
Novojenova, R., Sawilowsky, S.S. (1999). Measurement of influence of the teacher’s personality
on students in the classroom. Social Behavior and Personality, 27(5), 533–544.
Nowak-Juchacz, E. (2002). Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel. Wrocław:
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Bibliografia 539
Nowicka, M. (red.) (2002). Nauczyciel i uczeń w przestrzeniach szkoły. Szkice z teorii i praktyki
kształcenia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Oates, S. (2021). What if My „I’m OK, You’re OK” is Different from Yours? Could the Inherent
Optimism in Transactional Analysis be a Form of Compulsory Ableism? Transactional
Analysis Journal, 51(1), 63–76. https://doi.org/10.1080/03621537.2020.1853353.
Obuchowski, K. (1995). Przez galaktykę potrzeb: psychologia dążeń ludzkich, Poznań: Zysk
i S-ka.
Olak, A. (2006). Wpływ analizy transakcyjnej na kształtowanie postaw interpersonalnych w or-
ganizacjach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 715, 65–80.
Oommen, N.M. (2018). Transactional Analysis and Counseling: Insightful Thoughts. Journal
of Trend in Scientific and Development, 2(4), 2728–2730.
Paluchowski, W.J. (2001). Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Palmer, G. (1997). Script Currencies. Transactional Analysis Journal, 7(1), 20–23.
Pankowska, D. (2005). Wykorzystanie analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela. W: D. Jan-
kowska (red.), Rozpoznania i szkice pedagogiczne (s. 51–69). Łódź: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
Pankowska, D. (2008). Czego uczeń dowiaduje się w szkole o wiedzy i uczeniu się? Ukryty
program szkoły – cz. 2. Psychologia w Szkole, 4, 53–69.
Pankowska, D. (2008a). Stosowanie analizy transakcyjnej w praktyce szkolnej a zdrowie psy-
chiczne. W: A. Grabowiec, A. Bogucki, A. Bochniarz (red.), Zdrowa szkoła –zdrowy uczeń.
Edukacja wobec współczesnych zagrożeń zdrowia (s. 123–134), Lublin: Wydawnictwo
Neurocentrum.
Pankowska, D. (2008b). Metodologia analizy transakcyjnej – przegląd badań. Przegląd Badań
Edukacyjnych, 1, 99–115.
Pankowska, D. (2010). Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej.
Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna?
Próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, 13–30.
Papadopoulou, B.V. (2008). Scripts and Counterscripts: The Life and Death of Julien Sorel in
Stendhal’s Le Rouge et le Noir. Orbis Litterarum, 63, 110–132.
Pastwa-Wojciechowska, B. (2013). Psychopaci sprawcy przestępstw seksualnych. Gdańsk: Har-
monia Universalis.
Paulhus, D.L., Williams K.M. (2005). The Dark Triad of Personality: Narcissism , Machiavel-
lianism, and Psychopathy. Journal of Research in Personality,   36(6), 556–563.
Perkowska-Klejman, A. (2019). Poszukiwanie refleksyjności w edukacji. Studium teoretyczno -
-empiryczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Peterson C.H. (1976). An Existential Classification of Games. Transactional Analysis Journal,
6(4), 381–383.
Phillips, D.C., Soltis, J.F. (2003). Podstawy wiedzy o nauczaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Piasecka, P. (2013). Relacje międzyludzkie w dramacie Herberta Bergera Gdy mały ptaszek
wypadnie z gniazda. Perspektywa analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna,
2, 89–100. 540 Bibliografia
Piasecka, P. (2014). „Sierpień w hrabstwie Osage” – analiza filmu z uwzględnieniem kategorii
skryptu życiowego. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 3, 60–68.
Piekarska, A. (2008). Ciemna strona szkoły. O krzywdzeniu uczniów. Psychologia w Szkole, 4,
81–89.
Pilecka, W., Pilecki, J. (1996). Warunki rozwoju autonomii dziecka upośledzonego umysłowo.
W: W. Dykcik (red.), Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych. Od diagnoz
do prognoz i do działań (s. 31–48). Poznań: Wydawnictwo Eruditus.
Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole: Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy trans-
akcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. J. Długosza.
Pierzchała, A. (2019). The Use of Passivity Strategies in a Group of 10–12 Year-old Pupils from
the Perspective of Transactional Analysis. Pedagogika/Pedagogy, 134(2), 185–207. https://
doi.org/10.15823/p.2019.134.12.
Pierzchała, A., Widawska, E. (2020). Kwestionariusz Potrzeb Edukacyjnych (KPE). Podręcznik
Pracowni Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Przegląd Badań
Edukacyjnych, 30a (wydanie specjalne).
Pierzchała, A., Widawska, E., Jusik, P. (2021). Cross-cultural Study of Teacher Passivity through
the Lens of Educational Transactional Analysis. European Research Studies Journal, XXI-
V(3B), 72–95.
Pilch, T., Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe.
Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Pitkeathley,  J.,  Emerson,  D.  (1994).  Jedynacy.  Warszawa:  Jacek  Santorski  &  Co  Agencja
Wydawnicza.
Pluskota-Lewandowska,  A.  (2011),  Pozytywnie  w  edukacji.  Kultura  i  Edukacja,  82(3),
147–174.
Pokorska, M. (1997). Analiza znaków psychologicznego rozpoznania (strouków) udzielanych
przez nauczyciela uczniom w zależności od szczebla kształcenia. W: J. Jagieła (red.), Analiza
transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 155–156). Częstochowa: Wydawnictwo
WSP.
Prusakowski, S. (2007). Pożytki płynące z... konfliktów. Psychologia w Szkole, 2, 125.
Przecławska, A. (red.) (1993). Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych.
Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny.
Przybylski, P. (2021). The Three-cornered Contract in Psychotherapy of the Adolescent and
their Parents. Eduakcyjna Analiza Transakcyjna, 10, 115–128. https://doi.org/10.16926/
eat.2021.10.0.
Рудюк, O.B. (2020). Вплив функціональних его-станів викладачів і студентів вищої школи
на систему їх індивідуальних ціннісних пріоритетів. https://appsychology.org.ua/data/
jrn/v6/i17/26.pdf (dostęp: 2.02.2021).
Radoń, S. (2013). Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: konceptualizacja i wyniki
badań. http://docplayer.pl/59569205-Uwaznosc-jako-pedagogika-zorientowana-na-osobe.
html (dostęp: 5.08.2020).
Rak, G. (1997). Transakcyjne postawy życiowe młodzieży wchodzącej w konflikt z prawem.
W: J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 153–154).
Częstochowa: Wydawnictwo WSP. Bibliografia 541
Rak, G. (1997a). Skala Postaw Transakcyjnych (wersja eksperymentalna). Sytuacje problemowe
rozmowy kierowanej badającej postawy transakcyjne. W: J. Jagieła (red.), Analiza trans-
akcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 195–197). Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Reggio, F., Hoffer, M.S. Educating to dialogue: connecting an argumentative approach to media-
tion and educational transactional analysis. Some transkills signposts for promoting inclusive
and participative societies. International Academic Conference, Florence 13 September 2017.
Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Rhodewalt, F. (2005). Umysł społeczny narcyza. W: J. Forgas, K.D. Williams, I. Wheeler (red.),
Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Rice, F.P., Dolgin, K.G. (2008). The adolescent: Development, relationships, and culture . Boston:
Person Education.
Rodríguez, J.M.M., Cabrero, B.M. (2015). Psicoterapia relacional del Trastorno Límite de
Personalidad – Parte II. Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, 127(35),
587–606. https://doi.org/10.4321/S0211-57352015000300010.
Rogoll, R. (1989, 2010, 2013). Aby być sobą, Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN.
Rosenberg, M.B. (2006). Edukacja wzbogacająca życie. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja
Wydawnicza.
Roszkowska, A., Trepka-Starosta J. (2020). The Role of Interpersonal Communication Style
in  the  Teacher–Student  Relationship.  Pedagogical  Contexts,  14(1),  9–25.  https://doi.
org/10.19265/kp.2020.1.14.240.
Ruppert, E.H. (2017). Rebels and Sweethearts. Transactional Analysis Journal, 47(3), 186–193.
https://doi.org/10.1177/0362153717707723.
Ruppert, F. (2012). Symbioza i autonomia. Trauma symbiotyczna i miłość bez uwikłań. Warsza-
wa: Wydawnictwo Czarna Owca.
Safinia, G., Moghadam H.E., Abolmaali K. (2021). Effect of Transactional Analysis Training on
Communication Skills and Attribution Beliefs of Incompatible Women. Women’s Health
Bulletin, 8(3), 126–134.
Salters, D. (2015). Transactional Analysis and Conflict Management: A Response. Transactional
Analysis Journal, 45(4), 260–265. DOI:10.1177/0362153715606171.
Samuels, A. (2016). „I Rebel, Therefore We Are” (Albert Camus): New Political Thinking on
Individual Responsibility for Group, Society, Culture, and Planet. Transactional Analysis
Journal, 46(2), 101–108. https://doi.org/10.1177/0362153716629384.
Santsaver, H.E. (1975). Behavior Modification Paired with TA. Transactional Analysis Journal,
5(2), 137–138.
Sarnat-Ciastko, A. (2015). Tutoring w polskiej szkole. Warszawa: Difin.
Sarnat-Ciastko, A. (2017). Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej.
Kraków: Wydawnictwo Libron – Filip Lohner.
Sarnat-Ciastko, A. (2021). „School Tutoring – pedagogy of dialogue programme” as recom-
mended as a preventive programme. Assumptions and use in the light of educational trans-
actional analysis. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 10, 15–32. https://doi.org/10.16926/
eat.2021.10.01.542 Bibliografia
Satir,  V.  (2000).  Terapia  rodziny.  Teoria  i  praktyka.  Gdańsk:  Gdańskie  Wydawnictwo
Psychologiczne.
Savina,  E.,  Fulton,  C.,  Beaton,  Ch.  (2021). Training Teachers in Emotional Intelligence:
A Transactional Model for Elementary Education. New York: Routledge. https://doi.
org/10.4324/9781003219774.
Schachner, S. (2016). Models of transactional analysis in educational management. Edukacyjna
Analiza Transakcyjna, 5, 39–45.
Schaefer, Ch.E. (1976). The development of Transactional Analysis Scale for the Adjective Check
List. The Journal of Psychology , 94, 59–63.
Schaefer, K. (2005). Jak przeżyć szkołę. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Schiff, A.W., Schiff, J.L. (1971). Passivity. Transactional Analysis Journal, 1(1), 71–78. https://
doi.org/10.1177/036215377100100114.
Schiff, J.L. (1975). Cathexis reader. New York: Harper & Row Publishers.
Schiff, J.L., Schiff, A., Schiff, E. (1975a). Frames of Reference,  Transactional Analysis Journal,
3(5), 290–294.
Schmid, B. (2008). The Role Concept of Transactional Analysis and Other Approaches to Per-
sonality, Encounter, and Co-creativity for All Professional Fields. Transactional Analysis
Journal, 38(1), 17–30.
Schmideberg, M. (1948). Parents as children. Psychiatric Quarterly, 22, 207–218.
Schneider, K. (1995). Therapeutic applications of existential-integrative psychology . W: K. Schnei-
der, R. May (red.), The psychology of existence: an integrative, clinical perspective (s. 135–184).
New York: McGraw Hill.
Schon, L. (2002). Synowie i ojcowie. Tęsknota za nieobecnym ojcem. Gdańsk: Gdańskie Wy-
dawnictwo Psychologiczne.
Schulze, H.S. (2005). Die „Gedrehte Abwertungstabelle”. Zeitschrift für Transaktionsanalyse ,
1, 51–55.
Schützenberger, A.A. (2017). Psychogenealogia w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Virgo.
Selvini-Palazzoli, M. (2001). Żegnaj paradoksie, witaj stałe zlecenie. W: R. Simon (red.), W czte-
ry oczy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Sękowski, T. (1994). Pomoc psychologiczna i możliwości adaptacyjne człowieka. Lublin: PWZN
„Print 6”.
Shustov, D.I., Tuchina, O.D., Novikov, S.A., Fedotov, I.A. (2016). Combinations of Injunctions
and Personality Types Determining Forms of Self-destructive Behaviour in Alcohol-de-
pendent Clients: Findings of a Russian Observational Study. International Journal of Trans-
actional Analysis Research, 7(2), 10–20.
Silberman, M. (2005). Uczymy się uczyć. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Simmel, G. (1975). Socjologia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.
Simon, F.B., Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Sisson, C. (2000). Wewnętrzne przebudzenie. Pierwszy krok ku świadomemu życiu. Warszawa:
Wydawnictwo Medium.
Snel, E. (2020). Uważność małej żabki. Ćwiczenia uważności dla rodziców i ich maluchów. War-
szawa: Wydawnictwo CoJaNaTo. Bibliografia 543
Sokołowska, E. (2013). Czy analiza transakcyjna może być użyteczna w coachingu? Rocznik
Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego. Coaching Review,   1, 41–59.
Speck, O. (2005). Być nauczycielem. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Srinath, S. (2009). Procesy identyfikacyjne w przypadku traumy . W: C. Garland (red.),Czym
jest trauma. Podejście psychoanalityczne (s. 152–164). Warszawa: Oficyna Ingenium.
Steiner, C.M. (1971). The Stroke Economy. Transactional Analysis Journal, 3(1), 9–15.
Steiner, C.M. (1974). Scripts People Live. New York: Bantam Books.
Steiner, C.M. (1984). Emotional Literacy. Transactional Analysis Journal, 14(3), 162–174.
Steiner, C. (1990). Scripts people live: Transactional analysis of life scripts. New York: Grove Press.
Steiner, C.M. (1996). Emotional literacy training: The application of transactional analysis to
the study of emotions. Transactional Analysis Journal, 26(1), 31–39.
Steiner, C.M. (2003). The development of transactional analysis theory and practice: A brief
history. EATA Newsletter, 76, 9–14.
Steiner, C.M. (2010). Emotional literacy i inne kwestie – materiały szkoleniowe. „Dwa dni z Clau-
de’em Steinerem” 18–19 czerwca. Kraków: Polskie Towarzystwo Organizacyjnej Analizy
Transakcyjnej.
Steinfeld, G.J. (1998). Personal Responsibility in Human Relationships: A Cognitive Construc-
tivist Approach. Transactional Analysis Journal, 28(3), 188–201.
Stephan, W.G., Stephan, C.W. (1999). Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji.
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Stewart, I., Joines, V. (2011). TA Tomorrow. Transactional Analysis Journal, 41(3), 221–229.
Stewart, I., Joines, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Nowe wprowadzenie (tłum. Zbioro-
we). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Stępniewska-Gębik, H. (2004). Pedagogika i psychoanaliza. Potrzeba – pragnienie – inny. Kontek-
sty epistemologiczne dla pedagogiki w świetle psychoanalitycznej koncepcji Jacques’a Lackana.
Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
Stratos, E. (1988). Constantinidis, Rehearsal as a Subsystem: Transactional Analysis and Role
Research. New Theatre Quarterly , 4, 64–76.
Strelau, J., Doliński, D. (red.) (2011). Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 1. Gdańsk: Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne.
Strojnowska, B. (1978). Analiza transakcyjna w zastosowaniu do małżeństw. Zagadnienia Wy-
chowawcze a Zdrowie Psychiczne, 14(2), 40–58.
Stuart, K., Alger, A. (2011). An evaluation of Transactional Analysis in secondary education.
Cumbria University. https://cumbria.academia.edu/KazStuart/Papers/626703/An_Evalu-
ation_of_Transactional_Analysis_in_Secondary_Education (dostęp: 18.10.2021).
Suchańska, A. (1993). Trójkąt dramatyczny i gry ratownicze. W: J. Santorski (red.), ABC psy-
chologicznej pomocy (s. 71–84). Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Sujecka-Zając, J., Szymankiewicz K. (2022). Autoconscience professionnelle des enseignants de
langues étrangères – comment outiller les étudiants en formation initiale? Glottodidactica,
49(1), 197–215. https://doi.org/10.14746/gl.2022.49.1.12.
Summers, G., Tudor, K. (2000). Co-creative Transactional Analysis. Transactional Analysis
Journal, 30(1), 23–40.
Summerton, O. (1979a). Transactional game analysis: Games since Eric Berne. New Delhi:
Menohar.544 Bibliografia
Summerton, O. (1979b). RANI: A New Approach to Relationship Analysis. Transactional  
Analysis Journal, 9(2), 115–118.
Summerton, O. (1980). The pentagon . Souvenir of the Indian TA Conference, ITAC 3, Bombay.
Summerton, O. (1985). The Game Pentagon. Tasi Darshan, 5(4), 39–51.
Summerton, O. (1992). The Game Pentagon. Transactional Analysis Journal, 22(2), 66–75.
Summerton, O. (1993). Three-Dimensional Transactional Analysis: The Drama Triangle and
the Game Pentagon. Transactional Analysis Journal, 23(1), 30–35.
Summerton, O. (2000). The Development of Game Analysis. Transactional Analysis Journal,
30(3), 207–218.
Surzykiewicz, J. (2004). Agresja i przemoc w szkole. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.),  
Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Swędrak, J. (2014). O autonomii w pedagogice. Studia Sieradzana, 5, 22–34.
Sypniewski, J. Passowicz, P. (2018). Coach wobec ryzyka kryzysu. Czasopismo Psychologiczne –
Psychological Journal, 24(2), 381–386. https://doi.org/10.14691/CPPJ.24.2.381.
Sztejnberg, A. (2007). Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej. Opole: Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego.
Szymanowska, E., Sękowska M. (2000). Analiza transakcyjna w zarządzaniu. Kraków: Wydaw-
nictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Ścieszko, E., Rogulska, J. (1997). Kwestionariusz „Prince-Frog” (wersja eksperymentalna).  
W: J. Jagieła (red.). Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 198–201).
Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Śliwerski, B. (2004). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza
Impuls.
Temple, S. (1999). Functional Fluency for Educational Transactional Analysts. Transactional
Analysis Journal, 29(3), 164–174.
Temple, S. (2002). Functional Fluency. Zeitschrift für Transaktionsanalyse , 4, 251–269.
Temple, S. (2004a). Building self-awareness, https://westtownapps.com/modx2/section-a/
(dostęp: 7.01.2017).
Temple, S. (2004b). Update on the Functional Fluency Model in Education. Transactional
Analysis Journal, 34(3), 197–204.
Temple, S. (2009), Mentors, Coaches and the Empowerment Factor. Why Functional Fluency is
Important. https://westtownapps.com/modx2/section-a/ (dostęp: 7.01.2017).
Temple, S. (2012). TIFF 10 years on: Life cycle of a research project. The Transactional Analyst,
4(2), 3–17.
Temple, S. (2012a), Mastering ‘The Tolstoy Effect’: A research exercise in linguistic philosophy.
https://westtownapps.com/modx2/section-a/ (dostęp: 7.01.2017).
Temple,  S.  (2015).  Celebrating  Functional  Fluency  and  Its  Contribution  to  Transac-
tional  Analysis  Theory.  Transactional  Analysis  Journal,  45(1),  10–22.  https://doi.
org/10.1177/0362153714568803.
Tannen, D. (2002). To nie tak! Jak styl konwersacyjny kształtuje relacje z innymi. Poznań: Zysk
i S-ka.
Teofrast (1950). Charaktery. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych.
Thibaut, J.W., Kelly , H.H. (2017). The Social Psychology of Groups. New York: Routledge. Bibliografia 545
Tischner, J. (1990). Filozofia dramatu. Wprowadzenie . Paris: Éditions du Dialogue. Société
d’Éditions Internationales.
Torresan, P. (2022). The Transactional Analysis Motivation Model as a Framework of Reference for
Teachers and Trainers. http://www.academia.edu/5277759/Il_modello_motivazionale_del-
lAnalisi_Transazionale_quale_frame_per_osservare_e_valutare_percorsi_educativi_e_for-
mativi (dostęp: 1.02. 2022).
Traufetter, G. (2009). Intuicja, czyli mądrość uczuć. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Trimble, W.E. (1997). Script profiles: There Ways OK-ness. Transactional Analysis Journal,
7(4), 330–302.
Trzebińska, L. (1994). Ogólna charakterystyka przygotowania i przebiegu psychoterapii. W:  
L. Grzesiuk (red.), Psychoterapia. Szkoły, zjawiska, techniki i specyficzne  problemy (s. 109–
136). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Trzebiński,  J.  (red.)  (2002).  Narracja  jako  sposób  rozumienia  świata.  Gdańsk:  Gdańskie  
Wydawnictwo Psychologiczne.
Tschöpe-Scheffler, S. (2001). Dzieci potrzebują korzeni i skrzydeł. Wychowanie między przywią-
zaniem i autonomią. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
Tucholska, S., Tucholska, K. (2008). Psychologia potrzeb dziecka, czyli co dziecku potrzeba do
szczęścia. W: E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec (red.), Dziecko. Studium interdy-
scyplinarne (s. 1–15). Lublin: Wydawnictwo KUL.
Tudor, K. (2008). Take It: Sixth Driver. Transactional Analysis Journal, 38(1), 43–57.
Tuohy, D. (2002). Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Turhal, E., Kalyoncu, N., Kececi, A. (2018). Transactional analysis ego states in teacher–stu-
dent communication in musical instrument les sons. Anadolu University Journal of Art &
Design, 8(2), 42–65.
Turner, J.H. (1994). Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Poznań: Zysk i S-ka.
Umińska, A. (2013). Jak wychowywać trudne dziecko. Toruń: Wydawnictwo Literat.
Uścińska, B. (2012). Nauczycielskie okopy Świętej Trójcy, Edukacyjna Analiza Transakcyjna,
1, 67–76.
van Beekum S. (1996). The Graphics of Ego States, https://westtownapps.com/modx2/section-a/
(dostęp: 7.01.2017).
van Beekum, S., Krijgsman, B. (2000). From Autonomy to Contact. Transactional Analysis
Journal, 30(1), 52–57. https://doi.org/10.1177/036215370003000106.
Vandra, A. (2007). The influence of psychological games on mental health in education. Eu-
ropean Journal of Mental Health, 2(2), 183–204. https://doi.org/10.1556/EJMH.2.2007.2.4.
Vernezze, P.J. (2013). Don’t Worry be Stoic: Antyczna mądrość na trudne czasy. Warszawa:
Wydawnictwo Czarna Owca.
Victor, G.M. (1977). Transactional analysis in law instruction. American Business Law Journal,
15(1), 101–110.
Vos, J., van Rijn, B. (2021). A systematic review of psychometric transactional analysis instru-
ments. Transactional Analysis Journal, 51(2), 127–157.
Walewska, K. (1992). Zespół opóźnionego dojrzewania w warunkach polskich. W: M. Sokolik
(red.), Problemy współczesnej psychoanalizy. Wybór zagadnień. Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego.546 Bibliografia
Ware, P. (1983). Personality Adaptations (Doors to Therapy). Transactional Analysis Journal,
13(1), 11–19.
Webb, N.M. (2009). The teacher’s role in promoting collaborative dialogue in the classroom.
British Journal of Educational Psychology, 79(1), 1–28.
Weeks, G.R., L’Abate, L. (2000). Paradoks w psychoterapii. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne.
Welford, E. (2014). Giving the Dead Their Rightful Place: Grief Work with the Family System .
Transactional Analysis Journal, 44(4), 320–333. https://doi.org/10.1177/0362153714559920.
White, T. (1994). Life Positions. Transactional Analysis Journal, 24(4), 269–276.
White, T. (1997). Symbiosis and Attachment Hunger. Transactional Analysis Journal, 27(4),
300–304.
Widawska, E. (1997). Gry psychologiczne jako forma sprawowania władzy. W: J. Jagieła (red.),
Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej (s. 57–62). Częstochowa: Wydaw-
nictwo WSP.
Widawska, E. (2015). Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów. W: B. Niemierko, M.K. Szmigiel
(red.), Zastosowania diagnozy edukacyjnej (s. 501–507). Bydgoszcz: Polskie Towarzystwo
Diagnozy Edukacyjnej.
Widawska, E. (2016). Ku czemu wychowywać ma szkoła? Refleksja w oparciu o model anali-
zy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 5, 93–109. https://doi.org/10.16926/
eat.2016.05.06.
Widawska, E., Pierzchała, A. (2020). Kwestionariusz Potrzeb Edukacyjnych. Podręcznik Pracowni
Narzędzi Badawczych Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Warszawa–Toruń: Wydawnic-
two Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Widdowson, M. (2008). Metacommunicative Transactions. Transactional Analysis Journal,
38(1), 58–71.
Willi, J. (1996). Związek dwojga. Psychoanaliza pary. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja
Wydawnicza.
Wills, T.A., Dishion, T.J. (2004). Temperament and Adolescent Substance Use: A Transaction-
al Analysis of Emerging Self-Control. Journal of Clinical & Adolescent Psychology, 33(1),
69–81.
Williams, K.B., Williams, J.E. (1980). The assessment of Transactional Analysis ego states via
the Adjective Checklist. Journal of Personality Assessment, 44(2), 120–129.
Winnicott, D.W. (1994). Dzieci i ich matki. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B.
Wittgenstein, L. (1970) Tractatus logiko-philosophicus. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa
Naukowe.
Włodarczyk, J. (1992). Architektura szkoły. Warszawa: Arkady.
Wojcik, T.G. (2013). Nauczyciel w PRL-u jako uczestnik skomplikowanej gry. W: R. Grzybow-
ski (red.), Zaangażowanie? Opór? Gry? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u (s.
150–159). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Wojciszke, B. (2003). Psychologia miłości. Namiętność, intymność, zaangażowanie. Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Wojciszke, B., Doliński, D. (2011). Psychologia społeczna. W: J. Strelau, D. Doliński (red.),
Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 2 (s. 293–447). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo
Psychologiczne. Bibliografia 547
Woollams, S., Huige, K. (1977). Normal dependency and symbiosis. Transactional Analysis
Journal, 7(3), 217–220.
Woollams, S., Brown, M. (1978). Transactional Analysis. Dexter: Huron Vallery Press.
Wołodkowicz, K. (2013). Postrzeganie uczniów przez nauczycieli. Konsekwencje społeczno-edu-
kacyjne. Słupsk: Fundacja Pro Pomerania.
Woźniczka, M. (2020). Wstęp. Efekt ram odniesienia (framing effect) w filozofii (cz. 1). Philo-
sophical discourses. Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana
Długosza w Częstochowie, t. 2, s. 7–13. https://doi.org/10.16926/pd.2020.02.01.
Wyżga, O. (2021). School relationships Turing the COVID-19, pandemic – easy or difficult?
Studia ad Didacticam Biologiae Partinentia. Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensi,
11, 101–111. https://doi.org/10.24917/20837276.11.10.
Yalom, I.D. (2005). Kiedy Nietsche szlochał. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Yalom, I.D. (2006). Leżąc na kozetce. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Yalom, I.D. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Zaborowski, Z. (2001). Problemy psychologii życia. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
Zalcman,  M.J.  (1990).  Game  Analysis  and  Racket  Analysis:  Overview,  Critique,  and
Future  Developments.  Transactional  Analysis  Journal,  20(1),  4–19.  https://doi.
org/10.1177/036215379002000102.
Zielińska-Rocha, B. (2011). Mądra pochwała, twórcza krytyka. Czy umiesz zachęcać dziecko do
nauki? Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka.
Zimbardo, P. (2008). Zło uwodzi w siedmiu krokach. Charaktery, 9, 59.
Zimbardo, P., Boyd, J. (2009). Paradoks czasu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Znaniecki, F. (1938). Socjologiczne podstawy ekologii ludzkiej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny, 1, 90–91.
Zwoliński, A. (2012). Krzywdzone dzieci. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Zygner, H. (red.) (1991) Programowanie, projektowanie i modernizacja szkół podstawowych
i przedszkoli. Warszawa: Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego.
Żuk, A. (2007). Filozofowie i zwykli ludzie. O konfrontacji myślenia teoretycznego z myśleniem
konkretnym. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Žvelic, G., Černetič, M., Košak, M. (2011). Mindfulness-Based Transactional Analysis. Trans-
actional Analysis Journal, 41(3), 241–254.
Literatura z zakresu analizy transakcyjnej
Autorzy zagraniczni
Berne, E. (1987). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich (tłum. P. Izdebski).
Warszawa: PWN.
Berne, E. (1998, 2008). Dzień dobry… i co dalej. Psychologia ludzkiego przeznaczenie (tłum.
M. Karpiński). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Berne, E. (1994). Seks i kochanie (tłum. J. Mikos). Warszawa: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
Dejan, H., Frugier C. (2022). Jak mieć lepsze życie i relacje? 50 prostych ćwiczeń z psychologii
w nurcie Analizy Transakcyjnej (tłum. J. Woroch). Poznań: Wydawnictwo Grupa Spotkanie.
Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów. Jak sobie z nimi radzić (tłum. J. Troczyński). Warszawa: WSiP.548 Bibliografia
Freed, A., Freed, M. (1993). Być przyjacielem i mieć przyjaciół. Warszawa: WSiP.
Harris, T.A. (1979, 1987). W zgodzie z tobą i z sobą. Praktyczny przewodnik po analizie trans-
akcyjnej (tłum. E. Knoll). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX (obecna wersja: Ja jestem
OK – Ty jesteś OK, tłum. E. Knoll. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2009).
Hay, J. (2010). Analiza transakcyjna dla trenerów (tłum. E. Wójcik). Kraków: Grupa Dorad-
czo-Szkoleniowa Transmisja.
James, M., Jongeward, D. (1994). Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień
(tłum. A. Suchańska). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Paul-Cavallier, F.J. (2002). Wizualizacja. Od obrazu do działania (tłum. A. Suchańska). Poznań:
Dom Wydawniczy Rebis.
Rogoll, R. (1989, 2013). Aby być sobą, Wprowadzenie do analizy transakcyjnej (tłum. A. Tom-
kiewicz). Warszawa: PWN.
Stewart, I., Jones, V. (2016). Analiza transakcyjna dzisiaj. Nowe wprowadzenie (tłum. Zbiorowe).
Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Autorzy polscy
Dawid-Sawicka, M., Stelmach, E. (2023). 13 wzorców dobrej komunikacji i relacji. Analiza trans-
akcyjna w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer.
Gębuś, D., Pierzchała, A. (2016). Twórczy nauczyciele, pomysłowi uczniowie. Osobowościo-
we korelaty kreatywności nauczycieli w perspektywie analizy transakcyjnej. Częstochowa:  
Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (1992). Wstęp do analizy transakcyjnej. Przewodnik dla studentów pedagogiki społecz-
nej. Częstochowa: Wydawnictwo WSP.
Jagieła, J. (red.) (1997). Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej. Częstochowa:
Wydawnictwo WSP.
Jagieła, J. (2004). Gry psychologiczne w szkole. Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli.
Jagieła,  J.  (2007).  Narcystyczna  szkoła.  O  psychologicznej  rzeczywistości  szkoły.  Kraków:  
Wydawnictwo Rubikon.
Jagieła, J. (red.) (2011). Analiza transakcyjna w edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła,  J.  (2012a).  Edukacyjna  Analiza  Transakcyjna  w  kilku  odsłonach.  Częstochowa:  
Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2012b). Słownik analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J., Sarnat-Ciastko A. (2015). Dlaczego analiza transakcyjna? Rozmowy o zastosowaniu
analizy transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Jagieła, J. (2018). Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych orientacji psychopedagogicznych.
Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Koszewska, K. (2000). Analiza transakcyjna w pracy wychowawcy. W: M. Pomianowska (red.),
Poradnik wychowawcy. Warszawa: Wydawnictwo Raabe.
Krzemiński, I. (b.d.). Co się dzieje między ludźmi? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe i Lite-
rackie Open, Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Łęski, Z. (2016). Duch w maszynie… Kim jest dla nas komputer? Charakterystyka relacji w języku
analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.Bibliografia 549
Pankowska, D. (2010). Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. Lublin: Wydawnictwo
UMCS.
Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy trans-
akcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo AJD.
Sarnat-Ciastko, A. (2017). Relacje tutorskie w polskiej szkole w ujęciu analizy transakcyjnej.
Kraków: Wydawnictwo Libron.
Sękowska, M., Szymanowska E. (2000). Analiza transakcyjna w biznesie. Kraków: Wydawnictwo
Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
Czasopisma
Edukacyjna Analiza Transakcyjna. Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transak-
cyjnej, Uniwersytet im. J. Długosza w Częstochowie. https://www.eat.ujd.edu.pl.
Literatura naukowa i popularnonaukowa w języku polskim
uzupełniająca wiedzę na temat adaptacji osobowości
Beck, A.T., Freeman, A., Davis, D.D. (2005). Terapia poznawcza zaburzeń osobowości. Kraków:
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Bemary, W.T. (2014). Rozbroić narcyza. Jak radzić sobie z osobą zapatrzoną w siebie. Sopot:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Bernstein, A.J. (2014). Emocjonalne wampiry. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Cantelmi, T., Orlando. F. (2007). Przekroczyć narcyzm. Kraków: Wydawnictwo Salwator.
Cave, S. (2005). Terapia zaburzeń psychicznych. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Cierpiałkowska, L. (red.) (2004). Psychologia zaburzeń osobowości. Wybrane zagadnienia.  
Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Dessuant, P. (2007). Narcyzm. Przegląd koncepcji psychoanalitycznych. Gdańsk: Gdańskie  
Wydawnictwo Psychologiczne.
Dutton, K., McNab, A. (2017). Odkryj w sobie psychopatę i osiągnij sukces. Warszawa: Warszaw-
skie Wydawnictwo Literackie.
Erikson, T. (2018). Otoczeni przez psychopatów. Jak rozpracować tych, którzy tobą manipulują.
Warszawa: Wielka Litera.
Goldstein,  E.G.  (2003).  Zaburzenia  z  pogranicza.  Gdańsk:  Gdańskie  Wydawnictwo
Psychologiczne.
Groth, J. (2010). Oblicza psychopatii. Oblicza kliniczne i kategorie kliniczne. Warszawa: Wydaw-
nictwo Naukowe Scholar.
Hare, R.D. (2008). Psychopaci są wśród nas, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Harrisom, G. (2014). Wielkie Ego. O obsesji budowania poczucia własnej wartości. Poznań:
Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”.
Hyman, B.M., Pedrick, Ch. (2013). Pokonać OCD, czyli zaburzenia obsesyjno-kompulsywne.
Praktyczny przewodnik. Gdańsk: Harmonia Universalis.
Jagieła, J. (2007). Narcystyczna szkoła. O psychologicznej rzeczywistości szkoły. Kraków: Wy-
dawnictwo Rubikon. 550 Bibliografia
Johnson, S. (1993). Humanizowanie narcystycznego stylu. Warszawa: Jacek Santorski & Co
Agencja Wydawnicza.
Johnson, S. (1993). Przemiana charakterologiczna. Cud ciężkiej pracy. Warszawa: Jacek Santorski
& Co Agencja Wydawnicza.
Johnson, S. (1993). Osobowość symbiotyczna i jej leczenie. Warszawa: Jacek Santorski & Co
Agencja Wydawnicza.
Johnson, M.S. (1994). Style charakteru. Poznań: Zysk i S-ka.
Jakubiak, A. (1999). Zaburzenia osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Kernberg, O.F., Selzer, M.A., Koenigsberg, H.W., Carr, A.C., Appelbaum, A.H. (2007). Psycho-
dynamiczna terapia pacjentów borderline. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD-10. Badawcze kryteria dia -
gnostyczne (1998). Kraków–Warszawa: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
Instytut Psychiatrii i Neurologii.
Kotlarek, M. (2021). Borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią. Gliwice: Wydawnictwo Sensus.
Kreger, R. (2013). Borderline. Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach. Sopot: Gdańskie Wydaw-
nictwa Psychologiczne.
Kryteria Diagnostyczne z DSM-5®. Desk Reference (2015). Wrocław: Edra Urban & Partner.
Lasch, Ch. (2015). Kultura narcyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Sedno.
Linehan, M.M. (2007). Zaburzenia osobowości z pogranicza. Terapia poznawczo-behawioralna.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Lowen, A. (1995). Narcyzm. Zaprzeczenie prawdziwemu Ja. Warszawa: Jacek Santorski & Co
Agencja Wydawnicza.
Mason, P.T., Kreger, R. (2013). Borderline. Jak żyć z osobą o skrajnych emocjach. Sopot: Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne.
Mazet, M. (2006). Zranione dziecko. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów
„W drodze”.
McBride, K. (2021). Wsparcie dla dorosłych córek narcystycznych matek. Łódź: Wydawnictwo
Feeria.
McGrath, H., Edwards, H. (2014).Trudne osobowości. Jak radzić sobie ze szkodliwymi zachowa-
niami innych oraz własnymi. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
McWilliams,  N.  (2009).  Diagnoza  psychologiczna.  Gdańsk:  Gdańskie  Wydawnictwo
Psychologiczne.
Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie. Warszawa: Instytut
Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Pospiszyl, K. (1995). Narcyzm. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Santorski, J. (1995a). Bioenergetyczna analiza charakterów. Typologia według Aleksandra Lowe-
na. W: Ciało i charakter. Diagnozy i strategie w psychoterapii somatyczno-charakterologicznej.
Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Straus, H., Kreisman, J.J. (2018). Nienawidzę Cię! Nie odchodź! Zrozumieć osobowość borderline.
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Winter, R. (2013). W pułapce perfekcjonizmu. Prosta droga do porażki. Kraków: Wydawnictwo
WAM.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane