• Psychologiczny obraz ojca w biegu życia

Psychologiczny obraz ojca w biegu życia

 • Autor: Adrian Kurcbart
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-471-3
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 122/C5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 30.00 zł

  27.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 27.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Pytanie o to, kim jest ojciec, stało się obecnie niezwykle aktualne. Przemiany w większości społeczeństw uprzemysłowionych spowodowały głębokie przeobrażenia w tradycyjnym modelu ojcostwa i rodziny. Z tego względu wielu badaczy zajmujących się szeroko rozumianą problematyką rodzinną postuluje konieczność prowadzenia badań nad istotą roli ojca we współczesnych realiach. Prezentowana książka jest próbą podjęcia wspomnianego wyżej zagadnienia na gruncie poznawczej psychologii rozwojowej.

Praca składa się z dwóch części. W ramach pierwszej z nich przedstawiono postać ojca w rozmaitych kontekstach: kulturowym, psychologicznym i językowym. Część druga to badania własne nad obrazem ojca w biegu ludzkiego życia. Problemy w nich podjęte dotyczą kształtowania się obrazu ojca w różnych okresach życia człowieka, różnic płciowych w spostrzeganiu ojca, podobieństwa obrazu ojca do obrazu siebie, wreszcie związku pomiędzy obrazem ojca a określonym systemem wartości.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Postać ojca w kulturze
 
1.1. Ojciec w starożytnej Grecji i Rzymie
1.2. Ojciec w kulturze judeochrześc?ańskiej
1.3. Ojciec w kulturze współczesnej
 
Rozdział 2. Rola ojca według wybranych koncepcji psychologicznych
 
2.1. Rola ojca w świetle klasycznych teorii psychologicznych
2.2. Rola ojca w świetle współczesnych badań psychologicznych
2.2.1. Natura ojcowskiego zaangażowania
2.2.2. Wpływ ojca na dziecko
 
Rozdział 3. Obraz ojca w poznawczych koncepcjach psychologicznych
 
3.1. Natura reprezentacji
3.1.1. Reprezentacje pojęciowe
3.1.2. Teorie prototypów
3.2. Reprezentacja ojca w kontekście teorii Jeana Piageta
3.3. Reprezentacja ojca w kontekście koncepcji rozwoju ja Giseli Labouvie-Vief
3.3.1. Badania nad reprezentacją ojca w biegu ludzkiego życia
 
Rozdział 4. Czynniki powiązane z obrazem ojca
 
4.1. Relacja między obrazem ojca a obrazem ja
4.2. Relacja między obrazem ojca a systemem wartości
 
Rozdział 5. Językoznawcze badania nad pojęciem ojca
 
5.1. Językowy obraz świata
5.2. Ojciec – element językowego obrazu świata
 
Rozdział 6. Kształtowanie się obrazu ojca w ciągu ludzkiego życia (badania własne)
 
6.1. Cele badań
6.2. Osoby badane
6.5. Procedura
6.6. Materiały
6.6.1. Ankieta RPO
6.6.2. Metoda Pól Semantycznych (MPS)
6.6.3. „Koło” – Shalita Kwestionariusz Stylu Spostrzegania (SPORQ)
6.6.4. Metoda do Badania Reprezentacji Ja i Innych Osób (Measure for Self and Other Representation)
6.6.5. Skala Wartości Schelerowskich (SWS)
6.7. Rezultaty badań
6.7.1. Kształtowanie się obrazu ojca w biegu ludzkiego życia
6.7.2. Kształtowanie się obrazu ojca u osób odmiennej płci
6.7.3. Czynniki powiązane z obrazem ojca
6.7.3.1. Obraz siebie a obraz ojca
6.7.3.2. System wartości a obraz ojca
6.8. Zakończenie
6.8.1. Uwagi podsumowujące
6.8.2. Perspektywa przyszłościowa
6.8.3. Ocena zastosowanych metod badania
 
Literatura cytowana
Aneks

Adrian Kurcbart

dr, wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psycho­logii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie również uzyskał stopień dok­tora. Jego główne zainteresowania to psychologia rodziny, rozwój człowie­ka dorosłego oraz komunikacja interpersonalna. W 2010 r. otrzymał nagrodę im. Stefana Szumana w kategorii prac doktorskich podejmujących problema­tykę rozwoju człowieka.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane