• Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka

Psychologiczne aspekty nadwagi i otyłości. Teoria i praktyka

 • Autor: Kamila Czepczor-Bernat Anna Brytek-Matera
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-011-8
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 210/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera wybrane modele kliniczne oraz teorie psychologiczne dotyczące powstawania, utrzymywania i leczenia nadmiernej masy ciała. Prezentuje najnowsze wyniki badań uwzględniające aspekt emocjonalny, behawioralny i percepcyjny otyłości. Pozwala lepiej zrozumieć relacje zachodzące między doświadczaniem emocji, ich regulacją a zachowaniami żywieniowymi i obrazem ciała. Obejmuje wyniki badań własnych w zakresie ewaluacji autorskiej interwencji psychologicznej bazującej na teorii związanej z terapią ukierunkowaną na schematy emocjonalne versus opartej na zbiorze technik powiązanych z regulacją emocji i stresu. Opisuje wybrane modele pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. OTYŁOŚĆ I JEJ CHARAKTERYSTYKA

1.1. Typy otyłości
1.2. Wskaźniki antropometryczne oceny masy ciała
1.3. Epidemiologia otyłości
1.4. Etiologia nadwagi i otyłości
1.4.1. Uwarunkowania biologiczne
1.4.2. Uwarunkowania psychologiczne
1.5. Biopsychospołeczne konsekwencje nadmiernej masy ciała

Rozdział 2. EMOCJE I ICH REGULACJA W KONTEKŚCIE NADWAGI I OTYŁOŚCI

2.1. Rola emocji w życiu człowieka
2.1.1. Znaczenie emocji
2.1.2. Emocje a jedzenie
2.1.3. Emocje a obraz własnego ciała
2.2. Dysregulacja emocjonalna
2.2.1. Koncepcje teoretyczne dotyczące dysregulacji emocjonalnej
2.2.2. Dysregulacja emocjonalna a terapia ukierunkowana na zmianę schematów emocjonalnych
2.2.3. Rola dysregulacji emocjonalnej w kształtowaniu się i utrzymywaniu nieprawidłowych zachowań żywieniowych

Rozdział 3. UWAŻNE JEDZENIE

3.1. Kształtowanie się wyborów żywieniowych
3.2. Uważne jedzenie – charakterystyka
3.2.1. Jedzenie intuicyjne jako komponent uważnego jedzenia
3.2.2. Jedzenie emocjonalne jako element jedzenia automatycznego i nieuważnego
3.2.3. Uważne jedzenie w kontekście stosowanych interwencji

Rozdział 4. OBRAZ CIAŁA

4.1. Definicja i konceptualizacja pojęcia obrazu ciała
4.2. Proces kształtowania się obrazu ciała
4.2.1. Wpływ środków masowego przekazu
4.2.1.1. Teoria uprzedmiotowienia (self-objectification)
4.3. Obraz ciała a dysregulacja emocjonalna i sposób odżywiania się

Rozdział 5. ZASTOSOWANIE INTERWENCJI PSYCHOLOGICZNYCH U OSÓB Z NADMIERNĄ MASĄ CIAŁA - przegląd literatury

5.1. Interwencje podejmowane wśród osób z nadwagą i otyłością
5.2. Bariery, zyski oraz skuteczność działań pomocowych
5.3. Model pomocy dla dorosłych pacjentów – Body weight management interventions: Practice Guidelines

Rozdział 6. INTERWENCJA PSYCHOLOGICZNA W GRUPIE KOBIET Z NADWAGĄ I OTYŁOŚCIĄ – badania własne

6.1. Cele badań
6.2. Charakterystyka badanych osób
6.2.1. Charakterystyka badanych grup z uwzględnieniem podziału na warunki badawcze
6.3. Zmienne
6.3.1. Modelowanie równań strukturalnych
6.3.2. Analiza wariancji w schemacie mieszanym
6.4. Narzędzia badawcze
6.4.1. Kwestionariusz Trudności w Regulacji Emocji
6.4.2. Kwestionariusz Uważnego Jedzenia
6.4.3. Kwestionariusz Postaw wobec Ciała
6.4.4. Three Factor Eating Questionnaire (TFEQ-R18)
6.4.5. Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN
6.5. Schemat i przebieg badania: procedura badawcza

Rozdział 7. WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH

7.1. Metody statystyczne
7.2. Weryfikacja założeń modelowania równań strukturalnych
7.3. Weryfikacja założeń analizy wariancji w schemacie mieszanym
7.4. Weryfikacja hipotezy głównej związanej z zależnościami zachodzącymi pomiędzy regulacją emocjonalną a zmiennymi wyjaśnianymi
7.5. Weryfikacja hipotezy związanej z oceną skuteczności interwencji psychologicznej wśród kobiet z nadwagą i otyłością
7.5.1. Porównania post hoc: prosty efekt główny warunku eksperymentalnego
7.5.2. Porównania post hoc: prosty efekt główny etapu badania

Rozdział 8. DYSKUSJA NA TEMAT WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH


8.1. Hipoteza główna dotycząca zależności zachodzących pomiędzy regulacją emocjonalną a zmiennymi wyjaśnianymi
8.2. Hipotezy związane z oceną skuteczności interwencji psychologicznej wśród kobiet z nadwagą i otyłością
8.3. Kompleksowa interwencja psychologiczna – podsumowanie wyników badań
8.3.1. Implikacje praktyczne kompleksowej interwencji psychologicznej

BIBLIOGRAFIA
ZAŁĄCZNIKI
Załącznik 1. Opis interwencji
Załącznik 2. Korelacje oraz wpływ łączny, bezpośredni i pośredni
Załącznik 3. Ocena skuteczności interwencji

Kamila Czepczor-Bernat
doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu, psycholog, adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka publikacji naukowych dotyczących zachowań żywieniowych, obrazu ciała i psychologicznego aspektu otyłości. Aktywnie uczestniczy w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych. Obecnie wraz z zespołem, którego jest kierownikiem, weryfikuje homeostatyczną teorię otyłości wśród dzieci i młodzieży (Preludium 13, Narodowe Centrum Nauki). Członek rady redakcyjnej Eating and Weight Disorders.

Książki tego autora

Anna Brytek-Matera
doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Zakładu Psychologii Żywienia oraz EAT Lab w Instytucie Psychologii UWr. Wykładała m.in. w Paul Verlaine University-Metz, University of Nantes, University of Pavia. Odbyła staże naukowe w Lausanne University Hospital, University of Leuven, Luxembourg Institute of Health. Współpracuje z zespołami badawczymi z Stanford University, University of Pekin czy Sapienza University of Rome. Członek rady redakcyjnej Eating and Weight Disorders. Laureatka stypendium Rządu Francuskiego, stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Autorka ponad 100 prac z obszaru psychologii jedzenia, głównie zaburzeń odżywiania oraz zachowań ortorektycznych, publikowanych w prestiżowych czasopismach naukowych, m.in. Nutrition Journal, BMC Psychiatry. Terapeuta poznawczo-behawioralny.

Książki tego autora

Abilés, V., Rodríguez-Ruiz, S., Abilés, J., Mellado, C., García, A., Pérez de la Cruz, A., Fernández-Santaella, M.C. (2010). Psychological Characteristics of Morbidly Obese Candidates for Bariatric Surgery. Obesity Surgery, 20(2), 161–167. doi: 10.1007/
s11695-008-9726-1.
Adams, K.E., Tyler, J.M., Calogero, R., Lee, J. (2017). Exploring the relationship between appearance-contingent self-worth and self-esteem: The roles of self-objectification and appearance anxiety. Body Image, 23, 176–182. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.-
10.004.
Alberts, H.J., Thewissen, R., Raes, L. (2012). Dealing with problematic eating behaviour. The effects of a mindfulness-based intervention on eating behaviour, food cravings, dichotomous thinking and body image concern. Appetite, 58(3), 847–851. doi: 10.1016/j.appet.2012.01.009.
Allirot, X., Miragall, M., Perdices, I., Baños, R.M., Urdaneta, E., Cebolla, A. (2017). Effects of a Brief Mindful Eating Induction on Food Choices and Energy Intake: External Eating and Mindfulness State as Moderators. Mindfulness, 1–11. doi: 10.1007/
s12671-017-0812-0.
Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne. (2015). Worldwide help: Free psychological interventions could reach millions worldwide. Dostępne online: http://www.apa.-
\org/monitor/2015/09/upfront-interventions.aspx
Andersson, G., Hedman, E. (2013). Effectiveness of guided Internet-delivered cognitive behaviour therapy in regular clinical settings. Verhaltenstherapie, 23, 140–148.
Andersson, G., Hesser, H., Veilord, A., Svedling, L., Andersson, F., Sleman, O., Mauritzson, L., Sarkohi, A., Claesson, E., Zetterqvist, V., Lamminen, M., Eriksson, T., Carlbring, P. (2013). Randomized controlled non-inferiority trial with 3-year follow-up of internet-delivered versus face-to-face group cognitive behavioural therapy for depression. Journal of Affective Disorders, 151, 986–994.
Andersson, G., Titov, N. (2014). Advantages and limitations of Internet-based intervene-
tions for common mental disorders. World Psychiatry, 13(1), 4–11. doi: 10.1002/
wps.20083.
Andrew, R., Tiggemann, M., Clark, L. (2015). Predictors of intuitive eating in adolescent girls. Journal of Adolescent Health, 56(2), 209–214. doi:10.1016/j.jadohealth.2014.-
09.005.
Anglé, S., Engblom, J., Eriksson, T., Kautiainen, S., Saha, M.T., Lindfors, P., Lehtinen, M., Rimpelä, A. (2009) Three factor eating questionnaire-R18 as a measure of cognitive restraint, uncontrolled eating and emotional eating in a sample of young Finnish
females. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 6, 41.
Annesi, J.J., Mareno, N., McEwen, K. (2016) Psychosocial predictors of emotional eating and their weight-loss treatment-induced changes in women with obesity. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 21(2), 289–295. doi: 10.1007/s40519-015-0209-9.
Arnold, T.A., Johnston, C.S., Lee, Ch.D., Garza, A. (2015). Eating in the absence of hunger in college students. Appetite, 92, 51–56.
Arroyo-Johnson, C., Mincey, K.D. (2016). Obesity epidemiology trends by race/ethnicity, gender, and education: National Health Interview Survey, 1997–2012. Gastroenterology Clinics of North America, 45(4), 571–579. doi: 10.1016/j.gtc.2016.07.012.
Ashwell, M., Gunn, P., Gibson, S. (2012). Waist-to-height ratio is a better screening tool than waist circumference and BMI for adult cardiometabolic risk factors: systematic review and meta-analysis. Obesity Reviews, 13(3), 275–286.
Astudillo, R.B., Arancibia, M., Gramegna, G. (2015). Regarding to tripartite influence model in eating disorders. Revista Chilena de Neuro-Psiquiatria, 53(1), 62–63.
Augustus-Horvath, C.L., Tylka, T.L. (2011). The Acceptance Model of Intuitive Eating:
a Comparison of Women in Emerging Adulthood, Early Adulthood, and Middle Adult-hood. Journal of Counseling Psychology, 58(1), 110–125.
Austin, J.L., Serier, K.N., Sarafin, R.E., Smith, J.E. (2017). Body dissatisfaction predicts poor behavioral weight loss treatment adherence in overweight Mexican American women. Body Image, 23, 155–161. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.08.002.
Australian Psychological Society College of Health Psychologists. (2016). Body weight management interventions: Practice Guidelines. Dostępne online: http://www.psychology.org.au/Assets/Files/Body-weight-management-interventions.pdf
Aviram-Friedman, R., Astbury, N., Ochner, C.N., Contento, I., Geliebter, A. (2017). Neurobiological evidence for attention bias to food, emotional dysregulation, disinhibition and deficient somatosensory awareness in obesity with binge eating disorder. Physiology & Behavior, 184, 122-128. doi: 10.1016/j.physbeh.2017.11.003.
Babicz-Zielińska, E., Rybowska, A., Zabrocki, R. (2006). The relation between emotions and food preferences. Polish Journal of Food and Nutrition Science, 15/56(2), 163–165.
Bacon, L., Stern, J.S., Van Loan, M.D., Keim, N.L. (2005). Size acceptance and intuitive eating improve health for obese, female chronic dieters. Journal of the American Dietetic Association, 105(6), 929–936. doi:10.1016/j.jada.2005.03.011.
Baldofski, S., Rudolph, A., Tigges, W., Herbig, B., Jurowich, C., Kaiser, S., Hilbert, A. (2016). Weight bias internalization, emotion dysregulation, and non‐normative eating behaviors in prebariatric patients. International Journal of Eating Disorders, 49, 180–185.
Banting, E. (2017). Understanding the psychological factors associated with overweight and obesity. Harris Manchester College, University of Oxford Doctorate in Clinical Psychology.
Barry, D., Clarke, M., Petry, N.M. (2009). Obesity and its relationship to addictions: is overeating a form of addictive behavior? American Journal of Addictions, 18(6), 439–451.
Baumeister, R.F., Vohs, K.D., Tice, D.M. (2007). The strength model of self-control. Current Directions in Psychological Science, 16(6), 351–355.
Bays, J.Ch. (2009). Mindful Eating: A Guide to Rediscovering a Healthy and Joyful Relationship with Food. Boulder, Kolorado: Shambhala publications.
Beatty, L., Lambert, S. (2013). A systematic review of internet-based self-help therapeutic interventions to improve distress and disease-control among adults with chronic health conditions. Clinical Psychology Review, 33(4), 609–622.
Beccia, A.L., Dunlapa, C., Hanesa, D.A., Courneene, B.J., Zwickey, H. L. (2018). Mindfulness-based eating disorder prevention programs: a systematic review and meta-analysis. Mental Health & Prevention, 9, 1–12. doi: 10.1016/j.mhp.2017.11.001.
Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackmann, A., Mueller, M., Westbrook, D. (2004). Oxford Guide to Behavioural Experiments in Cognitive Therapy. Oxford: Oxford University Press.
Bergman, R.N., Stefanovski, D., Buchanan, T.A., Sumner, A.E., Reynolds, J.C., Sebring, N.G. i in. (2011). A better Index of Body Adiposity. Obesity (Silver Spring, Md.), 19(5), 1083–1089. doi: 10.1038/oby.2011.38.
Beshara, M., Hutchinson, A.D., Wilson, C. (2013). Does mindfulness matter? Everyday mindfulness, mindful eating and selfreported serving size of energy dense foods among a sample of South Australian adults. Appetite, 67, 25–29.
Bhaskaran, K., Douglas, I., Forbes, H., dos-Santos-Silva, I., Leon, D.A., Smeeth, L. (2014). Body-mass index and risk of 22 specific cancers: a population-based cohort study of 5 24 million UK adults. Lancet, 384(9945), 755-765. doi: 10.1016/S0140-67-
36(14)60892-8.
Biddle, S.J., Gorely, T., Marshall, S.J., Murdey, I., Cameron, N. (2004). Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies. The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health, 124(1), 29–33. doi: 10.1177/146642-
400312400110.
Bird, A. (2007). Perceptions of epigenetics. Nature, 447(7143), 396–398.
Bliddal, H., Leeds, A.R., Christensen, R. (2014). Osteoarthritis, obesity and weight loss: evidence, hypotheses and horizons – a scoping review. Obesity Reviews, 15(7), 578–586. doi: 10.1111/obr.12173.
Boepple, L., Ata, R.N., Rum, R., Thompson, J.K. (2016). Strong is the new skinny: a content analysis of fitspiration websites. Body Image, 17, 132–135. doi: 10.1016/j.bo-
dyim.2016.03.001.
Boepple, L., Thompson, J.K. (2016). A content analytic comparison of fitspiration and thinspiration websites. International Journal of Eating Disorders, 49, 98–101. doi: 10.1002/eat.22403.
Bongers, P., Jansen, A., Havermans, R., Roefs, A., Nederkoorn, C. (2013). Happy eating: the underestimated role of overeating in a positive mood. Appetite, 67, 74–80. doi: 10.1016/j.appet.2013.03.017.
Borengasser, S.J., Zhong, Y., Kang, P., Lindsey, F., Ronis, M.J., Badger, T.M., Gomez-Acevedo, H., Shankar, K. (2013). Maternal obesity enhances white adipose tissue differentiation and alters genome-scale DNA methylation in male rat offspring. Endocrinology, 154, 4113–4125. doi: 10.1210/en.2012–2255.
Boudette, R. (2010). Integrating mindfulness into the therapy hour. Eating Disorders, 19, 108–15.
Bouret, S., Levin, B.E., Ozanne, S.E. (2015). Gene-environment interactions controlling energy and glucose homeostasis and the developmental origins of obesity. Physiological Reviews, 95, 47-82. doi: 10.1152/physrev.00007.2014.
Bowen, S., Chawla, N., Marlatt, G.A. (2010). Mindfulness-Based Relapse Prevention for Addictive Behaviors. A Clinician's Guide. New York: Guilford Press.
Brierley, M.E., Brooks, K.R., Mond, J., Stevenson, R.J., Stephen, I.D. (2016). The Body and the Beautiful: Health, Attractiveness and Body Composition in Men’s and Women’s Bodies. PLOS ONE, 11(6): e0156722. doi: 10.1371/journal.pone.0156722.
Browning, L.M., Hsieh, S.D., Ashwell, M. (2010). A systematic review of waist-to-height ratio as a screening tool for the prediction of cardiovascular disease and diabetes: 0·5 could be a suitable global boundary value. Nutrition Research Reviews, 23(2), 247–269.
Bruch, H. (1964). Psychological aspects of overeating and obesity. Psychosomatics, 5(5), 269–274.
Bruch, H. (1973). Eating disorders. Obesity, anorexia nervosa, and the person within. W: H. Bruch (red.), Hunger awareness and individuation eating disorders. New York: Basic Books.
Brytek-Matera A., Rogoza R., Czepczor-Bernat K. (2017). The Three-Factor Eating Questionnaire-R18 Polish version: factor structure analysis among normal weight and obese adult women. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 81–90. doi: 10.12740/APP/76342.
Brytek-Matera, A. (2008). Obraz ciała – obraz siebie. Wizerunek własnego ciała w ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Difin.
Brytek-Matera, A., Czepczor, K. (2017). Models of eating disorders: a theoretical investigation of abnormal eating patterns and body image disturbance. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 16–26. doi: 10.12740/APP/68422.
Brytek-Matera, A., Probst, M. (2014). Psychometric properties of the Polish version of the Body Attitude Test. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 39–46.
Brytek-Matera, A., Rybicka-Klimczyk, A. (2009). Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej. Warszawa: Difin.
Brzeziński, J. (2006). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Brzeziński, J.M., Zakrzewska, M. (2016). Metodologia. Podstawy metodologiczne i statystyczne prowadzenia badań naukowych w psychologii. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik (s. 173–302). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Brzozowski, P. (2010). Skala uczuć pozytywnych i negatywnych SUPIN. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Burgard, D. (2013). Co ma z tym wspólnego masa ciała. Masa ciała jako cecha neutralna w ocenie zdrowia niezależnie od jej wielkości. Znaczenie masy ciała w praktyce klinicznej. W: M. Maine, B.H. McGilley, D.W. Bunnell (red.), Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką (s. 19–40). Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Burrows, T., Skinner, J., McKenna, R., Rollo, M. (2017). Food Addiction, Binge Eating Disorder, and Obesity: Is There a Relationship? Behavioral Sciences, 7(3), 54. doi: 10.3390/bs7030054.
Bush, H.E., Rossy, L., Mintz, L.B., Schopp, L. (2014). Eat for life: a work site feasibility study of a novel mindfulness-based intuitive eating intervention. American Journal of Health Promotion, 28(6), 380–388.
BuzzFeedVideo. (2015). Women's Ideal Body Types Throughout History. Dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=Xrp0zJZu0a4
Cadena-Schlam, L., López-Guimerà, G. (2014). Intuitive eating: An emerging approach to eating behaviour. Nutricion Hospitalaria, 995–1002. doi: 10.3305/nh.2015.31.3.7980.
Calado, M. (2011). Liberarse de las apariencias: Género e imagen corporal. Madrid: Pirámide.
Cancian, A.C.M., de Souza, L.A.S., Liboni, R.P.A., Machado, W.L., Oliveira, M.D.S. (2017). Effects of a dialectical behavior therapy-based skills group intervention for obese individuals: a Brazilian pilot study. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. doi: 10.1007/s40519-017-0461-2.
Cardi, V., Leppanen, J., Treasure, J. (2015). The effects of negative and positive mood induction on eating behaviour: A meta-analysis of laboratory studies in the healthy population and eating and weight disorders. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 57, 299–309.
Carpenter, R.W., Trull, T.J. (2013). Components of emotion dysregulation in borderline personality disorder: a review. Current Psychiatry Reports, 15(1), 335. doi: 10.1007/
s11920-012-0335-2.
Carrière, K., Khoury, B., Günak, M.M., Knäuper, B. (2018) Mindfulness‐based interventions for weight loss: a systematic review and meta‐analysis. Obesity Reviews, 19, 164–177. doi: 10.1111/obr.12623.
Carrotte, R.E., Prichard, I., Lim, C.M.S. (2017). „Fitspirationˮ on social media: a content analysis of gendered images. Journal of Medical Internet Research, 19(3). doi: 10.2196/jmir.6368.
Cash, T.F., Pruzinsky, T. (2002). Body Image: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice. New York: Guilford Press.
Cash, T.F., Pruzinsky, T. (2004). Body image. A handbook of theory, research and clinical practise. New York, Lodon: The Guilford Press.
Cash, T.F., Smolak, L. (2011). Body image: a handbook of science, practice, and prevention. 2nd ed. New York: The Guilford Press.
Castelnuovo, G., Pietrabissa, G., Manzoni, G.M., Cattivelli, R., Rossi, A., Novelli, M., Varallo, G., Molinari, E. (2017). Cognitive behavioral therapy to aid weight loss in obese patients: current perspectives. Psychology Research and Behavior Management, 10, 165–173. doi: 10.2147/PRBM.S113278.
Cerkaska, A. (2010). Żywienie emocjonalne – żywienie pod wpływem negatywnych emocji. Niepublikowana Praca Magisterska. Warszawa: Warszawski Uniwersytet Medyczny.
Chastin, S.F., Ferriolli, E., Stephens, N.A., Fearon, K.C., Greig, C. (2012). Relationship between sedentary behaviour, physical activity, muscle quality and body composition in healthy older adults. Age Ageing, 41(1), 111–114. doi: 10.1093/ageing/afr075.
Chen, L., Huang, Y., Kasen, S., Skodol, A., Cohen, P., Chen, H. (2015). Impact of Adolescent Personality Disorders on Obesity 17 Years Later. Psychosomatic Medicine, 77 (8), 921-926 doi: 10.1097/PSY.0000000000000228.
Choquet, H., Meyre, D. (2011). Genetics of Obesity: What have we Learned? Current Genomics, 12(3), 169-179. doi: 10.2174/138920211795677895.
Claussnitzer, M., Dankel, S., Kim, K., Quon, G., Meuleman, W., Haugen, C., Glunk, V., Sousa, I., Beaudry, J., Puviindran, V., Abdennur, N., Liu, J., Svensson, P., Hsu, Y., Drucker, D., Mellgren, G., Hui, C., Hauner, H., Kellis, M. (2015). Obesity Variant Circuitry and Adipocyte Browning in Humans. New England Journal of Medicine. doi: 10.1056/NEJ-
Moa1502214.
Clementi, C., Casu, G., Gremigni, P. (2017). An Abbreviated Version of the Mindful Eating Questionnaire (MEQ). Journal of Nutrition and Education Behavior. doi: 10.1016/j.jneb.2017.01.016.
Cohen, R., Newton-Johna, T., Slater, M. (2017). The relationship between Facebook and Instagram appearance-focused activities and body image concerns in young women. Body Image, 23, 183–187. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.10.002.
Cook-Cottone, C. (2015). Incorporating positive body image into the treatment of eating disorders: A model for attunement and mindful self-care. Body Image, 158–167.
Cooper, M.J., Todd, G., Wells, A., (2005). Bulimia. Program terapii. Poznań: Zysk i S-ka.
Cooper, Z., Doll, H.A., Hawker, D.M., Byrne, S., Bonner, G., Eeley, E., O'Connor, M.E., Fair-burn, C.G. (2010). Testing a new cognitive behavioural treatment for obesity: a ran-domized controlled trial with three-year follow-up. Behaviour Research and Therapy, 48(8), 706–713.
Cornut M.P., Szymanski, J., Marques-Vidal, P., Giusti, V. (2014). Identification of Psychological Dysfunctions and Eating Disorders in Obese Women Seeking Weight Loss: Cross-Sectional Study. International Journal of Endocrinology. doi:10.1155/2014/
356289.
Croyden, D.L., Vidgen, H.A., Esdaile, E., Hernandez, E., Magarey, A., Moores, C.J., Daniels, L. (2018). A narrative account of implementation lessons learnt from the dissemination of an up-scaled state-wide child obesity management program in Australia: PEACH™ (Parenting, Eating and Activity for Child Health) Queensland. BMC Public Health, 18(1), 347. doi: 10.1186/s12889-018-5237-8.
Czepczor, K. (2017a). Depresja a jakość życia i negatywne emocje u osób z otyłością: testowanie modelu mediacyjnego. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red.), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Choroby (s. 39–46). Poznań: Młodzi Naukowcy.
Czepczor, K. (2017b). Jedzenie emocjonalne a stres, doświadczane emocje oraz obraz ciała w populacji osób z otyłością oraz prawidłową masą ciała: badania wstępne. Projekt finansowany przez: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, II Wydział Psychologii, Filia we Wrocławiu.
Czepczor, K., Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: Difin.
Czepczor, K., Kościcka, K., Brytek-Matera, A. (2016). Społeczno-kulturowe postawy wobec własnego wyglądu i niezadowolenie z ciała u kobiet i mężczyzn w okresie późnej adolescencji: badania wstępne. Polskie Forum Psychologiczne, 21(3), 364–377.
Czepczor-Bernat, K. (2019). Zachowania żywieniowe, regulacja emocjonalna oraz obraz własnego ciała u kobiet z nadwagą i otyłością: ocena skuteczności interwencji
z zakresu e-mental health. Niepublikowana rozprawa doktorska. Śląski Uniwersytet Medyczny.
Czepczor-Bernat, K., Brytek-Matera, A. (2019 w recenzji). The relationship between emotional eating, snacking, chocolate consumption and body image among individuals with excessive and normal body weight.
Czepczor-Bernat, K., Brytek-Matera, A., Gramaglia, C., Zeppegno P. (2019). The moderating effects of mindful eating on the relationship between emotional functioning and eating styles in overweight and obese women. Eating and Weight Disorders
– Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. doi: 10.1007/s40519-019-00740-6.
Dabelea, D., Mayer-Davis, E.J., Lamichhane, A.P. (2008). Association of intrauterine exposure to maternal diabetes and obesity with type 2 diabetes in youth: the SEARCH case–control study. Diabetes Care, 31(7), 1422–1426.
Dadomo, H., Grecucci, A., Giardini, I., Ugolini, E., Carmelita, A., Panzeri, M. (2016). Schema Therapy for Emotional Dysregulation: Theoretical Implication and Clinical Applications. Frontiers in Psychology, 7, 1987. doi: 10.3389/fpsyg.2016.01987.
Dalen, J., Smith, B.W., Shelley, B.M., Sloan, A.L., Leahigh, L., Begay, D. (2010). Pilot study: Mindful Eating and Living (MEAL): weight, eating behavior, and psychological outcomes associated with a mindfulness-based intervention for people with obesity. Complementary Therapies in Medicine, 18(6), 260–264.
Dalle Grave, R., Di Pauli, D., Sartirana, M., Calugi, S., Shafran, R. (2007). The interpretation of symptoms of starvation/severe dietary restraint in eating disorder patients. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 12(3), 108–113.
Dallman, M.F. (2010). Stress-induced obesity and the emotional nervous system. Trends in Endocrinology and Metabolism, 21, 159–65.
Daly, P., Pace, T., Berg, J., Menon, U., Szalacha, L.A. (2016). A mindful eating intervention: a theory-guided randomized anti-obesity feasibility study with adolescent
Latino females. Complementary Therapies in Medicine, 28, 22–28. doi: 10.1016/
j.ctim.2016.07.006.
Daniel, S., Bridges, S.K. (2010). The drive for muscularity in men: Media influences and objectification theory. Body Image, 7, 32-38. doi:10.1016/j.bodyim.2009.08.003.
Daubenmier, J., Kristeller, J., Hecht, F.M., Maninger, N., Kuwata, M., Jhaveri, K., Lustig, R.H., Kemeny, M., Karan, L., Epel, E. (2011). Mindfulness intervention for stress
eating to reduce cortisol and abdominal fat among overweight obese women: an exploratory randomized controlled study. Journal of Obesity, 651936. doi:10.1155/
2011/651936.
Daubenmier, J., Moran, P.J., Kristeller, J., Acree, M., Bacchetti, P., Kemeny, M.E., Dallman, M., Lustig, R.H., Grunfeld, C., Nixon, D.F., Milush, J.M., Goldman, V., Laraia, B., Laugero, K.D., Woodhouse, L., Epel, E.S., Hecht, F.M. (2016). Effects of a mindfulness‐based weight loss intervention in adults with obesity: a randomized clinical trial. Obesity, 24, 794–804. doi:10.1002/oby.21396.
Davison, K.M. (2013). The relationships among psychiatric medications, eating
behaviors, and weight. Eating Behaviors, 14(2), 187–191.
de Campora, G., Larciprete, G., Delogu, A.M., Meldolesi, C., Giromini, L. (2016). A longitudinal study on emotional dysregulation and obesity risk: From pregnancy to 3 years of age of the baby. Appetite, 96, 95-101. doi: 10.1016/j.appet.2015.09.012.
de Wit, L., Luppino, F., van Straten, A., Penninx, B., Zitman, F., Cuijpers, P. (2010). Depression and obesity: a meta-analysis of community-based studies. Psychiatry Research, 178(2), 230–235.
de Witt Huberts, J.C., Evers, C., De Ridder, D.T.D. (2012). License to sin: Self-licensing as a mechanism underlying hedonic consumption. European Journal of Social Psychology, 42(4), 490–496.
Değirmenci, T., Kalkan-Oğuzhanoğlu, N., Sözeri-Varma, G., Özdel, O., Fenkçi, S. (2015). Psychological Symptoms in Obesity and Related Factors. Nöro Psikiyatri Arşivi, 52(1), 42–46. doi: 10.5152/npa.2015.6904.
Denny, K.N., Loth, K., Eisenberg, M.E., Neumark-Sztainer, D. (2013). Intuitive eating in young adults. Who is doing it, and how is it related to disordered eating behaviors? Appetite, 60(1), 13–19. doi: 10.1016/j.appet.2012.09.029.
Desmet, P., Schifferstein, H. (2008). Sources of positive and negative emotions in food experience. Appetite, 50, 290–301.
Dove. (2013). Dove. Szkice prawdziwego piękna. Dostępne online: https://www.you-
tube.com/watch?v=s-HqGOCW7UA
Duarte, C., Matos, M., Stubbs, R.J., Gale, C., Morris, L., Gouveia, J.P., Gilbert, P. (2017). The Impact of Shame, Self-Criticism and Social Rank on Eating Behaviours in Overweight and Obese Women Participating in a Weight Management Programme. PLoS One, 12(1): e0167571.
El Ansari, W., Suominen, S., Berg-Beckhoff, G. (2015). Mood and food at the University of Turku in Finland: nutritional correlates of perceived stress are most pronounced among overweight students. International Journal of Public Health, 60(6), 707–716.
Elliston, K.G., Ferguson, S.G., Schüz, N., Schüz, B. (2016). Situational Cues and Momentary Food Environment Predict Everyday Eating Behavior in Adults With Overweight and Obesity. Health Psychology, 36, 337–345.
Evers, C., Adriaanse, M., de Ridder, D.T., de Witt Huberts, J.C. (2013). Good mood food. Positive emotion as a neglected trigger for food intake. Appetite, 68, 1–7. doi: 10.1016/j.appet.2013.04.007.
Evers, C., Stok, F.M., de Ridder, D.T.D. (2010). Feeding Your Feelings: Emotion Regulation Strategies and Emotional Eating. Personality and Social Psychology Bulletin, 36(6), 792–804.
Exterkate, C.C., Vriesendorp, P.F., de Jong, C.A.J. (2004). Body attitudes in patients with eating disorders at presentation and completion of intensive outpatient day treatment. Eating Behaviours, 10, 16–21.
Fairburn, Ch.G. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Fakra, E., Belzeaux, R., Azorin, J.M., Adida, M. (2014). Affective disorders and eating dis-orders. L'encéphale, 40(3), 46–50.
Fandiño, J., Moreira, R.O., Preissler, C., Gaya, C.W., Papelbaum, M., Coutinho, W.F., Appolinario, J.C. (2010). Impact of binge eating disorder in the psychopathological profile of obese women. Comprehensive Psychiatry, 51(2), 110–114.
Fernández-Álvarez, J., Díaz-García, A., González-Robles, A., Baños, R., García-Palacios, A., Botella, C. (2017). Dropping out of a transdiagnostic online intervention: a qualitative analysis of client's experiences. Internet Interventions, 10, 29–38.
Ferreira, M.E., Castro, M.R., Morgado, F.F. (2014). Imagem corporal: Reflexões, diretrizes e práticas de pesquisa. Juiz de Fora: Editora UFJF.
Field, A.P. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 4th Edition. Lodon; SAGE.
Flaskerud, J.H. (2015). Mood and food. Issues in Mental Health Nursing, 36(4), 307–310.
Flegal, K.M., Graubard, B.I., Williamson, D.F., Gail, M.H. (2005). Excess deaths associated with underweight, overweight, and obesity. Journal of the American Medical Association, 293, 1861–1867.
Flegal, K.M., Kit, B.K., Orpana, H., Graubard, B.I. (2013). Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. Journal of the American Medical Association, 309(1), 71–82.
Frederick, D.A., Daniels, E.A., Bates, M.E., Tylka, T.L. (2017). Exposure to thin-ideal media affect most, but not all, women: Results from the Perceived Effects of Media Exposure Scale and open-ended responses. Body Image, 23, 188–205. doi: 10.1016/j.bod-
yim.2017.10.006.
Fredrickson, B.L., Roberts, T.A. (1997). Objectification theory. Toward understanding women’s lived experiences and mental health risk. Psychology of Women Quarttely, 21, 173–206.
Frijda, N. (1998). Emocje są funkcjonalne – na ogół. W: P. Ekman, R. Davidson (red.), Natura emocji (s. 102–111). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Gardner, B., de Bruijn, G.J., Lally, P. (2011). A systematic review and metaanalysis of applications of the self-report habit index to nutrition and physical activity behaviours. Annals of Behavioral Medicine, 42, 174–187.
Gariepy, G., Nitka, D., Schmitz, N. (2010). The association between obesity and anxiety disorders in the population: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Obesity, 34(3), 407–419.
Gattino, S., De Piccoli, N., Fedi, A., Boza, M., Rollero, Ch. (2018). Feelings about the self and body in eating disturbances: The role of internalized shame, self-esteem, externalized self-perceptions, and body shame. Sex Roles, 78, 325. doi: 10.1007/s11199-017-0804-5.
Gawęcki, J. (red.) (2012). Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gearhardt, A.N., Yokum, S., Orr, P.T., Stice, E., Corbin, W.R., Brownell, K.D. (2011). Neural correlates of food addiction. Archives of General Psychiatry, 68(8), 808–816.
Gianini, L.M., White, M.A., Masheb, R.M. (2013). Eating pathology, emotion regulation, and emotional overeating in obese adults with binge eating disorder. Eating Behaviors, 14, 309–313.
Gigerenzer, G. (2007). Gut feelings: The inteligence of the conscious. New York: Viking.
Gigerenzer, G., Hoffrage, U., Goldstein, D.G. (2008). Fast and frugal heuristics are plausible models of cognition: Reply to Dougherty, Franco-Watkins, and Thomas (2008). Psychological Review, 115(1), 230–239. doi: 10.1037/0033-295X.115.1.230.
Gilbert, P. (2009). The compassionate mind. London: Constable.
Girouard, M.P., Gagnon, C., Bégin, C., Provencher, V., Tremblay, A., Boivin, S., Lemieux, S. (2010). Couple dissatisfaction and eating profile: a mediation effect of coping style. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 15: doi: 10.1007/BF03325305.
Głębocka, A. (2009). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Kraków: Impuls.
Głębocka, A., Szarzyńska, M. (2005). Stereotypy dotyczące osób otyłych a jakość życia ludzi w starszym wieku. Gerontologia Polska, 13(4), 260–265.
Głębocka, A., Wiśniewska, A. (2005). Psychologiczny portret kobiet otyłych. W: A. Głębocka, J. Kulbat J. (red.), Wizerunek ciała. Portret Polek (s. 63–78). Opole: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Opolskiego.
Gliński, Z., Kostro, K. (2015). Mikrobiom – charakterystyka i znaczenie. Życie weterynaryjne, 90(7), 446–450.
Global Burden of Disease Study 2013 Collaborators. (2015). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 301 acute and chronic diseases and injuries in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, 386(9995), 743-800. doi: 10.1016/S0140-6736(15)60692-4.
Global Consortium for Depression Prevention. (2017). Let’s Use Massive Open Online Interventions (MOOIs) to Prevent Depression Worldwide: Ricardo F. Muñoz. Dostępne online: https://preventionofdepression.org/2017/07/10/lets-use-massive-open-online-interventions-moois-to-prevent-depression-worldwide-ricardo-f-munoz/
Godsey, J. (2013). The role of mindfulness based interventions in the treatment of obesity and eating disorders: an integrative review. Complementary Therapies in Medicine, 21(4), 430–439. doi: 10.1016/j.ctim.2013.06.003.
Goetzel, R.Z., Roemer, E.C., Pei, X., Short, M.E., Tabrizi, M.J., Wilson, M.G., Dejoy, D.M., Craun, B.A., Tully, K.J., White, J.M., Baase, C.M. (2010). Second-Year Results of an Obesity Prevention Program at the Dow Chemical Company. Journal of Occupational and Environmental Medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine, 52(3), 291–302. doi: 10.1097/JOM.0b013e3181d46f0b.
Göhner, W., Schlatterer, M., Seelig, H., Frey, I., Berg, A., Fuchs, R. (2013). Two-year follow-up of an interdisciplinary cognitive-behavioral intervention program for obese adults. The Journal of Psychology, 146(4), 371–91.
Gottman, J.M., Katz, L.F., Hooven, C. (1997). Meta-emotion: How families communicate emotionally. Hillsdale, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
Grabe, S., Hyde, J.S., Lindberg, S.M. (2007). Body objectification and depression in adolescents: The role of gender, shame, and rumination. Psychology of Women Quarterly, 31, 164–175.
Gratz, K.L., Roemer, L. (2004). Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: development, factor structure, and initial validation of the difficulties in Emotion Regulation Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 26, 41–54.
Graziano, P.A., Galkins, S.D., Keane, S.P. (2010). Toddler self-regulation skills predict risk for pediatric obesity. International Journal of Obesity, 34(4), 633–641.
Green, M.A., Strong, M., Razak, F., Subramanian, S.V., Relton, C., Bissell, P. (2015). Who are the obese? A cluster analysis exploring subgroups of the obese. Journal of Public Health, 38(2), 258–264.
Greenberg, L. (2014). The therapeutic relationship in emotion-focused therapy. Psychotherapy, 51(3), 350–357. doi: 10.1037/a0037336.
Greenberg, L.S., Watson, J.C. (2005). Emotion-Focused Therapy for Depression. Washington: American Psychological Association.
Grieve, F.G. (2007). A conceptual model of factors contributing to the development of muscle dysmorphia. Eating Disorders, 15, 63–80.
Grieve, F.G., Shacklette, M.D. (2012). Brief Report on Men’s Bodies and Mood: Correlates between Depressive Symptoms and Muscle Dysmorphia Symptoms. North American Journal of Psychology, 14(3), 563–568.
Grilo, C.M., Masheb, R.M., Wilson, G.T., Gueorguieva, R., White, M.A. (2011). Cognitive-be-havioral therapy, behavioral weight loss, and sequential treatment for obese patients with binge-eating disorder: a randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79(5), 675–685.
Grinnell, S., Greene, G., Melanson, K., Blissmer, B., Lofgren, I. E. (2011). Anthropometric and behavioral measures related to mindfulness in college students. Journal of American College Health, 59, 539–545.
Gross, J.J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, 26, 1–26.
Gu, J., Strauss, C., Bond, R., Cavanagh, K. (2015). How do mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress reduction improve mental health and wellbeing? A systematic review and meta-analysis of mediation studies. Clinical Psychology Review, 37, 1–12.
Hagger, M.S., Panetta, G., Leung, C.M., Wong, G.G., Wang, J.C.K., Chan, D.K.C., Keatley, D.A., Chatzisarantis, N.L.D. (2013). Chronic Inhibition, Self-Control and Eating
Behavior: Test of a „Resource Depletion” Model. PLoS ONE, 8(10), e76888. doi: 10.1371/journal.pone.0076888.
Han, Ch.S., Jäger, H.Y., Dingemanse, N.J. (2016). Individuality in nutritional preferences: a multi-level approach in field crickets. Scientific Reports, 6, 29071. doi: 10.1038/
srep29071.
Hanh, T.N., Cheung, L. (2011). Savor: Mindful Eating, Mindful Life. New York: HarperCollins.
Harrist, A.W., Hubbs-Trait, L., Topham, G.L., Shriver, L.H., Page, M.C. (2013). Emotion regulation is related to children’s emotional and external eating. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics, 34(8), 557–565.
Hawks, S., Madanat, H., Hawks, J., Harris, A. (2005). The relationship between intuitive eating and health indicators among college women. Journal of Health Education, 36(6), 331–336.
Hayakawa, T., Sugiura, M., Kobayashi, S., Suzuki, S., Iwasaki, J., Hata, A. (2016). People’s Attitude Toward Eating Habits and Health in Japanese Rural Area. Journal Of The Japanese Association of Rural Medicine, 64(5), 833–846. doi: 10.2185/jjrm.64.833.
Hayes, A.F. (2013). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach. New York: The Guilford Press.
Hayes, S.C., Levin, M.E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J.L., Pistorello, J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy and Contextual Behavioral Science: Examining the Progress of a Distinctive Model of Behavioral and Cognitive Therapy. Behavior Therapy, 44(2), 180–198. doi: 10.1016/j.beth.2009.08.002.
Heath, B., Tod, D.A., Kannis-Dymand, L., Lovell, G.P. (2016). The relationship between objectification theory and muscle dysmorphia characteristics in men. Psychology of Men & Masculinity, 17(3), 297–308.
Heatherton, T.F., Baumeister, R.F. (1991). Binge eating as escape from self-awareness. Psychological Bulletin, 110, 86–108.
Heber, D. (2010). An integrative view of obesity. American Journal of Clinical Nutrition, 91(supplement), 280–283.
Heitmann, B.L. (2018). NoHow. Dostępne online: http://nohow.eu/
Hemmingsson, E. (2014). A new model of the role of psychological and emotional distress in promoting obesity: conceptual review with implications for treatment and prevention. Obesity Reviews: An Official Journal Of The International Association For The Study Of Obesity, 15(9), 769–779.
Herrera, B.M., Keildson, S., Lindgren, C.M. (2011). Genetics and epigenetics of obesity. Maturitas, 69(1), 41–49. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.02.018.
Hicken, M.T., Lee, H., Mezuk, B., Kershaw, K.N., Rafferty, J., Jackson, J.S. (2013). Racial and ethnic differences in the association between obesity and depression in women. Journal of Women’s Health, 22(5), 445–452.
Ho, M., Gow, M., Halim, J., Chisholm, K., Baur, L.A., Noakes, M., Steinbeck, K., Kohn, M.R., Cowell, C.T., Garnett, S.P. (2013). Effect of a prescriptive dietary intervention on psychological dimensions of eating behavior in obese adolescents. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 10, 119. doi: 10.1186/1479-5868-10-119.
Hofmann, S.G. Sawyer, A.T., Witt, A.A., Oh, D. (2010). The effect of mindfulness-based therapy on anxiety and depression: a metaanalytic review. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78, 169–183.
Homan, K., McHugh, E., Wells, D., Watson, C., King, C. (2012). The effect of viewing ultra-fit images on college women’s body dissatisfaction. Body Image, 9, 50–56. doi: 10.1016/j.bodyim.2011.07.006.
Hopkins, L.B., Medina, J.L., Baird, S.O., Rosenfield, D., Powers, M.B., Smits, J.A. (2016). Heated hatha yoga to target cortisol reactivity to stress and affective eating in women at risk for obesity-related illnesses: a randomized controlled trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(6), 558-64. doi: 10.1037/ccp0000091.
Horodyska, K., Luszczynska, A., Hayes, C.B., O’Shea, M.P., Langøien, L.J., Roos, G., van den Berg, M., Hendriksen, M., De Bourdeaudhuij, I., Brug, J. (2015). Implementation conditions for diet and physical activity interventions and policies: an umbrella review. BMC Public Health, 15, 1250. doi: 10.1186/s12889-015-2585-5.
Hosseinzadeh Asl, N., Poursharifi, H. (2011). The Relationship Between Health-Related Quality of Life and Disturbed Attitudes Towards Eating in Adolescent of Normal BMI. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30, 2068–2073. doi: 10.1016/
j.sbspro.2011.10.402.
Hricová, L., Orosová, O. (2017). Sociocultural pressures and self-determination as factors of body dissatisfaction among. Slovak university students. Česká a Slovenská Psychiatrie, 113(2), 59–71.
Hruby, A., Hu, F.B. (2015) The epidemiology of obesity: a big picture. Pharmacoeconomics 33(7), 673–689. doi: 10.1007/s40273-014-0243-x.
Hulbert-Williams, L., Nicholls, W., Joy, J., Hulbert-Williams, N. (2013). Initial Validation of the Mindful Eating Scale. Mindfulness. Dostępne online: https://link.springer.-
com/article/10.1007/s12671-013-0227-5. doi: 10.1007/s12671-013-0227-5.
Hung, K.Y., Chiou, T.T.Y., Wu, C.H., Liao, Y.C., Chen, C.N., Yang, P.H., Wang, H.J., Lee, C. T. (2017). Effects of Diet Intervention on Body Composition in the Elderly with Chronic Kidney Disease. International Journal of Medical Sciences, 14(8), 735–740. doi: 10.7150/ijms.19816.
Hutchesson, M., Rollo, M., Krukowski, R., Ells, L., Harvey, J., Morgan, P., Callister, R., Plotnikoff, R., Collins, C. (2015). eHealth interventions for the prevention and treatment of overweight and obesity in adults: a systematic review with meta‐analysis. Obesity Review,16(5), 376–392.
Institute for International Internet Interventions for Health. (2015). BetterBET. Dostępne online: http://i4health.paloaltou.edu/projects.html
Instytut Żywności i Żywienia. (2016). Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Dostępne online: http://www.izz.waw.pl/attachments/article/555/Nowa%-
20Piramida%20Zdrowego%20%C5%BBywienia.jpg
International Society for Research on Internet Interventions. (2018). Dostępne online: https://www.journals.elsevier.com/internet-interventions/
Ivezaj, V., White, M.A., Grilo, C.M. (2016), Examining binge‐eating disorder and food addiction in adults with overweight and obesity. Obesity, 24: 2064–2069. doi:10.-
1002/oby.21607.
Izard, C.E. (1993). Four systems for emotion activation: cognitive and noncognitive processes. Psychological Review, 100, 68–90.
Jacobs, J., Cardaciotto, L., Block-Lerner, J., McMahon, C. (2013). A pilot study of a singlesession training to promote mindful eating. Advances in Mind-Body Medicine, 27(2), 18–23.
Jacobson, N.S. (1942). A Practical Method of Reducing the Strains of Modern Living. Oxford: Whittlesey House, McGraw-Hill.
Jain, S.S., Ramanand, S.J., Ramanand, J.B., Akat, P.B., Patwardhan, M.H., Joshi, S.R. (2011). Evaluation of efficacy and safety of orlistat in obese patients. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 15(2), 99–104. doi: 10.4103/2230-8210.81938.
John, G.K., Mullin, G.E. (2016). The gut nicrobiome and obesity. Current oncology raports, 18(7), 45. doi: 10.1007/s11912-016-0528-7.
Johns, D.J., Hartmann-Boyce, J., Jebb, S.A., Aveyard, P., Weight Management Review Group. (2014). Diet or Exercise Interventions vs Combined Behavioral Weight Management Programs: A Systematic Review and Meta-Analysis of Direct Comparisons. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(10), 1557–1568. doi: 10.1016/j.jand.2014.07.005.
Jong, S.T., Drummond, M.J.N. (2016). Exploring online fitness culture and young females. Leisure Studies, 35, 758–770. doi: 10.1080/02614367.2016.1182202.
Jubbin, J.J., Rajesh, I. (2012). Behavioral therapy for management of obesity. Indian Jour-nal of Endocrinology and Metabolism, 16(1), 28–32.
Kabat-Zinn, J. (2013). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness (revised and updated edition). New York: Bantam Books.
Kalarchian, M.A., Marcus, M.D., Levine, M.D., Courcoulas, A.P., Pilkonis, P.A., Ringham, R.M., Soulakova, J.N., Weissfeld, L.A., Rofey, D.L. (2007). Psychiatric disorders among bariatric surgery candidates: relationship to obesity and functional health status. American Journal of Psychiatry, 164(2), 328–334.
Kaplan, L.M., Golden, A., Jinnett, K., Kolotkin, R.L., Kyle, T.K., Look, M., Nadglowski, J., O'Neil, P.M., Parry, T., Tomaszewski, K.J., Stevenin, B., Lilleøre, S.K., Dhurandhar, N.V. (2018). Perceptions of Barriers to Effective Obesity Care: Results from the National ACTION Study. Obesity, 26, 61-69. doi:10.1002/oby.22054.
Karasu, S.R. (2012). Of Mind and Matter: Psychological Dimensions in Obesity. American Journal of Psychotherapy, 66(2), 111–128.
Kärkkäinen, U., Mustelin, L., Raevuori, A., Kaprio, J., Keski‐Rahkonen, A. (2018) do Disordered Eating Behaviours Have Long‐term Health‐related Consequences?. European Eating Disorders Reviews, 26, 22–28. doi: 10.1002/erv.2568.
Karlsson, J., Persson, L.O., Sjöström, L., Sullivan, M. (2000). Psychometric properties and factor structure of the Three-Factor Eating Questionnaire (TFEQ) in obese men and women. Results from the Swedish Obese Subjects (SOS) study. International Journal of Obesity, 24, 1715–1725.
Kasen, S., Cohen, P., Chen, H., Must, A. (2008). Obesity and psychopathology in women: a three decade prospective study. International Journal of Obesity, 32(3), 558–566.
Katterman, S.N., Kleinman, B.M., Hood, M.M., Nackers, L.M., Corsica, J.A. (2014). Mindfulness meditation as an intervention for binge eating, emotional eating, and weight loss: a systematic review. Eating Behaviours, 14, 197–204.
Kauer, S.D., Mangan, C., Sanci, L. (2014). Do Online Mental Health Services Improve Help-Seeking for Young People? A Systematic Review. Journal of Medical Internet Research, 16(3). doi: 10.2196/jmir.3103.
Keane, E., Li, X., Harrington, J.M., Fitzgerald, A.P., Perry, I.J., Kearney, P.M. (2017). Physical Activity, Sedentary Behavior and the Risk of Overweight and Obesity in School-Aged Children. Human Kinetics Journals, 29(3), 408-418. doi: 10.1123/pes.2016-0234.
Kearney-Cooke, A. (2002). Familial influences on body image development. W: T.F. Cash, T. Pruzinsky, T. (red), Body Image: A Handbook of Theory, Research, and Clinical Practice (s. 99–107). New York: Guilford Press.
Keddie, A.M. (2011). Associations Between Severe Obesity and Depression: Results From the National Health and Nutrition Examination Survey, 2005-2006. Preventing Chronic Disease, 8(3), A57.
Kędzierska, A. (2015). Emocje i samoocena. Dostępne online: https://www.youtube.-
com/watch?v=bZSwWaDJD-A
Keery, H., van den Berg, P., Thompson, J.K. (2004). An evaluation of the Tripartite Influence Model of body dissatisfaction and eating disturbance with adolescent girls. Body Image, 1(3), 237–351.
Kelders, S.M., van Gemert-Pijnen, J.E.W.C., Werkman, A., Seydel, E.R. (2010). Evaluation of a web-based lifestyle coach designed to maintain a healthy bodyweight. Journal of Telemedicine and Telecare, 16, 3–7.
Keller, C., Siegrist, M. (2015). Does personality influence eating styles and food choices? Direct and indirect effects. Appetite, 84, 128–138.
Kidd, L.I., Graor, C.H., Murrock, C.J. (2013). A mindful eating group intervention for obese women: a mixed methods feasibility study. Archives of Psychiatric Nursing, 27, 211–218.
Kidwell, B., Hasford, J., Hardesty, D.M. (2015) Emotional Ability Training and Mindful Eating. Journal of Marketing Research, 52(1), 105–119.
Killgore, W.S.D., Yurgelun-Todd, D.A. (2006). Affect modulates appetite-related brain activity to images of food. International Journal of Eating Disorders, 39, 357–363.
Kirk, S.F.L., Penney, T.L., McHugh, T.Lf. Sharma, A.M. (2012). Effective weight management practice: a review of the lifestyle intervention evidence. International Journal of Obesity, 36, 178–185. doi:10.1038/ijo.2011.80.
Klinitzke, G., Steinig, J., Blüher, M., Kersting, A., Wagner, B. (2013). Obesity and suicide risk in adults – a systematic review. Journal of Affective Disorders, 145(3), 277–284.
Kolačkov, K., Łaczmański, Ł., Bednarek-Tupikowska, G. (2010). Wpływ polimorfizmów genu FTO na ryzyko otyłości. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii, 6(2), 101–107.
Kornacka, M., Czepczor-Bernat, K., Napieralski, P., Brytek-Matera A. (2019, w recenzji). Rumination, Mood, and Maladaptive Eating Behaviours in Overweight and Healthy Populations.
Kościcka, K., Czepczor, K., Brytek-Matera, A. (2016). Body size attitudes and body image perception among preschool children and their parents: a preliminary study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 4, 28–34.
Kozar, J.M., Damhorst, M.L. (2009). Comparison of the Ideal and Real Body as Women Age: Relationships to Age Identity, Body Satisfaction and Importance, and Attention to Models in Advertising. Clothing and Textiles Research Journal, 27(3), 197–210.
Kremers, S.P.J., van der Horst, K., Brug, J. (2007). Adolescent screen-viewing behaviour is associated with consumption of sugar-sweetened beverages: the role of habit strength and perceived parental norms. Appetite, 48(3), 345–350.
Kristeller, J., Lieberstein, A.E. (2016). Teaching Individuals Mindful Eating. W: D. Mc-
Cown, D.K. Reibel, M.S. Micozzi (red.), Resources for Teaching Mindfulness (s. 359–379). Cham: Springer International Publishing.
Kristeller, J.L. (2015). Mindfulness, Eating Disorders, and Food Intake Regulation. W: B. Ostafin, M. Robinson, B. Meier (red.), Handbook of Mindfulness and Self-Regulation (s. 199–215). New York, NY: Springer.
Kristeller, J.L., Hallett, B. (1999). Effects of a meditation-based intervention in the treatment of binge eating. Journal of Health Psychology, 4, 357–363.
Kristeller, J.L., Wolever, R.Q. (2011). Mindfulness-based eating awareness training for treating binge eating disorder: the conceptual foundation. Eating Disorders, 19(1), 49–61.
Kristeller, J.L., Wolever, R.Q., Sheets, V. (2013). Mindfulness-Based Eating Awareness Training (MB-EAT) for binge eating disorder: a randomized clinical trial. Mindfulness, 3(4), 261–338.
Kułaga, Z., Różdżyńska-Świątkowska, A., Grajda, A., Gurzkowska, B., Wojtyło, M., Góźdź, M., Świąder-Leśniak, A., Litwin, M. (2015). Siatki centylowe dla oceny wzrastania
i stanu odżywienia polskich dzieci i młodzieży od urodzenia do 18. roku życia. Standardy Medyczne/Pediatria, 12, 119–135.
Kushner, R.F., Choi, S.W. (2010). Prevalence of unhealthy lifestyle patterns among overweight and obese adults. Obesity, 18(6), 1160–1167.
Kwon, M.S., Cho, H., Park, D.J. (2013). A Comparison between Seoul and Gangwon-do in Elementary Students' Eating Habits and Their Mothers' Parenting Attitude toward Eating Habits. Korean Journal of Health Education and Promotion, 30(5), 101-112. doi: 10.14367/kjhep.2013.30.5.101.
Langlet, B., Anvret, A., Maramis, Ch., Moulos, I., Papapanagiotou, V., Diou, Ch., Lekka,
E., Heimeier, R., Delopoulos, A., Ioakimidis, I. (2017). Objective measures of eating behaviour in a Swedish high school. Behaviour and Information Technology, 36(10), 1005-1013. doi: 10.1080/0144929X.2017.1322146.
Lapides, F. (2013). Neuronauka. Wkład w poznanie i leczenie zaburzeń odżywiania. W: M. Maine, B.H. McGilley, D.W. Bunnell (red.), Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką (s. 41–56). Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Lasikiewicz, N., Myrissa, K., Hoyland, A., Lawton, C.L. (2014). Psychological benefits of weight loss following behavioural and/or dietary weight loss interventions. A systematic research review. Appetite, 72, 123–37. doi: 10.1016/j.appet.2013.09.017.
Latner, J.D., Rosewall, J.K., Chisholm, A.Ch. (2008). Energy density effects on food intake, appetite ratings, and loss of control in women with binge eating disorder and weight-matched controls. Eating Behaviors, 9, 257–266.
Lazarevich, I., Irigoyen-Camacho, M.E., Velazquez-Alva, M.C., Salinas-Ávila, J. (2015). Psy-chometric characteristics of the Eating and Appraisal Due to Emotions and Stress Questionnaire and obesity in Mexican university students. Nutricion Hospitalaria, 31(6), 2437–2444.
Lazarus, R.S. (1991). Cognition and motivation in emotion. American Psychologist, 46(4), 352–367. doi: 10.1037/0003-066X.46.4.352.
Leahy, R.L. (2002). A model of emotional schemas. Cognitive and Behavioral Practice, 9(3), 177–190. doi: 10.1016/S1077-7229(02)80048-7.
Leahy, R.L. (2009). Resistance: An emotional schema therapy (EST) approach. W: G. Simos (red.), Cognitive behaviour therapy: a guide for the practicing clinician (s. 187–204). London: Routledge.
Leahy, R.L. (2015). Emotional schemas therapy. New York, London: Guilford Press.
Leahy, R.L., Tirch, D., Napolitano, L. (2014). Regulacja emocji w psychoterapii. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
LeDoux, J. (2012). Rethinking the emotional brain. Neuron, 73(4), 653–676. doi: 10.1016/j.neuron.2012.02.004.
Leech, R.M., McNaughton, S.A., Timperio, A. (2015). Clustering of diet, physical activity and sedentary behaviour among Australian children: cross-sectional and longitudinal associations with overweight and obesity. International Journal of Obesity, 39(7), 1079–1085.
Leibniz Institute. (2018). The IDEFICS study. Dostępne online: http://www.ideficsstudy.eu/who-we-are/the-study.html
Lim, S.S., Vos, T., Flaxman, A.D., Danaei, G., Shibuya, K., Adair-Rohani, H. i in. (2012).
A comparative risk assessment of burden of disease and injury attributable to 67 risk factors and risk factor clusters in 21 regions, 1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 380(9859), 2224−2260. doi:10.1016/S0140-6736(12)61766-8.
Lima-Serrano, M., Lima-Rodríguez, J.S., Sáez-Bueno, A. (2012). Design and Validation of Scales to Measure Adolescent Attitude toward Eating and toward Physical Activity. Revista Española de Salud Pública, 86(3), 253–268.
Linehan, M.M. (1993). Cognitive-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. London: Guilford Press.
Linehan, M.M. (2014). DBT® Skills Training Manual, Second Edition. New York: Guilford Press.
Lizak, D., Budzowski, A., Seń, M., Czarny, W. (2016). Przegląd antropometrycznych mierników otłuszczenia ciała stosowanych w diagnozowaniu otyłości. Hygeia Public Health, 51(2), 124–133.
Locke, A., Kahali, B., Berndt, S., Justice, A., Pers, T., Day, F., i in. (2015). Genetic studies of body mass index yield new insights for obesity biology. Nature, 518 (7538), 197–206 doi: 10.1038/nature14177.
Lopez-Dicastillo, O., Grande, G., Callery, P. (2013). School children’s own views, roles and contribution to choices regarding diet and activity in Spain. Child: Care, Health & Development, 39(1), 109e117. doi: 10.1111/j.1365- 2214.2011.01358.
Lovering, M.E., Rodgers, R.F., George, J.E., Franko, D.L. (2018). Exploring the Tripartite Influence Model of body dissatisfaction in postpartum women. Body Image, 24, 44–54.
Loxton, N.J., Dawe, S., Cahill, A. (2011). Does negative mood drive the urge to eat? The contribution of negative mood, exposure to food cues and eating style. Appetite, 56(2), 368–374.
Lu, H.Y., Hou, H.Y. (2009). Testing a model of the predictors and consequences of body dissatisfaction. Body Image, 6(1), 19–23. doi: 10.1016/j.bodyim.2008.08.003
Ludvigsen, A., Scott, S. (2009). Real kids Don’t eat quiche. Food, Culture & Society, 12(4), 417e436. doi: 10.2752/175174409X456728.
Luoma, J.B., Hayes, S.C., Walser, R. (2017). Learning ACT. An Acceptance and Commitment Therapy Skills Training Manual for Therapists. Oakland: Context Press.
Lupattelli, A., Spigset, O., Torgersen, L., Zerwas, S, Hatle, M., Reichborn-Kjennerud, T., Bu-lik, C.M., Nordeng, H., (2015). Medication Use before, during, and after Pregnancy among Women with Eating Disorders: A Study from the Norwegian Mother and Child Cohort Study. PLoS ONE, 10(7): e0133045. doi: 10.1371/journal.pone.-
0133045.
Luppino, F.S., de Wit, L.M., Bouvy, P.F., Stijnen, T., Cuijpers, P., Penninx, B.W., Zitman, F.G. (2010). Overweight, obesity, and depression: a systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Archives of general psychiatry, 67(3), 220–229.
Luszczynska, A., Horodyska, K., Zarychta, K., Liszewska, N., Knoll, N., Scholz, U. (2016). Planning and self-efficacy interventions encouraging replacing energy-dense foods intake with fruit and vegetable: a longitudinal experimental study. Psychology & Health, 31(1), 40-64. doi: 10.1080/08870446.2015.1070156.
Ma, J, Xiao, L. (2010). Obesity and depression in US women: results from the 2005-2006 National Health and Nutrition Examination Survey. Obesity (Silver Spring), 18(2), 347–353.
Macht, M. (2008). How emotions affect eating: a five-way model. Appetite, 50(1), 1–11.
Mahlo, L., Tiggemann, M. (2016). Yoga and positive body image: a test of the Embodiment Model. Body Image, 18, 135–142. doi: 10.1016/j.bodyim.2016.06.008.
Maine M., Bunnell, D.W. (2013). Prawdziwa burza biopsychosocjalna. Płeć, kultura
i zaburzenia odżywiania się. W: M. Maine, B.H. McGilley, D. W. Bunnell (red.), Leczenie zaburzeń odżywiania. Pomost między nauką a praktyką (s. 5–18). Wrocław: Elsevier Urban & Partner.
Malik, V.S., Pan, A., Willett, W.C., Hu, F.B. (2013). Sugar-sweetened beverages and weight gain in children and adults: a systematic review and meta-analysis. The American Journal of Clinical Nutrition, 98(4), 1084–1102. doi: 10.3945/ajcn.113.058362.
Maltais-Giguère, J., Bégin, C., Gagnon-Girouard, M., Daoust, M., Provencher, V. (2014) Depressive Symptoms and Food Intake among Weight-Preoccupied Women: do Eating Behaviors and Attitudes or BMI Mediate This Association?. Health, 6, 2802-2813. doi: 10.4236/health.2014.620319.
Mantzios, M., Wilson, J.C. (2015). Mindfulness, Eating Behaviours, and Obesity: a review and reflection on current findings. Current Obesity Reports. Dostępne online: https:/
/pdfs.semanticscholar.org/9796/46eb0135cb2f29c407faeb9b9b5b9ad8ac10.pdf
Markey, Ch.N., August, K.J., Bailey, L.C., Markey, P.M., Nave, Ch.S. (2016). The pivotal role of psychology in a comprehensive theory of obesity. Health Psychology Open, 1-4. doi: 10.1177/2055102916634365.
Marks, D.F. (2015). Homeostatic theory of obesity. Health Psychology Open, 2(1), 1–30. doi:10.1177/2055102915590692.
Marks, D.F. (2016). Dyshomeostasis, obesity, addiction and chronic stress. Health Psychology Open, 2(2). Dostępne online: https://hal.inria.fr/hal-01274337/document.
Marta-Simões, J., Ferreira, C., Mendes, A.L. (2017). Cognitive fusion: maladaptive emotion regulation endangering body image appreciation and related eating behaviours. European Psychiatry, 41, S556-S557. doi: 10.1016/j.eurpsy.2017.01.798
Martin, C.V., Guterman, J.T., Shatz, K. (2012). Solution-Focused Counseling for Eating Disorders. Dostępne online: https://www.counseling.org/resources/library/vistas/
2012_vol_1_67-104/2_2012-aca-pdfs/article_88.pdf
Martinson, M.L., Teitler, J.O., Reichman, N.E. (2011). Health Across the Life Span in the United States and England. American Journal of Epidemiology, 173(8), 858–865. doi: 10.1093/aje/kwq325.
Maruszewski, T., Doliński, D., Łukaszewski, W., Marszał-Wiśniewska, M. (2016). Emocje i motywacja. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik (s. 509-649). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Mason, A.E., Epel, E.S., Kristeller, J., Moran, P.J., Dallman, M., Lustig, R.H., Acree, M., Bacchetti, P., Laraia, B.A., Hecht, F., Daubenmier, J. (2016). Effects of a mindfulness-based intervention on mindful eating, sweets consumption, and fasting glucose levels in obese adults: data from the SHINE randomized controlled trial. Journal of Behavioral Medicine, 39(2), 201–213. doi: 10.1007/s10865-015-9692-8.
Mason, T.B., Lewis, R.J. (2014). Profiles of binge eating: the interaction of depressive symptoms, eating styles, and body mass index. Journal of Eating Disorders, 22(5), 450–460.
Matsumoto, D. (2009). The Cambridge Dictionary of Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
Matveikova, I. (2015). Inteligencja trawienna. Holistyczne spojrzenie na nasz drugi mózg. Barczewo: Wydawnictwo Świadome Życie.
Mayer, E. (2017). Twój drugi mózg. Komunikacja umysł-jelita. Jak zależność mózg-jelita wpływa na nasz nastrój, decyzje i stan zdrowia. Łódź: Feeria.
McDonald, C.M., Baylin, A., Arsenault, J.E., Mora-Plazas, M., Villamor, E. (2009). Overweight Is More Prevalent Than Stunting and Is Associated with Socioeconomic Status, Maternal Obesity, and a Snacking Dietary Pattern in School Children from Bogotá, Colombia. The Journal of Nutrition, 139(2), 370–376. doi: 10.3945/jn.108.-
098111.
McDoniel, S.O., Wolskee, P., Shen, J. (2010). Treating obesity with a novel hand-held device, computer software program, and Internet technology in primary care: the SMART motivational trial. Patient Education and Counseling, 79, 185–191.
McMillen, I.C., Rattanatray, L., Duffield, J. A., Morrison, J.L., MacLaughlin, S.M., Gentili, S., Muhlhausler, B.S. (2009). The early origins of later obesity: pathways and mechanisms. Advances in Experimental Medicine and Biology, 646, 71–81. doi: 10.1007/
978-1-4020-9173-5_8.
Meier, B.P., Noll, S.W., Molokwu, O.J. (2017). The sweet life: the effect of mindful chocolate consumption on mood. Appetite, 108, 21–27.
Mennella, J.A. (2014). Ontogeny of taste preferences: Basic biology and implications for health. American Journal of Clinical Nutrition, 99(3), 704Se711S. doi: 10.3945/
ajcn.113.067694.
Micanti, F., Iasevoli, F., Cucciniello, C., Costabile, R., Loiarro, G., Pecoraro, G., Pasanisi, F., Rossetti, G., Galletta, D. (2016a). The relationship between emotional regulation and eating behaviour: a multidimensional analysis of obesity psychopathology. Eating and Weight Disorders – Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 22(1), 105–115. doi: 10.1007/s40519-016-0275-7.
Micanti, F., Pecoraro, G., Costabile, R., Loiarro, G., Galletta, D. (2016b). An Explorative Analysis of Binge Eating Disorder Impulsivity among Obese Candidates to Bariatric Surgery. Journal of Addiction Research & Therapy, 7, 302. doi:10.4172/2155-6105.-
1000302.
Miles, J., Shevlin, M. (2001). Applying Regression and Correlation: A Guide for Students and Researchers. Sage: London.
Miller, C.K., Kristeller, J.L., Headings, A., Nagaraja, H., Miser, W. F. (2012). Comparative effectiveness of a mindful eating intervention to a diabetes self-management intervention among adults with type 2 diabetes: a pilot study. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 112(11), 1835–1842. doi: 10.1016/j.jand.2012.07.036.
Mitchell, J.E., Christian, N.J., Flum, D.R., Pomp, A., Pories, W.J., Wolfe, B.M., Courcoulas, A.P., Belle, S.H. (2016). Postoperative behavioral variables and weight change 3 years after bariatric surgery. Journal of the American Medical Association Surgery. doi: 10.1001/jamasurg.2016.0395.
Modesitt, S.C., Hallowell, P.T., Slack-Davis, J.K., Michalek, R.D., Atkins, K.A., Kelley, S.L., Arapovic, S., Shupnik, M.A., Hoehn, K. (2015). Women at extreme risk for obesity-related carcinogenesis: Baseline endometrial pathology and impact of bariatric surgery on weight, metabolic profiles and quality of life. Gynecologic Oncology, 138(2), 238–245.
Modrzejewska, A., Czepczor-Bernat, K., Brytek-Matera, A. (2019, w recenzji). Rola
jedzenia emocjonalnego i wskaźnika BMI w kontekście konsumpcji czekolady i unikania sytuacji związanych z ekspozycją ciała u kobiet z prawidłową masą ciała. Psychiatria Polska.
Mohr, D.C., Siddique, J., Jin, L., Fokuo, J.K. (2010). Interest in Behavioral and Psychological Treatments Delivered Face-to-Face, by Telephone and by Internet. Annals of Behavioral Medicine : A Publication of the Society of Behavioral Medicine, 40(1), 89–98. doi: 10.1007/s12160-010-9203-7.
Mohta, M. (2011). The Mood Food Connection. Dostępne online: http://readinghour.in/ content.php?ctype_id=NjM
Moores, C. (2017). The parent-led PEACH™ program for child weight management improved parenting and child diet, and was associated with reduced child adiposity when delivered at scale. The European Congress on Obesity, Porto, Portugal, May 17–20, 2017.
Mordka, C. (2016). What are Emotions? Structure and Function of Emotions. Studia Humana, 5(3), 11–16. doi: 10.1515/sh-2016-0013.
Moreno, C., Tandon, R. (2011) Should overeating and obesity be classified as an addictive disorder in DSM-5? Current Pharmaceutical Design 17(12), 1128–1131.
Mouchacca, J., Abbott, G.R., Ball, K. (2013). Associations between psychological stress, eat-ing, physical activity, sedentary behaviours and body weight among women:
a longi-tudinal study. BMC Public Health, 13, 828.
Mulgrew, K.E., Stalley, N.L., Tiggemann, M. (2017). Positive appearance and functionality reflections can improve body satisfaction but do not protect against idealised media exposure. Body Image, 23, 126–134. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.09.002.
Müller, R. (2013). Psychological consequences of obesity. Therapeutische Umschau, 70(2), 87–91. doi: 10.1024/0040-5930/a000371.
Muñoz, R.F., Bunge, E.L., Chen, K., Schueller, S.M., Bravin, J.I., Shaughnessy, E.A., Pérez-Stable, E.J. (2016). Massive open online interventions: a novel model for delivering behavioral-health services worldwide. Clinical Psychological Science, 4(2), 194–205. doi: 10.1177/2167702615583840.
Murphy, S.T., Zajonc, R.B. (1993). Affect, cognition, and awareness: Affective priming with optimal and suboptimal stimulus exposures. Journal of Personality and Social Psychology, 64(5), 723–739. doi: 10.1037/0022-3514.64.5.723.
Murray, K.M., Byrne, D.G., Rieger, E. (2011). Investigating adolescent stress and body image. Investigatin Journal of Adolescence, 34(2), 269–278. doi: 10.1016/j.adolescence.2010.05.004 g adolescent stress and body image.
Murray, S.B., Maguire, S., Russell, J., Touyz, S.W. (2012). The Emotional Regulatory Features of Bulimic Episodes and Compulsive Exercise in Muscle Dysmorphia: A Case Report. European Eating Disorders Review, 20, 68–73.
Murray, S.B., Rieger, E., Karlov, L., Touyz, S.W. (2013). An Investigation of the Transdiag-nostic Model of Eating Disorders in the Context of Muscle Dysmorphia. European Eating Disorders Review, 21, 160–164.
Myers, T.A., Crowther, J.H., (2007). Sociocultural pressures, thin-ideal internalization, self-objectification, and body dissatisfaction: could feminist beliefs be a moderating factor? Body Image, 4, 296–308.
National Institute for Mental Health Research at The Australian National University. (2013). MoodGYM. Dostępne online: https://moodgym.com.au/
NCD Risk Factor Collaboration. (2017). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128·9 million children, adolescents, and adults. Lancet, 390(10113), 2627–2642. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32129-3.
Nesse, R.M., Ellsworth, P.C. (2009). Evolution, emotions, and emotional disorders. American Psychologist, 64(2), 129–139. doi: 10.1037/a0013503.
Neves, C.M., Cipriani, F.M., Meireles, J.F.F., Morgado, F.F.R., Ferreira, M.E.C. (2017). Body image in childhood: an integrative literature review. Revista Paulista de Pediatria, 35(3), 331–339. doi: 10.1590/1984-0462/;2017;35;3;00002.
Ngo, H.T., Hetland, R.B., Nygaard, U.C., Steffensen, I.L. (2015). Genetic and Diet-Induced Obesity Increased Intestinal Tumorigenesis in the Double Mutant Mouse Model Multiple Intestinal Neoplasia X Obese via Disturbed Glucose Regulation and Inflammation. Journal of Obesity. doi: 10.1155/2015/343479.
Niewiarowski, J., Mroziński, B., Morawiak, A. (2013). Dwuczynnikowa analiza wariancji w schemacie mieszanym. W: S. Bedyńska, M. Cypryańska (red.), Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji (s. 181–219). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.
Noordam, R., Aarts, N., Tiemeier, H., Hofman, A., Stricker, B.H., Visser, L.E. (2015). Sex-specific association between antidepressant use and body weight in a population-based study in older adults. Journal of Clinical Psychiatry, 76(6), 745–751.
O’Brien, P.D., Hinder, L.M., Callaghan, B.C., Feldman, E.L. (2017). Neurological consequences of obesity. The Lancet Neurology, 16(6), 465-477. doi: 10.1016/S1474–4422(17)30084-4.
O’Reilly, G.A., Cook, L., Spruijt-Metz, D., Black, D.S. (2014). Mindfulness-based interventions for obesity-related eating behaviors: a literature review. Obesity Reviews, 15(6), 453–461.
Obesity Reviews. (2015). Prevention of childhood obesity: Results from the IDEFICS study. Dostępne online: https://onlinelibrary.wiley.com/toc/1467789x/16/S2
Ochsner, K.N., Gross, J.J. (2007). The Neural Architecture of Emotion Regulation. W:
J.J. Gross (red.), Handbook of emotion regulation (s. 87–109). New York: Guilford Press.
Ochsner, K.N., Silvers, J.A., Buhle, J.T. (2012). Functional imaging studies of emotion regulation: a synthetic review and evolving model of the cognitive control of emotion. Annals of the New York Academy of Sciences, 1251, E1–24. doi: 10.1111/j.1749-6632.2012.06751.x.
Ogden, J. (2003) The Psychology of Eating: From Healthy to Unhealthy Behaviour. Oxford: Blackwell.
Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Oleś, P., Drat-Ruszczak, K. (2016). Osobowość. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik (s. 651–764). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. (2017). Obesity Update 2017. Dostępne online: https://www.oecd.org/els/health-systems/Obesity-Update-2017.pdf
Orpana, H.M., Berthelot, J.M., Kaplan, M.S., Feeny, D.H., McFarland, B., Ross. N.A. (2010). BMI and mortality: results from a national longitudinal study of Canadian adults. Obesity (Silver Spring), 18(1), 214–218. doi: 10.1038/oby.2009.191.
Osborn, R.L., Forys, K.L., Psota, T.L., Sbrocco, T. (2011). Yo-Yo Dieting in African American Women: Weight Cycling and Health. Ethnicity & Disease, 21(3), 274–280.
Oświęcimska, J.M. (2009). Otyłe dziecko: rozpoznanie i postępowanie w otyłości u dzieci. Forum Pediatryczne. Dostępne online: http://www.forumpediatryczne.pl/artykul/
otylosc-u-dzieci-i-mlodziezy/2345
Ouwens, M.A., Schiffer, A.A., Visser, L.I., Raeijmaekers, N.J.C., Nyklicek, I. (2015). Mindfulness and eating behaviour styles in morbidly obese males and females. Appetite, 87, 62–67.
Owen, N., Leslie, E., Salmon, J., Fotheringham, M.J. (2000). Environmental determinants of physical activity and sedentary behavior. Exercise and Sport Sciences Reviews, 28(4), 153–158.
Palm, I.F., Schram, R.G.A.E., Swarts, H., J.M., van Schothorst, E.M., Keijer, J. (2017). Body Weight Cycling with Identical Diet Composition Does Not Affect Energy Balance and Has No Adverse Effect on Metabolic Health Parameters. Nutrient, 9. doi:10.3390/
nu9101149.
Pankevich, E.E., Teegarden, S.L., Hedin, A.D., Jensen, C.L., Bale, T.L. (2010). Caloric restriction experience reprograms stress and orexigenic pathways and promotes binge eating. Journal of Neuroscience, 30(48), 16399–16407.
Papp, I., Urbán, R., Czeglédi, E., Babusa, B., Túry, F. (2013). Testing the Tripartite Influence Model of body image and eating disturbance among Hungarian adolescents. Body Image, 10(2), 232–42. doi: 10.1016/j.bodyim.2012.12.006.
Parschau, L., Barz, M., Richert, J., Knoll, N., Lippke, S., Schwarzer, R. (2014). Physical activity among adults with obesity: Testing the health action process approach. Rehabilitation Psychology, 59(1), 42-49. doi: 10.1037/a0035290.
Pedersen, S.H., Poulsen, S., Lunn, S. (2014). Affect regulation: Holding, containing and mirroring. The International Journal of Psychoanalysis, 95, 843–864. doi: 10.1111/
1745-8315.1220.
Pelletier, L.G., Guertin, C., Pope, J.P., Rocchi, M. (2016). Homeostasis balance, homeostasis imbalance or distinct motivational processes? Comments on Marks (2015) ‘Homeostatic Theory of Obesity’. Health Psychology Open, 1–4. doi: 10.1177/2055-
102915624512.
Perpiñá, C., Cebolla, A., Botella, C., Lurbe, E., Torró, M.I. (2011). Emotional Eating Scale For Children And Adolescents. Psychometric Characteristics In a Spanish Sample. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 40(3), 424-33. doi:10.1080/1537-
4416.2011.563468.
Phelps, E.A., LeDoux, J.E. (2005). Contributions of the amygdala to emotion processing: from animal models to human behavior. Neuron, 48(2), 175–187.
Piran, N. (2015). New possibilities in the prevention of eating disorders: The introduction of positive body image measures. Body Image, 14, 146–157. doi: 10.1016/
j.bodyim.2015.03.008.
Podina, I.R., Fodor, A.A., Cosmoiu, A., Boian, R. (2017). An evidence-based gamified mHealth intervention for overweight young adults with maladaptive eating habits: study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 18(1), 592. doi: 10.1186/
s13063-017-2340-6.
Poelman, M.P., de Vet, E., Velema, E., Seidell, J.C., Steenhuis, I.H. (2014). Behavioural strategies to control the amount of food selected and consumed. Appetite, 72, 156–165. doi: 10.1016/j.appet.2013.09.015.
Polivy, J., Herman, C.P. (1999). Distress and eating: Why do dieters overeat? International Journal of Eating Disorders, 26, 153–64.
Powell, J., Hamborg, T., Stallard, N., Burls, A., McSorley, J., Bennett, K., Griffiths, K.M., Christensen, H. (2013). Effectiveness of a Web-Based Cognitive-Behavioral Tool to Improve Mental Well-Being in the General Population: Randomized Controlled Trial. Journal of Medical Internet Research, 15(1). e2. doi: 10.2196/jmir.2240.
Prajapati, B., Dunne, M., Armstrong, R. (2010). Sample size estimation and statistical power analyses. Dostępne online: https://www.researchgate.net/publication/26-
5399772_Sample_size_estimation_and_statistical_power_analyses
Price, B. (1990). A model for body-image care. Journal of Advanced Nursing,15(5), 585–593.
Prichard, I., McLachlan, A.C., Lavis, T., Tiggemann, M. (2017). The Impact of Different Forms of #fitspiration Imagery on Body Image, Mood, and Self-Objectification among Young Women. Sex Roles. doi: 10.1007/s11199-017-0830-3.
Privitera, G.J., McGrath, H.K., Windus, B.A., Doraiswamy, P.M. (2015). Eat now or later: self-control as an overlapping cognitive mechanism of depression and obesity. PLoS One, 10(3), 1–11. doi: 10.1371/journal.pone.0123136.
Probst, M., Vandereycken, W., van Coppenolle, H., Vanderlinden, J. (1995). The Body Atti-tude Test for Patients with an Eating Disorder: Psychometric Characteristics of a New Questionnaire. Eating Disorders, 3(2), 133–144.
Rakowska, M., Lichosik, M., Kacik, J., Kalicki B. (2016). Wpływ mikrobioty na zdrowie człowieka. Pediatria i Medycyna Rodzinna, 12(4), 404–412.
Raman, J., Smith, E., Hay, P. (2013). The Clinical Obesity Maintenance Model: An Integration of Psychological Constructs including Mood, Emotional Regulation, Disordered Overeating, Habitual Cluster Behaviours, Health Literacy and Cognitive Function. Journal of Obesity. doi:10.1155/2013/240128.
Raspopow, K., Abizaid, A., Matheson, H., Anisman, K. (2014). Anticipation of a psychosocial stressor differentially influences ghrelin, cortisol and food intake among emotional and non-emotional eaters. Appetite, 50(2–3), 290–301.
Renn, B.N., Feliciano, L., Segal, D.L. (2011). The bidirectional relationship of depression and diabetes: a systematic review. Clinical Psychological Review, 31(8), 1239–1246.
Roberto, C.A., Swinburn, B., Hawkes, C., Huang, T.T.K., Costa, S.A., Ashe, M., Zwicker, L., Cawley, J.H., Brownell, K.D. (2015). Patchy progress on obesity prevention: emerging examples, entrenched barriers, and new thinking. Lancet, 385, 2400–9.
Robertson, S.A. (2015). A positive psychological approach. To weight loss and maintenance in obese Australians. Adelaide: The University of Adelaide.
Roemer, L., Williston, S.K., Rollins, L.G. (2015). Mindfulness and emotion regulation. Current Opinion in Psychology, 3, 52-57. doi: 10.1016/j.copsyc.2015.02.006.
Rogers, J.M., Ferrari, M., Mosely, K., Lang, C.P., Brennan, L. (2017). Mindfulness-based interventions for adults who are overweight or obese: a meta-analysis of physical and psychological health outcomes. Obesity Reviews, 18(1), 51–67.
Roosen, M.A., Safer, D., Adler, S., Cebolla, A., van Strien, T. (2012). Group dialectical behavior therapy adapted for obese emotional eaters; a pilot study. Nutrición Hospitalaria, 27(4), 1141–1147. doi: 10.3305/nh.2012.27.4.5843.
Rossy, L. (2016) The Mindfulness-Based Eating Solution: Proven Strategies to End Overeating, Satisfy Your Hunger, and Savor Your Life. New Harbinger Publications, Oakland.
Salerno, L., Lo Coco, G., Gullo, S., Iacoponelli, R., Caltabiano, M.L., Ricciardelli, L.A. (2014). Self-esteem mediates the associations among negative affect, body disturbances, and interpersonal problems in treatment-seeking obese individuals. Clinical Psychologist, 19(2), 85–95.
Salmon, J., Owen, N., Crawford, D., Bauman, A., Sallis, J.F. (2003). Physical activity and sedentary behavior: A population-based study of barriers, enjoyment, and preference. Health Psychology, 22(2), 178–188.
Salmon, J., Tremblay, M.S., Marshall, S.J., Hume, C. (2011). Health risks, correlates, and interventions to reduce sedentary behavior in young people. American Journal of Preventive Medicine, 41(2)197–206. doi: 10.1016/j.amepre.2011.05.001.
Sanyal, D., Raychaudhuri, M. (2016). Hypothyroidism and obesity: An intriguing link. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism, 20(4), 554–557. doi: 10.4103/
2230-8210.183454.
Satter, E. (2008). Secrets of feeding a healthy family. How to eat, how to raise good eaters, how to cook (2 ed.). Madison, Wisconsin: Kelcy Press.
Saunders, J.F., Nichols-Lopez, K.A., Frazier, L.D. (2017). Psychometric properties of the intuitive eating scale-2 (IES-2) in a culturally diverse Hispanic American sample. Eating Behaviours, 28, 1–7. doi: 10.1016/j.eatbeh.2017.11.003.
Sbraccia, P., Nisoli, E., Barazzoni, R. (2017). Obesity: focus on ongoing multidisciplinary and comprehensive research. Eating and Weight Disorders - Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity. doi: 10.1007/s40519-017-0462-1.
Scaglioni, S., Arrizza, C., Vecchi, F., Tedeschi, S. (2011). Determinants of children’s eating behavior. American Journal of Clinical Nutrition, 94(6 Suppl), 2006se2011s. doi: 10.3945/ajcn.110.001685.
Schachter, S. (1971). Some Extraordinary Facts About Obese Humans and Rats. American Psychologist, 129–144.
Schaefer, J.T., Magnuson, A.B. (2014). A review of interventions that promote eating by internal cues. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 114(5), 734–760. doi: 10.1016/j.jand.2013.12.024.
Schaefer, L.M., Burke, N.L., Calogero, R.M., Menzel, J.E., Krawczyk, R., Thompson, J.K. (2018). Self-objectification, body shame, and disordered eating: Testing a core mediational model of objectification theory among White, Black, and Hispanic women. Body Image, 24, 5–12. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.10.005.
Schaefer, L.M., Burke, N.L., Thompson, J.K., Dedrick, R.F., Heinberg, L.J., Calogero, R.M., Swami, V. (2015). Development and validation of the sociocultural attitudes towards appearance Questionnaire-4 (SATAQ-4). Psychological Assessment, 27, 54–67. doi: 10.1037/A0037917.
Schier, K (2010). Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Schrepf, A., Harte, S.E., Miller, N., Fowler, C., Nay, C., Williams, D.A., Clauw, D.J., Rothberg, A. (2017). Improvement in the Spatial Distribution of Pain, Somatic Symptoms, and Depression After a Weight Loss Intervention. Journal of Pain, 18(12), 1542-1550. doi: 10.1016/j.jpain.2017.08.004.
Schultes, B., Ernst, B., Wilms, B., Thurnheer, M., Hallschmid, M. (2010). Hedonic hunger is increased in severely obese patients and is reduced after gastric bypass surgery. The American Journal of Clinical Nutrition, 92, 277–283.
Schultz, M.B. (2017). Conceptual Congruence in Mindfulness-Based Weight Loss Intervention Studies. Mindfulness, 1–9. doi: 10.1007/s12671-017-0860-5.
Sedaghat, M., Mohammadi, R., Alizadeh, K., Imani, A.H. (2011). The Effect of Mindfulness-Based Stress Reduction on mindfulness, stress level, psychological and emotional well-being in Iranian sample. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30, 929–934.
Seekis, V., Bradley, G.L., Duffy, A. (2017). The effectiveness of self-compassion and self-esteem writing tasks in reducing body image concerns. Body Image, 23, 206–213. doi: 10.1016/j.bodyim.2017.09.003.
Segal, Z.V., Williams, J.M.G., Teasdale, J.D., Kabat-Zinn, J. (2012). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression, Second Edition. New York: Guilford Press.
Seguias, L., Tapper, K. (2018). The effect of mindful eating on 1 subsequent intake of
a high calorie 2 snack. Appetite, 121, 93–100.
Sepúlveda, A.R., Calado, M. (2012). Westernization: The Role of Mass Media on Body Image and Eating Disorders. W: I. J. Lobera (red.), Relevant topics in Eating Disorders. InTech, doi: 10.5772/31307.
Seremak-Mrozikiewicz, A. (2016). Mechanizmy modulacji epigenetycznej w procesie programowania wewnątrzmacicznego. Ginekologia i Perinatologia Praktyczna, 1(2), 66–72.
Sharma, A.M. (2010). M, M, M & M: a mnemonic for assessing obesity. Obesity Review, 11(11), 808-809. doi: 10.1111/j.1467-789X.2010.00766.x.
Shaw, K., O’Rourke, P., Del Mar, C., Kenardy, J. (2006). Psychological interventions for overweight or obesity. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons.
Shroff, H., Thompson, J.K. (2006). The tripartite influence model of body image and eating disturbance: a replication with adolescent girls. Body Image, 3(1), 17–23.
Sibilia, L. (2010). The Cognition of Hunger and Eating Behaviours. Psychological Topics, 19(2), 341–354.
Sikorska-Wiśniewska, G. (2007). Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 6(55), 71–80.
Silberstein, L.R., Tirch, D., Leahy, R.L., McGinn, L. (2012). Mindfulness, psychological flexibility and emotional schemas. International Journal of Cognitive Therapy, 5(4), 406–419. doi: 10.1521/ijct.2012.5.4.406.
Silva, I. (2015). Importance of emotional regulation in obesity and weight loss treatment. Fractal: Revista de Psicologia, 27(3), 286-290. doi: 10.1590/1984–0292/1503.
Singh, A.S., Mulder, C., Twisk, J. W., van Mechelen, W., Chinapaw, M.J. (2008). Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of the literature. Obesity Review, 9, 474–488.
Slade, P.D., Russell, G.F. (1973). Awareness of body dimensions in anorexia nervosa: Cross-sectional and longitudinal studies. Psychological Medicine, 3(2), 188–199.
Smart, R., Chisum, A., Robertson-Pfeffer, K., Tsong, Y. (2015). Women’s Experience with a Mindful Eating Course on a University Campus: A Pilot Study Californian Journal of Health Promotion, 13(1), 59–65.
Smith, E., Hay, P., Campbell, L., Trollor, J. (2011). A review of the relationship between obesity and cognition across the lifespan: implications for novel approaches to prevention and treatment. Obesity Reviews, 12, 814–831.
Smith, J., Cianflone, K., Biron, S. (2009). Effects of maternal surgical weight loss in mothers on intergenerational transmission of obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 94(11), 4275–4283.
Smith, T., Hawks, S.R. (2006). Intuitive eating, diet composition, and the meaning of food in healthy weight promotion. American Journal of Health Education, 37(3), 130–136.
Sniehotta, F.F., Scholz, U., Schwarzer, R. (2005). Bridging the intention-behaviour gap: Planning, self-efficacy, and action control in the adoption and maintenance of physical exercise. Psychology & Health, 20(2), 143–160. doi: 10.1080/088704405123-
31317670.
Sommer, N., Meindl, M., Blechert, J. Freudenthaler, T., Hattinger, J., Weghuber, D., Ring-Dimitriou, S., Ardelt-Gattinger, E. (2015). A visual nutrition preference list for preschool (NPL 4–6). Appetite, 89. doi: 10.1016/j.appet.2014.12.025
Specter, S.E., Wiss, D.A. (2014). Muscle Dysmorphia: Where Body Image Obsession, Compulsive Exercise, Disordered Eating, and Substance Abuse Intersect in Susceptible Males. W: T. Brewerton, D.A. Baker (red.), Eating Disorders, Addictions and Substance Use Disorders (s. 439–457). Berlin, Heidelberg: Springer.
Spence, S., Courbasson, C. (2012). The role of emotional dysregulation in concurrent eating disorders and substance use disorders. Eating Behaviors, 13(4), 382–385.
Spoor, K.D., Madanat, H. (2016). Relationship Between Body Image Discrepancy and Intuitive Eating. International Quarterly of Community Health Education, 36(3). doi: 10.1177/0272684X16641847.
Stellpflug, C. (2010). Emotional Eating „The battle for the mind”!. Dostępne online: http://www.k12academics.com/articles/emotional-eating-%E2%80%9C-battle-mind- %E2%80%9D#.VuBIhZzhDIU
Stice, E. (1994). Review of the evidence for a sociocultural model of bulimia nervosa and an exploration of the mechanisms of action. Clinical Psychology Review, 14(7), 633-661. doi: 10.1016/0272-7358(94)90002-7.
Stice, E. (2002). Risk and maintenance factors for eating pathology: a meta-analytic review. Psychological Bulletin, 128, 825–848.
Strelau, J., Zawadzki, B. (2016). Psychologia różnic indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik (s. 765–846). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
StresLab (2018). E-COMPARED. Dostępne online: http://streslab.eu/e-compared/
Stumpf, O. (2017). Mindfulness-Based Group Approach for Undergraduate Students with Disordered Eating or Body Image Issues: A Case Study. Building Healthy Academic Communities Journal, 1(2), 21–30.
Sutin, A.R., Ferrucci, L., Zonderman, A.B., Terracciano, A. (2011). Personality and obesity across the adult life span. Journal of Personality and Social Psychology, 101(3), 579–592.
Światowa Organizacja Zdrowia (2014). Global status report on noncommunicable diseases 2014. Dostępne online: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/
148114/9789241564854_eng.pdf;jsessionid=86D5816829BC5B7EC2BCF7B28A-
3FE982?sequence=1
Światowa Organizacja Zdrowia (2016). Consideration of the evidence on childhood obesity for the Commission on Ending Childhood Obesity: report of the Ad hoc Working Group on Science and Evidence for Ending Childhood Obesity. Geneva: World Health Organization.
Swinburn, B.A., Sacks, G., Hall, K.D., McPherson, K., Finegood, D.T., Moodie, M.L., Gortmaker, S.L. (2011). The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local environments. Lancet, 378(9793), 804–814.
Szymocha, M., Bryła, M., Maniecka-Bryła, I. (2009). Epidemia otyłości w XXI wieku. Zdrowie publiczne/Polskie Towarzystwo Higieniczne, 119(2), 207–212.
Tamakoshi, A., Yatsuya, H., Lin, Y., Tamakoshi, K., Kondo, T., Suzuki, S., Yagyu, K., Kikuchi, S. JACC Study Group. (2010). BMI and all-cause mortality among Japanese older adults: findings from the Japan collaborative cohort study. Obesity (Silver Spring), 18(2), 362–369. doi: 10.1038/oby.2009.190.
Taylor, S.A., Hergenroeder, A.C. (2011). Waist circumference predicts increased cardiometabolic risk in normal weight adolescent males. International Journal of Pediatric Obesity, 6(2–2). doi: 10.3109/17477166.2011.575149.
Tercjak, M., Łuczyński, W., Wawrusiewicz-Kurylonek, N., Bossowski, A. (2010). Rola polimorfizmu genu FTO w patogenezie otyłości. Pediatric Endocrinology, Diabetes and Metabolism, 16(2), 109–113.
The European Society for Research on Internet Interventions (2018). Dostępne online: http://esrii.org/
Thompson, B.L., Waltz, J.A. (2008). Mindfulness, self-esteem, and unconditional self-acceptance. Journal of Rational-Emotive Cognitive-Behavior Therapy, 26, 119–126.
Tiggemann, M., Williams, E. (2012). The role of self-objectification in disordered eating, depressed mood, and sexual functioning among women: a comprehensive test of objectification theory. Psychology of Women Quarterly, 33, 66–75. doi: 10.11-
77/0361684311420250.
Tillisch, K., Mayer, E., Gupta, A., Gill, Z., Brazeilles, R., Le Nevé, B., van Hylckama Vlieg, JET, Guyonnet D., Derrien, M., Labus, J.S. (2017). Brain structure and response to emotional stimuli as related to gut microbial profiles in healthy women. Psychosomatic Medicine, 79(8), 905–913. doi: 10.1097/PSY.0000000000000493.
Timmerman, G.M., Brown, A. (2012). The effect of a mindful restaurant eating intervention on weight management in women. Journal of Nutrition Education and Behaviour, 44, 22–28. doi: 10.1016/j.jneb.2011.03.143.
Treasure, J., Tchanturia, K., Schmidt, U. (2005). Developing a model of the treatment for eating disorder:using neuroscience research to examine the how rather than what of change. Counselling and Psychotherapy Research, 5(3), 1–12.
Tremblay, M.S., Aubert, S., Barnes, J.D., Saunders, T.J., Carson, V., Latimer-Cheung, A.E., Chastin S.F.M., Altenburg, T.M., Chinapaw, M.J.M., SBRN Terminology (2017). Sedentary Behavior Research Network (SBRN) – Terminology Consensus Project process and outcome. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 14, 75. doi: 10.1186/s12966-017-0525-8.
Tremblay, M.S., Colley, R.C., Saunders, T.J., Healy, G.N., Owen, N. (2010). Physiological and health implications of a sedentary lifestyle. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 35(6), 725–740. doi: 10.1139/H10-079.
True Beauty is Internal (2015). Siła makijażu. Dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=UCrxvpd1oBU
Tylka, T.L. (2006). Development and psychometric evaluation of a measure of intuitive eating. Journal of Counseling Psychology, 53(2), 226–240. doi: 10.1037/0022- 0167.-
53.2.226.
Tylka, T.L., Kroon Van Diest, A.M. (2013). The Intuitive Eating Scale-2: item refinement and psychometric evaluation with college women and men. Journal of Counseling Psychology, 60(1), 137–53. doi: 10.1037/a0030893.
U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services. (2010). Dietary Guidelines for Americans. Dostępne online: https://health.gov/dietaryguidelines/dga2010/dietaryguidelines2010.pdf
Unick, J.L., Neiberg, R.H., Hogan, P.E., Cheskin, L.J., Dutton, G.R., Jeffery, R., Nelson, J.A., Pi-Sunyer, X., West, D.S., Wing, R.R., Look AHEAD Research Group. (2015). Weight change in the first 2 months of a lifestyle intervention predicts weight changes
8 years later. Obesity, 23(7), 1353-6. doi: 10.1002/oby.21112.
Ursell, L.K., Metcalf, J.L., Parfrey, L.W., Knight, R. (2012). Defining the human microbiome. Nutrition Reviews, 70(Suppl 1), S38–S44. http://doi.org/10.1111/j.1753-4887.-
2012.00493.x
van den Berg, P., Thompson, J.K., Obremski-Brandon, K., Coovert, M. (2002). The Tripartite Influence model of body image and eating disturbance. Journal of Psychosomatic Research, 53(5), 1007–1020.
Van Dyck, Z., Herbert, B.M., Happ, C., Kleveman, G.V., Vögele, C. (2016). German version of the intuitive eating scale: Psychometric evaluation and application to an eating disordered population. Appetite, 105, 798–807.
van Strien, T., Frijters, J.E., Bergers, G.P., Defares, P.B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 5, 295–315.
van Strien, T., Herman, C.P., Verheijden, M.W. (2012). Eating style, overeating and weight gain. A prospective 2-year follow-up study in a representative Dutch sample. Appetite, 59, 782–789.
van Strien, T., Ouwens, M.A., Engel, C., de Weerth, C. (2014). Hunger, inhibitory control and distress-induced emotional eating. Appetite, 79, 124–133.
Visioli, F., Bernaert, H., Corti, R., Ferri C., Heptinstall, S., Molinari, E., Poli, A., Serafini, M., Smit, H.J., Vinson, J.A., Violi, F., Paoletti, R. (2009). Chocolate, lifestyle and health. Crit-ical Reviews in Food Science and Nutrition, 49, 299–312.
Waddingham, S., Shaw, K., Van Dam, P., Bettiol, S. (2018). What motivates their food choice? Children are key informants. Appetite, 120, 514–522. doi: 10.1016/j.appet.-
2017.09.029.
Wang, S.B., Lydecker, J.A., Grilo, C.M. (2017). Rumination in Patients with Binge-Eating Disorder and Obesity: Associations with Eating-Disorder Psychopathology and Weight-bias Internalization. European Eating Disorders Review, 25(2), 98–103. doi: 10.1002/erv.2499.
Washington, A.M., Davis, M., Young, H.N., Cobran, E., Hartzell, D., Dunagan, K.A., Sattler, E.L.P. (2017). Effect of a Mindful Eating Intervention on Weight Loss in Postmenopausal Breast Cancer Survivors–A Pilot Study. The FASEB Journal, 31, 797.
Waterland, R.A., Michels, K.B. (2007). Epigenetic epidemiology of the developmental origins hypothesis. Annual Review of Nutrition, 27, 363–388.
Watkins, E.R. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological Bulletin, 134, 163–206. doi: 10.1037/0033-2909.134.2.163.
Watson, D., Clark, L.A., Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. Journal of Personality and Social Psychology, 54(6), 1063–1070.
Watson, D., Tellegen, A. (1985). Toward a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98(2), 219–235. doi: 10.1037/0033-2909.98.2.219.
Webb, T.L., Totterdell, P., Ibar, D.N.H. (2015). Foundations and Extensions for the Extended Model: More on Implicit and Explicit Forms of Emotion Regulation. Psychological Inquiry, 26, 123–129.
Webber, K.H., Gabriele, J.M., Tate, D.F., Dignan, M.B. (2010). The effect of a motivational intervention on weight loss is moderated by level of baseline controlled motivation. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 7, 4. doi: 10.1186/1479-5868-7-4.
Weber, M., Ziółkowska, B. (2012). Piękno w okresie dojrzewania. Spostrzeganie własnego ciała i prewencja zaburzeń łaknienia w środowisku szkolnym. Warszawa: Difin.
Widiker, S., Karst, S., Wagener, A., Brockmann, G.A. (2010). High-fat diet leads to a decreased methylation of the Mc4r gene in the obese BFMI and the lean B6 mouse lines. Journal of Applied Genetic, 51(2), 193–197.
Williams, L.M., Campbell, F.M., Drew, J.E., Koch, C., Hoggard, N., Rees, W.D., Kamolrat, T., Thi Ngo, H., Steffensen, I.L., Gray, S.R., Tups, A. (2014). The Development of Diet-Induced Obesity and Glucose Intolerance in C57Bl/6 Mice on a High-Fat Diet Consists of Distinct Phases. PLoS ONE, 9(8), e106159. doi: 10.1371/journal.pone.0106159.
Wnuk, S., Du, C. (2017) Mindful Eating for Severe Obesity. W: S. Sockalingam, R. Hawa (red.), Psychiatric Care in Severe Obesity (s. 231–244). Cham: Springer International Publishing.
Wnuk, S., Du, C., Warwick, K., Tremblay, L. (2015). From mindless to mindful eating: tools to help the bariatric patient succeed. Canadian Journal of Diabetes, 39(Suppl 1), S14.
Wnuk, S.M., Du, C.T., Exan, J.V., Wallwork, A., Warwick, K., Tremblay, L., Kowgier, M., Sockalingam, S. (2017). Mindfulness-based eating and awareness training for post-bariatric surgery patients: a feasibility pilot study. Mindfulness. 1–12. doi: 10.1007/
s12671-017-0834-7.
Woodward, K., McIlwain, D., Mond, J. (2017). Feelings about the self and body in eating disturbances: The role of internalized shame, self-esteem, externalized self-perceptions, and body shame, Self and Identity. doi: 10.1080/15298868.2017.1403373.
Xia, Y., Kelton, C.M., Guo, J.J., Bian, B., Heaton, P.C. (2015). Treatment of obesity: Pharmacotherapy trends in the United States from 1999 to 2010. Obesity, 23(8), 1721–1728.
Yang, J., Loos, R., Powell, J., Medland, S., Speliotes, E., Chasman, D. i in. (2012). FTO genotype is associated with phenotypic variability of body mass index. Nature, 490 (7419), 267–272. doi: 10.1038/nature11401.
Yumuk, V., Tsigos, C., Fried, M., Schindler, K., Busetto, L., Micic, D., Toplak H. (2015). European Guidelines for Obesity Management in Adults. Obesity Facts, 8, 402424.
Zadra, J.R., Clore, G.L. (2011). Emotion and Perception: The Role of Affective Information. Wiley Interdisciplinary Reviews. Cognitive Science, 2(6), 676–685. doi: 10.1002/
wcs.147.
Zajonc, R.B. (1980). Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35(2), 151–175. doi: 10.1037/0003-066X.35.2.151.
Żak-Gołąb, A., Olszanecka-Glinianowicz, M., Kocełak, P., Chudek, J. (2014). Rola flory jelitowej w patogenezie otyłości. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej, 68, 84–90.
Zeeck, A. , Stelzer, N. , Linster, H.W., Joos, A., Hartmann, A. (2010), Emotion and eating in binge eating disorder and obesity. European Eating Disorders Review, 19, 426–437. doi:10.1002/erv.1066.
Zhang, P., Wang, R., Gao, C., Song, Y., Lv, X., Jiang, L., Yu, Y., Wang, Y., Li, B. (2016). Types of Obesity and Its Association with the Clustering of Cardiovascular Disease Risk Factors in Jilin Province of China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(7), 685. doi: 10.3390/ijerph13070685.
Zhang, S., Rattanatray, L., McMillen, I.C., Suter, C.M., Morrison, J.L. (2011). Periconceptional nutrition and the early programming of a life of obesity or adversity. Progress in Biophysics & Molecular Biology, 106, 307–314. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2010.-
12.004.
Zhong, W., Cruickshanks, K.J., Schubert, C.R., Nieto, F.J., Huang, G.H., Klein, B.E., Klein, R. (2010). Obesity and Depression Symptoms in the Beaver Dam Offspring Study Population. Depression and Anxiety, 27(9), 846–851. doi: 10.1002/da.20666.
Ziółkowska, B. (2014). Psychospołeczne aspekty nienormatywnej masy ciała. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bulimia od A do Z. Kompendium wiedz...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarn...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Jedzenie pod wpływem emocji

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nadwaga, otyłość i psychologia. Zas...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wybrane zagadnienia psychodietetyki...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Otyłość dziecięca z perspektywy dzi...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Jak współcześnie (TY)jemy? Psycholo...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane