• Terapia zajęciowa. Praktycy – praktykom

Terapia zajęciowa. Praktycy – praktykom

 • Autor: Edyta Janus redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-238-5
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 236/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  51.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Terapia zajęciowa. Praktycy – praktykom to pierwsza książka opisująca realia pracy terapeutów zajęciowych z tytułem zawodowym, którzy ukończyli kształcenie akademickie. Zaproszeni autorzy będący równocześnie aktywnymi zawodowo terapeutami zajęciowymi opisują swoją drogę od podjęcia studiów do zaistnienia w tym zawodzie. Warto podkreślić różnorodność miejsc zatrudnienia tworzących poszczególne rozdziały terapeutów. Szczególny nacisk położony został na charakterystykę wykonywanych przez nich zadań zawodowych, możliwości rozwijania terapii zajęciowej oraz związanych z tym ograniczeń. Każdy z rozdziałów zawiera rzeczywisty opis przypadku przedstawiony według modelu CPPF (Canadian Practice Process Framework). Ponadto autorzy opisują swoje miejsce w zespołach funkcjonujących w placówkach, w których są zatrudnieni, a także przedstawiają rekomendacje dotyczące możliwości rozwoju zawodu. Dzięki niniejszej publikacji można zajrzeć ,,za kulisy” i dowiedzieć się jak wygląda praca osób, które posiadają unikatową wiedzę i umiejętności. Można także skorzystać z praktycznego wymiaru publikacji – analizując przedstawione opisy przypadków, uwzględniające wykorzystywane narzędzia, procedury oraz efekty pracy terapeutów.

Patronat:                 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Terapeuta zajęciowy w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
Martyna Burnat

1.1. Od studenta do praktyka
1.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
1.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
1.4. Opis przypadku
1.5. Perspektywy dla rozwoju terapii zajęciowej

Rozdział 2. Terapia zajęciowa na oddziale rehabilitacji. O zmianach, możliwościach i kompromisach
Anna Kapinus

2.1. Od studenta do praktyka
2.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
2.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
2.4. Opis przypadku
2.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 3. Praca terapeuty zajęciowego z pacjentami po udarze mózgu w ramach oddziału rehabilitacji neurologicznej
Paulina Kasprzyk

3.1. Od studenta do praktyka
3.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
3.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
3.4. Opis przypadku
3.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 4. Perspektywa terapeuty zajęciowego zatrudnionego w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
Karolina Kowal

4.1. Od studenta do praktyka
4.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
4.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
4.4. Opis przypadku
4.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 5. Trening funkcji poznawczych u osób z różnego typu niepełnosprawnościami
Klaudia Lupa

5.1. Od studenta do praktyka
5.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
5.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
5.4. Opis przypadku
5.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 6. Praca terapeutyczna z osobą z diagnozą schizofrenii, doświadczającą objawów lękowych

Magdalena Malczewska

6.1. Od studenta do praktyka
6.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
6.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
6.4. Opis przypadku
6.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 7. Innowacje i możliwości – praca terapeuty zajęciowego z seniorami w placówce finansowanej z projektu unijnego
Katarzyna Omachel

7.1. Od studenta do praktyka
7.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
7.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
7.4. Opis przypadku
7.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 8. Samodzielność, sprawczość, spełnienie. Dzieci i młodzież z zespołem Downa a rola terapeuty zajęciowego
Miłosława Szotek

8.1. Od studenta do praktyka
8.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
8.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
8.4. Opis przypadku
8.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 9. Terapia zajęciowa jako integralny element procesu terapeutycznego w chorobach rzadkich
Anna Szweda

9.1. Od studenta do praktyka
9.2. Charakterystyka placówki
9.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
9.4. Opis przypadku
9.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 10. Nowe spojrzenie na terapię zajęciową  w Środowiskowym Domu Samopomocy
Marzena Żółty

10.1. Od studenta do praktyka
10.2. Charakterystyka placówki z uwzględnieniem terapii zajęciowej
10.3. Miejsce i rola terapeuty zajęciowego w zespole
10.4. Opis przypadku
10.5. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Rozdział 11. O terapii zajęciowej w psychiatrii
Patrycja Anacka, Edyta Janus

11.1. Terapia zajęciowa w psychiatrii
11.2. Wymagania dotyczące terapeutów zajęciowych
11.3. Warunki zatrudnienia
11.4. Perspektywy dla terapii zajęciowej w psychiatrii

Rozdział 12. Praktykowanie to wyzwanie – wykorzystanie metody Snoezelen w pracy terapeuty zajęciowego
Magdalena Zieleń, Agnieszka Smrokowska-Reichmann

12.1. Od studenta do praktyka
12.2. Praktykowanie to wyzwanie
12.3. Opis przypadku
12.4. Perspektywy dla terapii zajęciowej

Bibliografia

Prof. dr hab. Monika Guszkowska, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie:

Recenzowana monografia będzie bardzo przydatna przyszłym praktykom – studentom i absolwentom terapii zajęciowej. W początkowych latach edukacji znajdą tu interesujące opisy przypadków zawierające informacje o beneficjencie i prowadzonej terapii, ulokowanej w określonym modelu teoretycznym, doskonale ilustrujące idee holistycznego podejścia do pacjenta, ale i znaczenie kompetencji zawodowych i osobowych właściwości terapeuty zajęciowego, na przykład jego odporności psychicznej, kreatywności, uważności czy empatii. Dzięki opisom instytucji, w których pracują Autorki, studenci będą mogli zwiększyć swoją wiedzę o dziedzinach terapii zajęciowej i potencjalnych miejscach pracy. Dowiedzą się z jakich modeli teoretycznych, narzędzi diagnostycznych czy pomocy korzystają w swojej pracy terapeuci zajęciowi.

Edyta Janus
dr habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, prof. AWF, magister psychologii, magister socjologii, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), trener szkoleniowiec. Profesor w Instytucie Nauk Stosowanych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. O kilku lat zaangażowana w rozwijanie w Polsce nowoczesnej terapii zajęciowej oraz badanie i opisywanie specyfiki wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego. Certyfikowany Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education. Wiedzę i umiejętności z zakresu terapii zajęciowej nabywała w placówkach krajowych, a także w Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Aho, K., Harmsen, P., Hatano, S., Marquardsen, J., Smirnov, VE., Strasser, T. (1980). Cerebrovascular disease in the community: Results of a WHO Collaborative Study. Bulletin of the World Health Organization, 58(1), 113–130.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5). United States.
Atwal, A. (2005). Do all health and social care professionals interact equally: A study of interactions in multidisciplinary teams in the United Kingdom. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(3), 268–273.
Babatunde, F., MacDermid, J., MacIntyre, N. (2017). Characteristics of therapeutic alliance in musculoskeletal physiotherapy and occupational therapy practice: A scoping review of the literature. BMC Health Services Research, 17, 375.
Bac, A. (red.) (2016). Terapia zajęciowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Bac, A. (red.) (2018). Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Bac, A., Chrabota, U., Aleksander-Szymanowicz, P. (2015). Terapia zajęciowa w oparciu o model kanadyjski w rehabilitacji pacjentki z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Postępy Rehabilitacji, 4, 41–46
Barcikowska-Kotowicz, M. (2016). Obraz kliniczny choroby Alzheimera – charakterystyka trzech stadiów choroby. W: A. Szczudlik (red.), Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Barthels, D., Das, H. (2020). Current Advances in Ischemic Stroke Research and Therapies.
Biochimica et Biophysica Acta. Molecular Basis of Disease, 1866(4), 165260.
Bąbel, P., Baran, A. (2011). Trening pamięci . Warszawa: Difin.
Bąbska, B., Popłońska-Kowalska, M. (2014). Realizacja procesu superwizyjnego. W: M. Grewiński, B. Skrzypczak (red.), Superwizja pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.
Bidzan-Bluma, I., Golińska, P. (2018). Umysł lubi tworzyć. Ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych na każdy dzień miesiąca. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
Biechowska, D., Orłowska, E., (2012). Neuropsychologiczna charakterystyka wybranych zespołów otępiennych. Polski Przegląd Neurologiczny, 8(2), 66–75.
Blair, S.E., Hume, C.A., Creek, J. (2008). The knowledge base of occupational therapy. W: J. Creek, L. Lougher (red.), Occupational Therapy and Mental Health (s. 17–31). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
Borkowska, M. (2018). Integracja sensoryczna w rozwoju dziecka. Podstawy neurofizjologiczne. Gdańsk: Grupa Wydawnicza Harmonia.
Borowicz, A., Forcyka, M., Wieczorowska-Tobis, K. (2016). Rehabilitacja osób z zaburzeniami funkcji poznawczych. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Breslin, L., Guerra, N., Ganz, L., Ervin, D. (2020). Clinical Utility of Multisensory Environments for People with Intellectual and Developmental Disabilities: A Scoping Review. The American Journal of Occupational Therapy, 74(1), 7401205060p1–7401205060p12.
Bruininks, B.D., Bruininks, R.H. (2013). Bruininks Motor Ability Test for Adults (BMAT). San Antonio, TX: Pearson Publishing.
Bundy, C.A., Lane, J.S. (2019). Sensory Integration: Theory and Practice. Philadelphia: F.A. Davis Company.
Byra, S., Boczkowska, M., Duda, M. (2016). Współczesne konteksty znaczeniowe terminu „niepełnosprawność” – implikacje Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo, 4(34), 15–32.
Cechnicki, A., Siatka, D. (2012). Związki między rehabilitacją a leczeniem w psychiatrii. W: A. Klimek (przew. kolegium red.), Terapia zajęciowa – perspektywa międzynarodowa (s. 31–32). Kraków: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha.
Cherniss, C. (1980). Staff burnout: Job stress in the human services. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Chrabota, U. (2016). Analiza aktywności. W: A. Bac (red.), Terapia zajęciowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Cusic, E., Hoppe, M., Sultenfuss, M., Jacobs, K., Holler, H., Obembe, A. (2022). Multisensory Environments for Outcomes of Occupational Engagement in Dementia: A Systematic Review. Physical & Occupational Therapy in Geriatrics, 40(3), 275–294.
Długosz-Mazur, E., Bojar, I., Gustaw, K. (2013). Niefarmakologiczne metody postępowania u chorych z otępieniem. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 19(4), 458–462.
Drinka, T.J., Clark, P.G. (2005). Interdisciplinary practice and teaching. Santa Barbara: ABC-Clio.
Dziechciaż, M., Guty, E., Wojtowicz, A., Schabowski, J. (2012). Zapotrzebowanie na opiekę długoterminową wśród starszych mieszkańców wsi. Nowiny Lekarskie, 81(1), 26–30.
Feil, N. (1993). The Validation Breakthrough. Simple techniques for communicating with people with „Alzheimer’s-type dementia”. Baltimore: Health Professions Press.
Ferreira, D.C., Vieira, I., Pedro, M.I., Caldas, P., Varela, M. (2023). Patient Satisfaction with Healthcare Services and the Techniques Used for its Assessment: A Systematic Literature Review and a Bibliometric Analysis. Healthcare, 11(5), 639. https://doi.org/10.3390/healthcare11050639.
Fowler, S. (2008). Multisensory Rooms and Environments. London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.
Furuta, H., Mizuno, K., Unai, K., Ebata, H., Yamauchi, K., Watanabe, M. (2022). Functional Independence Measure Subtypes Among Inpatients with Subacute Stroke: Classification via Latent Class Analysis. Progress in Rehabilitation Medicine, 7, 1–14.
Garner, J., Lennon, S. (2018). Ocena neurologiczna pacjenta jako podstawa do podejmowania decyzji klinicznych. W: S. Lennon, G. Ramdharry, G. Verheyden, Fizjoterapia w chorobach neurologicznych (s. 55–84). Wrocław: Edra Urban & Partner.
Giczewska, A., Bartkiewicz, W. (2020). Terapia ręki w praktyce. Warszawa: aCentrum Szkolenia.
Govender, P., Kalra, L. (2007). Benefits of occupational therapy in stroke rehabilitation. Expert Review of Neurotherapeutics, 7(8), 1013–1019.
Hayes, S.C., Johansson, K., Stout, N.L., Prosnitz, R., Armer, J.M., Gabram, S., Schmitz, K.H. (2012). Upper-body morbidity after breast cancer: Incidence and evidence for evaluation, prevention, and management within a prospective surveillance model of care. Cancer, 118(8 Suppl), 2237–2249. https://doi.org/10.1002/cncr.27467.
Ishida, H., Watanabe, S., Eguchi, A., Kobara, K. (2008). Influences of the position of the head on posture while lifting. Electromyography and Clinical Neurophysiology Journal, 48(3–4), 163–168.
Iwama, M.K., Thomson, N.A., Macdonald, R.M. (2009). The Kawa model. The power of culturally responsive occupational therapy. Disability and Rehabilitation, 31(14), 1125–1135.
Jackson, C., Cavenagh, P., Clibbens, J. (2014). Communication and self-esteem in adults with Down syndrome. International Journal of Language & Communication Disorders, 49(3), 275–287. https://doi.org/10.1111/1460-6984.12060.
Jagodzińska, M. (2008). Psychologia pamięci. Badania, teorie, zastosowania. Gliwice: Helion.
Janus, E. (2016). Profesjonalizacja zawodu terapeuty zajęciowego w Polsce – od edukacji do praktyki. W: E. Barnaś (red.). Człowiek w zdrowiu i chorobie (s. 176–185). Tarnów: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie.
Janus, E. (2016). Terapia zajęciowa – podstawowe pojęcia. W: A. Bac (red.), Terapia zajęciowa (s. 16–25). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Janus, E. (2018). Rozumienie terapii zajęciowej i umiejętności terapeuty zajęciowego pracującego z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. W: E. Janus (red.), Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Jędrzejczyk, I. (2020). Zaburzenia funkcji poznawczych w schizofrenii – wybrane aspekty. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Pedagogia-Psychologia, 33(2), 271–283.
Juśkiewicz-Swaczyna, B., Białkowska, J. (2015). Rola terapii zajęciowej w rehabilitacji. Szkice Humanistyczne, 15(3–4), 223–229.
Kaczmarek, B.A. (2021). Zastosowanie krótkiej skali oceny stanu psychicznego w przesiewowej ocenie funkcjonowania poznawczego osób starszych. Ograniczenia tzw. korekty Mungasa w ocenie deficytów. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 16(3–4), 176–183.
Karczewska, B., Bień, B., (2020). Zespoły otępienne w starzejącym się społeczeństwie Polski jako problem medyczny i społeczny. Health Problems of Civilization, 13(3), 161–169.
Kasprzyk, P., Kruk, P. (2020). Improvement in eating activity among patients after ischemic stroke – use of adaptation in occupational therapy. Medical Rehabilitation, 24(2), 1–5.
Kądziołka, M. (2016). Modele praktyki w terapii zajęciowej. W: A. Bac (red.), Terapia zajęciowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Kimberley, T.J., Prudente, C.N., Engineer, N.D. i in., (2019). Study protocol for a pivotal randomised study assessing vagus nerve stimulation during rehabilitation for improved upper limb motor function after stroke. European Stroke Journal, 4(4), 363–377.
Kitwood, T. (1997). Dementia reconsidered. The person comes first . Buckingham: Open University Press.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2022 r.
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).
Kulis, A., Chrabota, U., Szmurło, M., Batorowicz, B. (2019). Terapia zajęciowa dzieci. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Kurbiel, D. (2016). Terapia zajęciowa w psychiatrii. W: A. Bac, Terapia zajęciowa, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Lausch-Żuk, J. (1989). Dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
Law, M., Baptiste, S., Mills, J. (1995). Client-Centred Practice: What does it Mean and Does it Make a Difference? Canadian Journal of Occupational Therapy, 62(5), 250–257.
Law, M., Cooper, B., Strong, S., Stewart, D., Ridgy, P., Letts, L. (1996). The Person Environment Occupation Model: A Transactive Approach to Occupation Performance. Canadian Journal of Occupational Therapy, 63(1), 9–23.
Lecours, A., Baril, N., Drolet, M.J. (2021). What is Professionalism in Occupational Therapy? A koncept Analysis. Canadian Journal of Occupational Therapy, 88(2), 117–130.
Leszek, J., Trypka, E. (2016). Choroba Alzheimera: problematyka neurozwyrodnienia. Wybrane zagadnienia. W: J. Leszek (red.), Choroba Alzheimera – wybrane zagadnienia biologiczne i kliniczne (s. 11–24). Wrocław: Wydawnictwo Continuo.
Maslach, C. (2007). Wypalenie w perspektywie wielowymiarowej. W: H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Maslach, C., Leiter, M.P. (2016). Understanding the burnout experience: Recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103–111.
Mazurek, J., Blaszkowska, A., Rymaszewska, J. (2013). Rehabilitacja po udarze mózgu – aktualne wytyczne . Nowiny Lekarskie, 82(1), 83–88.
Mikołajewski, D., Mikołajewska, E. (2018). Wykorzystanie medycznych baz danych w praktyce klinicznej fizjoterapeuty. Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, 10(2), 29–34.
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Departament Rynku Pracy. Odpowiedź na petycję, DRP-III.055.3.2022.EZD, s. 2.
Misiorek, A. (2016). Proces terapii zajęciowej na przykładzie Canadian Practice Process Framework (CPPF). W: A. Bac (red.), Terapia zajęciowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Misiorek, A. (2019). Historia terapii zajęciowej. W: A. Misiorek, E. Janus, M. Kuśnierz,  R. Bugaj, Współczesna terapia zajęciowa (s. 8–11). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Mycek, A., Nyćkowiak, J., Leśny, J. (2020). Zaburzenia mowy w schizofrenii paranoidalnej – analiza wypowiedzi 48-letniej kobiety. W: J. Nyćkowiak, J. Leśny (red), Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I  (s. 75–82). Poznań: Młodzi Naukowcy.
Novak, I., Honan, I. (2019). Effectiveness of paediatric occupational therapy for children with disabilities: A systematic review. Australian Occupational Therapy Journal, 66(3), 258–273.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220002561 (dostęp: 22.03.2023).
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086).
Orzeł, M. (2013). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo. Zeszyty Naukowe WSSP, 16, 79–99.
Parker, D. (2006). The client – centered frame of reference. W: E.A.S. Duncan, Foundations for Practice in Occupational Therapy (s. 193–215). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
Podgórska-Jachnik, D., Pietras, T. (2014). Wybrane zaburzenia psychiczne. W: D. Podgórska-Jachnik, T. Pietras, Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinami (s. 37–42). Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Pollock, N., McColl, M.A., Carswell, A. (2006). The Canadian Occupational Performance Measure. W: T. Sumsion (red.), Client-Centred Practice in Occupational Therapy. A guide to implementation (s. 161–176). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.Bibliografia 233
Popiel, A., Pragłowska, E., (2013). Superwizja w psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Koncepcje, procedury, narzędzia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Poulsen, A., Meredith, P., Khan, A., Henderson, J., Catrisos, V., Klan, S. (2014). Burnout and work engagement in occupational therapists. British Journal of Occupational Therapy, 77(3), 156–164.
Pużyński, S., Wciórka, J. (1998). Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
Reis, H., Vale, C., Camacho, C., Estrela, C., dos Anjos Dixe, M. (2018). Burnout among Occupational Therapists in Portugal: A Study of Specific Factors. Occupational Therapy in Health Care, 32(3), 275–289.
Rogers, J.M., Duckworth, J., Middleton, S., Steenbergen, B., Wilson, P.H. (2019). Elements virtual rehabilitation improves motor, cognitive, and functional outcomes in adult stroke: Evidence from a randomized controlled pilot study. Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, 16(1), 56.
Romanik, W., Łazarewicz, M. (2017). Wersja polska Skróconego Testu Sprawności Umysłowej (AMTS) – problemy metodologiczne. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 17(30), 203–207.
Romero, B., Wenz, M. (2001). Self-Maintenance-Therapy in Alzheimer’s Disease. Neuropsychological Rehabilitation, 11(3), 333–355.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r. poz. 1285).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2022 r. poz. 2184).
Smrokowska-Reichmann, A. (2013). Snoezelen – Sala Doświadczania Świata. Kompendium opiekuna i terapeuty. Wrocław: Fundacja Rosa.
Smrokowska-Reichmann, A. (2016). Etyka zawodu terapeuty zajęciowego. W: A. Bac (red.), Terapia zajęciowa (s. 62–71). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Smrokowska-Reichmann, A. (2016). Etyka zawodu terapii zajęciowej. W: A. Bac (red.), Terapia zajęciowa. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Stelmach, E., Karakuła, H., Morylowska-Topolska, J., Urbańska, A., Wcisło, B. (2011). Funkcjonowanie społeczne a poznanie społeczne u osób chorych na schizofrenię. Current Problems of Psychiatry, 12(4), 520–525.
Stevens, E., Emmett, E., Wang, Y., McKevitt, C., Wolfe, C. (2017). The Burden of Stroke in Europe. Stroke Alliance for Europe. http://strokeeurope.eu/ (dostęp:13.02.2023).
Sudulagunta, S.R., Sodalagunta, M.B., Sepehrar, M., Khorram, H., Bangalore Raja, S.K., Kothandapani, S., Noroozpour, Z., Aheta Sham, M., Prasad, N., Sunny, S.P., Mohammed, M.D., Gangadharappa, R., Nidsale Sudarshan, R. (2015). Guillain-Barré syndrome: Clinical profile and management. German Medical Science, 13:Doc16.
Sumsion, T. (2006). Client-Centered Practice in Occupational Therapy . Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone.
Thomas, H. (2012). Based Activity Analysis. New York: SLACK Incorporated.
Thompson, C.J. (2011). Multi-sensory intervention observational research. International Journal of Special Education, 26(1), 202–203.
Tomlin, G., Borgetto, B. (2011). Research Pyramids: A new Evidence-Based Practice Model for Occupational Therapy. The American Journal of Occupational Therapy, 65(2), 189–196.
Townsend, E., Polatajko, H. (2007). Enabling occupation II: Advancing an occupational therapy vision for health, well-being & justice through occupation. Ottawa, ON: CAOT Publications ACE.
Unwin, K.L., Powell, G., Jones, C.R.G. (2022). The use of Multi-Sensory Environments with autistic children: Exploring the effect of having control of sensory changes. Autism, 26(6), 1315–1597.
Upton, D., Stephens, D., Williams, B., Scurlock-Evans, L. (2014). Occupational Therapists’ Attitudes, Knowledge, and Implementation of Evidence-Based Practice: A systematic review of Published Research. British Journal of Occupational Therapy, 77(1), 24–38.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593).
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1696).
Ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1352).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776).
Waldon, M. (2014). Bezrobocie? To nie dla mnie! http://mbc.malopolska.pl/Content/120697/gazeta_niepolomicka_2014_009.pdf, s. 9 (dostęp: 3.04.2023).
Wallner, R., Senczyszyn, A., Budrewicz, S., Rymaszewska, J. (2019). Zaburzenia poznawcze i neuropsychiatryczne w chorobie Parkinsona . Polski Przegląd Neurologiczny, 15(2), 96–105.
Wehmeyer, M., Garner, N. (2003). The Impact of Personal Characteristics of People with Intellectual and Developmental Disability on Seld-determination and Autonomous Functioning. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilites, 16(4), 255–265.
Wichniak, A., Dudek, D., Heitzman, J., Kapłon-Cieślicka, A., Mamcarz, A., Samochowiec, J., Bieńkowski, P. (2019). Redukcja ryzyka metabolicznego u chorych na schizofrenię przyjmujących leki przeciwpsychotyczne – zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego . Psychiatria Polska, 53(6), 1191–1218.
Wieczorek, E. (2019). Zachowania trudne i problemowe młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Studia Edukacyjne, 55, 271–282.
Wiktor, K., Drozdzowska, B., Czekajło, A., Hebel, R. (2010). Wybrane metody oceny czynnościowej (funkcjonalnej) w praktyce lekarskiej. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 64(5–6), 76–81.
Wilcock, A., Townsend, E. (2009). Occupational justice. W: H.S. Willard, E. Blesedell Crepeau, E.S. Cohn, B.A. Boyt Schell, Willard & Spackman’s occupational therapy  (s. 192–199). Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
World Federation of Occupational Therapists (2013). Definitions of occupational therapy form member organisations. https://wfot.org/resources/definitions-of-occupation-al-therapy-from-member-organisations (dostęp: 15.03.2023).
Zapomniana historia Modrzewiowej 22. https://krakow.naszemiasto.pl/zapomniana-historia-modrzewiowej-22/ar/c3-2866434 (dostęp: 24.04.2023).
Zawadzka, D., Ratajczak-Szponik, N., Ostrowska, B. (2023). Interdisciplinary cooperation in technical, medical, and social sciences: a focus on creating accessibility, International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(24), 16669.
Zimbardo, P., Gerrig, R. (2021). Psychologia i Życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Żulewska-Wrzosek, J., Mężyk, A. (2020). Świadomość osób starszych na temat udaru mózgu. W: I. Więcek-Poborczyk (red.), Interdyscyplinarność w logopedii – konieczność czy nadmiar? (s. 251–263). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Żychowicz, P. (2016). Terapia zajęciowa osób z niepełnosprawnością intelektualną. W: A. Bac (red.), Terapia zajęciowa (s. 115–125). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Żyta, A. (2011). Zycie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i do-rosłych osób z zespołem Downa. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Źródła internetowe

http://pstz.org.pl/ (dostęp: 15.03.2023).
https://albert.krakow.pl/ (dostęp: 22.04.2023).
https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Broszura_Alzheimer.pdf (dostęp 13.03.2023).
https://centrum-montessori-senior.pl/konferencja -metoda-montessori-senior-w-praktyce/ (dostęp: 12.01.2023).
https://centrum.potrafiepomoc.org.pl/oferta/instytut-dostepnosci/ (dostęp: 12.02.2023).
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12355717/katalog/12849358#12849358 (dostęp: 4.05.2023).
https://mimowszystko.org/ (dostęp: 12.04.2023).
https://otaus.com.au/about/about-ot (dostęp 13.03.2023).
https://potrafiepomoc.org.pl/poznaj-nas/o-fundacji/ (dostęp: 12.02.2023).
https://rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek/specjalista-ds-zarzadzania-rehabilitacja/ (dostęp: 12.02.2023).
https://relish-life.com/ (dostęp: 11.05.2023).
https://satb2-portal.broadinstitute.org/ (dostęp: 3.03.2023).
https://tyromotion.com/en/products/pablo/ (dostęp: 24.04.2023).
https://wlaczeniespoleczne.pl/ (dostęp: 25.02.2023).236 Bibliografia
https://wrr.awf.krakow.pl/studia/terapia-zajeciowa (dostęp: 24.04.2023).
https://wrr.awf.krakow.pl/studia/terapia-zajeciowa/ 1123-struktura-kwalifikacji-absolwenta-kierunku-terapia-zajeciowa (dostęp: 2.05.2023).
https://www.aota.org/about/what-is-ot (dostęp: 20.03.2023).
https://www.hmota.net/about/ (dostęp: 30.04.2023).
https://www.homesidestudy.eu/poland (dostęp 13.03.2023).
https://www.kcr.pl/o-centrum/ (dostęp: 24.04.2023).
https://www.neofect.com/us/smart-glove (dostęp: 24.04.2023).
http://www.psychiatria.com.pl/artykul.php?a=1038 (dostęp 13.04.2023).
https://www.ptreh.com/429-xi-kongres-polskiego-towarzystwa-rehabilitacji-2 (dostęp: 24.04.2023).
https://www.sralab.org/rehabilitation-measures/canadian-occupational-performance-measure (dostęp: 23.02.2023).
https://www.stroke.org/en/life-after-stroke/stroke-rehab/rehab-therapy-after-a-stroke (dostęp: 13.02.2023).
https://www.thecopm.ca/ (dostęp: 12.03.2023).
https://www.wfot.org/about/about-occupational-therapy (dostęp: 20.03.2023).
https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health (dostęp: 17.04.2023).

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Najczęściej kupowane