• Jak współcześnie (TY)jemy? Psychologiczne aspekty otyłości

Jak współcześnie (TY)jemy? Psychologiczne aspekty otyłości

 • Autor: Marzena Sekuła
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-226-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 172/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  52.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dotyczy globalnego problemu współczesnego świata, jakim jest otyłość. Pozwala lepiej zrozumieć zachowania żywieniowe i ich zmianę. Wyniki badań własnych Autorka przekłada na język praktyki i wskazuje, które zmienne psychologiczne ułatwiają, a które utrudniają samoregulację zachowań żywieniowych. zarówno w grupie pacjentów bariatrycznych, jak i osób chcących zmodyfikować swój styl żywienia. Tym samym wskazuje, jak i co można zmienić, by redukcja masy ciała była skuteczna i trwała.

Patronat:   
        


Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości:

Polskie Towarzystwo Leczenia Otyłości (PTLO) rekomenduje książkę pt. Jak współcześnie (TY)jemy? Psychologiczne aspekty otyłości jako nowoczesną, wartościową i popartą badaniami pozycję poruszającą tematykę choroby otyłościowej. Niniejsza książka wypełnia lukę na polskim rynku wydawniczym, uwzględniając istotność zmiennych psychologicznych (ułatwiających i utrudniających) proces samokontroli zachowań żywieniowych zarówno w grupie pacjentów poddanych operacjom bariatrycznym, jak i osób chcących zmienić swoje zachowania żywieniowe.

Tytuł książki jest nieprzypadkowy, gdyż użycie przez Autorkę słowa „ty(jemy)” ma zwrócić uwagę Czytelnika na często niekorzystny wpływ powszechnie dostępnej, wysokoprzetworzonej żywności na nasze zachowania żywieniowe.

Częstość występowania choroby otyłościowej, jak i dynamiczny dalszy wzrost liczby chorych na otyłość, upoważniają do uznania tej choroby za globalną epidemię dotyczącą nie tylko krajów wysokorozwiniętych, ale także tych rozwijających się. Na podstawie raportu Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) ponad 1,9 mld ludzi wykazuje nadmierną masę ciała, a na otyłość choruje około 650 mln osób. Jednocześnie Światowa Federacja Otyłości (World Obesity Federation) alarmuje, że jeśli nie zostaną wdrożone działania profilaktyczne i skuteczne leczenie, to w 2030 roku liczba chorych na otyłość przekroczy jeden miliard.

Należy zauważyć, że otyłość jest chorobą wieloczynnikową, w której rozwoju ważną rolę mogą odegrać m.in. uwarunkowania środowiskowe (wysokokaloryczna żywność, ograniczenie aktywności fizycznej), psychologiczne, hormonalne, genetyczne, a także niektóre choroby przewlekle. W większości przypadków nie jesteśmy w stanie określić jednoznacznie przyczyn rozwoju tej choroby. Niemniej wiemy obecnie, że nie jest to choroba wynikająca z winy pacjenta, z tego też powodu chorzy na otyłość nie powinni być oceniani i stygmatyzowani.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, z naturalną tendencją do dalszego postępu, która prowadzi do rozwoju licznych powikłań, w szczególności: cukrzycy typu 2, chorób układu sercowo-naczyniowego, uszkodzenia wątroby i nerek, chorób układu oddechowego, zmian zwyrodnieniowych układu kostno-szkieletowego, zaburzeń psychicznych oraz chorób nowotworowych. Tym samym zaniechanie leczenia chorych na otyłość zwiększa koszty opieki zdrowotnej. Zatem wdrożenie skutecznego leczenia choroby otyłościowej ma priorytetowy charakter nie tylko dla danego chorego, ale także dla całego systemu opieki zdrowotnej.

Postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w leczeniu chirurgicznym i farmakologicznym otyłości, pozwala u wielu chorych na uzyskanie remisji tej choroby z jednoczesnym ustępowaniem jej powikłań oraz zmniejszeniem ryzyka przedwczesnego zgonu. Niemniej u części chorych nadal nie uzyskujemy pożądanego efektu terapeutycznego bądź obserwujemy ponowny nawrót choroby otyłościowej pomimo wdrożonego leczenia. Powyższa sytuacja nakazuje nam dalsze poszukiwanie skutecznych metod leczniczych.

W związku ze złożonością etiologii choroby otyłościowej najlepsze wyniki jej leczenia uzyskuje się, wykorzystując postępowanie interdyscyplinarne obejmujące współpracę specjalistów różnych dyscyplin, w szczególności lekarzy, psychologów, dietetyków, fizjoterapeutów, pielęgniarek i innych. Powyższe holistyczne podejście pozwala na lepsze poznanie zarówno przyczyn rozwoju tej choroby, jak i możliwości jej leczenia i wsparcia chorego w procesie terapeutycznym.

Otyłość jest chorobą przewlekłą, a zatem jej leczenie też powinno mieć charakter przewlekły uwzględniający konieczność długoterminowej opieki wielospecjalistycznej nad chorym oraz ciągłym i wytrwałym poszukiwaniem nowych rozwiązań.

Do rąk czytelników trafia publikacja, która dotyczy globalnego wyzwania zdrowotnego współczesnego świata, jakim jest otyłość. Dotychczas na polskim rynku wydawniczym nie było opracowania, które w tak wyczerpujący sposób wskazywałoby na istotność zmiennych psychologicznych w procesie samokontroli zachowań żywieniowych zarówno w leczeniu tej choroby, jak i jej profilaktyce. Tym samym Autorka wskazuje na możliwe kierunki poprawy skuteczności leczenia choroby otyłościowej.

Książka dedykowana jest zarówno specjalistom zajmującym się leczeniem otyłości, w tym: psychologom, dietetykom, fizjoterapeutom, lekarzom, studentom powyższych kierunków studiów, ale także samym chorym na otyłość oraz tym wszystkim, którzy mają świadomość zagrożeń związanych z rozwojem tej choroby i chcą jej uniknąć.

Spis treści:

Słowo wstępne
Wstęp

Rozdział 1. Definicja otyłości i rozpowszechnienie choroby

1.1. Rozpoznawanie otyłości
1.2. Rozpowszechnienie otyłości
1.3. Skutki otyłości
1.3.1. Somatyczne skutki otyłości
1.3.2. Psychospołeczne skutki otyłości
1.3.3. Ekonomiczne skutki otyłości

Rozdział 2. Przyczyny rozwoju otyłości. Nieprawidłowe zachowania żywieniowe a otyłość

2.1. Jedzenie emocjonalne jako zachowanie sprzyjające otyłości
2.2. Nawykowe jedzenie jako zachowanie sprzyjające otyłości
2.3. Restrykcje żywieniowe jako zachowanie sprzyjające otyłości

Rozdział 3. Metody leczenia otyłości

3.1. Zachowawcze leczenie otyłości
3.2. Chirurgiczne leczenie otyłości
3.3. Rodzaje operacji bariatrycznych
3.3.1. Częstotliwość wykonywanych operacji bariatrycznych
3.4. Skuteczność leczenia otyłości za pomocą operacji bariatrycznych

Rozdział 4. Kwalifikacja chorych na otyłość olbrzymią do operacji bariatrycznej

4.1. Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości
4.2. Przeciwwskazania do chirurgicznego leczenia otyłości

Rozdział 5. Rola psychologa w chirurgicznym leczeniu otyłości olbrzymiej

5.1. Etap I. Kwalifikacja do operacji bariatrycznej – ocena stanu psychicznego pacjenta
5.2. Etap II. Przygotowania do operacji bariatrycznej – opieka okołooperacyjna
5.3. Etap III. Opieka pooperacyjna – długoterminowa

Rozdział 6. Zmiana zachowań zdrowotnych – rola konstruktów psychologicznych ułatwiających samoregulację zachowań żywieniowych

6.1. Rola autonomii motywacji w regulacji zachowań żywieniowych
6.2. Rola mechanizmów kontroli działania w regulacji zachowań żywieniowych
6.3. Rola poczucia własnej skuteczności w regulacji zachowań żywieniowych

Rozdział 7. Zmiana zachowań zdrowotnych – rola układu nagrody i czynników środowiskowych utrudniających proces samoregulacji zachowań żywieniowych

Rozdział 8. Regulacja zachowań żywieniowych u osób chorych na otyłość olbrzymią

Rozdział 9. Sformułowanie problemu badawczego i sposób jego empirycznej weryfikacji

Rozdział 10. Etap I badania z udziałem pacjentów bariatrycznych

10.1. Metoda
10.1.1. Osoby badane
10.2. Procedura
10.3. Mierzone zmienne i narzędzia badawcze
10.4. Wyniki badania etapu I z udziałem pacjentów bariatrycznych
10.4.1. Podsumowanie wyników badania etapu I z udziałem pacjentów bariatrycznych w świetle postawionych hipotez

Rozdział 11. Etap II badania z udziałem pacjentów bariatrycznych

11.1. Metoda
11.1.1. Osoby badane
11.2. Procedura
11.2.1. Mierzone zmienne i narzędzia badawcze
11.3. Wyniki badania etapu II z udziałem pacjentów bariatrycznych
11.3.1. Podsumowanie wyników badania etapu II z udziałem pacjentów bariatrycznych w świetle postawionych hipotez

Rozdział 12. Badanie z udziałem osób z intencją zmiany zachowań żywieniowych

12.1. Metoda
12.1.1. Osoby badane
12.2. Procedura
12.2.1. Mierzone zmienne i narzędzia badawcze
12.3. Wyniki badania
12.3.1. Podsumowanie wyników badania z udziałem osób deklarujących intencję zmiany zachowań żywieniowych w świetle postawionych hipotez

Dyskusja
Bibliografia

 Dr hab. Beata Ziółkowska, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:

Wyniki przeprowadzonych przez Autorkę badań (…) mogą być cenną bazą dla projektowania programów pomocy i doboru jej form pacjentom z chorobą otyłościową i ich bliskim oraz wszystkim tym, którzy z różnych powodów chcą/muszą zmienić nawyki dietetyczne (…). Tym samym dokonania Autorki mogą dać asumpt m.in. do formułowania zaleceń okołooperacyjnych w obszarze interwencji psychologicznych.

Prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz, Warszawski Uniwersytet Medyczny:

Otyłość jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny klinicznej. Po to, aby osiągnąć sukces w terapii potrzeba zaangażowania specjalistów wielu dyscyplin. Psycholog jest często kluczowym członkiem tego zespołu, bez jego wsparcia bardzo rzadko uda się osiągnąć sukces. Dotyczy to wielu pacjentów, a zwłaszcza pacjentów operowanych przez chirurgów bariatrycznych. Książka dr Marzeny Sekuły dotyka niezwykle ważnych problemów tego obszaru, jest istotnym uzupełnieniem literatury tematu, opracowanym przez specjalistę z bardzo bogatym doświadczeniem w tym zakresie.

Dr hab. Bernadetta Izydorczyk, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Uwzględniając epidemiologię i rozpowszechnienie otyłości we współczesnej populacji osób dorosłych w Polsce oraz znaczący wzrost liczby osób otyłych można uznać, że Autorka, prowadząc badania, odzwierciedliła i wskazała na znaczący dla profilaktyki oraz leczenia problem psychologicznych uwarunkowań zachowań żywieniowych sprzyjających otyłości. (…) Temat badawczy na gruncie polskich badań jest niszowy i dotąd mało eksplorowany, wart pogłębiania (..) ze względu na jego duże znaczenie dla jakości i naukowej precyzji psychologicznej diagnozy oraz wspierania leczenia pacjentów przygotowywanych do zabiegów bariatrycznych. 

Marzena Sekuła
doktor psychologii. Zajmuje się kompleksową terapią nadwagi i otyłości, terapią zaburzeń odżywiania oraz przygotowuje pacjentów do chirurgicznego leczenia otyłości olbrzymiej. Autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych w zakresie psychologicznych aspektów otyłości. Promuje zdrowie i edukuje w zakresie zdrowego odżywiania - współprowadząca program telewizyjny Moje życie XXL

Książki tego autora

Abilés, V., Rodríguez-Ruiz, S., Abilés, J., Mellado, C., García, A., De La Cruz, A. P. i Fernán-
dez-Santaella, M. C. (2010). Psychological characteristics of morbidly obese candidates
for bariatric surgery. Obesity Surgery, 20(2), 161–167.
Ackermann, R. T., Finch, E. A., Brizendine, E., Zhou, H. i Marrero, D. G. (2008). Transla-
ting the Diabetes Prevention Program into the community: the DEPLOY pilot study.
American Journal of Preventive Medicine, 35(4), 357–363.
Ackroyd, R., Mouiel, J., Chevallier, J. M. i Daoud, F. (2006). Cost-effectiveness and budget
impact of obesity surgery in patients with type-2 diabetes in three European countries.
Obesity Surgery, 16(11), 1488–1503.
Adriaanse, M. A., Gollwitzer, P. M., De Ridder, D. T., De Wit, J. B. i Kroese, F. M. (2011).
Breaking habits with implementation intentions: A test of underlying processes. Per-
sonality and Social Psychology Bulletin, 37(4), 502–513.
Al-Najim, W., Docherty, N. G. i le Roux, C. W. (2018). Food Intake and Eating Behavior
After Bariatric Surgery. Physiological Reviews, 98, 1113–1141.
Anderson, D. A., Shapiro, J. R., Lundgren, J. D., Spataro, L. E. i Frye, C. A. (2002). Self-re-
ported dietary restraint is associated with elevated levels of salivary cortisol. Appetite,
38(1), 13–17.
Angrisani, L., Santonicola, A., Iovino, P., Vitello, A., Zundel, N, Buchwald, H. i Scopinaro,
N. (2014). Bariatric Surgery and Endoluminal Procedures: IFSO Wordwide Survey.
Obesity Surgery, 27, 2279–2289.
Anselmino, M., Bammer, T., Cebrián, J. M., Daoud, F., Romagnoli, G. i Torres, A. (2009).
Cost-effectiveness and budget impact of obesity surgery in patients with type 2 diabetes
in three European countries (II). Obesity Surgery, 19(11), 1542–1549.
Ashwell, M., Gunn, P. i Gibson, S. (2012). Waist-to-height ratio is a better screening tool
than waist circumference and bmi for adult cardiometabolic risk factors: systematic
review and meta-analysis. Obesity Reviews, 13(3), 275–286.Bibliografia 153
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control . New York: W.H. Freeman
Publishers.
Bandura, A. (2004). Health Promotion by Social-Cognitive Means. Health Education i Be-
havior, 31, 143–164.
Bandura, A. (2005). The primacy of self-regulation in health promotion. Applied Psycho-
logy: Health and Well-Being, 54, 245–254.
Barcın-Güzeldere, H. K., Devrim-Lanpir, A. (2022). The Association Between Body Mass
Index, Emotional Eating and Perceived Stress during COVID-19 Partial Quarantine in
Healthy Adults. Public Health Nutrition, 25(1), 43–50. doi: 10.1017/S1368980021002974.
Bargh, J. A., Ferguson, M. J. (2000). Beyond behaviorism: on the automaticity of higher
mental processes. Psychological Bulletin, 126(6), 925–945.
Barnhart, W. R., Braden, A. L. i Jordan, A. K. (2020). Negative and positive emotional
eating uniquely interact with ease of activation, intensity, and duration of emotional
reactivity to predict increased binge eating. Appetite, 151, 104688.
Batsis J. A., Clark M. M., Grothe K., Lopez-Jimenez F., Collazo-Clavell L., Somers V. K.,
Sarr M. G. (2009). Self-efficacy after bariatric surgery for obesity. A population-based
cohort study. Appetite 52(3), 637–645.
Baumann, N., Kuhl, J. (2005). How to resist temptation: The effects of external control
versus autonomy. Journal of Personality, 73, 444–472.
Baumeister, R., Vohs, K i Tice, D. (2007). The Strength Model of Self-Control. Current
Directions in Psychological Science, 16, 351–355.
Beaulieu, K. i Blundell, J. (2021). The Psychobiology of Hunger – A Scientific Perspective.
Topos, 40, 565–574.
Bedyńska S. i Książek M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wyko-
rzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Warszawa: Sedno, s. 109.
Berridge, K. C. i Kringelbach, M. L. (2015). Pleasure systems in the brain. Neuron, 86(3),
646–664.
Berthoud, H. R. (2006). Homeostatic and non‐homeostatic pathways involved in the con-
trol of food intake and energy balance. Obesity, 14(8), 197S–200S.
Będzińska, B. (1997). Szczupłą być. Kraków: Baran i Suszczyński.
Biddle, S. J., Hagger, M. S., Chatzisarantis, N. L. i Lippke, S. (2007). Teoretical frameworks
in exercise psychology. W: G. Tenenbaum, R. C. Eklund (red.), Handbook of sport
psychology. New York, 3, 537–559.
Biedert, E. i Margraf, J. (2004). Psychosocial Aspects of Obesity. Pharmacotherapy of obe-
sity. Options and alternatives. CRC Press, 119–138.
Biela, U., Pająk, A., Kaczmarczyk-Hałas, K., Głuszek, J., Tendera, M., Wawrzyńska, M. i in.
(2005). Częstość występowania nadwagi i otyłości u kobiet i mężczyzn w wieku 20–74
lat. Wyniki programu WOBASZ. Kardiologia Polska, 63(6), 1–4.
Bliddal, H., Leeds, A.R. i Christensen R. (2014) Osteoarthritis, obesity and weight loss:
evidence, hypotheses and horizons – a scoping review. Obesity Reviews, 15(7), 5 78–586.
doi: 10.1111/obr.12173.154 Bibliografia
Boniecka, I., Czerwonogrodzka-Senczyna, A., Sekuła, M., Zawodny, P., Szemitko, M., Sień-
ko, M., Sieńko, J. (2022). The Impact of the COVID-19 Epidemic on the Mood and
Diet of Patients Undergoing Bariatric Surgery. Nutrients, 12, 14(14), 2849. doi: 10.3390/
nu14142849. PMID: 35889806.
Bruch, H. (1973). Eating disorders. Obesity, anorexia and the person within. New York:
Basic Books.
Brytek-Matera, A. (2020). Psychodietetyka, Warszawa: PZWL, s. 199–200.
Buchwald, H., Cowan, G.S.M. i Pories, W. J. (2007). Surgical management of obesity. Phil-
adelphia: Saunders/Elsevier, 3–9.
Buckley, J. (2014). Exercise self-efficacy intervention in overweight and obese women.
Journal of Health Psychology, 21. doi: 10.1177/1359105314545096
Budzyński, A., Major, P., Głuszek, S., Kaseja, K., Koszutski, T., Leśniak, S. i Wyleżoł, M.
(2016). Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej.  
Medycyna Praktyczna, Chirurgia, 6, 13–25.
Burger, K. S., Fisher, J. O. i Johnson, S. L. (2011). Mechanisms behind the portion size effect:
Visibility and bite size. Obesity Silver Spring, 19(3), 546–551. doi: 10.1038/oby.2010.233.
Cappelleri, J. C., Bushmakin, A. G., Gerber, R. A., Leidy, N. K., Sexton, C. C., Karlsson, J.
i Lowe, M. R. (2009). Evaluating the Power of Food Scale in obese subjects and a gen-
eral sample of individuals: development and measurement properties. International
Journal of Obesity, 33(8), 913–922.
Carnell, S. i Wardle, J. (2008). Appetite and adiposity in children: Evidence for a behavioral
susceptibility theory of obesity. The American Journal of Clinical Nutrition, 88 , 22–29.
Carver, Ch. S. i Scheier, M. F. (2004). Perspectives on Personality. Pearson Education.
Centis, E., Trento, M., Dei Cas, i in. (2014). Stage of change and motivation to healthy diet
and habitual physical activity in type 2 diabetes. Acta Diabetologica, 51, 559–566. doi:
10.1007/s00592-013-0551-1.
Chambliss, C. A. i Murray, E. J. (1979). Efficacy Attribution, Locus of Control and Weight
Loss, Cognitive Therapy and Research, 3, 349–353.
Chanduszko-Salska, J. (2013). Psychologiczne uwarunkowania nadmiernego zaabsorbo-
wania jedzeniem. Via Medica, 10(1), 1–8.
Cleobury, L. i Tapper, K. (2014). Reasons for eating “unhealthy’ snacks in overweight and
obese males and females. Journal of Human Nutrition and Dietetics, 27, 333–341. doi:
10.1111/jhn.12169.
Cohen, D. i Farley, T. A. (2007). Eating as an automatic behavior. Preventing Chronic
Disease, 5(1), A23.
Colquitt, J. L., Pickett, K., Loveman, E. i Frampton, G. K. (2014). Surgery for weight loss
in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, 8.
Cornelis, M. C., Rimm, E. B., Curhan, G. C., Kraft, P., Hunter, D. J., Hu, F. B. i Van Dam,
R. M. (2014). Obesity susceptibility loci and uncontrolled eating, emotional eating and
cognitive restraint behaviors in men and women. Obesity, 22(5), 135-E141.
Curioni, C. C., i Lourenço, P. M. (2005) Long-term weight loss after diet and exercise:
a systematic review. International Journal of Obesity, 29(10), 1168–1174. doi: 10.1038/
sj.ijo.0803015.Bibliografia 155
Czepczor, K. i Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Difin: Warszawa.
Dakanalis, A.; Mentzelou, M., Papadopoulou, S.K., Papandreou, D., Spanoudaki, M.,
Vasios, G.K., Pavlidou, E., Mantzorou, M. i Giaginis, C. (2023). The Association of
Emotional Eating with Overweight/Obesity, Depression, Anxiety/Stress, and Dietary
Patterns: A Review of the Current Clinical Evidence. Nutrients, 15, 1173.
Davis, C. i Carter, J. C. (2009). Compulsive overeating as an addiction disorder. A review
of theory and evidence. Appetite, 53(1), 1–8.
Dąbrowiecki, S. (2009). Zasady kwalifikacji chorych z otyłością olbrzymią do leczenia
operacyjnego. Postępy Nauk Medycznych, 22, 502–505.
De Castro, J. M. i Brewer, E.M. (1992). The amount eaten in meals by humans is a power
function of the number of people present. Physiology Behavior, 51(1), 121–125.
Deci, E. L. i Ryan, R. M. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human
behavior. New York: Plenum Publishing Co.
Deci, E. L. i Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-be-
ing across life’s domains. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 49(1), 14–23.
De Man, J., Wouters, E., Delobelle, P., Puoane, T., Daivadanam, M., Absetz, P. i van Olmen,
J. (2020). Testing a self-determination theory model of healthy eating in a South African
township. Frontiers in Psychology, 2181.
De Ridder, D. T., De Vet, E., Stok, F. M., De Wit, J. B. F. i Adriaanse M. A. (2013). Appro-
priateness standards can help to curb the epidemic of overweight: response to Dewitte
and to Herman and Polivy, Health Psychology Review, 7, 173–176.
De Ridder, D. i Van den Bos, R. (2006). Evolutionary perspectives on overeating and over-
weight. Introduction to the special section of Appetite, Appetite, 47, 1–2.
Diliberti, N., Bordi, P.L, Conklin, M.T., Roe, L.S. i Rolls, B.J.(2004). Increased portion size
leads to increased energy intake in a restaurant meal. Obesity Research, 12(3), 562–568.
Di Lorenzo, N., Antoniou, S. A., Batterham, R. L., Busetto. L., Godoroja, D., Iossa, A.,
Carrano, F. M., Agresta, F., Alarçon, I., Azran, C., Bouvy, N., Balaguè Ponz, C., Buza,
M., Copaescu, C., De Luca, M, Dicker, D. Di Vincenzo, A., Felsenreich, D. M., Francis,
N. K., Fried, M., Gonzalo Prats, B., Goitein, D., Halford, J. C. G., Herlesova, J., Kalog-
ridaki, M., Ket, H., Morales-Conde, S., Piatto, G., Prager, G., Pruijssers, S., Pucci, A.,
Rayman, S., Romano, E., Sanchez-Cordero, S., Vilallonga, R., Silecchia, G. (2020). Clin-
ical practice guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES)
on bariatric surgery: update 2020 endorsed by IFSO-EC, EASO and ESPCOP. Surgical
Endoscopy, 34(6), 2332–2358.
Diefendorff, J. M., Lord, R. G., Hepburn, E. T., Quickle, J. S., Hall, R. J. i Sanders, R. E.
(1998). Perceived self-regulation and individual differences in selective attention. Jour-
nal of Experimental Psychology: Applied, 4(3), 228–247. 
Diliberti, N., Bordi, P. L., Conklin, M.T., Roe, L. S. i Rolls, B. J. (2004). Increased portion size
leads to increased energy intake in a restaurant meal. Obesity Research, 12, 3, 562–568.
Dobbs, R., Sawers, C., Thompson, F., Manyika, J., Woetzel, J., Child, P. i Spatharou, A.
(2014). Overcoming obesity: an initial economic analysis. McKinsey Global Institute.
AIMS Agriculture and Food, 4(3), 731–755.156 Bibliografia
Dressler H, i Smith C. (2013). Food choice, eating behavior, and food liking differs between
lean/normal and overweight/obese, low-income women. Appetite, 65, 145–152. doi:
10.1016/j.appet.2013.01.013.
Duckworth, A. L, Gendler, T. S. i Gross, J. J. (2016). Situational Strategies for Self-Control.
Perspectives on Psychological Science, 11(1), 35–55. doi: 10.1177/1745691615623247.
Duckworth, A. L. i Steinberg, L. (2015). Unpacking Self-Control. Child Development Per-
spectives, 9(1), 32–37.
Epstein, L. H. i Leddy, J. J. (2006). Food reinforcement. Appetite, 46(1), 22–25.
Eriksson, M. K., Franks, P. W. i Eliasson, M. (2009). A 3-year randomized trial of lifestyle
intervention for cardiovascular risk reduction in the primary care setting: the Swedish
Björknäs study. PloS One, 4(4), 5195.
Evers, C., De Ridder, D.T. i Adriaanse, M. A. (2009). Assessing yourself as an emotional
eater: Mission impossible? Health Psychology, 28(6), 717–725.
Faghri, P., Simon, J., Huedo-Medina, T. i Gorin, A. (2016). Effects of self-efficacy on health
behavior and body weight. Journal of Obesity and Weight Loss Therapy, 6(6).
Fairburn, C.G. Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania się. Wydawnic-
two Uniwersytetu Jagielońskiego, 2013, s. 61.
Feunekes, G. I., de Graaf, C. i van Staveren, W. A. (1995). Social facilitation of food intake
is mediated by meal duration. Physiology Behavior, 58(3), 551–558.
Fila-Jankowska, A., i Szczygieł, D. (2004). Wpływ pomiaru pobudzenia fizjologicznego na
deklarowaną intensywność emocji – różnice między płciami [The impact of monitoring
parameters of emotional arousal on declared intensity of emotions–sex differences].
Psychologia Jakości Życia, 3(2), 165–182.
Fildes, A., Charlton, J., Rudisill, C., Littlejohns, P., Prevost, A. T. i Gulliford, M. C.
(2015). Probability of an Obese Person Attaining Normal Body Weight: Cohort Study  
Using Electronic Health Records. American Journal of Public Health, 105(9), 54–59.  
doi: 10.2105/AJPH.2015.302773.
Finlayson, G., King, N. i Blundell, J. E. (2007). Liking vs. wanting food: importance for
human appetite control and weight regulation. Neuroscience and Biobehavioral Reviews,
31(7), 987–1002.
Fischer, S., Chen, E., Katterman, S., Roerhig, M., Bochierri-Ricciardi, L., Munoz, D. i Le
Grange, D. (2007). Emotional eating in a morbidly obese bariatric surgery-seeking
population. Obesity Surgery, 17(6), 778–784.
Fischer, S. i Munsch, S. (2012). Self-regulation in eating disorders and obesity–implications
for treatment. Verhaltenstherapie, 22(3), 158–164.
Flegal, K. M., Kit, B. K., Orpana, H., Graubard, B. I. (2013). Associacion of all-cause mortal-
ity with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic
review and meta-analysis, Journal of the American Medical Asssociation, 309(1), 71–82.
Folope, V., Hellot, M. F., Kuhn, J. M., Ténière, P., Scotté, M., Déchelotte, P. (2008). Weight
loss and quality of life after bariatric surgery: a study of 200 patients after vertical gas -
troplasty or adjustable gastric banding. European Journal of Clinical Nutrition. 62(8),
1022–1030. doi: 10.1038/sj.ejcn.1602808.Bibliografia 157
Fried, M., Yumuk, V., Oppert, J. M., Scopinaro, N., Torres, A., Weiner, R., Yashkov, Y.
i Frühbeck, G. (2014). International Federation for Surgery of Obesity and Metabolic
Disorders-European Chapter (IFSO-EC), European Association for the Study of Obe-
sity (EASO) i European Association for the Study of Obesity Obesity Management
Task Force (EASO OMTF) .Interdisciplinary European guidelines on metabolic and
bariatric surgery. Obesity Surgery, 24(1), 42–55.
Fuhrmann, A., i Kuhl, J. (1998). Maintaining a healthy diet: Effects of personality and
self- reward versus self-punishment on commitment to and enactment of self-hosen
and assigned goals. Psychology and Health, 13, 651–686.
Fulton, M., i Srinivasan, V. N. (2023). Obesity, Stigma And Discrimination. Treasure Island:
StatPearls. PMID: 32119458.
Gallé, F., Maida, P., Cirella, A., Giuliano, E., Belfiore, P. i Liguori, G. (2017). Does post-op -
erative psychotherapy contribute to improved comorbidities in bariatric patients with
borderline personality disorder traits and bulimia tendencies? A prospective study.
Obesity Surgery, 27(7), 1872–1878.
Gloy, V. L., Briel, M., Bhatt, D. L., Kashyap, S. R., Schauer, P. R., Mingrone, G. i Nordmann,
A. J. (2013). Bariatric surgery versus non-surgical treatment for obesity: a systematic
review and meta-analysis of randomized controlled trials. BMJ, 347, 15934.
Gollwitzer, P. (1993). Goal Achievement: The Role of Intentions. European Review of Social
Psychology. 4, 141–185. doi: 10.1080/14792779343000059.
Gollwitzer, P. M., Fujita, K. i Oettingen, G. (2004) Planning and the implementation of
goals. Handbook of Self-Regulation. Research, Theory and Applications, New York:
The Guilford Press.
Gollwitzer, P. M. i Oettingen G. (2011). Planning promotes goal striving. Handbook of
Self-Regulation: Research, Theory and Applications, New York: The Guilford Press.
Gollwitzer, P. M., i Oettigen, G. (1998). The emergence and implementation of health goals.
Psychology and Health, 13, 687–715.
Gollwitzer, P. M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of Simple plans. Amer-
ican Psychologist, 54, 493–503.
Gorin, A. A., Powers, T. A., Koestner, R., Wing, R. R., i Raynor, H. A. (2014). Autonomy
support, self-regulation, and weight loss. Health Psychology, 33(4), 332–339.
Green, E., Jacobson, A., Haase, L. i Murphy, C. (2011). Reduced nucleus accumbens and
caudate nucleus activation to a pleasant taste is associated with obesity in older adults.
Brain Research, 1386, 109–117.
GUS. Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r. https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinfor-
macyjny/pl/defaultaktualnosci/5513/1/8/1/zdrowie i ochrona zdrowia 2017.pdf (do-
stęp: 3.05.2019).
Gutin, I. In BMI we trust: reframing the body mass index as a measure of health. (2018).
Soc. Theory Health . 16, 256–271.
Gwaltney, C. J., Metrik, J., Kahler, C. W. i Shiffman, S. (2009). Self-efficacy and smoking
cessation: a meta-analysis. Psychology of Addictive Behaviors, 23(1), 56.158 Bibliografia
Hagger, M. S. i Łuszczynska, A. (2014a). Implementation intention and action planning
interventions in health contexts: State of the research and proposals for the way for-
ward. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 6(1), 1–47.
Hagger, M. S. i Łuszczynska, A. (2014b). Planning interventions for behaviour change:
A protocol for establishing best practice through consensus. European Health Psychol-
ogist, 16(5), 206–213.
Hagger, M. S., Wood, C., Stiff, C. i Chatzisarantis, N. L. (2009). The strength model of
self-regulation failure and health-related behaviour. Health Psychology Review, 3(2),
208–238. doi: 10.1080/17437190903414387.
Handelsman, Y., LeRoiith, D., Bloomgarden, Z., Dagogo-Jack, S., Einhorn, D., Garber, A.
i in. (2013). Diabetes and Cancer-An AACE/ACE Consensus Statement. Endocrine
Practice 19, 675–693.
Haslam, D. W. i James, W. P. (2005). Obesity. Lancet (London, England), 366(9492), 1197–
1209. doi: 10.1016/S0140-6736(05)67483-1.
Heatherton, T. F. i Baumeister, R. F. (1991). Binge eating as escape from self-awareness.
Psychological Bulletin, 110(1), 86.
Heerwegh, D. i Loosveldt, G. (2002). Web Surveys: The Effect of Controlling Survey Access
Using PIN Numbers. Social Science Computer Review, 20, 10–21.
Heerwegh, D. i Loosveldt, G. (2003). An Evaluation of the Semiautomatic Login Procedure
to Control Web Survey Access. Social Science Computer Review, 21(2), 223–234.
Herman, C. P. i Polivy, J. (1975). Anxiety, restraint, and eating behavior. Journal of Abnor-
mal Psychology, 84, 666–672.
Herman, C. P. i Polivy, J. (2010). Getting a bigger slice of the pie. Effects on eating and
emotion in restrained and unrestrained eaters. Appetite, 55(3), 426–430.
Herman, C. P. i Polivy, J. (2011). The self-regulation of eating: Theoretical and practical
problems. Handbook of Self-Regulation: Research, Theory and Applications. New York:
The Guilford Press.
Herpertz, S., Kielmann, R., Wolf, A. M., Hebebrand, J. i Senf, W. (2004). Do psychosocial
variables predict weight loss or mental health after obesity surgery? A systematic review .
Obesity Research, 12(10), 1554–1569. doi: 10.1038/oby.2004.195. PMID: 15536219.
Higgs, S. i Spetter, M. S. (2018). Cognitive control of eating: the role of memory in appetite
and weight gain. Current Obesity Reports, 7(1), 50–59.
Hopkins, M., Finlayson, G., Duarte, C,., Gibbons, C., Johnstone, A.M., Whybrow, S., Hor-
gan, G.W., Blundell, J.E. i Stubbs, R.J. (2018). Biological and psychological mediators
of the relationships between fat mass, fat-free mass and energy intake. International
Journal of Obesity, 43(2), 233–242.
Höppener, M. M., Larsen, J. K., van Strien, T. (2019). Depressive Symptoms and Emo-
tional Eating: Mediated by Mindfulness? Mindfulness, 10, 670–678. doi: 10.1007/
s12671-018-1002-4.
Houben, K., Wiers, R. W. i Jansen, A. (2011). Getting a grip on drinking behavior: Training
working memory to reduce alcohol abuse. Psychological Science, 22(7), 968–975. doi:
10.1177/0956797611412392.Bibliografia 159
Hübner, C., Baldofski, S., Crosby, R. D., Müller, A., De Zwaan, M. i Hilbert, A. (2016).
Weight-related teasing and non-normative eating behaviors as predictors of weight loss
maintenance. A longitudinal mediation analysis. Appetite, 102, 25–31.
ICD 10. (2008). Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowot-
nych ICD10 – X Rewizja, Tom I. World Health Organization, Genewa.
Ingledew, D. K., i Markland, D. (2009). Three levels of exercise motivation. Applied Psy -
chology: Health and Well-Being, 1(3), 336-355. doi: 10.1111/j.1758-0854.2009.01015.x.
James, A., Lawrence, B. i O’Connor M. (2022). Healthy Eating as a New Way of Life: A Qual-
itative Study of Successful Long-Term Diet Change. Inquiry, 59:469580221090397. doi:
10.1177/00469580221090397.
Janik, M. R., Stanowski, E. i Paśnik, K. (2016). Present status of bariatric surgery in Poland.
Videosurgery and Other Miniinvasive Techniques, 1, 22–25.
Jansen, A., Theunissen, N., Slechten, K, i in. (2003). Overweight children overeat after
exposure to food cues. Eating Behaviors, 4, 197–209.
Jarosz, M., Rychlik, E., Stoś, K., Wierzejska, R., Wojtasik, A., Charzewska, J., Mojska, H.,
Szponor, L., Sajór, I, Kłosiewicz-Latoszek, L., Chwojnowska, Z., Wajszczyk, B., Szostak,
W., Cybulska, B., Kunachowicz, H., Wolnicka, K., Przygoda, B., Cichocka, A., Gugała-
Mirosz, S., Jasińska-Melon, E., Ołtarzewski, M., Pietraś, E., Siuba- Stzrelińska, M.,
Białkowska, M., Gielecińska, I., Matczuk, E., Nagel, P., Piotrowska, K., Stolińska-Fie-
dorowicz, H., Klys, W. (2017). Normy żywienia dla populacji Polskiej. Warszawa: IŻŻ.
Jasinska, A. J., Yasuda, M., Burant, C. F., Gregor, N., Khatri, S., Sweet, M. i in. (2012). Im-
pulsivity and inhibitory control deficits are associated with unhealthy eating in young
adults. Appetite, 59(3) 738–747.
Jeffery, R. W. (2004). How can Health Behavior Theory be made more useful for inter -
vention research? International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity;
23,1(1):10. doi: 10.1186/1479-5868-1-10. PMID: 15272938; PMCID: PMC509286.
Jiang, X., Wang, J., Lu, Y., Jiang, H. i Li, M. (2019). Self-efficacy-focused education in
persons with diabetes: a systematic review and meta-analysis. Psychology Research and
Behavior Management, 12, 67.
Jimenez-Murcia, S., Aguera, Z., Paslakis, G., Munguia, L., Granero, R., Sanchez-Gonzalez,
J., Sanchez, I., Riesco, N., Gearhardt, A. N., Dieguez, C., Fazia, G., Segura-Garcia, C.,
Baenas, I., Menchonx, J. M. i Fernandez-Aranda, F. (2019). Food addiction in eating
disorders and obesity: analysis of clusters and implications for treatment. Nutrients,
11, 2633.
Johnson, A. W. (2013). Eating beyond metabolic need: How environmental cues influence
feeding behavior. Trends in Neurosciences, 36(2), 101–109.
Joost, P. H., Drenth., Richard, P. G., ten Broek., Cornelius, J. H. i van Laarhoven. (2020).
Obesity and Metabolic Syndrome, Too Big of an Enemy to Be Just Fought with a Scalpel,
Obesity Surgery, 30, 777–779.
José M., José, F., Cantarero, I., Pilar L. i Santander, S. (2022). Treatment of Obesity. Special
Mention to Roux-en-Y Gastric Bypass and Vertical Gastrectomy. Frontiers in Endocri-
nology, 13. doi: 10.3389/fendo.2022.867838.160 Bibliografia
Juczyński, Z. (1998). Poczucie własnej skuteczności jako wyznacznik zachowań zdrowot-
nych. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 14, 54–63.
Kadzikowska-Wrzosek, R. (2011). Wytrwałość i skuteczność działania: Wpływ kontekstu
sytuacyjnego oraz siły woli, Roczniki Psychologiczne, XIV, 2, 159–186.
Kadzikowska-Wrzosek, R. (2013). Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania,
Sopot: Smak Słowa.
Kadzikowska-Wrzosek, R. i Szczygieł, D. (2014). Samoregulacja zachowań żywieniowych:
wpływ standardów oraz mechanizmów kontroli działania. Zeszyty Naukowe Akademii
Morskiej w Gdyni, 86, 43–56.
Kasser, T. i Ryan, R. M. (1996). Further examining the American dream: Differential cor-
relates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(3),
280–287. doi:10.1177/0146167296223006.
Kaur, K. (2018). Does Dietary Behavior Mediate the Association Between Hedonic Hunger
and BMI in Overweight/Obese Adolescents? Brigham Young University.
Kaur, V., Bowen, L., Bano, G., Reddy, M. i Khan, O. (2022). Multidisciplinary Team in
Bariatric Surgery: Structure and Role. W: Agrawal, S. (ed.), Obesity, Bariatric and Met-
abolic Surgery. Springer, Cham.
Keller, C. i Siegrist, M. (2015). Does personality influence eating styles and food choices?
Direct and indirect effects. Appetite, 84, 128–138.
Kemp, E., Bui, M. i Grier, S. (2011). Eating their feelings: Examining emotional eating in
at-risk groups in the United States. Journal of Consumer Policy, 34(2), 211–229.
Kessler, R. C., Berglund, P. A., Chiu, W. T., Deitz, A. C., Hudson, J. I., Shahly, V., Agui-
lar-Gaxiola, S., Alonso, J., Angermeyer, M. C., Benjet, C., Bruffaerts, R., De Girolamo,
G., De Graaf, R., Haro, J. M., Kovess-Masfety, V., O’Neill, S., Posada-Villa, J., Sasu, C.,
Scott, K., Viana, M. C. i Xavier, M. (2013). The prevalence and correlates of binge eating
disorder in the World Health Organization World Mental Health Surveys. Biological
Psychiatry, 73, 904–914.
Klesges, R. C., Shelton, M. L. i Klesges, L. M. (1993). Effects of television on metabolic rate:
potential implications for childhood obesity. Pediatrics 91, 281–86.
Knai, C., Suhrcke, M. i Lobstein, T. (2007). Obesity in Eastern Europe: an overview of its
health and economic implications. Economics i Human Biology, 5(3), 392–408.
Konttinen, H. (2020). Emotional eating and obesity in adults: the role of depression, sleep
and genes. Proceedings of the Nutrition Society, 79(3), 283-289.
Koole, S. L. (2004). Volitional shielding of the self: Effects of action orientation and external
demands on implicit self-evaluation. Social Cognition, 22(1), 100–125. doi: 10.1521/
soco.22.1.100.30985.
Koole, S. L. (2009). The psychology of emotion regulation: An integrative review. Cognition
and Emotion. Dealing with unwanted feelings: The role of affect regulation in voli-
tional action control. W: J. Shah, W. Gardner (eds.), Handbook of motivation science
(s. 295–307). New York: Guilford Press.
Koole, S. L. i Kuhl, J. (2007). Dealing with unwanted feelings: The role of affect regulation
in volitional action control. W: J. Shah, W. Gardner (red.), Handbook of motivation
science (s. 295–307). New York: Guilford Press.Bibliografia 161
Koole, S. L., Kuhl, J., Jostmann, N. B. i Vohs, K. D. (2005). On the hidden benefits of state
orienation: Can people prosper without efficient affect regulation skills? W: A. Tesser, J.
Wood, D. A Stapel (eds.), On building, defending, and regulating the self: A psychological
perspective (s. 217–243). London: Taylor and Francis.
Kopelman, P. G. (2000). Obesity as a medical problem. Nature, 404(6778), 635–643. doi:
10.1038/35007508.
Kraemer, H., Wilson, G., Fairburn, Ch. i Agras, W. (2002). Mediators and moderators
of treatment effects in randomized clinical trials. Arch. Gen. Psychiatry 59, 877–883.
Kryska S. (2014). Determinanty wyborów żywieniowych podejmowanych przez kobiety
z nadmierną masą ciała. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu, 4(41), 281–286.
Kuhl, J. (1985). Volitional mediators of cognition-behavior consistency: self-regulatory
processes and action versus state orientation. W: J. Kuhl. i J. Beckmann. Action control:
from cognition to behavior (s. 101–128). Berlin: Springer.
Kuhl, J. (1992). A theory of self-regulation: action versus state orientation, self-discrimina-
tion and some applications. Applied Psychology: An International Review, 41, 97–129.
Kuhl, J. (1994). Action versus state orientation: psychometric properties of the Action-Con-
trol Scale (ACS-90). W: J. Kuhl i J. Beckmann, Volition and personality: Action versus
state orientation (s. 47–56). Seattle: Hogrefe Huber.
Kuhl, J. (2000). A functional-design approach to motivation and self-regulation: The dy -
namics of personality systems interactions. W: M. Boekaerts, P.R. Pintrih, M. Zeidner
(red.), Handbook of Self-Regulation (s. 111–169). San Diego: Academic Press.
Kuhl, J., Kazen, M., Koole, S. L. (2006). Putting self-regulation theory into practice: A user’s
manual. Applied Psychology: An International Review, 55, 408–418.
Kuhl, J. i Quirin, M. (2011). Seven steps toward freedom and two ways to lose it: Over-
coming limitations of intentionality through self-confrontational coping with stress.
Social Psychology, 42, 1, 74–84. doi: 10.1027/1864-9335/a000045.
Kushner, R. F., Lawrence V. i Kumar S. (2017). Otyłość. Podręcznik kliniczny. Warszawa:
Medipage.
LaCaille, R. A., Hooker, S. A. i LaCaille, L. J. (2020). Using self-determination theory to
understand eating behaviors and weight change in emerging adults. Eating Behaviour,
39, 101433. doi: 10.1016/j.eatbeh.2020.101433.
Larg, A. i Moss, J. R. (2011). Cost-of-illness studies. Pharmacoeconomics, 29(8), 653–671.
Levesque C., Williams G. C, Elliot D., Bodenhamer B., Finley P. J. (2007). Validating the
Theoretical Structure of the Treatment Self-Regulation Questionnaire (TSRQ) across
three different health behaviors. Health Education Research. 22(5), 691–702.
Levitsky, D. A., Halbmaier, C. A. i Mrdjenovic, G. (2004). The freshman weight gain: a model
for the study of the epidemic of obesity, International Journal of Obesity, 28, 1435–1442.
Levitsky, D. A. i Youn, T. (2004). The more food young adults are served, the more they
overeat. Journal of Nutrition, 134(10), 2546–2549.
Lipsky, L. M., Nansel, T. R., Haynie, D. L., Liu, D., Eisenberg, M. H. i Simons-Morton, B.
(2016). Power of Food Scale in association with weight outcomes and dieting in a na-
tionally representative cohort of US young adults. Appetite, 105, 385–391.162 Bibliografia
Lowe, M. R. i Butryn, M. L. (2007). Hedonic hunger: a new dimension of appetite? Phys-
iology Behavior, 91(4), 432–439.
Lowe, M. R. i Levine, A. S. (2005). Eating motives and the controversy over dieting: Eating
less than needed versus less than wanted. Obesity, 13(5), 797–806.
Lowe, M. R., Arigo, D., Butryn, M. L., Gilbert, J. R., Sarwer, D. i Stice, E. (2016). Hedonic
hunger prospectively predicts onset and maintenance of loss of control eating among
college women. Health Psychology, 35(3), 238.
Lowe, M. R., Butryn, M. L., Didie, E. R., Annunziato, R. A., Thomas, J. G., Crerand, C. E.,
Halford, J. i in. (2009). The Power of Food Scale. A new measure of the psychological
influence of the food environment. Appetite, 53(1), 114–118.
Łuszczyńska, A. (2004) Zmiana zachowań zdrowotnych: dlaczego dobre chęci nie wystar-
czają? Gdańska, GWP.
Łuszczyńska, A., (2012). Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne, Warszawa: PWN.
Łuszczyńska, A., Schwarzer, R., Lippke, S. i Mazurkiewicz, M. (2011). Self-efficacy as
a moderator of the planning-behaviour relationship in interventions designed to pro-
mote physical activity. Psychology and Health, 26, 151–166.
Łuszczynska, A., Horodyska, K., Zarychta, K., Liszewska, N., Knoll, N. i Scholz U. (2016).
Planning and self-efficacy interventions encouraging replacing energy-dense foods
intake with fruit and vegetable: A longitudinal experimental study. Psychology and
Health, 31(1), 40–64. doi: 10.1080/08870446.2015.1070156.
Naets, T., Vervoort L., Verbeken, S. i Braet, C. (2018). Enhancing Childhood Multidisci-
plinary Obesity Treatments: The Power of Self-Control Abilities as Intervention Facil-
itator. Frontiers in Psychology, 9. doi: 10.3389/fpsyg.2018.01956.
Major, P. (2014). Jakość życia chorych po operacyjnym leczeniu otyłości olbrzymiej, praca
doktorska. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Lekarski.
Malik, S., Mitchell, J. E., Engel, S., Crosby, R. i Wonderlich, S. (2014). Psychopathology
in bariatric surgery candidates: A review of studies using structured diagnostic inter-
views. Comprehensive Psychiatry, 55, 248–259.
Mann, T., Tomiyama, A. J., Westling, E., Lew, A. M., Samuels, B. i Chatman, J. (2007).
Medicare’s search for effective obesity treatments – diets are not the answer. American
Psychologist, 62(3), 220–233.
Marszał-Wiśniewska, M. (2002). Adaptacja Skali Kontroli Działania J. Kuhla (ACS-90).
Studia Psychologiczne, 40, 77–102.
Mason, E. E., Tang, S., Renquiest, K. E., Barnes, D. T., Cullen, J. J., Doherty, C. i Maher, J.
W. (1997). A decade of change in obesity surgery. Obesity Surgery, 7, 189–197.
Matłok, P., Pędziwiatr, M. i Kłęk, S. (2015). Protokół kompleksowej opieki okołoopera-
cyjnej dla poprawy wyników leczenia. Zastosowanie ERAS w chirurgii bariatrycznej,
Medycyna Praktyczna. Chirurgia, 1–29.
Mazzolani, B. C, Smaira, F. I., Esteves, G. P., Santo, A., Heloísa, C., Amarante, M. C., Castan-
ho D., Campos, K., Benatti, F. B., Pinto, A. J., Roschel, H., Gualano, B. i Nicoletti, C. F.
(2021). Influence of Body Mass Index on Eating Habits and Food Choice Determinants
Among Brazilian Women During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Nutrition, 8
doi: 10.3389/fnut.2021.664240 Bibliografia 163
Mechanick, J. I., Kushner, R. F, Sugerman, H. J, Gonzalez-Campoy, J. M, Collazo-Clavell,
M. L, Spitz, A. F i wsp. (2009). American Association of Clinical Endocrinologists,
The  Obesity  Society,  and  American  Society  for  Metabolic  and  Bariatric  Surgery
Medical Guidelines for Clinical Practice for the Perioperative Nutritional, Metabol-
ic and Nonsurgical Support of the Bariatric Surgery Patient. Obesity (Silver Spring),
17(1), 1—70.
Mechanick,  J.I.,  Youdim,  A.,  Jones,  D.B.,  Garvey,  T.,  Hurley,  D.L,  McMahon,  M.M.
i Brethauer, S. (2013). AACE/TOS/ASMBS Guidelines: Clinical practice for the periop-
erative nutritional and nonsurgical support of the bariatric surgery patient. Surgery for
Obesity and Related Diseases, 9, 159–191.
Michalik, M., Tarnowski, W. i Żukowska W. (2017). Chirurgia bariatryczna. Warszawa:
The Patient Education Institute.
Mold, F. i Forbes A. (2013). Patient’s and professionals’experiences and perspectives of
obesity in health-care settings: A synthesis of current research. Health Expectations,
16(2), 119–142.
Morin, A. (2003). Self-awareness review Part 2: Changing or escaping the self. Science &
Consciousness Review.
Moynihan, A., Tilburg, W., Igou, E., Wisman, A., Donnelly, A. i Mulcaire, J. (2015). Eaten
Up by Boredom: Consuming Food to Escape Awareness of the Bored Self. Frontiers in
Psychology, 6. 1–10. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00369.
Müller, M., Nett, P.C., Borbély, Y.M., Buri, C., Stirnimann, G., Laederach, K. i Kröll, D.
(2019). Mental Illness Has a Negative Impact on Weight Loss in Bariatric Patients:
a 4-Year Follow-up. Journal of Gastrointestinal Surgery, 23(2), 232–238.
Münzberg, H., Qualls-Creekmore, E., Yu, S., Morrison, C. D. i Berthoud, H. R. (2016).
Hedonics act in unison with the homeostatic system to unconsciously control body
weight. Frontiers in Nutrition, 3, 6.
Muraven, M. (2008). Autonomous Self-Control is Less Depleting. Journal of Research in
Personality, 42(3), 763–770. doi: 10.1016/j.jrp.2007.08.002.
Muraven, M., Pogarsky, G. i Shmueli, D. (2006). Self-control Depletion and the General
Theory of Crime. Journal of Quantitative Criminology, 22, 263–277. doi.org/10.1007/
s10940-006-9011-1.
Neumark-Sztainer, D. (2009). Preventing obesity and eating disorders in adolescents: What
can health care providers do? Journal of Adolescent Health, 44(3), 206–213.
Neumark-Sztainer, D., Falkner, N., Story, M. et al. (2002). Weight-teasing among adoles-
cents: correlations with weight status and disordered eating behaviors. International
Journal of Obesity, 26, 123–131.
Nezami, B. T., Lang, W., Jakicic, J. M., Davis, K. K., Polzien, K., Rickman, A. D., Hatley, K.
E. i Tate, D. F. (2016). The Effect of Self-Efficacy on Behavior and Weight in a Behavioral
Weight-Loss Intervention. Health Psychology: Official Journal of the Division of Health
Psychology, American Psychological Association, 10.1037/hea0000378. Advance online
publication. doi: 10.1037/hea0000378.164 Bibliografia
Ng, M., Fleming, T., Robinson, M., Thomson, B., Graetz, N., Margono C., Mullany E.,
Biryukov S. i in. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and
obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the Global
Burden of Disease Study 2013, Lancet, 384, 766–781.
Ng, J. Y. Ntoumanis, N., i Thøgersen-Ntoumani, C. i Deci, E. M., Ryan, R. i Duda, J. W.
(2012). Self-Determination Theory Applied to Health Contexts: A Meta-Analysis. Per-
spectives on Psychological Science, 7, 325–340. 10.1177/1745691612447309.
Nguyen N. T., Blackstone, R. P., Morton, J. M., Ponce, J. i Rosenthal, R. J. (2015). The ASMBS
Textbook of Bariatric Surgery. Springer: New York.
Niemiro, G. M, Rewane, A. i Algotar, A. M. (2022). Exercise and Fitness Effect On Obesity.
Treasure Island; StatPearls. PMID: 30969715.
Nigg, J. T. (2017). Annual Research Review: on the relations among self-regulation,
self-control, executive functioning, effortful control, cognitive control, impulsivity,
risk-taking, and inhibition for developmental psychopathology. Journal of Child Psy-
chology and Psychiatry, 58, 361–383. doi: 10.1111/jcpp.1267.
Ntoumanis, N., Ng, J. Y., Prestwich, A. i in. (2020). Meta-Analysis of Self-Determination The -
ory-Informed Intervention Studies in the Health Domain: Effects on Motivation, Health
Behavior, Physical and Psychological Health, 1743–7199.
Obara-Gołębiowska M. (2020). Nadwaga. Otyłość i psychologia. Zastosowanie oddziaływań
poznawczo-behawioralnych w pracy z pacjentami z nadmierną masą ciała i zaburzenia-
mi współistniejącymi. Warszawa: Difin.
O’Brien K. S., Latner J. D., Puhl R. M., Vartanian L. R., Giles C., Griva K., Carter A. (2016).
The relationship between weight stigma and eating behavior is explained by weight
bias internalization and psychological distress. Appetite, 1, 102, 70–76. doi: 10.1016/j.
appet.2016.02.032.
Oginska-Bulik, N. (2004). Psychologia nadmiernego jedzenia. Łódź: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Łódzkiego.
Ogińska-Bulik, N. i Juczyński, Z. (2008). Właściwości osobowości sprzyjające chorobom
somatycznym – rola typu D. Psychoonkologia, 12(1), 7–6.
Ogińska-Bulik, N. i Putyński, L. (2000). Kwestionariusz Moje Zwyczaje Żywieniowe – kon-
strukcja i własności psychometryczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica,
4, 25–31.
Olander, E. K., Fletcher, H., Williams, S., Lou, A., Turner, A. i French, D. P. (2013).What
are the most effective techniques in changing obese individuals’ physical activity self-ef-
ficacy and behaviour: a systematic review and meta-analysis. International Journal of
Behavioral Nutrition and Physical Activity 10, 29. doi: 10.1186/1479-5868-10-29.
Oliver, G., Wardle, J. i Gibson, E. L. (2000). Stress and food choice: a laboratory study.
Psychosomatic Medicine, 62(6), 853–865.
Orbell, S. i Verplanken, B. (2010). The Automatic Component of Habit in Health Behav -
ior: Habit as Cue-Contingent Automaticity. Health Psychology, 29, 374. doi: 10.1037/
a0019596.Bibliografia 165
Orcutt, M., Steffen, K. i Mitchell, J. E. (2018). Eating Disorders and Problematic Eating
Behaviors After Bariatric Surgery. W: S. W. Agras, A. Robinson (eds.), New York: The
Oxford Handbook of Eating Disorders.
Ostrowska, L., Bogdański, P. i Mamcarz, A. (2021). Otyłość i jej powikłania. Praktyczne
zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne. Warszawa: PZWL.
Otis, N. i Pelletier, L. (2008). Women’s regulation styles for eating behaviors and outcomes:
The mediating role of approach and avoidance food planning. Motivation and Emotion
32, 55–67. doi: 10.1007/s11031-008-9083-3.
Oved, I., Vaiman, I. M., Hod, K. i in. (2017). Poor Health Behaviors Prior to Laparoscopic Sleeve
Gastrectomy Surgery. Obesity Surgery, 27, 469–475. doi: 10.1007/s11695-016-2358-y.
Owecki, M. (2009). Otyłość epidemią XXI wieku. Przegląd Kardiodiabetologiczny. 4(1),
36–41.
PAP, 2023; https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1547086%2Coperacja-bariatryczna-
-ratunkiem-dla-otylych-na-zabieg-trzeba-czekac-dlugo (dostęp: 2.06.2023).
Papies, E., Stroebe, W. i Aarts, H. (2007). Pleasure in the mind: Restrained eating and
spontaneous hedonic thoughts about food. Journal of Experimental Social Psychology,
43(5), 810–817.
Paśnik, K. (2004). Wpływ chirurgicznych metod restrykcyjnych przewodu pokarmowego
na jakość życia i choroby współistniejące u chorych z otyłością olbrzymią. Warszawa:
Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Torakochirurgii Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie (praca na stopień doktora habilitowanego).
Paśnik, K., Najdecki, M., Koziarski, T., Kwiatkowski, A. i Bragoszewski, J. (2009). Nowe
trendy w chirurgii bariatrycznej [New trends in bariatric surgery]. Polski Merkuriusz
Lekarski: Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, 26(155), 539–541.
Paśnik, K., Wyleżoł, M. i Stanowski, E. (2009). Surgical treatment of morbid obesity.
Postępy Nauk Medycznych, 7, 531–538.
Pataky, Z., Carrard, i Golay, A. (2011). Psychological factors and weight loss in bar-
iatric surgery. Current Opinion in Gastroenterology, 27(2), 167–173. doi: 10.1097/
MOG.0b013e3283422482.
Pelletier, L. G. i Dion, S.C. (2007). An examination of general and specific motivational
mechanisms for the relations between body dissatisfaction and eating behaviors. Jour-
nal of Social and Clinical Psychology. 3, 303–333.
Pelletier, L. G., Dion, S. C., Slovinec-D’Angelo, M. i Reid, R. (2004). Why do you regulate
what you eat? Relationships between forms of regulation, eating behaviors, sustained
dietary behavior change, and psychological adjustment. Motivation and Emotion, 28(3),
245–277.
Polivy, J., Heatherton, T. F. i Herman, C. P. (1988). Self-Esteem, Restraint, and Eating
Behavior. Journal of Abnormal Psychology, 3, 354–356.
Polivy, J. i Herman, C. P. (1999). Distress and eating: why do dieters overeat? Inter-
national Journal of Eating Disorders, 26(2), 153-64. doi: 10.1002/(sici)1098-108x
(199909)26:2<153::aid-eat4>3.0.co;2-r. PMID: 10422604.166 Bibliografia
Preacher, K. J. i Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects
in simple mediation models. Behavior Research Methods, Instruments and Computers
36, 717–731.
Puhl, R. M. i Brownell, K. D. (2003). Psychosocial origins of obesity stigma: toward chang-
ing a powerful and pervasive bias. Obesity Review, 4(4), 213–227. doi: 10.1046/j.1467-
789x.2003.00122.x. PMID: 14649372.
Roach, J. B., Yadrick, M. K., Johnson, J. T., Boudreaux, L. J., Forsythe III, W. A. i Billon, W.
(2003). Using self-efficacy to predict weight loss among young adults. Journal of the
American Dietetic Association, 103(10), 1357–1359.
Rolls, B. J., Morris, E. L. i Roe, L. S. (2002). Portion size of food affects energy intake in
normal-weight and overweight men and women. The American Journal of Clinical
Nutrition, 76(6), 1207–1213.
Rolls, B. J., Roe, L. S., Kral, T. V., Meengs, J. S. i Wall, D. E. (2004). Increasing the portion
size of a packaged snack increases energy intake in men and women. Appetite, 42(1),
63–69.
Rolls, B. J., Roe, L. S. i Meengs, J. S. (2006). Larger portion sizes lead to a sustained increase in
energy intake over 2 days. Journal of the American Dietetic Association, 106(4), 543–549.
Rothman, A., Baldwin, A. i Hertel, A. (2004). Self-regulation and behavior change: Dis-
entangling behavioral initiation and behavioral maintenance. W: R. Baumeister, K.
Vohs, Handbook of Self-Regulation: Research, Theory and Applications (s. 130–148).
New York: Guilford Press.
Ryan, R. M. i Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: Basic psychological needs in
motivation, development, and wellness. New York: Guilford Publishing.
Ryan, R. M. i Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic
motivation, social development, and well-being, American Psychologist, 55, 68–78.
Ryan, R. M. i Deci, E. L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy:
Does psychology need choice, self-determination and will? Journal of Personality, 74,
1557–1585.
Ryan, R. M i Deci, E. L. (2008). From ego depletion to vitality: theory and findings con -
cerning the facilitation of energy available to the self. Social and Personality Psychology,
2, 702–717.
Ryan, R. M., Patrick, H., Deci, E. L. i Williams, G. C. (2008). Facilitating health behaviour
change and its maintenance: Interventions based on self-determination theory. Euro-
pean Health Psychologist, 10, 2–5.
Saavedra, J.M., García-Hermoso, A., Escalante, Y. i Domínguez, A.M. (2014). Self-deter-
mined motivation, physical exercise and diet in obese children: A three-year follow-up
study. International Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 3, 195-201.
Safron, M., Cislak, A., Gaspar, T. i Łuszczyńska, A. (2011). Effects of school-based inter-
ventions targeting obesity related behaviors and body weight change: a systematic
umbrella review. Behavioral Medicine, 37(1), 15–25.
Sanyal,  D.  i  Raychaudhuri,  M.  (2016).  Hypothyroidism  and  obesity:  an  intriguing
link.  Indian  Journal  of  Clinical  Endocrinology  and  Metabolism.  20(4),554–557.
doi: 10.4103/2230-8210.183454.Bibliografia 167
Saper, C. B., Chou, T. C. i Elmquist, J. K. (2002). The need to feed: Homeostatic and hedonic
control of eating. Neuron, 36(2), 199–211.
Sarwer, D.B., Fabricatore, A. N., Jones-Corneille, L .R., Allison, K. C., Faulconbridge, L.N.
i Wadden, T. A. (2008) Psychosocial Issues Following Bariatric Surgery. Primary Psy-
chiatry, 15, 50–55.
Sarwer, D.B., Wadden, T.A., Moore, R.H., Baker, A.W., Gibbons, L.M., Raper, S.E., i Wil-
liams, N.N. (2008). Preoperative eating behavior, postoperative dietary adherence, and
weight loss after gastric bypass surgery. Surgery for Obesity and Related Diseases, 4,
640–646.
Sarwer, D.B. i Heinberg, L. J. (2020). A review of the psychosocial aspects of clinically severe
obesity and bariatric surgery. Am Psychol. 75(2), 252–264. doi: 10.1037/amp0000550.
Sarwer, D.B. i Polonsky, H. M.(2016). The Psychosocial Burden of Obesity. Endocrinology
and Metabolism Clinics of North America, 45(3), 677–688. doi: 10.1016/j.ecl.2016.04.016.
Sarwer, D.B., Wadden, T. A., Ashare, R. L., Spitzer, J. C., McCuen-Wurst, C., LaGrotte,
C., Williams, N. N., Edwards, M., Tewksbury, C., Wu, J., Tajeu, G. I Allison, K. C.
(2021). Psychopathology, disordered eating, and impulsivity in patients seeking bar-
iatric surgery, Surgery for Obesity and Related Diseases; 17(3), 516–524. doi: 10.1016/j.
soard.2020.11.005.
Schachter, S. (1971). Some extraordinary facts about obese humans and rats. American
Psychologist, 26, 2, 129.
Schag, K., Schönleber, J. i Teufel, M. (2013). Food-related impulsivity in obesity and binge
eating disorder: A systematic review. Obesity Reviews, 14, 477–495. doi: 10.1111/
obr.12017.
Schmeichel, B. J., Baumeister, R. F. (2004). Self-regulatory strength. Handbook of Self-Reg
Lation. Research, theory and applications, New York: The Guilford Press.
Schultes, B., Ernst, B., Wilms, B., Thurnheer, M. i Hallschmid, M. (2010). Hedonic hunger
is increased in severely obese patients and is reduced after gastric bypass surgery. The
American Journal of Clinical Nutrition, 92(2), 277–283. doi: 10.3945/ajcn.2009.29007.
Schüz, B., Bower, J. i Ferguson, S. G. (2015). Stimulus control and affect in dietary be -
haviours: An intensive longitudinal study. Appetite, 87, 310–317.
Schwarzer, R. (2001). Social-cognitive factors in changing health-related behavior. Current
Directions in Psychological Science, 10, 47–51.
Schwarzer, R. i Łuszczynska, A. (2005) The role of self-efficacy in health self-regulation.
W. Greve, K. Rothermund i D. Wentura The Adaptive Self: Personality Continuity and
Intentional Self-development. Göttingen, Germany: Hogrefe/Huber, 137–152.
Sekuła, M. i Paśnik K. (2016). Chirurgia bariatryczna skutecznie walczy z otyłością. Lekarz
Wojskowy, 94(4), 347–351.
Sekuła, M. i Paśnik, K. (2017). Ocena skuteczności rękawowej resekcji żołądka w leczeniu
otyłości olbrzymiej, Lekarz Wojskowy, 95(1), 64–67.
Sekuła, M., Boniecka, I. i Paśnik, K. (2019). Bulimia nervosa in obese patients qualified for
bariatric surgery – clinical picture, background and treatment. Videosurgery and Other
Miniinvasive Techniques, 14(3), 408–414. doi: 10.5114/wiitm.2019.81312.168 Bibliografia
Sekuła, M., Boniecka, I. i Paśnik, K. (2018). Ocena zachowań zdrowotnych, żywieniowych
i poczucia własnej skuteczności chorych z otyłością olbrzymią. Psychiatria Polska, 105,
1–13.
Sekuła, M., Jarczewska-Gerc, E., Boniecka, I., Jędrzejewski, E., Paśnik, K. (2019). Osobo-
wość XXL. Właściwości osobowości sprzyjające nadmiernej masie ciała. Polski Przegląd
Chirurgiczny, 91(5), 1–4. doi: 10.5604/01.3001.0013.4177.
Sekuła, M., Kwiatkowski, A. i Paśnik, K. (2020). Znaczenie przedoperacyjnej oceny psy-
chologicznej chorych na otyłość olbrzymią leczonych chirurgicznie. Lekarz Wojskowy,
98(1) 48–52.
Shigaki, C., Kruse, R. L., Mehr, D., Sheldon, K. M., Ge, B., Moore, C. i Lemaster, J. (2010).
Motivation and diabetes self-management. Chronic Illness, 6(3), 202–214.
Silva, M. N., Markland, D., Carraça, E. V., Vieira, P. N., Coutinho, S. R., Minderico, C. S.,
Matos, M. G., Sardinha, L. B. i Teixeira, P. J. (2011). Exercise autonomous motivation
predicts 3-yr weight loss in women. Medicine and Science in Sports and Exercise, 43(4),
728-737. doi: 10.1249/MSS.0b013e3181f3818f. PMID: 20689448.
Simonnet A., Chetboun M., Poissy J., Raverdy V., Noulette J., Duhamel A., Labreuche J.,
Mathieu D., Pattou F., Jourdain M. (2020). LICORN and the Lille COVID-19 and Obe-
sity study group. High Prevalence of Obesity in Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) Requiring Invasive Mechanical Ventilation. Obesity
(Silver Spring), 28(7), 1195–1199. doi: 10.1002/oby.22831
Sjöström, L. (2013). Review of the key results from the Swedish Obese Subjects (SOS) trial
— a prospective controlled intervention study of bariatric surgery. Journal of Internal
Medicine, 273(3), 219–234.
Sjöström L., Lindroos, A. K., Peltonen, M., Torgerson, J., Bouchard, C., Carlsson, B.,
Dahlgren, S., Larsson, B., Narbro, K., Sjöström, C. D., Sullivan, M. i Wedel H. (2004).
Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. New
England Journal of Medicine, 351, 2683–2693.
Sjöström, L., Gummesson, A., Sjöström, C. D., Narbro, K., Peltonen, M., Wedel, H., Carls-
son, L. M. i in. (2009). Effects of bariatric surgery on cancer incidence in obese patients
in Sweden (Swedish Obese Subjects Study): a prospective, controlled intervention trial.
The Lancet Oncology, 10 (7), 653–662.
Sniehotta, F. F., Scholz, U. i Schwarzer, R. (2005). Bridging the intention-behaviour gap:
planning, self-efficacy, and action control in the adoption and maintenance of physical
exercise. Psychology & Health, 20, 143–60.
Sogg, S., Lauretti, J. i West-Smith, L. (2016). Recommendations for the presurgical psy-
chosocial evaluation of bariatric surgery patients. Surgery for Obesity and Related Dis-
eases, 12(4), 731–749.
Sohler, N. L., Jerant, A. i Franks, P. (2015). Socio-psychological factors in the expanded
health belief model and subsequent colorectal cancer screening. Patient Education and
Counseling, 98(7), 901–907.
Staffieri, J. R. (1967). A study of social stereotype of body image in children. Journal of
Personality and Social Psychology, 7(1), 101–104.Bibliografia 169
Stemplewska-Żakowicz, K. (2011). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.
Stoeckel, L. E., Birch, L. L., Heatherton, T., Mann, T., Hunter, C., Czajkowski, S., Savage,
C. R. i in. (2017). Psychological and neural contributions to appetite self‐regulation.
Obesity, 25, 17-S25.
Stewart F., Avenell, A. (2016). Behavioural interventions for severe obesity before and/
or after bariatric surgery: A systematic review and meta-analysis. Obesity Surgery, 26,
1203–1214.
Stice, E., Spoor, S., Ng, J. i Zald, D. H. (2009). Relation of obesity to consummatory and
anticipatory food reward. Physiology and Behavior, 97(5), 551–560.
Still, C. D., Sarwer, D. B. i Blankenship, J. (2014). The ASMBS Textbook of Bariatric Surgery.
Volume 2: Integrative Health. New York: Springer.
Sturm R., Hattori, A. (2013). Morbid obesity rates continue to rise rapidly in the United
States. International Journal of Obesity (London), 37(6), 889–891.
Sturm, R., Ringel, J. S., Andreyeva, T. (2004). Increasing obesity rates and disability trends.
Health Affairs, 23 (2), 199–205.
Su, Y. L. i Reeve, J. (2011). A meta-analysis of the effectiveness of intervention programs de -
signed to support autonomy. Educational Psychology Review, 23, 159–188. doi: 10.1007/
s10648-010-9142-7.
Suehs, B. T., Kamble, P., Huang, J., Hammer, M., Bouchard, J., Constantino, M. E. i Renda, A.  
(2017). Association of obesity with healthcare utilization and costs in a Medicare pop-
ulation. Current Medical Research Opinion, 33, 2173–2180.
Szczygieł, D. i Kadzikowska-Wrzosek, R. (2014). Emocje a zachowania żywieniowe – prze-
gląd badań. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 86.
Szeliga, J., Wyleżoł, M., Major, P., Budzyński, A., Binda, A., Proczko-Stepaniak, M., Bo-
niecka, I., Matłok, M., Sekuła, M., Kaska, Ł., Myśliwiec, P., Szewczyk, T., Możański,
M., Kowalski, G., Pesta, W., Lisik, W., Michalik, M., Lewandowski, T., Paśnik, K. Me-
tabolic and Bariatric Surgery Chapter of the Association of Polish Surgeons. Bariatric
and metabolic surgery care standards. Wideochirurgia i Inne Techniki Małoinwazyjne,
15(3), 391–394. doi: 10.5114/wiitm.2020.97935. Epub 2020 Aug 5. PMID: 32904635;
PMCID: PMC7457194.
Święcicki, Ł. i Gałecki, P. (2015). American Psychiatric Association. Desk Reference to the
Diagnostic Criteria From DSM-5. Wrocław: Edra.
Tangney, J. P., Baumeister, R. F. i Boone, A. L. (2004). High Self‐Control Predicts Good
Adjustment, Less Pathology, Better Grades, and Interpersonal Success. Journal of Per-
sonality, 72, 271–324. doi: 10.1111/j.0022-3506.2004.00263.x.
Tarnowski, W. i Jaworski, P. (2018). Operacje bariatryczne w praktyce. Gastroenterologia
Kliniczna, 10(3), 93–101.
Teixeira P. J., Carraça, E. V., Marques, M. M., Rutter, H., Oppert, J. M., De Bourdeaudhuij,
I., Lakerveld, J. i Brug, J. (2015). Successful behavior change in obesity interventions
in adults: a systematic review of self-regulation mediators. BMC Med., 16, 13–84. doi:
10.1186/s12916-015-0323-6. PMID: 25907778; PMCID: PMC4408562.170 Bibliografia
Teixeira, P. J., Going, S. B., Sardinha, L. B. i Lohman, T. G. (2005). A review of psychosocial
pre-treatment predictors of weight control. Obesity Review, 6, 43–65.
Teixeira, P, Patrick, H. i Mata, J. (2011) Why we eat what we eat: The role of autono -
mous motiva- tion in eating behaviour regulation. Nutrition Bulletin, 36, 102–107. doi:
10.1111/j.1467– 3010.2010.01876.x.
Thomas, E. A., Bechtell, J. L., Vestal, B. E., Johnson, S. L., Bessesen, D. H., Tregellas, J. R.
i Cornier, M. A. (2013). Eating-related behaviors and appetite during energy imbalance
in obese-prone and obese-resistant individuals. Appetite, 65, 96–102.
Tibor, P. i Palfai, M. (2002). Action–state orientation and the self-regulation of eating behavior.
Eating Behaviors, 3(3), 249–259, ISSN 1471-0153. doi: 10.1016/S1471-0153(02)00068-
5. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471015302000685.
Tiszczenko, E. M., Surmach, M. J. i Piecewicz-Szczęsna B. (2009). Health behaviors as an
essential health factor. Zdrowie Publiczne, 119(1), 86–89.
Tsukayama, E., Duckworth, A. L. i Kim, B. (2012). Resisting everything except temptation:
Evidence and an explanation for domain–specific impulsivity. European Journal of
Personality, 26(3), 318–334.
Tsukayama, E., Duckworth, A. L. i Kim, B. E. (2013). Domain-specific impulsivity in
school-age children. Developmental Science, 16, 879–893.
Tuomisto, H. L. i Teixeira de Mattos, M. J. (2011). Environmental impacts of cultured meat
production. Environmental Science and Technology, 45(14), 6117–6123.
Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie.
Ulen, C. G., Huizinga, M. M., Beech, B. i Elasy, T. A. (2008). Weight regain prevention.
Clin Diabetes 26(3), 100–113. doi: 10.2337/ diaclin.26.3.100 5.
Uemura, M., Hayashi, F., Ishiokac, K., Ihara, K., Yasuda, K., Okazaki, K., Omata, J., Su-
zutani, T., Hirakawa, Y., Chiang, C., Aoyama, A. i Ohiraz, T. (2019). Obesity and men-
tal health improvement following nutritional education focusing on gut microbiota
composition in Japanese women: a randomised controlled trial. European Journal of
Nutrition, 58, 3291–3302.
Van Dillen, L. F., i Andrade, J. (2016). Derailing the streetcar named desire. Cognitive dis-
tractions reduce individual differences in cravings and unhealthy snacking in response
to palatable food. Appetite, 96, 102–110.
Van den Bos, R. i De Ridder, D. (2006). Evolved to satisfy our immediate needs: Self-control
and the rewarding properties of food. Appetite, 47, 24–29.
Van Hout, G. C., Verschure, S. K. i Van Heck, G. L. (2005). Psychosocial predictors of
success following bariatric surgery. Obesity Surgery, 15(4), 552–560.
Van Strien, T. (2020). Dieting and Overeating. Handbook of Eating and Drinking: Inter-
disciplinary Perspectives, 1237–1257.
Verstuyf, J., Heather, P., Vansteenkiste, M. i Teixeira, P. (2012) Motivational dynamics of
eating regulation: A self-determination theory perspective. The International Journal
of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 99.21.10.1186/1479-5868-9-21.
Vohs, K. D. i Baumeister, R. F. (2004). Understanding self-regulation. Handbook of Self-Reg-
ulation, 19.Bibliografia 171
Vohs, K. D. i Schmeichel, B. J. (2011). Self-regulation: How and why people reach (and fail
to reach) their goals. In The Self, 139–162. doi: 10.4324/9780203818572.
Wadden, T. A. i Bray, G. A. (2018). Handbook of Obesity Treatment (2nd Edition). New
York: Guilford Press.
Wansink, B., Painter, J. E., Lee, Y. K. (2006). The office candy dish: proximity’s influence
on estimated and actual consumption. International Journal of Obesity, 30(5), 871–875.
Wansink, B., Painter, J. E. i North, J. (2005). Bottomless bowls: why visual cues of portion
size may influence intake. Obesity Research, 13(1), 93–100.
Warziski, M. T., Sereika, S. M., Styn, M. A. i in. (2008). Changes in self-efficacy and di -
etary adherence: the impact on weight loss in the PREFER study. Journal of Behavioral
Medicine, 31, 81–92. doi: 10.1007/s10865-007-9135-2
Wąsowski, M., Walicka, M. i Marcinowska-Suchowierska, E. (2013). Otyłość – definicja,
epidemiologia, patogeneza. Postępy Nauk Medycznych, 25(4), 301–306.
Weinstein, N. D. (1980). Unrealistic optimism about future life events. Journal of Persona-
lity and Social Psychology, 39, 5, 806–820.
Wieczorkowska-Wierzbińska, G. (2011). Psychologiczne ograniczenia. Warszawa: Uniwer-
sytet Warszawski.
Williams, G., Deci, E. L. i Ryan R. M. (1998). Building health-care partnerships by support-
ing autonomy: Promoting maintained behavior change and positive health outcomes.
W: A. L. Suchman, P. Hinton-Walker, R. Botelho (red.), Partnerships in healthccare:
Transforming relational process (s. 67–87). Rochester: University of Rochester Press.
Williams, G. C., Gagné, M., Ryan, R. M. i Deci, E. L. (2002). Facilitating autonomous
motivation for smoking cessation. Health Psychology, 21, 40–50.
Williams, G., Freedman, Z. i Deci, E. L. (1998). Supporting autonomy to motivate glucose
control in patients with diabetes. Diabetes Care, 21, 1644–1651.
Wills, T. A., Walker, C., Mendoza, D. i Ainette, M. G. (2006). Behavioral and emotional
self-control: Relations to substance use in samples of middle and high school students.
Psychology of Addictive Behaviors, 20(3), 265–278. doi: 10.1037/0893-164X.20.3.265.
Wing, R. R. i Phelan, S. (2005). Long-term weight loss maintenance. American Journal of
Clinical Nutrition, 82, 1, 222–225. doi: 10.1093/ ajcn/82.1.222S 6.
Wnuk, S. i Du, C. (2017). Mindfull Eating for Severe Obesity. Psychiatric Care in Severe
Obesity. Springer International Publishing, 231–244.
World Health Organization, 2021, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
obesity-and-overweight (dostęp: 11.08.2023).
World Health Organization (WHO). Strona internetowa: https://www.who.int/health-top-
ics/obesity#tab=tab_1 (dostęp: 1.06.2023).
Wu, S. F, Lee, M. C, Liang, S. Y, Lu, Y. Y, Wang, T. J. i Tung, H. H. (2011). Effectiveness of
a self-efficacy program for persons with diabetes: a randomized controlled trial. Nursing
and Health Sciences, 13(3), 335–343.
Wyleżoł, M., Paśnik, K., Dąbrowiecki, S., Głuszek, S., Michalik, M., Strzelczyk, J. i Stanow-
ski, E. (2009). Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej. Videosurgery
and Other Miniinvasive Techniques, 4, 1.172 Bibliografia
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P. i Śliwińska, M. (1998). Inwentarz osobowości NEO-
-FFI Costy i McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
Zuraikat, F. M., Smethers, A.D. i Rolls, B. J. (2020). The Influence of Portion Size on
Eating and Drinking. Handbook of Eating and Drinking. Springer, Cham. doi:
10.1007/978-3-030-14504-0_129.
Życińska, J. (2017). Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych. Warszawa: PWN.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bulimia od A do Z. Kompendium wiedz...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Jedzenie pod wpływem emocji

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Psychologiczne aspekty nadwagi i ot...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Nadwaga, otyłość i psychologia. Zas...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Wybrane zagadnienia psychodietetyki...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Otyłość dziecięca z perspektywy dzi...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Relaks akademicki. Przykłady działa...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Najczęściej kupowane