• Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie

Doświadczenia człowieka w zdrowiu i w chorobie

 • Autor: Ewa Zasępa redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-15-1
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 308/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 66.00 zł

  59.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 59.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Każdy człowiek w najgłębszym wymiarze przeżywa swoje życie w indywidualny i charakterystyczny dla siebie sposób. Ma swoją jedyną jego interpretację. Ale niekiedy, aby lepiej rozumieć swoje doświadczenia, zwłaszcza te trudne potrzebuje wsparcia lub nawet informacji, jak inni je przeżywają i radzą sobie z nimi. Może mu to pomóc trafniej oceniać swoją sytuację i mieć nadzieję na pomyślne jej rozwiązanie. Dlatego wydaje się ważne, aby przedstawiać w literaturze przedmiotu dane dotyczące doświadczeń człowieka znajdującego się w różnych sytuacjach życiowych. Dane te mogą mieć ostać studiów przypadku, metaanalizy wyników badań oraz wyników badań empirycznych. Te dane są też ważne dla innych osób, które są związane czy to na drodze osobistych relacji, czy też profesjonalnej pomocy z osobą przeżywającą trudne doświadczenia. Pomagają ją lepiej zrozumieć i skuteczniej pomóc. Biorąc te fakty pod uwagę, autorzy mają nadzieję, że ich prace będą pomocne w zrozumieniu doświadczeń człowieka, tak zdrowego jak i chorego, i przyczynią się do udzielania mu jak najskuteczniejszej pomocy.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Doświadczenia rodzinne i rodzicielskie


Rozdział 1. Doświadczenia rodzicielskie a jakość życia w dorosłości [Lucyna Bakiera]
Rozdział 2. Cechy osobowości a nadzieja podstawowa i jakość związku małżeńskiego kobiet po 50. roku życia [Maria Jankowska]

Część II. Doświadczanie czasu, trudu istnienia i sensu życia


Rozdział 1. Co nas nie zabije, to nas osłabi, czyli o tragicznych bohaterach trudnych sytuacji [Irena Pospiszyl]
Rozdział 2. Postawy wobec czasu a poczucie sensu życia w różnych grupach wiekowych [Ewa Zasępa, Angelika Kiełczewska]
Rozdział 3. Test Rorschacha jako metoda ukazująca ludzkie doświadczanie świata. Źródła atrakcyjności plam atramentowych [Anna Hunca-Bednarska]
Rozdział 4. Znaczenie religijnych sposobów radzenia sobie u osób przewlekle chorych somatycznie [Ewa Zasępa]

Część III. Doświadczanie choroby i niepełnosprawności bliskich osób w rodzinie

Rozdział 1. Doświadczanie choroby osób bliskich. O poczuciu koherencji i stylach radzenia sobie dorosłych dzieci rodziców osób z zespołem otępiennym [Justyna Wysocka, Lidia Zabłocka-Żytka]
Rozdział 2. Problemy egzystencjalne w późnym stadium choroby nowotworowej [Bogusław Stelcer]
Rozdział 3. Doświadczanie choroby nowotworowej a jakość życia rodziców [Joanna Matuszczak-Świgoń]

Część IV. Doświadczanie choroby i niepełnosprawności dziecka

Rozdział 1. Kiedy nienarodzone dziecko jest chore. Doświadczenie wywołane niepomyślną diagnozą u nienarodzonego dziecka  [Agnieszka Chmiel-Baranowska]
Rozdział 2. Macierzyństwo jako kategoria doświadczenia biograficznego matek dzieci z niepełnosprawnością [Ewelina J. Konieczna]
Rozdział 3. Doświadczanie intensywności postawy religijnej a wypalenie sił u rodziców dzieci z autyzmem [Magdalena Kucharzyk, Wojciech Otrębski]

Część V. Doświadczenia osób uzależnionych i chorych psychicznie

Rozdział 1. Osobowość depresyjna a ryzyko samobójcze u osób uzależnionych od alkoholu. Badania na gruncie teorii biegunowości doświadczenia [Marcin Sękowski, Ewa Wojtynkiewicz]
Rozdział 2. Wskaźniki w Teście Rorschacha towarzyszące depresji i manii [Tomasz Matracki]

Dr hab. Maria Ryś, prof. uczelni:

Recenzowana książka jest odpowiedzią na ważne i trudne pytania, które ze szczególną ostrością stawiane są w ostatnim czasie, w świecie dotkniętym doświadczeniami choroby, pandemii, rozbieżnych informacji, a nieraz poczucia osamotnienia. Treści zamieszczone w monografii wskazują na złożoność zjawisk dotyczących postrzegania rzeczywistości i jej przeżywania, zwłaszcza w doświadczaniu choroby czy niepełnosprawności. (…) Należy podkreślić, że Autorzy podjęli się opracowania bardzo ważnych tematów. Zaprezentowana została literatura obszerna i bogata w treść, a wyakcentowanie wielu zagadnień istotnych z punktu widzenia problemów podejmowanych w publikacji stanowi dowód dobrej znajomości problematyki.

Ewa Zasępa
Dr hab., profesor APS, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży, Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zainteresowania naukowe są skoncentrowane wokół psychologii klinicznej, w tym szczególnie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychologii klinicznej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Brała udział w wielu polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Jest autorką wielu artykułów, a także kilku monografii.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane