• Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia

Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia

 • Autor: Edyta Janus
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-220-4
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 182/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  45.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 45.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorka przedstawiła psychologię w kontekście aplikacyjnym, specyficznym dla prowadzenia procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się przede wszystkim do budowania właściwej relacji z uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym zrozumieniu, właściwej komunikacji wpisującej się w podejście Person-Centered Practice. Ważnym elementem publikacji jest także ukazanie problematyki udzielania wsparcia społecznego osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych.

Wykonywanie zawodu terapeuty wymaga również dbałości o własne zasoby psychiczne poprzez profilaktykę wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze stresem czy zarządzanie energią własną. Wiedza psychologiczna podlega ciągłej aktualizacji, pojawiają się nowe subdyscypliny. Jednym z celów niniejszej książki jest wykazanie możliwości stosowania w działaniach terapeutycznych stosunkowo nowej subdyscypliny psychologii – psychologii pozytywnej.

Książka zainteresuje terapeutów zajęciowych, niezależnie od ich miejsca zatrudnienia, dla których wiedza z zakresu psychologii wydaje się być kluczowa dla powodzenia realizowania procesu terapii zajęciowej. Adresatami zawartych w niej treści są także członkowie zespołu interdyscyplinarnego, w szczególności lekarze, pielęgniarki, psychologowie czy fizjoterapeuci, dla których interesujące może być poznanie specyfiki pracy terapeutów zajęciowych oraz nabycie wiedzy dotyczącej kierunku zmian dokonujących się w ramach profesjonalizacji zawodu terapeuty, które są zorientowane na dostosowanie do europejskich i światowych standardów. Publikacja może stanowić źródło informacji dla studentów kierunku terapia zajęciowa, którzy dopiero rozpoczną swoją karierę zawodową.

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Miejsce psychologii w praktyce terapii zajęciowej

1.1. Rewizja rozumienia terapii zajęciowej w Polsce
1.2. Zadania terapeuty zajęciowego w pracy z różnymi typami klientów
1.3. Znaczenie posiadania podstawowej wiedzy psychologicznej w pełnieniu roli terapeuty zajęciowego

Rozdział 2. Podejście skoncentrowane na osobie (Person-Centered Practice) jako podstawa relacji terapeutycznej

2.1. Podstawowe założenia psychologii humanistycznej
2.2. Czynniki determinujące skuteczność terapii wg Carla Rogersa
2.3. Podejście Person-Centered Practice w terapii zajęciowej

Rozdział 3. Komunikacja w procesie terapii zajęciowej

3.1. Istota komunikacji interpersonalnej
3.2. Komunikacja werbalna
3.2.1. Sztuka słuchania
3.2.2. Sztuka zadawania pytań
3.2.3. Korzystanie z milczenia
3.3. Komunikacja niewerbalna
3.4. Komunikacja w procesie ustalania celów terapeutycznych
3.5. Metody udzielania informacji zwrotnych dotyczących postępów w terapii
3.6. Komunikacja z rodziną uczestnika terapii

Rozdział 4. Udzielanie wsparcia społecznego

4.1. Definiowanie wsparcia społecznego
4.2. Rodzaje wsparcia społecznego
4.3. Znaczenie wsparcia społecznego dla osoby znajdującej się w sytuacji trudnej
4.3.1. Utrata zdrowia jako sytuacja trudna
4.3.1.1. Niepełnosprawność nabyta
4.3.1.2. Choroba
4.3.2. Niepełnosprawność wrodzona
4.3.3. Zaburzenia psychiczne
4.3.4. Wykluczenie i zagrożenie wykluczeniem społecznym
4.3.4.1. Bezdomni
4.3.4.2. Seniorzy
4.3.4.3. Dzieci i młodzież z rodzin zagrożonych ubóstwem i patologiami
4.3.4.4. Inne grupy

Rozdział 5. Psychologia pozytywna w terapii zajęciowej

5.1. Dlaczego psychologia pozytywna?
5.2. Od pesymizmu do optymizmu
5.3. Nadzieja
5.4. Inteligencja emocjonalna w pracy terapeuty
5.5. Wzrost potraumatyczny

Rozdział 6. Dbanie o zasoby terapeuty zajęciowego

6.1. Radzenie sobie ze stresem
6.1.1. Asertywność jako sposób na obronę swojego terytorium psychologicznego
6.1.2. Model zarządzania energią własną
6.2. Profilaktyka wypalenia zawodowego
6.2.1. Charakterystyka wypalenia zawodowego
6.2.2. Superwizja
6.2.3. Grupy Balinta
6.2.4. Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym – work-life balance

Podsumowanie

Bibliografia

dr hab. Katarzyna Popiołek, prof. Uniwersytetu SWPS:

Terapia zajęciowa w Polsce jest od wielu lat w fazie stagnacji. Rzeczą konieczną jest tchnięcie w nią nowego ducha poprzez wykorzystanie światowych trendów funkcjonujących w tej dziedzinie (…). W ten właśnie nurt świetnie wpisuje się przedstawiona mi do recenzji książka Edyty Janus. Przedstawiona mi do recenzji książka Edyty Janus stanowi kompendium wiedzy psychologicznej potrzebnej terapeucie zajęciowemu, a także dostarcza praktyczne wskazania do jej wykorzystania w pracy. Autorka dokonała bardzo trafnego wyboru treści, opierając się zarówno na klasycznych, jak i najnowszych rozwiązaniach, jakie można znaleźć w literaturze. Na szczególną uwagę zasługuje przystępna forma przekazywania informacji o skomplikowanych procesach, logiczna i czytelna struktura całości książki sprawiającą, że czytelnik nie gubi się w wielości przekazywanych zagadnień, lecz wręcz przeciwnie układają mu się one w klarowny system. (…) Książkę uważam za niezwykle interesującą, napisaną kompetentnie i bardzo potrzebną nie tylko terapeutom zajęciowym, ale także innym czytelnikom zainteresowanym psychologią, zwłaszcza pomocą psychologiczną.

dr hab. Aneta Bac:

Książka jest niewątpliwie pierwszym tego typu opracowaniem na rynku polskim, dającym doskonałą podstawę do nabycia wiedzy z zakresu psychologii w terapii zajęciowej. W sposób logiczny i uporządkowany, omawia poszczególne problemy psychologii w odniesieniu do praktyki terapeuty zajęciowego, przedstawiając nie tylko podstawy wiedzy czy klasyczne kanony postępowania, lecz również odnosząc się do najnowszej wiedzy z zakresu psychologii, jaką bez wątpienia jest psychologia pozytywna. Niezwykle cenny jest fakt, iż Autorka odniosła całe opracowanie do kompetencji terapeuty zajęciowego zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej i Światowej Federacji Terapii Zajęciowej (WFOT).

Edyta Janus
dr habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie socjologia, prof. AWF, magister psychologii, magister socjologii, absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH), trener szkoleniowiec. Profesor w Instytucie Nauk Stosowanych na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. O kilku lat zaangażowana w rozwijanie w Polsce nowoczesnej terapii zajęciowej oraz badanie i opisywanie specyfiki wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego. Certyfikowany Teacher Training in Occupational Therapy Theory, Practice and Education. Wiedzę i umiejętności z zakresu terapii zajęciowej nabywała w placówkach krajowych, a także w Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane