Psychologia, pedagogika

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Wybrane uwarunkowania jakości życia...

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zesp...

Autorka podejmuje problem jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa, wpisując się w tym samym w nurt badań coraz częściej podejmowanych przez psychologów i pedagogów specjalnych, zajmujących się funkcjonowaniem psychospołecznym rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Errata..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

Arteterapia i warsztaty edukacji tw...

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

W pierwszej części książki dokonano analizy zjawiska kreacji plastycznej z perspektywy możliwości stosowania jej w psychoterapii i edukacji. Następnie (w rozdziałach 2 i 3) przedstawiono charakterystykę działań arteterapeutycznych i warsztatowych z zakresu edukacji twórczej, które w największym stopniu z wszystkich działań o charakterze psychoterapeutycznym oraz edukacyjnym bazują na kreacji. Poza pogłębioną charakterystyką tych dziedzin, w rozdziale 4 przedstawiono ich porównanie pod względem k..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

Zaangażowane rodzicielstwo a autokr...

Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych

W książce przedstawiono teoretyczną i empiryczną analizę rodzicielstwa, ujmowanego głównie z perspektywy funkcjonowania dorosłych. Przyjęto, iż rodzice zmieniają się podejmując działania opiekuńcze i wychowawcze wobec dziecka, a zmiany te mogą mieć charakter rozwojowy. Przeniesienie uwagi z wychowawczych aspektów rodzicielstwa na doświadczenia dorosłych wpisuje się w nurt badań nad rozwojem człowieka dorosłego w kontekście rodziny, któremu w monografii towarzyszy wizja człowieka kreującego swoje..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego...

Szkoła bez agresji. Od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wy...

Książka przeznaczona jest dla podwójnego odbiorcy. Łączy wymagania stawiane monografii naukowej z ujęciem popularyzatorskim, przeznaczonym do szerszej rzeszy odbiorców. Adresowana jest zarówno do dydaktyków, jak i studentów oraz nauczycieli polonistów w dobie reformy, z myślą o maturze 2015 roku. Jednak jej szczególna wartość polega na pokazaniu nauczycielom i wychowawcom sposobu na eliminowanie agresji i patologii wśród młodzieży. W ramach nowych pomysłów wniesionych do nauki, publikacja pre..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Wartość systemów e-learningowych w ...

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Książka jest próbą spojrzenia na podmioty edukacyjne przez pryzmat systemu e-learningowego rozumianego jako zbiór kluczowych elementów występujących na trzech płaszczyznach: merytoryczno-metodologicznej, informatycznej i organizacyjno-ekonomicznej, oraz przez pryzmat procesów zachodzących w organizacji, które są podstawowym mechanizmem tworzenia wartości...

13.00 zł 52.00 zł Cena netto: 12.38 zł

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze, jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach życia: od przemian cywilizacyjnych, przez postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczn..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność  za wychowanie i edukację dzieci?

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

Rodzice nauczyciele media. Kto ponosi odpowiedzialność za wychowanie ...

Zaletą książki jest przejrzystość, przystępność i spójność, co nie jest łatwe w książkach pisanych pod redakcją. Niewątpliwym atutem są liczne opisy z praktyki Autorów, raporty z badań, przykłady bajek, utworów literackich, opisy zabaw, wskazówki dla rodziców i nauczycieli...

11.25 zł 45.00 zł Cena netto: 10.71 zł

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania

Zachowania agresywne dzieci i młodz...

Zachowania agresywne dzieci i młodzieży. Uwarunkowania oraz możliwości...

prof. dr. hab. Kazimierz Pospiszyl: Praca zawiera szerokie i ciekawe spojrzenie na uwarunkowania i dynamikę zjawiska agresji u dzieci i młodzieży. Wielu autorów z różnych punktów widzenia, zarówno przez pryzmat wyników badań empirycznych, jak i poprzez próby stworzenia wartościowych konceptualizacji stara się wyjaśnić mechanizmy powstawania i funkcjonowania tego niepokojącego zjawiska. Dotykowym atutem recenzowanej pracy jest to, że zawiera ona także prace autorów zagranicznych, przez co niep..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Funkcjonowanie współczesnych młodyc...

Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie

Publikacja obrazuje kluczowe problemy młodych Polaków z perspektywy współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Ogromna skala zmian zachodzących w kontekście życia skutkuje przemianami funkcjonowania młodych ludzi, niekiedy bardzo drastycznymi i niepokojącymi z punktu widzenia ich dobrostanu. Współcześnie młodzi ludzie doświadczają różnorodnych problemów związanych z wchodzeniem w dorosłość, których nie napotkały starsze generacje. Toteż bywa, że młoda osoba często pozostaje sama wobec trud..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Gwałtowny przyrost wiedzy, nieustająca konkurencja o pracę i pozycję zawodową oraz wiele innych zjawisk, zmuszają ludzi do zapamiętywania coraz większej ilości informacji. Dynamizm zachodzących zmian nie pozwala na odkładanie nauki na później. Konieczne jest wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji. Kluczowego znaczenia nabiera nie tylko sam proces permanentnego uczenia się, którego założenia dobrze oddaje idea programu „uczenie się przez całe życie” (life-long learning), ale również trwał..

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Jakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie?Oto lektura dla rodziców, którzy nie chcą wychowywać groźbami i karami, ale wiedzą też, że tak zwane wychowanie bezstresowe prowadzi donikąd.Jesper Juul proponuje cztery podstawowe wartości, które pozwolą dorosłym rozwinąć naturalny autorytet i bez przemocy sprawować władzę w rodzinie.Jesper Juul to peda..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest po...

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

DLACZEGO POTRZEBNA JEST NAM I NASZYM DZIECIOM?Czy agresja u dzieci jest zła? Jak należy na nią reagować? Jak uczyć dzieci radzenia sobie z silnymi emocjami? Co robić, gdy rodzeństwo ze sobą walczy?Niemal wszyscy zgodnie potępiają agresję i próbują ją wyeliminować z przedszkoli i szkół. Czy słusznie?Agresja u dzieci nie jest przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Ich obowiązkiem jest zrozumienie tego przekazu i nauczenie dzieci radzenia sobie z emocjami w kon..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Nastolatki. Kiedy kończy się wychow...

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole? Jak reagować na łamanie ustalonych reguł?Co robić, kiedy dom zamienia się w hotel? Jak odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę?Gdy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie, twierdzi Jesper Juul.Niestety, właśnie wtedy wielu rodziców próbuje w pośpiechu nadrabiać zaległości wychowawcze i..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

    „Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga nie jest kolejną techniką porozumiewania się ani sposobem wywierania wpływu na ludzi. To podejście pełne zrozumienia i szacunku dla człowieka. Pokazuje, jak poprzez dialog i empatię nawiązać prawdziwy kontakt z drugą osobą i wspierać się we wspólnym życiu.”    Zofia Aleksandra ŻUCZKOWSKA, pedagog i certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy    „Na konkretnych przykładach Marshall Rosenberg poka..

29.61 zł 32.90 zł Cena netto: 28.20 zł

Wychowanie bez nagród i kar

Wychowanie bez nagród i kar

Wychowanie bez nagród i kar

Książka wybitnego amerykańskiego psychologa może zaskoczyć rodziców przyzwyczajonych do tradycyjnych poglądów na temat wychowania i dyscypliny. Powołując się na dziesiątki fachowych badań, autor demonstruje negatywne skutki kontrolowania dzieci za pomocą nagród, pochwał i kar. Co ważniejsze, demonstruje także, jak niszcząca dla dziecięcej psychiki jest warunkowa akceptacja, tak zwana miłość odmawiana, zależna od tego, czy dziecko spełnia oczekiwania rodziców.Jest ona częstym środkiem wymuszania ..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 29.91 zł

Pokazuje 406 do 420 z 516 (35 Stron)