Psychologia, pedagogika

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, s...

Patologia fonoholizmu. Przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dziec...

W XXI wieku informatyka i cyfryzacja objęły wszystkie dziedziny życia na świecie. Komputery, internet, telefony komórkowe opanowały nie tylko matematykę i informatykę, ale też inne nauki. Nastąpił ogromny postęp technologiczny w gromadzeniu, opracowywaniu i popularyzowaniu informacji i wiedzy. Nie ma już chyba dziedziny nauki, ekonomii czy gospodarki, która nie stosuje dzisiaj nowych technologii komunikowania się w cyberprzestrzeni. W 2011 roku było w Polsce więcej telefonów komórkowych niż m..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. ...

Przedsiębiorczość na czas kryzysu. Szkice psychologiczne

Zaradność człowieka w warunkach kryzysu jest szczególnie ciekawym przedmiotem badań psychologicznych, ponieważ jest wyrazem zdolności człowieka do przekraczania barier i granic do pokonywania własnych słabości, odkrywania w sobie nieznanych źródeł siły i pomysłowości. To jakby zaradność wyższej próby, ponieważ zachowanie się człowieka jest wystawione na próbę w związku ze wzrostem ryzyka straty większej niż by to miało miejsce w sytuacji normalnej. Lektura szkiców psychologicznych powinna być..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar str...

Postawy wobec pieniędzy. Pomiar struktura determinanty

Jest to bardzo interesująca, świetnie napisana książka, dotycząca stosunku człowieka do pieniędzy. Autorka przedstawia w niej opracowane przez siebie standardowe narzędzia kwestionariuszowe (służące do pomiaru postaw wobec pieniędzy oraz zachowań i cech finansowych), które z pewnością będą wykorzystywane w wielu dalszych badaniach. Czy gospodarując prywatnymi pieniędzmi, ludzie stosują kreatywną księgowość? Czy kryzys ekonomiczny zmienia postawy wobec pieniędzy? Dlaczego jedni zarządzają swoi..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu

Wybrane zagadnienia psychologii alk...

Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu

prof. dr hab. Lucyna Golińska: Publikacja dotyczy różnorakich aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnienie specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych. Pojawia się w niej kwestia zasadności używania określenia syndrom DDA, a jednocześnie interesujące badania dotyczące deficytów w zakresie regulacji em..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarn...

Oblicza otyłości. Interdyscyplinarne ujęcie

Czy to prawda, iż osoba otyła jest leniwa, marudna, niezdyscyplinowana? A może jest łagodna i pogodna? Czy zajadanie stresu prowadzi do nadwagi? Czy każde dziecko otyłe staje się otyłym dorosłym? Czy tycie w okresie dorastania jest naturalne? Jak pomóc osobie otyłej schudnąć? Książka ta stawia te i podobne pytania, starając się na nie odpowiedzieć w sposób zrozumiały,  zarówno dla psychologów, dietetyków czy lekarzy (i studentów tych kierunków), jak i rodziców oraz innych osób, którym problem ot..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci

Wychowanie i wspieranie rozwoju mał...

Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci

Zmiana ustawodastwa spowodował, że sześciolatki opuszczają przedszkola i rozpoczynają naukę w szkole. Decyzja ta nie pozostała jednak bez konsekwencji, mianowicie powszechną praktyką stało się kierowanie coraz młodszych dzieci (już dwuletnich) pod opiekę przedszkoli i różnego typu placówek spełniających kryteria oświaty. Ta sytuacja powoduje z kolei konieczność stworzenia od podstaw programów wychowania i wspierania rozwoju dla bardzo małych dzieci, tych które do tej pory pozostawały pod opie..

9.25 zł 37.00 zł Cena netto: 8.81 zł

Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

Świat w obrazach u osób po udarach ...

Świat w obrazach u osób po udarach mózgu

Książka została przygotowana z myślą o osobach zaangażowanych w rozwój wiedzy o mózgowych mechanizmach funkcjonowania człowieka w normie i w patologii, jak również działających w praktyce klinicznej z pacjentami neurologicznymi...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych

Filmoterapia w edukacji i terapii d...

Filmoterapia w edukacji i terapii dzieci i młodzieży szkolnej oraz dor...

Ta książka to obowiązkowa lektura wszystkich specjalistów, szukających nowych metod pracy z ludźmi, wzbogacających warsztat swojej pracy, ale to również osobisty terapeuta miłośników filmu, dzięki któremu terapię możemy poprowadzić sobie sami w zaciszu domowego ogniska. Książka,  pierwsza i jedyna dotychczas na polskim rynku propozycja wydawnicza całkowicie poświęcona filmoterapii, opisuje tę formę pomocy niezwykle szczegółowo, w pierwszej części skupiając się na zagadnieniach teoretycznych, ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Metapamięć. Perspektywa psychologiczna i kliniczna

Metapamięć. Perspektywa psychologic...

Metapamięć. Perspektywa psychologiczna i kliniczna

Książka prezentuje oryginalną i ważną problematykę metapamięci na bazie znakomitej analizy najnowszej literatury przedmiotu. Autorka pokazuje zróżnicowane aspekty dysfunkcji metapamieci w zaburzeniach takich jak anozognozja, choroba Alzheimera, Parkinsona, demencja, zespół Korsakowa, oraz zaburzeń psychotycznych i afektywnych z uwzględnieniem neuropatomechanizmu. Książka dostępna w wersji e-book  ..

27.00 zł 30.00 zł Cena netto: 25.71 zł

Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym całkowitą jej problematykę. We współczesnych krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowadzona w ramach instytucji państwa lub przynajmniej we współpracy z tymi instytucjami, zachodzi więc potrzeba formalnego uregulowania działalności instytucji świadczących pracę socjalną i inne rodzaje pomocy społecznej.  Publikacja odpowiada na rosnącą potrzebę informacji i wiedzy społeczeństwa związaną z zagadnieniami pr..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych

Między wyborem a przymusem. Rodzina...

Między wyborem a przymusem. Rodzina a sposób radzenia sobie w różnych ...

Autorka na podstawie zaprezentowanych w monografii wyników badań własnych rozpoznała procesy, które zostają uruchomione w systemie rodziny w związku z wydarzeniami normatywnymi i nienormatywnymi, pożądanymi z punktu widzenia rozwoju rodziny i jej członków, jak i niepożądanymi, zagrażającymi patologizacją życia rodziny i jednostek (dorosłych i dzieci). Wskazuje także zasoby tkwiące w systemie rodziny przydatne w rozwiązaniu różnych sytuacji trudnych, a szczególnie na bliskie, nasycone dodatnimi e..

9.00 zł 45.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają się w perły

Pozytywne skutki doświadczeń trauma...

Pozytywne skutki doświadczeń traumatycznych czyli kiedy łzy zamieniają...

Trauma (uraz psychiczny), do jakiej dochodzi w reakcji na wydarzenia lub sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu człowieka, na ogół wiąże się z różnymi negatywnymi konsekwencjami i zaburzeniami. Tymczasem książka pokazuje, że w wyniku doświadczonej traumy może pojawić się wiele pozytywnych zmian, które składają się na fenomem potraumatycznego wzrostu. Te pozytywne zmiany przejawiają się w poprawie relacji z innymi, większym docenianiu życia, dokonanych przewartościowaniach w sferze duchowej, wyższe..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie

Pełnienie ról rodzicielskich wobec ...

Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektu...

Autorka prezentuje modele rodziny zdrowej i rodziny dysfunkcjonalnej oraz fazy zmian w życiu rodziny związane z pojawieniem się w niej dziecka, także niepełnosprawnego. Szczególnie starannej analizie poddano wpływ niepełnosprawności intelektualnej dziecka na system rodziny...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa

Wybrane uwarunkowania jakości życia...

Wybrane uwarunkowania jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zesp...

Autorka podejmuje problem jakości życia rodziców dzieci i młodzieży z zespołem Downa, wpisując się w tym samym w nurt badań coraz częściej podejmowanych przez psychologów i pedagogów specjalnych, zajmujących się funkcjonowaniem psychospołecznym rodzin dzieci z niepełnosprawnością. Errata..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

Arteterapia i warsztaty edukacji tw...

Arteterapia i warsztaty edukacji twórczej

W pierwszej części książki dokonano analizy zjawiska kreacji plastycznej z perspektywy możliwości stosowania jej w psychoterapii i edukacji. Następnie (w rozdziałach 2 i 3) przedstawiono charakterystykę działań arteterapeutycznych i warsztatowych z zakresu edukacji twórczej, które w największym stopniu z wszystkich działań o charakterze psychoterapeutycznym oraz edukacyjnym bazują na kreacji. Poza pogłębioną charakterystyką tych dziedzin, w rozdziale 4 przedstawiono ich porównanie pod względem k..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 391 do 405 z 514 (35 Stron)