Psychologia, pedagogika

Arteterapia część 2

Arteterapia część 2

Arteterapia część 2

Drugi tom Arteterapii stanowi rozwinięcie teoretycznych treści zawartych w pierwszej części cyklu. Publikacja powstała na bazie wielu doświadczeń, z udziałem wielu ośrodków i autorytetów, polskich i zagranicznych, w tym również w oparciu o praktykę kliniczną realizowaną poprzez interdyscyplinarny zespół w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Praktyka składa się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy, pt. Arteterapia w procesie leczenia psychi..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

Praca socjalna z osobą uzależnioną ...

Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną

Prezentowana książka jest odpowiedzią na potrzeby środowiska pracowników służb społecznych, ale także studentów pracy socjalnej, którzy dopiero zdobywają podstawy tak trudnej „sztuki” pracy z osobą uzależnioną. Publikacja stanowi kompendium wiedzy i być pomocną zarówno dla specjalistów, jak i innych osób, którzy zapragną zdobyć więcej informacji na temat tego ważnego problemu społecznego. W publikacji Autorzy omówili, jak pracować w pomocy społecznej z osobą uzależnioną i jej rodziną, a w szc..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady

Sposoby aktywizowania uczniów w szk...

Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, ...

Różnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku. Autor przedstawił metody aktywizowania uczniów w procesie nauczania – uczenia się, podając wiele wartości..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Arteterapia część 1

Arteterapia część 1

Arteterapia część 1

Z wprowadzenia (od Redaktorów): Arteterapia to jeden z „najpiękniejszych problemów” współczesnej psychiatrii, całej medycyny, ale też szerzej – „zaangażowanych społecznie” nauk społecznych. Nie da się jej uprawiać, będąc specjalistą tylko w jednej dziedzinie. W medycynie arteterapia jest klasyfikowana jako część rehabilitacji, ale równocześnie ciągle okazuje się, że jest zbyt duża i zbyt niezależna na tego typu poddaństwo. Czerpiąc wzorce z nauk medycznych, arteterapia przenika i inspiruje ta..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach

Patologia cyfrowego dzieciństwa i m...

Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości. Przyczyny, skutki, zapobie...

Problematyka książki dotyczy funkcjonowania rodziny w Polsce w XXI wieku pod wpływem technologii cyfrowej (np. Internet, komunikatory, smartfony). Oprócz bezspornych korzyści dotyczących komunikowania się w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży występują jednak, i to często, bardzo poważne zagrożenia dla ich aktualnego oraz przyszłego rozwoju psychicznego i społecznego (np. więzi koleżeńskie), a także rozwoju moralnego (zachowania nieetyczne). Internet jest bowiem również narzędziem bardzo niebezp..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością

Konteksty aktywności artystycznej o...

Konteksty aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością

Przedmiotem publikacji jest wieloaspektowo ujęta działalność ukierunkowana na aktywność artystyczną osób z niepełnosprawnością. Warto wiedzieć, że udział w działaniach artystycznych jeszcze do niedawna nie był dany tej grupie osób; nie doceniano, lekceważono i marginalizowano wszelkie tego rodzaju próby. Okazuje się, że aktywność ta może stanowić specyficzną relację międzyludzką, w ramach której postawa prospołeczna, komunikacja, empatia oraz tolerancja znajdują swoje cenne, niepowtarzalne ujści..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego

Od teatru pedagogicznego do teatru ...

Od teatru pedagogicznego do teatru terapeutycznego

Książka zawiera wiele cennych treści i praktycznych zaleceń dotyczących zastosowania elementów teatru w oddziaływaniach pedagogicznych, psychologicznych i terapeutycznych; wykorzystania środków teatralnego wyrazu do wspomagania procesu kształcenia, resocjalizacji i leczenia. Korzystając z zawartego w książce materiału można znacznie zwiększyć skuteczność i atrakcyjność metod, form i technik pracy z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi. Wynika to z faktu, że poprzez dramę, psychodramę czy socjod..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla nauczyciela

Praca z uczniami ze specjalnymi pot...

Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Poradnik dla ...

Książka zawiera cenne wskazówki dla nauczycieli pomocne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte zostały opisy deficytów rozwojowych z zakresu percepcji wzrokowej, słuchowej oraz motoryki małej i dużej. Znajdują się w niej propozycje metod pracy nauczycieli z uczniami z dysleksją rozwojową, trudnościami w czytaniu i pisaniu, dyskalkulią, zaburzeniami mowy, a także z dziećmi słabowidzącymi i słabosłyszącymi. W szerokim zakresie omówiono zagadnienia dotyczące podziału ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultury i rodziców

Scenariusze zajęć i zabaw dla wycho...

Scenariusze zajęć i zabaw dla wychowawców, pedagogów, animatorów kultu...

Rozwój przez zabawę, to główne przesłanie książki zawierającej praktyczne scenariusze organizowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży w sposób bezpieczny i atrakcyjny zarazem. Zabawa wpływa na rozwój inteligencji wielorakich, kształtuje kompetencje społeczne, wzmacnia poczucie własnej wartości, pomaga w zarządzaniu emocjami, wyposażając dziecko w umiejętności niezbędne do tego, by w dorosłym życiu mogło podjąć z sukcesem określone społeczne role. Książka zawiera scenariusze zabaw, propozycje..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Arteterapie język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce

Arteterapie język wizualny w terapi...

Arteterapie język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce

Książka powstała z chęci podzielenia się doświadczeniami z pracy artystycznej, pedagogicznej, arteterapeutycznej i twórczej związanej z istotą kształtowania się podmiotowości człowieka. Książka składa się z dwóch części. Część pierwsza to wstęp i krótkie rozważania teoretyczne na temat arteterapii i pracy w obszarze myślenia twórczego związanego z kształtowaniem się istoty człowieka podmiotowego. Część druga składa się z zestawu ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia realizow..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Drama. Przewodnik po koncepcjach,  technikach i miejscach

Drama. Przewodnik po koncepcjach, ...

Drama. Przewodnik po koncepcjach, technikach i miejscach

Publikacja jest zbiorem różnorodnych technik i scenariuszy dramowych, pochodzących od różnych osób, praktyków stosujących dramę w odmiennym środowisku społeczno-kulturowym. Do udziału w publikacji zaproszeni zostali wybitni praktycy dramy z Polski i ze świata, osoby których działania mają wpływ na rozwój dramy w kierunku pozytywnych zmian w zakresie edukacji, profilaktyki i terapii, sztuki, filozofii, zarządzania i ekonomii i innych. Publikacja ma określoną strukturę, która pozwala czytelniko..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego

Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuściń...

Horyzonty spotkań Ryszarda Kapuścińskiego

Guy de Maupassant rzekł kiedyś, że „spotkania z ludźmi czynią życie warte przeżycia”. Poznając człowieka wchodzimy w inny świat. Jedyny w swoim rodzaju świat myśli, odczuwania, doświadczeń oraz historii życia Innego. Każde spotkanie czyni nas bardziej ludźmi, gdy tylko zechcemy zaprosić Innego do naszego świata, jednocześnie przyjmując w darze inność świata spotykanego człowieka. W taki sposób rodzi się rzeczywistość wzajemnie ubogacającego dialogu. Tylko dzięki spotkaniom możemy głębiej wejść w..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa w XXI wieku

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa b...

Cyberbezpieczeństwo jako podstawa bezpiecznego państwa i społeczeństwa...

Cyberbezpieczeństwo jest współcześnie jednym z najpopularniejszych tematów obecnych w debatach publicznych w Polsce i na świecie. Internet na stałe wpisał się w funkcjonowanie dzisiejszych obywateli, grup społecznych, biznesu oraz państw i instytucji ponadnarodowych. Jednak jego dominująca rola w codziennym życiu wywołuje także często poczucie niepewności i zagrożenia. Ostatnie lata bogate były w spektakularne ataki cybernetyczne, które paraliżowały rządowe strony internetowe oraz systemy odpowi..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Zmiana

Diagnoza i psychoterapia sprawców p...

Diagnoza i psychoterapia sprawców przemocy domowej. Bezpieczeństwo i Z...

Książka otrzymała nominację w kategorii najlepszej psychologicznej książki naukowej w Konkursie Nagrody Teofrasta 2015. Publikacja przedstawia główne założenia, cele i etapy pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy domowej. Autorka omówiła skuteczne formy pomocy psychologicznej udzielane sprawcom przemocy domowej. Przegląd niektórych propozycji opracowanych i realizowanych w Ameryce i Europie wskazuje, że istnieje duża potrzeba motywowania osób stosujących przemoc do podjęcia zmiany. Pra..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół...

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół wieku badań i refleksji

prof. dr hab. Zbigniew Izdebski: „(…) praca Profesora Andrzeja Jaczewskiego na tle innych publikacji ma charakter wyjątkowy. Sprawia to osoba Autora – nestora polskiej seksuologii, wybitnego znawcy problematyki erotyzmu dzieci i młodzieży, lekarza, pediatry i pedagoga. Jest to opracowanie, jak podkreśla w tytule Profesor, będące jego refleksją nad seksualnością dzieci i młodzieży. (…) Wyjątkowość recenzowanej pracy związana jest także z tym, że Autor porusza w niej wiele tematów związanych z ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 361 do 375 z 514 (35 Stron)