Psychologia, pedagogika

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

Trwałość wiedzy w procesie kształcenia

Rafał Wawer, Monika Wawer

Gwałtowny przyrost wiedzy, nieustająca konkurencja o pracę i pozycję zawodową oraz wiele innych zjawisk, zmuszają ludzi do zapamiętywania coraz większej ilości informacji. Dynamizm zachodzących zmian nie pozwala na odkładanie nauki na później. Konieczne jest wykorzystywanie każdej nadarzającej się okazji. Kluczowego znaczenia nabiera nie tylko sam proces permanentnego uczenia się, którego założenia dobrze oddaje idea programu „uczenie się przez całe życie” (life-long learning), ale również trwał..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji

Dzieci i młodzież z niepełnosprawno...

Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie eduka...

Marzena Buchnat, Beata Tylewska-Nowak redakcja

Jak powinna wyglądać i na czym opierać się diagnoza dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Co to jest wczesna interwencja i czym się różni od wczesnego wspomagania rozwoju? Jakie przedszkole będzie najlepsze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną? Jakie możliwości edukacyjne ma do wyboru uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a jakie z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Co to są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 29.14 zł

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Życie w rodzinie

Jesper Juul

Wartości w rodzicielstwie i partnerstwie Jakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie? Oto lektura dla rodziców, którzy nie chcą wychowywać groźbami i karami, ale wiedzą też, że tak zwane wychowanie bezstresowe prowadzi donikąd.   Jesper Juul proponuje cztery podstawowe wartości, które pozwolą dorosłym rozwinąć naturalny autorytet i b..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Wychowanie bez nagród i kar.

Wychowanie bez nagród i kar.

Wychowanie bez nagród i kar.

Rodzicielstwo bezwarunkowe „Książka Kohna prezentuje alternatywny model wychowania, który pomaga dzieciom stać się troskliwymi i odpowiedzialnymi ludźmi.” Adele FABER, współautorka książki: Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ? jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły Książka wybitnego amerykańskiego psychologa może zaskoczyć rodziców przyzwyczajonych do tradycyjnych poglądów na temat wychowania i dyscypliny. Powołując się na dziesiątki fachowych badań, autor demonstruje negatywne sku..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 29.91 zł

Dialog zamiast kar

Dialog zamiast kar

Dialog zamiast kar

DIALOG ZAMIAST KAR Najpierw kontakt a potem wychowanie i nauczanie Jakie wartości są ważne w waszej rodzinie? Na czym budujecie swój rodzicielski autorytet? Jak cenna jest dla was integralność waszych dzieci? Czy uczycie je przejmować odpowiedzialność za siebie? „Książkę Zofii Żuczkowskiej polecam wszystkim, którzy chcą poprawić swoje relacje z bliskimi, a szczególnie gorąco rodzicom. Tym, którzy szukają sposobu na kłótnie w piaskownicy, i tym, którzy obawiają się buntu nastolatka.”..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest po...

Agresja nowe tabu. Dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom

DLACZEGO POTRZEBNA JEST NAM I NASZYM DZIECIOM? Czy agresja u dzieci jest zła? Jak należy na nią reagować? Jak uczyć dzieci radzenia sobie z silnymi emocjami? Co robić, gdy rodzeństwo ze sobą walczy? Niemal wszyscy zgodnie potępiają agresję i próbują ją wyeliminować z przedszkoli i szkół. Czy słusznie? Agresja u dzieci nie jest przejawem złego charakteru, lecz ważnym sygnałem dla rodziców i nauczycieli. Ich obowiązkiem jest zrozumienie tego przekazu i nauczenie dzieci radzenia sobie z ..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

Nastolatki. Kiedy kończy się wychow...

Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie?

NASTOLATKI Kiedy kończy się wychowanie? Ile odpowiedzialności można przekazać nastoletniemu dziecku? Co robić, kiedy nie radzą sobie w szkole? Jak reagować na łamanie ustalonych reguł? Co robić, kiedy dom zamienia się w hotel? Jak odbudować nadszarpnięte zaufanie? Kiedy miłość rodziców zamienia się w obsługę? Gdy dzieci kończą dziesięć lat, powoli wchodzą w wiek nastoletni. Cztery lata potem jest już za późno na wychowanie ? twierdzi Jesper Juul. Niestety, właśnie wtedy wielu ro..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W świecie Porozumienia bez Przemocy

W ŚWIECIE POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY Praktyczne narzędzia do budowania więzi i komunikacji „Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga nie jest kolejną techniką porozumiewania się ani sposobem wywierania wpływu na ludzi. To podejście pełne zrozumienia i szacunku dla człowieka. Pokazuje, jak poprzez dialog i empatię nawiązać prawdziwy kontakt z drugą osobą i wspierać się we wspólnym życiu.” Zofia Aleksandra ŻUCZKOWSKA, pedagog i certyfikowana trenerka Porozumienia bez Przemocy ..

29.61 zł 32.90 zł Cena netto: 28.20 zł

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia pensjonariuszy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Problemy uczniów niedostosowanych s...

Problemy uczniów niedostosowanych społecznie. Analiza historii życia p...

Aneta Paszkiewicz

ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski: Jest to ciekawe kompendium wiedzy dotyczącej zjawiska niedostosowania społecznego uczniów. Książka wpisuje się w nurt dyskusji nad sposobami pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie. Tekst ma przede wszystkim charakter diagnostyczny, dzięki czemu wzrasta jej znaczenie, bowiem może być przydatna dla wielu środowisk zajmujących się wychowaniem. Zatem pojawia się na rynku wydawniczym pozycja książkowa, która systematyzując wiadomości na temat zjawiska niedos..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Psychologia osobowości. Nurty, teor...

Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Wydanie 2

Henryk Gasiul

Książka zawiera przegląd współczesnych, jak i wcześniejszych, znanych i wciąż zachowujących swoją aktualność teorii i koncepcji osobowości. Wydanie drugie książki jest rozszerzone o najnowsze badania i literaturę przedmiotu. Sięgając do nurtów psychologii klasycznej, w sposób wyczerpujący analizuje korzenie teoretyczne koncepcji współczesnych. Teorie zostały w sposób czytelny uporządkowane według dwóch zasad – po pierwsze, od właściwości podmiotu (teorie cech realnych, deskryptywne teorie cech),..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Człowiek w pedagogice pracy

Barbara Baraniak redakcja naukowa

Książka składa się z sześciu tematycznych rozdziałów poświęconych zagadnieniu człowieka w pedagogice pracy. To książka naukowa o dużym ładunku innowacyjnych i oryginalnych treści. W rękach mądrego wykładowcy może znakomicie pełnić rolę ciekawej i inspirującej pozycji uzupełniającej podręcznik dla studentów z pedagogiki pracy...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury 50% rabatu

Równa szkoła. Matematyka, władza i ...

Równa szkoła. Matematyka, władza i pole wytwarzania kultury 50% rabatu

Lucyna Kopciewicz

Problematyka książki wpisuje się w krytykę współczesnej szkoły służącej maksymalizowaniu nierównych szans w społeczeństwie; szkoły poddanej dyktatowi neoliberalnych rozwiązań. Pytania, które przyświecały powstaniu tej pracy dotyczą tego, co matematyka robi z ludźmi (w sensie społecznym), ale i tego, co ludzie robią ze szkolną matematyką. W kontekście zaprezentowanych wyników badań empirycznych, wydaje się ważne podkreślenie konieczności odejścia od języka, którym opisujemy matematykę i uczące si..

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Społeczne piętno eurosieroctwa

Społeczne piętno eurosieroctwa

Społeczne piętno eurosieroctwa

Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień

Włączenie Polski do struktur Unii Europejskiej stało się bezpośrednim i/lub pośrednim źródłem wielu zmian w zakresie mobilności Polaków. Używanie terminu „eurosierota” wobec dzieci euroemigrantów może pełnić funkcję negatywnej etykiety, uruchamiającej, zwłaszcza w środowisku szkolnym, niekorzystne dla stygmatyzowanych zjawiska. Wiodąca rola w tej analizie przypada koncepcjom determinizmu językowego oraz konstruktywizmu społecznego. Książka dostępna w wersji e-book    ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Trudności w czytaniu i pisaniu. Rozważania teoretyczne i praktyczne

Trudności w czytaniu i pisaniu. Roz...

Trudności w czytaniu i pisaniu. Rozważania teoretyczne i praktyczne

Izabela Pietras redakcja naukowa

Książka porusza zagadnienia ważne zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i praktycznej. Porządkuje wiedzę dotyczącą trudności w uczeniu się, ich różnicowania i charakterystyki a także systemu pomocy uczniom, którzy mają specyficzne problemy edukacyjne. Wskazuje na specyficzne trudności w uczeniu się pisania, jako ważny problem badawczy, dydaktyczny i diagnostyczny...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życi...

Rozwój mózgu człowieka w cyklu życia. Aspekty bioneuropsychologiczne

Jan Rostkowski

Książka jest adresowana do przedstawicieli różnych, naukowych dziedzin zainteresowanych interdyscyplinarnym podejściem do problematyki rozwoju ludzkiego mózgu, rozpatrywanej z uwzględnieniem podejścia neuronauki, głównie jednak neuropsychologii. Treści zawarte w tej książce stanowią syntezę współczesnych badań, opartych głównie na funkcjonalnym obrazowaniu mózgu, nad rozwojowymi prawidłowościami i zróżnicowaniami ludzkiego mózgu przejawiającymi się w całym cyklu życia oraz współwystępującymi z n..

47.70 zł 53.00 zł Cena netto: 45.43 zł

Pokazuje 331 do 345 z 434 (29 Stron)