Psychologia, pedagogika

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 2

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej ...

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli ...

Skuteczność jest jedną z ważniejszych cech wszystkich naszych celowych  działań. Nauczyciele i dyrektorzy szkół są żywo zainteresowani zabieganiem o wysokie efekty pracy szkoły. Drogą do tego celu jest przede wszystkim zmotywowanie uczniów do zdobywania wiedzy, do pracy i wysiłku. Wszystkie prezentowane zagadnienia dotyczą edukacyjnych innowacji, które zwykle łamią normy, schematy i stereotypy oraz zmierzają do uzyskania  wyższych efektów uczenia się uczniów. Wymaga to precyzyjnego formułowania ..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Siłach Powietrznych Polski i Wielkiej Brytanii

Kobiety przestworzy. Refleksyjność ...

Kobiety przestworzy. Refleksyjność biograficzna kobiet służących w Sił...

Książka opisuje świat trudno dostępnej grupy kobiet służących w wojsku, odkrywa mało dotąd zbadane aspekty fascynującego świata lotnictwa wojskowego. Skierowana jest do osób zainteresowanych historycznie i społecznie rosnącym udziałem kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn oraz do tych, którym bliska jest tematyka równouprawnienia czy czynnik ludzki w nowoczesnym lotnictwie wojskowym. Książka jest przewodnikiem po głębokich przeżyciach i refleksjach niezwykłych kobiet oddanych służbie wo..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn

Psychologia przyjaźni. Doświadczeni...

Psychologia przyjaźni. Doświadczenia kobiet i mężczyzn

Lektura książki wiąże się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytania dotyczące tego, czym jest przyjaźń według kobiet i mężczyzn, jakie są związane z nią korzyści oraz czy możliwa jest przyjaźń między kobieta i mężczyzną. Pogłębiona analiza psychologiczna doświadczenia przyjaźni pozwoliła poznać jego specyfikę z uwzględnieniem różnic płciowych. Jakościowe badania zjawiska przyjaźni umożliwiło stworzenie wzorców ukazujących obraz przyjaźni z perspektywy kobiet i mężczyzn, co finalnie stało się podstaw..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym

Czas wolny małych dzieci w świecie ...

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym

Czas wolny dziecka stanowi niedoceniane źródło jego rozwoju. To wtedy maluch może pozwolić sobie na spontaniczność i nieskrępowane niczym zachowanie. Robi to, co sprawia mu przyjemność, ale jednocześnie naśladuje, eksploruje i wypróbowuje. Nawet, gdy dorosłym wydaje się, że dziecko nic nie robi, ono uczy się kierować swoją aktywnością i organizować samodzielnie czas. Dla dorosłych jest to więc bezcenne źródło wiedzy o dziecku – co lubi, w czym jest dobre, czego potrzebuje.Poradnik jest przeznacz..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami

O prawdziwej pracy psychologa. Spot...

O prawdziwej pracy psychologa. Spotkania z praktykami

Książka skierowana jest do studentów psychologii oraz innych kierunków społecznych i medycznych, praktyków oraz osób niezwiązanych ze środowiskiem psychologicznym a zainteresowanych psychologią. Publikacja ma na celu skonfrontowanie wyidealizowanego obrazu pracy psychologa z realnymi trudnościami, jakich doświadcza on w swej codziennej pracy oraz z utrwalonymi w społeczeństwie stereotypami, przedstawiającymi go w niekorzystnym świetle. Autorzy ukazali, że rzeczywista praca psychologa na ogół nie..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej

Diagnostyka neuropsychologiczna w p...

Diagnostyka neuropsychologiczna w praktyce klinicznej

Książka poświęcona jest problemom psychologicznym osób dorosłych z nabytym uszkodzeniem mózgu. Szczególny akcent położony jest na kwestię trafnego rozpoznawania (diagnozowania) zaburzeń poznawczych i behawioralnych, spowodowanych rozmaitymi incydentami mózgowymi. Współcześnie bowiem neuropsycholog zajmujący się pracą diagnostyczną staje przed nowymi i coraz bardziej licznymi wyzwaniami praktyki klinicznej, której zapotrzebowanie odzwierciedla intensywne zmiany społeczno-demograficzne zachodzące ..

62.40 zł 78.00 zł Cena netto: 59.43 zł

Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa

Odporność psychiczna w okresie dzie...

Odporność psychiczna w okresie dzieciństwa

Wartość poznawcza tej monografii to ukazanie odporności psychicznej jako metakonstruktu o złożonej strukturze, różnie konceptualizowanej w literaturze przedmiotu oraz roli kontekstu edukacyjnego w jej kształtowaniu. Podjęta problematyka w książce jest ważna dla teorii i praktyki psychologii rozwojowej, wychowawczej, klinicznej oraz zdrowia, jak również pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje jej wartość aplikacyjna, wyrażająca się w opracowaniu i empirycz..

37.11 zł 39.90 zł Cena netto: 35.34 zł

Burza w mózgu nastolatka

Burza w mózgu nastolatka

Burza w mózgu nastolatka

Oto książka, w której neuropsycholog Daniel Siegel rozprawia się z mitami na temat dorastania i nastolatków. Twierdzi, że zmiany, jakie wtedy zachodzą mają niewiele wspólnego z szalejącymi hormonami, lecz wynikają przede wszystkim z procesów przebudowy mózgu i tworzenia się nowych połączeń. Ten okres od dwunastego do dwudziestego czwartego roku życia decyduje o tym, kim staniemy się w przyszłości. Zdaniem Siegela, nabywamy wtedy wielu ważnych umiejętności i przygotowujemy się do opuszczenia domu..

31.41 zł 34.90 zł Cena netto: 29.91 zł

Zamiast wychowania

Zamiast wychowania

Zamiast wychowania

W osobistej rozmowie Jesper Juul porusza cale bogactwo wątków związanych z wychowaniem dzieci. Poczucie własnej wartości, nauka odpowiedzialności, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, problemy w szkole… ? te i wiele innych kwestii pojawiają się w tej książce. Cenne są liczne przykłady z doświadczenia i praktyki poradniczej duńskiego pedagoga, które pozwalają bliżej zrozumieć jego podejście do dzieci i do rożnych problemów w rodzinie. Juul opowiada o tym, co najważniejsze w relacjach z dziećm..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 25.63 zł

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psychologiczne

Problemy jednostki i rodziny w obsz...

Problemy jednostki i rodziny w obszarze stosowania prawa. Aspekty psyc...

Przedstawiona problematyka odnosi się do zagadnień teoretycznych i praktycznych występujących na styku psychologii i prawa, zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i rodziny. Z zagadnieniami tymi spotykają się na co dzień psychologowie i prawnicy w różnorodnych sprawach rozstrzyganych przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Książka jest adresowana do dwóch podstawowych grup odbiorców: psychologów sądowych (biegłych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych) oraz prawników (sędziów, prokura..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2

Socjoterapia w pracy z dziećmi i mł...

Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą. Programy zajęć. Część 2

W poradniku Czytelnik znajdzie teksty dotyczące diagnozy w socjoterapii wraz ze wskazaniem narzędzi do jej przeprowadzenia oraz ewaluacji, jakże istotnej z punktu prowadzenia oddziaływań socjoterapeutycznych. Ponadto znajdzie w niej trzy niezależne programy zajęć dla dzieci i młodzieży przejawiających trudności w zakresie rozwiązywania konfliktów, wyrażaniu emocji oraz mających nieadekwatną samoocenę. Pierwszy z programów autorstwa Elżbiety Chwałek – „Ja wśród innych”, program socjoterapeutyc..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy

Psychologia w biznesie. Nowe perspe...

Psychologia w biznesie. Nowe perspektywy

Obecność psychologii w szeroko rozumianej praktyce zarządzania jest powszechnie znana. Sfera aktywności biznesowej nie zawsze jednak pokrywa się z tym, co przyjęliśmy traktować jako zarządzanie. Pojęcie „biznesu” użyte w tytule monografii zbiorowej ma na celu podkreślenie ważności problemów nowych i pokazanie nowych zastosowań psychologii w warunkach gospodarki rynkowej. Obserwujemy bowiem z jednej strony szybki rozwój psychologii jako nauki, powstawanie nowych koncepcji i nowych metod badań, a ..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów. Wybrane zagadnienia

Psychologia dla fizjoterapeutów i m...

Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów. Wybrane zagadnienia

Relacja terapeuta-pacjent, w której dochodzi do bliskiego kontaktu emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego z osobą chorą, niepełnosprawną, cierpiącą wymaga bardzo dobrze rozwiniętej umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu, respektowania podmiotowości drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb i oczekiwań. Jest to relacja szczególna, w której terapeuta musi zmierzyć się z cierpieniem chorego, realistycznie ocenić jego szanse na powrót do zdrowia i sprawności. Jednocześnie utrzymać ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

Wsparcie społeczne osób stygmatyzow...

Wsparcie społeczne osób stygmatyzowanych. Wirtualne grupy samopomocowe

Publikacja daje szerokie spojrzenie na obecną w społeczeństwie polskim stygmatyzację osób chcących popełnić samobójstwo, osób homoseksualnych, dotkniętych niepełnosprawnością, schizofrenią, przemocą w rodzinie czy alkoholizmem oraz ich bliskich. Wskazuje duże znaczenie wirtualnych grup samopomocowych jako źródła wsparcia, poddając analizie jego rodzaje i przejawy odzwierciedlone w badanych relacjach. Książka jest skierowana do wszystkich, którzy mają kontakt z osobami w sytuacji trudnej oraz ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów. Część 1

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej ...

Jak zwiększyć skuteczność szkolnej edukacji. Poradnik dla nauczycieli ...

W poradniku, który w zamyśle ma być ABC skutecznego działania w edukacji, w kilkudziesięciu rozdziałach zatytułowanych od A do Ż przedstawiono wybrane problemy zabiegania o wysoką skuteczność edukacji. Autor stawia liczne pytania i porusza problemy, na które nie zawsze jest jedna trafna odpowiedź. Są też dobre rady dla nauczycieli i edukatorów. Ważne jest, aby nauczyciel sam poszukiwał skutecznych strategii organizowania uczenia się uczniów i pozytywnie..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pokazuje 301 do 315 z 514 (35 Stron)