Psychologia, pedagogika

Udar mózgu i afazja. Wspomnienia Tadeusza T. Kaczmarka

Udar mózgu i afazja. Wspomnienia Ta...

Udar mózgu i afazja. Wspomnienia Tadeusza T. Kaczmarka

Od Autora: Moje złe samopoczucie tłumaczyłem sobie i żonie przesileniem wiosennym, dużą ilością pracy na uczelni. Na samą myśl, że mam iść do lekarza, ogarniała mnie złość, bo uważałem, że to strata czasu i ewentualnie otrzymam receptę na kolejne tabletki. Ale żona była nieugięta i przekonała mnie, że lepiej jednak zasięgnąć porady lekarza, bo to uspokoi nas, a w przypadku stwierdzonej dolegliwości – pozwoli na jej wyeliminowanie. (…) Niespodziewanie nagle poczułem silny ból głowy (…). W klin..

18.00 zł 20.00 zł Cena netto: 17.14 zł

Re-wizja psychologii

Re-wizja psychologii

Re-wizja psychologii

Jedna z nielicznych książek XX wieku, która rzeczywiście traktuje o psychologii, czyli poznaniu, rozumieniu i służbie duszy we wszystkich jej aspektach i odcieniach włącznie z przyrodzoną jej tendencją do patologizowania, którego nie należy interpretować jako choroby i leczyć (czym zajmuje się krytykowana przez Hillmana psycho-terapia), lecz wysoko sobie cenić, szanować oraz traktować jako niewyczerpane źródło fascynującej wiedzy o nas samych. Arcydzieło Jamesa Hillmana – Re-wizja psychologii..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Poczucie odpowiedzialności a aktywność autoedukacyjna studentów

Poczucie odpowiedzialności a aktywn...

Poczucie odpowiedzialności a aktywność autoedukacyjna studentów

Prezentowane w publikacji badania stanowią wstępne rozpoznanie problemu wzajemnych zależności zachodzących pomiędzy autoedukacją a odpowiedzialnością jednostki. Zostały one zainspirowane wynikami szeroko zakrojonych badań, prowadzonych przez autorkę w latach 2012-2013 nad stanem i uwarunkowaniami autoedukacji studentów studiów pedagogicznych i niepedagogicznych. Łącząc podejście ilościowe i jakościowe, stanowiły one próbę holistycznego ujęcia autoedukacji studentów. Analizując wypowiedzi autobio..

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki

Pedagogika porównawcza. Podręcznik ...

Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki

Celem książki jest prezentacja systemów oświatowych Polski, Anglii, Francji, Niemiec, Rosji (i Związku Radzieckiego), Szwecji i Stanów Zjednoczonych w XIX i XX wieku na tle przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych, koniecznych dla zrozumienia mechanizmów ekonomicznych, społecznych i politycznych warunkujących rozwój oświaty. Książka przeznaczona jest dla nauczycieli akademickich i studentów pedagogiki, głównie studiów magisterskich, oraz młodych ludzi, interesujących się z przyczyn ..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia

Psychologia w pracy terapeuty zajęc...

Psychologia w pracy terapeuty zajęciowego. Wybrane zagadnienia

Autorka przedstawiła psychologię w kontekście aplikacyjnym, specyficznym dla prowadzenia procesu terapii zajęciowej, odnoszącym się przede wszystkim do budowania właściwej relacji z uczestnikiem terapii opartej na wzajemnym zrozumieniu, właściwej komunikacji wpisującej się w podejście Person-Centered Practice. Ważnym elementem publikacji jest także ukazanie problematyki udzielania wsparcia społecznego osobom znajdującym się w sytuacjach trudnych. Wykonywanie zawodu terapeuty wymaga również db..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Zmiana przekonań utrudniających ada...

Zmiana przekonań utrudniających adaptację społeczną u wychowanków Młod...

Głównym celem pracy było poznanie przekonań utrudniających adaptację społeczną nieletnich przebywających w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Liczne badania opisane w literaturze po roku 1990 wskazują, że koncentrowanie się jedynie na zmianach behawioralnych, dostępnych obserwacji nie prowadzi do trwałych zmian w funkcjonowaniu nieletnich, a sprzyja jedynie dostosowaniu do warunków i wymogów instytucji. Istotą zmiany w funkcjonowaniu młodego człowieka o zaburzonym procesie socjalizacji jest mody..

9.60 zł 48.00 zł Cena netto: 9.14 zł

Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty

Zmiany w życiu współczesnych ludzi ...

Zmiany w życiu współczesnych ludzi i ich konteksty

Książka stanowi zbiór tekstów poświęconych szeroko pojętej problematyce funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie. Autorzy, reprezentanci różnych dyscyplin nauki, postanowili przyjrzeć się bliżej kontekstom, w jakich zachodzą. Cykl monografii, których ta książka stanowi część, składa się z artykułów psychologów, socjologów, pedagogów, prawników, lekarzy.Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, czy wobec przemian społeczno-ekonomicznych, politycznych i obyczajowych, jakie mają miejsce w os..

64.80 zł 72.00 zł Cena netto: 61.71 zł

Arteterapia w  działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeutycznych

Arteterapia w działaniu. Propozycj...

Arteterapia w działaniu. Propozycje warsztatów i działań arteterapeut...

Książka zawiera 15 scenariuszy warsztatów bazujących na różnorodnych technikach arteterapeutycznych. Czytelnicy znajdą tu m.in. działania oparte na muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii, choreoterapii, terapii poprzez ekspresję plastyczną (wizualną), a także działania, które proponują różnorodność sztuk. Autorzy opisywane przez siebie warsztaty przeprowadzili wielokrotnie – sprawdzali je, modyfikowali, zbierali ciekawe doświadczenia, którymi zechcieli podzielić się z innymi. Książka pokazuj..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku

Pedagogika serca. Wychowanie emocjo...

Pedagogika serca. Wychowanie emocjonalne w XXI wieku

Książka ma na celu wspieranie i propagowanie idei Pedagogiki serca i związanej z nią społecznej inicjatywy powołania Komitetu Upowszechniania Wychowania Emocjonalnego Pedagogika Serca, którego honorowym patronem jest Maria Łopatkowa. Celem Komitetu jest uzyskanie zgody Organizacji Narodów Zjednoczonych na dodatkowy wpis w Konwencji Praw Dziecka, odnoszący się do obowiązkowego kształcenia uczuć wyższych w systemach edukacyjnych państw członkowskich ONZ i rozwijania u dzieci i młodzieży zdolności ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Osobna kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II. Doktryna i rewizja

Osobna kobieta a personalizm Karola...

Osobna kobieta a personalizm Karola Wojtyły Jana Pawła II. Doktryna i ...

Justyna Melonowska napisała książkę, będącą polemiką z papieżem Janem Pawłem II i koncepcją natury kobiecości zawartą w jego dziełach. Autorka zauważa, iż Jan Paweł II jako filozof pozornie promuje emancypację kobiet, ale jego nauczanie tak naprawdę skutkuje utrzymywaniem kobiet w ryzach i tradycyjnych rolach. Jan Paweł II zdaje się postrzegać kobiety głównie przez pryzmat macierzyństwa: macierzyństwo jako podstawowe i jedyne powołanie kobiety. Papież pisze, że kobieta jest stworzona do relacji...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Kompetencje. Aspekty teoretyczne i ...

Kompetencje. Aspekty teoretyczne i praktyczne

Książka ukazuje problemy związane z definiowaniem kompetencji, ich kształceniem i ocenianiem, ze zjawiskiem niedostosowania potencjału kompetencyjnego aktualnych i potencjalnych pracowników do wymagań pracodawców oraz propozycje sposobów ich rozwiązywania. Publikacja prezentuje modele kształcenia kompetencji oraz czynniki charakteryzujące ścieżkę edukacyjną i zawodową mogące sprzyjać rozwojowi kompetencji społecznych. Książka ma na celu przedstawienie czytelnikowi kompleksowe..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozwoju

Instytucjonalna resocjalizacja niel...

Instytucjonalna resocjalizacja nieletnich. Wyzwania i perspektywy rozw...

Publikacja zwraca uwagę na problematykę oferty resocjalizacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży z poważnymi kłopotami z zachowaniem norm społecznych. Wspólnym celem instytucji publicznych, kierujących swoją aktywność do tej grupy powinno być skuteczne podejmowanie działań w celu zapobiegania dalszej demoralizacji. Każda z instytucji, i każdy z pomysłów pomocy małoletnim popełniającym przestępstwa zasługuje więc na rozważenie oraz rzetelną ocenę ewaluacyjną skuteczności tych działań. W publ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata

Wypalenie zawodowe w perspektywie w...

Wypalenie zawodowe w perspektywie wyzwań współczesnego świata

Temat wypalenia zawodowego, niezwykle aktualny we współczesnym świecie, Autorka przedstawia w sposób wielowymiarowy. Odnosi go jednocześnie do zagadnień stresu zawodowego i radzenia sobie z nim, jak i do zasobów indywidualnych i środowiskowych, stanowiących istotny czynnik, który chroni jednostkę przed jego psychospołecznymi i zdrowotnymi skutkami. W sposób refleksyjny przedstawia ona wypalenie zawodowe w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego, patologie w środowisku pracy, możliwości ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

Wychowanie w praktyce szkolnej. Sce...

Wychowanie w praktyce szkolnej. Scenariusze godzin wychowawczych dla k...

Książka powstała w odpowiedzi na potrzeby nauczycieli poszukujących gotowych rozwiązań lub inspiracji do pracy wychowawczej z dziećmi w wieku szkolnym. Jest ona zbiorem propozycji metodycznych dla nauczycieli pełniących funkcje wychowawców klas. Publikacja zawiera miniprogramy zajęć wychowawczych (obejmujące kilka scenariuszy) o tematyce ważnej dla prawidłowego rozwoju psychospołecznego uczniów. Poszczególne tematy zajęć mogą być podejmowane według zaproponowanej w książce kolejności, albo też m..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Książka artystyczna w arteterapii

Książka artystyczna w arteterapii

Książka artystyczna w arteterapii

Książka stanowi próbę podzielenia się z czytelnikiem wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie sztuki, edukacji twórczej i artystycznej i arteterapii. Zawiera autorskie zestawy ćwiczeń wraz z dokumentacją z ich realizacji. Ćwiczenia przeznaczone są dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Uzupełnione są fotografiami, co pozwala na dokładne ich zrozumienie i odczucie atmosfery działania oraz przybliżenie powstałych rezultatów. Jest to oferta dla nauczycieli, metodyków, arteterapeutów, ale również..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 286 do 300 z 514 (35 Stron)