• Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych

 • Autor: Zofia Dołęga redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-20-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 178/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Ze wstępu:
W szeroko pojętej problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy uznanie danej profesji za zawód trudny wiąże się ze wskazaniem na szczególne wymagania formalne i organizacyjne dotyczące aktywności ludzi na przypisanych im stanowiskach pracy. Podkreśla się w tym zakresie konieczność uzyskania odpowiedniego wykształcenia, kwalifikacji i uprawnień, dostrzegając jednocześnie znaczące obciążenia psychofizyczne pracowników, którzy z formalno-prawnego punktu widzenia wstępne warunki zatrudnienia mogą spełniać. (…) O ile pojęcie zawodu trudnego jest szerokie, bo zawiera w sobie aspekty zarówno obiektywnie rozumianej, jak i subiektywnie odczuwanej uciążliwości pracy, o tyle pojęcie zawodu niebezpiecznego jest węższe. Zawiera się niejako w polu semantycznym zawodu trudnego, bo zawód trudny nie zawsze musi być niebezpieczny, ale każdy niebezpieczny jest bezdyskusyjnie trudny. Jest więc wyjątkowy, a wyjątkowość owa wiąże się nie tylko z trudem wykonywania danej pracy, ale także z ryzykiem ciągłego lub okresowego narażania się na utratę tego, co najcenniejsze. Niektóre zawody są po prostu niebezpieczne, bo wykonujący je pracownicy mogą stracić zdrowie, a nawet życie. Wynika to zwykle wprost z obiektywnych warunków, w jakich praca przebiega. (…) Odpowiednie regulacje prawne starają się kodyfikować warunki wykonywania zawodów trudnych i niebezpiecznych, by minimalizować oczywiste w nich ryzyka. Poza regulacjami prawnymi pozostaje jednak percepcja i sens ludzkich zachowań, ocena i wartościowanie ich istoty oraz celu, który, jak się okazuje po lekturze tej monografii zbiorowej, może wynikać po prostu z pasji słusznego działania.

Spis treści:

Wstęp

Praca zawodowa – między dobrostanem psychicznym a poczuciem samotności
Zofia Dołęga

Radzenie sobie ze stresem a wizualizacja, style myślenia i specyficzne zagrożenia w kontekście osobowości typu D w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Anna Lubas, Maria Mondry

Działania przy zaginięciach i poszukiwaniach zaginionych – trudności prawne, psychologiczne oraz praktyczne
Joanna Stojer-Polańska

Zawód lekarza jako przykład zawodu trudnego – dylematy na tle wykładni medycznej oraz eugeniczno-teratologicznej przesłanki aborcyjnej
Agnieszka Kania

Psychologia w oddziale intensywnej terapii – doskonalenie kompetencji inter- i intrapersonalnych studentów medycyny UJ CM
Donata Liberacka

Podobieństwa i różnice w zakresie sprawności poznawczej i psychomotorycznej kierowców przyjmujących i nieprzyjmujących leków
Krzysztof Horoszkiewicz

Obciążenie poznawcze w lotnictwie – koncepcje, pomiar i konsekwencje dla bezpieczeństwa pilota
Marta Molińska

Kompetencje społeczne instruktorów przygotowujących do zawodu kontrolera ruchu lotniczego
Wioleta Tomczyk, Tomasz Goździcki

Analogiczne środowiska ekstremalne – stacje polarne a misje kosmiczne
Agnieszka Skorupa, Wiktoria Smołkowska, Paweł Bianga

Czas pracy lekarzy. Wybrane aspekty prawne i praktyczne związane z ponadwymiarowym obciążeniem pracą
Karolina Lau, Janusz Kasperczyk, Mirosław Tyrpień, Jacek Olszewski, Jadwiga Jośko-Ochojska

Znaczenie kryminalistycznego śladu językowego dla rekonstrukcji przebiegu zdarzenia. Czy istnieje „językowy odcisk palca”?
Jadwiga Stawnicka

Adwokat – zawód trudny czy niebezpieczny
Agnieszka Szydełko

Dr hab. Agata Chudzicka-Czupała, prof. Uniwersytetu SWPS:

Lektura materiału stanowiącego niniejszą monografię była dla mnie interesującą podróżą po dość złożonych i trudnych meandrach wiedzy związanej z szeroko rozumianym funkcjonowaniem pracowników w zawodach uważanych za trudne i niebezpieczne. Książka dostarcza konkretnej, rzetelnej wiedzy w tej dziedzinie. Umiejętne połączenie rozdziałów zawierających rozważania teoretyczne z rozdziałami prezentującymi interesujące badania empiryczne jest niewątpliwie zaletą tej publikacji.

Zofia Dołęga
dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia SWPS. Psycholog i nauczyciel dyplomowany w systemie szkolnictwa powszechnego. Specjalistka w zakresie psychologii rozwojowej, edukacyjnej, stosowanej psychologii rozwoju i psychopatologii rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, a także psychometrii i diagnostyki psychologicznej dla celów wychowawczo-klinicznych. Jej obszarem badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych jest problematyka straty, samotności psychologicznej, niedokończonej i powikłanej żałoby, stresu posttraumatycznego, czynników ryzyka zaburzeń w sferze emocjonalno-społecznej i komunikacyjnej w okresie dzieciństwa i młodości.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Jakość w usługach medycznych. Wpływ...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Najczęściej kupowane