• Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 2. Komunikacja i motywacja

Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 2. Komunikacja i motywacja

 • Autor: Robert Modrzyński Anna Mańkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-110-4
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 290/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Na początku procesu zdrowienia zachęca się osoby uzależnione do mówienia o swoich doświadczeniach, nawiązywania trzeźwych relacji czy odbudowywania tych, które zaniedbali podczas aktywnego picia. Potrzebują jednak konkretnych narzędzi, którymi będą mogli posłużyć się w budowaniu dobrej komunikacji i zapobiegną nawrotom. Pomocne w tym są dwa filary procesu zdrowienia ‒ komunikacja i motywacja.

Prezentowana książka składa się z dwóch części: odpowiednio dla komunikacji i motywacji. Część pierwsza porusza tematykę komunikacji, zwracając szczególną uwagę na:
- cechy dobrej komunikacji, skupiając się na tym, czym jest, co jej sprzyja, co ją utrudnia;
- aktywne słuchanie w praktyce, czyli doskonalenie takich umiejętności jak dowartościowanie, odzwierciedlanie uczuć czy zadawanie pytań otwartych.

Część druga skupia się na motywacji oraz porusza tematy w zakresie:
- powodów powrotu do picia oraz pogłębiania ambiwalencji;
- znaczenia i roli wartości oraz zasobów w procesie zdrowienia;
- nabycia umiejętności wyznaczania i realizacji celów.

Książka to zbiór praktycznych scenariuszy zajęć oraz treści psychoedukacyjnych, które krok po kroku przeprowadzą terapeutę przez cykl kluczowych tematów z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu. Przystępny język, sytuacje z życia codziennego oraz przykłady rozmów terapeutycznych w prosty sposób wprowadzają pacjenta w świat komunikacji i motywacji. Na końcu książki znajduje się obszerny zbiór załączników i streszczeń poszczególnych edukacji, które mogą być wykorzystane jako arkusze w trakcie prowadzonych zajęć.

Patronat:          


W serii polecamy:

     

Spis treści:

Wstęp

Część I. KOMUNIKACJA

1. Rozmowy (nie)kontrolowane. Komunikacja – czym jest, co jej sprzyja i co ją utrudnia
2. Słyszę czy słucham? Aktywne słuchanie w praktyce
3. Parafrazuj i się dogaduj
4. Akcentowanie pozytywnych stron, czyli kilka słów o dowartościowaniu
5. Odzwierciedlenie uczuć
6. Czy pytania mają znaczenie? O znaczeniu pytań w komunikacji
7. „Przyganiał kocioł garnkowi”. O komunikatach typu Ja i Ty
8. STOP! Bariery komunikacyjne

Część II. MOTYWACJA

9. Za, a nawet przeciw. Dlaczego osoba uzależniona wraca do nałogu
10. Sprawdź, co dla ciebie jest ważne i co motywuje cię do działania. Odszukaj swoje „dlaczego”, cz. I
11. Poznaj swoją hierarchię wartości. Odszukaj swoje „dlaczego” cz. II
12. Co chciałbym/chciałabym zmienić w swoim życiu
13. Jak dbać o swoje cele i skutecznie je realizować

Bibliografia
Załączniki
Ćwiczenia
Streszczenia edukacji dla pacjentów
Noty o autorach

Robert Modrzyński
dr nauk społecznych, specjalista psychoterapii uzależnień, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zajmuje się problematyką pomocy osobom uzależnionym we wprowadzaniu ważnych dla nich zmian w życiu. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową. Kierownik merytoryczny i współautor projektu: E-Program Ograniczania Picia (E-POP). Wraz ze współpracownikami opracował i adaptował Skalę Używania Ryzykownego (SUR), Skalę Picia Problemowego (SPP), polską adaptację Skali Uzależnienia od Alkoholu (ADS). Autor licznych publikacji.

Książki tego autora

Anna Mańkowska
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, doktorant Katedry Psychologii Klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doświadczenie zawodowe zdobywa, pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych.

Książki tego autora

Berg, I.K., Miller, S.D. (2000). Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Łódź: Galaktyka.
Bętkowska-Korpała, B., Modrzyński, R. Celebucka, J., Kotowska, J., Olszewska-Turek, K. (2020). Podręcznik E-POP dla terapeutów uzależnień. E-POP – interaktywna aplikacja oraz platforma www dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu. Warszawa: PARPA.
Bolton, R. (2014). Bariery na drodze komunikacji. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji  interpersonalnej (s. 174−186). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Braun-Gałkowska, M . (2010). Dialog w rodzinie. Paedagogia Christiana, 25(1), 161−174.
Browell, J. (2014). Reagowanie na komunikaty. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 36−58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Casse, P. (1980). Training for the Criss-Cultural Mind. Washington: The Society for Intercultural Education, Training and Research, 125−138.
Cieciuch J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.
Di Chiara, G., Bassareo, V. (2007). Reward system and addiction: what dopamine does and doesn’t do. Current opinion in pharmacology, 7(1), 69−76.
Ekman P. (2011). Emocje ujawnione. Gliwice: Helion.
Frydrychowicz,  S. (2013). Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji. Czasopismo Psychologiczne, 2, 315−326.
Gillihan, S.J. (2020). Wytrenuj swój mózg. Siedmiotygodniowy program dla osób z zaburzeniami lękowymi i depresją oparty na terapii poznawczo-behawioralnej . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hobfoll S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kirby A. (2011). Gry Szkoleniowe. Materiały dla Trenerów. Zestaw 1, 2, 3. Warszawa: Wolters Kluwer.
Koob, G.F., Le Moal, M. (2008). Addiction and the brain antireward system. Annual review of psychology, 59(1), 29−53.
Kucińska M ., Mellibruda J. (1997). Program Analizy Przebiegu i Efektów Terapii Alkoholików (APETA) – koncepcja i dotychczasowy przebieg badań, Alkoholizm i Narkomania, 3, 325−334.
Kucińska M., Mellibruda J. (1997a). Sposób używania alkoholu po zakończeniu lub przerwaniu terapii  uzależnienia przez pacjentów uczestniczących z programie badawczym APETA, Alkoholizm i Narkomania, 3, 373–387.
Leahy, R .L. (2018). Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Leu, L. (2018). Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Warszawa: Czarna Owca.
Lewandowski, Ł. (2019). Komunikacja w negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 197−206.
Lipetz, L., Kluger, A.N., Bodie, G.D. (2020). Listening is listening is listening: Employees’ perception of listening as a holistic phenomenon. International Journal of Listening, 34(2), 71−96.
Manusov, V., Stofleth, D., Harvey, J.A., Crowley, J.P. (2020). Conditions and consequences of listening well for interpersonal relationships: Modeling active-empathic listening, social-emotional skills, trait mindfulness, and  relational quality. International Journal of Listening, 34(2), 110−126.
Matusewicz, Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa: PWN.
Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. (2011). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Milewska, B. (2013). W służbie dialogu z odbiorcą: parafrazowanie i jego wykładniki. Język – Szkoła – Religia, 8(2), 46−59.
Miller, P.M. (2018). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Miller, W.R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Warszawa: PARPAMEDIA.
Miller, W.R., Muñoz, R.F. (2017). Picie pod kontrola: skuteczne sposoby na umiarkowanie. Zamość: Fundacja Dolce Vita .
Miller, W.R., Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Modrzyński, R. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Warszawa: Difin. Modrzyński, R. (2020). Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Warszawa: Difin.
Motyka, M. (2011). Rola aktywnego słuchania w komunikacji terapeutycznej z pacjentem. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), 259−265.
Nocuń, A., Szmagalski, J. (1996). Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Warszawa: Interart, s. 232−234.
Oleś, P. (1989). Wartościowanie a osobowość - psychologiczne badania empiryczne. Lublin: RW KUL.
Padesky, Ch.A., Greenberger, D. (2018). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Plis, J. (2020). Kompetencje komunikacyjne mediatora. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego-Seria Prawnicza, 110(28), 195−209.
Prochaska, J., Norcross, J., DiClemente, C. (2008). Zmiana na dobre. Warszawa: Instytut Amity.
Rosenberg, M.B. (2019). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Czarna Owca.
Stewart, J. (2014). Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s . 36−58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Stewart, J., Thomas, M. (2014). Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 36−58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sufa, B. (2020). Rola pytań w rozwijaniu przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym. Przedsiębiorczość-Edukacja, 16(2), 61−72.
Szczęsna, I. (2021). Komunikacja w zespole. W: M. Kamińska, I. Szczęsna, A. Wielgus, R. Żak (red.), Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku. Płock: Wydawnictwo Novum.
Wicińska, K. (2019). Jak rozmawiać w biznesie? Bariery komunikacyjne w języku polskim. W: J. Koprowicz, R. Knap (red.), Humanizacja pracy (s. 11−26). Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
Zubrzycka, B. (2018). Za zasłoną złości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Nadzieja w życiu ludzi

13.65 zł 39.00 zł Cena netto: 13.00 zł

Praca socjalna z osobą uzależnioną ...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Abstynencja czy ograniczanie picia?...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wybrane zagadnienia psychologii alk...

36.71 zł Cena netto: 34.96 zł

Współuzależnienie. Doświadczenia żo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Terapia poznawczo-behawioralna w le...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

O uzależnieniu prosto i zrozumiale....

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Psychoedukacja w terapii uzależnien...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak le...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak sk...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nowe uzależnienia młodego pokolenia...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

W pułapce piękna. Uzależnienia zwią...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pakiet: Psychoedukacja w terapii uz...

75.00 zł Cena netto: 71.43 zł

Jak wygrać z uzależnieniami?

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 48.00 zł

Bliscy osób uzależnionych. Scenariu...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Pokonać uzależnienie. Praktyczne um...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane