• Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 2. Komunikacja i motywacja

Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 2. Komunikacja i motywacja

 • Autor: Robert Modrzyński Anna Mańkowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-110-4
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 290/128 x 194 mm
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Na początku procesu zdrowienia zachęca się osoby uzależnione do mówienia o swoich doświadczeniach, nawiązywania trzeźwych relacji czy odbudowywania tych, które zaniedbali podczas aktywnego picia. Potrzebują jednak konkretnych narzędzi, którymi będą mogli posłużyć się w budowaniu dobrej komunikacji i zapobiegną nawrotom. Pomocne w tym są dwa filary procesu zdrowienia ‒ komunikacja i motywacja.

Prezentowana książka składa się z dwóch części: odpowiednio dla komunikacji i motywacji. Część pierwsza porusza tematykę komunikacji, zwracając szczególną uwagę na:
- cechy dobrej komunikacji, skupiając się na tym, czym jest, co jej sprzyja, co ją utrudnia;
- aktywne słuchanie w praktyce, czyli doskonalenie takich umiejętności jak dowartościowanie, odzwierciedlanie uczuć czy zadawanie pytań otwartych.

Część druga skupia się na motywacji oraz porusza tematy w zakresie:
- powodów powrotu do picia oraz pogłębiania ambiwalencji;
- znaczenia i roli wartości oraz zasobów w procesie zdrowienia;
- nabycia umiejętności wyznaczania i realizacji celów.

Książka to zbiór praktycznych scenariuszy zajęć oraz treści psychoedukacyjnych, które krok po kroku przeprowadzą terapeutę przez cykl kluczowych tematów z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu. Przystępny język, sytuacje z życia codziennego oraz przykłady rozmów terapeutycznych w prosty sposób wprowadzają pacjenta w świat komunikacji i motywacji. Na końcu książki znajduje się obszerny zbiór załączników i streszczeń poszczególnych edukacji, które mogą być wykorzystane jako arkusze w trakcie prowadzonych zajęć.

Patronat:          


W serii polecamy:
1. Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 1
2. Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 2. Komunikacja i motywacja

Spis treści:

Wstęp

Część I. KOMUNIKACJA

1. Rozmowy (nie)kontrolowane. Komunikacja – czym jest, co jej sprzyja i co ją utrudnia
2. Słyszę czy słucham? Aktywne słuchanie w praktyce
3. Parafrazuj i się dogaduj
4. Akcentowanie pozytywnych stron, czyli kilka słów o dowartościowaniu
5. Odzwierciedlenie uczuć
6. Czy pytania mają znaczenie? O znaczeniu pytań w komunikacji
7. „Przyganiał kocioł garnkowi”. O komunikatach typu Ja i Ty
8. STOP! Bariery komunikacyjne

Część II. MOTYWACJA

9. Za, a nawet przeciw. Dlaczego osoba uzależniona wraca do nałogu
10. Sprawdź, co dla ciebie jest ważne i co motywuje cię do działania. Odszukaj swoje „dlaczego”, cz. I
11. Poznaj swoją hierarchię wartości. Odszukaj swoje „dlaczego” cz. II
12. Co chciałbym/chciałabym zmienić w swoim życiu
13. Jak dbać o swoje cele i skutecznie je realizować

Bibliografia
Załączniki
Ćwiczenia
Streszczenia edukacji dla pacjentów
Noty o autorach

Robert Modrzyński
dr nauk społecznych, specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta motywujący. Zajmuje się problematyką pomocy osobom we wprowadzaniu ważnych dla nich zmian w życiu. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w poradniach zdrowia psychicznego oraz kierując Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w OPiTU w Wołominie.

Książki tego autora

Anna Mańkowska
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, doktorant Katedry Psychologii Klinicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Doświadczenie zawodowe zdobywa, pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego i Uzależnień w Świdniku oraz Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dorosłych.

Książki tego autora

Berg, I.K., Miller, S.D. (2000). Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu. Łódź: Galaktyka.
Bętkowska-Korpała, B., Modrzyński, R. Celebucka, J., Kotowska, J., Olszewska-Turek, K. (2020). Podręcznik E-POP dla terapeutów uzależnień. E-POP – interaktywna aplikacja oraz platforma www dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu. Warszawa: PARPA.
Bolton, R. (2014). Bariery na drodze komunikacji. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji  interpersonalnej (s. 174−186). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Braun-Gałkowska, M . (2010). Dialog w rodzinie. Paedagogia Christiana, 25(1), 161−174.
Browell, J. (2014). Reagowanie na komunikaty. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 36−58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Casse, P. (1980). Training for the Criss-Cultural Mind. Washington: The Society for Intercultural Education, Training and Research, 125−138.
Cieciuch J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri.
Di Chiara, G., Bassareo, V. (2007). Reward system and addiction: what dopamine does and doesn’t do. Current opinion in pharmacology, 7(1), 69−76.
Ekman P. (2011). Emocje ujawnione. Gliwice: Helion.
Frydrychowicz,  S. (2013). Zaburzenia komunikacji interpersonalnej w świetle wybranych aspektów sytuacji komunikacji. Czasopismo Psychologiczne, 2, 315−326.
Gillihan, S.J. (2020). Wytrenuj swój mózg. Siedmiotygodniowy program dla osób z zaburzeniami lękowymi i depresją oparty na terapii poznawczo-behawioralnej . Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Hobfoll S.E. (2006). Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kirby A. (2011). Gry Szkoleniowe. Materiały dla Trenerów. Zestaw 1, 2, 3. Warszawa: Wolters Kluwer.
Koob, G.F., Le Moal, M. (2008). Addiction and the brain antireward system. Annual review of psychology, 59(1), 29−53.
Kucińska M ., Mellibruda J. (1997). Program Analizy Przebiegu i Efektów Terapii Alkoholików (APETA) – koncepcja i dotychczasowy przebieg badań, Alkoholizm i Narkomania, 3, 325−334.
Kucińska M., Mellibruda J. (1997a). Sposób używania alkoholu po zakończeniu lub przerwaniu terapii  uzależnienia przez pacjentów uczestniczących z programie badawczym APETA, Alkoholizm i Narkomania, 3, 373–387.
Leahy, R .L. (2018). Techniki terapii poznawczej. Podręcznik praktyka. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Leu, L. (2018). Porozumienie bez przemocy. Ćwiczenia. Warszawa: Czarna Owca.
Lewandowski, Ł. (2019). Komunikacja w negocjacjach. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 22, 197−206.
Lipetz, L., Kluger, A.N., Bodie, G.D. (2020). Listening is listening is listening: Employees’ perception of listening as a holistic phenomenon. International Journal of Listening, 34(2), 71−96.
Manusov, V., Stofleth, D., Harvey, J.A., Crowley, J.P. (2020). Conditions and consequences of listening well for interpersonal relationships: Modeling active-empathic listening, social-emotional skills, trait mindfulness, and  relational quality. International Journal of Listening, 34(2), 110−126.
Matusewicz, Cz. (1975). Psychologia wartości. Warszawa: PWN.
Mellibruda, J., Sobolewska-Mellibruda, Z. (2011). Integracyjna psychoterapia uzależnień. Teoria i praktyka. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.
Milewska, B. (2013). W służbie dialogu z odbiorcą: parafrazowanie i jego wykładniki. Język – Szkoła – Religia, 8(2), 46−59.
Miller, P.M. (2018). Terapia uzależnień. Metody oparte na dowodach naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Miller, W.R. (2009). Wzmacnianie motywacji do zmiany w terapii nadużywania substancji. Warszawa: PARPAMEDIA.
Miller, W.R., Muñoz, R.F. (2017). Picie pod kontrola: skuteczne sposoby na umiarkowanie. Zamość: Fundacja Dolce Vita .
Miller, W.R., Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Modrzyński, R. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Warszawa: Difin. Modrzyński, R. (2020). Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Warszawa: Difin.
Motyka, M. (2011). Rola aktywnego słuchania w komunikacji terapeutycznej z pacjentem. Problemy Pielęgniarstwa, 19(2), 259−265.
Nocuń, A., Szmagalski, J. (1996). Podstawowe umiejętności w pracy socjalnej i ich kształcenie. Porozumiewanie się, rozwiązywanie problemów i konfliktów. Warszawa: Interart, s. 232−234.
Oleś, P. (1989). Wartościowanie a osobowość - psychologiczne badania empiryczne. Lublin: RW KUL.
Padesky, Ch.A., Greenberger, D. (2018). Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Plis, J. (2020). Kompetencje komunikacyjne mediatora. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego-Seria Prawnicza, 110(28), 195−209.
Prochaska, J., Norcross, J., DiClemente, C. (2008). Zmiana na dobre. Warszawa: Instytut Amity.
Rosenberg, M.B. (2019). Porozumienie bez przemocy. Warszawa: Czarna Owca.
Stewart, J. (2014). Komunikacja interpersonalna: kontakt między osobami. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s . 36−58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Stewart, J., Thomas, M. (2014). Słuchanie dialogiczne: lepienie wzajemnych znaczeń. W: J. Stewart (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej (s. 36−58). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Sufa, B. (2020). Rola pytań w rozwijaniu przedsiębiorczości uczniów w młodszym wieku szkolnym. Przedsiębiorczość-Edukacja, 16(2), 61−72.
Szczęsna, I. (2021). Komunikacja w zespole. W: M. Kamińska, I. Szczęsna, A. Wielgus, R. Żak (red.), Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku. Płock: Wydawnictwo Novum.
Wicińska, K. (2019). Jak rozmawiać w biznesie? Bariery komunikacyjne w języku polskim. W: J. Koprowicz, R. Knap (red.), Humanizacja pracy (s. 11−26). Płock: Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica.
Zubrzycka, B. (2018). Za zasłoną złości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Funkcjonowanie noo-psychospołeczne ...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Praca socjalna z osobą uzależnioną ...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Abstynencja czy ograniczanie picia?...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Wybrane zagadnienia psychologii alk...

36.71 zł Cena netto: 34.96 zł

Współuzależnienie. Doświadczenia żo...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Terapia poznawczo-behawioralna w le...

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

O uzależnieniu prosto i zrozumiale....

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Psychoedukacja w terapii uzależnien...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Rodzina alkoholowa. Część 1. Jak le...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Rodzina alkoholowa. Część 2. Jak sk...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Nowe uzależnienia młodego pokolenia...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

W pułapce piękna. Uzależnienia zwią...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane