• Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze

Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki. Jak napisać dobrą pracę? Rozwiązania praktyczne. Narzędzia badawcze

 • Autor: Stanisław Korczyński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-014-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 295/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przeznaczona jest dla studentów przygotowujących prace dyplomowe z pedagogiki. Autor wyjaśnia w niej, jak poprawnie napisać pracę licencjacką lub magisterską. Podaje wiele cennych informacji metodologicznych, ilustrowanych licznymi przykładami, odnoszących się do ustalenia tematu pracy, określenia przedmiotu i celu badań, zawartości treściowej poszczególnych rozdziałów, formułowania problemów badawczych i hipotez, doboru zmiennych i wskaźników oraz metod i technik badawczych, sporządzania zestawień tabelarycznych wyników badań, a także informacje edytorskie dotyczące przypisów i bibliografii.

Dodatkowym walorem książki są narzędzia badawcze, które mogą być wykorzystane w planowaniu badań lub stanowić punkt odniesienia w konstruowaniu własnych. Autor podaje też sposób wykorzystania prezentowanych narzędzi oraz literaturę ułatwiającą pogłębienie wiedzy z zakresu określonej problematyki. Znaczącym atutem książki jest wysoka użyteczność praktyczna, przejrzystość konstrukcji oraz przystępność przekazu.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. JAK NAPISAĆ DOBRĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ?
 
1.1. Struktura pracy dyplomowej
1.2. Zawartość treści Zowa teoretycznego wprowadzenia do problematyki pracy i sposób sporządzania przypisów
1.3. Wybór tematu pracy, określenie przedmiotu i celu badań
1.4. Problemy badawcze i hipotezy pracy
1.5. Zmienne i wskaźniki
1.6. Metody, techniki i narzędzia badawcze
1.6.1. Wybór metody badań
1.6.2. Techniki i narzędzia badawcze
1.7. Organizacja i przebieg badań
1.8. Charakterystyka badanych
1.9. Zestawienie tabelaryczne wyników badań
1.10. Analiza wyników badań
1.11. Podsumowanie wyników badań i wnioski końcowe
1.12. Zapis bibliograficzny
1.13. Wymagania edytorskie
1.14. Propozycja konstrukcji rozdziału metodologicznego
1.15. Błędy w pisaniu prac
 
Rozdział 2. DIAGNOZOWANIE FUNKCJONOWANIA UCZNIA I NAUCZYCIELA
 
2.1. Uczniowska ocena różnych sytuacji edukacyjnych
2.2. Lęk szkolny
2.3. Poziom reaktywności
2.4. Przemoc i mobbing w szkole
2.5. Wartości w życiu młodzieży
2.6. Poziom szkolnej motywacji do nauki
2.7. Motywacja szkolnego uczenia się (dlaczego się uczysz?)
2.8. Sytuacje trudne w życiu młodzieży
2.9. Wsparcie społeczne
2.10. Stres szkolny
2.11. Czy masz skłonność do agresji?
2.12. Konflikty w życiu młodzieży
2.13. Czy jesteś konfliktowy?
2.14. Samoocena
2.15. Czy jesteś nieśmiały?
2.16. Postawa młodzieży wobec środków uzależniających
2.17. Funkcjonowanie poznawcze i społeczno-emocjonalne ucznia
2.18. Ocena poziomu rozwoju i zachowywania się dziecka w wieku przedszkolnym
2.19. Dominujący typ temperamentu
2.20. Aspiracje i plany życiowe gimnazjalistów
2.21. Przykładowe skale ocen do analizy studium przypadku
2.22. Spostrzeganie ról rodzicielskich przez dzieci
2.23. Rzeczywisty, lubiany i postulowany obraz kolegi/koleżanki
2.24. Skala poczucia osamotnienia (UCLA)
2.25. Subiektywna ocena pracy pedagogicznej
2.26. Inwentarz wypalenia się nauczycieli
2.27. Praca zawodowa źródłem zaspokajania potrzeb nauczycieli
2.28. Satysfakcja zawodowa nauczycieli
 
Rozdział 3. NARZĘDZIA DO DIAGNOZOWANIA FUNKCJONOWANIA CZŁOWIEKA DOROSŁEGO
 
3.1. Problemy psychospołeczne współczesnej rodziny
3.2. Satysfakcja z pracy zawodowej
3.3. Jak oceniasz swoje życie?
3.4. Wieloaspektowy wymiar jakości życia
3.5. Jakość życia materialnego i społecznego
3.6. Jakość życia zawodowego
3.7. Stres zawodowy
3.8. Stres w życiu pracujących zawodowo kobiet
3.9. Wypalenie zawodowe i sposoby jego przezwyciężania
3.10. Jak postrzegasz siebie i swoją organizację?
3.11. Moja organizacja
3.12. Jaką wolisz pracę? Jaka jest praca, którą wykonujesz?
3.13. Postawa pracowników wobec pracy – dlaczego pracujesz?
3.14. Motywacja działania
3.15. Organizacja jako system motywacyjny
3.16. Konflikty interpersonalne w środowisku pracy
3.17. Społeczna percepcja rozwoju zawodowego kobiet
3.18. Moja sytuacja rodzinna i zawodowa
3.19. Zazdrość w życiu ludzi
3.20. Konflikty małżeńskie
3.21. Rola ojca w wychowaniu dziecka
3.22. Skala udziału ojca w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym i w jego wychowaniu
3.23. Jedynactwo z perspektywy dorosłych jedynaków
3.24. Czy masz trudności w komunikowaniu się?
3.25. Poziom empatii
3.26. Twoja inteligencja emocjonalna
3.27. Adaptacja emigrantów z Polski do nowego środowiska
3.28. Psychospołeczne funkcjonowanie osób starszych
3.29. System wartości i plany życiowe osadzonych w zakładzie karnym
3.30. Postawa społeczeństwa wobec osób karanych
3.31. Sytuacje trudne w życiu osadzonych
3.32. Bezrobocie i jego skutki
3.33. Funkcjonowanie pracownika po utracie pracy
 
BIBLIOGRAFIA

Stanisław Korczyński
profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, kierownik Katedry Pedagogiki i Problemów Społecznych na Wydziale Zamiejscowym w Wodzisławiu Śląskim. Przez długie lata pracował w Instytucie Psychologii oraz w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Zainteresowania naukowe koncentruje na psychopedagogicznych problemach edukacji i pracy zawodowej. Jest autorem ponad 100 artykułów opublikowanych w kraju i zagranicą oraz kilkunastu monografii.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przewodnik metodyczny pisania pracy...

24.30 zł 27.00 zł Cena netto: 23.14 zł

Elementy metodyki rozprawy doktorsk...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca dyplomowa z bezpieczeństwa. W...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Szkoły doktorskie. Komentarz do art...

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 32.57 zł

Szkoły wyższe w kształtowaniu kapit...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Stopnie naukowe i stopnie w zakresi...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

U progu akademii. Wyzwania na drodz...

51.30 zł 57.00 zł Cena netto: 48.86 zł

Najczęściej kupowane