• Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich

Przestrzeń w kształtowaniu relacji międzyludzkich

 • Autor: Wiesław Sikorski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-193-7
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 302/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W książce omówiono zagadnienia dotyczące bardziej świadomego korzystania z otaczającej nas przestrzeni do kształtowania naszego życia i codziennych relacji z innymi ludźmi. Przestrzeń wpływa bowiem na nasze emocje, tożsamość, postawy i zachowania, a w konsekwencji na sposoby porozumiewania się. Otoczenie fizyczne, w którym przebywamy, nie zawsze nam sprzyja, jednak po lekturze prezentowanej książki możemy mieć większy wpływ na to, żeby środowisko, w którym żyjemy, było nam bardziej przyjazne. Przestrzeń jest bowiem jak ukryty program sterujący naszym postępowaniem. Jest to program, który niejednokrotnie tworzymy sami, decydując się mieszkać i pracować w konkretnym miejscu, obcować z danymi ludźmi czy aranżować w określony sposób wnętrza naszych domów.   

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział 1. Przestrzeń w codziennym życiu i porozumiewaniu się

1.1. Postrzeganie i organizowanie przestrzeni
1.2. Percepcja czasu
1.3. Imponderabilia środowiskowe

Rozdział 2. Przestrzeń miasta i jej modernizacja


2.1. Wysokie budynki
2.2. Skutki zatłoczenia
2.3. Uszlachetnianie i „recykling urbanistyczny”

Rozdział 3. Zagospodarowywanie i wykorzystywanie przestrzeni

3.1. Znaczenia ukryte w przestrzeni
3.2. Trzy rodzaje przestrzeni
3.3. Funkcjonalność różnych przestrzeni
3.4. Wybór miejsca i aranżacja przestrzeni
3.5. Psychologia architektury

Rozdział 4. Znaczenie komunikacyjne obiektów ruchomych

4.1. Wzbogacone środowisko fizyczne
4.2. Bariery i ułatwienia przestrzenne
4.3. Układ i projekt wnętrza
4.4. Elementy przestrzeni służące wzajemnym kontaktom i wygodzie

Rozdział 5. Spotkania przy różnych stołach

5.1. Stół okrągły
5.2. Stół kwadratowy i prostokątny
5.3. Usadowienie przy stołach w miejscach publicznych
5.4. Stoły konferencyjne

Rozdział 6. Dystans konwersacyjny – najlepsza odległość w czasie rozmowy

6.1. Przestrzeń interpersonalna
6.2. Pomiar dystansu konwersacyjnego
6.3. Czynniki demograficzne i cechy indywidualne warunkujące zachowania przestrzenne

Rozdział 7. Różnice międzykulturowe w zachowaniach przestrzennych

7.1. Kultury kontaktowe i niekontaktowe
7.2. Zwyczaje przestrzenne Amerykanów i Europejczyków
7.3. Korzystanie z przestrzeni przez Azjatów
7.4. Czas w różnych kulturach

Zakończenie
Bibliografia

Prof. dr hab. Marek Poźniak, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi:

Otaczająca nas przestrzeń ma olbrzymie znaczenie dla naszego codziennego funkcjonowania. Dobrze oddają to słowa wypowiedziane przez Winstona Churchilla – i widniejące na stronie tytułowej recenzowanej książki – że najpierw my kształtujemy nasze domy, a potem one kształtują nas. Podobnie jest z przestrzenią naszych mieszkań, miejsc pracy, uczenia czy leczenia. Ma ona również ogromne znaczenie we wzajemnym komunikowaniu się.

Książka jest poświęcona tzw. proksemice, subkodowi komunikacji niewerbalnej, a zarazem nauce zajmującej się ustalaniem wzajemnego wpływu relacji przestrzennych między ludźmi (dystansami interpersonalnymi) oraz między ludźmi a środowiskiem fizycznym (terytorialnością) na relacje psychologiczne i sposób porozumiewania się. Przedmiotem jej eksploracji jest też wpływ odwrotny, a także ustalanie różnic między tymi relacjami w różnych kulturach oraz znaczenie sposobu projektowania miast, osiedli, mieszkań, parków, oświetlenia ulic itp. na zachowania ich użytkowników.Recenzowana praca ma charakter mocno interdyscyplinarny i z tego względu jest adresowana do osób różnych profesji (psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów, socjologów, architektów, biznesmenów i wielu innych), a także wszystkich tych, którzy pragną być bardziej wrażliwymi odbiorcami otaczającej przestrzeni.

Wiesław Sikorski
profesor Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Twórca nowatorskich programów szkoleniowo-metodycznych "Neuropedagogika - edukacja na planecie Mózg", "Neuropsychoterapia - neurony na kozetce", "Neuromarketing - sprzedaż przyjazna mózgowi". Badacz, znawca i propagator wykorzystania najnowszej wiedzy o mózgu w biznesie, marketingu, psychoterapii i edukacji szkolnej.

Książki tego autora

Adams G.R., Physical attractiveness reserach. Toward a development social psychology  
of beauty, „Human Development” 1977, nr 20, s. 114–126.
Adelsward V., Aronson K., Johnson L., Linel P., The unequal distribution of interactio-
nal space: dominance and control in courtroom interaction, „Text” 1987, nr 7,  
s. 313–346.
Aiello J.R., Aiello T.C., The development of personal space: proxemic behawior of chil-
dren 6 through 16, „Human Ecology” 1974, nr 2, s. 177–189.
Altman I., The environment and social behavior, Brook and Cole, Monterey, Califor-
nia 1975.
Altman I., Brown B.B., Staples B., Werner C.M., A transactional approach to close
relationships: coutship, weddings and placemaking, [w:] B. Walsh, K. Craik,
B. Price (red.), Person-environment psychology: contemporary models and per-
spectives, Erlbaum, Hilsdale 1992.
Altman D., Levine M,  Nadien J., Unpublished research cited in: S. Milgram, The expe-
rience of living in cities, „Science” 1970, nr 167, s. 1461–1468.
Amato P.R., Helping behawior in urban and rural environments: field studies based
on a taxanomic organization of helping episodes, „Journal of Personality and
Social Psychology” 1983, nr 45, s. 571–586.
Anderson C.A., Temperature and aggression: ubiquitous effects of heat on occurrence
of human violence, „Psychological Bulletin” 1989, nr 106, s. 74–96.
Argyle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 1999.
Argyle M., Dean J., Eye-contact distance and affiliation , „Sociometry” 1965, nr 28,
s. 289–304.
Aries Ph., Historia dzieciństwa, Gdańsk 1995.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydaw-
nictwo Zysk i S-ka, Poznań 1997.
Athanasiou R., Yoshioka G.A., The special character of friendship formation, „Envi-
ronment and Behavior” 1973, nr 5, s. 43–65.
Baum A., Valins S., Architectural mediation of residential density and control: crow-
ding and regulation of social contact, [w:] L. Berkowitz (red.), Advances in expe-
rimental social psychology, vol. 12, Academic Press, New York 1979.  
Bailey K.G., Hartnett J.J., Glover H.W., Modeling and personal space behavior in chil-
dren, „The Journal of Psychology” 1973, nr 85, s. 143–150.287 Bibliografia
Baker P.M., Seeting is behaving: visibility and participation in small groups, „Envi-
rontnent and Behavior” 1984, nr 16, s. 159–184.
Barker P., Metafory w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk
1997.
Baron R.A., Ransberger V.M., Ambient temperature and the occurrence of collective
violence:  the  „long  hot  summer”  revisited,  „Journal  of  Personality  and  Social
Psychology” 1978, nr 36, s. 351–360.
Baum A., Paulus P.B., Crowding, [w:] D. Stokols, I. Altman (red.), Handbook of envi-
ronmental psychology, Academic Press, Nowy Jork 1987.
Baum A., Valins S., Residential environments: Group size and crowding. Proceedings
of the American, „Psychological Association” 1973, nr 24, s. 161–179.
Beck H., Irren is nutzlich, Verlag, Munchen 2017.
Becker F.D., Workspace: creating environments in organization, Praeger, New York
1981.
Becker F., Steele F., Workplace by design: mapping the high-performance workspace,
Jossey-Bass, San Francisco 1995.
Beeghley L., Donnelly D., The consequences of family crowding: a teoretical syn-
thesis, „Life-styles” 1989, nr 10, s. 83–102.
Bellizzi J.A., Crowley A.E., Hasty R.W., The effects of color in store design, „Journal
of Retailing” 1983, nr 59, s. 21–45.  
Bell P.A., Greene Th., Fisher J.D., Baum A., Psychologia środowiskowa, Gdańskie
Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
Benedikt A., Mowa ciała, Astrum, Wrocław 2002.
Bernheimer L., The shaping of us: shaping of us: how everyday spaces structure our
lives, Behaviour, and Well-Being, Hachette Collections, London 2017.
Berke J., Wilson V., Watch out for the weather, Viking, New York 1951.
Bierach A.J., Mowa ciała kluczem do sukcesu, Astrum, Wrocław 2001.  
Binet C., Twarz zwierciadłem duszy, Studio Astropsychologii, Białystok 2003.
Birkenbihl V.F., Komunikacja niewerbalna. Sygnały ciała, Astrum, Wrocław 1998.
Bjerstedt A., Warm-cool colour preferences as potential personality indicators: preli-
minary note, „Perceptual and Motor Skills” 1960, nr 10, s. 31–34.
Black J.W., The effect of room characteristics upon vocal intensity and rate, „Journal
of the Acoustical Society of America” 1950, nr 22, s. 174–176.
Bloom L.J., Weigel R.G., Traut G.M., Therapeugenic factors in psychotherapy: effects  
of office decor and subject-therapist sex pairing on perception of credibility ,  
„Journal of Consulting and Clinical Psychology” 1977, nr 25, s. 867–873.  
Blue Is Beautiful, „Time” 1973, 17 września, s. 66–67.  
Brennan A., Chugh J.S., Kline T., Traditional versus open office design , „Environ-
ment and Behavior” 2002, nr 34(3), s. 279–299.
Burgess J.W., Developmental trends in proxemic spacing behavior between surroun-
ding companions and strangers in casual groups, „Journal of Nonverbal Beha-
vior” 1983, nr 7, s. 158–168.
Burgoon J.K., Privacy and communication, [w:] M. Burgoon (red.), Communication
yearbook, Sage, Beverly Hills 1982. 288 Bibliografia
Burgoon J.K., Spatial relationships in small groups, [w:] R.S. Cathcart, L.A. Samovar
(red.), Small group communication: a reader, Wm. C. Brown, Dubuque 1988.
Burgoon J.K., A communication model of personal space violations: explication and
an initial test, „Human Communication Research” 1978, nr 4, s. 129–142.
Burgoon J.K., Aho L., Three field experiments on the effects of violations of conversa -
tional distance, „Communication Monographys” 1982, nr 49, s. 71–88.
Burgoon J.K., Buller D.B., Woodall W.G., Nonverbal communication: the unspoken
dialogue, Harper & Row, New York 1989.
Burgoon J.K., Jones S.B., Toward a theory of personal space expectations and their
violations, „Human Communication Research” 1976, nr 2, s. 131–146.
Burroughs  W.J.,  Drews  D.R.,  Hallman  W.K.,  Predicting  personality  from  personal
possesions: A self-presentational analysis, „Journal of Social Behavior and Per-
sonality” 1991, nr 6, s. 147–163.
Calhoun J.B., Population density and social pathology, „Scientific American” 1962,
tom 206, s. 139–146.
Campbell D.D., Beets J.L., Lunacy and the moon, „Psychological Bulletin” 1978,
nr 85, s. 1123–1129.
Campbell D.E., Herren K.A., Interior arrangement of the faculty office , „Psychologi-
cal Reports” 1978, nr 43, s. 234.
Campbell D.E., Interior office design and visitor response , „Journal of Applied Psy-
chology” 1979, nr 64, s. 648–653.
Caplan M.E., Goldman M., Personal space violations as a function of height, „The
Journal of Social Psychology” 1981, nr 114, s. 167–171.
Carlsmith J.M., Anderson C.A., Ambient temperature and the occurrence of collective
violence: a new analysis, „Journal of Personality and Social Psychology” 1979,
nr 37, s. 337–344.
Carr S.J., Dabbs J.M., The effects of lighting, distance and intimacy of topic on verbal
and visual behavior, „Sociometry” 1974, nr 37, s. 592–600.
Cassidy C.M., The good body: when big is better, „Medical Anthropology” 1991, nr 13,
s. 181–195.
Caudill W., Weinstein H., Maternal care and infant behavior in Japan and America,
[w:] C. Lavatelli, F. Stendler (red.), Child behavior and development, Harcourt,
New York 1972.
Chan Y.K., Density, crowding, and factors intervening in their relationship: eviden-
ce from a hiper-dense metropolis, „Social Indicators Research” 1999, nr 48,  
s. 103–124.
Cheek F.E., Maxwell R., Weisman R., Carpeting the ward: an exploratory study in
environmental psychiatry, „Mental Hygiene” 1971, nr 55, s. 109–118.
Chombart de Lauwes P., Le milieu social et l’etude sociologique des cas individuels,
Information Sociales, Paris 1959, tom 2, s. 41–54.
Christian  J.J.,  Davis  D.E.,  Social  and  endocorine  factors  are  integrated  in  the
regulation of growth of mammalian populations, „Science” 1964, tom 146,  
s. 1550–1560.
Chrzanowska A., Eliksir leśnej głuszy, „Extra Charaktery” 2019, nr 1, s. 24–27.289 Bibliografia
Clearwater Y.A., Coss R.G., Functional esthetics to enhance wellbeing, [w:] H. Clear-
water, Ch.P. McKay (red.), From Antarctica to outer space, Springer-Verlag, New
York 1991.
Cohen E., Cohen A., Planning the electric office , McGraw-Hill, New York 1983.  
Cohen S., Glass D.C., Singer J.E., Apartment noise, auditory discrimination, and
reading ability in children, „Journal of Experimental Social Psychoklogy” 1973,
nr 9, s. 407–422.
Collins A., Mowa ciała. Co znaczą nasze gesty?, Oficyna Wydawnicza RYTM, War-
szawa 2002.
Conklin J.E., Dimensions of community response to the crime problem, „Social Pro-
blems” 1971, nr 18, s. 373–385.
Conlee C., Olivera J., Vagim N., The relationships among physican nonverbal imme-
diacy and measures of patient satisfaction with physican care, „Communication
Reports” 1993, nr 6, s. 25–33.  
Connolly P.R., The perception of personal space among black and white Americans,
„Central States Speech Journal” 1975, nr 26, s. 21–28.
Cook M., Experimentation on orientation and proxemics, „Human Relations” 1970,
nr 23, s. 61–76.
Costa M., Interpersonal distances in group walking, „Journal of Nonverbal Behavior”
2010, nr 1, s. 15–26.
Crane D.R., Diagnosing relationship with spatial distance: an empirical test of clini-
cal principle, „Journal of Marital and Family Therapy” 1987, nr 13, s. 307–310.  
Crane D.R., Dollahite D.C., Griffin W., Taylor V.L., Diagnosing relationship with spa-
tial distance: an empirical test of a clinical principle, „Journal of Marital and
Family Therapy” 1987, nr 13, s. 307–310.
Cronin M., Gilded cages, „Times”1992, 25 maja, s. 52–54.
Curran S.F., Blatchley R.J., Hanlon T.E., The relationship between body buffer zone
and violence as assesed by subjective and objective techniques, „Criminal Justice
and Behavior” 1978, nr 1, s. 53–62.
Dazkir S.S., Read M.A., Furniture forms and their influence on our emotional respon -
ses toward interior environments, „Environment and Behawior” 1995, nr 44(5),
s. 725.
DiPietro J.A., Rough and tumble play: a function of gender, „Developmental Psycho-
logy” 1981, nr 17, s. 50–58.
Domachowski W., Psychologia społeczna komunikacji niewerbalnej, Edytor, Toruń
1993.  
Drew C.J., Research on te psychological-behavioral effects of the physical environ-
ment, „Review of Educational Research” 1971, nr 41, s. 447–463.
Duffy F., The changing workplace, Phaidon, Londyn 1992.  
Duke M.P, Nowicki S., Diagramming the shape of personal space: a new measure
and social-learning model for interpersonal distance, „Journal of Experimental
Research Personality” 1972, nr 6, s. 119–132.
Eagly A.H., Sex differences in social behavior: a social-role interpretation, Erlbaum,
Hillsdale 1987.290 Bibliografia
Eaves M.H., Leathers D.G., Context as communication: McDonald’s vs. Burger King,
„Journal of Applied Communication Research” 1991, nr 19, s. 263–289.
Edwards J.N., Booth A., Edwards P.K., Housing type, stress, and family relations,
„Social Forces” 1982, nr 61, s. 241–267.
Eliasz  A.,  Psychologia  ekologiczna,  Warszawa,  Wydawnictwo  Instytutu  Psychologii
PAN, Warszawa 1993.
Ellis B.J., The evolution of sexual attraction: evalutive mechanism in women, [w:]
J.H. Barkow, L. Cosmides, J. Tooby (red.), The adaptet mind: evolutionary psy-
chology and the generation of culture, Oxford University Press, New York 1992.  
Ellis L., The high and the moghty among man and beast: how universal is the rela-
tionship between height (or body size) and social status?, [w:] L. Ellis (red.),
Social and stratification inequality , vol. 2, Praeger, Westport, CT 1994.
Ellis P., Functional, aesthetic, and symbolic aspects of office lighting , [w:] J.D. Wineman
(red.), Behavioral issues in office design , Von Nostrand Reinhold, New York 1986.
Emling S., Casket markups: 300%, „The Atlanta Journal” 1995, nr 8, s. 4.
Erickson F., One function of proxemic shifts in face-to-face interaction, [w:] A. Ken-
don, R.M. Harris, M.R. Key (red.), Organization of behavior in face-to-face inte-
raction, Aldine, Chicago 1975.
Farrenkopf T., Roth V., The university faculty office as an environment, „Environ-
ment and Behavior” 1980, nr 12, s. 467–477.
Feingold  A.,  Good-looking  people  are  not  what  the  think,  „Psychological  Bulletin”
1992, nr 111, s. 304–341.
Felstead A., Rapid change or slow evolution? Changing places of work and their con-
sequences in the UK, „Journal of  Transport Geography” 2012, nr 21, s. 31–38.
Festinger L., Schachter S., Back K., Social pressures in informal groups: a study of
human factors in housing, HarperRow, New York 1950.
Frank M.S., Gilovich T., The dark side of self and social perception: black uniforms
and aggression in professional sport, „Journal of Personality and Social Psycho-
logy” 1988, nr 54, s. 74–85.
Freedman J.L., Reconciling apparent differences between the responses of humans
and other animals to crowding, „Psychological Review” 1979, nr 86, s. 80–85.
Freedman J., Levy A., Buchanan R., Price J., Crowding and human aggressiveness, „
Journal of Experimental and Social Psychology” 1972, nr 8, s. 528–548.
Fried M., Grieving for a lost home, [w:] L.J. Duhl (red.), The urban condition, Basic
Books, New York 1963.
Fry A.M., Willis F.N., Invasion of personal space as a function of the age of the invader,
„Psychological Record” 1971, nr 21, s. 385–389.
Galinsky  E.,  Tahmincioglu  E.,  Why  Citi  got  rid  of  assigned  desks,  Harvard  busi-
ness  review,  https://hbr.org/2014/11why-citi-got-rid-of-assigned-desks  [dostęp:
12.11.2014].  
Gans H., The urban villagers, The MIT Press and Harvard University Press, Cam-
bridge 1960.
Gehl J., Life between buildings, The Danish Architectural Press, Kopenhaga 2006.
Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 291 Bibliografia
Gifford R., The consequences of living in high-rise buildings, „Architectural Science
Review” 2007, nr 50(1), s. 1–16.
Gifford R., Projected interpersonal distance and orientation choices: personality, sex,
and social situation, „Social Psychology Quarterly” 1982, nr 45, s. 145–152.
Gillis A.R., High-rise housing and psychological strain, „Journal of Health and Social
Behavior” 1977, nr 18, s. 418–431.
Glass D.C., Singer J.E., Urban stress, Academic Press, New York 1972.
Glass D.C., Singer J.E., Experimental studies of uncontrollable and unpredictable
noise, „Reperesentative Research in Social Psychology” 1972, nr 4, s. 165.
Glazer N., Moynihan D.P., Beyond the Melting Pot, The MIT Press and the Harvard
University Press, Cambridge 1963.
Głodowski W., Bez słowa. Komunikacyjna funkcja zachowań niewerbalnych, Hansa
Communication Warszawa 1999.
Goffman E., The presentation of self in everyday life, Doubleday & Company, Garden
City New York 1959.
Goman C.K., Komunikacja pozawerbalna. Znaczenie mowy ciała w miejscu pracy,
Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2015.  
Gonzales A., Zimbardo P.G., Time in perspective, „Psychology Today” 1985, nr 19,
s. 21–26.
Goranson R.E., King D., Rioting and daily temperature: analysis of the U.S. riots in
1967, Unpublished manuscript, York University, Ontario, Kanada 1970.  
Gosling S., Snoop: what your stuff says about you, Profile Book, London 2008.
Grant  C.H.,  III  Cissina  K.N.,  Rosenfeld  L.B.,  Patients’  perceptions  of  physicians’
communication and outcomes of the accrual to trial proces, „Health Communi-
cation” 2000, nr 12(1), s. 23–39.
Griffith W., Environmental effects of interpersonal affective behavior. Ambient effec-
tive temperature and attraction, „Journal of Personality and Social Psychology”
1970, nr 15, s. 240–244.
Griffith W., Veitch R., Hot and crowded. Influence of population density and tempe -
rature  on  interpersonal  affective  behavior,  „Journal  of  Personality  and  Social
Psychology” 1971, nr 17, s. 92–98.
Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej, GWP, Gdańsk 2002.  
Gunnel D., Rogers J., Dieppe P., Height and health: predicting longevity from bone
lenght in archeological remains, „Journal of Epidemiology and Community He-
alth” 2001, nr 55, s. 505–507.
Haapakangas A., Helenius R., Keskinen E., Hongisto V., Perceived acoustic environ-
ment, work performance and wellbeing survey results from finish offices , IX Mię-
dzynarodowy  Kongres  do  spraw  Hałasu  jako  Problemu  Zdrowia  Publicznego  
(ICBEN) 21–25 lipca 2008, Mashantucket, Connecticut, USA.
Hackman M., Walker K., Instructional communication in the televised classroom:
The effects of system design and teacher immediacy, „Communication Educa-
tional” 1990, nr 39, s. 196–206.  
Halberstadt A.G., Race, socioeconomic status and nonverbal behavior, [w:] A.W. Sieg-
man, S. Feldstein (red.), Multichannel integrations of nonverbal behavior, Erl-
baum, Hilsdale 1985. 292 Bibliografia
Halina N., Marsha J.E., Hellmana A., Hellstroma I.,Sorqvista P., A shield against di-
straction, Journal of Applied Research in Memory and Cognition 2014, nr 3(1),
s. 31–36.
Hall E.T., The silent language, Premier, Greenwich 1963.
Hall E.T., Handbook for proxemic research, Society for Anthropology of Visual Com-
munication, Washington 1974.
Hall E.T., Bezgłośny język, PIW, Warszawa 1987.
Hall E.T., Ukryty wymiar, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, Warszawa
2005.  
Hall E.T., Hall M.R., The dance of life: the other dimension, Doubleday, New York
1987.
Hall, J.A., Nonverbal sex differences: Communication accuracy and expressive style,
Johns Hopkins University Press, Baltimore 1984.
Hansen K., W zdrowym ciele zdrowy mózg, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.
Hanyu K., The affective meaning of Tokyo: yerbal and non-verbal approaches, „Jour-
nal of Environmental Psychology” 1993, nr 13, s. 161–172.
Hare A., Bales R., Seating position and small group interaction, „Semiotica” 1963,
nr 26, s. 480–486.
Harkins S., Szymanski K., Social facilitation and social loafing: New wine in old bot-
tles, [w:] C. Hendrick (red.), Review of personality and social psychology, vol. 9,
Sage, Beverly Hills, CA 1987.
Harper L., Sanders K.M., Preschool children’s use of space: sex differences in outdoor
play, „Developmental Psychology” 1975, nr 11, s. 119.
Hartman Ch.W., Social values and housing orientations, „Journal of Social Issues”
1963, nr 19(2), s. 113–131.
Hasse R.F., DiMatia D.J., Spatial environments and verbal conditioning in quasi-co-
unseling interview, „Journal of Counseling Psychology” 1976, nr 23, s. 414–421.
Hawkins D.R., Przywracanie zdrowia, Virgo, Warszawa 2021.
Hayduk L.A., Personal space: Where we now stand, „Psychological Bulletin” 1983,
nr 94, s. 293–335.
Hayduk L.A., The shape of personal space: an experimental investigation, „Canadian
Journal of Behavioural Science” 1981, nr 13(1), s. 87–93.
Heckel R.V., Leadership and voluntary seating choice, „Psychological Reports“ 1973,
nr 32, s. 141–142.
Hedge A., The open-plan office: a systematic investigation of employee reactions to
their work environment, „Environment and Behavior” 1982, nr 14, s. 519–542.
Henley N.M., Body politics: Power, sex and nonverbal communication, Prentice Hall,
Englewood, NJ 1977.
Hensley W.E., Height as a measure of success in academe, „Journal of Human Beha-
vior” 1993, nr 30(1), s. 40–46.  
Hines D.C., Bringing interiors to light: the principles and practices of lighting de-
sign, Whitney Library of Design, New York 1986.
Hirschon R.B., Gold J.R., Territoriality and the home environment in a Greek urban
community. „Anthropological Quarterly” 1982, nr 55, s. 63–73.  293 Bibliografia
Horne M.S., The classroom environment and its effects on practice of teachers, “Jour-
nal of Environmental Psychology” 2002, vol. 22, nr 1–2, s. 139–156.
Horowitz J.J., Duff D.F., Stratton L.O., Body buffer zone: exploration of personal spa-
ce, „Archives of General Psychiatry” 1964, nr 6, s. 651–656.
Hortascu N., Duzen E., Arat S., Atahan D., Uzer B., Intrusion upon same-sex or
different-sex dyads in Turkish university dining hali, “International Journal
of Psychology” 1990, nr 25, s. 33–37.
Howells L.T., Becker S.W., Seating arrangement and leadership emergence, „Journal
of Abnormal and Social Psychology” 1962, nr 64, s. 148–150.
Hughes J., Goldman M., Eye contact facial expression, sex and the violation of perso-
nal space, „Perceptual and Motor Skills” 1978, nr 46, s. 579–584.
Huntington E., Civilization and climate, Yale University Press, New Haven 1915.
Ilic O., Bermel P., Chen G., Joannopoulos J.D., Celanovic I., Soljacic M., Tailoring
high-temperature  radiation  and  the  resurrectioin  of  the  incandescent  source,
„Natur Nanotechnology” 2016, nr 11, s. 320–324.
Janda-Dębek B., Daleko czy blisko. Dystans interakcyjny w wybranych sytuacjach
społecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003.
Jaskółka A., Mowa ciała. Jak ją odczytywać i właściwie z niej korzystać, Wydawnic-
two JEDNOŚĆ, Kielce 2007.
Jorgenson D.O., Perceived casual influence of weather: rating the weather’s influence
on affective states and behaviors, „Environment and Behavior” 1981, nr 13,  
s. 239–256.
Kamal R., Mehta M., Social environment and feeling of crowding, „Indian Psycholo-
gical Review 1987, nr 32, s. 25–29.
Kasmar J.V., Griffin W.F., Mauritzen J.H., The effects of environmental surroundings
on out-patient’s mood and perception of psychiatrists, „Journal of Consulting
and Clinical Psychology” 1976, nr 32, s. 223–226.
Kenrick D.T., Johnson G.A., Interpersonal attraction in aversive environment: a pro-
blem for the classical conditionig paradigm, „Journal of Personality and Social
Psychology” 1979, nr 37, s. 572–579.
Kim J., de Dear R., Workplace satisfaction: the privacy – communication trade-off in
open office , „Journal of Environmental Psychology” 2013, nr 36, s. 18–26.
King M.J., Interpersonal relations in preschool children and average approach distan-
ce, „Journal of Genetic Psychology” 1966, nr 1, s. 109–116.
Kinzel A.F., Body – buffer zone in violent prisoners, „American Journal of Psychiatry”
1970, nr 1, s. 59–64.
Kleck R.E., Physical stigma and task oriented interaction, „Human Relations” 1969,
nr 22, s. 51–60.
Kleck R.E., Strenta A.C., Physical deviance and the perception of social outcomes,
[w:] J.A. Graham, A.M. Kligman (red.), The psychology of cosmetic treatments,
Praeger, New York 1985.
Kleeman W.B., The politics of office design , „Environment and Behavior” 1981, nr 20,
s. 537–549.
Knachstedt M.V., Interior design for profit, Kobro, New York 1980.  294 Bibliografia
Knapp M.L., Hall J.A., Nonverbal communication in human interaction, Holt, Rine-
hart and Winston, New York 1997.
Konar E., Sundstrom E., Status demarcation and office design , [w:] J.D. Wineman
(red.),  Behavioral  issues  in  office  design ,  Von  Nostrand  Reinhold,  New  York
1986.  
Koneya M., Barbour A., Louder than words, Nonverbal communication, Charles
E. Mervill, Columbus, Ohio 1976.
Korda M., Office power – you are where you sit, „New York Times” 1975, nr 13,
s. 36–44.
Korte C., Urban-nonurban differences in social behawior and social psychological
models of urban impact, „Journal of Social Issues” 1980, nr 36, s. 29–51.
Kraut R.E., Johnson R.E., Social and emotional messages of smiling: an ethological ap-
proach, „Journal of Personality and Social Psychology” 1981, nr 37, s. 1539–1553.
Krupat E., People in cities: the urban environment and its effects, Cambridge Univer-
sity Press, New York 1985.
Leathers D.G., Nonverbal communication system, Allyn & Bacon, Boston 1976.
Leathers D.G., The dynamics of impression management in the sales interview,
[w:] D. O’Hair, G.L. Kreps (red.), Applied comunnication theory and research,
Erlbaum, New York 1990.
Leathers  D.G.,  Komunikacja  niewerbalna.  Zasady  i  zastosowania,  Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Lecuyer R., Social organization and spatial organization, „Human Relations” 1976,
nr 29, s. 1045–1060.
Lee D., Climate and economic development in the tropices, HarperRow, New York
1957.
Leipold W.E., Psychological distance in a dyadic interview, Unpublished doctoral
disseration, University of Noth Dakota, 1963.
Leonard G., The rhythms of relationship, [w:] G. Leonard (red.), The silent pulse,
Elsevier-Dutton, New York 1978.
Lerner R.M., Verining J., Knapp J.R., Age and sex effects on personal space schemata
toward body build in late childhood, „Developmental Psychology” 1975, nr 11,
s. 855–856.
Lester  D.,  Geographical  variables  and  behavior:  XL  V  III.  Climate  and  personal
violence suicide and homicide: a cross cultural study, „Perceptual and Motor
Skills” 1988, nr 66, s. 602.
Lester D., Sheechan D., Attitudes of supervision toward short police officers, „Psycho-
logical Reports” 1980, nr 47, s. 462.
Levine R.V., The pace of life across cultures, [w:] J.E. McGrath (red.), The social psy-
chology of time, Sage, Newbury Park 1988, s. 39–60.
Levine R.V., Norenzayan A., The pace of life in 31 countries, „Journal of Cross-Cul-
tural Psychology” 1999, nr 30, s. 178–205.
Levine R., Wolff E., Social time: The heartbeat of culture, „Psychology Today” 1985,
nr 19, s. 30.
Lewicka M.A., Twoje miejsce na ziemi, „Extra Charaktery” 2019, nr 1, s. 14–19. 295 Bibliografia
Lewicka M., Place attachment: how far have we come in the last forty years?, „Jour-
nal of Environmental Psychology” 2015, nr 31, s. 207–230.
Lewry A.J, Sack R.L., Miller L.S., Hoban T.M., Anti-depressant and circadian phase
shifting effects of light, „Science” 1987, nr 235, s. 352–353.
Lieber A., The lunar effect: biological tides and human emotions, Anchor/Doubleday,
New York 1978.
Little K.B., Personal space, „Journal of Experimental Social Psychology” 1965, nr 1,
s. 237–247.
Little K.B., Culturtal variatons in social schemata, „Journal of Personality and Social”
1968, nr 10, s. 1–7.
Lohr V.I., Pearson-Mims C.H., Goodwin G.K., Interior plants may improve worker
productivity and reduce stress in a windowless environment, „Journal of Envi-
ronmental Horticulture” 1996, nr 14(2), s. 97–100.
Lombardo J., Interaction of sex and sex roles in response to violations of preferred
seating arrangements, „Sex Roles” 1986, nr 15, s. 173–183.
Loo C.M., The effects of spatial density on the social behavior of children, „ Journal
of Applied Social Psychology” 1972, nr 2, s. 372–381.
Lott D.E., Sommer R., Seating arrangements and status, „Journal of Personality and
Social Psychology” 1967, nr 7, s. 90–95.
Lottan D.F., Sommer R., Seating arrangements and status, „Journal of Personality
and Social Psychology” 1967, nr 7, s. 90–94.
Luce G.G., Biological rhythms in human and animal physiology, Dover Publications,
New York 1971.
Lynch K., The image of the city, Massachusetts Institute of Technology Press, Cam-
brodge 1960.
Malandro L., Barker L.L., Nonverbal communication, Addison-Wesley, Reading 1983.
Marx A., Fuhrer U., Hartig T., Effects of classroom seating arrangements on children’s  
question-asking,  „Learning  Environments  Research”  2000,  vol.  12,  nr  4,  
s. 249–263.
Maslow A.H., Mintz N.W., Effects of aesthetic surroundings, „Journal of Psychology”
1956, nr 41, s. 247–254.
McClelland D., The achieving society, Van Nostrand Reinhold, New York 1961.
McCroskey J.C., Larson C.E., Knapp M.L., An introduction to interpersonal com-
muncation, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New York 1971
McCroskey J.C., Young T.J., Richmond V.P., A simulation methodology for proxemic
research, „Sign Language Studies” 1977, nr 17, s. 357–368.
McGrath J.E., Kelly J.R., Time and human interaction, Guilford Press, New York 1986.
McHarg I., Man and his environment, [w:] L.J. Duhl (red.), The urban condition,
Basic Books, New York 1963.
Meaux J.B., Time perception, behavioral inhibition, and ADHD, „Dissertation Abs-
tracts International” 2002, nr 62, s. 3556.
Meer J., The light touch, „Psychology Today” 1985, nr 19, s. 60–67.
Mehrabian A., Significance of posture and position in the coomunication of attitude
and status relationships, „Psychological Bulletin” 1969, nr 71, s. 363.296 Bibliografia
Mehrabian A., Nonverbal communication, Aldine-Atherton, Chicago 1972.
Mehrabian A., Public places and private spaces, Basic Books, New York 1976.
Mehrabian A., Silent messages: Implicit communication of emotions and attitudes,
Wadsworth, Belmont, CA 1981.
Mehrabian A., Diamond S.G., The effects of furniture arrangement, props, and per-
sonality on social interaction, „Journal of Personality and Social Psychology”
1971, nr 20, s. 18–30.
Mehta  R.,  Zhu  R.J.,  Cheema  A.,  Is  noise  always  bad?  Exploring  the  effects  of
ambient  on  creative  cognition,  “Journal  of  Consumer  Research”  2012,  doi:
10.1086/665048.
Miles E., Leathers D.G., The impact of aesthetic and professionally related objects on
credibility in the office setting , „The Sothern Speech Communication Journal”
1984, nr 49, s. 361–379.
Meisels M., Dosey M., Personal space, anger arousal, and psychological defense,
„Journal of Personality” 1971, nr 39, s. 333–334.
Milgram S., The experience of living in cities, „Science” 1970, nr 167, s. 1461–1468.
Monk R., The employment of corporate non-verbal status communicators in western
organisations, Unpublished doctoral dissertation, The Fielding Institute, Santa
Barbara 1994.
Moos R.H., The human context: environmental determinants of behavior, John Wiley
and Sons, New York 1976.
Mumford L., The city in history, Harcourt, Brace, New York 1961.
Murray D.C., Deabler H.L., Colors and mood-tones, „Journal of Applied Psychology”
1957, nr 41, s. 279–283.
Myrick R., Marx B.S., An exploratory study of the relationship between high school
building design and student learning, U.S. Department of Health, Education
and Welfare, Office of Education, Bureau of Research, Washington 1968.
Newman O., Defensible space, MacMillan, New York 1973.
Nierenberg G., Calero H., Czytając w człowieku, jak w otwartej książce, Dom Wydaw-
niczy REBIS, Poznań 1999.  
Oda M., Taniguchi K., Wen M.L., Higurashi M., Effects of high-rise living on physical
and mental development of children, „Journal of Human Ergology” 1989, nr 18,
s. 231–235.
O’Neal E.C., Brunalt M.A., Carifio M.S., Troutwine R., Epstein J., Effect of insult upon
personal space preferences, „Journal of Nonverbal Behavior” 1980, nr 5, s. 56–62.
Owen H., Saunders Ch., Dickson D., Social skills in interpersonal communication,
Brookine Books, Cambridge 1987.
Oyster C.K., Grupy, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
Papanek V., The green imperative: natural design for the real world, Thames and
Hudson, New York 1995.
Patterson M.L., Spatial factors in social interaction, „Human Relations” 1968, nr 21,
s. 351–361.
Patterson M.L., Kelly C.W., Kondracki B.A., Wulf L.J., Effects of seating arrangement
on small group behavior, „Social Psychology Quaterly” 1979, nr 42, s. 180–185.297 Bibliografia
Pawłowski B., Dunbar R., Lipowicz A., Evolutionary fitness: tall man have more re-
productive success, „Nature” 2000, nr 403(6766), s. 156.
Pease A., Pease B., Mowa ciała, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2007.
Pease  A.,  Mowa  ciała.  Jak  odczytywać  myśli  innych  ludzi  z  ich  gestów,  Jedność,
Kielce 2001.
Pedersen D.M., Frances S., Regional differences in privacy preferences, „ Psychologi-
cal Reports” 1990, nr 66, s. 393–398.
Pederson D.M., Heaston A.B., The effects of sex of subject of approaching person an
angle of approach upon personal space, „Journal of Psychology” 1972, nr 82,  
s. 277–286.
Pierce C., Body height and romantic attraction: a metaanalytic test of the male-tal-
ler norm, „Social Behavior and Personality” 1996, nr 24(2), s. 143–150.
Pile J., Decorating your office for success, Harper & Row, New York 1979.
Porter N., Geis F., Women and nonverbal leadership cues: when seeing is not belie-
ving, [w:] N.M. Henley (red.), Gender and nonverbal bahavior, Springer-Verlag,
New York 1981.
Preston P., Quesda A., What does your office say about you? , „Supemisory Manage-
ment” 1974, nr 19, s. 28–34.
Pujol S., Levain J.P., Houot H., Petit R., Berthillier M., Defrance J., Lardies J., Mas-
selot C., Mauny F., Association between ambient noise exposure and school per-
formance of children living in an urban area: a cross-sectional population-based
study, Journal Urban Health 2014, nr 91(2), s. 256–271.
Ramsden  E.,  Adams  J.,  Escaping  the  laboratory:  the  rodent  experiments  of  John  
B. Calhoun and their cultural influence , „ The Journal of Social History” 2009,
spring, s. 1–54.  
Rapoport  A.,  The  meaning  of  the  built  environment:  a  nonverbal  communication
approach, Sage, Beverly Hills 1982.
Reifman A.S., Larrick R.P., Fein S., Temperature on the diamond. The heat-aggres-
sion  relationship  in  major  league  baseball,  „Personality  and  Social  Bulletin”
1991, nr 17, s. 580–585.
Reiss M., Rosenfeld P., Seating preferences as nonverbal communication: a self-pre-
sentational analysis, „Journal of Applied Communication Research” 1980, nr 8,
s. 22–30.
Remland M.S., Jones T.S., Brinkman H., Proxemic and haptic behavior in three Eu-
ropean countries, „Journal of Nonverbal Behavior” 1991, nr 15, s. 215–232.  
Rheingold H.L., Cook K.V., The contents of boys’ and girls’ rooms as an index of pa-
rents’ behawior, „Child Development” 1975, nr 46, s. 459–463.
Riskind J.H., Nonverbal expressions and the accessibility of life experience memories:
a congruence hypothesis, „Social Cognition” 1983, nr 2(1), s. 62–86.
Riskind J.H., They stoop to conquer: guiding and self-regulatory functions posturę
after success and failure, „Journal and Personality and Social Psychology” 1984,
nr 47(3), s. 479–493.
Rohles F.H. Jr., Temperature or temperament: A psychologist looks at thermal com-
fort, „ASHRAE Transactions” 1980, nr 86, s. 541–551. 298 Bibliografia
Rosenfeld H., Instrumental and affiliative functions of facial and gestural expres-
sions, „Journal of Personality and Social Psychology” 1966, nr 4, s. 65–72.
Rotton J., Kelly I.W., Much ado about the full moon: a meta-analysis of lunar-lunacy
research, „Psychological Bulletin” 1985, nr 97, s. 286–306.
Ruback R.B., Juieng D., Territorial defense in parking lots: retaliation aganist wa-
iting drivers, „Journal of Applied Social Psychology” 1997, nr 27, s. 821–834.
Rubin Z., Seasonal rhythms in behavior, „Psychology Today” 1979, nr 12, s. 12–16.
Russo N., Eye contact, interpersonal distance and the Equilibrium theory, „Journal
of Personality and Social Psychology” 1975, nr 31, s. 497–502.
Russo N.F., Communications of seating arrangements, „Cornell Journal of Social Rela-
tions” 1967, nr 2, s. 37–44.  
Rustemli A., Male and female personal space needs and escape reactions under in-
trusion: a Turkish sample, „International Journal of Psychology” 1986, nr 21,
s. 503–511.
Rückle H., Mowa ciała dla menedżerów, Astrum, Wrocław 2001.
Saegert S., A systematic approach to high density settings: social and physical envi-
ronmental factors, [w:] M.R. Gurkaynak, W.A. LeCompte (red.), Human conse-
quences of crowding, Plenum, New York 1979.
Sandalla E., Identity symbolism in housing, „Environment and Behavior” 1987, nr 19,
s. 569–587.
Sarafino E.P., Helmuth H., Development of personal space in preschool children as
a function of age and day-care experience, „Journal of  Social Psychology” 1981,
nr 115, s. 59–63.
Scherer S.E., Proxemic behavior of primary school children as a function of their
socioeconomic class and subculture, „Journal of Personality and Social Psycho-
logy” 1974, nr 29, s. 800–805.  
Schlenker B.R., Philliphs S.T., Boniecki K.A., Schlenker  D.R., Championships pres-
sures: Choking or triumphing in one’s own territory?, „Journal of Personality
and Social Psychology” 1995, nr 68, s. 632–643.
Schneider F.W., Lesko W.A., Garrett W.A., Helping behavior in hot, comfortable,
and cold temperatures: a field study , „Environment and Behavior” 1980, nr 12,  
s. 231–240.
Schulz R., Barefoot J., Non-verbal responses and affiliative conflicty theory , „British
Journal of Social and Clinical Psychology” 1994, nr 13, s. 237–243.
Schwartz B., Barsky S., The home advantage, „ Social Forces” 1977, nr 55, s. 641–661.
Shaw M.E., Group dynamics. The psychology of small group behavior, McGraw-Hill,
New York 1981.
Shuter  R.,  A field study of non-verbal communication in Germany ,  Italy  and  the
United States. „Comunication Monographs” 1977, nr 44, s. 298–305.
Smith E., Bell P.A., Fusco M.E., The influence of color and demand characteristics on
muscle strtength and affective ratings of the environment, „Journal of General
Psychology” 1986, nr 113, s. 289–297.
Smith L.J., Malandro L.A., Courtroom communication strategies, Kluwer, New York
1985.  299 Bibliografia
Snyder M., The many me’s of the self-monitor, „Psychology Today” 1980, nr 14,
s. 33–40.
Sommer R., Ekologia małej grypy, [w:] W.E. Scott, L.L. Cummings (red.), Zachowa-
nia człowieka w organizacji, PWN Warszawa 1983.
Sommer R., Tight spaces: hard architecture and how to humanize it, Prentice-Hall,
Egglewood Cliffs, New Jersey 1974.
Sommer R., Further studies of small group ecology, „Sociometry” 1965, nr 28,  
s. 337–348.
Sommer R., Leadership and group geography, „Sociometry” 1961, nr 24, s. 99–110.
Sommer R., The distance for comfortable conversation, „Sociometry” 1962, nr 25,
s. 111–116.
Sommer R., Social design: creating buildings with people in mind, Prerntice-Hall,
Englewood 1983.
Sommer R., Personal space, updated: the behavioral basis of design, Bosko Books,
Bristol 2007.
Sommer  R.,  Personal  space.  The  behavioral  basis  of  design,  Prentice-Hall,  Inc.,  
Englewood Cliffs, New Jersey 1969.
Sommer R., Man’s proximate environment, „Journal of Social Issues” 1966, nr 22,
s. 59–70.
Sommer R., Ross H., Social interaction in a geriatric ward, „International Journal  
of Social Psychiatry” 1958, nr 4, s. 128–133.
Sommer R., Wynes M., Brinkley. Social facilitation effects in shopping behavior,
„Environment and Behavior” 1992, nr 24, s. 285–297.
Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 1999.
Steblay N.M., Helping behavior in rural and urban environments: a meta-analysis,
„Psychological Bulletin” 1987, nr 102, s. 346–356.
Stacks  E.W.,  Burgoon  J.K.,  The  role  of  nonverbal  behaviors  as  distractors  in  resi-
stance to persuasion in interpersonal contexts, „Central States Speech Journal”
1981, nr 32, s. 61–73.
Strodtbeck F., Hook L., The social dimensions of a twelve man jury table, „Sociome-
try” 1961, nr 21, s. 397–415.
Sundstrom E., Work places: the psychology of the physical environment in office and
factories, Cambridge UP, Cambridge 1989.
Sundstrom  E.,  Altman  I.,  Interpersonal  relationship  and  personal  space:  research
review and theorertical model, „Human Ecology” 1976, nr 4, s. 46–47.
Sundstrom E., Town J., Rice R., Osborn D.P., Office noise, satisfaction, and perfor-
mance, „Environment and Behavior” 1994, nr 26, s. 195–222.
Sztejnberg A., Jasiński L.J., Niewerbalne zachowania komunikacyjne, Edukacja, orga-
nizacja, biznes, sport, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock 2012.  
Taylor A.F., Wiley A., Kuo F.E., Sullivan W.C., Growing up in the inner city: green
spaces as places to grow, „Environment and Behavior” 1998, nr 30, s. 3–27.
Teven J.J., Comadena M.E., The effects of office aesthetic quality on student’s percep -
tions of teacher credibility and communicator style, „Communication Research
reports” 1996, nr 13, s. 101–108. 300 Bibliografia
Thiel E., Komunikacja niewerbalna. Mowa ciała zdradzi więcej niż tysiąc słów,
Astrum, Wrocław 1997.
Thirer J., Rampey M.S., Effects of abusive spectators’ behavior of performance of home
and visiting intercollegiate basketball teams, „Perceptual and Motor Skills” 1979,
nr 48, s. 1047–1053.
Thomson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej. Spraw, by cię słuchano i odnieś
sukces, Zysk i S-ka, Poznań 1998.  
Triandis H.C., Theoretical concepts that are applicable to the analysis of ethnocen-
trism, [w:] R.W. Brislin (red.), Applied cross-cultural psychology, Sage, Newbury
Park, CA 1990.
Veitch J.A., Charles K.E., Farley K.M., Newsham G.R., A model of satisfaction with
open-plan  office  conditions:  COPE  field  findings ,  „Journal  of  Environmental
Psychology” 2007, nr 27(3), s. 177–180.
Vinsel A., Brown B.B., Altman L., Foss C., Privacy regulation, territorial displays,
and effectiveness of individual functioning, „Journal pf Personality and Social
Psychology” 1980, nr 39, s. 1104–1115.
Vischer J., Towards a user-centred theory of the built environment, „ Building Rese-
arch & Information” 2008, nr 36(3), s. 231–240.
Ward B., The menace of urban explosion, „The Listener” 1963, nr 1807, s. 785–787.
Watson O.M., Proxemic behavior: a cross-cultural study, Mouton Press, The Hague 1970.  
Watson O.M., Graves T.D., Quantitative research in proxemic behavior, „American
Anthropologist” 1966, nr 68, s. 971–985.
Weinstein C.S., The physical environment of the school: a review of research, „Review
od Educational Research” 1978, nr 49, s. 577–610.
Wells-Lepley M., Personalisation: clutter or meaningful personal displays?, „Busi-
ness Lexington” 2012, nr 5, s. 36–48.  
Weisfeld G.E., Betesford J.M., Erectness of posture as an indicator of dominance or
success in humans, „Motivation and Emotion” 1982, nr 6(2), s. 113–131.
Weisfeld G.E., Linkey H.E., Dominance displays as indicators of a social success mo-
tive, [w:] H.E. Linkey (red.), Power, distance and nonverbal behawior, Springer
Verlag, New York 1985.
Werner C.M., Baxter L.A., Temporal Qualities of relationships: organismic, transactio-
nal, and dialectical views, [w:] M.L. Knapp, J.R. Miller (red.), Handbook of inter-
personal communication, Sage, Thousand Oaks 1994.
Wexner L.B., The degree to which colors hues are associated with mood tones, „Journal
of Applied Psychology” 1954, nr 38, s. 432–435.
White A.G., The patient sits down: a clinical note, „Psychosomatic Medicine” 1953,
nr 15, s. 256–257.
White M., Interpersonal distance as affected by room size, status, and sex, „Journal
of Social Psychology” 1977, nr 95, s. 241–249.
Willis F.N., Initial speaking distance as a function of the speaker’s relationship,
„Psychonomic Science” 1966, nr 5, s. 221–222.
Wilson P.R., Perceptual distortion of height as a function of ascribed academic status,
„Journal of Social Psychology”, 1968, nr 3, s. 41–54. Winogrand I.R., A comparison of interpersonal distancing behavior in young and
alderly adults, „International Journal of Aging and Human Development” 1981,
nr 13, s. 53–60.
Williamson J.M., Lounsbury J.W., Han L.D., Key personality traits of engineers for
innovation and technology development, „Journal of Engineering and Techno-
logy Management” 2013, nr 30, s. 157–168.
Wollin D.D., Montagre M., College classroom environment: effects of sterility versus
amiability on student and teacher performance, „Environment and Behavior”
1981, nr 13, s. 707–716.  
Worchel S., The influence of contextual variables on interpersonal spacing , „Journal
of Nonverbal Behavior” 1986, nr 10, s. 230–254.
Worchel S., Teddlie C., The experience of crowding: a two-factor theory, „Journal  
of Social Psychology” 1976, nr 34(1), s. 30–40.
Zabelina D.L., O’Leary D., Pompattananangkul N., Nusslock R., Beeman M., Creati-
vity and sensory gating indexed by the P50: selective versus leaky sensory ga-
ting in divergent thinkers and creative achievers, „Neuropsychology” 2015, nr 69,  
s. 77–84.
Zimbardo P.G., Ruch F.L., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-
szawa 1994.
Zweigenhaft R., Personal space in the faculty office: desk placement and the student
faculty interaction, „Journal of Applied Psychology” 1976, nr 61, s. 529–532.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Asertywność klucz do dobrych relacj...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Teściowe i synowe. Studium relacji

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sukces wychowania. Jak budować dobr...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Psychospołeczne konteksty relacji r...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Psychologia relacji wewnątrzrodzinn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane