• Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

Przestępczość socjalna z perspektywy prawa karnego i kryminologii

 • Autor: Zygmunt Kukuła
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-231-0
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 292/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  30.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 30.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja po raz pierwszy w polskim prawie (karnym i nie tylko) zwraca uwagę na występowanie zagrożeń we właściwym funkcjonowaniu szeroko pojmowanych wypłat świadczeń zasiłkowych w obszarze pomocy społecznej, świadczeń dla bezrobotnych oraz rent i emerytur z ubezpieczenia społecznego. Przeprowadzone wyniki badań pokazują, jak negatywne skutki dla systemu finansów państwa powodują wyłudzenia świadczeń przez obywateli. Pokazano metody działania sprawców, rodzaje wyłudzanych świadczeń, wskazano poszczególne regiony kraju w których dochodzi najczęściej do popełniania nadużyć, możliwe sposoby ujawniania nadużyć i proponowane kierunki uzdrowienia nieszczelnego systemu zasiłkowego w Polsce. Udało się wykazać, że z takimi samymi problemami borykają się pozostałe państwa członkowskie Unii Europejskiej, gdzie straty okazują o wiele wyższe niż w naszym kraju. O ile tam prawdopodobnie nie przeprowadzono takich badań, tak w polskich realiach w jakimś stopniu udało się ten problem rozpoznać.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Metodologia badań

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Rozdział II. Przestępczość socjalna

§ 1. Pojęcie przestępczości socjalnej
§ 2. Źródła wiedzy o przestępstwach socjalnych
§ 3. Czynniki kryminogenne przestępczości socjalnej
1. Czynniki generowane wadliwością systemu prawnego
2. Czynniki kryminogenne z grupy społeczno-kulturowej
3. Czynniki kryminogenne o podłożu ekonomicznym
4. Nieskuteczność kary jako czynnik kryminogenny
§ 4. Przegląd zagrożeń dla systemu socjalnego państwa
§ 5. Sprawcy przestępstw socjalnych
§ 6. Problematyka nadużyć w obszarze zabezpieczenia społecznego na szczeblu Unii Europejskiej

Rozdział III. Ustawodawstwo socjalne i instytucje socjalne objęte prawnokarną ochroną

§ 1. Zarys rozwoju ustawodawstwa socjalnego
§ 2. Rola i znaczenie instytucji socjalnych we współczesnym demokratycznym państwie prawnym
§ 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
§ 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
§ 5. Powiatowe Urzędy Pracy
§ 6. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej
§ 7. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rozdział IV. Przepisy ustaw socjalnych w kontekście znamion wybranych przestępstw z kodeksu karnego

§ 1. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
§ 2. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
§ 3. Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych
§ 4. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
§ 5. Ustawa o emeryturach pomostowych
§ 6. Ustawa o rencie socjalnej
§ 7. Ustawa o pomocy społecznej
§ 8. Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
§ 9. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
§ 10. Ustawa o ubezpieczeniach społecznych rolników

Rozdział V. Typizacja czynów stanowiących przestępstwa socjalne oraz czynów z nimi związanych w przepisach karnych

§ 1. Zasada subsydiarności prawa karnego w zapewnieniu prawno karnej ochrony instytucji socjalnych
§ 2. Przepisy regulujące zwalczanie popełnionych przestępstw w kodeksie karnym
1. Oszustwo – art. 286 § 1 k.k.
2. Przywłaszczenie rzeczy powierzonej – art. 284 § 2 k.k.
3. Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną – art. 229 k.k.
4. Płatna protekcja – art. 230 k.k.
5. Przestępstwo fałszu materialnego – art. 270 k.k.
6. Fałsz intelektualny – art. 271 k.k.
7. Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy – art. 272 k.k.
8. Składanie fałszywych oświadczeń – art. 233 § 6 k.k.
9. Oszustwo finansowe – art. 297 k.k.
10. Niezgłoszenie danych do ubezpieczenia społecznego – art. 219 k.k.
11. Sprzedajność osoby pełniącej funkcje publiczną – art. 228 k.k.
12. Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków – art. 231 k.k.
13. Utrudnianie kontroli – art. 225 § 4 k.k.
14. Nadużycie zaufania – art. 296 k.k.
15. Utrudnianie przetargu publicznego – art. 305 k.k.
16. Ujawnienie tajemnicy służbowej – art. 266 k.k.
17. Problematyka zjawiskowa przestępstw – art. 18 k.k.
§ 3  Przepisy regulujące zwalczanie popełnionych wykroczeń w ustawach pozakodeksowych
1. Art. 119 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2. Art. 98 ust. 2 i 3 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
3. Art. 56a i 56b ustawy o rehabilitacji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

CZĘŚĆ EMPIRYCZNA

Rozdział VI. Przestępczość ujawniona przy dystrybucji środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

§ 1. Geografia zjawiska i jego dynamika
§ 2. Rodzaje ujawnionych przestępstw
§ 3. Przedmiot zainteresowania sprawców – przedmiot zamachu
§ 4. Sprawcy przestępstw socjalnych
§ 5. Wysokość szkód majątkowych w wyniku przestępstw
§ 6. Przyczyny przestępstw socjalnych
§ 7. Ocena przepisów ustaw socjalnych w aspekcie prób uszczelnienia systemu przyznawanych świadczeń
§ 8. Środki prowadzące do ograniczenia przestępstw socjalnych
§ 9. Wnioski z badań

Rozdział VII. Przestępczość ujawniona przy dystrybucji środków z jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

§ 1. Geografia zjawiska i jego dynamika
§ 2. Rodzaje ujawnionych przestępstw
§ 3. Przedmiot zainteresowania sprawców – przedmiot zamachu
§ 4. Sprawcy  przestępstw socjalnych                              
§ 5. Wysokość szkód majątkowych w wyniku przestępstw
§ 6. Przyczyny przestępstw socjalnych
§ 7. Ocena przepisów ustaw socjalnych w aspekcie prób uszczelnienia systemu przyznawanych świadczeń
§ 8. Środki prowadzące do ograniczenia przestępstw socjalnych
§ 9. Wnioski z badań

Rozdział VIII. Przestępczość ujawniona przy dystrybucji środków z powiatowych urzędów pracy

§ 1. Geografia zjawiska i jego dynamika
§ 2. Rodzaje ujawnionych przestępstw
§ 3. Przedmiot zainteresowania sprawców – przedmiot zamachu
§ 4. Sprawcy  przestępstw socjalnych
§ 5. Wysokość szkód majątkowych w wyniku przestępstw
§ 6. Przyczyny przestępstw socjalnych
§ 7. Ocena przepisów ustaw socjalnych w aspekcie prób uszczelnienia systemu przyznawanych świadczeń
§ 8. Środki prowadzące do ograniczenia przestępstw socjalnych
§ 9. Wnioski z badań

Rozdział IX. Przestępczość ujawniona przy dystrybucji środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 1. Geografia zjawiska i jego dynamika
§ 2. Rodzaje ujawnionych przestępstw
§ 3. Przedmiot zainteresowania sprawców – przedmiot zamachu
§ 4. Sprawcy przestępstw socjalnych
§ 5. Wysokość szkód majątkowych w wyniku przestępstw
§ 6. Problematyka związana z ujawnianiem przestępstw na szkodę Zakładu
§ 7. Wnioski z badań

Rozdział X. Wnioski z badań

§ 1. Geografia zjawiska i jego dynamika
§ 2. Rodzaje popełnionych przestępstw
§ 3. Informacje o sprawcach przestępstw socjalnych
§ 4. Wysokość szkód majątkowych w wyniku przestępstw
§ 5. Czynniki kryminogenne   
§ 6. Sposoby ujawniania przestępstw
§ 7. Proponowane sposoby ograniczenia dynamiki przestępstw
§ 8. Weryfikacja postawionych hipotez badawczych

Rozdział XI. Propozycje wprowadzenia zmian legislacyjnych

Bibliografia

Załączniki

Zygmunt Kukuła
dr nauk prawnych, funkcjonariusz Policji w Bielsku-Białej, autor ponad stu publikacji naukowych z dziedziny prawa karnego gospodarczego, kryminologii oraz słowackiego prawa karnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane