• Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 2

Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 2

 • Autor: Paweł Łabuz Irena Malinowska Mariusz Michalski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-588-5
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 338/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 79.00 zł

  71.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 71.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia jest odzwierciedleniem najaktualniejszego stanu wiedzy na temat przestępczości ekonomiczno-gospodarczej, informacji w obszarze podatków oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. Przeznaczona jest dla profesjonalnego odbiorcy, jak i Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie jako praktyk i teoretyk (funkcjonariusz, wolne zawody prawnicze, naukowiec).

W serii:

     

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział 1. Fałszerstwa faktury VAT kwalifikowane jako przestępstwa oraz jako wyłudzenia skarbowe
Anna Kalisz

Rozdział 2. Zwalczanie zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-gospodarczej przez Centralne Biuro Śledcze Policji
Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Rozdział 3. Administracyjne kary pieniężne wobec przedsiębiorców a karalność za przestępstwa gospodarcze
Tomasz Góra

Rozdział 4. Przestępstwo korupcji w sporcie
Agnieszka Dalecka-Werpachowska, Mateusz Jaremczuk

Rozdział 5. Charakterystyka oszustwa ubezpieczeniowego na tle przestępczości ubezpieczeniowej
Bartłomiej Kowalski

Rozdział 6. Przestępstwa z wykorzystaniem kryptowalut – formy zagrożenia i metody zwalczania
Mateusz Jaremczuk, Agnieszka Dalecka-Werpachowska

Rozdział 7. Osobowe źródła informacji w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych służb państwowych
Paweł Łabuz, Irena Malinowska, Mariusz Michalski

Rozdział 8. Sygnalizacja o przestępczości gospodarczej w Polsce w okresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa
Wiesław Jasiński

Rozdział 9. Przestępstwa przeciwko integralności zarządczej w przedsiębiorstwach. Fenomen. Przeciwdziałanie i zwalczanie
Wiesław Jasiński

Rozdział 10. Działania Policji ukierunkowane na ustalenie składników majątkowych podlegających zabezpieczeniu majątkowemu w postępowaniu karnym
Agata Malasińska-Nagórny

Rozdział 11. Wybrane obszary przestępstw urzędniczych w świetle włoskiego prawa karnego – analiza prawna
Krzysztof Wątorek

Rozdział 12. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jako instrument prawny służący przeciwdziałaniu wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych
Ireneusz Nowak

Rozdział 13. Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych a sankcje karne skarbowe jako następstwouszczelniania systemu podatkowego
Ireneusz Ledzion, Ireneusz Nowak

Zakończenie   
Bibliografia

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka:

W przypadku naszego kraju po burzliwej transformacji ustrojowej (w tym ustroju gospodarczego), charakteryzującej się szeregiem jak to można eufemistycznie nazwać nieprawidłowości, problem przestępczości gospodarczej wykazuje wiele cech nie tyle specyficznych, jak po 1989 roku, co uniwersalnych, czyli wspólnych nie tylko w wymiarze unijnym, ale nawet globalnym. Nie jest to wprawdzie powód do satysfakcji, ale obiektywne zjawisko charakteryzujące zwłaszcza państwa rozwinięte. Przedstawione opracowanie sugeruje nie tylko kontynuację zainteresowań, ale biorąc pod uwagę tytuły, a zwłaszcza treść poszczególnych tekstów, rodzaj determinacji w dążeniu poprzez odzwierciedlenie rzeczywistości z jej charakterystycznym penalizowanym, ale jednak wyjątkiem w realnej gospodarce. Wprawdzie spektrum analizy obejmuje wiele działów prawa, czyli od prawa gospodarczego publicznego począwszy przez prawo administracyjne, finansowe, zwłaszcza podatkowe i bankowe, prawo karne (w tym karno-skarbowe), prawo europejskie, akty prawne dedykowane bezpieczeństwu publicznemu z kompetencjami instytucji śledczych, jak policja (CBŚ), prokuratura, kryminalistyka, prawo sportowe (…). Publikacja spełnia wszystkie warunki merytoryczne i warsztatowe i rekomenduję ją do wydania.

Prof. dr hab. Paweł Boroszowski:

Podjęcie się analizy zagadnień dotyczących przestępczości gospodarczej uważam za bardzo dobry wybór z dwóch względów. Po pierwsze, z uwagi na dynamikę rozwoju rzeczywistości społeczno-gospodarczej, a wraz z tym sfer działania grup przestępczych. Po drugie, ze względu na konieczność kompleksowej analizy rozwiązań prawnych, których celem jest „wyłapywanie” zachowań kwalifikowanych jako przestępczość gospodarcza i jednocześnie określenie konsekwencji prawnych w tym zakresie i zabezpieczenie przed takimi działaniami w przyszłości. Stąd też trafnie redaktorzy wyrazili badany obszar, wskazując na system zwalczania. (…) Treści przedstawione w niniejszej monografii są opracowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym z wykorzystaniem zróżnicowanego i bogatego warsztatu badawczego, a także prezentują bardzo dobry poziom wykładni.

Paweł Łabuz
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczenia w strukturach policyjnych. Od 2020 r. działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i biegły sądowy z zakresu czynności zwalczania przestępczości operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z zakresu bezpieczeństwa wydanych w kraju i zagranicą. Wykładowca akademicki ? starszy wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Z autorem możesz skontaktować się, pisząc na adres e-mail: ekspertyzaoperacyjna@gmail.com.
ORCID:0000-0002-7795-1571

Książki tego autora


Irena Malinowska
doktor nauk społecznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: kryminologia, mediacje i negocjacje, szara strefa. Stały mediator sądowy w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-9194-3121

Książki tego autora

Mariusz Michalski
doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: kryminalistyka, prawo karne, prawo policyjne oraz nauki o bezpieczeństwie. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-2268-9537

Książki tego autora

redakcja naukowa

Literatura
Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 16, Warszawa 2019, Legalis.
Adamski A., 185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, PZU, Warszawa 1988.
Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
Bartosiewicz A., Kubacki R., Kodeks Karny Skarbowy. Przestępstwa i wykroczenia podatkowe oraz dewizowe, Warszawa 2010.
Bienias T., Internet, Kraków 1998.
Błachut J., Gaberle A., Krajewski K., Kryminologia, Arche, Gdańsk 2007.
Buczkowski K., Oszustwo asekuracyjne jako jeden z przejawów przestępczości ubezpieczeniowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Burzyński P., Ustawowe określenie sankcji karnej, LEX/el. 2008.
Długosz S., Laszuk G., Ryzyko gospodarcze związane z działalnością handlową, Warszawa 1998.
Duży J., Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępnego nadużycia mechanizmu podatku VAT i akcyzowego, Warszawa 2013.
Filipowska M., W sprawie przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 298 k.k., Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, t. 22, 2008.
Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno-kryminalistyczne, Kraków 2000.
Geis G., On White CollarCrime, Lexington, LexingtonBooks, KY 1982.
Gołębiewski J., Praca operacyjna w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, Warszawa 2008.
Górniok O., Prawo karne gospodarcze. Komentarz, Toruń 1997.
Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, Warszawa 1994.
Górski M., Zbroiński A., Ceny transferowe. Protokół kontroli, LEX/el. 2016.
Grzywacz J., Pranie brudnych pieniędzy, Warszawa 2011.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2000.
Hołyst B., Kryminalistyka, wyd. VIII, Warszawa 1996.
Hołyst B., Kryminologia, LexisNexis, Warszawa 2009.
Horosieiwcz K., Współpraca z osobowymi źródłami informacji, Warszawa 2015.
Jankowski J., Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych – dopuszczalność
i prawne granice, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Jaroch W., Przestępczość na rynku ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2002.
Kasprak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa 2015.
Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015.
Kuć M., Kryminologia, C. H. Beck, Warszawa 2015.
Kulesza C., Starzyński P., Postępowanie karne, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Kulesza J., Międzynarodowe Prawo Internetu, Poznań 2010.
Kumanicki K., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1987.
Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2007.
Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana – system zwalczania, Wydawnictwo Akademickie i Literackie 2015.
Mika J.F., Dokumentacje podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, TNOiK, Toruń 2009.
Muras Z., Podstawy prawa, C.H. Beck, Warszawa 2020.
Oczkowski T., Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Zakamycze, Kraków 2004.
Orlicki M., Ubezpieczenia obowiązkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Plezia M., Słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa 1979.
Pływaczewski E., Proceder prania pieniędzy i jego implikacje, Warszawa 2013.
Porwisz M., Sadło-Nowak A., Świerczewska-Gąsiorowska A., Wybrane zagadnienia prawa karnego skarbowego, Szczytno 2014.
Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.
Skowronek G., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Legalis/el. 2020.
Sojak S., Baćkowski D., Ceny transferowe. Aspekt podatkowy, Wolters Kluwer, Warszawa 2003.
Sterling C., Mafia. Sycylia rządzi światem, Warszawa 1992.
Strzelec D., Dowody i postępowanie dowodowe w prawie podatkowym, LEX/el. 2015.
Szwarc A.J., Sport a prawo karne, Poznań 1971,
Szwarc A.J., Karnoprawne funkcje reguł sportowych, Poznań 1977.
Szymanowski T., Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 2012.
Wojciechowska-Nowak A., Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistleblowingu, Warszawa 2008
Wyciślok J., Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane. Przerzucanie dochodów, C.H. Beck, Warszawa 2010.
Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 Kodeksu karnego, Warszawa 2010.
Zoll A., Kodeks karny część szczególna komentarz t. II, wyd. II, Zakamycze 2006.
Żurowska R., Przestępstwo korupcji w sporcie, Poznań 2010.

Orzecznictwo
Orzeczenie TK z dnia 1 marca 1994 r., U 7/93, OTK 1994/1, poz. 5.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 maja 1995 r., sygn. I KZP 10/95, OSNKW 1995, nr 7–8, poz. 43, LEX nr 20749.
Uchwała SN z dnia 18 grudnia 2001 r., III ZP 25/01, Lex/el.

Akty prawne
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pienię-dzy lub finansowania terroryzmu, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?u-
ri=celex:32015L0849
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127/39
z dnia 29.04.2014 r.).
Dz. U z 2019 poz. 542 ze zm.
Dz. U. 1455 ze zm.
Dz. U. 1661 ze zm.
Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848 ze zm.
Dz. U. 2010 r. Nr 127, poz. 857.
Dz. U. poz. 723
Dz. U. z 2014 r., poz. 538.
Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, 1948, 1997 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 85 ze zm.
Dz. U. z 2016 r., poz. 922
Dz. U. z 2017 r., poz. 2111.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1897 ze zm.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1928 ze zm.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1932 ze zm.
Dz. U. z 2018 r., poz. 646.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1169.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1214 ze zm.
Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 ze zm.
Dz. U. z 2019 r., poz. 868 ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1950, 2128, z 2020 r. poz. 568, 875.
Dz. U. z 2019 r. poz. 517.
Dz. U. z 2019 r., poz. 700.
Dz. U. z 2020 r., poz. 110.
Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.
Dz. U. z 2020 r., poz. 944.
Dz. U. z 2020 r. poz. 374
Dz.U UE L 305/17.
Dz. U. z 1984 r. Nr 21, poz. 97 ze zm.
Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 ze zm.
Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.
Dz. U. poz. 637
Dz. U. poz. 959
Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.
Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2443.
Dz. U. z 2007 r. Nr 84, poz. 563.
Dz. U. z 2017 r. Nr 2067
Dz. U. z 2017 r., poz. 1049 ze zm.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1000.
Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 ze zm.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284
Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
Dz. U. z 2019 r., poz. 1871 ze zm.
Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 ze zm.;
Dz. U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78 poz. 483 ze zm.).
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2006 r. II KK 89/06, Lex nr 192982.
Postanowienie SN z 27.04.2001 r., I KZP 7/01, OSNKW 2001, nr 7–8, poz. 55.
Postanowienie SN z 27.04.2001 r., I KZP 7/01, OSP 2002, nr 1, poz.
Postanowienie SN z 3.11.2004 r., IV KK 173/04, OSNwK, 2004, poz. 1981, s. 927.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo z zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.U z 2017 r. poz. 1733).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 68 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 600)
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
 ze zm.)
Ustawa o Policji (Dz. U. 1990 Nr 30, poz. 179 t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 360.).
Ustawa z dn. 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020r., poz. 971).
Ustawa z dnia 10 lutego 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2017 r., poz. 244.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.)
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381).
Ustawa z dnia 12 października 1999 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. Nr 126, poz. 615 ze zm.)
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 300 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 865 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 505).
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej państw trzecich, agencjami unii europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (t.j. z 2018 r. poz. 484).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2175).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, poz. 94)
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 ze zm.).
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, (Dz. U. 2018 poz. 650)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025).
Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193).
Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2491).
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1199).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 1387 ze zm.).
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 312 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatyw-nymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1355 ze zm.).
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźną kary (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 703).
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-nych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm.)
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1417 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 161 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 1622 ze zm.)..
Ustawa z dnia z dnia 11 września 2015 r. o ochronie ubezpieczeniowej i reasekuracyj-nej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 381).
Ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2386 ze zm.).

Netografia
Bradbury D., Is Bitcoin a Digital Currency or a Virtual One?, 19.03.2014, https://www.coindesk.com/bitcoin-digital-currency-virtual-one
http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-17/63915,Naduzycie-zaufania-art-296.html
http://statystyka.policja.pl/st/przestepstwa-ogolem/121940,Przestepstwa-ogolem.html
http://www.asic.gov. au,
http://www.cepik.gov.pl/
http://www.enciclopedia-juridica.com/it/d/servizio-pubblico/servizio-pubblico.htm
http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm.
http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-kryminalne/dokumenty/odzyskiwanie-mienia/86679,PODSTAWOWE-INFORMACJE.html
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=523C9F493181998DC1258345003886D7.
https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/cbsp-zbrodnie-vat-owskie-osoby-z-zarzutami/kwkls9z,
https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4383,Powolywanie-sie-na-wplywy-w-sadzie-i-zakladzie-karnym-zatrzymalo-ich-CBA.html,
https://cba.gov.pl/pl/aktualnosci/4412,Byly-sedzia-zatrzymany-przez-CBA.html
https://coinmarketcap.com/
https://ekrs.ms.gov.pl/[
https://ekw.ms.gov.pl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019XG1211(01)&from=ES.
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_pubblica
https://prod.ceidg.gov.pl
https://sip.lex.pl/komentarze-i-publikacje/monografie/zorganizowana-przestepczosc-podatkowa-w-polsce-zwalczanie-369268771
https://sjp.pwn.pl/slowniki/blefowanie.html
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/Poland_Cyber_Secu rity_Strategy.pdf (dostęp 16.06.2019).
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/Poland_Cyber_Security Strategy.pdf, (dostęp 21.06.2019)
https://www.gov.pl/web/kas/struktury-stir
https://www.gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/rynek_finansowy_edu.pdf
https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne
https://www.msz.gov.pl/resource/93e1e4c7-e129-41c7-8365-39dbad8b1c54:JCR (dostęp 16.06.2019).
https://www.parkiet.com/Forex/311179871-Oszustwa-na-rynku-forex-Naduzycia-ze-strony-brokerow-Patryk-Przezdziecki-w-Prostozparkietu.html
https://www.podatki.gov.pl/ceny-transferowe/abc-cen-transferowych
https://www.researchgate.net/publication/228268742_Corruption_in_International-
_Sports_and_Sport_Management_Forms_Tendencies_Extent_and_Countermeasures
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1880
https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2860
https://www.statista.com/statistics/343127/number-bitcoin-atms/
https://www.zus.pl/

Pisma
Pismo Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2018 r., nr SP5.054.1.2018, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i18180-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2018 r., nr SP5.054.2.2018, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F1/%24FILE/i18175-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2020 r., nr SP3.054.11.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBKWJK6/%24FILE/i00494-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr DNK7.054.13.2020, http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBNWBYT/%24FILE/i03853-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2020 r., nr DNK7.054.13.2020, http://orka2.sejm.gov.pl/INT9.nsf/klucz/ATTBNWBYT/%24FILE/i03853-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2017 r., nr SP5.054.14.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i12934-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2017 r., nr SP5.054.14.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i12934-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2019 r., nr DNK7.054.20.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTBDNHWQ/%24FILE/i31643-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r., nr SP5.054.6.2018, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/283B8403/%24FILE/z06977-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2019 r., nr SP5.054.2.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB8XEQX/%24FILE/i28610-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2019 r., nr SP5.054.2.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB8XEQX/%24FILE/i28610-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2019 r., nr SP5.054.2.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB8XEQX/%24FILE/i28610-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2019 r., nr SP5.054.2.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB8XEQX/%24FILE/i28610-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2020 r., nr DCT1.054.1.2020, https://www.podatki.gov.pl/media/6037/odpowied%C5%BA-na-zapytanie-poselskie-507.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lutego 2019 r., nr DNK7.054.5.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB9MGS3/%24FILE/i28742-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 czerwca 2017 r., nr DPP1.054.5.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i12862-o1.pdf
Pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 7 maja 2019 r., nr DNK6.8790.11.2019

Wyroki i postanowienia
Postanowienie NSA z dnia 29 listopada 2019 r., I GZ 376/19, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 11 lutego 2009 r., I FSK 1551/07, CBOSA.
Wyrok NSA z dnia 21 października 2011 r., I FSK 1649/10 CBOSA; wyrok WSA w Łodzi
z dnia 11 października 2017 r., I SA/Łd 589/17, CBOSA;
Wyrok NSA z dnia 7 lutego 2018 r., II FSK 237/16, CBOSA; pismo Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2019 r., nr SP5.054.2.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/
klucz/ATTB8XEQX/%24FILE/i28610-o1.pdf
Wyrok S. Apel. w Białymstoku z 17 lipca 2012 r., II AKa 128/12, LEX nr 1235996.
Wyrok S. Apel. w Katowicach z 29 stycznia 2016 r., II AKa 464/15, LEX nr 1979357.
Wyrok SA w Białymstoku z dnia 6 czerwca 2018 r., II AKa 60/18, Legalis nr 1813573.
Wyrok SA w Łodzi z 24.9.2009 r., II AKA 140/09, Legalis).
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 25 października 2013 r., II AKa 70/13, http://orzeczenia.ms.gov.pl/
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 25 lipca 2013 r., II AKa 125/13, Legalis nr 736387.
Wyrok SA we Wrocławiu z 24 czerwca 2015 r. II AKa 148/15
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 28 września 2016 r., II AKa 226/16, Legalis nr 1546566.
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 2018 r., II AKa 392/17, Legalis nr 1743882
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 6 września 2012 r., II AKa 233/12, Legalis nr 744213.
Wyrok SA z 19.02.2014 r. II AKA 15/14
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 kwietnia 1971 r., II KR 213/70, OSNKW 1971,
nr 19, poz. 129.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2015 r., II K 186/14, OSNKW 2015, nr 6, poz. 50
Wyrok Sądu Okręgowego w Gl.iwicach z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. VI Ka 804/15, Lex 1963109.
Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 24 listopada 2015 r., sygn. VI Ka 804/15, Lex 1963109.
Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 2017 r., sygn. IV Ka 681/16, Lex 2385087.
Wyrok SN z 5.05.2004 r., II KK 244/03, OSNwSK 2004, poz. 827.
Wyrok SN z 8.02.2000 r., V KKN 557/97, Prokuratura i Prawo, Orzecznictwo, wkładka 2000, nr 9, poz. 9
Wyrok SN z dnia 30.10.2013 r., II KK 81/13.
Wyrok SN z dnia 5 kwietnia 2016 r., IV KK 405/15, „Prokuratura i Prawo” 2016/6, poz. 3.
Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 4 września 2018 r., IV Ka 527/18, http://orzeczenia.ms.gov.pl/
Wyrok SR w Giżycku z dnia 23 marca 2017 r., II K 308/16, http://orzeczenia.gizycko.sr.gov.pl.
Wyrok TK z dnia 1 marca 1994 r. sygn. akt U 7/93, LEX nr 25109.
Wyrok TK z dnia 15 lutego 2005 r., K 48/04, Lex/el; wyrok TK z dnia 13 kwietnia 1999 r., K 36/98, Lex/el.
Wyrok TK z dnia 25 września 1991 r. sygn. akt S 6/91, LEX nr 25373.
Wyrok WSA w Krakowie z dnia 16 lutego 2007 r., I SA/Kr1543/06, CBOSA;
Wyrok WSA w Łodzi z dnia 3 marca 2020 r., I SA/Łd 801/19, CBOSA; J. Kondratowska-Muszyńska, Komentarz do rozdziału 3 Ordynacji podatkowej, [w:] H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Legalis/el. 2019.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 r., I SA/Po 267/20, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 r., I SA/Po 267/20, CBOSA.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 r., I SA/Po 267/20, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019 r., III SA/Wa 2648/19, CBOSA; wyrok TK z dnia 8 października 2013 r., SK 40/12, Lex/el.
Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 czerwca 2020 r., I SA/Po 267/20, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019 r., III SA/Wa 2648/19, CBOSA
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 13 grudnia 2019 r., III SA/Wa 2648/19, CBOSA; zob. także P. Mikuła, System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – najważniejsze aspekty nowej regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 2
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 września 2018 r., III SA/Wa 2057/18, CBOSA; H. Filipczyk, K. Trybulec, Blokada rachunków bankowych. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 20.9.2018 r., III SA/Wa 2057/18, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 6
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 lipca 2019 r., III SA/Wa 1503/19, CBOSA;
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 listopada 2019 r., III SA/Wa 2331/19, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2019 r., III SA/Wa 743/19, CBOSA;
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2019 r., III SA/Wa 1702/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 r., III SA/Wa 409/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2019 r., III SA/Wa 1713/19, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2019 r., III SA/Wa 710/19, CBOSA;
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 r., III SA/Wa 2960/18, CBOSA; wyrok WSA w Warszawie z dnia 20 września 2018 r., III SA/Wa 2057/18, CBOSA.
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 4 stycznia 2019 r., III SA/Wa 2960/18, CBOSA.

Inne publikacje i prace zbiorowe
Art. 316 Bis - Malversazione a danno dello Stato, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930
Art. 317 – Concussione. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Art. 317 Bis La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930
Art. 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Art. 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Art. 319 Quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni, , Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Art. 319 Ter - Corruzione in atti giudiziari. Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Art. 357 Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930
Art. 358 Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Art. 640 Bis - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398.
Babiarz S., Dauter B., R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019.
Badura M., Basiński H., Kałużny G., Wojcieszak M., Komentarz do art. 46 ustawy o sporcie, [w:] M. Badura, H. Basiński, G. Kałużny, M. Wojcieszak, Ustawa o sporcie. Komentarz, Lex 2011.
Bany K., Wytyczne w sprawie cen transferowych dla przedsiębiorstw wielonarodowych oraz administracji podatkowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
Błachnio A., Przestępstwa poświadczenia nieprawdy na fakturze na gruncie art. 271a k.k., „Przegląd Sądowy” 2018, nr 5.
Boberek Ł., Granice odpowiedzialności menedżera za odporność przedsiębiorstwa za kryzys, czyli o skutkach nieugruntowanych w orzecznictwie kryteriów prawnych, będących podstawą ustalania adekwatnej awersji menedżera do ryzyka, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów nr 150, SGH, Warszawa 2016.
Bocheński M., Sprawca przestępstwa gospodarczego – analiza pojęcia w oparciu o koncepcję „whitecollarcrimes” E.H. Sutherlanda i wybrane przepisy prawa, Internetowy Przegląd Prawniczy 2008, nr 1.
Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy? Raport z badań ilościowych, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2012.
Bojarski J., Oczkowski T., Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznych, [w:] R. Zawłocki (red.), System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu
i gospodarcze, C. H. Beck, Warszawa 2011, t. 9.
Bojarski M. (red.), Szczególne dziedziny prawa karnego. Prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, Legalis/el. 2018.
Bojarski T., Art. 53, [w:] Kodeks karny. Komentarz, wyd. VII [online]. LEX.
Bryanov K., Grand Theft Crypto: The State of Cryptocurrency-Stealing Malware and Other Nasty Techniques, 23.06.2019 r., https://cointelegraph.com/news/grand-theft-cry-
pto-the-state-of-cryptocurrency-stealing-malware-and-other-nasty-techniques
Brzezińska J., Z problematyki przestępczości ubezpieczeniowej w sektorze komunikacyjnym, Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego 2009, t. 26.
Brzeziński B., K. Lasiński-Sulecki, W. Morawski (red.), Nowe narzędzia kontrolne, dokumentacyjne i informatyczne w prawie podatkowym. Poprawa efektywności systemu podatkowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Brzeziński B. (red.), Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, LEX/el. 2013.
Buczkowski K., Oszustwo asekuracyjne (art. 298 k.k.) w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Archiwum Kryminologii 2013, t. 35.
Budyn-Kulik M., Dyrektywy wymiaru kary w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016.
Cajsel W., Ustawa o sporcie. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011.
Capo III – Disposizioni comuni ai capi precedenti, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 ottobre 1930.
CBOS, Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy? Raport z badań ilościowych, Warszawa 2012.
Cebera A., Firlus J.G., Art. 189(a), [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. II [online]. Wolters Kluwer Polska.
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Przewidywane zagrożenia korupcyjne w Polsce, War-szawa 2013.
Chodnicka P., Pranie pieniędzy. Regulacje i ryzyko sektora bankowego, Warszawa 2015.
Chodziński D., Pranie pieniędzy jako jedna z form działania zorganizowanych grup przestępczych, Materiały Dydaktyczne Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, nr 78, 2012
Clinard M.B., R. Quinney, Criminal Behavior System: A Typology, 1973,
Collier K., The misidentification of Satoshi Nakamoto, 30.06.2015 r., https://theweek.-
com/articles/561540/misidentification-satoshi-nakamoto
Croall H., Understanding white collage crime, Open University Press 2001.
Czarnecki J., Nie tylko bitcoin, czyli rodzaje wirtualnych walut, [w:] Raport: wirtualne waluty, Wardyński i Wspólnicy, 2014.
Decyzja nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbioru informacji „System Informacji Operacyjnych”
(Dz. Urz. KGP nr 1, poz. 3).
Długosz S., Laszuk G., Ryzyko gospodarza związane z działalnością handlową, Warszawa 1998.
Doroszewski W. (red.), Słownik języka polskiego, tom VIII, PWN, Warszawa 1966.
Dowgier R., Sieńko R., Prawo podatkowe. Minirepetytorium, LEX/el. 2017.
Duży J., Przestępstwa „fakturowe” - ocena regulacji z perspektywy trzech lat obowiązywania, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 3.
Dyntu V., Dykyi O., Cryptocurrency in the system of money laundering, Baltic Journal of Economic Studies 2018, vol. 4, no. 5.
Dziedziak W., Próba charakterystyki sankcji prawnych i moralnych, „Annales UMCS Sectio G” 1992, nr 39.
Egli H., Grudformen der Wirtschaftskriminalitat. Fallanalysenaus der Schweiz und Bundesrepublik Deutschland, Heidelberg 1985.
Etel L. (red.), Nowa Ordynacja podatkowa. Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, Temida 2, Białystok 2017.
Etel L. (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020.
Etel L., Co dalej z projektem nowej ordynacji podatkowej?, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2019, nr 4.
Filipowska M., Znamiona przestępstwa oszustwa ubezpieczeniowego w polskim prawie karnym, „Rozprawy Ubezpieczeniowe” 2013, z. 1.
Fredrich-Michalska I., Stachurska-Marcińczak B. (red.), Nowe kodeksy karne - z 1997 r.
z uzasadnieniami, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1997.
Funkcjonariusze celni w strukturze Krajowej Administracji Skarbowej – uwagi wybrane, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2019, nr 1.
Gajewski D., Regulacje z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego a wdrożenie działań BEPS, „Studia BAS” 2018, nr 2.
Gajewski S., Kodeks postępowania administracyjnego. Nowe instytucje. Komentarz do rozdziałów 5a, 8a, 14 oraz działów IV i VIIIa KPA, Warszawa 2017.
Gałązka M. [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny – komentarz, Warszawa 2012.
Gałązka M., Komentarz do art. 298 k.k., [w:] A. Grześkowiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, C. H. Beck, Warszawa 2018.
Gałązka M., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, [w:] A. Grześkowiak,
K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.
Gil K., A. Obońska, A. Wacławczyk, A. Walter (red.), Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2019.
Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, [w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999.
Gogol M., STIR – nowe narzędzie do walki z wyłudzeniem VAT, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 5.
Góral R., Praktyczny komentarz, wyd. V, Wydawnictwa Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2007.
Gorczyński G. [w:] Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna (art. 1–125), Warszawa 2017.
Górniok O. (red.), Kodeks karny Komentarz, Warszawa 2004.
Gorse S., Chadwick S., Conceptualising corruption in sport: Implications for sponsorship programmes, European Business Review, 2010, July/August.
Grenda S., Dokumentacja cen transferowych jako element ograniczenia ryzyka podatkowego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2010, z. 2.
Gromadzenie materiału dowodowego a gwarancje procesowe strony postępowania, „Prawo i Podatki” 2012, nr 4.
Gronkiewicz-Waltz H., Jaroszyński K., Przedsiębiorca, [w:] H. Gronkiewicz-Waltz, M. Wierzbowski (red.), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2011.
Grzegorczyk T., Kaźmierski A., Odpowiedzialność karna za przestępstwa i wykroczenia podatkowe, [w:] A. Kaźmierski (red.), Meritum Podatki 2020, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
GUS, Informacje statystyczne, Warszawa 2017.
Hanusz A., Uprawdopodobnienie jako środek zastępczy dowodu, „Przegląd Podatkowy” 2004, nr 3.
Hauser R., Wierzbowski M. (red), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 6, Warszawa 2020, Legalis.
Herbowski P., Poufne osobowe źródła informacji – aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Warszawa 2018.
Internetowy słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, https://sjp.pwn.pl.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2012 r., IBPBII/2/415-70/12/HS, LEX/el
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 grudnia 2019 r., 0111-KDIB2-3.4010.308.2019.2.KK; por. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 grudnia 2017 r., 0114-KDIP2-2.4010.79.2017.1.AZ; https://sip.mf.gov.pl
Jabłoński M., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 189b, [w:] M. Wierzbowski, A. Wiktorowska,. wyd. 28, Warszawa 2019, Legalis.
Jakubski K.J., Przestępczość komputerowa – zarys problematyki, „Prokuratura i Prawo” 1996, nr 12
Jamroży M. (red.), Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk 2014.
Jamroży M., Dokumentacja podatkowa cen transferowych, ODDK, Gdańsk 2017.
Janoś K., Bitcoiny kopali w urzędzie miasta. Grozi im do 5 lat więzienia, 14.07.2019 r., https://www.money.pl/gospodarka/bitcoiny-kopali-w-urzedzie-miasta-grozi-im-do-5-lat-wiezienia-6401412159772801a
Jaroch W., Z problematyki zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej, „Prokuratura
i Prawo” 2000, nr 2.
Jaroszewska I.A. (red.), Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2017.
Jasiński W., Nadużycia w przedsiębiorstwach. Przeciwdziałanie i zwalczanie, Warszawa 2013.
Jasiński W., Przestępczość gospodarcza w okresie kryzysu finansów publicznych. Polskie uwarunkowania społeczno-polityczne. Tendencje. Przeciwdziałanie i zwalczanie, [w:]
A. Misiuk (red.), Studia Politologiczne. Wybrane Problemy Bezpieczeństwa Wewnętrznego, vol. 34 z 2014.
Kaczmarek P., Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, [w:] A. Mariański (red.), Ordynacja Podatkowa. Poradnik dla prakty-ków, Legalis/el. 2019.
Kalisz A., Sformalizowana reakcja na przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów w ujęciu nowelizacji Kodeksu karnego z 10 lutego 2017 roku, [w:] M. Fałdowski (red.), Bezpieczeństwo dokumentów publicznych, Szczytno 2018.
Kardas P., Łabuda G., Razowski T., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, LEX/el. 2017.
Karpiel D., Przestępczość zorganizowana, Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ 2017/7.
Kasperski W., Przestępstwa ubezpieczeniowe w międzywojennej Polsce, Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nr 13 z 2016.
Kędra E., Jeszcze w sprawie przestępczości na szkodę ubezpieczyciela, Prawo Asekuracyjne 1996, nr 3.
Kędra E., Oszustwa asekuracyjne i inne przestępstwa na szkodę ubezpieczycieli, Wiadomości Ubezpieczeniowe 1996, nr 4–6.
Kędra E., Zagrożenia przestępcze w ubezpieczeniach majątkowych, [w:] W. Bednarek,
S. Pikulski (red.), Prawne i administracyjne aspekty bezpieczeństwa osób i porządku publicznego w okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000.
Kharif O., Bitcoin Criminals Set to Spend $1 Billion on Dark Web This Year, 19.07.2019 r., https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-01/bitcoin-criminals-set-to-spend-1-billion-on-dark-web-this-year
Kiełbowska M., Rynek ubezpieczeń a kryzys finansowy, [w:] M. Cycoń, T. Jedynak, G. Strupczewski (red.), Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze w dobie przemian, Przegląd Ubezpieczeń 2017, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017.
Kmieciak Z., Procesowe gwarancje ochrony interesu podatnika, „Kwartalnik Prawa Podatkowego” 2000, nr 1.
Knapik K., Widawska A., Dokumentacja cen transferowych jako element zarządzania ryzykiem podatkowym, „Monitor Podatkowy” 2011, nr 6.
Knutson T., Court Halts Alleged Fraudulent $21 Million ICO At SEC's Request, 29.05.2018 r., https://www.forbes.com/sites/tedknutson/2018/05/29/court-halts-alleged-fraudulent-21-million-ico-at-secs-request/#90d06cc1a970
Kobylińska A., Folta M., Sygnaliści – ludzie, którzy nie potrafią milczeć. Doświadczenia osób ujawniających nieprawidłowości w instytucjach i firmach w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2015.
Kołdys M., Zabezpieczenie majątkowe. Ustalanie danych o składnikach majątkowych na etapie czynności, Monitor Prawny 2017, nr 12.
Kołecki H., Potencjalne symptomy oszukańczych roszczeń odszkodowawczych, [w:] Wójcikiewicz J. (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo IES, Lwów 2005.
Kołodziejski P., Skuteczność ścigania przestępczości skarbowej a zmiany systemowe, „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 3.
Komunikat Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie „walut” wirtualnych, https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=57363&-
p_id=18
Konarska-Wrzosek V., Przestępstwa fakturowe – ich waga, kwalifikacja prawna i miejsce w systemie polskiego prawa karnego, „Ius Novum” 2017, nr 2.
Konkol C., Przestępstwa o charakterze korupcyjnym w sporcie, Prokuratura i Prawo 2011, nr 11.
Koronkiewicz J., Zasada ceny rynkowej a spójność ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 9.
Kosieradzki T., Piekarz R., Ceny transferowe. Mechanizm ustalania i zarządzanie ryzy-kiem, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Koślicki K., Skarbówka chce sprawdzać ceny transferowe, https://www.prawo.pl/podatki/kontrole-cen-transferowych-w-2020-roku,501806.html
Kowalski S., Uwagi o karnoprawnych kwalifikacjach wystawienia faktury w sposób nierzetelny, „Państwo i Prawo” 2019, nr 2.
Kozdra K., Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce, file:///C:/Users/Pawlo/App-
Data/Local/Temp/3.%20Rozw%C3%B3j%20przest%20pczo%20ci.pdf
Krajowa Administracja Skarbowa w liczbach, Kazus Podatkowy 2020, nr 4.
Krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, KAS, Warszawa 2019.
Królikowski M., Zawłocki R., (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz. Art. 1–116, wyd. 4, Warszawa 2017.
Kruszewski A., Art. 4, [w:] Prawo przedsiębiorców. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska, 2020
Kruszyński P., Jurzyk J., Przestępstwo ubezpieczeniowe w polskim prawie karnym i praktyce organów ścigania – stan obecny i postulaty zmian, [w:] Przestępczość ubezpieczeniowa. XIII Międzynarodowa Konferencja Szczecin, 11-12 marca 2010. Materiały konferencyjne - tom XIII, Szczecin-Expo, Szczecin 2010.
Kto i jak okrada polskie firmy? Badanie przestępczości gospodarczej w Polsce 2018, PricewaterhouseCoopers, Warszawa 2018.
Kubik M. Sancewicz P., Brak prawidłowej dokumentacji cen transferowych a odpowie-dzialność karna skarbowa, „Przegląd Podatkowy” 2016, nr 2.
Kukuła Z., Glosa do Wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 28.9.2016 r., II AKa 226/16, Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Kukulski Z., Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej, LEX/el. 2015.
Kunicka-Michalska B., [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222-316, Warszawa 2010.
Kuryłowicz M., Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Łabuz P., Przestępczość zorganizowana i transgraniczna aktualnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa – struktury, determinanty, tendencje oraz prognozy i kierunki rozwoju, [w:] W. Zubrzycki, A. Warmiński, T. Safjański (red.), Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń – wybrane problemy, Szczytno 2019.
Ladziński A., Prawne granice optymalizacji podatkowej, „Przegląd Podatkowy” 2008, nr 6,
Lampe E.J., Ogólne problemy prawa karnego gospodarczego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1988, nr 3.
Ledzion I., Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym jako forma gwarancji procesowych podatnika, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2017.
Leśniak D., Sienicka E., Wojno B., Zakłady ubezpieczeń i ich usługi. Nadzór, licencje, produkty, KNF, Warszawa 2014.
Libro secondo, Titolo II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione, Codice penale, Testo coordinato ed aggiornato del Regio Decreto 19 Ottobre 1930.
Liebau D., Schueffel P., Crypto-Currencies and ICOs: Are They Scams?, The Journal of The British Blockchain Association 2019, vol. 2.
Ligaj M., Wybrane aspekty naruszeń prawa przez klientów zakładów ubezpieczeń w ubezpieczeniach komunikacyjnych i majątkowych, Rozprawy Ubezpieczeniowe 2013, z. 2.
Liszewska A., Odpowiedzialność karna za wystawienie faktury w sposób nierzetelny lub używanie takiej faktury po nowelizacji kodeku karnego, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 9.
Longchamps F., Z badań porównawczych w dziedzinie prawa. Refleksja metodologiczna, AUW nr 125, Prawo XXXII, Wrocław 1970.
Macudziński M., System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) – nowe narzędzie zwalczania wyłudzeń skarbowych, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2018,
nr 3.
Madej A., Oszustwo ubezpieczeniowe w kontekście oszustwa klasycznego, Prokuratura
i Prawo 2017, nr 6.
Mądrzejowski W., Możliwość współdziałania Policji i instytucji ubezpieczeniowych w zwalczaniu przestępczości ubezpieczeniowej, [w:] W. Mądrzejowski (red.), Model współpracy pomiędzy zakładami ubezpieczeń a instytucjami państwowymi w zakresie działalności przeciwkradzieżowej, WSPol Szczytno, Szczytno 2010.
Majewski J., Art. 32, [w:] Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Cześć I. Komentarz do art. 1-52, wyd. V [online]. Wolters Kluwer.
Majewski P., Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2017 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń, PIU, Warszawa 2018.
Majewski P., Przyzwolenie społeczne na przestępczość ubezpieczeniową- wyniki badań, XV Międzynarodowa Konferencja „Przestępczość Ubezpieczeniowa” materiały konferencyjne, Szczecin 2012.
Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, Legalis/el. 2011.
Malinowska I., Zagrożenia ekonomiczne bezpieczeństwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości podatkowej, [w:] W. Zubrzycki, A. Warmiński, T. Safjański (red.), Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń. Wybrane problemy, Rozdział 3, wyd. WSPol w Szczytnie, Szczytno 2019.
Malinowska I., Piątkowska B., Wyłudzenia podatku VAT - wzrost szarej strefy w obrocie paliwami, Wyd. WSPol w Szczytnie, PP nr 2, Szczytno 2015.
Malinowska I., Łabuz |P., Michalski M, Przestępczość gospodarcza. System zwalczania, Część I, Difin, Warszawa 2020.
Malinowska I., Łabuz P, Michalski M., Safjański T., Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Malinowska I., Przestępne mechanizmy podatkowe, [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Przestępczość gospodarcza. Istota zjawiska. Zasady odpowiedzialności, mechanizmy przestępcze i metody działania sprawców, Rozdział VIII, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Malinowska I., Rybicka A., Mechanizmy przestępcze stosowane w zorganizowanej przestępczości akcyzowej, wyd. NMUP w Płocku, Nauki Ekonomiczne Tom XXXI Warszawa 2020.
Malinowski M., Przestępstwo oszustwa ubezpieczeniowego, Prokuratura i Prawo 2007,
nr 10.
Mariański A., Kolejna nowelizacja ordynacji podatkowej – początek jej końca?, „Przegląd Podatkowy” 2009, nr 2.
Markowski A. (red.), Nowy słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa 1999.
Maruchin W., Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych – analiza zmian w Ordynacji podatkowej, „Monitor Podatkowy” 2018, nr 3.
Maruchin W., Zapobieganie wyłudzeniom skarbowym – analiza zmian w prawie podatkowym, „Monitor Podatkowy” 2018, nr 5.
Materewicz J., Czy blokada rachunku bankowego w ramach regulacji o STIR, a przede wszystkim konsekwencje gospodarcze i prawne związane ze stosowaniem tej instytucji naruszają zasadę proporcjonalności?, „Monitor Podatkowy” 2019, nr 12.
Matusiakiewicz Ł., Blokada rachunku bankowego na żądanie Szefa KAS, LEX/el.
Mik B., Wielka afera fakturowa, Rzeczpospolita z 18 marca 2017 r.
Mika J.F., Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady, C.H. Beck, Warszawa 2019.
Mika M., Sankcja, [w:] J.F. Mika (red.), Leksykon cen transferowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Mikuła P., System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej - najważniejsze aspekty nowej regulacji, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 2.
Mozgawa M., Rozdział XXXIV. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, [w:]
M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.
Niezgoda Z., Niektóre aspekty prawnokarnej ochrony ubezpieczycieli (instytucji ubezpieczeniowych) na gruncie unormowań art. 286 i 298 k.k., Prokuratura i Prawo2006, nr 4.
Niezgódka-Medek M., Komentarz do art. 119zv. o.p., [w:] S. Babiarz, B. Dauter, R. Hauser, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, J. Rudowski, Ordynacja podatkowa. Komentarz, LEX/el. 2019.
Nowak I, Dominiak M., Krajowa Administracja Skarbowa a uszczelnianie systemu podatkowego – spostrzeżenia po dwóch latach funkcjonowania, [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (red.), Przestępczość gospodarcza. System zwalczania, cz. I, Difin, Warszawa 2020.
Nowak I., Ciężar dowodzenia w postępowaniu podatkowym – podstawowe problemy, [w:] B. Kucia-Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Ocena i kierunki zmian, KUL, Lublin 2016.
Nowak I., Dominiak M., Krajowa Administracja Skarbowa a uszczelnianie systemu podatkowego – spostrzeżenia po dwóch latach funkcjonowania, [w:] P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski (red.), Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Cz. I, Difin, Warszawa 2020.
Nowak I., National Revenue Administration – current organisational and financial problems, „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” 2020, nr 2.
Nowak I., Nowak A., Rola spółdzielczych instytucji finansowych w przeciwdziałaniu zjawisku prania brudnych pieniędzy, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach” 2012, nr 13,
Nowak I., Uprawdopodobnienie braku winy jako przesłanka zasadności wniosku o przywrócenie terminu w świetle Ordynacji podatkowej, na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, [w:] R. Dowgier (red.), Ordynacja podatkowa. Stan obecny i kierunki zmian, Temida 2, Białystok 2015.
Number of Bitcoin ATMs worldwide from March 2015 to June 2020,
Oczkowski T., Komentarz do art. 80 k.k.s., [w:] I. Zgoliński (red.), Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, LEX/el.
Opitek P., Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego, Prokuratura i Prawo 2017, nr 6.
Opitek P., Przestępczość z wykorzystaniem kryptowalut oraz ich status w postępowaniu karnym, [w:] J. Kosiński (red.), Przestępczość teleinformatyczna 2017, Szczytno 2018.
Otocka E., Przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce. Formy wyłudzeń, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 222.
Pasternak Ł., Odpowiedzialność karna zarządzających w spółkach kapitałowych w świetle przestępstwa nadużycia zaufania, e.Palestra, 2016, poz. 19/A; data publikacji: 9.12.2016.
Pieńkos J., Słownik łacińsko-polski. Łacina w nauce i kulturze, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1996.
Piórecka E., Przestępczość zorganizowana na terenie Włoch oraz jej wpływ na przestępczość zorganizowaną w niektórych państwach Europy, Świat Idei i Polityki, t. XVII, Toruń 2018.
Pohl Ł., Przestępstwo tzw. oszustwa ubezpieczeniowego (art. 298 kk) – uwagi zasadnicze, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2001, z. 4.
Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki: demokracja, państwo, instytucje polityczne
w okresie rewolucji informatycznej, Kraków 2001.
Potulski J., Komentarz do art. 298 k.k., [w:] R.A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Potulski J., Penalizacja korupcji w sporcie – uwagi krytyczne, „Prokuratura i Prawo” 2012,
nr 3
Pracki H., Nowe rodzaje przestępstw gospodarczych, „Prokuratura i Prawo” 1995, nr 1.
PricewaterhouseCoopers, Badanie przestępczości gospodarczej, Warszawa 2011-2018.
Prusak F., Kodeks karny skarbowy. Komentarz, t. 2, Zakamycze, Kraków 2006.
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, https://www.gov.pl/web/
finanse/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu
Q2 2019 Cryptocurrency Anti-Money Laundering Report, https://ciphertrace.com/q2-2019-cryptocurrency-anti-money-laundering-report
Radzikowski K., Proceduralne aspekty dokumentacji cen transferowych po zmianach
w 2017 r., „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 12.
Radzioch J., Analiza działalności Centralnego Biura Śledczego Policji w latach 2010–2018, http://refleksje.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2020/02/09-Radzioch.pdf
Raport roczny POPiHN za 2019 r., Przemysł i Handel Naftowy, Warszawa 2019.
Rawa B., Samuła M., Niezłożenie informacji podatkowej, [w:] J.F. Mika (red.), Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Rebora A., The Use of Cryptocurrency for Money Laundering, 29.12.2019 r., https://medium.com/@andrearebora/the-use-of-cryptocurrency-for-money-laundering-e94131748cc7
Rekomendacje FATF, https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Rekomendacje-
_FATF_40223
Rogowski S., Wróblewski T., Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy urzędu Rzecznika Ubezpieczonych, [w:] J. Wójcikiewicz (red.), Przestępczość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo IES, Lwów 2005.
Romanowski E., Jak przechowywać swoje kryptowaluty?, 14.03.2018 r., https://comparic.pl/przechowywac-swoje-kryptowaluty/
Rydzek T., Przestępczość ubezpieczeniowa w świetle teorii i praktyki, „Prawo Asekuracyjne” 1996, nr 2.
Rządowy projekt ustawy o sporcie z dnia 28 sierpnia 2009 r. – druk sejmowy nr 2313, Druki sejmowe VI kadencja, www.sejm.gov.pl
Sałata B., Problemy prawne związane ze ściganiem przestępczości ubezpieczeniowej w praktyce prokuratorskiej, „Prokuratura i Prawo” 2003, nr 9.
Seweryn R., Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego, „Monitor Prawniczy” 2013, nr 5.
Sieradzka M., Zdyb M., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2013.
Simone Marani, Korzystanie z telefony w biurze z do celów prywatnych, wyrok z dnia 22 maja 2013 r., N. 19054.
Skoczylas-Tworek A., Audyt we współczesnej gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
Skorupa J., Uwagi porównawcze na temat cywilnej i karnej ochrony praw majątkowych ubezpieczycieli, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 2.
Skorupka J., Przestępstwo nadużycia zaufania - wybrane zagadnienia, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 1.
Słownik języka polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/slowniki/dynamika.html
Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1995.
Sowa M., Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych, Prokuratura i Prawo, nr 4, Warszawa 2002.
Sprawozdanie z działalności Centralnego Biura Śledczego Policji za rok 2019 w ujęciu statystycznym, Warszawa 2020.
Sroka T., Art. 270(a), [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. art. 212-277d [online]. Wolters Kluwer Polska.
Sroka T., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna, t. 2, Komentarz do art. 212–277d, Warszawa 2017.
Staniszewska L., Kodyfikacja administracyjnej kary pieniężnej jako instrumentu prawnego na styku z odpowiedzialnością karną, [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro [online]. Wolters Kluwer Polska.
Starzyński P., Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7.
Stefański R.A., Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a kk), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 5.
Stefański R.A., Przestępstwo korupcji sportowej, Ius Novum 2011, nr 1.
Stefański R.A., Przestępstwo korupcji w sporcie profesjonalnym (art. 296b k.k.), Prokuratura i Prawo, 2004, nr 2.
Strzelec D., Gwarancje procesowe w postępowaniu podatkowym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2011, nr 2.
Strzelec D., Udowodnienie a uprawdopodobnienie w sprawach podatkowych, „Monitor Podatkowy” 2012, nr 6, Legalis/el.
Sułkowska W., Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpieczeniowego, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2000.
Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych, (red.) G. Makowski,
M. Waszak, Warszawa 2016.
Szewczyk A. (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej, Warszawa 2004.
Szmulik B., Czynności operacyjno-rozpoznawcze – ogólne pojęcie, zakres podmiotowy
i przedmiotowy, [w:] G. Szpor, B. Szmulik (red.), Jawność i jej ograniczenia. Zadania i kompetencje, tom. IX, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Szubiakowski M., Problemy proceduralne blokady rachunku bankowego w celu przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 3.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, tom III, PWN, Warszawa 1981.
Szyprowski B., Uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, jako faktyczna przesłanka wszczęcia postępowania przygotowawczego, Prok. i Pr. 2006, nr 3.
Ścierska E. (red.), P. Babicz, D. Langer-Babicz, M. Paszek, Ceny transferowe. Lokalna i grupowa dokumentacja podatkowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze, LEX/el. 2016.
Tassev L., Large Mining Farm Discovered in Abandoned Russian Factory, 13.03.2018 r., https://news.bitcoin.com/large-mining-farm-discovered-in-abandoned-russian-factory
Teszner K., Komentarz do art. 119zw o.p., [w:] L. Etel (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2020.
Teszner K., Zadania KAS, [w:] A. Melezini, K. Teszner (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Warszawa 2018.
The Institute of InternalAuditors, Definicja audytu wewnętrznego, Kodeks etyki oraz Międzynarodowe Standardy Audytu Wewnętrznego, 2016.
Tuleja P., Art. 31, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska.
Ustawa o Policji – komentarz, (red.) Opaliński, Rogalski, Szustakiewicz 2015 wyd. 1, Legalis.
Wąsek A. (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 222–316 kk, tom II, Warszawa 2005.
Wąsowski K., Pranie brudnych pieniędzy, Materiały i Studia NBP 2001, nr 121.
Wielki Słownik Języka Polskiego – Instytut Języka Polskiego PAN, https://wsjp.pl
Wierzbowski M., Wiktorowska A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 28, Warszawa 2019, Legalis.
Wieteska S., Nieetyczne zachowania ubezpieczonych na polskim rynku ubezpieczeń, Annales. Etyka w życiu gospodarczym, t. 15 z 2012.
Wilk L., Oszustwa gospodarcze, [w:] R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. System prawa handlowego, tom 10, C.H. Beck, Warszawa 2012.
Wilk L., Pojęcie „deklaracji” i problemy interpretacyjne z nim związane w prawie karnym skarbowym, „Radca Prawny. Dodatek Naukowy” 2011, nr 117.
Wincenciak M., Nakaz zdefiniowania sankcji w ustawie, [w:] J. Zimmermann (red.), Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, [online], Wolters Kluwer Polska.
Winiarska K., Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005.
Włoch R., Korupcja w Środowisku sportowym, Instytut Ekspertyz Społeczno-Ekonomicznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, 2014.
Wolański R., System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
Wróbel A., Art. 189(a), [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. VIII [online]. Wolters Kluwer Polska
Wróbel W., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–277 k.k., Warszawa 2013.
Wróbel W., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2008.
Wszołek P., Rozdział pierwszy Doniosłość wyznaczenia kryterium wyodrębniania i granic prawa administracyjnego, [w:] Kryteria wyodrębniania prawa administracyjnego [on-
line]. Wolters Kluwer,
Zalewski D., Dział I. Przepisy ogólne. Zadania KAS, [w:] L. Bielecki, A. Gorgol (red.), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej, Warszawa 2018.
Zarządzenie nr pf-1248 KGP dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie koordynacji wykorzystywania możliwości operacyjnych osobowych źródeł informacji.
Zarządzeniu nr 140 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniają-ce zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy Policji.
Zawłocki R., [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2004.
Zawłocki R., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz, Tom II, Warszawa 2012.
Zawłocki R., Oszustwa gospodarcze. Analiza przepisów art. 297 i 298 k.k., Monitor Prawniczy 2003, nr 6.
Zawłocki R., Przestępstwo niegospodarności. Przesłanki i elementy odpowiedzialności karnej z art. 296 k.k., Monitor Prawniczy 2002, nr 21.
Zgoliński I., Komentarz do art. 298 k.k., [w:] Konarska-Wrzosek V. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Zoll A. (red.), Kodeks karny Część szczególna, tom III, Zakamycze 2006.
Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1-116 k.k., Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
Żywucka-Kozłowska E., Społeczna ocena przestępczości ubezpieczeniowej, [w:] Wójcikiewicz J., Przestępczość ubezpieczeniowa, Wydawnictwo IES, Lwów 2005.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestępczość finansowa. Tom 1. Ban...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Przestępczość finansowa. Tom 2. Ryn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przestępczość zorganizowana. Aspekt...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Wywiad i analityka w biznesie. Praw...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorz...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pakiet: Przestępczość gospodarcza

120.00 zł Cena netto: 114.29 zł

Najczęściej kupowane