• Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 1

Przestępczość gospodarcza. System zwalczania. Część 1

 • Autor: Paweł Łabuz Irena Malinowska Mariusz Michalski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-050-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 300/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  67.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 67.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia jest odzwierciedleniem najaktualniejszego stanu wiedzy na temat przestępczości ekonomiczno-gospodarczej, informacji w obszarze podatków oraz skali zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego. Przeznaczona jest dla profesjonalnego odbiorcy, jak i Czytelnika, który na kanwie prowadzonych dyskusji zechce poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie jako praktyk i teoretyk (funkcjonariusz, wolne zawody prawnicze, naukowiec).

W serii:

     

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. PRZESTĘPCZOŚĆ KORUPCYJNA

Korupcja gospodarcza
Powoływanie się na wpływy – kilka uwag wynikających z analizy orzecznictwa
Prawne i pozaprawne instrumenty służące przeciwdziałaniu zwalczaniu przestępstwa łapownictwa

Rozdział II. PRZESTĘPCZOŚĆ BANKOWA

Mechanizmy przestępczości urzędniczej w działalności banków spółdzielczych – case study
Pracownik banku jako podmiot przestępstwa

Rozdział III. PRZESTĘPCZOŚĆ PRZECIW DOKUMENTOM

Fałszerstwa dokumentów pracowniczych w ujęciu karnoprawnym i kryminologicznym

Rozdział IV. ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Krajowa Administracja Skarbowa a uszczelnianie systemu podatkowego – spostrzeżenia po dwóch latach funkcjonowania
Zwalczanie nadużyć finansowych w administracji rządowej
Przestępczość gospodarcza w zakresie nielegalnej gospodarki odpadami

Rozdział V. PODMIOTY GOSPODARCZE

Metoda oceny finansowo-ekonomicznego bezpieczeństwa przedsiębiorstwa
Wywiad gospodarczy w aspekcie zwalczania zorganizowanej przestępczości prania pieniędzy
Przestępstwa przeciwko wierzycielom
Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów w środowisku pracy
Postępowanie cywilne w sprawach dotyczących nieruchomości – zarys tematu

Rozdział VI. ZWALCZANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

Współczesne oblicze hazardu na przykładzie automatów do gier
Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych

Zakończenie
Bibliografia

Prof. UR, dr hab. Piotr Krzysztof Sowiński:

(...) monografia napisana jest jako swego rodzaju kompendium odnośnie do zwalczania przestępczości gospodarczej. Takie zakreślenie obszaru badawczego implikuje sporą różnorodność poruszanej w publikacji problematyki. Autorzy omawiają zagadnienia dotyczące przestępczości korupcyjnej, bankowej, przeciw dokumentom, a także administracji publicznej, podmiotów gospodarczych oraz zwalczania przestępczości gospodarczej. (...) Wartość publikacji podnoszą liczne odwołania do rozwiązań obowiązujących w innych krajach europejskich, co zaowocowało interesującymi propozycjami de lege ferende.


Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia:

(...) książka stanowi wartościowy zbiór opracowań, które będą niewątpliwie przydatne w procesie dydaktycznym, a może być też wykorzystana przez praktyków zaangażowanych w proces ścigania przestępczości. Istotnym walorem opracowania jest to, że uwzględniono szereg najnowszych zagrożeń w zakresie przestępczości, a w tym zakresie publikacja ma nowatorski charakter. Ważnym elementem jest też przytoczenie aktualnych przepisów oraz orzecznictwa sądowego.

Paweł Łabuz
doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą ponad dwadzieścia lat doświadczenia w strukturach policyjnych. Od 2020 r. działa na rynku prywatnym jako niezależny ekspert ds. bezpieczeństwa i biegły sądowy z zakresu czynności zwalczania przestępczości operacyjno-rozpoznawczych i detektywistyki. Jest autorem lub współautorem ponad 130 publikacji z zakresu bezpieczeństwa wydanych w kraju i zagranicą. Wykładowca akademicki ? starszy wykładowca Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego w Przemyślu. Z autorem możesz skontaktować się, pisząc na adres e-mail: ekspertyzaoperacyjna@gmail.com.
ORCID:0000-0002-7795-1571

Książki tego autora


Irena Malinowska
doktor nauk społecznych. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowania naukowe: kryminologia, mediacje i negocjacje, szara strefa. Stały mediator sądowy w sprawach gospodarczych, pracowniczych i cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-9194-3121

Książki tego autora

Mariusz Michalski
doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: kryminalistyka, prawo karne, prawo policyjne oraz nauki o bezpieczeństwie. Autor ponad 100 publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii. Wykładowca akademicki, adiunkt Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach.
ORCID: 0000-0002-2268-9537

Książki tego autora

redakcja naukowa

Literatura
Abraszewski A., Klafkowski K., Encyklopedia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, Warszawa 1976.
Adamski A., Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000.
Andriejew I., Kodeks karny. Krótki komentarz, Warszawa 1978.
Bachmat P., Klauzula bezkarności sprawców przestępstwa łapownictwa czynnego (art. 229 par. 6 k.k.). Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2009.
Bafia J., Mioduski K., Siewierski M., Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1987.
Bieniak M., Odpowiedzialność karna menedżerów, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Bienias T., Internet, Kraków 1998.
Bil J., Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, Szczytno 2015.
Bil J., Zapobieganie korupcji gospodarczej, Global Compact, Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce, Warszawa 2017.
Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
Buras D., W służbie wolnej Polski. Organizacja i działalność Policji Państwowej w województwie kieleckim w latach 1919–1939, Toruń 2014.
Buras D., Saletra W., Słownik historyczny Policji Państwowej województwa kieleckiego
z lat 1919–1939, Kielce 2014.
Chmielewska J., Hazard, Warszawa 1997.
Choromańska A., Porwisz M., Wybrane zagadnienia prawa karnego procesowego, WSPol, Szczytno 2015.
Ciepiela I., Czynności bankowe jako przedmiot działalności banków, Wolters Klu-wer, Warszawa 2010.
Cieślak M., Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1990.
Dworecki S., Od konfliktu do wojny, Buwik, Warszawa 1996.
Dzieszyński R., Ciemna, węsząca, żerująca, Rzeszów 1986.
Fischer B., Przestępstwa komputerowe i ochrona informacji. Aspekty prawno-kryminalistyczne, Kraków 2000.
Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga dobrobytu, Ossolineum, Warszawa
– Wrocław 1997.
Gadecki B., Kodeks karny. Część szczególna. Art. 252–316. Komentarz, Warszawa 2017.
Gadzińska P., Ujawnienie osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia jako przesłanka obligatoryjnego nadzwyczajnego złagodzenia kary. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego. Tom XXXII, Auwr No 3609, Wrocław 2014.
Góral R., Praktyczny komentarz, wydanie V, Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich, Warszawa 2007.
Górniok O., O przestępstwie nadużycia zaufania, Prawo Bankowe 1997, nr 4.
Górniok O., Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2003.
Górniok O., Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie, PWN, Warszawa 1994.
Górniok O., Wąsek W., Kodeks karny Część szczególna, Tom 2, Warszawa 2005.
Grzegorowski Z., Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego, Adam Marszałek, Toruń 2013.
Grześkowiak A., Wiak K., Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2019.
Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 2000.
Hoc S., Zagadnienia odpowiedzialności karnej za szpiegostwo, Wyd. ASW, Warszawa 1985.
Hołyst B., Kryminalistyka, Warszawa 1996.
Hołyst B., Przestępczość w Polsce. Studium kryminologiczne, Warszawa 1977.
Kajetanowicz J., Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945–2010, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2013.
Kasprak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Warszawa 2015.
Kaszubski R.W., Funkcjonalne źródła prawa bankowego publicznego, Wolters Kluwer, Warszawa 2006.
Kosiński J., Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015.
Krajewski R., Klauzula niekaralności sprawcy przestępstwa zawiadamiającego o nim instytucje ścigania, Studia z zakresu prawa, administracji i zarządzania UKW, t. 4, 2013.
Kulesza J., Międzynarodowe Prawo Internetu, Poznań 2010.
Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Warszawa 2008.
Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1986.
Liszcz T., Prawo pracy, Gdańsk 1995.
Ławnik J., Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918–1939, Warszawa 1979.
Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.
Malezini A., Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową, Lex 2012.
Małecki G., Budowa systemu wywiadu gospodarczego niezbędnym warunkiem powodzenia planu Morawieckiego, Puławski Policy Papers, Warszawa 2017.
Mańkowski H., Fałszywe monety polskie, Poznań 1930.
Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
Marek A., Prawo karne. Zagadnienia teorii i praktyki, Warszawa 1997.
Matusiak A., Przekupstwa menedżerskie, Ius Novum, 2013, nr 3.
Mączyński M., Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej, Kraków 1997.
Milewski S., W świecie występku i zbrodni, Warszawa 1996.
Misiuk A., Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce. Zarys dziejów instytucji
i służb w latach 1764–1990, Warszawa 2015.
Misiuk A., Historia policji w Polsce. Od X wieku do współczesności, Warszawa 2008.
Missuna O., Wspomnienia z sali sądowej, Warszawa 1923.
Mogielnicki A., Rappaport E.S., Kodeks karny z ustawami dodatkowymi, Warszawa 1928.
Moskwa Z., O kieleckich rajcach, pannach nadobnych, oszustach i szpiegach, Kielce 1999.
Mozgawa M., Budyn-Kulik M., Kozłowska-Kalisz P., Kulik M., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2019.
Mozgawa M., Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Wolters Kluwer Polska 2007.
Nowakowski K., Teoretyczne i prawne aspekty korupcji w sektorze prywatnym, Ekonomia i Prawo, 2010, Tom VI.
Obokata T., Transnational Organised Crime in Internatinal Law, Oxford 2014.
Ochman P., Ochrona działalności bankowej w prawie karnym gospodarczym, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Oczkowski T., Oszustwo jako przestępstwo majątkowe i gospodarcze, Wolters Kluwer, Kraków, 2004.
Ofiarski Z., Prawo bankowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
Palacz D., Wojtkowski A., Woźnicki D., Korupcja i mechanizmy jej zwalczania, Warszawa 2001.
Paździor M., Szmulik B., Instytucje bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, Warszawa 2012.
Piórkowska-Flieger J., Fałsz dokumentu w polskim prawie karnym, Kraków 2004.
Popek E., Przestępstwo płatnej protekcji w ustawodawstwie karnym PRL, Warszawa 1974.
Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki: demokracja, państwo, instytucje polityczne
w okresie rewolucji informatycznej, Kraków 2001.
Porwisz M., Sprzedajność funkcjonariusza policji. Aspekty normatywne i kryminologiczne, Wydawnictwo WSPol, Szczytno 2017.
Pruszak A., Znaki pieniężne i ich fałszerstwa. Poradnik kasjera, Warszawa 2001.
Quirk P.J., Tanzi V., Makroeconomic Implications of Money Laundering, IMF Working
Paper, Monetary and Exchange Affairs Department, 1996.
Seweryn R., Wybrane zagadnienia dotyczące zabezpieczenia majątkowego, Monitor Prawniczy 2013, nr 5.
Rękas A., Mediacja w polskim prawie karnym, Warszawa 2011.
Roman Ł., Winogrodzki G., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2016.
Sakowicz A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2016.
Sitek P., Łapownictwo urzędnicze, polityczne oraz gospodarcze w świetle prawa karnego, Józefów 2013.
Siwicki M., Cyberprzestępczość, Warszawa 2013.
Skalski K., Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009.
Skorupka J., Ochrona interesów majątkowych Skarbu Państwa w kodeksie karnym, Wrocław 2004.
Skorupka J., Przekupstwa gospodarcze, [w:] R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. System prawa handlowego. T. 10, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Skorupka J., Przestępstwa przeciwko działalności bankowej, [w:] M. Bojarski (red.), System prawa karnego. Szczególne dziedziny prawa karnego: prawo karne wojskowe, skarbowe i pozakodeksowe, C.H. Beck, Warszawa 2014.
Skowronek G., Prawne aspekty hazardu, Wrocław 2012.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002.
Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyd. AON, Warszawa 2008.
Sprengel B., Policja Państwowa w Toruniu (1920–1939), Toruń 1999.
Stachowiak Z., Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wyd. AON, Warszawa 2006.
Stefański R.A., Prawo karne materialne. Część szczególna, Warszawa 2009.
Strzelecki G., Wpływ programu profilaktycznego. Start na kompetencje społeczne młodzieży licealnej, WSZK w Łodzi, Łódź 2006.
Szymaniak A., Ciepiela W., Policja w Polsce stan obecny i perspektywy, Poznań 2007.
Świecki D., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. 1, Warszawa 2015.
Tokarski J., Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.
Turaliński K., Wywiad gospodarczy i polityczny – podręcznik dla specjalistów ds. bezpieczeństwa, detektywów i doradców gospodarczych (wydanie II - zaktualizowane i rozszerzone), Wyd. ARTEFAKT.edu.pl, Warszawa 2015.
Wawrzyk P., Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
Wąsek A., Kodeks karny, część szczególna, tom 2, Warszawa 2005.
Widacki J., Kryminalistyka, Warszawa 2012.
Wilk L., Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, Warszawa 2012.
Wójcik J.W., Wywiad i kontrwywiad gospodarczy, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa
w Warszawie, Warszawa 2018.
Wójcik J.W., Oszustwa finansowe. Zagadnienia kryminologiczne i kryminalistyczne, Wydawnictwo JWW, Warszawa 2008.
Wróbel W., Zoll A., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Cz. 2, Warszawa 2017.
Wujastyk A., Przestępstwa tzw. oszustw gospodarczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2002.
Zawłocki R., Wąsek A., Kodeks karny. Część szczególna. Tom 2, Warszawa 2010.
Zieliński H., Historia Polski 1914–1939, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1983.
Zientara A., Przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 Kodeksu karnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
Zoll A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008.
Zoll F., Prawo bankowe, komentarz, t. II, Zakamycze, Kraków 2005.
Żebrowski A., Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2010.

Orzecznictwo
Uchwała nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie „Programu przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020”, M.P. 2015 poz. 1069.
Uchwała SN z dnia 19 stycznia 2017 r. sygn. I KZP 17/16, OSNKW 2017, nr 2, poz. 7.
Uchwała SN z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 31/00, OSNKW 2001/1–2, poz. 5.  
Uchwała SN z dnia 26 listopada 2003 r., I KZP 32/03, OSNKW 2004/1, poz. 3.
Uchwała SN z dnia 29 stycznia 2004 r., I KZP 38/03, OSNKW 2004, Nr 2, poz. 14.
Uchwała SN z dnia 10 maja 1995 r., sygn. I KZP 10/95, OSNKW 1995, nr 7–8, poz. 43, LEX nr 20749.
Uchwała SN z dnia 11 lipca 2000 r., III CZP 22/00, Monitor Prawniczy 2000, nr 9.
Uchwała SN z dnia 20 listopada 2000 r., I KZP 31/00, OSNKW 2001, nr 1-2, poz. 5.
Uchwała SN z dnia 20 listopada 2000 r. sygn. akt I KZP 31/00.
Uchwała SN z dnia 23 lutego 1978 r., VII KZP 48/77, OSNKW 1978, z. 2–3, poz. 17.
Uchwała SN z dnia 30 czerwca 2004 r., I KZP 12/04, OSNKW 2004, nr 6, poz. 59.


Akty prawne
Cywilnoprawna konwencja o korupcji, sporządzona w Strasburgu dnia 4 listopada 1999 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 244, poz. 2443).
Dawne prawo bankowe – ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz. U.
z 1989 r. Nr 4, poz. 21).
Dawny Kodeks karny – ustawy z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94).
Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. L 241
z 17.09.2015).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r.
w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia prze-stępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127/39 z 29.04.2014).
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z 1926 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 455).
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 listopada 1934 r. (Dz. U. Nr 102,
poz. 919, 161).
Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 141) t.j. z dnia 13 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 917).
Konstytucja RP (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona protokołem nr 2 (Dz. U z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości z dnia 23 listopada 2001 (Dz. U. z 2015 r., poz. 728).
Rozporządzenia nr 5/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Kielce – Białogon, gmina Kielce, powiat kielecki (Dz. Urz. woj. św. Nr 220, poz. 2610).
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18.12.2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylające niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE z 2014 r. L 365/89).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 września 2014 r. w sprawie nauki żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1352).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 2292 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych albo z zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1733).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119.1).
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11 lipca 1932 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 60, poz. 571).
Rozporządzenie Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 20118/98/WE w odniesieniu do niebezpiecznej właściwości HP 14 „Ekotoksyczne” (Dz. Urz. UE z 2017 r. L 150/1).
Traktat o Unii Europejskiej, Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union 2012/C 326/01.
Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 165 t.j. ze zm.).
Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 768 t.j.).
Ustawa o Służbie Celnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1799 t.j.).
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1201).
Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie niektórych przepisów prawa karnego (Dz. U. Nr 126, poz. 615 ze zm.).
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 88).
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1947).
Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, znowelizowana.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U z 2017 r., poz. 1904 t.j.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r., poz. 161).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1600).
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz. 723).
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1958 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 381 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 639).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1466).
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 111, poz. 1061).
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 63 ze zm.).
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 300 ze zm.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701).
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej państw trzecich, agencjami unii europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 484).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.).
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114).
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314).
Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r., poz. 262 ze zm.).
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1969 r. Nr 13, poz. 94).
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2168).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, 2024, 2245).
Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 578).
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r., poz. 821).
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592).
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459).
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. z 1991 r.
Nr 55, poz. 236).
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 768).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2009 r.
Nr 12, poz. 68 ze zm.), art. 158.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r., poz. 1120).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108).
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 312 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1355 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077).
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźną kary (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 703).
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytal-nych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1906 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1417 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900).
Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 1989 r. Nr 4, poz. 21).
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2386 ze zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j., Dz. U. z 2017 r., poz. 2204).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 161 ze zm).
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 1982 r. Nr 19, poz. 147 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, (Dz. U. z 2018 r., poz. 2104 t.j.).
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523 ze zm.).
Inne
„Gazeta Kielecka”, 1931, nr 3.
„Gazeta Kielecka”, 1933, nr 39.
Akta sądowe udostępnione przez Sąd Rejonowy w K., sygn. akt nr 66/97, D /93/S.
Antykorupcyjny Plan Działania OECD.
APK, SO Kielce, sygn. 6630, k.1011.
Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), Sąd Okręgowy w Kielcach (SO Kielce), sygn. 6642, k. 114.
Badanie efektywności programów lokalnych w ramach programu „Razem bezpieczniej”, dofinansowanych i realizowanych we wszystkich obszarach wsparcia programu, Raport końcowy, Warszawa 2015.
Druk sejmowy nr 2233, Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 9, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2233
Ekspertyza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, „Oszacowanie wielkości szarej strefy w gospodarce odpadami i jej wpływ na budżet państwa”, 2017, mate-riał niepublikowany.
Główny Urząd Statystyczny, Ochrona środowiska 2018, Zakład Wydawnictw Staty-stycznych, Warszawa 2018.
I KZP 31/00, OSNKW 2001, Nr 1–2, poz. 5.
Informacja publiczna z MSWiA, Departament Komunikacji Społecznej z dnia 6.12 2016 r.
Informacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, p. Paulina Malujda, samodzielne stanowisko pracy do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Informacja z Ministerstwa Zdrowia z Departamentu Zdrowia Publicznego.
Informacja z MSWiA z Departamentu Komunikacji Społecznej, od zastępcy dyrektora p. Tomasza Deptuły.
Kierunki działania i rozwoju Ministerstwa Finansów na lata 2017–2020, https://www.-
gov.pl/documents/1079560/1080340/Kierunki_dzialania_i_rozwoju_MF_2017-2020.pdf/47929145-4ff2-08a6-eb9f-5244571fd629
Kitala-Dudek, Mediacja w sprawach karnych, www.medicacje.pl/files/0_prawo/
Mapa z podziałem administracyjnym na gminy i powiaty według stanu z dnia 1 kwietnia 1933 r. oraz skorowidz miast i gmin wiejskich, Warszawa 1933.
Mediacja. https://www.mediacja.gov.pl/files/doc/Mediacja%20w%20sprawach%20-
cywilnych.pdf [dostęp: 15.08.2019].
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Program przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015–2020, Warszawa 2015.
Ministerstwo Sprawiedliwości, Informacja o postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych (a w tym z zakresu prawa gospodarczego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa zobowiązań)
Nieuchwytny herszt fałszerzy, „Ostatnie Wiadomości Krakowskie” 1933, nr 200.
Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” Warszawa, 7 marca 2016 r., poz. 283.
Orzeczenie ETS z dnia 24 marca 1994 r. w sprawie G. Schindler i J. Schindler, dotyczące zagadnienia swobody przepływu usług hazardowych (sprawa C-275/92, Zbiór Orzeczeń z 1994, I-01039).
Pismo z dnia 17 lipca 1935 r. Urzędu Śledczego w Łodzi do Centrali Służby Śledczej
w Warszawie, AAN, KG PP, sygn. 2/349/1/4.1/102.
Pismo z dnia 21 stycznia 1929 r. Urzędu Śledczego do Centrali Służby Śledczej w Warszawie.
Pismo z dnia 25 września 2018 r., nr NFOŚiGW-DZK.40.1.2018.2 NFOŚiGW do Biura Rzecznika Spraw Obywatelskich.
Pismo z dnia 27 października 1932 r. Urzędu Śledczego w Poznaniu do Centrali Służby Śledczej w Warszawie, AAN, KG PP, sygn. 2/349/1/4.1.
Pismo z dnia 5 września 1932 rok Urzędu Śledczego w Toruniu do Centrali Służby Śledczej w Warszawie, tamże, sygn. 2/349/1/4.1/94.
Polityka zwalczania nadużyć finansowych, http://wupolsztyn.praca.gov.pl/polityka-zwalczania-naduzyc-finansowych [dostęp: 15.08.2019].
Polska Izba Ubezpieczeń, Ubezpieczenia w liczbach 2018. Rynek ubezpieczeń w Polsce, PIU, Warszawa 2018.
Porozumienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Obrony Narodowej
z dnia 21 stycznia 2019 r. dotyczące ochotniczego szkolenia wojskowego studen-tów w ramach Legii Akademickiej.
Projektu ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, http://orka.sejm.gov.pl/
proc6.nsf/projekty/353_p.htm
Protokół nr 1/91 z dnia 6 lutego 1991 r. pkt 7 Uchwała Rady Nadzorczej Banku Spół-dzielczego w L. w sprawie upoważnienia dla Prezesa Zarządu o przyznanie kredy-tu.
Raport wyjaśniający do Prawnokarnej konwencji przeciwko korupcji sporządzonej
w Strasburgu, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 29, poz. 249, ze zm.).
Rekomendacja nr R(99)19 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkow-skich o mediacji w sprawach karnych z dnia 15 września 1999 r.
Report on Europe and the Global Information Society: Recommendations of the High-level Group on the Information Society to the Corfu European Council, Bulletin of the European Union, Supplement No. 2/94.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2019 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online (2008/2215(INI)), 2010/C 87 E/08.
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2019 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online, przychody z działalności hazardowej, na którą pozwolenie wydał rząd, stanowią zdecydowanie najważniejsze źródło dochodów organizacji sportowych w wielu państwach członkowskich.
Rozkaz nr 687 Komendanta Głównego PP z dnia 15 stycznia 1936 r. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie (KG PP), sygn. 2/349/1/1.1/18 [dostęp: 26.04.2019].
Rządowy projekt ustawy o bezpieczeństwie dokumentów publicznych, Druk sejmowy nr 2153.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2002 r. – druk sejmowy nr 869, druki sejmowe IV kadencja Sejmu RP.
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 września 2002 r. – druk sejmowy nr 869, druki sejmowe IV kadencja Sejmu RP.
Sprawozdanie specjalne, Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE – konieczne jest podjęcie działań, http://publications.europa.eu/webpub/eca/
special-reports/fraud-1-2019/pl/
Sprawozdanie z pracy Referatu Kryminalnego za czas 1–31 października 1938 r., AAN, KGPP, sygn. 2/349/1/4.1/ 87 [dostęp: 3.01.2019].
Sprawozdanie z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspo-łecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007–2014.
Stan środowiska w województwie śląskim w 2016 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2017, 17.
Statut Banku uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w N.
w dniu 10.04.1983 r.
Statystyka przestępczości luty 1921.
Statystyka przestępczości styczeń 1921.
Strategia antykorupcyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2008.
Strategie Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
Uzasadnienie poselskiego projektu ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, druk nr 826, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=826
Uzasadnienie uchwały SN z dnia 30 czerwca 2004 r., I KZP 12/04, System Informacji Prawnej „Legalis” nr 63272
V KZP 20/89, OSNKW 1989, z. 7–12, poz. 50.
Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2019–2022, https://www.gov.pl/documents/
1079560/1080340/Wieloletni_Plan_Finansowy_Pa%C5%84stwa_na_lata_2019-
-2022.pdf/5670accb-7813-a66f-4630-77a1ba173bbc
Wytyczne w zakresie przeciwdziałania korupcji i walki z nią w projektach finansowanych z pożyczek EBOR, kredytów i dotacji IDA (Wytyczne antykorupcyjne), Bank Światowy 2006.
Załącznik do uchwały 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006.
Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1398/264/V/2018 z dnia 19.06.2018 r.
Zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie metod i form prowadzenia sprawozdawczości w policji, załącznik nr 3 Wykaz ze-stawień sprawozdawczych, zawierających informacje niejawne, terminy ich prze-kazywania, komórki organizacyjne KGP i jednostki organizacyjne policji właściwe do ich przyjmowania oraz okresy sprawozdawcze, formularz nr N-I/1.
Zbiór materiałów szkoleniowych Normalnej Szkoły Fachowej dla Szeregowych Policji Państwowej w Mostach Wielkich, Mosty Wielkie, bez roku wydania (w posiadaniu autora).
Андрощук Г., Крайнев П., Экономическая безопасность предприятия: защита ком-
мерческой тайны, Киев 2000, Ин–Юре, 42; Е. Раздина, Коммерческая информа-
ция и экономическая безопасность предприятия, „Бизнес–информ” 1997, № 24.
Бланк И., Управление финансовой безопасностью предприятия, Киев 2004, Эльга, Ника–Центр, 4.
Васильців Т., Економічна безпека підприємництва України: стратегія та меха-
нізми зміцнення, Львів 2008, Арал.
Горячева К., Фінансова безпека підприємства. Сутність та місце в системі еконо-
мічної безпеки, „Економіст” 2007, № 8.
Забродский В., Капустин Н., Теоретические основы оценки экономической без-
опасности отрасли и фирмы. „Бизнес–информ” 1999, № 15–16, 5–37; Механизмы управления экономической безопасностью [Ю. Лысенко, С. Мищенко, Р. Руде-
нький, А. Спиридонов], Донецк 2002, Дон НУ.
Козаченко А., Пономарев В., Ляшенко А., Экономическая безопасность предпри-
ятия: сущность и механизм обеспечения, А. Козаченко (ред.), Киев 2003, Либра.
Мелихов А., Камышникова Э., Эволюция подходов к содержанию категории «эко-
номическая безопасность предприятия», „Вісник Приазовського державного
технічного університету” 2009, № 19, 16–319.
Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення, [В. Алькема, I. Бабець, З. Живко та ін.], З.Б.Живко, І.Г.Бабець (ред.), Львів 2015, Ліга-Прес, 38–251; Н. Пойда–Носик, Науково-методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства, „Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності” 2013, Вип. 1, Т. 1., 89; К. Дяченко, Ме-
тодичні підходи до оцінки рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі, „Технологический аудит и резервы производства” 2015, №4/5 (24).
Минаев Г., Безопасность организации, Киев 2009, КНТ.
Реверчук Н., Управління економічною безпекою підприємницьких структур, Львів 2004, ЛБІНБУ.
Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми за-
безпечення [Т. Васильців, В. Волошин, О. Бойкевич, В. Каркавчук], Т. Васильців (ред.), Львів 2012.
Экономическая безопасность предприятий интегрированной промышленной структуры, А. Козаченко. (ред.), Луганск 2011, Ноулидж.
Ю. Харазішвілі, Теоретичні основи системного моделювання соціально-економіч-
ного розвитку України, Київ 2007, Поліграф Консалтинг.
Netografia
1%20001007%20mediacje%20w%20karnych%20(IKD).pdf
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/banki;3874100.html.
http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/rb/sprawozdania-i-raporty/program-razem-bezpieczn/1685,Sprawozdania-z-realizacji-programu-quotRazem-bezpiecznie-
jquot-z-lat-2007-2014-pr.html
http://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-przestepczo/9,Zwalczanie-przestepczosci-zorganizowanej.html
http://www.abw.gov.pl/pl/zadania/zwalczanie-przestepstw/10,Zwalczanie-przeste-
pstw-ekonomicznych.html
http://www.cepik.gov.pl/
http://www.crhukraine.com/locations/mykolayivcement_pjsc/shareholders
http://www.gios.gov.pl/pl/gospodarka-odpadami/miedzynarodowe-przemieszczanie-odpadow/rejestry-dotyczy-rozporzadzenia-we-1013-2006-parlamentu-europejskiego-i-rady.
http://www.lodzkie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi/wiadomosci/
aktualnosci.
http://www.policja.pl/pol/kgp/biuro-kryminalne/dokumenty/odzyskiwanie-mienia/86679,PODSTAWOWE-INFORMACJE.html
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-86944
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje_arch.xsp?unid=523C9F493181998DC-
1258345003886D7.
http://www.strefabiznesu.pl/teraz-pranie-brudnych-pieniedzy-w-polsce-stanie-sie-jeszcze-trudniejsze/ar/13694000
https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/
https://echodnia.eu/swietokrzyskie/smierdzace-odpady-skladowane-na-placu-w-kiel-
cach-zagrazaja-glebie-kiedy-i-kto-je-usunie/ar/13467816
https://ekw.ms.gov.pl
https://forsal.pl/artykuly/1397653,polska-mafia-smieciowa-czeski-dziennik-kwitnie-proceder-wywozu-niebezpiecznych-odpadow-z-polski.html.
https://kielce.naszemiasto.pl/skandal-z-odpadami-w-kielcach-dyrektor-z-urzedu-miasta/ar/c3-4993078.
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351/katalog/12465407#12465407
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://techinfo.uodo.gov.pl/ekosystem-iot-intel-tech-lab-internet-of-things/
https://techinfo.uodo.gov.pl/internet-of-things-tech-lab/
https://uodo.gov.pl/pl/138/273
https://www.chemiaibiznes.com.pl/aktualnosc/chiny-zakaz-importu-odpadow-tworzyw-sztucznych.
https://www.enisa.europa.eu/publications/dbn-severity/
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/
Poland_Cyber_Secu rity_Strategy.pdf
https://www.gov.pl/documents/1079560/1080340/Kierunki_dzialania_i_rozwoju-
_MF_2017-2020.pdf/47929145-4ff2-08a6-eb9f-5244571fd629
https://www.gov.pl/web/kas/kas-i-policja-podpisaly-porozumienie-dotyczace-wspolpracy-kas-z-europolem.
https://www.msz.gov.pl/resource/93e1e4c7-e129-41c7-8365-39dbad8b1c54:JCR [dostęp: 16.06.2019].
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/slaskie-ponad-50-postepowan-ws-nielegalnego-postepowania-z-odpadami-6783.html
https://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/globalization.html
https://www.zus.pl/
htttp://www.nik.gov.pl/aktuanosci/bezpieczenstwo/nik-o-systemie-przeciwdzialania-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu.html
htttp://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/mediacje
htttp://www.pb.pl/samochod-z-recyklingu-962022
https://www.pb.pl/bruksela-tropi-szara-strefe-w-polsce-959027
http://weblog.infopraca.pl/2010/03/przestepstwa-korporacyjne-kto-je-popelnia/
http://archivio.notizie.tiscali.it/articoli/cronaca/14/01/09/rifiuti_arresti_roma.html-
?redirect=true
https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/prezentacja_bezpieczna_i_przyjazna_szkola.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/pl-Raport-KPMG-Profil-korporacyjnego-oszusta.pdf, KPMG w Polsce, Profil korporacyjnego oszusta. Edycja 2016.
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/07/21/polish-trash-mafia-paid-millions-accept-britains-plastic-waste/
https://www.samar.pl/__/3/3.a/102866/Park-2018--Ranking--martwych-dusz--z-czas%C3%B3w-PRL.html?locale=pl_PL
https://www.avast.com/pl-pl/c-online-threats [dostęp: 22.02.2019].
Pisma organów podatkowych (skarbowych)
Pismo Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2018 r., DOW6.054.7.2018.KZM, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F2/%24FILE/i20964-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2018 r., DOW6.054.8.2018.KZM, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F2/%24FILE/i20954-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2018 r., DOW6.054.8.2018.KZM, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F2/%24FILE/i20954-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 6 marca 2019 r., DNK7.054.10.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTBA6EX6/%24FILE/i29075-o1.pdf
Pismo Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2018 r., BDG7.054.20.2018, http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=01D534FA
Pismo Ministra Finansów ze stycznia 2019 r., DLK2.054.2.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB93DPC/%24FILE/i28824-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r., RS4.054.8.2016, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i07781-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r., AP2.054.2.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i10354-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 kwietnia 2017 r., RS6.054.10.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i11376-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 lutego 2019 r., DNK7.054.5.2019, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/ATTB9MGS3/%24FILE/i28742-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 kwietnia 2018 r., DKA8.054.19.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/283B8403/%24FILE/z07090-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 kwietnia 2017 r., BDG7.054.2.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i11696-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r., AP3.054.2.2016, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i08533-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2017 r., AP3.054.2.2016, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i08533-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r., RS1.054.6.2016, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i07499-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r., DKA8.054.14.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i16043-o1.pdf.
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 31 października 2017 r., DKA8.054.14.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i16043-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 lutego 2017 r., RS6.054.3.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i09407-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 sierpnia 2017 r., DLK2.054.22.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i14265-o1.pdf Pi-smo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lipca 2017 r., DLK2.054.15.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47F0/%24FILE/i13839-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z kwietnia 2017 r., AP2.054.3.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i11106-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z kwietnia 2017 r., RS7.054.3.2017, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EF/%24FILE/i11617-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z lutego 2016 r., PT1.054.7.2016.TKQ.60, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/323A0944/%24FILE/i00502-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów z października 2016 r., RS2.054.10.2016, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/i06486-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ze stycznia 2017 r., DD3.054.3.2017.WAZ, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i08961-o1.pdf
Pismo Ministra Rozwoju i Finansów ze stycznia 2017 r., DD3.054.3.2017.WAZ, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47EE/%24FILE/i08961-o1.pdf
Wyroki i postanowienia
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2005 r., II KK 184/2005, OSNKW 2005, nr 12, poz. 120.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 r., I KZP 24/14, OSNKW 2015, nr 4, poz. 30.
Postanowienie SN z dnia 12 grudnia 2018 r. sygn. akt III k.k. 134/18.
Postanowienie SN z dnia 13 listopada 2002 r., II k.k.N 121/01, LEX nr 56096.
Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 2007 r., V KK 90/07, OSNwSK 2007, Nr 1, poz. 822.
Postanowienie SN z dnia 20 października 2005 r., II KK 184/05, OSNKW 2005, Nr 12, poz. 120.
Postanowienie SN z dnia 25 lutego 2003 r., WK 3/03, OSNKW 2003, nr 5–6, poz. 53.
Postanowienie SN z dnia 3 grudnia 2002 r., II KKN 208/01, OSNKW 2003, nr 4, poz. 37.
Wyrok NSA z dnia 6 czerwca 2018 r., sygn. II GSK 1802/16, LEX nr 2502203.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 19 marca 1997 r., I Aca 27/97, OSA w Lublinie 1997, nr 4, poz. 19.
Wyrok SA w Lublinie z dnia 26 listopada 2014 r., sygn. akt II AKa 228/14.
Wyrok SA w Łodzi z dnia 30 października 2012 r., sygn. akt II AKa 233/12.
Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 5 września 2002 r., II AKa 74/02, OSA 2003, nr 9, poz. 93.
Wyrok SA w Szczecinie z dnia 13 listopada 2014 r. sygn. akt II AKa 194/14.
Wyrok SA z dnia 8 października 1997 r. I CA 648/97, Wokanda 1998.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 15 lutego 1995 r., II Akr 12/95, OSA w Łodzi 1995, nr 2, poz. 3k.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 30 października 1996 r., II AKa 56/96, OSNPK 1997, nr 5, poz. 19.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 1 sierpnia 2012 r., sygn. akt II AKa 165/12.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2010 r., sygn. akt II AKa 224/06.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 czerwca 2016 r., IV CSK 647/15, Monitor Prawa Bankowego, 2017, nr 3.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2007 r., III KK 25/07, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 2200.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 1953 r., I K 1448/52.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 1963 r., II K 1127/60, OSNKW 1964, nr 4, poz. 57.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 1962 r., V K 22/62, OSNKW 1963, nr 9, poz. 162.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2010, sygn. akt IV CSK 428/09, SIP Legalis 356577.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., sygn. IV KK 25/04, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 668.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 1948 r., K 62/48, OSN 1948, nr 3, poz. 78.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2010 r., sygn. akt V CSK 310/09.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 1959 r., V K 1220/59, OSNPG 1959, nr 11, poz. 12,
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 stycznia 2015 r., I KZP 24/14, OSNKW 2015 r. nr 4, poz. 30.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 1950 r., K 726/50, OSN 1961, nr 1, poz. 11.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2009 r., IV KK 174/09, OSNKW 2010 r. nr 1, poz. 5.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2000 r., sygn. akt V KKN 557/99.
Wyrok SN z dnia 1 kwietnia 2011 r., III CSK 206/10, OSNC-ZD 2012, nr B, poz. 25.
Wyrok SN z dnia 10 maja 2007 r., IV KK 109/07, „Prok. i Pr.” – wkł. 2008, Nr 1, poz. 8.
Wyrok SN z dnia 12 czerwca 1980 r., I KR 99/80, OSNKW 1980, Nr 12, poz. 93.
Wyrok SN z dnia 12 marca 2010 r., III CNP 27/09, Legalis.
Wyrok SN z dnia 12 marca 2010 r., III CNP 27/09, OSNC-ZD 2010, nr D, poz. 105, z glosą K. Topolewskiego, PS 2011, nr 7–8.
Wyrok SN z dnia 12 stycznia 1970 r., I KR 209/69, OSNPG 1971, z. 1, poz. 16.
Wyrok SN z dnia 13 grudnia 2012 r. Sygn. Akt IV CSK 204/12.
Wyrok SN z dnia 14 maja 1950 r., V KRN 90/50, OSNKW 1950, z. 9, poz. 75.
Wyrok SN z dnia 15 czerwca 2004 r., II k.k. 38/03, OSNKW 2004, nr 7–8, poz. 76 z glosami M. Lemkowskiego, PiP 2005, z 11, 25, oraz T. Razowskiego, „Prok. i Pr.” 2005, nr 12.
Wyrok SN z dnia 16 listopada 1999 r., sygn. akt II CKN 621/98 (Legalis).
Wyrok SN z dnia 16 marca 2017 r., sygn. V KK 21/17.
Wyrok SN z dnia 21 października 010 r., III KK 309/10, OSNwSK 2010, Nr 1, poz. 2031.
Wyrok SN z dnia 23 listopada 1981 r., I KR 245/81, OSNKW 1982, z. 4–5, poz. 17.
Wyrok SN z dnia 23 stycznia 1976 r., I KR 273/75, „Gazeta Prawnicza” 1976, nr 8.
Wyrok SN z dnia 25 października 1979 r., II KR 10/79, OSNPG 1980, nr 11, poz. 127.
Wyrok SN z dnia 26 stycznia 2015, II K 186/14.
Wyrok SN z dnia 26 września 1934 r., 2K 997/34, Zb. O. 1935, poz. 122, OSP 1935, poz. 514.
Wyrok SN z dnia 27 czerwca 2012 r., V KK 112/12, OSNKW 2012 nr 11, poz. 119.
Wyrok SN z dnia 27 listopada 2000 r., III KKN 233/98, „Prok. i Pr.” 2001, dodatek „Orzecznictwo”, nr 5, poz. 4.
Wyrok SN z dnia 29 lutego 1984 r., Rw 53/84, OSNKW 1984, Nr 9–10, poz. 94.
Wyrok SN z dnia 31 października 1970 r., IV KR 135/70, OSNPG 1971, z. 1, poz. 18.
Wyrok SN z dnia 5 maja 2010 r., III k.k. 386/09.
Wyrok SN z dnia 5 marca 2003 r., III KKN 165/01, OSNwSK 2003, Nr 1, poz. 516.
Wyrok SN z dnia 5 września 2000 r., II KKN 569/97.
Wyrok TK z dnia 11 marca 2015 r., sygn. P 4/14, (Dz. U.2015 poz. 369).
Wyrok TK z dnia 12 grudnia 2005 r., sprawa sygn. K 32/04.
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2000 r., K 23/99 Glosa 2000, nr 12, OTK ZU 2000, nr 3, poz. 89.
Wyrok WSA w Opolu z dnia 5 lutego 2004 r., II SA/Wr 318/01, CBOSA.
Wyrok z dnia 5 stycznia 2000 r., V k.k.N 192/99, LEX nr 50986.
Wyrok. SN z dnia 5 listopada 1997 r., V KKN 105/97, OSP 1998, nr 3, poz. 68.
Wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 5 października 2005 r., II KK 126/05, z dnia 13 listopada 2008 r., IV KK 373/08, z dnia 30 sierpnia 2011 r., IV KK 190/11, z dnia 23 lutego 2012 r., III KK 375/11, z dnia 27 czerwca 2012 r., V KK 112/12, OSNKW 2012, z. 11, poz. 19.
Inne publikacje i prace zbiorowe
Adamczyk M., Wybrane problemy instytucji małego świadka koronnego, UWM. „Studia Prawnoustrojowe” 2009, 9.
Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Komentarz 2012, Legalis/el.
Banaś M., Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej skuteczną reformą administracji skarbowej i celnej, [w:] W. Federczyk (red.), Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, Warszawa 2018.
Barczak-Oplustil A. [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Lex 2013.
Barczak-Oplustil A., Iwański M. [w:] W. Wróbel, A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do ar. 212–277d. Warszawa 2017.
Bednarczyk A., Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, [w:] L. Paprzycki, Z. Rau (red.), Nowoczesne technologie i praca operacyjna, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Bielecki L., Gorgol A. (red.), Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz, Warszawa 2018.
Bielecki L., Ustrojowe prawo administracyjne (podatkowe) dotyczące Krajowej Administracji Skarbowej jako przykład wpływu ideologii politycznej na kształt prawa, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 7–8.
Bielski M., Kardas P., Wyłączenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo czynnej korupcji na podstawie klauzuli niekaralności z art. 229 par. 6 k.k., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, Rok XX, 2016, z. 1.
Bodziony K., Rola służb specjalnych w systemie instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, 7.
Bogunia Z. (red.), Nowa kodyfikacja prawa karnego, Acta Universitatis Wratislaviensis,
t. XV, nr 2622, Wrocław 2004.
Bojarski J., Oczkowski T., Penalizacja korupcji gospodarczej w polskim prawie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 4.
Bożek M., Uprawnienia operacyjne służb specjalnych jako środki umożliwiające ingerencję w wolności i prawa człowieka (zarys problemu), „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, 17.
Brol J., Rozwiązywanie sporów zbiorowych. Rokowania – mediacje – arbitraż – strajk, „Sł. Prac.” 1992, nr 7–8.
Buczkowski K., Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.) – ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze, „Prawo w Działaniu” 2012, nr 11.
Buczkowski K., Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300–302 k.k.) – wybrane aspekty praktyki ścigania, wersja internetowa, www.iws.gov.pl
Buszko A., Poziom szarej strefy w Polsce w kontekście luki podatkowej, Annales Universitatis Marie.
Byrzykowski W., Zdunek A., Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej – organy, zadania oraz forma ich realizacji, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 3.
Chodnicka P., Ekonomika prania brudnych pieniędzy, „Oeconomia Copericana” 2011, nr 4.
Chrobot P., Nielegalny handel odpadami z perspektywy przestępczości zorganizowanej na przykładzie działalności neapolitańskiej kamorry, [w:] W. Pływaczewski, S. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013.
Cichy Ł., Whistleblowing w bankach, Warszawa 2017, knf.gov.pl
Ciszewski J., Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. II, System Informacji Prawnej LEX
Czarnota D., Bank jako instytucja zaufania publicznego w dobie kryzysu – mit czy rzeczywistość?, Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014.
Czarny-Drożdżejko E., Odpowiedzialność karna za ujawnienie i wykorzystanie informacji niejawnych, „Państwo i Prawo” 2013, nr 1.
Dąbrowski K., Banki spółdzielcze w strukturze izb przemysłowo-handlowych (1927–1950), [w:] P. Ruczkowski, B. Rutkowski (red.), Prawne i ekonomiczne problemy funkcjonowania spółdzielczości finansowej na przełomie XX i XXI wieku, Kielce 2011.
Dąbrowski T., Współczesny bank – między instytucją zaufania publicznego a przedsiębiorstwem, „Bezpieczny Bank” 2017, nr 1 (66).
Długosz J., Przepisy karne ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, [w:] Zawłocki R. (red.), Prawo karne gospodarcze. System prawa handlowego, t. 10, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Dobrowolski Z., Analiza regulacji prawnych w aspekcie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym, „Studia Lubuskie” 2006, nr 2, 21.
Dobrowolski Z., Analiza regulacji prawnych w aspekcie przeciwdziałania korupcji w życiu publicznym, Studia Lubuskie: prace Instytutu Prawa i Administracji Pań-stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, 2006.
Drozdowski M.M., Życie gospodarcze Polski w latach 1918–1939, [w:] A. Garlicki (red.),
Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1986.
Dudziak S., Krajowa Administracja Skarbowa a postępowanie karne skarbowe, „Prokuratura i Prawo” 2017, nr 4.
Duraj N., Dwuczynnikowa ocena bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2014, tom XV, zeszyt 5, część II.
Fabryka fałszywych paszportów, „Express Poranny” 1936, nr 261.
Fajgielski P., Art. 32. W: Komentarz do rozporządzenia nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), [w:] Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz [online]. Wolters Kluwer Polska.
Fałszerstwo czeków, „Tajny Detektyw” 1932, nr 9.
Fałszerze książeczek PKO, „Na Posterunku” 1939, nr 2.
Fras M., Habdas M. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania. Część ogólna (art. 353–534), System Informacji Prawnej LEX.
Gajewski D., Nowak-Far A., Krajowa Administracja Skarbowa – propozycja konsolidacji aparatu skarbowego a uszczelnienie systemu podatkowego, „Analizy i Studia” 2016, nr 2.
Galicki Z., Międzynarodowa przestępczość zorganizowana – prawnomiędzynarodowe instrumenty zwalczania i zapobiegania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2012, 7.
Gałązka M. [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny – komentarz, Warszawa 2012
Giezek J.W. (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Lex 2014 r., Uwagi do art. 230 k.k., teza15.
Gniewek E., Machnikowski P. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2017.
Goban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy ,[w:] J. Lubacz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawa 1999.
Golonka A., Korupcja gospodarcza jako przestępstwo przeciwko zasadom uczciwej konkurencji, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, rok XVII, 2013, z. 3.
Gontarski W., Granice legalności prowokacji policyjnej – opinia prawna, „Gazeta Sądowa” 2007, nr 11.
Górniok O. [w:] Kodeks karny. Część szczególna, A. Wąsek (red.), Warszawa 2005.
Górniok O., O korupcji gospodarczej i niektórych sposobach jej zwalczania, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 1995, nr 2–3.
Górniok O., O potrzebie weryfikacji retrospektywnej bezkarności łapownictwa czynnego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 6.
Gradoń W., Czy banki nadal są instytucjami zaufania publicznego?, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, „Oeconomia” 2014, nr 4 (48).
Grzemski J., Krześ A., Uwagi praktyczne dotyczące przestępstw z art. 296 k.k. popełnionych przez osoby kierujące podmiotami gospodarczymi, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2009, nr 1.
Halicki K., Fałszerstwa pieniędzy w Polsce w okresie międzywojennym, „Problemy Kryminalistyki” 2009, nr 266.
Hałas G.R. [w:] A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny – komentarz, Warszawa 2012.
Hryniewicz E., Karalne działanie na szkodę spółki, „Prokuratura i Prawo”, 2012, nr 10.
Ionescu R., Whistleblowing and disaster risk reduction, [w:] D. Levis, W. Van-dekerckhove (red.), Developments in Whistleblowing Research 2015, http://interespublic.org.ro/
wp-content/uploads/2015/12/Whistleblowing-and-Disaster-Risk-Reduction.pdf [dostęp: 22.12.2017].
Iwański M., Nowa postać łapownictwa gospodarczego (po nowelizacji art. 296a § 1 k.k.), „Państwo i Prawo” 2009, nr 10.
Jakubski K.J., Przestępczość komputerowa – zarys problematyki, „Prokuratura i Prawo”, nr 12, Warszawa 1996.
Janiak A., Glosa do uchwały SN z dnia 11 lipca 2000 r., III CZP 22/00, „Prawo Bankowe”, 2001, nr 1.
Jaroszewska I.A. (red.), Wybrane aspekty przestępczości w cyberprzestrzeni. Studium prawnokarne i kryminologiczne, Olsztyn 2017.
Jasińska M., Komentarz do wybranych przepisów Kodeksu karnego, [w:] M. Jasińska, Skarga pauliańska. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Komentarz do art. 527–534 k.c. i przepisów powiązanych (KRO, PrUpN, KPC, k.k.), wyd. 3, Warszawa 2018.
Kisiel A.M., Zakres i charakter ujawnianych informacji w instytucji tzw. małego świadka koronnego. „Prawo i Społeczeństwo” 2014, 4 (XIV).
Kłosiński K.A., Światowe determinanty bezpieczeństwa narodowego, [w:] T. Guz, K.A. Kłosiński, P. Marzec (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Polihymnia, Lubin – Tomaszów Lubelski 2006.
Kołdys M., Zabezpieczenie majątkowe. Ustalanie danych o składnikach majątkowych na etapie czynności, „Monitor Prawny” 2017, nr 12.
Kołodziejak Z., Bezpieczeństwo ekonomiczne – geneza, uwarunkowania, zakres pojęciowy, aktualność, [w:] E. Freitag, Z. Kołodziejak, W. Putkiewicz, Bezpieczeństwo ekonomiczne we współczesnym świecie, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 1996.
Konfiskata fałszywych banknotów, „Gazeta Policji Państwowej” 1921, nr 30.
Kowalski R., Najważniejsze zmiany wprowadzane przez ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, Lex/el.
Kozdra K., Handel ludźmi i rola Europolu w jego zwalczaniu, [w:] I. Malinowska, H. Marek, D. Myślińska, M. Pinkowicka (red.), Społeczne i prawne aspekty handlu ludźmi, Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, Poznań 2018.
Kozdra K., Przestępczość gospodarcza w zakresie akcyzy na Wyroby tytoniowe, [w:] J. Grzywacz, S. Kowalski (red.), Nauki Ekonomiczne. Tom XXIII, Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Płock 2016.
Kozdra K., Rozwój przestępczości zorganizowanej w Polsce, [w:] J. Grzywacz (red.), Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku, Tom XXVI, Płock 2017.
Kozłowska-Kalisz P., Art. 267. W: Kodeks karny. Komentarz aktualizowany [online]. System Informacji Prawnej LEX, Dostępny w internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587737141/578980
Kras I., Ewolucja polskiego systemu bankowego, „Saeculum Christianum”, 2006, nr 32.
Król A., Działalność operacyjna służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 2/13.
Królikowski M., Zawłocki R., Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 222–316, SIP Legalis. C.H. Beck, nr 11114875, 3.
Kubicki L., Przestępstwo płatnej protekcji a przestępstwo oszustwa (problem zbiegu przepisów ustawy), „Państwo i Prawo” 2005, z. 5.
Kukuła Z., Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2004 r., sygn. I KZP 12/04, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 9, System Informacji Prawnej Legalis.
Kulicki J., Koncepcja Krajowej Administracji Skarbowej w świetle problemów admini-stracji danin publicznych w Polsce, „Analizy i Studia” 2016, nr 2.
Kulik M., Komentarz do art. 300 k.k., [w:] M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2019.
Kunicka-Michalska B. [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do art. 222–316, Warszawa 2010.
Lachowski J., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz Art. 222–316, Warszawa 2017.
Laszuk M., Status prawny Służby Celno-Skarbowej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2018, nr 6.
Legat O., Art. 107, [w:] Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz [online], Wolters Kluwer Polska, 27.01.2019. Dostępny w Internecie: https://sip.lex.pl/#/commentary/587775705/573145
Lewandowska K., Zjawisko prania brudnych pieniędzy, Finanse i Prawo Finansowe, grudzień 2017, vol. 4 (16), 7.
Liżyńska K., Szczypińska J., Wiarygodność dokumentu i jej ochrona w ujęciu karnoprawnym, „Przegląd Policyjny” 2002, nr 3–4.
Lupo S., History of the Mafia, Columbia University Press, New York 2011.
Łabuda G., Komentarz do art.107 Kodeksu karnego skarbowego, [w:] P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. WKP, 2017, Lex nr 10554.
Łabuz P., Michalski M., Aspekty prawno-kryminologiczne przestępczości zorganizowanej w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i komunalnymi, [w:] W. Pływaczewski, A. Nowak, M. Porwisz (red.), Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania, WSPol Szczytno 2017.
Majewski J., Komentarz do art. 300 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363, Warszawa 2016, wydanie 4.
Majewski J., Przestępstwo sprzeniewierzenia się tajemnicy bankowej, Palestra 2000,
nr 7–8.
Makosz A., Pracownik banku musi informować o podejrzanych transakcjach, „Dziennik Gazeta Prawna” 12.01.2012, nr 8 (31460).
Mazur M., Przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa z art. 299 § 2 k.k., „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 10.
Melezini A. (red.), K. Teszner (red.), Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz, Warszawa 2018.
Melezini A., Czynności kontrolne w toku kontroli celno-skarbowej – czas, miejsce i sposoby dokumentowania, Lex/el.
Melezini A., Nowe procedury kontrolne w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, Lex/el; tenże Podobieństwa i różnice pomiędzy kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową, Lex/el.
Michalska-Warias A., Obowiązek potwierdzenia wyjaśnień przed sądem przez tzw. małego świadka koronnego, „Prokuratura i Prawo” 2012, 9.
Mierzwa D., Zimmer J., Konkurencyjność i bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw na rynku mleka, „Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych” 2016, nr 3.
Mik B., Wprowadzenie (do:) Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r. Rys historyczny i podstawowe problemy interpretacyjne, A. Czuj (red.), Kraków 2003.
Misiuk A., Służba śledcza Policji Państwowej. Geneza, organizacja i kierunki działania, [w:] Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty organizacji i funkcjonowania, Kraków 2015.
Müller A., Warunkowość odpowiedzialności karnej pracownika banku w świetle art. 107 Prawa bankowego, „Prokuratura i Prawo”, 2017, nr 3.
Oczkowski T., Oszustwo kredytowe, subwencyjne i w zakresie zamówień publicznych, „Prokurator”, 2005, nr 4 (24), 1.
Olszewski R., Wybrane aspekty ostatnich nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego ze szczególnym uwzględnieniem zmian ustrojowych organów administracji skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 9.
Pepłoński A., Organizacja policji w II Rzeczypospolitej, „Problemy Kryminalistyki” 1984, nr 165.
Pietrzykowski K., Kodeks cywilny. T. I. Komentarz. Art. 1– 449(10), Legalis.
Pietrzykowski M., Prewencja zachowań naruszenia tajemnicy bankowej w świetle własnej analizy empirycznej, „Probacja” 2014, nr 1.
Piórkowska-Flieger J., „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2005, nr 3, poz. 41.
Piórkowska-Flieger J., Prawne i społeczne uzasadnienie karalności fałszu dokumentu, „Studia Iuridica Lublinensia” 2002, nr 1.
Pluskota A., Wpływ wolności gospodarczej na korupcję na przykładzie wybranych państw europejskich, Acta Universitas Lodzensis, 2(328) 2017.
Podsiadły A., Zawiejska-Rataj J., Odpowiednie stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej do kontroli celno-skarbowej prowadzonej w odniesieniu do rozliczeń dokonywanych dla celów podatkowych, Lex/el.
Potulski J., „Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa” 2010 r., nr 2.
Radtke T., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 kwietnia 2004 r., sygn. IV KK 25/04 (teza 3), „Prokuratura i Prawo”, 2011, nr 5.
Różycki K., Bielska-Brodziak A., Właściwość rzeczowa organów podatkowych, Lex/el.
Ryszka. F. (red.), Historia państwa i prawa i prawa Polski, cz. II, Warszawa 1968.
Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów jako obszar zainteresowania audytu wewnętrznego, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów” 2016, z. 152.
Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz 2013, Lex/el.
Smolak M., Formy zwalczania procederu prania brudnych pieniędzy, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, 9/13.
Solecki S., Korupcja menedżerska w ujęciu Kodeksu karnego z 1997 roku. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Zeszyty Naukowe Uczelnianej Rady Doktorantów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, tom 2, nr 1, 2014.
Sowa M., Odpowiedzialność karna sprawców przestępstw internetowych, „Prokuratura i Prawo”, nr 4, Warszawa 2002.
Starzyński P., Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2005, nr 7.
Stefański R.A. (red.), Kodeks karny. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2015.
Stefański R.A., Przestępstwo czynnej płatnej protekcji (art. 230a k.k.), „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 5.
Stefański R.A., Przestępstwo niszczenia dokumentów, „Prokuratura i Prawo” 2002, nr 7–8.
Strzelec D., Gromadzenie informacji podatkowych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 5.
Strzelec D., Nowe zasady kontroli przestrzegania przepisów prawa podatkowego – realna czy iluzoryczna poprawa sytuacji kontrolowanych?, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 3.
Suchodolski B. (red.), Mała Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1959.
Szczurek Z. (red.), Egzekucja sądowa w prawie polskim, Currenda, wyd. II, Sopot 2015, 91.
Szczypińska J., Przestępstwo fałszu intelektualnego w ustawodawstwie, judykaturze i doktrynie, [w:] L. Bogunia, Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. 9, Wrocław 2001.
Szewczyk A. (red.), Dylematy cywilizacji informatycznej, Warszawa 2004.
Szustakiewicz P., Ustawa o zamówieniach publicznych a przestępstwo utrudniania przetargu, „Prokuratura i Prawo” 2004, nr 2.
Szydło M., Świat kontroluje hazard, „Wiadomości Celne” 2014, nr 7.
Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1–3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978.
Ślebioda E., Karnoprawne konsekwencje złożenia przez dłużnika niepełnego lub nieprawdziwego wykazu majątku, Legalis.
Śmiechowska B., Śledztwo o pranie pieniędzy prowadzone w PO w Rzeszowie w związku z przestępstwem popełnionym przez pracownika instytucji obowiązanej, [w:] Z. Wolny, Z. Pauk (red.), Pragmatyka zwalczania przestępczości prania pieniędzy w Polsce, Szkoła Policji w Pile, 2006.
Świątkiewicz G. (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Krajowe Biuro ds. Prze-ciwdziałania Narkomanii, Warszawa 2002.
Teszner K., Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce 2012, Lex/el; P. Smoleń (red.), System organów podatkowych w Polsce, Warszawa 2009.
Teszner K., Wincenciak M., Pietrasz P., Nowe tendencje w procedurach kontrolnych na przykładzie kontroli celno-skarbowej, [w:] J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne dziś i jutro 2018, Lex/el.
Tyszkiewicz L., O sposobach przeciwdziałania solidarności między biorącym i dającym łapówkę w obronie przed odpowiedzialnością karną, „Prokuratura i Prawo”, 2004,
nr 11–12.
Walka z fałszerstwami i nielegalnym handlem narkotykami, „Na Posterunku” 1933, nr 46.
Wątorek K., Wybrane obszary zagrożenia przestępczością korupcyjną w działalności bankowej (Selected areas of corruption threat in banking activity), Studia i materiały 2018, nr 3, tom III, Miscellanea Oeconomicae, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2018.
Węgrzyńska M.A., Identyfikacja bezpieczeństwa ekonomicznego w literaturze i regulacjach prawnych, [w:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, Pracy naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 390.
Wiatrowski P., Łapownictwo czynne i warunki niekaralności jego sprawcy w Kodeksie karnym, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 7–8.
Wilk L., O zakazach w sferze hazardu, [w:] P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo i prawo karne. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla. t. II, WKP 2012, Lex nr 126000.
Wilk L., Oszustwa gospodarcze, [w:] R. Zawłocki (red.), Prawo karne gospodarcze. System prawa handlowego. T. 10, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Wilk L., Przestępczość gospodarcza – pojęcie, przyczyny, sprawcy, „Edukacja Prawnicza” 2012, nr 10 (136).
Woronowicz B., Hazard i jego historia, Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, 2011, nr 5.
Wróbel W. [w:] A. Zoll (red.) Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–277 k.k., Warszawa 2013.
Wróbel W., Teza 13b do art. 271 k.k., [w:] A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 177–277 k.k., System Informacji Prawnej Legalis.
Wykrycie fabryki fałszywych tysiącmarkówek, „Gazeta Policji Państwowej” 1921, nr 41.
Zapadka P., Czy banki zapłacą za złe rekomendacje, „Rzeczpospolita”, 2017, nr 207 z 06.09.2017.
Zawiejska-Rataj J., Podsiadły A., Rozpoznawanie, wykrywanie, ściganie i zwalczanie czynów zabronionych, zapobieganie im i ściganie ich sprawców przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 10.
Zawiejska-Rataj J., Podsiadły A., Wybrane postępowania i kontrole prowadzone przez organy Krajowej Administracji Skarbowej – aspekt intertemporalny, „Przegląd Podatkowy” 2017, nr 2.
Zawłocki R., Komentarz do art. 300 k.k., [w:] M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz art. 222–316, Warszawa 2017, wyd. 4.
Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, [w:] A. Wąsek (red.), Kodeks karny. Komentarz, t. 2, Warszawa 2005.
Zawłocki R., Przestępstwa przeciwko wierzycielom, [w:] R. Zawłocki (red.), System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, Warszawa 2011, t. 9.
Zdanowska A., Bezkarność przekupstwa, „Prokuratura i Prawo”, 9, 2010.
Zgajewska E., Problematyka fałszowania dokumentów w procesie gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, [w:] W. Pływaczewski, S. Buczyński (red.), Gospodarka odpadami. Problematyka prawna i ekokryminologiczna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2013.
Zgajewska-Rytelewska E., Fałszerstwo dokumentów w ujęciu historycznym, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka –– Praktyka – Refleksje” 2018, nr 29.
Zieliński T., [w:], L. Florek (red.), R. Celeda, E. Chmielak-Łubińska, L. Florek, A. Hintz, A. Kijowski, E. Szemplińska, B. Wagner, T. Zieliński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2005.
Zoll A., Barczak-Oplustil A., Bogdan G., Ćwiąkalski Z., Dąbrowska-Kardas M., Kardas P., Majewski J., Raglewski J., Rodzynkiewicz M., Szewczyk M., Wróbel W., Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278–363 k.k., Warszawa 2006.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestępczość finansowa. Tom 1. Ban...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Przestępczość finansowa. Tom 2. Ryn...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przestępczość zorganizowana. Aspekt...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Wywiad i analityka w biznesie. Praw...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorz...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Pakiet: Przestępczość gospodarcza

120.00 zł Cena netto: 114.29 zł

Najczęściej kupowane