• Przestępczość finansowa. Tom 2. Rynki finansowe

Przestępczość finansowa. Tom 2. Rynki finansowe

 • Autor: Rafał Płókarz Maciej Czapiewski Jakub Strysik Grzegorz Włodarczyk Konrad Zacharzewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-022-0
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 252/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka poświęcona jest przestępstwom i różnym patologiom występującym na rynkach finansowych oraz metodom ich zwalczania i zapobiegania im. Autorzy przeanalizowali w niej najnowsze zjawiska przestępcze i inne patologie oraz przyjmowane środki zaradcze o charakterze systemowym (w tym w ramach tzw. Polskiego Ładu – od 2022 r.), w uniwersum rynków finansowych.

Najważniejsze poruszane zagadnienia to:

- uregulowania prawne (w USA, UE i w Polsce) stosowane w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć rynku finansowego;
- zjawisko unikania opodatkowania dochodów kapitałowych, wraz z przeglądem katalogu stosowanych w ostatnich dekadach instrumentów i technik optymalizacyjnych;
- zagadnienia nieprawidłowości w zakresie doradztwa inwestycyjnego, a zwłaszcza nielegalnego doradztwa na rynku kapitałowym;
- nadużycia w obrocie walutami cyfrowymi (aktywami kryptograficznymi), w tym analiza najnowszych projektów regulacji i przypadków nadużyć w obrocie np. tokenami inwestycyjnymi;
- patologie związane z oszukańczą sprawozdawczością finansową, wraz z analizą przyczyn najgłośniejszych oszustw księgowych ostatnich lat.

Autorami niniejszej monografii są doświadczeni praktycy biznesowi, w tym wykładowcy akademiccy z wieloletnim stażem, uznani specjaliści z zakresu m.in. rynków finansowych, rachunkowości, prawa, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej.

W serii:

     

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Regulacje prawne w zapobieganiu i zwalczaniu nadużyć rynku finansowego

1.1. Zagraniczne i polskie regulacje prawne w zakresie rynku finansowego
1.1.1. Geneza funkcji compliance
1.1.2. Amerykańskie akty prawne
1.1.2.1. Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (wraz z Regułą Volckera)
1.1.2.2. Sarbanes-Oxley Act of 2002
1.1.2.3. FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act
1.1.3. Unijne akty prawne i ich implementacja
1.1.3.1. System MiFID II
1.1.3.2. Rozporządzenie PRIIPs
1.1.3.3. System MAD II
1.1.3.4. Rozporządzenie benchmarkowe
1.1.4. Polskie regulacje dotyczące rynków finansowych
1.1.4.1. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi
1.1.4.2. Ustawa o ofercie publicznej
1.1.4.3. Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
1.1.4.4. Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym
1.1.4.5. Inne regulacje związane z rynkami instrumentów
1.2. Założenia i praktyka compliance w polskich instytucjach rynku finansowego
1.2.1. Geneza i istota funkcji compliance w Polsce
1.2.2. Compliance w firmie inwestycyjnej w  systemie MiFID II
1.2.3. System kontroli wewnętrznej
1.2.4. Wytyczne i stanowiska regulatorów – Polska
1.2.4.1. Stanowisko UKNF ws. funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance)
1.2.4.2. Stanowisko UKNF ws. postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex
1.2.4.3. Wytyczne KNF dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych
1.2.5. Wytyczne i stanowiska regulatorów globalnych i unijnych
1.2.5.1. Zgodności i funkcja zapewnienia zgodności w bankach
1.2.5.2. Wytyczne ESMA ws. określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID dotyczących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem
1.2.5.3. Wytyczne ESMA ws. zasad i praktyk dotyczących wynagrodzeń (MiFID)
1.2.5.4. Wytyczne ESMA dotyczące oceny wiedzy i kompetencji
1.3. Nadużycia na polskim rynku finansowym i ich zwalczanie na tle rozwiązań światowych. Manipulacje i wykorzystanie informacji poufnych
1.3.1. Wstęp i rys historyczny
1.3.2. Manipulacja instrumentem finansowym
1.3.3. Informacja poufna
1.3.4. Przeciwdziałanie manipulacjom i wykorzystaniu informacji poufnych
1.3.5. Manipulacja wskaźnikiem referencyjnym
1.3.6. Przykłady manipulacji na świecie
1.3.6.1. Skandal LIBOR
1.3.6.2. Skandal FX  57
1.3.7. Przykłady manipulacji na polskim rynku finansowym
1.3.7.1. PSW Capitol S.A.
1.3.7.2. Alchemia S.A.
1.3.7.3. Bumech S.A.

Rozdział 2. Unikanie opodatkowania na rynkach finansowych

2.1. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania instrumentów finansowych
2.1.1. Unikanie opodatkowania dochodów kapitałowych
2.1.2. Agresywna optymalizacja z użyciem instrumentów finansowych
2.1.3. Optymalizacja podatków spadkowych i majątkowych
2.2. Podatkowe wehikuły inwestycyjne
2.2.1. Zbycie udziałów lub akcji w procesach restrukturyzacyjnych
2.2.2. Spółki osobowe
2.2.3. Spółki holdingowe
2.2.4. Fundusze inwestycyjne
2.2.4.1. Dedykowane fundusze inwestycyjne (FIZ i FIZAN)
2.2.4.2. Fundusze nieruchomości. Fundusze typu REIT
2.2.4.3. Narodowe fundusze inwestycyjne (NFI)
2.2.5. Podatkowe grupy kapitałowe (PGK) i grupy VAT
2.2.6. Alternatywne spółki inwestycyjne (ASI)
2.2.7. Estoński CIT. Specjalny fundusz inwestycyjny
2.2.8. Prywatne fundacje rodzinne
2.2.9. Wehikuły offshore
2.3. Optymalizacja podatkowa inwestycji indywidualnych
2.3.1. Kampanie antypodatkowe (2001–2003)
2.3.2. Produkty emerytalne
2.3.3. Detaliczne fundusze inwestycyjne
2.3.3.1. Fundusze parasolowe
2.3.3.2. Fundusze dywidendowe
2.3.4. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK)
2.3.5. Transakcje pakietowe pozasesyjne
2.3.6. Strategie derywatów walutowych
2.3.7. Aktywa alternatywne
2.3.7.1. Przedmioty kolekcjonerskie i drogocenne
2.3.7.2. Nieruchomości
2.3.7.3. Kryptowaluty

Rozdział 3. Nieprawidłowości w zakresie doradztwa inwestycyjnego

3.1. Nielegalne lub nierzetelne doradztwo inwestycyjne – najpowszechniejsze nadużycie na rynku kapitałowym
3.1.1. Nielegalne lub nierzetelne doradztwo inwestycyjne największą z plag rynkowych?
3.1.2. Istota doradztwa inwestycyjnego
3.1.2.1. Podstawy prawne doradztwa inwestycyjnego w Polsce i podmioty uprawnione do jego świadczenia
3.1.2.2. Definicja usługi doradztwa inwestycyjnego
3.2. Nielegalne doradztwo inwestycyjne
3.2.1. Charakterystyka przestępstwa nielegalnego doradztwa inwestycyjnego
3.2.2. Przestępstwo nielegalnego doradztwa inwestycyjnego a rekomendowanie wykorzystania informacji poufnych
3.2.3. Przestępstwo nielegalnego doradztwa inwestycyjnego a nieprawidłowe świadczenie doradztwa inwestycyjnego
3.2.4. Przestępstwo nielegalnego doradztwa inwestycyjnego a misselling
3.2.5. Przestępstwo nielegalnego doradztwa inwestycyjnego a przestępstwo oszustwa
3.2.6. Świadczenie doradztwa zależnego pod pozorem doradztwa  niezależnego
3.2.7. Świadczenie doradztwa odpłatnego przez niezależnego dystrybutora
3.3. Działalność family office a nielegalne doradztwo inwestycyjne
3.4. Pożądane kierunki zmian w sferze doradztwa inwestycyjnego
3.4.1. Uwolnienie zawodu doradcy inwestycyjnego
3.4.2. Zwiększenie realnego nadzoru nad doradcami klienta

Rozdział 4. Nadużycia w obrocie walutami cyfrowymi (aktywami kryptograficznymi)

4.1. Kreacja i obrót walutami cyfrowymi jako pole do nadużyć
4.2. Normatywne odniesienia do nadużyć w obrocie walutami cyfrowymi
4.3. Nadużycia prawa powszechnego
4.3.1. Unikanie opodatkowania jako nadużycie w obrocie walutami cyfrowymi
4.3.2. Rozwiązania prewencyjne przewidziane w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
4.3.3. Penalizacja bezprawnego zawłaszczenia (kradzieży) oraz działalności hakerów
4.4. Poszczególne przypadki nadużyć uregulowane w projekcie rozporządzenia MiCA
4.4.1. Uwaga wprowadzająca
4.4.2. Tzw. odpowiedzialność prospektowa w obrocie instrumentami finansowymi – skrót
4.4.3. Tzw. odpowiedzialność prospektowa w obrocie tokenami użytkowymi
4.4.4. Tzw. odpowiedzialność prospektowa w obrocie tokenami powiązanymi z aktywami (tokenami inwestycyjnymi)
4.4.5. Tzw. odpowiedzialność prospektowa w obrocie tokenami będącymi pieniądzem elektronicznym (tokenami płatniczymi)
4.4.6. Oferta publiczna tokenów bez zezwolenia
4.4.7. Niewykonanie zobowiązania przez dłużnika jako nadużycie w obrocie aktywami cyfrowymi
4.4.8. Wykorzystanie konfliktu interesów
4.4.9. Świadczenie usług bez zezwolenia
4.5. Regulacje szczególne w projekcie rozporządzenia MiCA
4.5.1. Refleksja wprowadzająca
4.5.2. Zakaz insider tradingu
4.5.3. Zakaz manipulacji na rynku
4.6. Oficjalny katalog nadużyć
4.7. Sankcjonowanie nadużyć w świetle projektu rozporządzenia MiCA

Rozdział 5. Oszukańcza sprawozdawczość finansowa

5.1. Wymogi prawne sprawozdawczości finansowej
5.2. Jednostki zainteresowania publicznego
5.3. Rachunkowość jako dziedzina nauk społecznych
5.4. Odpowiedzialność za rzetelną sprawozdawczość finansową
5.5. Nieprawidłowości w zakresie sprawozdawczości finansowej
5.6. Statystyki oszustw gospodarczych
5.7. Trójkąt oszustw
5.8. Motywacje w zakresie oszukańczej sprawozdawczości finansowej
5.9. Systemowe zabezpieczenia prawidłowej sprawozdawczości finansowej
5.10. Szczególna rola zewnętrznego audytu w zapobieganiu przestępczości finansowej
5.11. Afery księgowe na rynkach finansowych
5.12. Przypadek GetBack S.A.
5.12.1. Rola audytora
5.12.2. Rola Rady Nadzorczej
5.12.3. Rola podmiotów trzecich, w tym dystrybutorów obligacji
5.12.4. Rola Komisji Nadzoru Finansowego
5.12.5. Trójkąt oszustw w aferze GetBack
5.13. Przypadek Wirecard AG
5.13.1. Przebieg skandalu
5.13.2. Rola audytora
5.13.3. Rola niemieckiego nadzoru BaFin
5.13.4. Rola Rady Nadzorczej
5.13.5. Trójkąt oszustw w aferze Wirecard
5.13.6. Podobieństwa i różnice do afery GetBack
5.14. Perspektywy oszukańczej sprawozdawczości finansowej

Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Akty prawne
Orzecznictwo
Strony internetowe
Inne materiały
Spis tabel
Spis wykresów
Noty o autorach

dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB:

Książka stanowi ważne źródło informacji na temat przestępczości finansowej w odniesieniu do uczestników rynku finansowego. (…) głos w dyskusji na temat nadużyć finansowych i sposobów zapobiegania im. Elementem wyróżniającym (…) jest kompleksowość ujęcia tematu, jak i bardzo jasne połączenie zagadnień teoretycznych z praktyką życia gospodarczego. (…) Może stanowić cenne źródło wiedzy zarówno dla przedstawicieli świata nauki jako inspiracja do dalszych badań, jak i dla praktyków zainteresowanych zgłębieniem tematu przestępczości finansowej na rynku finansowym od strony praktycznej.

Rafał Płókarz
dr nauk ekonomicznych z tematyki inżynierii finansowej, z blisko 30-letnim doświadczeniem praktycznym w bankowości i na rynkach finansowych. M.in. wiceprezes i dyrektor generalny polskiego przedstawicielstwa banku prywatnego Rothschilda w Luksemburgu, dyrektor departamentów bankowości prywatnej największych polskich banków, członek rad nadzorczych i komitetów audytu w wielu spółkach rynku kapitałowego. Od 2000 r. wykładowca finansów i bankowości, m.in. Akademii Leona Koźmińskiego i Uniwersytetu WSB Merito w Toruniu. Autor kilkudziesięciu publikacji, m.in. monografii: Globalne rynki finansowe (PWN 2013) i Bankowość osobista (CeDeWu 2017). Inicjator, redaktor merytoryczny i współautor dwóch serii wydawniczych wydawnictwa Difin: Przestępczość finansowa (t. 1-2; 2020-2021) oraz Bankructwa (t.1-3; 2023). Specjalizuje się w innowacjach finansowych, zarządzaniu majątkiem finansowym i badaniu patologii rynku finansowego i bankowości. plokarz@alk.edu.pl. ORCID: 0000-0002-2910-5493

Książki tego autora

Maciej Czapiewski
absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Biegły rewident nr 10326/7604, specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych oraz analizy finansowej spółek. W latach 1997?2005 związany z firmą audytorską HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. (Obecnie Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.). Od 2006 r. Prezes Zarządu HLB M2 Sp. z o.o., firmy audytorskiej nr 3149 i wspólnik kilku innych. Specjalista w zakresie badań sprawozdań finansowych spółek giełdowych, grup kapitałowych oraz analizy finansowej i wyceny przedsiębiorstw. Członek rad nadzorczych i komitetów audytu.

Książki tego autora

Jakub Strysik
absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa bankowego i bankowości na UMK w Toruniu. Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem pracy w kancelariach prawnych, bankowości, domu maklerskim, towarzystwie funduszy inwestycyjnych oraz w dystrybucji produktów inwestycyjnych, głównie w obszarze doradztwa prawnego, nadzoru, audytu i AML. Od 2013 r. jest związany z Grupą Caspar, w ramach której od 2020 r. pełni w spółce F-Trust S.A. funkcję wiceprezesa zarządu.

Książki tego autora

Grzegorz Włodarczyk
absolwent prawa oraz studiów podyplomowych z zakresu audytu oraz studium dealerów rynków finansowych. Ekspert ds. compliance ze specjalizacją rynków finansowych i kapitałowych, project manager, szkoleniowiec od 2007 roku. Autor unikalnego cyklu szkoleniowego, trener oraz współautor podręcznika do samodzielnej nauki - Certyfikowany Compliance Oficer Markets&Investments. Zajmuje się tematyką compliance oraz kwestiami związanymi z MiFID i MAD/MAR oraz bardziej generalnie - ustawodawstwem europejskim i amerykańskim z zakresu rynku finansowego. Autor kilkudziesięciu artykułów dotyczących: MiFID, MAR, funkcji compliance, konfliktu interesów, market abuse, zarządzania ryzykiem braku zgodności. Autor bloga Compliance & MiFID.

Książki tego autora

Konrad Zacharzewski
dr hab., adwokat, doktor habilitowany, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Zakładu Prawa Handlowego i Rynku Kapitałowego w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przez wiele lat związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ostatnio jako Kierownik Zakładu Prawa Handlowego; w latach 2012-2016 Prodziekan ds. Studenckich WPiA UMK). Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa rynku kapitałowego, prawa papierów wartościowych, prawa bankowego oraz prawa walut cyfrowych i technologii blockchain.
www.zacharzewski.pl.
ORCID: 0000-0002-9850-6020

Książki tego autora

Literatura
Amernic J., Craig R., Accounting as a Facilitator of Extreme Narcissism, „Jounral of Business
Ethics” 2010.
Banach J., Polskie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, C.H. Beck 2002.
Banaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Warszawa 2008.
Barcikowski A., Opodatkowanie dochodu z transakcji na opcjach walutowych w świetle regulacji
prawnych, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów”, Szkoła Główna Han-
dlowa, 2016, z. 150.
Bąk J., Pietrzyk W., Rynek forex. Zagrożenia i prawa uczestników nieprofesjonalnych. Poradnik
klienta usług finansowych , Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2018.
Błachnio-Parzych A., [w:] Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, M. Wierzbowski (red.),
L. Sobolewski, P. Wajda, wyd. 3, Warszawa 2019.
Braun T., Unormowania compliance w korporacjach, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
Bryl K., Prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie jednolitej licencji bankowej. Jednoli-
ta licencja bankowa: geneza i założenia, [w:] „Internetowy Kwartalnik Antymonopolo-
wy i Regulacyjny” 2014, nr 5.
Chłopecki A., Dyl M., Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2015.
Chłopecki A., Dyl M., Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych. Komentarz ,
Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
Dadańska K.A., Działanie osoby prawnej, C.H. Beck, seria Monografie Prawnicze, Warsza -
wa 2006.
Dybiński  J.,  [w:]  System  Prawa  Handlowego,  t.  4,  Prawo  Instrumentów  Finansowych,
M. Stec (red.), Warszawa 2016.
Engelhardt F., Vertragsabschlussschaden oder Differenzschaden bei der Haftung des Emittenten
fur fehlerhafte Kapitalmarktinformationen, BKR 2006, nr 11.
Fischer J., Insiderrecht und Kapitalmarktkommunikation, Berlin 2006.236 Bibliografia
Gajewski  D.,  Holding.  International  Taxation  in  the  European  Union,  SGH  Publishing  
House, Warszawa 2017.
Gajewski D., Klauzula a holdingi międzynarodowe, [w:] Klauzula przeciwko unikaniu opodat-
kowania, D. Gajewski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
Gajewski D., Nowoczesne holdingowe prawo podatkowe jako forma przeciwdziałania między-
narodowemu unikaniu opodatkowania, [w:] Dylematy reformy systemu finansowego w  Pol-
sce, J. Kulicki, H. Dzwonkowski (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016.
Gajewski D., Spółka holdingowa jako szczególna forma optymalizacji podatkowej wykorzysty-
wana w wybranych państwach europejskich, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”,
t. LXXIII nr 5/2020 (863).
Gajewski D.J., Double Taxation Agreements versus International Tax Planning, „Torun Busi-
ness Review”, vol. 19, No 2(2020), s. 29–38.
Gierusz B., Martyniuk T., Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym ,
[w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 3, Sprawozdawczość i analiza finansowa , W. Gabru-
sewicz (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
Glicz M., Odpowiedzialność odszkodowawcza jako instrument ochrony efektywności informacyj-
nej rynku kapitałowego, GSP 2009, t. XXI.
Gontarek A., Famirski A., Błaszczyk P., Ustawa o ofercie publicznej. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2013.
Góral K., Opitek P., Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora,
cz. I, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 4–5.
Gutowski M., Sankcja wobec czynności prawnej dokonanej przez „fałszywy organ” osoby praw-
nej, PPH 2008/3/46-52.
Hołda, A., Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2020.
Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wpływ rzetelnej rewizji finansowej na
efektywność nadzoru korporacyjnego i ograniczenie asymetrii informacji na rynku kapitało-
wym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
Iczetkin A., Hernik A., Manipulacje i oszustwa na rynku kapitałowym, „Finanse i prawo
finansowe” 2019, vol. 3(23): 9–24.
Jagura B., Makowicz B. (red.), Systemy zarządzania zgodnością compliance w praktyce, Wolters
Kluwer, Warszawa 2019.
Jakubiec A., [w:] System Prawa Prywatnego, t. 9, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane,
W. Katner (red.), Warszawa 2018.
Jamroży M., Wiśniewski Ł., X Debata Podatkowa. Opodatkowanie obrotu walutami opartymi
o technologię blockchain, „Przegląd Podatkowy” 2019, nr 4.
Janicki T., Kociak-Janicka N., Świadczenie usług w wirtualnym świecie, „Przegląd Podatko-
wy” 2021, nr 4.
Janiszewski P., Krysiak C., Widzyk D., Opodatkowanie transakcji wirtualnych, „Przegląd
Podatkowy” 2019, nr 3.
Jankowski J., Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych – dopuszczalność i prawne
granice, C.H. Beck, Warszawa 2019.237 Bibliografia
Janusz A., Regulacyjne ramy ochrony konsumentów detalicznych produktów strukturyzowanych
w Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”
nr 478/2017.
Jurkowska-Zeidler A., Rutkowska-Tomaszewska E., Wiktorow A., Monkiewicz J. (red.),
Manipulacje i oszustwa na rynku finansowym. Perspektywa konsumenta , Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2020.
Kosiński K., Inicjatywa własna klientów uwiera KNF, „Puls Biznesu”, z 30.11.2020 r.
Koszowski M., Dwa modele wykładni prounijnej, „Studia Europejskie”, 3/2012.
Kowalczyk D., Zmiany w europejskim nadzorze bankowym po kryzysie finansowym , „Journal
of Management and Finance”, vol. 13, No. 3/1/2015.
Kraśnicka  I.,  Ludwikowska  A.,  Wprowadzenie  do  systemu  prawa  Stanów  Zjednoczonych,
TNOiK, Toruń 2012.
Kudła J., Bitcoin i inne kryptowaluty (wirtualne mierniki wartości) jako przedmiot procesu i eg-
zekucji, PPC 2018, nr 3.
Kumkowski Ł., Małek M., Osada D., FATCA Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2017.
Kurzajewski M., Usługi maklerskie, Warszawa 2014.
Kutera M., Hołda A., Surdykowska S., Oszustwa księgowe teoria i praktyka, Difin, Warszawa
2006.
Kutera M., Nadużycia finansowe. Wykrywanie i zapobieganie, Difin, Warszawa 2016.
Kutera M., Rola audytu finansowego w  wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Difin, War-
szawa 2008.
Lachowski J., [w:] Kodeks Karny. Komentarz, V. Konarska-Wrzosek (red.), Warszawa 2020.
Litwińczuk H. (red.), Wspólna korporacyjna podstawa opodatkowania w UE a opodatkowanie
dochodu w Polsce, Oficyna Prawa Polskiego, Warszawa 2011.
Litwińczuk H., Międzynarodowe prawo podatkowe, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
Makowicz B., Compliance w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
Marat W., Prowadzenie działalności inwestycyjnej przez bank – aktualny stan prawny i uwagi de
lege ferenda, „Transformacje Prawa Prywatnego” 3/2018.
Marcinkowska  M.,  Egzekucja komornicza z kryptowalut,  „Przegląd  Prawa  Handlowego”
2021, nr 6.
Martysz Cz., Manipulacje instrumentami finansowymi i insider trading. Analiza prawno-eko-
nomiczna, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Mojak J., Prawo papierów wartościowych. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
Moloney N., EU Securities and Financial Markets Regulations. Third Edition, Oxford Uni-
versity Press 2014.
Moloney N., How to Protect Investors. Lessons from the EC and the UK, Cambridge Univer-
sity Press 2010.
Ochocińska K., Modele doradztwa inwestycyjnego w dyrektywie MiFID II, [w:] „Studia Iuri-
dica Toruniensia”, t. XXII, Toruń 2018.
Opitek P., Analiza kryminalna transferów kryptowalutowych w pracy prokuratora, cz. II, „Pro-
kuratura i Prawo” 2020, nr 6.238 Bibliografia
Opitek P., Kryptowaluty jako przedmiot zabezpieczenia i poręczenia majątkowego, „Prokura-
tura i Prawo” 2017, nr 6.
Opitek P., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z wykorzystaniem walut wirtualnych w świetle
krajowych i międzynarodowych regulacji AML, „Prokuratura i Prawo” 2020, nr 12.
Orlik K., Ostrowski M., Zaleski T., Compliance w przedsiębiorstwie. Tworzenie i wdrożenie
systemu compliance. Wybrane zagadnienia, Infor Biznes, Warszawa 2017.
Pasternak Ł., Kryptowaluta i pieniądz wirtualny jako przedmiot przestępstwa z art. 310 § 1 k.k.,
„Prokuratura i Prawo” 2017, nr 4.
Perez  K.,  Fundusze  inwestycyjne.  Rodzaje,  zasady  funkcjonowania,  efektywność,  Warszawa
2012.
Pfaff J., Niezależność biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe jednostek zain -
teresowania publicznego w świetle nowych regulacji UE, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” nr 240/2015.
Płókarz  R.,  Ewolucja  produktów  oszczędnościowych  w  polskiej  bankowości  detalicznej,
[w:]  Współczesna  bankowość  detaliczna,  A.  Szelągowska  (red.),  CeDeWu,  Warszawa  
2011.
Płókarz R., Furtka uchylona dla bogatych, „Rzeczpospolita” z 22.08.2002 r.
Płókarz R., Globalne rynki finansowe. Praktyka funkcjonowania , Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2013.
Płókarz R., Harmonizacja opodatkowania instytucji zbiorowego inwestowania – szanse i zagro-
żenia dla unijnych i polskich podmiotów od 2011 r., „Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły
Bankowej w Toruniu” nr 10 (10)2011, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Toruń 2011.
Płókarz  R.,  Iwanowicz  B.,  Iwanowicz  T.,  Majewski  P.,  Voss  G.,  Wojtczak  K.,  Przestęp-
czość  finansowa ,  t.  1,  Bankowość,  ubezpieczenia,  przedsiębiorstwa,  Difin,  Warszawa  
2020.
Płókarz R., Konsekwencje ograniczenia dostępności instrumentów międzynarodowej optymali-
zacji podatkowej dla polskich inwestycji kapitałowych, [w:] Konsekwencje zmiany obciążeń
podatkowych w Polsce, J. Głuchowski, K. Piotrowska-Marczak, J. Fila (red.), Difin, War-
szawa 2013.
Płókarz R., Optymalizacja podatkowa inwestycji w nieruchomości, [w:] Współczesna bankowość
hipoteczna, A. Szelągowska (red.), CeDeWu, Warszawa 2010.
Płókarz R., Podatki majątkowe w krajach zachodnioeuropejskich a rozwój bankowości offshore,
[w:] Daniny publiczne. Prawo finansowe wobec wyzwań XXI wieku , A. Dobaczewska,
E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), CeDeWu, Warszawa 2010.
Pływaczewski W. (red.), Przeciwdziałanie patologiom na rynkach finansowych. Od edukacji
ekonomicznej po prawnokarne środki oddziaływania, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
Richter S., Schadenszurechnung bei deliktischer Haftung fur fehlerhafte Sekundarmarktinforma-
tion, Tubingen 2012.
Saunders  E.J.,  Kontrola  wewnętrzna  w  bankowości,  Fundacja  Rozwoju  Rachunkowości
w Polsce, Warszawa 1996.
Sójka J. (red.), Etyka biznesu „po Enronie”, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań
2005.239 Bibliografia
Sójka T. (red.), Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na ryn-
ku kapitałowym, Warszawa 2016.
Sójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naru-
szenie, Warszawa 2008.
Sójka T., Umowa o doradztwo inwestycyjne w obrocie instrumentami finansowymi – zagadnie-
nia podstawowe, „Przegląd Prawa Handlowego”, 2014, nr 4.
Sójka T., Związek przyczynowy jako przesłanka odpowiedzialności spółki publicznej za narusze-
nie obowiązków informacyjnych, RPEiS 2007, z. 2.
Staszel A., Historia rachunkowości – jednej z najstarszych dyscyplin ekonomicznych, „Zeszy-
ty  Ekonomiczne  Uniwersytetu  Ekonomicznego  w  Krakowie.  Ekonomia”  2014,
nr 1(925).
Stec M. (red.), Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego , t. 4, C.H. Beck,
Warszawa 2016.
Strysik J., MiFID II – po stronie klienta, „Parkiet”, 24.06.2015 r.
Szpytka P., Piskorz-Szpytka A., Eleryk P., Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku
finansowego , Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
Tereszkiewicz P., Obowiązki informacyjne w umowach o usługi finansowe, Warszawa 2014.
Tokarczyk R., Prawo amerykańskie. Podręcznik, wydanie VI rozszerzone, Zakamycze, Kra-
ków 2003.
Wajda P., Efektywność informacyjna rynku giełdowego, Warszawa 2011.
Wierzbowski M., Sobolewski L., Wajda P. (red.),  Prawo  rynku  kapitałowego.  Komentarz,
Duże Komentarze Becka, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Włodarczyk G., MiFID II i nowe wytyczne ESMA dla funkcji compliance, Biuletyn 1/2013
Izby Domów Maklerskich.
Włodarczyk G., Stanowisko UKNF w zakresie funkcjonowania w ramach firm inwestycyjnych
systemu nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), Newsletter nr 8/2014 Sto-
warzyszenia Compliance Polska.
Włodarczyk G., Trade surveillance (pod MAR) dla osób zawodowo zajmujących się pośredni-
czeniem w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń – część pierwsza – wprowadzenie,
„Compliance i Zarządzanie” (wydanie 1 – Jesień 2016 r.).
Wojciechowski  R.,  [w:]  Ustawa  o  funduszach  inwestycyjnych.  Komentarz,  t.  I,  art.  1–157,
A. Kidyba (red.), Warszawa 2018.
Wójcik  J.W.,  Oszustwa  finansowe.  Zagadnienia  kryminologiczne i   kryminalistyczne.  JWW,
Warszawa 2008.
Zacharzewski K., Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego, „Monitor Prawni-
czy” 2014, nr 21.
Zacharzewski K., Digital Asset Capital Market Law: A New Discipline of Private Law, „Kry-
tyka Prawa” 2021, t. 13, nr 2.
Zacharzewski K., Prawo giełdowe, Wyd. III, Warszawa 2019.
Zacharzewski K., Szkoda giełdowa i jej naprawienie, Wyd. II, Warszawa 2021.
Zapadka P., Usługi bankowości inwestycyjnej, Warszawa 2012.
Zawadzka P., Fundusz Inwestycyjny w systemie instytucji finansowych , Warszawa 2009.240 Bibliografia
Żyrek S., Waluta wirtualna jako umowny środek płatniczy – wprowadzenie i wyrok Trybunału
Sprawiedliwości z 22.10.2015 r., C-264/14, Skatteverket przeciwko Davidowi Hedqvi-
stowi, „Europejski Przegląd Sądowy” 2019, nr 9.
Źródła prawa
Dyrektywa Rady (UE) 2016/2264 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na
celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni
wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (L 193/1).
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w spra-
wie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE
i dyrektywę 2011/61/UE (Dz. U. UE z dnia 12 czerwca 2014 r., L 173, s. 349).
Dyrektywa Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu
opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek
zależnych różnych państw członkowskich (Dz. U. UE L 345/8).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017
r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną pa-
pierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz
uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE z 30 czerwca 2017 r., L 168, s. 12).
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupeł-
niające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do
wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwe -
stycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.
Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupeł-
niające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do
zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariu-
szy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru, Dz.U. L 83 z 22.3.2013 r.
Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w spra-
wie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku,
sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. 1996 Nr 110, poz. 527).
Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoak-
tywów i zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937, w wersji ogłoszonej publicznie dnia
24 września 2020 r. (dalej: rozporządzenie MiCA albo projekt rozporządzenia MiCA).
Projekt ustawy o centralnej bazie rachunków (datowany na dzień 20 października 2016 r.;
druk RCL numer UD28).
Ustawa z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1043).
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.).241 Bibliografia
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1800).
Ustawa z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywa-
tyzacji (Dz. U. z 1993 r. Nr 44, poz. 202 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217).
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540
z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.).
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 815 ze zm.).
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywny-
mi funduszami inwestycyjnymi, (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 605, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U.
Nr 116, poz. 1207).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumen-
tów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1400 ze zm.).
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z  2021 r.,
poz. 328 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z  2020 r.,
poz. 2059 ze zm.).
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j.
Dz. U. z 2020 r., poz. 895 z późn. zm.) – od stycznia 2016 r.; ustawa z dnia 15 grudnia
2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1881).
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzo -
rze publicznym (Dz. U. 2020 r., poz. 1415 t.j. z dnia 19.08.2020 r.).
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 626).
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1629).
Ustawa z dnia 01 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 z późn. zm.).
Ustawa z 01 marca 2018 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 685).
Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z  2021 r., poz. 815).
Projekt ustawy o fundacji rodzinnej z 22 marca 2021 r., https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt
/12344906 [dostęp: 10.09.2021 r.].
Rozporządzenie  Prezydenta  Rzeczypospolitej  z  dnia  27  października  1933  r.  Kodeks
handlowy (Dz. U. 1933.82.600 z dnia 30.06.1934 r.).242 Bibliografia
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów
i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku do-
chodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 600).
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych
zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instru-
mentów finansowych (t.j. Dz. U. z 2017  r., poz. 277 t.j. z dnia 01.02.2017 r.).
Żródła internetowe
Cichy Ł., Model trzech linii obrony w sektorze bankowym a wymogi organizacyjne funkcji zgod-
ności wedle rozporządzenia 2017/565, Warszawa, www.compliancemifid.com [dostęp:
02.07.2021 r.].
Cichy Ł., Najważniejsze zmiany w corporate governance w bankach wedle nowelizacji ustawy
Prawo bankowe, Warszawa, www.compliancemifid.com [dostęp: 02.07.2021 r.].
European Securities and Markets Authority (2020), Fast track peer review on the application
of the guidelines on the enforcement of financial of financial information (ESMA/2014/1293)
by BaFin and FREP in the context od Wirecard, European Securities and Markets Au-
thority  –  ESMA,  https://www.esma.europa.eu/system/files_force/librar  [dostęp:
10.09.2021 r.].
Examiners A. o. (2020), Report to the Nations – 2020 Global Study on Occupational Fraud
and  Abuse,  Association  of  Certified  Fraud  Examiners  –  ACFE,  https://www.acfe.
com/report-to-the-nations/2020/ [dostęp: 10.09.2021 r.].
Godfrey H., Deutsche Bank mulls ditching EY as auditor following Wirecard scandal, CITY
A.M.  2021,  https://www.cityam.com/deutshe-bank-mulls-ditching-ey-as-auditor-
following-wirecard-scandal/ [dostęp: 10.09.2021 r.].
Godusławski  B.,  Deloitte  nie  zapłaci  GetBackowi,  „Dziennik  Gazeta  Prawna”  2020,
https://biznes.interia.pl/gieldy/aktualnosci/news-deloitte-nie-zaplaci-getbackowi-
,nId,4667667 [dostęp: 10.09.2021 r.].
Investigations Z.R. (2020), Wirecard’s Underhand Practices & How It Incriminated Itself,
https://www.yumpu.com/en/document/read/56361488/wwwzatarra-researchcom
[dostęp: 10.09.2021 r.].
Jo H., Hsu A., Llanos-Popolizio R., Vergara-Vega J., Corporate Governance and Financial
Fraud of Wirecard, „European Journal of Business and Management Research” 2021,
https://www.ejbmr.org/index.php/ejbmr/article/view/708 [dostęp: 10.09.2021 r.].
Karwowska  A.,  Manipulacja  stawką  LIBOR  –  krok  po  kroku,  Warszawa,  www.
compliancemifid.com [dostęp: 2.07.2021 r.].
Karwowska A., Włodarczyk G., Odpowiedzialność compliance officera na przykładzie mani-
pulacji rynkowych, Warszawa, www.compliancemifid.com [dostęp: 02.07.2021 r.].
Kądziołka K., Wybrane przestępstwa na rynku kapitałowym, Warszawa, https://depot.ceon.
pl/ [dostęp: 02.07.2021 r.].243 Bibliografia
Krawiec J., Prawo Benforda jako narzędzie wykrywania manipulacji finansowych , „Kwartal-
nik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2012/4, https://econjournals.sgh.waw.pl/KNoP/ar-
ticle/download/2055/1854/ [dostęp: 10.09.2021 r.].
Maj M., Kim naprawdę jest Jan Marsalek, COO popularnego pośrednika w płatnościach? I co
łączy go z Rosją, niebezpiecznik.pl 2020, https://niebezpiecznik.pl/post/zbiegly-w-
iceszef-wirecard-probowal-kupic-narzedzia-inwigilacji-od-hacking-team/  [dostęp:
10.09.2021 r.].
McCrum D., Palma S., Executive at Wirecard suspected of using forged contracts, „Financial
Times” 2019, https://www.ft.com/content/03a5e318-2479-11e9-8ce6-5db4543da632
[dostęp: 10.09.2021 r.].
Międzynarodowy kodeks etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowe stan-
dardy niezależności), International Federation of Accountants – IFAC 2018, https://
www.pibr.org.pl/pl/prawo#etyka [dostęp: 10.09.2021 r.].
Międzynarodowy Standard Badania (MSB) nr 240 „Obowiązki biegłego rewidenta pod-
czas badania sprawozdania finansowania dotyczące oszustw”, International Federa -
tion of Accountants – IFAC, https://www.pibr.org.pl/pl/wyszukiwarka-standardow-
-zawodowych [dostęp: 10.09.2021 r.].
Money.pl  dotarł  do  korespondencji,  która  miała  nie  ujrzeć  światła  dziennego,  money.pl
2018,  https://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/getback-koresponden-
cja,114,0,2419314.html [dostęp: 10.09.2021 r.].
Najwyższa Izba Kontroli (2019), Działalność organów i instytucji państwowych oraz podmio-
tów organizujących rynek finansowy wobec spółki GetBack S.A., podmiotów oferujących jej
papiery  wartościowe  oraz  ją  audytujących,  NIK  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/
bez-ochrony-panstwa.html [dostęp: 10.09.2021 r.].
Nowakowski M., Compliance w świecie MiFID2 oraz innowacji finansowych. Jak ewoluuje? Ja -
kie wyzwania? Jakie wnioski?, Warszawa, https://finregtech.pl/ [dostęp: 02.07.2021 r.].
O’Donnell J., INSIGHT-Germany’s long, lonely campaign: Battling Wirecard’s short sellers,
Reuters 2020, https://www.reuters.com/article/wirecard-accounts-germany-idCNL-
1N2EH11H [dostęp: 10.09.2021 r.].
Ostrzeżenia i wyjaśnienia podatkowe, Ministerstwo Finansów: https://mf-arch2.mf.gov.
pl/web/bip/ministerstwo-finansow/wiadomosci/ostrzezenia-i-wyjasnienia-podat-
kowe [dostęp: 19.05.2021 r.].
Pałasz  A.,  Getback:  Pośrednicy  byli  dużo  bardziej  efektywni,  www.parkiet.com,  [dostęp:
24.04.2018 r.].
Płóciennik S., Upadek Wirecard: gorzka lekcja dla Niemiec, obserwatorfinansowy.pl 2020,
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/upadek-wirecard-gorz -
ka-lekcja-dla-niemiec/ [dostęp: 10.09.2021 r.].
PwC (2020), PwC Global Economic Crime Survey 2020 – Edycja Polska, PwC, https://www.
pwc.pl/pl/media/2020/2020-03-05-badanie-przestepczosci-gospodarczej-2020.html
[dostęp: 10.09.2021 r.].
Rubio V., Wirecard: Another Fintech Fraud, Seven Pillars Institute 2020, https://sevenpil-
larsinstitute.org/wirecard-another-fintech-fraud/ [dostęp: 10.09.2021 r.].244 Bibliografia
Sarnowski J., Selera P. (2018), Zmniejszenie luki VAT w Polsce w latach 2016–2017, Polski
Instytut  Ekonomiczny,  https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport-
-LUKA-VAT.pdf [dostęp: 10.09.2021 r.].
Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Fi-
nansowego w 2020 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, maj 2021 r., https://
www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_UKNF_
oraz_KNF_w_2020_roku_73572.pdf [dostęp: 10.09.2021 r.].
Stanowisko UKNF w sprawie treści dokumentów polityki inwestycyjnej i strategii inwe-
stycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej (5 marca 2018 r.), https://www.knf.gov.
pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_ws_tresci_dokumentow_polityki-
_i_strategii_inwestycyjnej_61012.pdf [dostęp: 03.07.2021 r.].
Stanowisko  UKNF  w  sprawie  zasad  sprawowania  nadzoru  nad  zarządzającymi  ASI
wpisanymi  do  rejestru  zarządzających  ASI  (27.08.2018  r.),  https://www.knf.gov.
pl/knf/pl/komponenty/img/Stanowisko_UKNF_w_sprawie_nadzoru_Komi-
sji_nad_zarzadzajacymi_ASI_wpisanymi_do_rejestru_ZASI_62655.pdf  [dostęp:
19.05.2021 r.].
Storbeck O., BaFin boss ‘believed’ Wirecard was victim until near the end, „Financial Ti-
mes”  2021,  https://www.ft.com/content/a021012e-bd2e-44d5-a160-96d997c662f1
[dostęp: 10.09.2021 r.].
Storbeck O., BaFin employee suspended over Wirecard insider dealing allegations, „Financial
Times” 2021, https://www.ft.com/content/900697f8-37f6-4d20-84f1-346dc81dc1bc
[dostęp: 10.09.2021 r.].
Storbeck O., German prosecutors investigate EY partners over Wirecard audits, „Financial Ti-
mes”  2020,  https://www.ft.com/content/19482909-1c9f-4b1e-a62c-6705ba7b0781
[dostęp: 10.09.2021 r.].
Storbeck O., German regulator files complaint on alleged Wirecard manipulation , „Financial
Times” 2019, https://www.ft.com/content/8e1948be-6060-11e9-b285-3acd5d43599e
[dostęp: 10.09.2021 r.].
Storbeck O., M.D., KPMG was engaged as auditor to group used in suspicious Wirecard deals,
„Financial  Times”  2020,  https://www.ft.com/content/2c1a79e6-8cb0-4895-9005-
9515e24c8677 [dostęp: 10.09.2021 r.].
The Wirecard scandal explained, “AccountancyCareers” 2020, https://www.accountancy-
careers.co.uk/2020/06/the-wirecard-scandal-explained/ [dostęp: 10.09.2021 r.].
Tychmanowicz  P.,  W  sprawie  GetBacku  zawiodły  wszystkie  bezpieczniki,  „Parkiet”
2019,  https://www.parkiet.com/Parkiet-PLUS/303029976-W-sprawie-GetBacku-
zawiodly-wszystkie-bezpieczniki.html [dostęp: 10.09.2021 r.].
Vaughan L., How flash crash trader Navinder Singh Sarao went from genius to dupe, www.
livemint.com [dostęp: 02.07.2021 r.].
VEB seek compensation for investors from Wirecard’s auditor EY in Germany, „European Inve-
stors” 2020, https://europeaninvestors.eu/?p=1270 [dostęp: 10.09.2021 r.].245 Bibliografia
Wirecard denies FT report alleging financial wrongdoing, „Reuters” 2019, https://www.reu-
ters.com/article/uk-wirecard-stocks/wirecard-denies-ft-report-alleging-financial-wr
ongdoing-idUKKCN1PO256?edition-redirect=uk [dostęp: 10.09.2021 r.].
Włodarczyk G., Co czeka polski rynek finansowy? (MiFID II/MiFIR, MAD II/MAR, PRIIPs,
ESMA – Structured Retail Products, funkcja compliance wg KNF, Guidelines for complaints-
-handling, Warszawa, www.compliancemifid.com [dostęp: 02.07.2021 r.].
Włodarczyk G., Guidelines on certain aspects of the MiFID compliance requirements, Warsza-
wa, www.compliancemifid.com [dostęp: 02.07.2021 r.].
Włodarczyk G., Norma ISO 19600 – próba standaryzacji zarządzania ryzykiem braku zgodno-
ści (compliance) – zagadnienia wstępne, Warszawa, www.compliancemifid.com [dostęp:
02.07.2021 r.].
Włodarczyk  G.,  Stanowisko  w  sprawie  postępowania  firm  inwestycyjnych  na  rynku  Forex
– część I i II, www.compliancemifid.com [dostęp: 02.07.2021 r.].
Włodarczyk G., Struktura i status aktów prawa Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględ-
nieniem  RTS,  ITS  i  tzw.  Guidelines,  Warszawa,  www.compliancemifid.com  [dostęp:
02.07.2021 r.].
Włodarczyk  G.,  Wytyczne  ESMA  dla  funkcji  compliance  (2021  r.)  –  zagadnienia  ogólne
oraz  propozycje  wdrożeniowe  –  cz.  1,  Warszawa,  www.compliancemifid.com  [dostęp:
02.07.2021 r.]
Zacharzewski  K.,  Kłoda  M.T.,  Przegląd  zastosowania  technologii  blockchain  w  wymia-
rze  sprawiedliwości  w  wybranych  państwach, Warszawa 2019, www.iws.gov.pl [dostęp:
01.09.2021 r.].
 Inne materiały
Auditing Standard No. 5 – An Audit of Internal Control Over Financial Reporting That
Is Integrated with An Audit of Financial Statements.
CESR – Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation
of the Directive.
CESR – Level 3 – Third set of CESR guidance and information on common operation of
the Directive to the market.
CESR – Level 3 – Second set of CESR guidance and information on the common opera-
tion of the Directive to the market.
Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 r.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-02/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RKT-03/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RLO-5/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
Decyzja Prezesa UOKiK nr RLU-1/2020 z dnia 10 lipca 2020 r.
Final Report of The Committee of Wise Man on the Regulation of European Securities
Market, Bruksela 2001 r..246 Bibliografia
Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego – Zgodność i funkcja zapewnienia zgodno-
ści (compliance) w bankach, kwiecień 2005 r.
Komunikat  KNF  z  2  października  2018  r.  ws.  kary  pieniężnej  na  Włodzimierza
Krawczyka.
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detalicznych pro-
duktów  inwestycyjnych  w  pakietach,  KOM(2009)  204,  wersja  ostateczna  z  dnia
30 kwietnia 2009 r.
Komunikat z 11 kwietnia 2017 r. w sprawie spółki publicznej Bumech S.A.
Komunikat  UKNF  w  sprawie  podmiotów  oferujących  usługę  zarządzania  majątkiem
z dnia 8 stycznia 2019 r.
Komunikat UKNF z dnia 27 lutego 2019 r. „Urząd KNF złożył zawiadomienie o po-
dejrzeniu  popełnienia  przestępstwa  przez  podmioty  pośredniczące  w  oferowaniu
obligacji Getback S.A. i wpisał je na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru
Finansowego”.
Norma ISO 19600 Compliance management systems.
Norma ISO 37301:2021 Compliance management systems.
Principles  for  Benchmark-Setting  Processes  in  the  EU  (ESMA-EBA)  nr  ESMA/2013/659
z 6 lipca 2013 r.
Principles for Financial Benchmarks (IOSCO)nr FR07/13, lipiec 2013 r.
Rekomendacja H (KNF) dotyczącej systemu kontroli wewnętrznej w bankach, kwiecień
2017 r.
Stanowisko UKNF w sprawie postępowania firm inwestycyjnych na rynku Forex   nr
DRK/WRM/485/55/1/55/PT z dnia 17 lipca 2013 r.
Stanowisko  UKNF  w  zakresie  funkcjonowania  w  ramach  firm  inwestycyjnych
systemu  nadzoru  zgodności  działalności  z  prawem  (compliance)  nr  DRK/
WRM/485/60/1/2014/MK z dnia 27 maja 2014 r.
Stanowisko KNF z w sprawie świadczenia doradztwa inwestycyjnego z dnia 3 września
2013 r.
Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie świadczenia usług w za-
kresie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu tytułów uczestnictwa instytucji
zbiorowego inwestowania przez podmioty sektora bankowego z dnia 22 marca 2018 r.
Wytyczne ESMA dotyczące oceny wiedzy i kompetencji nr ESMA/2015/1886 PL (rev)
z dnia 22 marca 2016 r.
Wytyczne  ESMA  dotyczące  wymogów  w  zakresie  zarządzania  produktami  zgodnie
z MiFID II nr ESMA35-43-620 z dnia 5 lutego 2018 r.
Wytyczne ESMA w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID doty-
czących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem 2012 nr ESMA/2012/388 z dnia
25 czerwca 2012 r.
Wytyczne ESMA w sprawie określonych aspektów wymogów dyrektywy MiFID doty-
czących komórki ds. nadzoru zgodności z prawem 2021 nr ESMA35-36-1952 z dnia
6 kwietnia 2021 r.Wytyczne  ESMA  w  sprawie  zasad  i  praktyk  dotyczących  wynagrodzeń  (MiFID)  nr
ESMA/2013/606 z dnia 3 czerwca 2013 r.
Wytyczne KNF dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów
pochodnych z dnia 24 maja 2016 r.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23.02.2018 r. w sprawie o sygn. akt III CSK 384/16.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pranie pieniędzy. Aspekty etyczne w...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. ...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Przestępczość finansowa. Tom 1. Ban...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Przestępczość gospodarcza. System z...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Pakiet: Przestępczość finansowa

90.00 zł Cena netto: 85.71 zł

Przestępczość zorganizowana. Aspekt...

71.10 zł 79.00 zł Cena netto: 67.71 zł

Bankructwa. Tom 1. Państwa i samorz...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane