• Przesłanki decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

Przesłanki decyzji finansowych w przedsiębiorstwie

 • Autor: Wiesław Szczęsny
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-776-6
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 214/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przedstawia uwarunkowania decyzji finansowych w kontekście otoczenia nierynkowego przedsiębiorstwa. Celem publikacji jest wykazanie sprzężeń zwrotnych między instytucjami publicznymi a przedsiębiorstwem. Poszczególne zagadnienia przedstawione zostały w formie rzeczowej analizy i dyskusji a czasem krytyki, co czyni książkę użyteczną zarówno dla studentów, jak i praktyków zarządzania finansami.

Spis treści:

Przedmowa

Rozdział 1. NIERYNKOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

 
1. Dobra sektora publicznego
2. Kontrowersje wokół wydatków publicznych
3. Sektor publiczny w świetle mierników efektywnościowych
4. Fiskalny aspekt działalności gospodarczej
4.1. Opodatkowanie dochodów
4.2. Opodatkowanie pracy i kapitału w Polsce na tle obciążeń fiskalnych w Europie
4.3. Opodatkowanie towarów i usług
5. Elementy polityki monetarnej
5.1. Siła nabywcza pieniądza
5.2. Rola banku centralnego i kreacja pieniądza
6. Standaryzacja informacji finansowej
6.1. Informacja finansowa w dobie globalizacji gospodarki
6.2. Obowiązki sprawozdawcze w prawie finansowym

Rozdział 2. DIAGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA
 
1. Od kupca do korporacji
2. Wartość rynkowa akcji
3. Diagnoza wstępna
4. Finansowe wskaźniki oceny
5. Modele wskaźników zagregowanych

Rozdział 3. KAPITAŁ OBROTOWY
 
1. Cykl operacyjny i gotówkowy
2. Optymalizacja gospodarki zapasami
3. Kapitał obrotowy netto
4. Faktoring w zarządzaniu kapitałem obrotowym

Rozdział 4. KOSZTOWY I DOCHODOWY ASPEKT STOPY PROCENTOWEJ

 
1. Stopa procentowa jako czynnik zmian wartości kapitału
2. Wartość przyszła i bieżąca kapitału
3. Nominalna i efektywna stopa zwrotu
4. Stopa zwrotu skorygowana o inflację
5. Stopa zwrotu z uwzględnieniem ryzyka – model SML

Rozdział 5. PRZESŁANKI STRUKTURY KAPITAŁOWEJ
 
1. Koszt kapitału wieloskładnikowego
2. Szacowanie kosztu kapitału własnego
3. Ryzyko operacyjne i finansowe
4. „Pułapka” rentowności w decyzjach przedsiębiorstwa

Rozdział 6. PRZESŁANKI DECYZJI INWESTYCYJNYCH

1. Próg rentowności w decyzjach przedsiębiorstw
1.1. Właściwości kosztów stałych i zmiennych
1.2. Model klasyczny progu rentowności
1.3. Próg rentowności przy zmiennych parametrach
1.4. Monitoring progu rentowności
2. Przygotowanie projektów inwestycyjnych
2.1. Systematyka i etapy zarządzania projektami
2.2. Preliminowanie przepływów pieniężnych z inwestycji
2.3. Amortyzacja w projektach autonomicznych i integralnych
2.4. Zastosowanie metody DCF w ocenie inwestycji rzeczowych
2.5. Wewnętrzna stopa zwrotu
2.6. Decyzje inwestycyjne w przypadku ograniczenia budżetowego
2.7. Stopa reinwestycji przepływów pieniężnych

Rozdział 7. BŁĘDNE DECYZJE INWESTYCYJNE – NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY

1. Finansowanie inwestycji
2. Ryzyko projektu inwestycyjnego versus ryzyko przedsiębiorstwa
3. Modele rynku kapitałowego versus metody jakościowe

BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska:

O znaczeniu podjętej w monografii problematyki świadczy wiele czynników i zjawisk (…), które najczęściej mają wymiar globalny. Autor recenzowanego opracowania przedstawia problematykę finansów w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, co m.in. przejawia się w formułowaniu rekomendacji finansowych (…). Monografia dotyczy jednego z fundamentalnych problemów w skali nie tylko krajowej, ale i globalnej (…). Publikacja jest zasadna tym bardziej, że może być użyteczna dla szerokiego kręgu czytelników, w tym dydaktyków, studentów uczelni ekonomicznych, praktyków, polityków, parlamentarzystów. Zawarte w monografii treści stanowią klarowne przedstawienie najważniejszych kategorii i statystyk dotyczących finansów oraz podejmowania decyzji finansowych w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Wiesław Szczęsny
profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, dr habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie finansów i finansów przedsiębiorstw. Badania naukowe autora koncentrują się wokół zagadnień: sektor publiczny jako element otoczenia finansowego przedsiębiorstwa; makro- i mikroekonomiczne czynniki alokacji kapitału oraz metody i instrumenty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Autor wielu publikacji na temat finansów i zarządzania.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane