• Przedsiębiorstwa rodzinne. Specyfika modeli biznesu

Przedsiębiorstwa rodzinne. Specyfika modeli biznesu

 • Autor: Krystyna Leszczewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-065-1
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 57.00 zł

  51.30 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 51.30 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W pracy autorka dokonała analizy i oceny modelu biznesu jako narzędzia, za pomocą którego można scharakteryzować sposób funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych i uchwycić specyfikę tych podmiotów wynikającą ze współistnienia systemu rodziny i systemu przedsiębiorstwa.

Na podstawie studiów literatury przedmiotu przedstawiono stan badań światowych i polskich z zakresu przedsiębiorczości rodzinnej i tematyki dotyczącej modeli biznesu, wskazano najczęściej podejmowane tematy badawcze. Przedstawiono specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych w stosunku do firm nierodzinnych i sposoby zachowań rynkowych firm rodzinnych.

Przeanalizowano wpływ więzi rodzinnych na funkcjonowanie family business. Scharakteryzowano model biznesu w kontekście wykorzystania tego narzędzia w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych (ilościowych i jakościowych) zrealizowanych na ogólnopolskiej próbie firm rodzinnych. W podsumowaniu sformułowano wnioski z przeprowadzonych badań, zaproponowano własną autorską koncepcję modelu biznesu i elementów tworzących model biznesu oraz typologię modeli biznesu firm rodzinnych.

Spis treści:
 
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Istota przedsiębiorstw rodzinnych

1.1. Badania nad przedsiębiorstwami rodzinnymi
1.2. Definicje przedsiębiorstw rodzinnych
1.3. Przedsiębiorstwa rodzinne a nierodzinne
1.4. Kryteria różnicowania przedsiębiorstw rodzinnych
1.5. Etapy rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych

ROZDZIAŁ 2. Praktyka zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi

2.1. Wpływ więzi rodzinnych na funkcjonowanie przedsiębiorstwa
2.2. Strategie przedsiębiorstw rodzinnych
2.3. Specyfika zarządzania przedsiębiorstwami rodzinnymi
2.4. Nepotyzm jako praktyka stosowana w przedsiębiorstwach rodzinnych

ROZDZIAŁ 3. Model biznesu jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem

3.1. Pojęcie modelu biznesu. Perspektywy badawcze w analizie modeli biznesu
3.2. Elementy tworzące model biznesu. Zmiany modeli biznesowych
3.3. Model biznesu a strategia przedsiębiorstwa
3.4. Rodzaje modeli biznesu

ROZDZIAŁ 4. Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych – metodyka badań własnych

4.1  Cel, zakres i przedmiot badań
4.2. Metody badawcze
4.3. Koncepcja modelu biznesu przyjęta w badaniu ankietowym
4.4. Charakterystyka próby badawczej

ROZDZIAŁ 5. Specyfika modeli biznesu przedsiębiorstw rodzinnych

5.1. Charakterystyka modeli biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
5.2. Relacja między systemem rodziny i systemem przedsiębiorstwa – cechy wspólne modeli biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
5.3. Model biznesu a wielkość przedsiębiorstwa, profil działalności i pokolenie prowadzące przedsiębiorstwo
5.4. Model biznesu a percepcja sukcesu przedsiębiorstwa

ROZDZIAŁ 6. Czynnik rodzinności w modelach  biznesu przedsiębiorstw rodzinnych

6.1. Autorska koncepcja modelu biznesu przedsiębiorstw rodzinnych
6.2. Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych – studia przypadków
6.2.1. EDPOL Food & Innovation Sp. z o.o.
6.2.2. Łomżyńskie Centrum Medyczne
6.2.3. Instalator W.J. i M.G. NOWIK spółka jawna
6.3. Analiza porównawcza modeli biznesu
 
Zakończenie

Bibliografia

Źródła internetowe

Spis tabel

Spis wykresów

Załącznik (Kwestionariusz ankiety)

Krystyna Leszczewska

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Instytucie Przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz raportów z realizowanych badań naukowych. Członek Krajowej Rady Przedsiębiorczości przy Ministrze Gospodarki RP w latach 2013-2015. Zainteresowania badawcze autorki koncentrują się wokół następujących zagadnień: przedsiębiorczość rodzinna, modele biznesu, funkcjonowanie sektora MSP, regionalny wymiar przedsiębiorczości.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane