• Przedsiębiorczość dla inżynierów

Przedsiębiorczość dla inżynierów

 • Autor: Monika Walicka Wioletta Czemiel-Grzybowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-558-2
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 253/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  41.40 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 41.40 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W prezentowanej książce autorki przedstawiają przedsiębiorczość przez pryzmat narzędzi i otoczenia zaawansowanych technologii. To kompendium wiedzy dla studentów, przedsiębiorców i naukowców, ale także dla tych, którzy zakładają lub chcą w przyszłości założyć własny biznes. Sektor technologii jest szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa i regionu. Lektura książki pozwoli przełamać czytelnikom bariery przed otwieraniem działalności gospodarczej w obszarze nowoczesnych technologii. Pamiętając, iż przełomowe technologie są zwykle skutkiem współpracy nauki i biznesu, służą rozwiązywaniu problemów globalnych i poprawie jakości życia. Efektem takiej współpracy jest w ostatnich dziesięcioleciach szybki rozwój nauki, przyczynienie się do znacznych postępów w komunikacji, ochronie zdrowia, obronności, infrastrukturze i produkcji. Książka umożliwia zrozumienie procesów takiej współpracy, zasad oraz uczestników procesu transferu technologii z uczelni do biznesu. Lektura książki pozwoli inżynierom, technologom i naukowcom na zrozumienie podstaw biznesu, ułatwi również rozwiązywanie problemów w samodzielnie zarządzanej firmie nastawionej na aktywny rozwój.
Spis treści:

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość

1.1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw
1.1.1. Przedsiębiorstwo i klasyfikacja przedsiębiorstw – ujęcie definicyjne
1.1.2. Cechy przedsiębiorstwa i zasady funkcjonowania przedsiębiorstw
1.1.3. Specyfika przedsiębiorstw technologicznych
1.2. Rola przedsiębiorcy w sukcesie firmy
1.2.1. Ujęcie definicyjne, rola i cechy przedsiębiorcy
1.2.2. Przedsiębiorca a menedżer – przegląd koncepcji
1.2.3. Start-up i family business
1.3. Identyfikacja przedsiębiorczości
1.3.1. Definicje, rodzaje i elementy składowe przedsiębiorczości
1.3.2. Przedsiębiorczość jako cecha charakteru
1.3.3. Pomiar i bariery rozwoju przedsiębiorczości
1.4.  Innowacyjność, ryzyko i proaktywność jako elementy orientacji przedsiębiorczej
1.4.1. Innowacyjność – ujęcie definicyjne
1.4.2. Proces innowacyjny w przedsiębiorstwie
1.4.3. Trzy wymiary orientacji przedsiębiorczej
 
Rozdział II. Planowanie i rozpoczynanie działalności gospodarczej opartej na technologiach


2.1. Planowanie przedsięwzięcia technologicznego i proces założycielski
2.1.1. Procedura formułowania biznesplanu
2.1.2. Przebieg procesu założycielskiego przedsiębiorstwa technologicznego
2.1.3. Formalna strona procesu założycielskiego – procedury rejestracyjne
2.1.4. Zaplecze techniczno-ekonomiczne
2.2. Formy prawne przedsiębiorstw
2.2.1. Forma organizacyjno-prawna – jednoosobowa działalność gospodarcza  
2.2.2. Spółki osobowe  
2.2.3. Spółki kapitałowe  
2.3. Przedsiębiorca w systemie ubezpieczeń społecznych i jako pracodawca  
2.3.1. Instrumenty zarządzania wiedzą i kapitałem ludzkim   
2.3.2. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy
2.3.3. Obowiązki przedsiębiorcy jako pracodawcy  
2.3.4. Rola Państwowej Inspekcji Pracy w działalności przedsiębiorców

Rozdział III. Prowadzenie firmy – wybrane aspekty zarządzania

3.1. Rola przedsiębiorcy w rozwoju przedsiębiorstwa   
3.1.1. Cykl życia przedsięwzięcia gospodarczego  
3.1.2. Przedsiębiorca jako negocjator biznesowy
3.2. Kontrola w przedsiębiorstwie  
3.2.1. Zasady kontroli  
3.2.2. Czas, miejsce i sposób prowadzenia kontroli  
3.2.3. Kontrole w praktyce przedsiębiorstw   
3.3. Finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa technologicznego
3.3.1. Zapotrzebowanie na kapitał i rola kapitału w zarządzaniu firmą   
3.3.2. Czynniki wpływające na wybór źródeł finansowania przedsiębiorstw   
3.3.3. Fundusze venture capital jako popularne źródło zewnętrznego kapitału własnego przedsiębiorstw technologicznych
3.3.4. Prywatni inwestorzy (anioły biznesu), giełda i rynek pozagiełdowy
3.4. Produkcja, marketing i łańcuch wartości  
3.4.1. Proces produkcji – wprowadzenie do zarządzania  
3.4.2. Promocja technologii i jej miejsce w marketingu mix  
3.4.3. Modelowanie łańcucha wartości  

Rozdział IV. Budowanie przedsiębiorstwa globalnego

4.1. Zaawansowane formy współpracy przedsiębiorstw  
4.1.1. Kooperacja, koncentracja i koopetycja przedsiębiorstw technologicznych  
4.1.2. Networking i clustering w poszukiwaniu wartości dodanej
4.1.3. Nowoczesne modele biznesu   
4.1.4. Trendy technologiczne
4.2. Transfer wiedzy i technologii oraz przedsiębiorczość akademicka
4.2.1. Spółki odpryskowe jako przejaw przedsiębiorczości akademickiej  
4.2.2. Patentowanie i ochrona własności intelektualnej i przemysłowej w kontekście transferu nauki do biznesu
4.2.3. Modele oceny technologii – zarys
4.2.4. Od wynalazku do produktu – wybrane metody komercjalizacji wyników badań naukowych
4.3. Zewnętrzne formy wsparcia przedsiębiorczości   
4.3.1. Inkubatory jako instytucjonalne wsparcie firm technologicznych   
4.3.2. Parki technologiczne   
4.3.3. Centra Transferu Technologii
4.3.4. Inne instytucje wsparcia

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel  

Spis rysunków

Wykaz załączników

Monika Walicka

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu problematyki przedsiębiorczości i finansów przedsiębiorstw oraz zajmuje się działalnością naukowo-badawczą. Zainteresowanie naukowe koncentruje wokół zagadnień związanych z instrumentami wspierania innowacyjności przedsiębiorstw w Unii Europejskiej i na świecie. Członek międzynarodowych organizacji naukowych: The European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB), International Economics Development Research Center (IEDRC) i International Council for Small Business (ICSB).

Książki tego autora

Wioletta Czemiel-Grzybowska
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu funduszy strukturalnych, współtwórca specjalności ACCA finanse i rachunkowość. Ekspert pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych, członek wielu ekonomicznych zespołów doradczych w spółkach prawa handlowego. Przy jej wsparciu doradczym powstawało ponad 30 jednoosobowych działalności gospodarczych, w tym 10 w obszarze zaawansowanych technologii. Autorka kilkudziesięciu publikacji poświęconych tematyce przedsiębiorczości, innowacji i finansowania działalności gospodarczej. Brała udział w stażu m.in. w Art Financial & Mortgages Inc. w Chicago oraz na University of Illinois w Chicago.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane