• Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce

Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce

 • Autor: redakcja naukowa Kazimierz Kuciński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-214-6
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 262/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem książki jest sposób zaangażowania przedsiębiorczości w procesy rozwoju gospodarczego regionów. W publikacji przedstawiono, czym jest przedsiębiorczość, jak jest sprzężona zwrotnie z rozwojem regionalnym i od czego zależy. Autorzy ukazują ekonomiczne, społeczne, ekologiczne, instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania relacji „przedsiębiorczość – rozwój regionalny”. Analizują wpływające na nią endogeniczne i egzogeniczne czynniki wzrostu gospodarczego oraz sposoby ich innowacyjnego łączenia. Rozpatrują ponadto związki przedsiębiorczości z bezpieczeństwem ekonomicznym państwa, które warunkuje przedsiębiorczość oraz rozwój regionalny.

Spis treści:

Wprowadzenie
Kazimierz Kuciński
 
Rozdział 1. Regionalna perspektywa przedsiębiorczości
Kazimierz Kuciński
 
1.1. Przedsiębiorczość w procesach rozwoju regionalnego
1.2. Przedsiębiorczość a lokalna władza publiczna
1.3. Przedsiębiorczość gminy a rozwój lokalny i regionalny
1.4. Endogeniczne czynniki rozwoju
1.5. Uwarunkowania przedsiębiorczości lokalnej
1.6. Splatanie wewnętrznych i zewnętrznych czynników rozwoju
 
Rozdział 2. Przedsiębiorczość gminy a rozwój regionalny
Monika Niedziółka
 
2.1. Determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego
2.2. Uwarunkowania przedsiębiorczości władz gminnych
2.3. Nowoczesne koncepcje zarządzania w gminie
2.4. Demografia przedsiębiorstw a rozwój regionalny

Rozdział 3. Kultura organizacyjna gminy a rozwój regionalny
Michał Adam Leśniewski
 
3.1. Rozwój regionalny i lokalny
3.1.1. Istota rozwoju regionalnego
3.1.2. Istota rozwoju lokalnego
3.2. Kultura organizacyjna gminy
3.2.1. Pojęcie i znaczenie kultury organizacyjnej
3.2.2. Typologia kultur organizacyjnych według K.S. Camerona i R.E. Quinna
3.2.3. Model wartości konkurujących według K.S. Camerona i R.E. Quinna
3.3. Przedsiębiorczość jako determinanta rozwoju gminy
3.3.1. Pojęcie przedsiębiorczości
3.3.2. Przedsiębiorczość a rozwój gminy
3.4. Zrównoważony rozwój gminy
3.4.1. Pojęcie ekorozwoju
3.4.2. Agenda 21 i zasady ekorozwoju
 
Rozdział 4. Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
Jacek Brdulak, Piotr Jakubik
 
4.1. Humanistyczny aspekt przedsiębiorczości
4.2. Bariery i przesłanki przedsiębiorczości
4.3. Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
 
Rozdział 5. Kapitał naturalny jako przesłanka przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego
Dorota Niedziółka
 
5.1. Energetyka geotermalna a rozwój regionalny
5.1.1. Geotermia jako kapitał naturalny
5.1.2. Specyfika rozwoju regionalnego
5.1.3. Czynniki rozwoju regionalnego
5.1.4. Modele rozwoju regionalnego
5.1.5. Uwarunkowania wykorzystania energii geotermalnej
5.1.5.1. Uwarunkowania środowiskowe geotermii
5.1.5.2. Sposób wykorzystania źródeł geotermalnych
5.1.5.3. Polskie zasoby energii geotermalnej
5.1.5.4. Wykorzystanie polskich źródeł energii geotermalnej
5.1.6. Wykorzystanie źródeł geotermalnych przesłanką przedsiębiorczości i rozwoju regionalnego
5.2. Wykorzystanie biopaliw w procesach rozwoju regionalnego
5.2.1. Biopaliwa jako kapitał naturalny
5.2.2. Instytucjonalne uwarunkowania wytwarzania biopaliw
5.2.3. Przyrodnicze uwarunkowania produkcji biopaliw
5.2.4. Ekonomiczne uwarunkowania produkcji i zastosowania biopaliw
 
Rozdział 6. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w rozwoju przedsiębiorczości
w regionie
Teresa Pakulska
 
6.1. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny
6.1.1. Przedsiębiorczość w rozwoju regionalnym
6.1.2. Wpływ „zakorzenienia” inwestycji na rozwój regionu
6.1.3. Rola władzy publicznej w stymulowaniu przedsiębiorczości w regionie
6.2. Przedsiębiorczość w regionie i jej zmiany
6.2.1. Aktywność gospodarcza w procesie restrukturyzacji
6.2.2. Rynek pracy i jego przeobrażenia
6.2.3. Tworzenie trwałych relacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych z regionem
 
Rozdział 7. Przedsiębiorczość i rozwój regionalny a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
Kazimierz Kuciński
 
7.1. Istota bezpieczeństwa państwa
7.1.1. Pojęcie bezpieczeństwa
7.1.2. Zagrożenie bezpieczeństwa państwa
7.1.3. Kryzys jako element funkcjonowania państwa
7.1.4. Analiza kryzysu
7.2. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
7.2.1. Sposoby rozumienia bezpieczeństwa ekonomicznego
7.2.2. Przejawy bezpieczeństwa ekonomicznego
7.2.3. Kształtowanie bezpieczeństwa ekonomicznego
7.2.4. Składowe bezpieczeństwa ekonomicznego
7.3. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa a przedsiębiorczość
7.3.1. Sprzężenie zwrotne
7.3.2. Implikacje braku bezpieczeństwa ekonomicznego
7.4. Regionalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego i przedsiębiorczości
7.4.1. Bezpieczeństwo ekonomiczne regionów
7.4.2. Przedsiębiorczość regionalna
7.4.3. Sterowanie przedsiębiorczością i rozwojem regionalnym
7.4.4. Instytucjonalne ograniczenia rozwoju przedsiębiorczości i regionów
7.4.5. Rekomendacje dla rozwoju przedsiębiorczości i regionów
 
Bibliografia

dr hab. prof. SGH Tomasz Dołęgowski:

Problematyka związków pomiędzy przedsiębiorczością a szeroko pojmowanym rozwojem regionalnym, w tym również instytucjonalnym i przestrzennym wymiarem gospodarowania oraz konkurencyjności, staje się w ostatnim okresie dość ważnym i coraz częściej podejmowanym tematem badań, niejednokrotnie o charakterze interdyscyplinarnym. Opracowanie to, będące pracą zbiorową, mieści się w nurcie tzw. nowej geografii ekonomicznej, aczkolwiek sytuuje się również na pograniczu ekonomii, nauk o zarządzaniu, ekologii czy też studiów nad bezpieczeństwem ekonomicznym państwa. W szczególności zwrócić należy uwagę na inspirację ze strony teorii konkurencyjności, teorii bezpieczeństwa narodowego oraz nowej ekonomii instytucjonalnej. Autorom zależało na ukazaniu złożoności wzajemnych relacji pomiędzy przedsiębiorczością a rozwojem regionalnym i lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem wybranych aspektów tej problematyki.

redakcja naukowa

Kazimierz Kuciński
profesor zwyczajny w Katedrze Geografii Ekonomicznej w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Zajmuje się teorią geografii ekonomicznej, geografią przemysłu i geografią ludności, rozwojem regionalnym i lokalnym, lokalizacją przedsiębiorstw oraz organizacją przestrzenną gospodarki, metodologią oraz metodyką naukowego badania gospodarki i gospodarowania. Opublikował 220 prac z tego zakresu, w tym 12 autorskich książek. Pod jego redakcją naukową ukazało się 20 książek i kilkanaście tomów Materiałów i Prac Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH, którego był dyrektorem w latach 1994-2006.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane