• Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne

Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne

 • Autor: Marta Sidorkiewicz Adam Pawlicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-627-5
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 249/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  11.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Hotelarstwo stanowi istotną część gospodarki turystycznej, a usługi tej branży należą niewątpliwie do dóbr wyższego rzędu, które charakteryzują się wysoką elastycznością dochodową. Współczesne hotelarstwo jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, dlatego tak ważne jest śledzenie jego zmian, aktualizowanie informacji z nim związanych oraz dostarczanie wiedzy w tym zakresie osobom, które w danym momencie lub przyszłości będą związane z szeroko rozumianą branżą turystyczną.

Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie czytelnikowi podstawowej i aktualnej wiedzy dotyczącej hotelarstwa w kontekście szeroko rozumianej ekonomii oraz uświadomienie dynamiki, jaka towarzyszy tej wiedzy. Obszerny zakres zagadnień dotyczących podstaw hotelarstwa w perspektywie ekonomicznej spowodował decyzję Autorów o podziale treści opracowania na trzy następujące części:

- Wprowadzenie do hotelarstwa;
- Wybrane aspekty marketingu w hotelarstwie;
- Wybrane obszary zarządzania w hotelarstwie.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. Wprowadzenie do hotelarstwa

Rozdział I. Specjalistyczna terminologia hotelarska


Pytania otwarte i testowe

Rozdział II. Historia hotelarstwa

2.1. Hotelarstwo w starożytności i średniowieczu
2.2. Hotelarstwo nowożytne do xix wieku
2.3. Hotelarstwo w xx wieku
Pytania otwarte i testowe

Rozdział III. Teoretyczno-praktyczne aspekty branży hotelarskiej

3.1. Oferta hotelarska i jej cechy
3.2. Elementy składowe obiektu hotelarskiego
3.3. Specyfika branży hotelarskiej
Pytania otwarte i testowe

Rozdział IV. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich

4.1. Funkcje klasyfikacji i kategoryzacji na rynku hotelarskim
4.2. Czynniki wpływające na wykorzystanie klas i kategorii na rynku hotelarskim
4.3. Instytucje odpowiedzialne za przyznawanie klas i kategorii obiektom noclegowym
4.4. Klasyfikacja i kategoryzacja usług noclegowych w Polsce
Pytania otwarte i testowe

Rozdział V. Hotelarstwo sieciowe

Pytania otwarte i testowe

Część II. Wybrane aspekty marketingu w hotelarstwie

Rozdział  I. Marketing przedsiębiorstwa hotelarskiego w ujęciu tradycyjnym


1.1. Podstawy marketingu w hotelarstwie
1.2. Produkt przedsiębiorstwa hotelarskiego w ujęciu marketingowym
1.3. Kanały dystrybucji usług hotelarskich
1.4. Cena usług hotelarskich
1.5. Promocja usług hotelarskich
1.6. Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie hotelarskim
1.7. Proces świadczenia usług hotelarskich
1.8. Świadectwo materialne przedsiębiorstw hotelarskich
Pytania otwarte i testowe

Rozdział II. Marketing przedsiębiorstwa hotelarskiego w ujęciu nowoczesnym

2.1. Wykorzystanie mediów społecznościowych w hotelarstwie
2.2. Wykorzystanie narzędzia product placement w hotelarstwie
2.3. Stosowanie content marketingu w hotelarstwie
2.4. Wykorzystanie Corporate Social Responsibility w hotelarstwie
2.5. Stosowanie marketingu lojalnościowego w hotelarstwie
2.6. Sprzedaż i promocja usług hotelarskich przy wykorzystaniu platform zakupowych
Pytania otwarte i testowe

Część III. Wybrane obszary zarządzania w hotelarstwie

Rozdział I. Struktury organizacyjne w hotelarstwie


1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu struktur organizacyjnych obiektów hotelarskich
1.2. Rodzaje struktur organizacyjnych obiektów hotelarskich
Pytania otwarte i testowe

Rozdział II. Organizacje hotelarskie w Polsce i na świecie

2.1. Miejsce organizacji non profit na rynku
2.2. Pojęcie i funkcje organizacji hotelarskiej
2.3. Międzynarodowe organizacje hotelarskie
2.3.1. IH&RA
2.3.2. Inne organizacje międzynarodowe
2.4. Organizacje hotelarskie na poziomie krajowym
2.4.1. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
2.4.2. Polska Izba Hotelarstwa
Pytania otwarte i testowe

Rozdział III. Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelarstwie

3.1.  Zatrudnienie w hotelarstwie
3.1.1. Cechy sektora hotelarskiego determinujące popyt na zasoby ludzkie
3.1.2. Charakterystyka zasobów ludzkich w hotelarstwie
3.1.3. Płace i pozapłacowe korzyści w hotelarstwie
3.2. Zarys zarządzania personelem w hotelarstwie
Pytania otwarte i testowe

Rozdział IV. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim

4.1. Teoria zrównoważonego rozwoju a cel funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego
4.2. Korzyści aplikacji teorii zrównoważonego rozwoju
4.3. Problemy związane z asymetrią informacji
Pytania otwarte i testowe

Rozdział V. Zarządzanie gastronomią w hotelarstwie

5.1. Związek gastronomii z branżą hotelarską
5.2. Wybrane zagadnienia zarządzania w hotelowej gastronomii
Pytania otwarte i testowe

Spis tabel
Spis rysunków
Spis studiów przypadków
Wykaz literatury
Klucz odpowiedzi do pytań testowych

dr hab. Renata Seweryn, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie:

Przedstawione do recenzji opracowanie jest kompleksową pomocą dydaktyczną w zakresie podstaw funkcjonowania i ekonomiki podmiotów branży hotelarskiej na współczesnym rynku turystycznym. Jest to źródło oryginalne, przygotowane zgodnie z zasadami opracowania naukowego, a nadto podejmujące aktualne zagadnienia, co czyni je jednoznacznie pomocnym w procesie edukacji. Podstawowymi walorami recenzowanej pracy są: nowoczesne, ekonomiczne podejście do branży hotelarskiej, szeroki zakres poruszanych kwestii, a także ich uporządkowana struktura. Ponadto, celem zobrazowania zmian zachodzących na współczesnym rynku turystycznym, Autorzy posłużyli się interesującymi przykładami zaczerpniętymi z praktyki gospodarczej.

Marta Sidorkiewicz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Posiada liczne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Jest autorką monografii ?Turystyka biznesowa?, autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku podręczników akademickich z zakresu problematyki ekonomiki turystyki i hotelarstwa oraz autorką publikacji w czasopismach branżowych (np. ?Świat hoteli?). Jest redaktorem tematycznym Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii ?Ekonomiczne Problemy Turystyki?. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu usług, hotelarstwa oraz turystyki biznesowej.

Książki tego autora

Adam Pawlicz
doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Turystyką na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2014 roku wykłada gościnnie również na Uniwersytecie w Kłajpedzie (Litwa). Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu ekonomiki turystyki i hotelarstwa (w tym: Promocja produktu turystycznego, E-turystyka, Rynek turystyczny), publikacji w czasopismach branżowych (np. Hotelarz) oraz ekspertyz dotyczących branży turystycznej i hotelarskiej. Jest redaktorem tematycznym anglojęzycznych Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego serii Service Management, recenzentem w Journal of Hospitality Marketing & Management oraz licznych czasopism naukowych w Polsce. Jest członkiem rad naukowych w Academica Science Journal, Uniwersytetu Tîrgu Mureş (Rumunia) oraz Entrepreneurship wydawanego przez SWU Neofit Rilski(Bułgaria).

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane