• Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem

Prokrastynacja. O przyczynach i skutkach odkładania spraw na potem

 • Autor: Katarzyna Markiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-754-4
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 342/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Najbardziej znaną, przynajmniej czytelnikom literatury pięknej, prokrastynatorką była bohaterka powieści Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem, Scarlet O’Hara, która często powtarzała „Nie chcę o tym teraz myśleć. Pomyślę o tym jutro”.

W ostatnich latach odnotowuje się znaczny wzrost osób mających problem z terminowym wywiązywaniem się z obowiązków, tzw. prokrastynatorów. Prokrastynacja definiowana jest jako irracjonalne zwlekanie. Jedną z możliwych przyczyn narastania zachowań prokratynacyjnych jest industrializacja i rozwój nowoczesnych technologii. Sprzyja to wprawdzie multizadaniowości, tak oczekiwanej przez pracodawców. Ale jednocześnie prowadzi do licznych przeciążeń o charakterze psychologicznym.

Prezentowana monografia zawiera charakterystykę zjawiska, omówienie psychologicznych, somatycznych, społecznych i ekonomicznych kosztów, jakie ponoszą prokrastynatorzy.

Spis treści:

Podziękowania
Wstęp

Rozdział 1. Istota prokrastynacji

1.1. Co nie jest prokrastynacją
1.1.1. Czym zatem jest prokrastynowanie?
1.2. Definicje prokrastynowania
1.2.1. Próba rozstrzygnięcia problemów definicyjnych
1.3. Wskaźniki prokrastynowania
1.3.1. Zbędne opóźnianie
1.3.2. Rozbieżność między intencją a działaniem
1.3.3. Negatywne emocje
1.3.4. Irracjonalny charakter
Podsumowanie

Rozdział 2. Typologia

2.1. Prokrastynacja akademicka, codzienna i neurotyczna
2.2. Prokrastynacja zadaniowa, decyzyjna i behawioralna
2.3. Prokrastynacja adaptacyjna i problemowa (nieadaptacyjna)
2.4. Prokrastynacja unikowa i pobudzeniowa
2.5. Prokrastynacja aktywna
2.5.1. Krytyka koncepcji prokrastynacji aktywnej
2.6. Inne typologie
2.7. Prokrastynacja – zjawisko wielo- czy jednowymiarowe
2.8. Z czego wynikają problemy w ustaleniu typów prokrastynacji
Podsumowanie

Rozdział 3. Epidemiologia i demograficzne uwarunkowania zachowań prokrastynacyjnych

3.1. Analizy epidemiologiczne
3.1.1. Wiek
3.1.2. Płeć
3.1.3. Sytuacja rodzinna
3.1.4. Rodzaj wykonywanej praca
3.1.5. Inteligencja
3.1.6. Efekt kohortowy
Podsumowanie

Rozdział 4. Etiologia

4.1. Cztery perspektywy
4.1.1. Perspektywa pierwsza: podejście kliniczne
4.1.2. Perspektywa druga: różnice indywidualne
4.1.3. Perspektywa trzecia: podejście sytuacyjne
4.1.3.1. Czynniki osobiste i sytuacyjne
4.1.3.2. Lęk przed statystyką
4.1.4. Perspektywa czwarta: motywacja
4.2. Inne uwarunkowania prokrastynacji
4.2.1. Źródła genetyczne i środowiskowe
4.2.2. Funkcje wykonawcze (executive function – EF)
4.2.2.1. Udział struktur mózgowych w regulacji funkcjami wykonawczymi (EF)
4.2.2.2. Funkcje wykonawcze a różnice indywidualne
4.2.2.3. Jedność i różnorodność funkcji wykonawczych
4.2.2.4. Funkcje wykonawcze a zachowania prokrastynacyjne
4.3. Co jeszcze wiadomo na temat przyczyn prokrastynowania?
4.3.1. Sumienność
4.3.2. Dążenie do nagrody
4.3.3. Myślenie kontrfaktyczne
4.3.3.1. Model refleksji i oceny Markmana i McMullena
4.3.3.2. Cele promocyjne i prewencyjne w myśleniu kontrfaktycznym
4.3.3.3. Myślenie kontrfaktyczne a prokrastynacja
4.3.4. Poziom reprezentacji
4.3.5. Typ zadania
4.3.6. Obniżona wydajność
4.3.7. Orientacja na cel
Podsumowanie

Rozdział 5. Osobowościowe uwarunkowania zachowań prokrastynacyjnych

5.1. Cechy osobowości a osiągnięcia akademickie
5.2. Cechy osobowości jako predyktor zachowań prokrastynacyjnych
5.2.1. Ekstrawersja a skłonność do prokrastynowania
5.2.2. Prokrastynacja a ugodowość
5.2.3. Prokrastynacja a sumienność
5.2.3.1. Sumienność i prokrastynacja a wyniki w nauce
5.2.4. Prokrastynacja a neurotyczność
5.2.5. Prokrastynacja a otwartość na doświadczenia
5.3. Typologia prokrastynowania w kontekście cech osobowości
Podsumowanie

Rozdział 6. Samoregulacja i samokontrola

6.1. Samoregulacja i samokontrola – różnice w konceptualizacji
6.1.1. Samoregulacja
6.1.2. Samokontrola
6.2. Samoregulacja we wczesnym przebiegu rozwoju
6.2.1. Wpływ doświadczeń społecznych na regulację zachowania
6.2.2. Samoregulacja a mowa egocentryczna
6.3. Samokontrola i samoregulacja a zmiana zachowania
6.3.1. Neurokognitywne podejście do regulacji zachowania
6.3.2. Behawioralne podejście do regulacji zachowania
6.3.3. Regulacja zachowania w kontekście asymetrii skojarzeń
6.3.4. Teoria deficytu samokontroli H. Schouwenburga
6.4. Fazy procesu samoregulacji
6.5. Strategie samoregulacyjne a realizacja celów
Podsumowanie

Rozdział 7. Motywacja i orientacja temporalna

7.1. Temporalne mechanizmy zwlekania
7.2. Motywacja – najważniejsze zagadnienie badawcze najbliższych lat
7.3. Model TMT Steela i Königa w wyjaśnianiu zachowań prokrastynacyjnych
7.3.1. Zastosowanie temporalnej teorii motywacji w wyjaśnianiu zachowań prokrastynacyjnych i krytyka koncepcji Steela
Podsumowanie

Rozdział 8. Prokrastynacja w modelu ewolucji historii życia

8.1. Model ewolucji historii życia
8.1.1. Kontinuum adaptacyjne LHE
8.2. Elementy mechanizmu adaptacyjnego
8.2.1. Mózgowe uwarunkowania mechanizmu adaptacyjnego
8.2.2. Zmiana epigenetyczna strategii adaptacyjnej
8.2.3. Wielodeterminacyjność zachowań adaptacyjnych: model LHE a zmiany społeczno-kulturowe
8.3. Zastosowanie modelu ewolucji historii życia (LHE) w diagnostyce dysfunkcji i zaburzeń
8.4. Model LHE a zachowania prokrastynacyjne
8.5. Strategie adaptacyjne LHE a przetwarzanie poznawcze
Podsumowanie

Rozdział 9. Strategie prewencyjne i pomocowe

9.1. Zaburzenia czy różnice indywidualne, od genomiki do genomiki funkcjonalnej
9.2. Zwlekanie a zaburzenia osobowości
9.3. Kliniczne aspekty prokrastynacji
9.3.1. Lęk przed niepowodzeniem
9.3.2. Awersyjność zadania i osłabiona odporność na frustrację
9.4. Terapia
9.4.1. Trzy klasyczne podejścia w terapii
9.4.2. Terapie zorientowane na cel
9.4.3. Propozycja Schouwenburga dotycząca terapii zachowań prokrastynacyjnych
Podsumowanie

Wnioski końcowe
10.1. Prokrastynacja z perspektywy modelu rozchodzących się fal
10.2. Prokrastynacja w metaforze

Bibliografia

Prof. dr hab. Piotr Oleś:

Prokrastynacja jako zjawisko życia psychicznego i zachowania osadzona została w szerokim kontekście wiedzy na temat aktywności celowej człowieka, samokontroli i wytrwałości, procesów rozwojowych i neurobiologicznych podstaw procesów i zachowań. Bardzo interesujące są zwięzłe, a zarazem wyczerpujące relacje z badań nad tym zjawiskiem i zjawiskami pokrewnymi, niezwykle interesujące kontr-intuicyjne wyniki. Wartość dodaną stanowi autorski model zjawiska zaprezentowany w finale książki. (...) Monografia z pewnością zainteresuje przedstawicieli nauk społecznych i medycznych, dla których kwestia skuteczności działania i samopoczucia człowieka, jakie się z tym wiąże ma istotne znaczenie. Sięgnąć po nią mogą szerokie rzesze studentów oraz ludzie uprawiający tzw. wolne zawody, dla których odwlekanie jest chlebem powszednim, a chęć uwolnienia się od tej irytującej właściwości jednym z nieosiągalnych celów osobistych. Zdecydowanie polecam do druku tę wartościową i interesującą monografię.

Katarzyna Markiewicz
dr hab., prof. UMCS, psycholog, specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i prewencji bezrobocia. W latach 1995?2005 współpracowała z Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie jako trener-szkoleniowiec (cykle szkoleń m.in. dla: Daewoo Lublin, Johnson & Johnson, El-dorado, Cukrownia Krasnystaw, Fabryka Łożysk Tocznych, Montex Lublin, Ferno Lubartów, Elektrociepłownia Połaniec, Centertel Lublin, Zakłady Energetyczne Toruń, Płock, Olsztyn, Gdańsk). Realizowała szkolenia tematyczne dla kadry kierowniczej średniego szczebla z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich, podnoszenia sprawności działań w sytuacjach nietypowych (wykorzystanie metody survival), budowania zespołu zadaniowego, wprowadzania zmiany organizacyjnej. Prowadziła treningi integracyjne, szkolenia dla pracowników z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży. Przygotowywała i realizowała procedury rekrutacyjne klasyczne i nowoczesne oraz przeprowadzała oceny kompetencji zawodowych kandydatów. Uczestniczyła w przygotowaniu zespołów pracowniczych do negocjacji z inwestorem strategicznym. Zainteresowania zawodowe: psychologia rozwoju człowieka, psychologia przemysłowa (zarządzanie społecznym i intelektualnym potencjałem organizacji, psychologia pracy i organizacji), psychologia kliniczna.

Abed, R. (2014). A Framework for psychopathology based on life history theory: A landmark formulation. Psychological Inquiry, 25, 301–306.
Adrian, M.,  Lyon, A.R.,  Oti,  R.,  Tininenko,  J. (2010). Developmental  foundations and clinical applications of social information processing: A review. Marriage and Family Review, 46(5), 327–345.
Ahmad, S., Bangash, H., Khan, S.A. (2009). Emotional intelligence and gender differences. Sarhad Journal of Agriculture, 25(1), 127–130.
Ainslie, G. (1992). Picoeconomics: The strategic interaction of successive motivational states within the person. New York: Cambridge University Press.
Ainslie, G. (2005). Précis of breakdown of will. Behavioral and Brain Sciences, 28(5), 635–650.
Ainslie,  G.,  Haslam,  N.  (1992).  Hyperbolic  discounting.  W:  G.  Loewenstein,  J.  Elster (red.), Choice over time (s. 57–92). New York: Russell Sage Foundation.
Ainsworth,  M.D.S.,  Blechar,  M.,  Waters,  E.,  Wall,  S.  (1978).  Patterns  of  attachment: a psychological study of the strange situation. Hillsdale: Erlbaum.
Akerlof, G.A. (1991). Procrastination and obedience. American Economic Review, 81(2), 1–19.
Alexander, E.S., Onwuegbuzie, A.J. (2007). Academic procrastination and the role of hope as a coping strategy. Personality and Individual Differences, 42, 1301–1310.
Alexander, P.A., Graham, S., Harris, K.R. (1998). A perspective on strategy research: Progress and prospects. Educational Psychology Review, 10(2), 129–154.
Amodio, D.M., Frith, C.D. (2006). Meeting of minds: the medial frontal cortex and social cognition. Nature Reviews. Neuroscience, 7(4), 268–77.
Anderson, C.J. (2003). The psychology of doing nothing: Forms of decision avoidance result from reason and emotion. Psychological Bulletin, 129(1), 139–167.
Arden,  J.B.  (2017).  Neuronauka  w  psychoterapeutycznym  procesie  zmiany.  Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Ariely,  D.,  (2009).  Predictably  irrational:  The  hidden  forces  that  shape  our  decisions. New York: HarperCollins
Ariely,  D.,  Wertenbroch,  K.  (2002).  Procrastination,  deadlines,  and  performance:  self-control by precommitment. Psychological Science, 3(3), 219–224.
Akinsola,  M.K.,  Tella,  A.,  Tella,  A.  (2007).  Correlates  of  academic  procrastination  and mathematics achievement of university undergraduate students. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 3(4), 363–370.
Austin, J.T., Vancouver, J.B. (1996). Goal constructs in psychology: Structure, process, and content. Psychological Bulletin, 120(3), 338–375.
Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences, 4(11), 417–423.
Balkis,  M.,  Duru,  E.  (2007).  The  evaluation  of  the  major  characteristics  and  aspects of the procrastination in the framework of psychological counseling and guidance.
Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 376–385.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
Bandura, A. (1986). The explanatory and predictive scope of self-efficacy theory. Journal of Social and Clinical Psychology (Special Issue: Self-Efficacy Theory in Contemporary Psychology), 4, 359–373.
Baron-Cohen,  S.  (2003).  The  essential  difference:  Men,  women  and  the  extreme  male brain. Harmondsworth: Penguin.
Barkley, R.A. (2010). Differential diagnosis of adults with ADHD: the role of executive function and self-regulation. The Journal of Clinical Psychiatry, 71(7), e 17.
Barratt, E.S., Patton, J.H. (1983). Impulsivity: Cognitive, behavioral, and psychophysio-logical correlates. W: M. Zuckerman (red.), Biological bases of sensation-seeking, impulsivity, and anxiety (s. 77–121). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.
Barrick, M.R., Mount, M.K. (1991). The Big Five personality dimensions and job performance: A meta-analysis. Personality Psychology, 44(1), 1–26.
Barrick, M.R., Mount, M.K., Li, N. (2013). The theory of purposeful work behavior: The role of personality, higherorder goals, and job characteristics. Academy of Management Review, 38(1), 132–153.
Barron, K.E., Brown, A.R., Egan, T.E., Gesualdi, C.R., Marchuk, K.A. (2008). Validity. W: S.F. Davis, W. Buskist (red.), 21st century psychology: A reference handbook (s. 55–64). Thousand Oaks: Sage.
Baumann, N., Kaschel, R., Kuhl, J. (2005). Striving for unwanted goals: Stressdependent discrepancies between explicit and implicit achievement motives reduce subjective well-being and increase psychosomatic symptoms. Journal of Personality and Social Psychology, 89(5), 781–799.
Baumeister, R.F., Bratslavsky, E., Muraven, M., Tice, D.M. (1998). Ego depletion: Is the active self a limited resource? Journal of Personality and Social Psychology, 74(5), 1252–1265.
Baumeister, R.F., Gailliot, M., DeWall, C.N., Oaten, M. (2006). Self-regulation and personality: How interventions increase regulatory success, and how depletion moderates the effects of traits on behavior. Journal of Personality, 74(6), 1773–1801.
Baumeister, R.F., Vohs, K.D. (2004). Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications. New York: The Guilford Press.
Beck, B.L., Koons, S.R., Milgrim, D. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination:  The  effects  of  academic  procrastination,  self-consciousness,  self-esteem, and self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality [Special
issue], 15(5), 3–14.
Beck, U. (2004).  Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Bedyńska,  S.,  Cypryańska,  M.  (2013).  Przedmowa.  W:  S.  Bedyńska,  M.  Cypryańska (red.), Drogowskaz statystyczny (T. 1, s. 11–13). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.
Bélanger-Gravel, A., Godin, G., Amireault, S. (2013). A meta-analytic review of the effect of implementation intentions on physical activity. Health Psychology Review, 7(1), 23–54.
Belsky, J., Houts, R.M., Fearon, R.M.P. (2010). Infant attachment and the timing of puberty: Testing an evolutionary hypothesis. Psychological Science, 21(9), 1195–1201.
Belsky, J., Pluess, M. (2009). Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences. Psychological Bulletin, 135(6), 885–908.
Belsky, J., Schlomer, G.L., Ellis, B.J. (2012). Beyond cumulative risk: distinguishing harshness and unpredictability as determinants of parenting and early life history strategy. Developmental Psychology, 48(3), 662–673.
Bembenutty,  H.  (2009).  Academic  delay  of  gratifi  cation,  self-reg  ulation  of  learning, gender differences, and expectancy-value. Personality and Individual Differences, 46(3), 347–352.
Bembenutty, H., Karabenick, S.A. (2004). Inherent association between academic delay of gratifi cation, future time perspective, and self-regulated learning: Effects of time perspective on student motivation. Educational Psychology Review, 16(1), 35–57.
Bereczkei,  T.,  Csanaky,  A.  (2001).  Stressful  family  environment,  mortality,  and  child socialization:  life-history  strategies  among  adolescents  and  adults  from  unfavorable social circumstances. International Journal of Behavioral Development, 25(6), 501–508.
Bernier, A., Carlson, S.M., Whipple, N. (2010). From external regulation to self-regulation: early parenting precursors of young children’s executive functioning. Child Development, 81(1), 326–339.
Bernstein, P.L. (1994). Procrastination. A value or a cost? The Journal of Portfolio Management, 20(2), 1–1.
Bettelheim, B. (1967). The empty fortress. New York: Free Press.
Beutel, M.E., Klein, E.M., Aufenanger, S., Brähler, E., Dreier, M., Muller, K.W., Quiring, O., Reinecke, L., Schmutzer, G., Stark, B., Wölfling, K. (2016). Procrastination, distress and life satisfaction across the age range – A German representative community study. PLoS ONE, 11(2), e0148054.
Beutel, M.E., Brähler, E., Glaesmer, H., Kuss, D.J., Wölfling, K., Müller, K.W. (2011).
Regular and problematic leisuretime Internet use in the community: results from a German population-based survey. Cyberpsychology. Behavior, and Social Networking, 14(5), 291–6.
Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu: badania i opis dziecięcej  reprezentacji  stanów  mentalnych.  Kraków:  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Jagiellońskiego.
Bielby,  J.,  Mace,  G.M.,  Bininda-Emonds,  O.R.P.,  Cardillo,  M.,  Gittleman,  J.L.,  Jones, K.E., Orme, C.D.L., Purvis, A. (2007). The fast-slow continuum in mammalian life history: An empirical reevaluation. The American Naturalist, 169(6), 748–757.
Binnun, N.L., Golland, Y., Davidovitch, M., Rolnick, A. (2010). The biofeedback odyssey: From Neal Miller to current and future models of regulation. Biofeedback, 38(4), 136–141.
Birkás, B., Csathó, Á., Gács, B., Bereczkei, T. (2015). Nothing ventured nothing gained: strong associations between reward sensitivity and two measures of Machiavellianism. Personality and Individual Differences, 74, 112–115.
Bjorklund, D.F. (2015). Developing adaptations. Developmental Review, 38, 13–35.
Blackwell, L.S., Trzesniewski, K., Dweck, C.S. (2007). Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent transition: A longitudinal study and an intervention. Child Development, 78(1), 246–263.
Bleidorn, W. (2012). Hitting the road to adulthood short term personality development during a major life transition. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(12), 1594–1608.
Blunt, A., Pychyl, T.A. (2005). Project systems of procrastination: a personal project-analytic and action control perspective. Personality and Individual Differences, 38(8), 1771–1780.
Boghi, A., Rasetti, R., Avidano, F., Manzone, C., Orsi, L., D’Agata, F., Caroppo, P., Bergui, M., Rocca, P., Pulvirenti, L., Bradac, G.B., Bogetto, F., Mutani, R., Mortara, P. (2006). The effect of gender on planning: An fMRI study using the Tower of London task. Neuroimage, 33(3), 999–1010.
Bouchard, G. (2005). Adult couples facing a planned or an unplanned pregnancy: Two realities. Journal of Family Issues, 26(5), 619–637.
Bovend’Eerdt, T.J., Botell, R.E., Wade, D.T. (2009). Writing SMART rehabilitation goals and  achieving  goal  attainment  scaling:  A  practical  guide.  Clinical  Rehabilitation, 23(4), 352–361.
Boyce, W.T., Ellis, B.J. (2005). Biological sensitivity to context: I. An evolutionary–developmental theory of the origins and functions of stress reactivity. Development and Psychopathology, 17(2), 271–301.
Boyce, W.T., Sokolowski, M.B., Robinson, G.E. (2012). Toward a new biology of social adversity. [Introductory]. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 109(2), 17143–17148.
Boysan, M., Kiral, E. (2017). Associations between procrastination, personality, perfectionism, self-esteem and locus of control. British Journal of Guidance & Consueling, 45(3), 284-296.
Bridges, K.R., Roig, M. (1997). Academic procrastination and irrational thinking: A re-examination with context controlled. Personality and Individual Differences, 22(6), 941–944.
Brown, R.T. (2009). Helping students confront and deal with stress and procrastination. Journal of College Student Psychotherapy, 6(2), 87–102.
Brown, K.W., Ryan, R.M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness and its role in  psychological  well-being.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  84(4), 822–848.
Brumbach,  B.H.,  Figueredo,  A.J.,  Ellis,  B.J.  (2009).  Effects  of  harsh  and  unpredictable environments in adolescence on development of life history strategies. Human Nature, 20(1), 25–51.
Brüne, M. (2008). Textbook of evolutionary psychiatry. The origins of psychopathology. New York: Oxford University Press.
Brüne, M., Belsky, J., Fabrega, H., Feierman, J.R., Gilbert, P., Glantz, K., Polimeni, J., Price, J.S., Sanjuan, J., Sullivan, R., Troisi, A. Wilson, D.R. (2012). The crisis of psychiatry—insights and prospects from evolutionary theory. World Psychiatry, 11(1), 55–57.
Burka, J.B., Yuen, L.M. (1983/2008). Procrastination: Why you do it, what to do about it. Cambridge, Massachusetts: Da Capo Press.
Burns, L.R., Dittmann, K., Nguyen, N.-L., Mitchelson, J.K. (2000). Academic procrastination, perfectionism, and control: Associations with vigilant and avoidant coping.  Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 35–46.
Buss, D.M. (2011). Evolutionary psychology: The new science of the mind. London, New York: Routlege.
Caine, R.D., Centa, D., Doroff, C., Horowitz, J.H., Wisenbaker, V. (1978). Statistics from who? Teaching Sociology, 6(1), 37–46.
Campion,  M.,  Mumford,  T.,  Morgeson,  F.,  Nahrgang,  J.  (2005).  Work  redesign:  Eight obstacles and opportunities. Human Resource Management, 44(4), 367–390.
Caminiti, R., Innocenti, G.M., Battaglia-Mayer, A. (2015). Organization and evolution of parieto-frontal processing streams in macaque monkeys and humans. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 56, 73–96.
Carden, R., Bryant, C., Moss, R. (2004). Locus of Control, Test anxiety, academic procrastination, and achievement among college students. Psychological Reports, 95(2), 581–582.
Carr, N. (2010). The shallows: What the Internet is dong to our brains. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
Carver, C.S., Sutton, S.K., Scheier, M.F. (2000). Action, emotion, and personality: Emerging  conceptual  integration.  Personality  and  Social  Psychology  Bulletin,  26(6), 741–751.
Caspi, A., Sugden, K., Moffitt, T.E., Taylor, A., Craig, I.W., Harrington, H., Poulton, R. (2003). Influence of life stress on depression: Moderation by a polymorphism in the 5-HTT gene. Science, 301(5631), 386–389.
Cesarini, D., Johannesson, M., Magnusson, P.K.E., Wallace, B. (2012). The behavioral genetics of behavioral anomalies. Management Science, 58, 21–34.
Chamorro-Premuzic, T. (2007). BPS textbooks in psychology. Personality and individual differences. Malden: Blackwell Publishing.
Chang, L., Lu, H.J. (2018). Resource and extrinsic risk in defining fast life histories of rural Chinese left-behind children. Evolution and Human Behavior, 39, 59–66.
Chen, B-B., Chang, L. (2016). Procrastination as a fast life history strategy. Evolutionary Psychology, 14(1), 1–5.
Chen, B-B, Kruger, D. (2017). Future orientation as a mediator between perceived environmental cues in likelihood of future success and procrastination. Personality and Individual Differences, 108, 128–132.
Chen, B-B., Shi, Z., Wang, Y. (2016). Do peers matter? Resistance to peer influence as a mediator between self-esteem and procrastination among undergraduates. Frontiers in Psychology, 7(1529), 1–6.
Chiou, W.B., Wan, C.S., Wu, W.H., Lee, K.T. (2011). A randomized experiment to examine unintended  consequences  of  dietary  supplement  use  among  daily  smokers:  taking supplements reduces self-regulation of smoking. Addiction, 106(12), 2221–2228.
Choi, J.N., Moran, S.V. (2009). Why not procrastinate? Development and validation of a New Active Procrastination Scale. The Journal of Social Psychology, 149(2), 195–211.
Chowdhury, S.F.; Pychyl, T.A. (2018). A critique of the construct validity of active procrastination. Personality and Individual Differences, 120, 7–12.
Chu, A.H.C., Choi, J.N. (2005). Rethinking procrastination: Positive effects of “active” procrastination behavior on attitudes and performance. The Journal of Social Psychology,145(3), 245–264.
Chwalba,  A.  (2008).  Historia  Powszechna.  Wiek  XIX.  Warszawa:  Wydawnictwo  Naukowe PWN.
Conroy, D.E., Elliot, A.J. (2004). Fear of failure and achievement goals in sport: Addressing the issue of the chicken and the egg. Anxiety, Stress & Coping: An International Journal, 17(3), 271–285.
Copping, L.T., Campbell, A., Muncer, S. (2014). Psychometrics and life history strategy: The structure and validity of the high K strategy scale. Evolutionary Psychology, 12(1), 200–222.
Corkin, D.M., Yu, S.L., Lindt, S.F. (2011). Comparing active delay and procrastination from  a  self-regulated  learning  perspective.  Learning  and  Individual  Differences, 21(5), 602–606.
Costa,  P.T.,  Jr.,  McCrae,  R.R.  (1992).  Revised  NEO  Personality  Inventory  (NEO-PI-R) and NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI) professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.
Costa, P.T., Jr, McCrae, R.R. (2008). The revised NEO Personality Inventory (NEO-PI-R). W: G.J. Boyle, G. Matthews, D.H. Saklofske (red.), The SAGE handbook of personality theory and assessment. Personality measurement and testing (T. 2, s. 179–198). Thousand Oaks: SAGE Publication Inc.
Costa, P.T., Jr., McCrae, R.R., Dye, D.A. (1991). Facet Scales for Agreeableness and Conscientiousness: A Revision of the NEO Personality Inventory. Personality and Individual Differences, 12(9), 887–898.
Cote,  S.,  Moskowitz,  D.S.  (1998).  On  the  dynamic  covariation  between  interpersonal behavior and affect: Prediction from neuroticism, extraversion, and agreeableness. Journal of Personality and Social Psychology, 75(4), 1032–1046.
Crysel, L.C., Crosier, B.S., Webster, G.D. (2013). The Dark Triad and risk behavior. Personality and Individual Differences, 54(1), 35–40.
Csathó, A., Birkás, B. (2018). Early-life stressors, personality development, and fast life strategies: An evolutionary perspective on malevolent personality features. Frontiers in Psychology, 9, 305.
Cunningham,  W.A.,  Zelazo,  P.D.  (2007).  Attitudes  and  evaluations:  a  social  cognitive neuroscience perspective. Trends in Cognitive Sciences, 11(3), 97–104.
Cutuli, J.J., Desjardins, C.D., Herbers, J.E., Long, J.D., Heistad, D., Chan, C.-K., Masten, A.S.  (2013).  Academic  achievement  trajectories  of  homeless  and  highly  mobile students: Resilience in the context of chronic and acute risk. Child Development, 84(3), 841–857.
Cyders, M.A., Smith, G.T. (2008). Emotion-based dispositions to rash action: positive and negative urgency. Psychological Bulletin, 134(6), 807–828.
D’Abate, C.P., Eddy, E.R. (2007). Engaging in personal business on the job: Extending the presenteeism construct. Human Resource Development Quarterly, 18(3), 361– 383.
D’Argembeau,  A.,  Renaud,  O.,  Van  der  Linden,  M.  (2009).  Frequency,  characteristics and functions of future-oriented thoughts in daily life. Applied Cognitive Psychology, 25(1), 96–101.
Davidson,  R.J.,  McEwen,  B.S.  (2012).  Social  influences  on  neuroplasticity:  stress  and interventions to promote well-being. Nature Neuroscience, 15(5), 689–695.
Davis, J., Were, D. (2008). A longitudinal study of the effects of uncertainty on reproductive behaviors. Human Nature, 19(4), 426–452.
Davis, R.A., Flett, G.L., Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for pre-employment screening. CyberPsychology & Behavior, 5(4), 331–45.
Day, V., Mensink, D., O’Sullivan, M. (2000). Patterns of academic procrastination. Journal of College Reading and Learning, 30(2), 120–134.
de Baca, T.C., Wahl, R.A., Barnett, M.A., Figueredo, A.J., Ellis, B.J. (2016). Adversity, adaptive calibration, and health: the case of disadvantaged families. Adaptive Human Behavior and Physiology, 2(2), 93–115.
Del Giudice, M. (2014). An evolutionary life history framework for psychopathology. Psychological Inquiry, 25(3–4), 261–300.
DeShon, R.P., Gillespie, J.Z. (2005). A motivated action theory account of goal orientation. Journal of Applied Psychology, 90(6), 1096–1127.
Devlin, B., Melhem, N., Roeder, K. (2011). Do common variants play a role in risk for autism? Evidence and theoretical musings. Brain Research, 1380, 78-84.
Dewitte, S., Lens, W. (2000). Exploring volitional problems in academic procrastinators. International Journal of Educational Research, 33(7-8), 733–750.
Dewitte, S., Schouwenburg, H.C. (2002). Procrastination, temptations, and incentives: The struggle between the present and the future in procrastinators and the punctual. European Journal of Personality, 16, 469–489.
DeYoung, C.G., Quilty, L.C., Peterson, J.B. (2007). Between facets and domains: 10 aspects of the Big Five. Journal of Personality and Social Psychology, 93(5), 888–896.
Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64,135–168.
Diamond, A., Briand, L., Fossella, J., Gehlbach, L. (2004). Genetic and neurochemical modulation of prefrontal cognitive functions in children. American Journal of Psychiatry, 161(1), 125–132.
Diaz-Morales,  J.F.,  Ferrari,  J.R.,  Argumedo,  D.,  Diaz  Cerna,  K.  (2006).  Procrastination and demographic characteristics in Spanish adults: Further evidence. The Journal of Social Psychology, 146(5), 629–633.
Diaz-Morales, J.F., Ferrari, J.R., Cohen, J.R. (2008). Indecision and avoidant procrastination: The role of morningness–eveningness and time perspective in chronic delay lifestyles. The Journal of General Psychology, 135(3), 228–240.
Diefendorff,  J.M.,  Lord,  R.G.  (2008).  Goal-striving  and  self-regulation  processes.  W: R. Kanfer, G. Chen, R.D. Pritchard (red.), Work motivation: Past, present and future (s. 151–196). New York, London: Routledge.
Dietz, F., Hofer, M., Fries, S. (2007). Individual values, learning routines, and academic procrastination. British Journal of Educational Psychology, 77(4), 893–906.
Dollard, J., Miller, N.E. (1950). Personality and psychotherapy: An analysis in terms of learning, thinking, and culture. New York: McGraw-Hill.
Dowson,  M.,  McInerney,  D.M.  (2003).  What  do  students  say  about  their  motivational goals?  Towards  a  more  complex  and  dynamic  perspective  on  student  motivation. Contemporary Educational Psychology, 28(1), 91–113.
Dreves, P.A. (2017). Neuroticism and ego depletion patterns. Electronic Theses and Dissertations. Paper 3190. Pobrane 14.05.2018 z https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4605&context=etd
Dryden,  W.  (2012).  Dealing  with  procrastination:  The  REBT  approach  and  a  demonstration  session.  Journal  of  Rational-Emotive  &  Cognitive-Behavior  Therapy,  30, 264–281.
DSM-III-R.  (1987).  Kryteria  diagnostyczne.  Washington:  APA  (American  Psychiatric Association/Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne).
DSM-IV. (1994). Kryteria diagnostyczne. Washington: APA (American Psychiatric Association)  (Pobrane  18.04.2018  z  http://www.psychnet-uk.com/x_new_site/personality_psychology/a_diagnostic_criteria/criteria_personality_avoidant.html
DSM-V. (2013). Kryteria diagnostyczne. Washington: APA (American Psychiatric Association).
Duckworth, A.L., Quinn, P.D., Tsukayama, E. (2012). What no child left behind leaves behind: The roles of IQ and self-control in predicting standardized achievement test scores and report card grades. Journal of Educational Psychology, 104, 439–451.
Dudley, N., Orvis, K., Lebiecki, J., Cortina, J. (2006). A metaanalytic investigation of conscientiousness  in  the  prediction  of  job  performance:  Examining  the  intercorrelations and the incremental validity of narrow traits. Journal of Applied Psychology, 91(1), 40–57.
Dunkel,  C.S.,  Kruger,  D.J.  (2015).  The  evolved  psychology  of  time  perspective.  W: M. Stolarski, N. Fieulaine, W.V. Beek (red.), Time perspective theory; review, research  and  application:  Essays  in  honor  of  Philip  G.  Zimbardo  (s.  157–167).  New York: Springer International Publishing.
Durik, A.M., Vida, M., Eccles, J.S. (2006). Task values and ability beliefs as predictors of high school literacy choices: A developmental analysis. Journal of Educational Psychology, 98(2), 382–393.
Eckert, M., Ebert, D.D., Lehr, D., Sieland, B., Berking, M. (2016). Overcome procrastination: Enhancing emotion regulation skills reduce procrastination. Learning and Individual Differences, 52, 10–18.
Effert, B., Ferrari, J.R. (1989). Decisional procrastination: Examining personality correlates. Journal of Social Behavior and Personality, 4, 151–156.
Eisenberger,  N.I.,  Lieberman,  M.D.,  Williams,  K.D.  (2003).  Does  rejection  hurt?  An fMRI study of social exclusion. Science, 302(5643), 290–92.
Ellis, A. (1973). Humanistic psychotherapy. New York: McGraw-Hill.
Ellis, A. (2003). Cognitive restructuring of the disputing of irrational beliefs. W: W. O’Donohue, J.E. Fisher, S.C. Hayes (red.), Cognitive behavior therapy: Applying empirically supported techniques in your practice (s. 79–83). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
Ellis, A., Knaus, W.J. (1977). Overcoming procrastination. New York: Signet Books.
Ellis,  B.J.  (2004).  Timing  of  pubertal  maturation  in  girls.  Psychological  Bulletin,  130, 920–58.
Ellis, B.J, Figueredo, A.J., Brumbach, B.H., Schlomer, G.L. (2009). Fundamental dimensions  of  environmental  risk:  The  impact  of  harsh  versus  unpredictable  environments on the evolution and development of life history strategies. Human Nature, 20, 204–268.
Ellis, B.J., Del Giudice, M., Dishion, T.J., Figueredo, A J., Gray, P., Griskevicius, V. i Wilson, D.S. (2012). The evolutionary basis of risky adolescent behavior: Implications for science, policy, and practice. Developmental Psychology, 48(3), 598–623.
Else-Quest, N.M., Hyde, J.S., Linn, M.C. (2010). Cross-national patterns of gender differences in mathematics: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136, 103–127.
Elvers, G.C., Polzella, D.J., Graetz, K. (2003). Procrastination in Online Courses: Performance and Attitudinal Differences. Teaching of Psychology, 30(2), 159–162.
Emerson, M.J., Miyake, A. (2003). The role of inner speech in task switching: A dual-task investigation. Journal of Memory and Language, 48(1), 148–168.
Engberding, M., Frings, E., Hçcker, A., Wolf, J., Rist, F. (2011). Is procrastination a symptom or a disorder like other Axis-1-disorders in the DSM? Steps towards delineating a case definition . Pobrane 23.04.2017 z http://www.fmg.uva.nl/procrastinationcon-ference2011/programme.cfm
Erickson, K.I., Voss, M.W., Prakash, R.S., Basak, C., Szabo, A., Chaddock, L., Kramer, A.F. (2011). Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), 108(7), 3017–3022.
Evans, D.R., Baer, R.A., Segerstrom, S.C. (2009). The effects of mindfulness and selfconsciousness on persistence. Personality and Individual Differences, 47(4), 379–382.
Eysenck, H.J. (1967). The biological basis of personality. Springfield: Thomas.
Eysenck, H.J., Eysenck, M.W. (1985). Personality and individual differences: A natural science approach. New York: Plenum.312 Bibliografia
Fabrega, H. Jr. (2002). Phylogenetic and cultural basis of mental illness. New Brunswick: Rutgers University Press.
Farsides, T., Woodfield, R. (2003). Individual differences and undergraduate academic success: The roles of personality, intelligence, and application. Personality and Indi-vidual Differences, 34(7), 1225–1243.
Fee,  R.L.,  Tangney,  J.P.  (2000).  Procrastination:  A  means  of  avoiding  shame  or  guilt? Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 167–184.
Fernie, B.A., Bharucha, Z., Nikčević, A.V., Marino, C., Spada, M.M. (2017). A metacognitive model of procrastination. Journal of Affective Disorders, 210, 196–203.
Fernyhough, C., Fradley, E. (2005). Private speech on an executive task: relations with task difficulty and task performance. Cognitive Development, 20(1), 103–120.
Ferrari, J.R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological Reports, 68(2), 455–458.
Ferrari, J.R. (1992). Psychometric validation of two procrastination inventories for adults: Arousal and avoidance measures. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 14(2), 97–110.
Ferrari,  J.R.  (1993).  Procrastination  and  impulsiveness:  Two  sides  of  a  coin?  W:  W.G. McCown,  J.L.  Johnson,  M.B.  Shure  (red.),  The  impulsive  client:  Theory,  research, and treatment (s. 265–276). Washington: American Psychological Association.
Ferrari, J.R. (1994). Dysfunctional procrastination and its relationship with self-esteem, interpersonal dependency, and self-defeating behaviors. Personality and Individual Differences, 17(5), 673–679.
Ferrari, J.R. (2004). Trait procrastination in academic settings: An overview of students who engage in task delay. W: H.C. Schouwenburg, C.H. Lay, T.A. Pychyl, J.R. Ferrari (red.), Consueling the procrastinator in academic setting (s. 19-27). Washington: APA.
Ferrari, J.R. (2010). Still procrastinating. The no-regrets guide to getting it done. Hoboken: John Wiley & Sons.
Ferrari,  J.R.  (2012).  Procrastination  and  attention:  Factor  analysis  of  attention  deficit, boredomness, intelligence, self-esteem, and task delay frequencies. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 185–196.
Ferrari, J.R., Crum, K.P., Pardo, M.A. (2018). Decisional procrastination: assessing cha-racterological and contextual variables around indecision. Current Psychology, 37, 436–440.
Ferrari,  J.R.,  Diaz-Morales,  J.F.  (2007).  Procrastination:  different  time  orientations reflect different motives. Journal of Research in Personality, 41(1), 707–714.
Ferrari, J.R., Diaz-Morales, J.F., O’Callaghan, J., Diaz, K., Argumedo, D. (2007). Frequent behavioral delay tendencies by adults. International prevalence rates of chronic procrastination. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(4), 458–464.
Ferrari, J.R., Doroszko, E., Joseph, N. (2005). Exploring procrastination in corporate settings: Sex, status, and settings for arousal and avoidance types. Individual Differences Research, 3(2), 140–149.
Ferrari, J.R., Driscoll, M., Diaz-Morales, J.F. (2007). Examining the self of chronic procrastinators: Actual, ought, and undesired attributes. Individual Differences Research, 5(2), 115–123.
Ferrari, J.R., Emmons, R.A. (1994). Procrastination as revenge: Do people report using delays as a strategy for vengeance? Personality and Individual Differences, 17(4), 539–544.
Ferrari, J.R., Harriott, J.S., Evans, L., Lecik-Michna, D.M., Wenger, J.M. (1998). Exploring the time preferences by procrastinators: Night or day, which is the one? European Journal of Personality, 11(3), 187–196.
Ferrari, J.R., Johnson, J.L., McCown, W.G. (1995). Treating adult and atypical procrastination. W: J.R. Ferrari, J.L. Johnson, W.G. McCown (red.), Procrastination and task avoidance: Theory, research and treatment (s. 211–234). New York: Plenum/Springer Science Publications.
Ferrari, J.R., Keane, S.M., Wolfe, R.N., Beck, B.L. (1998). The antecedents and consequences of academic excuse-making: Examining individual differences in procrastination. Research in Higher Education, 39(2), 199–215.
Ferrari, J.R., O’Callaghan, J., Newbegin, I. (2005). Prevalence of procrastination in the United States, United Kingdom, and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North American Journal of Psychology, 7(1), 1–6.
Ferrari,  J.R.,  Olivette,  M.J.  (1994).  Parental  authority  and  the  development  of  female dysfunctional procrastination. Journal of Research in Personality, 28(1), 87–100.
Ferrari, J.R., Patel, T. (2004). Social comparisons by procrastinators: Rating peers with similar  and  dissimilar  delay  tendencies.  Personality  and  Individual  Differences, 3(7), 1493–1501.
Ferrari, J.R., Pychyl, T.A. (2012). “If I wait, my partner will do it:” The role of conscientiousness as a mediator in the relation of academic procrastination and perceived social loafing. North American Journal of Psychology, 14(1), 13–24.
Ferrari, J.R., Roster, C.A., Crum, K.P., Pardo, M. (2018). Procrastinators and clutter: an ecological view of living with excessive stuff. Current Psychology, 37(2), 441–444.
Ferrari,  J.R.,  Tibbett,  T.P.  (2017).  Procrastination.  W:  V.  Zeigler-Hill,  T.K.  Shackelford (red.), Encyclopedia of personality and individual differences, (s. 1–8). New York:
Springer Meteor Press. (artykuł udostępniony przez autora, prywatna korespondencja, 30.06.2018).
Ferrari, J.R., Tice, D.M. (2000). Procrastination as a self-handicap for men and women: A task-avoidance strategy in a laboratory setting. Journal of Research in Personality, 34, 73–83.
Ferensztajn, E., Rybakowski, J. (2012). Koncepcja allostazy a neurobiologia choroby afektywnej dwubiegunowej. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 7(2), 65–75.
Fiedler, K., Jung, J., Wänke, M., Alexopoulos, T. (2012). On the relations between distinct aspects of psychological distance: An ecological basis of construal-level theory. Journal of Experimental Social Psychology, 48(5), 1014–1021.
Figueredo, A.J., Woodley of Menie, M.A., Jacobs, W.J. (2015). The general factor of personality: A hierarchical life history model. W: D. Buss (red.), The handbook of evolutionary psychology (s. 1229-1332). Pobrane 14.04.2018 z https://www.researchgate.net/publication/316378142_
Fishbach, A., Choi, J. (2012). When thinking about goals undermines goal pursuit. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 118(2), 99–107.
Fishbach, A., Friedman, R.S., Kruglanski, A.W. (2003). Leading us not into temptation: Momentary allurements elicit overriding goal activation. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 296–309.
Fishbach, A., Zhang, Y., Trope, Y. (2010). Counteractive evaluation: Asymmetric shifts in the implicit value of conflicting motivations. Journal of Experimental Social Psychology, 46(1), 29–38.
Fishbein, M. Ajzen, I. (2011). Predicting and changing behavior: The reasoned action approach. New York: Psychology Press.
Fishbein, M., Triandis, H.C., Kanfer, F.H., Becker, M., Middlestadt, S.E., Eichler, A. (2000).
Factors  influencing  behavior  and  behavior  change.  W:  A.S.  Baum,  T.A.  Revenson, J.E. Singer (red.), Handbook of health psychology (s. 3–17). New Jersey: Erlbaum.
Flavell, J.H. (1972). An analysis of cognitive-developmental sequences. Genetic Psychology Monographs, 86(2), 279–350.
Flavell, J.H., Botkin, P.T., Fry, C.L., Wright, J.W., Jarvis, P.E. (1968). The development of role-taking and communication skills in children. New York: John Wiley & Sons.
Flett,  G.L.,  Blankstein,  K.R.,  Hewitt,  P.L.,  Koledin,  S.  (1992).  Components  of  perfectionism  and  procrastination  in  college  students.  Social  Behavior  and  Personality, 20(2), 85–94.
Flett, A.L. Haghbin, M. Pychyl, T.A. (2016). Procrastination and depression from a cognitive perspective: An exploration of the associations among procrastinatory automatic thoughts,  rumination,  and  mindfulness.  Journal  of  Rational-Emotive  &  Cognitive-Behavior Therapy, 34(3), 169-186.
Flett, G.L., Stainton, M., Hewitt, P., Sherry, S., Lay, C. (2012). Procrastination automatic  thoughts  as  a  personality  construct:  An  analysis  of  the  procrastinatory cognitions inventory. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 30(4), 223–236.
Freeman, E.K., Cox-Fuenzalida, L.E., Stoltenberg, I. (2011). Extraversion and arousal procrastination: waiting for the kicks. Current Psychology, 30(4), 375–382.
Freund, A.M., Hennecke, M. (2015). On means and ends: The role of goal focus in successful goal pursuit. Current Directions in Psychological Science, 24(2), 149–153.
Friedman,  N.P.,  Miyake,  A.  (2004).  The  Relations  among  inhibition  and  interference control  functions:  A  latent-variable  analysis.  Journal  of  Experimental  Psychology, 133(1), 101–135.
Friedman, N.P., Miyake, A. (2017). Unity and diversity of executive functions: Individual differences  as  a  window  on  cognitive  structure.  Cortex,  86,  186-204/222.  Manuskrypt udostępniony w wersji PMC 01.01.2018 (s. 1–36).
Friedman,  N.P.,  Miyake,  A.,  Young,  S.E.,  DeFries,  J.C.,  Corley,  R.P.,  Hewitt,  J.  (2008). Individual  differences  in  executive  function  are  almost  entirely  genetic  in  origin. Journal of Experimental Psychology: General, 137(2), 201–225.
Frost, R., Shows, D.L. (1993). The nature and measurement of compulsive indecisiveness. Behaviour Research and Therapy, 31(7), 683–692.
Frost, R.O., Steketee, G., Tolin, D.F. (2012). Diagnosis and assessment of hoarding disorder. Annual Review of Clinical Psychology, 8, 219–242.
Fujita, K. (2011). On conceptualizing self-control as more than the effortful inhibition of impulses. Personality and Social Psychology Review, 15(4), 352–366.
Fujita,  K.,  Eyal,  T.,  Chaiken,  S.,  Trope,  Y.,  Liberman,  N.  (2008).  Influencing  attitudes  toward  near  and  distant  objects.  Journal  of  Experimental  Social  Psychology, 227(21), 9044–9062.
Funder, D.C. (2001). Personality. Annual Review of Psychology, 52, 197–221.
Gadgil, M., Bossert, W.H. (1970). Life historical consequences of natural selection. The American Naturalist, 104(935), 1–24.
Gaillard,  J.-M.,  Yoccoz,  N.G.,  Lebreton,  J.D.,  Bonenfant,  C.,  Devillard,  S.,  Loison,  A., Pontier, D., Allaine, D. (2005). Generation time: a reliable metric to measure life-history  variation  among  mammalian  populations.  American  Naturalist,  166(11), 119–123.
Gałkowski, T. (1995). Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
Gasiul, H. (2013). Psychologia osobowości. Nurty, teorie, koncepcje. Warszawa: Difin.
Gentile, D.A., Anderson, C.A., Yukawa, S., Ihori, N., Saleem, M., Ming, L.K., Shibuya, A., Liau, A.K., Khoo, A., Bushman, B.J., Rowell Huesmann, L., Sakamoto, A. (2009). The effects of prosocial video games on prosocial behaviors: International evidence from correlational, longitudinal, and experimental studies. Personality & Social Psychology Bulletin, 35(6), 752–763.
Gerene,  B.  (2017).  Self-efficacy  and  future  goals  in  education .  New  York,  London: Routlege, Taylor & Francis Group.
Gladden, P.R., Figueredo, A.J., Andrejzak, D.J., Jones, D.N., Smith-Castro, V. (2013). Reproductive strategy and sexual conflict: Slow life history strategy inhibits negative andro centrism. Journal of Methods and Measurement in the Social Sciences, 4(1), 48–71.
Glick, D.M., Millstein, D.J., Orsillo, S.M. (2014). A preliminary investigation of the role of psychological inflexibility in academic procrastination. Journal of Contextual Behavioral Science, 3(2), 81–88.
Glick, D.M., Orsillo, S.M. (2015). An investigation of the efficacy of acceptance-based behavioral therapy for academic procrastination. Journal of Experimental Psychology: General, 144(2), 400–409.
Goetz,  T.,  Frenzel,  A.C.,  Pekrun,  R.H.,  Hall,  N.C.,  Lüdtke,  O.  (2007).  Between-  and within-domain  relations  of  students’  academic  emotions.  Journal  of  Educational Psychology, 99(4), 715–733.
Gollwitzer, P.M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493–503.
Gollwitzer, P.M., Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A meta-analysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69–119.
Good,  A.  (2014).  Enlightenment  2.0  by  Joseph  Heath:  review.  Pobrane  25.04.2017 z  https://www.thestar.com/entertainment/books/2014/04/22/enlightenment_20_by_joseph_heath_review.html 316 Bibliografia
Gråstén,  A.  (2016).  Children’s  expectancy  beliefs  and  subjective  task  values  through  two years of school-based program and associated links to physical education enjoyment and physical activity. Journal of Sport and Health Science, 5(4), 500-508.
Grant Halvorson, H. (2010). Succeed: How we can reach our goals. London: Penguin.
Green,  M.C.,  Brock,  T.C.  (2000).  The  role  of  transportation  in  the  persuasiveness  of
public narratives. Journal of Personality and Social Psychology, 79(5), 701–721.
Greene, B.A. (2017). Self-efficiacy and future goals in education . London: Routledge
Griffin, B., Hesketh, B. (2004). Why Openness to experience is not a good predictor of job
performance. International Journal of Selection and Assessment, 12(3), 243–251.
Griskevicius, V., Ackerman, J.A., Cantu, S.M., Delton, A.W., Robertson, T.E., Simpson, J.A.,
Thompson, M.E., Tybur, J.M. (2013). When the economy falters, do people spend or
save? Responses to resource scarcity depend on childhood environment. Psychologi-
cal Science, 24(2), 197–205.
Griskevicius, V., Delton, A.W., Robertson, T.E., Tybur, J.M. (2011). Environmental contin-
gency in life history strategies: The influence of mortality and socioeconomic status on
reproductive timing. Journal of Personality and Social Psychology, 100(2), 241-254. .
Gröpel, P., Steel, P. (2008). A mega-trial investigation of goal setting, interest enhance-
ment, and energy on procrastination. Personality and Individual Differences, 45(5),
406–411.
Grund, A, Fries, S. (2018). Understanding procrastination: A motivational approach. Per-
sonality and Individual Differences, 121, 120–130.
Grunschel, C., Patrzek, J., Fries, S. (2013). Exploring different types of academic delay-
ers: A latent profile analysis. Learning and Individual Differences, 23, 225–233.
Guastello, S.J., Koopmans, M., Pincus, D. (2009). Chaos and complexity in psychology:
Theory of nonlinear dynamical systems. New York: Cambridge University Press.
Gueorguieva, J.M. (2011). Procrastination a measurement of types. University of Illinois
at Chicago. Pobrane 21.10.2017 z https://search.proquest.com/openview/
Guilford, J.P. (1977). Will the real factor of extraversion-introversion please stand up?
A reply to Eysenck. Psychological Bulletin, 84, 412–416.
Gupta,  R.,  Hershey,  D.,  Gaur,  J.  (2012).  Time  perspective  and  procrastination  in  the
workplace: An empirical investigation. Current Psychology, 31(2), 195–211.
Gustavson, D.E., du Pont, A., Hatoum, A.S., Rhee, S.-H., Kremen, W.S., Hewitt, J.K.,
Friedman,  N.P.  (2017).  Genetic  and  environmental  associations  between  procra-
stination  and  internalizing/externalizing  psychopathology.  Clinical  Psychological
Science, 5(5), 798–815.
Gustavson, D.E., Miyake, A. (2017). Academic procrastination and goal accomplishment:
A  combined  experimental  and  individual  differences  investigation.  Learning  and
Individual Differences, 54, 160–172.
Gustavson,  D.E.,  Miyake,  A.,  Hewitt,  J.K.,  Friedman,  N.P.  (2014).  Genetic  relations
among procrastination, impulsivity, and goal-management ability: Implications for
the evolutionary origin of procrastination. Psychological Science, 25(6), 1178–1188.
Gustavson,  D.E.,  Miyake,  A.,  Hewitt,  J.K.,  Friedman,  N.P.  (2015).  Understanding  the
cognitive and genetic underpinnings of procrastination: Evidence for shared genetic 317 Bibliografia
influences with goal management and executive function abilities. Journal of Expe-
rimental Psychology: General, 144(6), 1063–1079.
Häfner,  A.,  Oberst,  V.,  Stock,  A.  (2014).  Avoiding  procrastination  through  time  mana-
gement: an experimental intervention study. Educational Studies, 40(3), 352–360.
Haghbin, M. (2006). Attachment styles and psychological separation in relation to pro-
crastination: A psychodynamic perspective on the breakdown in volitional action.
Pobrane 12.12.2017 z https://curve.carleton.ca/system/files/
Haghbin,  M.  (2015).  Conceptualization  and  operationalization  of  delay:  Development
and  validation  of  the  multifaceted  measure  of  academic  procrastination  and  the
delay questionnaire. (Niepublikowana praca doktorska). Ottawa, Canada: Carleton
University. Pobrane 20.10.2017 z https://curve.carleton.ca/system/files/etd/
Haghbin, M., McCaffrey, A., Pychyl, T.A. (2012). The complexity of the relation between
fear of failure and procrastination. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Beha-
vior Therapy, 30(4), 249–263.
Hammer,  C.A.,  Ferrari,  J.R.  (2002).  Differential  incidence  of  procrastination  between
blue and white-collar workers. Current Psychology: Developmental, Learning, Perso-
nality, Social, 21(4), 333–338.
Hannon, R., Adams, P., Harrington, S., Fries-Dias, C., Gipson, M.T. (1995). Effects of
brain injury and age on prospective memory self-rating and performance. Rehabili-
tation Psychology, 40(4), 289–298.
Harlow, H.F. (1959). Love in infant monkeys. Scientific American , 200(6), 68–74.
Harrington, N. (2005). It’s too difficult! Frustration intolerance beliefs and procrastina -
tion. Personality and Individual Differences, 39(5), 873–883.
Harriott,  J.S.,  Ferrari,  J.R.  (1996).  Prevalence  of  procrastination  among  samples  of
adults. Psychological Reports, 78, 611–616.
Haycock, L.A., McCarthy P., Skay C.L. (1998). Procrastination in college students: The role
of self-efficacy and anxiety. Journal of Counseling & Development, 76(3), 317–324.
Heath, J. (2014). Enlightenment 2.0. New York: HarperCollins.
Heavey, C.L., Hurlburt, R.T. (2008). The phenomena of inner experience. Consciousness
and Cognition, 17(3), 798–810.
Heinz, A., Smolka, M.N. (2006). The effects of catechol o-methyltransfer- as a genotype
on brain activation elicited by affective stimuli and cognitive tasks. Reviews in Neu-
roscience, 17(3), 359–367.
Hen, M., Goroshit, M. (2012). Academic procrastination, emotional intelligence, acade-
mic self-efficacy, and GPA. A comparison between students with and without lear-
ning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 47(2), 116–124.
Hennecke, M., Freund, A.M. (2014). Identifying success on the process level reduces
negative effects of prior weight loss on subsequent weight loss during a low-calorie
diet. Applied Psychology: Health and Wellbeing, 6(1), 48–66.
Heppell, S.S., Caswell, H., Crowder, L.B. (2000). Life histories and elasticity patterns:
Perturbation analysis for species with minimal demographic data. Ecology, 81(3).
Herman, C.P., Polivy, J. (1975). Anxiety, restraint, and eating behavior. Journal of Abnor-
mal Psychology, 84(6), 666–672. 318 Bibliografia
Hess, B., Sherman, M.F., Goodman, M. (2000). Eveningness predicts academic procra-
stination: The mediating role of neuroticism. Journal of Social Behavior and Perso-
nality, 15(6), 61–74.
Hewitt, P.L., Flett, G.L. (1991). Perfectionism in the self and social contexts: Conceptu-
alization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality
and Social Psychology, 60(3), 456–470.
Higgins,  E.T.  (2005).  Value  from  regulatory  fit.  Current  Directions  in  Psychological
Science, 14(4), 209–213.
Higgins,  E.T.,  Idson,  L.C.,  Freitas,  A.L.,  Spiegel,  S.,  Molden,  D.C.  (2003).  Transfer  of
value from fit. Journal of Personality and Social Psychology, 84(6), 1140–1153.
Higgins, G.E., Tewksbury, R. (2006). Sex and Self-Control Theory: The measures and
causal model may be different. Youth Society, 37(4), 479–503.
Hill, M.B., Hill, D.A., Chabot, A.E. Barrall, J.F. (1978). A survey of college faculty and
student procrastination. College Student Journal, 12(3), 256–262.
Hill, S.E., Rodeheffer, C.D., DelPriore, D.J., Butterfield, M.E. (2013). Ecological contin -
gencies in women’s calorie regulation psychology: A life history approach. Journal of
Experimental Social Psychology, 49(5), 888–897.
Höcker, A., Engberding, M., Nieroba, S., Rist, F. (2011). Restriction of working time as
a method in the treatment of procrastination. Verhaltenstherapie, 21(4), 255–61.
Horney, K. (1978). Nerwica a rozwój człowieka: Trudna droga do samorealizacji. War-
szawa: Rebis.
Howell,  A.,  Buro,  K.  (2009).  Implicit  beliefs,  achievement  goals,  and  procrastination:
A mediational analysis. Learning and Individual Differences, 19(1), 151–154.
Howell, A.J., Watson, D.C. (2007). Procrastination: associations with achievement goal orien-
tation and learning strategies. Personality and Individual Differences, 43(1), 167–178.
Howell, A.J., Watson, D.C., Powell, R.A., Buro, K. (2006). Academic procrastination: The
pattern and correlates of behavioral postponement. Personality and Individual Dif-
ferences, 40(8), 1519–1530.
Hsiao, T-Y. (2010). The Statistical Anxiety Rating Scale: Further evidence for multidi-
mensionality. Psychological Reports, 107(3), 977-982.
Hu, J., Huhmann, B.A., Hyman, M.R. (2007). The relationship between task complexity
and information search: The role of self-efficacy. Psychology & Marketing, 24(3),
253–270.
Huang, Y.X., Luo, Y.J. (2006). Temporal course of emotional negativity bias: An ERP study.
Neuroscience Letters, 398(1–2), 91–96.
Hulleman, C.S., Schrager, S.M., Bodmann, S.M., Harackiewicz, J.M. (2010). A meta-ana-
lytic review of achievement goal measures: different labels for the same constructs or
different constructs with similar labels? Psychological Bulletin, 136(3), 422–49.
Hurst, J.E., Kavanagh, P.S. (2017). Life history strategies and psychopathology: the faster
the life strategies, the more symptoms of psychopathology. Evolution and Human
Behavior, 38(1), 1–8.
Husman,  J.,  Hilpert,  J.C.,  Brem,  S.K.  (2016).  Future  time  perspective  connectedness
to a career: The contextual effects of classroom knowledge building. Psychologica
Belgica, 56(3), 210–225. 319 Bibliografia
Husman, J., Shell, D.F. (2008). Beliefs and perceptions about the future: A measurement
of future time perspective. Learning and Individual Differences, 18(2), 166–175.
Jaccard,  J.,  Dodge,  T.,  Dittus,  P.  (2002).  Parent-adolescent  communication  about  sex
and birth control: A conceptual framework. New Directions in Child and Adolescent
Development, 97, 9–41.
Jackson, T., Fritch, A., Nagasaka, T., Pope, L. (2003). Procrastination and perceptions of
past, present, and future. Individual Differences Research, 1(1), 17–28.
Jackson, T., Weiss, K.E., Lundquist, J.L. (2000). Does procrastination mediate the rela-
tionship between optimism and subsequent stress? Journal of Social Behavior and
Personality, 15(5), 203–212.
Jaffe, E. (2013). Why wait? The science behind procrastination. Association for Psycho-
logical  Science.  Pobrane  12.05.2018  z  https://www.psychologicalscience.org/obse-
rver/why-wait-the-science-behind-procrastination
Jamrozinski,  K.,  Kuda,  M.,  Mangholz,  A.  (2009).  Academic  procrastination  in  clients  of
a  psychotherapeutic  student  counselling  center.  Psychotherapie,  Psychosomatik,
Medizinische Psychologie, 59(9–10), 370–375.
Jang, K.L., Livesley, W.J., Angleitner, A., Riemann, R., Vernon, P.A. (2002). Genetic and
environmental influences on the covariance of facets defining the domains of the five -
-factor model of personality. Personality and Individual Differences, 33(1), 83–101.
Janis, I.L., Mann, L. (1977). Decision making: A psychological analysis of conflict, cho -
ice, and commitment. New York: Free Press.
Janssen, T., Carton, J. (1999). The locus of control and task difficulty on procrastination.
The Journal of Genetic Psychology, 160(4), 436–442.
Job, V., Dweck, C.S., Walton, G.M. (2010). Ego depletion–is it all in your head? Implicit the-
ories about willpower affect self-regulation. Psychological Science, 21(11), 1686–1693.
Jodzio, K. (2008). Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wyko-
nawczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Jonason, P.K., Koenig, B.L., Tost, J. (2010). Living a fast life. Human Nature, 21(4),
428–442.
Jonason, P.K., Zeigler-Hill, V., Baldacchino, J. (2017). Before and after: personality patho-
logy,  childhood  conditions,  and  life  history  outcomes.  Personality  and  Individual
Differences, 116, 38–43.
Jones, D.N. (2013). What’s mine is mine and what’s yours is mine: The Dark Triad and gam-
bling with your neighbor’s money. Journal of Research in Personality, 47(5), 563–571.
Jones, D.N., Paulhus, D.L. (2011). The role of impulsivity in the Dark Triad of persona-
lity. Personality and Individual Differences, 51(5), 679–682.
Judge, T., Livingston, B., Hurst, C. (2012). Do nice guys – and gals – really finish last?
The joint effects of sex and agreeableness on income. Journal of Personality and
Social Psychology, 102(2), 390–407.
Jurado, M.B., Rosselli, M. (2007). The elusive nature of executive functions: A review of
our current understanding. Neuropsychology Review, 17(3), 213–233.
Kachgal,  M.M.,  Hansen,  S.L.,  Nutter,  K.J.  (2001).  Academic  procrastination/interven-
tion: Strategies and recommendations. Journal of Developmental Education, 25(1),
14–24.320 Bibliografia
Kaczmarek B.L.J. (1993). Neurolinguistic aspects of frontal lobe deficits. W: H.V. Hall,
R.J. Sbordone (red.), Disorders of executive functions: Civil and criminal law appli-
cations (s. 79-97). Winter Park, Florida: PHD Publishers.
Kaczmarek, B.L.J. (1998). Mózg, język, zachowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Kaczmarek, B.L.J., Stencel, M. (2018). Third mode of thinking. The New Educational
Review, 53(3), 285-295.
Kadzikowska-Wrzosek, R. (2018). Self-regulation and bedtime procrastination: The role
of self-regulation skills and chronotype. Personality and Individual Differences, 128,
10–15.
Kahneman, D. (2003). Maps of bounded rationality: Psychology for behavioral econo-
mics. American Economic Review, 93(5), 1449–1475.
Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia: O myśleniu wolnym i szybkim. Poznań: Media
Rodzina.
Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk.
Econometrica, 47(2) 263–291.
Kamran,  W.,  Fatima,  I.  (2013).  Emotional  intelligence,  anxiety  and  procrastination  in
intermediate science students. Pakistan Journal of Social and Clinical Psychology,
11(2), 3–6.
Kandemir,  M.  (2014).  Reasons  of  academic  procrastination:  Self-regulation,  academic
self-efficacy,  life  satisfaction,  and  demographics  variables.  Procedia  –  Social  and
Behavioral Sciences, 152, 188-193.
Kanfer  R.  (2012).  Work  motivation:  Theory,  practice,  and  future  directions.  W:
S.W.J. Kozlowski (red.), The Oxford handbook of industrial and organizational psy-
chology (s. 445–495). Oxford: Blackwell.
Kaplan, H., Hill, K., Lancaster, J., Hurtado, A.M. (2000). A theory of human life history evo-
lution: Diet, intelligence, and longevity. Evolutionary Anthropology, 9(4), 156–185.
Karatas, H. (2015). Correlation among academic procrastination, personality traits, and
academic achievement. Anthropologist, 20(1-2), 243–255.
Karniol, R., Ross, M. (1996). The motivational impact of temporal focus: Thinking about
the future and the past. Annual Review of Psychology, 47, 593–620.
Kashdan, T.B., Weeks, J.W., Savostyanova, A.A. (2011). Whether, how, and when social
anxiety shapes positive experiences and events: a self-regulatory framework and tre-
atment implications. Clinical psychology review, 31(5), 786–99.
Kearns, H., Gardiner, M., Marshall, K. (2008). Innovation in PhD completion: The hardy
shall succeed (and be happy!). Higher Education Research & Development, 27(1),
77–89.
Keating, D.P. (2017). Born anxious: The lifelong impact of early life adversity and how to
break the cycle. New York: St. Martin’s Press.
Keller,  H.  (2015).  Die  Entwicklung  der  Generation  Ich.  Eine  psychologische  Analyse
aktueller Erziehungsleitbilder. Wiesbaden: Springer-Verlag.
Keller, J.M. (2010). Motivational design for learning and performance: The ARCS model
approach. New York: Springer.
Kennair, L.E.O. (2003). Evolutionary psychology and psychopathology. Current Opinion
in Psychiatry, 16(6), 691–699. 321 Bibliografia
Kessen, W. (1979). The american child and other cultural inventions. American Psycho-
logist, 34(10), 815–820.
Kim,  K.R.,  Seo,  E.H.  (2015).  The  relationship  between  procrastination  and  academic
performance: A meta-analysis. Personality and Individual Differences. 82, 26–33.
Kim, S., Fernandez, S., Terrier, L. (2017). Procrastination, personality traits, and aca-
demic performance: When active and passive procrastination tell a different story.
Personality and Individual Differences, 108, 154–157.
Klassen, R.M., Krawchuk, L.L., Rajani, S. (2008). Academic procrastination of undergra-
duates: Low self-efficacy to self-regulate predicts higher levels of procrastination.
Contemporary Educational Psychology, 33(4), 915–931.
Klingsieck,  K.B.  (2013a).  Procrastination  in  different  life-domains:  Is  procrastination
domain specific? Current Psychology, 32(2), 175–185.
Klingsieck, K. (2013b). Procrastination. When good things don’t come to those who wait.
European Psychologist, 18(1), 24–34.
Klingsieck, K.B., Fries, S. (2012). Allgemeine prokrastination: Entwicklung und validie-
rung  einer  deutschsprachigen  kurzskala  der  General  Procrastination  Scale  (Lay,
1986). Diagnostica, 58(4), 182–193.
Knaus, W.J. (1973). Overcoming procrastination. Rational Living, 8(2), 2–7.
Knaus, W.J. (2000). Procrastination, blame, and change. Journal of Social Behavior and
Personality, 15, 153–166.
Knaus, W.J. (2007). Nie odkładaj spraw na później. Jak sobie radzić z tą zgubną skłonno-
ścią. Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza.
Kofta, M. (1979). Samokontrola a emocje. Warszawa: PWN.
Kofta, M., Doliński, D. (2000). Poznawcze podejście do osobowości. W: J. Strelau (red.), Psy-
chologia: Podręcznik akademicki. Psychologia ogólna (T. 2, s. 560–600). Gdańsk: Gdań-
skie Wydawnictwo Psychologiczne.
Kohlberg, L., Yaeger, J. Hjertholm, E. (1968). Private speech: Four studies and a review
of theories. Child Development, 39(3), 691–736.
Koops, W., Kessel, F. (2017). Developmental psychology without positivistic pretentions:
An introduction to the special issue on historical developmental psychology. Euro-
pean Journal of Developmental Psychology, 14(6), 629–646.
König, C.J., Kleinmann, M. (2004). Business before pleasure: No strategy for procrasti-
nators? Personality and Individual Differences, 37(5), 1045–1057.
Krause, K., Freund, A.M. (2014a). Delay or procrastination – A comparison of self-report
and behavioral measures of procrastination and their impact on affective well-being.
Personality and Individual Differences, 63, 75–80.
Krause, K., Freund, A.M. (2014b). How to beat procrastination: The role of goal focus.
European Psychologist, 19(2), 132–144.
Krause, K., Freund, A.M. (2016). It’s in the means: Process focus helps against procrasti-
nation in the academic context. Motivation and Emotion, 40(3), 22–437.
Kron-Sperl, V., Schneider, W., Hasselhorn, M. (2008). The development and effective-
ness  of  memory  strategies  in  kindergarten  and  elementary  school:  Finding  from
the Würzburg and Göttingen longitudinal memory studies. Cognitive Development,
23(1), 79–104. 322 Bibliografia
Kruger, D.J., Reischl, T., Zimmerman, M.A. (2008). Time perspective as a mechanismfor
functional developmental adaptation. Journal of Social, Evolutionary, and Cultural
Psychology, 2(1), 1–22.
Kruglanski, A.W., Shah, J.Y., Fishbach, A., Friedmann, R., Chun, W.Y., Sleeth- Keppler,
D. (2002). A theory of goal-systems. Advances in Experimental Social Psychology,
34, 331–378.
Kuhl, J. (1994). Action versus state orientation: Psychometric properties of the Action
Control Scale (ACS-90). W: J. Kuhl, J. Beckman (red.), Volition and personality:
Action versus state orientation. (s. 47–59). Göttingen: Hogrefe.
Kuhl, J., Fuhrmann, A. (1998). Decomposing self-regulation and self-control: The Volitio-
nal Components Inventory. W: J. Heckhausen, C.S. Dweck (red.), Motivation and
self-regulation across the life span (s. 15–49). New York: Cambridge University Press.
Kuhnle, C., Hofer, M., Kilian, B. (2011). The relationship of self-control, procrastination,
motivational interference and regret with school grades and life balance. Diskurs
Kindheits- und Jugendforschung Heft, 6(1), 31–44.
Kunihira, Y., Senju, A., Dairoku, H., Wakabayashi, A., Hasegawa, T. (2006). Autistic tra-
its in non-autistic Japanese populations; Relationships’ with personality traits and
cognitive ability. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36(4), 553–556.
Kuzawa, C.W., Bragg, J.M. (2012). Plasticity in human life history strategy. Current Anth-
ropology, 53(56), S369–S382.
Ladd, D., Henry, R. (2000). Helping coworkers and helping the organization: The role of
support  perceptions,  exchange  ideology,  and  conscientiousness.  Journal  of  Applied
Social Psychology, 30, 2028–2049.
Lampe, L., Sunderland, M. (2015). Social phobia and avoidant personality disorder? Journal
of Personality Disorders, 29(1), 115–130.
Landman, J., Petty, R. (2000). “It could have been you”: How states exploit counterfac-
tual thought to market lotteries. Psychology and Marketing, 17(4), 299–321.
Langfield, S. (2016). The neuroscience and psychology of procrastination, and how to
overcome  it.  Pobrane  26.08.2017  z  http://www.openculture.com/2016/08/the-neu-
roscience-psychology-of-procrastination-and-how-to-overcome-it.html
Laran, J., Salerno, A. (2013). Life-history strategy, food choice, and caloric consump-
tion. Psychological Science, 24(2), 167–173.
Larsen, R.J., Buss, D.M. (2008). Psychologia osobowości: Dziedziny wiedzy o ludzkiej natu-
rze. Boston: McGraw Hill.
Larsen, R.J., Buss, D.M., Wismeijer, A., Song, J., van den Berg, S.M. (2017). Personality
psychology: Domains of knowledge about human nature. McGraw Hill Education.
Lay, C.H. (1986). At last, my research article on procrastination. Journal of Research in
Personality, 20(4), 474–495.
Lay, C.H. (1987). A modal profile analysis of procrastination: a search for types. Persona-
lity and Individual Differences, 8(5), 705–714.
Lay, C.H. (1992). Trait procrastination and the perception of person-task characteristics.
Journal of Social Behavior & Personality, 7(3), 483–494.323 Bibliografia
Lay, C.H. (1995). Trait procrastination and affective experiences: Describing past study
behavior and its relation to agitation and dejection. Motivation and Emotion, 18(3),
269–284.
Lay, C.H. (1997). Explaining lower-order traits through higher-order factors: The case
of trait procrastination, conscientiousness, and the specificity dilemma. European
Journal of Personality, 11(4), 267–278.
Lay,  C.H.  (2004).  Some  basic  elements  in  counseling  procrastinators.  W:  H.C.  Scho-
uwenburg, C.H. Lay, T.A. Pychyl, J.R. Ferrari (red.), Counseling the procrastinator
in academic settings. (s. 43–58). Washington: American Psychological Association.
Lay,  C.H.,  Burns,  P.  (1991).  Intentions  and  behavior  in  studying  for  an  examination:
The role of trait procrastination and its interaction with optimism. Journal of Social
Behavior and Personality, 6(3), 605–617.
Lay, C.H., Knish, S., Zanatta, R. (1992). Self-handicappers and procrastinators: A com-
parison of their practice behavior prior to an evaluation. Journal of Research in Per-
sonality, 26(3), 242–257.
Lay, C.H., Kovacs, A., Danto, D. (1998). The relation of trait procrastination to the big-
-five factor conscientiousness: an assessment with primary-junior school children
based on self-report scales. Personality and Individual Differences, 25, 187–193.
Lay,  C.H.,  Schouwenburg,  H.C.  (1993).  Trait  procrastination,  time  management,  and
academic behavior. Journal of Social Behavior and Personality, 8, 647–662.
Lazarus, A.A. (1971). Behavior therapy and beyond. New York: McGraw-Hill.
Lazarus, R., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal and coping. New York: Springer.
Ledgerwood, A., Wakslak, C.J., Wang, M.A. (2010). Differential information use for near
and distant decision. Journal of Experimental Social Psychology, 46(4), 638–642.
Lee, D., Kelly, K.R., Edwards, J.K. (2006). A closer look at the relationships among trait
procrastination,  neuroticism,  and  conscientiousness.  Personality  and  Individual
Differences, 40, 27–37.
Levine, R.V., Norenzayan, A. (1999). The pace of life in 31 countries. Journal of Cross
Cultural Psychology, 30(2), 178–205.
Liberman, N., Sagristano, M.D., Trope, Y. (2002). The effect of temporal distance on level
of mental construal. Journal of Experimental Social Psychology, 38(6), 523–534.
Liberman,  N.,  Trope,  Y.,  McCrea,  S.M.,  Sherman,  S  J.  (2007).  The  effect  of  level  of
construal on the temporal distance of activity enactment. Journal of Experimental
Social Psychology, 43(1), 143–149.
Liberska, H. (2009). Orientacja przyszłościowa młodzieży w dobie transformacji kulturo-
wej. W: A. Błachnio (red.), Globalizacja a jednostka (s. 15-42). Bydgoszcz: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Lidstone, J.S.M., Meins, E., Fernyhough, Ch. (2010). The roles of private speech and
inner speech in planning during middle childhood: Evidence from a dual task para-
digm. Journal of Experimental Child Psychology, 107(4), 438–451.
Lim, J.-W., Phang, J.-Y., Low, M.-Y., Tan, C.-S.(2017). Procrastination is detrimental to
undergraduate  students’  self-rated  creativity:  the  mediating  role  of  state  anxiety.
Creativity. Theories – Research – Applications, 4(1), 99–115. 324 Bibliografia
Lim, V.K.G., Chen, D.J.Q. (2012). Cyberloafing at the workplace: Gain or drain on work?
Behaviour and Information Technology, 31(4), 343–353.
Lindberg, S.M., Hyde, J.S., Petersen, J.L., Linn, M.C. (2010). New trends in gender and
mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 136, 1123–1135.
Lindblom-Ylänne,  S.,  Saariaho,  E.,  Inkinen,  M.,  Haarala-Muhonen,  A.,  Hailikari,  T.
(2015).  Academic  procrastinators,  strategic  delayers  and  something  betwixt  and
between: An interview study. Frontline Learning Research, 3(2), 47–62.
Linnenbrink, E.A. (2006). Emotion research in education: Theoretical and methodological
perspectives on the integration of affect, motivation, and cognition. Educational Psy-
chology Review, 18(4), 307–314.
Locke,  E.A.,  Latham,  G.P.  (2004).  What  should  we  do  about  motivation  theory?  Six
recommendations  for  the  twenty-first  century.  Academy  of  Management  Review,
29(3), 388–403.
Locke, E.A., Latham, G.P. (2006). New directions in goal-setting theory. Current Direc-
tions in Psychological Science, 15(5), 265–268.
Loehlin, J.C., Martin, N.G. (2014). The genetic correlation between procrastination and
impulsivity. Twin Research and Human Genetics, 17(6), 512–515.
Lord, R.G., Diefendorff, J.M., Schmidt, A.M., Hall, R.J. (2010). Self-regulation at work.
Annual Review of Psychology, 61(1), 543–568.
Low, B.S., Simon, C.P., Anderson, K.G. (2002). An evolutionary ecological perspective
on  demographic  transitions:  Modeling  multiple  currencies.  American  Journal  of
Human Biology, 14(2), 149–167.
Lowe, M.R., Kral, T.V.E. (2006). Stress-induced eating in restrained eaters may not be
caused by stress or restraint. Appetite, 46(1), 16–21.
Lowe, M.R., Butryn, M.L. (2007). Hedonic hunger: A new dimension of appetite? Phy-
siology & Behavior, 91(4), 432–439.
Lubbers,  M.J.,  Van  Der  Werf,  M.P.,  Kuyper,  H.,  Hendriks,  A.  (2010).  Does  homework
behavior  mediate  the  relation  between  personality  and  academic  performance?
Learning and Individual Differences, 20(3), 203–208.
Lynam, D.R., Smith, G.T., Whiteside, S.P., Cyders, M.A. (2006). The UPPS-P: Assessing
five personality pathways to impulsive behavior. West Lafayette: Purdue University.
Lyons, M., Rice, H. (2014). Thieves of time? Procrastination and the dark triad of perso-
nality. Personality and Individual Differences, 61–62, 34–37.
Łaguna, M., Bąk, W., Purc, E., Mielniczuk, E., Oleś, P. (2014). Krótki inwentarz osobo-
wości TIPI-P w badaniach polskich. Roczniki Psychologiczne/Annals of Psychology,
17(2), 403–419.
Łuria, A.R. (1961). The role of speech in the regulation of normal and abnormal behavior.
London: Pergamon Press.
Łuria, A.R. (1976). Podstawy neuropsychologii. Warszawa: PZWL.
MacCann, C., Duckworth, A.L. Roberts, R.D. (2009). Empirical identification of the major
facets of conscientiousness. Learning and Individual Differences, 19, 451–458.
Maehr, M.L., Zusho, A. (2009). Achievement goal theory: Past, present, and future. W:
K.R.  Wentzel,  A.  Wigfield  (red.),  Handbook  of  motivation  at  school  (s.  77–104).
New York: Routledge.325 Bibliografia
Mandel, D.R. (2003). Judgment dissociation theory: An analysis of differences in causal,
counterfactual,  and  covariational  reasoning.  Journal  of  Experimental  Psychology:
General, 132(3), 419–434.
Mandel, D.R., Hilton, D.J., Catellani, P. (2005). The psychology of counterfactual thin-
king. New York: Routledge.
Mann, L. (1982). Flinders Decision Making Questionnaire II. (Nieopublikowany kwestio-
nariusz). The Flinders University of South Australia. Pobrane 15.05.2017 z http://
www.sjdm.org/dmidi/Flinders_Decision_Making_Questionnaire.html
Mann,  L.  (2016).  Procrastination  Revisited:  A  Commentary.  Australian  Psychologist,
51(1), 47–51.
Mann, L., Burnett, P., Radford, M., Ford, S. (1997). The Melbourne Decision Making
Questionnaire:  An  instrument  for  measuring  patterns  for  coping  with  decisional
conflict. Journal of Behavioral Decision Making, 10(1), 1–19.
Mann,  T.A.,  Tomiyama,  J.,  Westling,  E.,  Lew,  A.M.,  Samuels,  B.,  Chatman,  J.  (2007).
Medicare’s search for effective obesity treatments: Diets are not the answer. Ameri-
can Psychologist, 62(3), 15–20.
Mantoux,  P.  (1957).  Rewolucja  przemysłowa  w  XVIII  wieku:  zarys  dziejów  powstania
wielkiego nowoczesnego przemysłu w Anglii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo
Naukowe.
Markiewicz, K. (2018). Zachowania prokrastynacyjne młodzieży gimnazjalnej, licealnej
i studenckiej – analiza porównawcza. Psychologia rozwojowa, 23(4), 41–53.
Markiewicz,  K.,  Markiewicz,  M.  (2019).  Pokonać  prokrastynację  –  znaleźć  atrakcyjną
pracę.  Podręcznik.  Grant  realizowany  w  ramach  projektu  nr  POWR.04.01.00-
-00-I042/15
Markman, K.D., Gavanski, I., Sherman, S.J., McMullen, M.N. (1993). The mental simu-
lation of better and worse possible worlds. Journal of Experimental Social Psycho-
logy, 29(1), 87–109.
Markman, K.D., McMullen, M.N. (2003). A reflection and evaluation model of compara -
tive thinking. Personality and Social Psychology Review, 7(3), 244– 267.
Markman, K.D., McMullen, M.N., Elizaga, R.A., Mizoguchi, N. (2006). Counterfactual
thinking and regulatory fit. Judgment and Decision Making, 1(2), 98–107.
Markus, H.R., Schwartz, B. (2010). Does choice mean freedom and well-being? Journal
of Consumer Research, 37(2), 344–55.
Mathiesen, B.B., Farster, P.L.V., Svendsen, H.A. (2004). Affect regulation and loss of ini-
tiative in a case of orbitofrontal injury. Neuropsychoanalysis, 6(1), 47–62.
Matthews, M.D., Weaver, C.N. (1996). Comparison of perceived job security of college
professors versus white-collar and blue-collar workers. Psychological Reports, 79(2),
367–370.
Matuga, J.M. (2003). Children’s private speech during algorithmic and heuristic drawing
tasks. Contemporary Educational Psychology, 28(4), 552–572.
Mayer, J.D., Gaschke, Y.N. (1988). The experience and meta-experience of mood. Jour-
nal of Personality and Social Psychology, 55(1), 102–111.
Mazur, J.E. (1998). Procrastination by pigeons with fixedinterval response requirements.
Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 69(2), 185–197. 326 Bibliografia
Mazur,  J.E.  (1987).  An  adjusting  procedure  for  studying  delayed  reinforcement.  W:
M.L. Commons, J.E. Mazur, J.A. Nevin, H. Rachlin (red.), Quantitative analyses of
behavior: The effect of delay and of intervening events on reinforcement value (T. 5,
s. 55–73). Hillsdale: Erlbaum.
McAdams,  D.P.  (2001).  The  psychology  of  life  stories.  Review  of  General  Psychology,
5(2), 100–122.
McAuley, E., Mullen, S.P., Szabo, A.N., White, S.M., Wójcicki, T.R., Mailey, E.L., Gothe,
N.P. Olson, E.A., Voss, M., Erickson, K., Prakash, R., Kramer, A.F. (2011). Self-regu-
latory processes and exercise adherence in older adults. Executive function and self-
-efficacy effects. American Journal Of Preventive Medicine, 41(3), 284–290.
McCown, W., Johnson, J. (1989). Validation of an adult inventory of procrastination.
New York: Society for Personality Assessment.
McCown, W., Johnson, J. (1991). Personality and chronic procrastination by university stu-
dents during an academic examination period. Personality and Individual Differen-
ces, 12(5), 413–415.
McCown, W., Petzel, T., Rupert, P (1987). An experimental study of some hypothesized
behaviors  and  personality  variables  of  college  student  procrastinators.  Personality
and Individual Differences, 8(6), 781-786.
McCown, W., Roberts, R. (1994). A study of academic and work-related dysfunctioning
relevant to the college version of an indirect measure of impulsive behavior. (Integra
Technical Paper 94–28), Radnot: Integra, Inc.
McCrae,  R.R.;  Costa,  P.T.,  Jr  (1987).  Validation  of  the  five-factor  model  of  personality
across  instruments  and  observers.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,
52(1), 81–90.
McCrae, R.R., Costa, P.T., Jr. (2005). Osobowość człowieka dorosłego. Kraków: Wydaw-
nictwo WAM.
McCrea, S.M., Liberman, N., Trope, Y., Sherman, S.J. (2008). Construal level and pro-
crastination. Psychological Science, 19(12), 1308–1314.
McDonald,  M.M.,  Donnellan,  M.B.,  Navarrete,  C.D.  (2012).  A  life  history  approach  to
understanding the dark triad. Personality and Individual Differences, 52(5), 601–605.
McEwen,  B.S.  (2013).  The  brain  on  stress:  Toward  an  integrative  approach  to  brain,
body and behavior. Perspectives on Psychological Science, 673–675.
McEwen,  B.S.,  Gianaros,  P.J.  (2011).  Stress-  and  allostasis-induced  brain  plasticity.
Annual Review of Medicine, 62,431–445.
McGregor, H.A., Elliot, A.J. (2002). Achievement goals as predictors of achievement-rele-
vant processes prior to task engagement. Journal of Educational Psychology, 94(2),
381–395.
McMullen,  M.N.,  Markman,  K.D.  (2002).  Affective  impact  of  close  counterfactuals:
Implications of possible futures for possible pasts. Journal of Experimental Social
Psychology, 38(1), 64–70.
Meaney, M.J., Szyf, M. (2005). Environmental programming of stress responses through
DNA methylation: life at the interface between a dynamic environment and a fixed
genome. Dialogues in Clinical Neuroscience, 7(2), 103–123. 327 Bibliografia
Merritt,  A.C.,  Effron,  D.A.,  Monin,  B.  (2010).  Moral  self-licensing:  When  being  good
frees us to be bad. Social and Personality Psychology Compass, 4(5), 344-357.
Metallidou, P., Vlachou, A. (2007). Motivational beliefs, cognitive engagement, and achieve-
ment in language and mathematics in elementary school children. International Jour-
nal of Psychology, 42(1), 2–15.
Michałowski, J.M., Koziejowski, W., Droździel, D., Harciarek, M., Wypych, M. (2017). Error
processing deficits in academic procrastinators anticipating monetary punishment in
a go/no-go study. Personality and Individual Differences, 117, 198–204.
Michinov, N., Brunot, S., Le Bohec, O., Juhel, J., Delaval, M. (2011). Procrastination,
participation, and performance in online learning environments. Computers & Edu-
cation, 56(1), 243–252.
Mikulincer, M., Shaver, P.R. (2007). Attachment patterns in adulthood: Structure, dyna-
mics and change. New York: Guilford Press.
Milgram,  N.,  Marshevsky,  S.,  Sadeh,  C.  (1995).  Correlates  of  academic  procrastina-
tion: Discomfort, task aversiveness, and task capability. The Journal of Psychology,
129(2), 145–155.
Milgram, N., Mey-Tal, G., Levison, Y. (1998). Procrastination, generalized or specific, in
college students and their parents. Personality and Individual Differences, 25(2),
297–316.
Milgram, N.A. (1987). The many faces of procrastination: Implications and recommen-
dations for counselors. Reports: Speeches/Conference Papers. Pobrane 11.02.2017
z https://eric.ed.gov/?id=ED290103
Milgram, N.A., Batori, G., Mowrer, D. (1993). Correlates of academic procrastination.
Journal of School Psychology, 31(4), 487–500.
Milgram, N.A., Dangour, W., Raviv, A. (1992). Situational and personal determinants of
academic procrastination. The Journal of General Psychology, 119(2), 123–133.
Milgram, N.A., Gehrman, T., Keinan, G. (1992). Procrastination and emotional upset:
A typological model. Personality and Individual Differences, 13(2), 1307-1313.
Milgram, N.A., Sroloff, B., Rosenbaum, M. (1988). The procrsatination of everyday life.
Journal of Research in Personality, 22(2), 197–212.
Milgram, N.A., Tenne, R. (2000). Personality correlates of decisional and task avoidant
procrastination. European Journal of Personality, 14(2), 141-156.
Miller, E.K., Cohen, J.D. (2001). An integrative theory of prefrontal cortex function. Annual
Review of Neuroscience, 24, 167–202.
Mischel, W. (1973). Toward a cognitive social learning reconceptualization of personality.
Psychological Review, 80(4), 252–283.
Mischel, W. (1974). Processes in delay of gratification. W: L. Berkowitz (red.), Advances in
experimental social psychology (T. 7, s. 249–292). New York: Academic Press.
Mischel, W. (2015). Test Marshmallow. O pożytkach płynących z samokontroli. Sopot:
Wydawnictwo Smak Słowa.
Mischel, W., Ayduk, O. (2002). Self-regulation in a cognitive-affective personality system:
Attentional control in the service of the self. Self and Identity, 1(2), 113–120.
Mischel, W., Ayduk, O., Berman, M.G., Casey, B.J., Gotlib, I.H., Jonides, J., Kross, E.,
Teslovich,  T.,  Wilson,  N.L.,  Zayas,  V.,  Shoda,  Y.  (2011).  „Willpower”  over  the  life 328 Bibliografia
span:  decomposing  self-regulation.  Social  Cognitive  and  Affective  Neuroscience,
6(2), 252–256.
Mischel, W., Cantor, N., Feldman, S. (1996). Principles of selfregulation: The nature of
willpower and self-control. W: E.T. Higgins, A. Kruglanski (red.), Social psychology:
Handbook of basic principles (s. 329–360). New York, NY: Guilford.
Mischel, W., Moore, B. (1973). Effects of attention to symbolically presented rewards on
self-control. Journal of Personality and Social Psychology, 28(2), 172–179.
Mischel, W., Patterson, C.J. (1979). Effective plans for self-control in children. W: A. Col-
lins (red.), Minnesota Symposium on Child Psychology (s. 199–230). Hillsdale: Erl-
baum.
Mischel, W., Peake, P.K. (1982). Beyond deja vu in the search for cross-situational consi-
stency. Psychological Review, 89(6), 730–755.
Mischel, W., Shoda, Y. (1995). A cognitive-affective system theory of personality: Reconcep-
tualizing the invariances in personality and the role of situations. Psychological Review,
102(2), 246–286.
Mitchell,  M.  (1936/2008).  Przeminęło  z  wiatrem.  Warszawa:  Wydawnictwo  Albatros  –
Andrzej Kuryłowicz.
Mittal,  C.,  Griskevicius,  V.  (2014).  Sense  of  control  under  uncertainty  depends  on
people’s childhood environment: A life history theory approach. Journal of Persona-
lity and Social Psychology, 107(4), 621–637.
Miyake, A., Friedman, N.P. (2012). The nature and organization of individual differences
in executive functions: Four general conclusions. Current Directions in Psychologi-
cal Science, 21(1), 8–14.
Moffitt, T.E., Arseneault, L., Dickson, N., Hancox, R,J., Harrington, H., Houts, R., Poul-
ton, R, Roberts, B.W., Rossa, S., Searse, M.R., Thomsong, W.M., Caspi, A. (2011).
A gradient of childhood self-control predicts health, wealth, and public safety. Proce-
edings of the National Academy of Sciences (PNAS) of the United States of America,
108(7), 2693–2698.
Montaño, D.E., Kasprzyk, D. (2015). Theory of reasoned action, theory of planned beha-
vior, and the integrated behavioral model. W: K. Glanz, B.K. Rimer, K.V. Viswanath
(red.), Health behavior: Theory, research, and practice (s. 95–124). San Francisco:
Jossey-Bass.
Morin, A., Uttl, B., Hamper, B. (2011). Self-reported frequency, content, and functions of
inner speech. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 30, 1714–1718.
Morris, P.E., Fritz, C.O. (2015). Conscientiousness and procrastinarion predict academic
coursework marks rather than examination performance. Learning and Individual
Differences, 39, 193-198.
Muraven, M., Baumeister, R.F. (2000). Self-regulation and depletion of limited resour-
ces: Does self-control resemble a muscle? Psychological Bulletin, 126(2), 247–259.
Muraven,  M.,  Tice,  D.M.,  Baumeister,  R.F.  (1998).  Self-control  as  limited  resource:
Regulatory depletion patterns. Journal of Personality and Social Psychology, 74(3),
774–789.
Nadeem, M., Malik, A.A., Javaid, F. (2016). Link between personality traits and procrastina-
tion among university students. The Journal of Educational Research, 19(2), 92–104.329 Bibliografia
Navarro, J., Arrieta, C. (2010). Chaos in human behavior: The case of work motivation.
The Spanish Journal of Psychology, 13(1), 244–256.
Nesse, R.M., Stein, D.J. (2012). Towards a genuinely medical model for psychiatric noso-
logy.  BMC  Medicine,  10(5).  Pobrane  11.08.2018  z  https://bmcmedicine.biomedcen-
tral.com/articles/10.1186/ 1741-7015-10-5
Nęcka,  E.,  Orzechowski,  J.,  Szymura,  B.  (2007).  Psychologia  poznawcza.  Warszawa:
Academica Wydawnictwo SWPS, Wydawnictwo Naukowe PWN.
Nguyen, B., Steel, P., Ferrari, J.R. (2013). Procrastination’s impact in the workplace and
the  workplace’s  impact  on  procrastination.  International  Journal  of  Selection  &
Assessment, 21(4), 388–399.
Niermann, H.C.M., Scheres, A. (2014). The relation between procrastination and symp-
toms of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in undergraduate students.
International Journal of Methods in Psychiatric Research, 23(4), 411–421.
Niv, S., Tuvblad, C., Raine, A., Wang, P., Baker, L.A. (2011). Heritability and longitudinal
stability of impulsivity in adolescence. Behaviour Genetics, 42, 372–392.
O’Connor,  M.,  Paunonen,  S.  (2007).  Big  Five  personality  predictors  of  post-secondary
academic performance. Personality and Individual Differences, 43(5), 971–990.
O’Donoghue,  T.,  Rabin,  M.  (1999).  Incentives  for  procrastinators.  Quarterly  Journal  
of Economics, 114(3), 769–816.
Oettingen,  G.  (1996).  Positive  fantasy  and  motivation.  W:  P.M.  Gollwitzer,  J.A.  Bargh
(red.),  The  psychology  of  action:  Linking  cognition  and  motivation  to  action
(s. 236–259). New York: Guilford.
Oettingen, G., Pak, H.-J., Schnetter, K. (2001). Self-regulation of goal-setting: Turning
free fantasies about the future into binding goals. Journal of Personality and Social
Psychology, 80(5), 736–753.
Olderbak, S., Figueredo, A.J. (2010). Life history strategy as a longitudinal predictor of
relationship  satisfaction  and  dissolution.  Personality  and  Individual  Differences,
49(3), 234–239.
Oleś, P.K. (2001). W kierunku integracji nauki o osobowości. Roczniki Psychologiczne, 4,
193–214.
Oleś,  P.K.  (2009).  Wprowadzenie  do  psychologii  osobowości.  Warszawa:  Wydawnictwo
Naukowe Scholar.
Ones, D.S., Viswesvaran, C., Schmidt, F.L. (1993). Comprehensive meta-analysis of inte-
grity test validities: Findings and implications for personnel selection and theories of
job performance. Journal of Applied Psychology, 78(4), 679–703.
Onwuegbuzie, A.J. (2004). Academic procrastination and statistics anxiety. Assessment &
Evaluation in Higher Education, 29(1), 3–19.
Onwuegbuzie, A.J., Daley, C.E. (1999). Perfectionism and statistics anxiety. Personality
and Individual Differences, 26(6), 1089–1102.
Onwuegbuzie,  A.J.,  Wilson,  V.A.  (2003).  Statistics  anxiety:  nature,  etiology,  antecedents,
effects and treatments: A comprehensive review of the literature. Teaching in Higher
Education, 8(2), 195–209.
Owens, S.G., Bowman, C.G., Dill, C.A. (2008). Overcoming procrastination: The effect of
implementation intentions. Journal of Applied Social Psychology, 38(2), 366–384. 330 Bibliografia
Ozer, D.J., Benet-Martínez, V. (2006). Personality and the prediction of consequential
outcomes. Annual Review of Psychology, 57, 401–421.
Özer, B.U., Demir, A., Ferrari, J.R. (2013). Reducing academic procrastination through
a group treatment program: A pilot study. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-
-Behavior Therapy, 31(3), 127–135.
Pajares,  F.,  Valiante,  G.  (2002).  Students’  self-efficacy  in  their  self-regulated  learning
strategies: A developmental perspective. Psychologia, 45(4), 211–221.
Papies, E., Stroebe, W., Aarts, H. (2008). Healthy cognition: Processes of self-regula-
tory success in estrained eating. Personality and Social Psychology Bulletin, 34,
1290–1300.
Parandowski, J. (1924 / 2016). Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian. Koby-
lany: Wydawnictwo Plus.
Park,  S.W.,  Sperling,  R.A.  (2012).  Academic  procrastinators  and  their  self-regulation.
Psychology, 3(1), 12–23.
Patton, W., Bartrum, D.A., Creed, P.A (2004). Gender differences for optimism, self-esteem,
expectations and goals in predicting career planning and exploration in adolescents.
International Journal for Educational and Vocational Guidance, 4(3), 193–209.  
Paulhus, D.L., Williams, K.M. (2002). The dark triad of personality: Narcissism, machia-
vellianism, and psychopathy. Journal of Research in Personality, 36(6), 556–563.
Pąchalska, M., Kaczmarek, B.L.J., Kropotov, J. (2014). Neuropsychologia kliniczna. War-
szawa: PWN.
Peake, P.K., Hebl, M., Mischel, W. (2002). Strategic attention deployment in waiting and
working situations. Developmental Psychology, 38(2), 313–326.
Pečjak, S., Pirc, T., Peklaj, C. (2016). The role of personality and subject-specyfic motiva -
tion in students’ achievement in math and mother tongue. Društvena istraživanja,
25(4), 503-522.
Perry, J. (2012). The art of procrastination. New York: Workman Publishing
Pervin, L.A., Cervone, D. (2012). Osobowość. Teoria i badania. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Peterson, N.G., Mumford, M.D., Borman, W.C., Jeanneret, P.R., Fleishman, E.A., Levin,
K.Y., Campion, M.A., Mayfield, M.S., Morgeson, F.P., Pearlman, K. (2001). Under-
standing  work  using  the  Occupational  Information  Network  (O*  NET):  Implica-
tions for practice and research. Personnel Psychology, 54(2), 451–492.
Pezawas,  L.,  Meyer-Lindenberg,  A.,  Drabant,  E.M.,  Verchinski,  B.A.,  Munoz,  K.E.,
Kolachana,  B.S.,  Egan,  M.F.,  Mattay,  V.S.,  Hariri,  A.R.,  Weinberger,  D.R.  (2005).
5-HTTLPR polymorphism impacts human cingulate–amygdala interactions: A gene-
tic susceptibility mechanism for depression. Nature Neuroscience, 8(6), 828–834.
Piaget, J. (1992). Mowa i myślenie u dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Pintrich,  P.R.  (2000).  The  role  of  goal  orientation  in  self-regulated  learning.  W:
M.  Boekaerts,  P.R.  Pintrich,  M.  Zeidner  (red.),  Handbook  of  self-regulation
(s. 451–502). New York: Academic Press.
Pintrich, P.R., Zusho, A. (2002). The development of academic self-regulation: the role of
cognitive and motivational factors. W: A. Wigfield, J.S. Eccles (red.), Development of
achievement motivation (s. 249–284). San Diego: Academic Press.331 Bibliografia
Plomin, R. (2002). Individual differences research in a postgenomic era. Personality and
Individual Differences, 33(6), 909-920.
Pöppel, R., Edingshaus, A.L. (1998). Mózg – tajemniczy kosmos. Warszawa: PIW.
Poropat, A.E. (2009). A Meta-Analysis of the Five-Factor Model of Personality and Acade-
mic Performance. Psychological Bulletin, 135(2), 322–338.
Prohaska, V., Morrill, P., Atiles, I., Perez, A. (2000). Academic procrastination by nontra-
ditional students. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 125–134.
PWN (2017). Słownik języka polskiego. Pobrane 24.01.2017 z http://sjp.pwn.pl/slowniki/
kunktatorstwo.html
Pychyl,  T.A.  (2008a).  Is  procrastination  a  personality  problem?  What  is  personality?
Procrastination and personality. Pobrane 1.08.2017 z https://www.psychologytoday.
com/us/blog/dont-delay/
Pychyl, T.A. (2008b). Temporal Motivation Theory: Formula or folly? Equations are not
theories; prediction is not explanation. Pobrane 21.09.2018 z https://www.psycholo-
gytoday.com/us/blog/dont-delay/
Pychyl, T.A. (2009). Self-regulation failure (Part 1): Goal setting and monitoring. procra-
stination: Quintessential self-regulation failure. Pobrane 18.07.2018 z https://www.
psychologytoday.com/us/blog/dont-delay/
Pychyl, T.A. (2013). Solving the procrastination puzzle: A concise guide to strategies for
change. New York: Penguin Group.
Pychyl, T.A. (2017). Why don’t we just do it? Research that solves the procrastination
puzzle (TMP-300). Institute for Challenging Disorganization.
Pychyl, T.A., Coplan, R.J., Reid, P.A. (2002). Parenting and procrastination: Gender dif-
ferences in the relations between procrastination, parenting style and self-worth in
early adolescence. Personality and Individual Differences, 33(2), 271–285.
Pychyl, T.A., Flett, G.L. (2012). Procrastination and self- regulatory failure: An introduc-
tion  to  the  special  issue.  Journal  of  Rational-Emotive  &  Cognitive-Behavior  The-
rapy, 30(4), 203–212.
Pychyl, T.A., Lee, P.W.H., Thibodeau, R., Blunt, A. (2000). Five days of emotion: An expe-
rience-sampling study of undergraduate student procrastination. Journal of Social
Behavior and Personality, 15(5), 239-254.
Quatman,  T.,  Watson,  C.M.  (2001).  Gender  differences  in  adolescent  self-esteem:  an
exploration of domains. The Journal of Genetic Psychology, 162(1), 93–117.
Rabbitt,  P.  (1997).  Introduction:  Methodologies  and  models  in  the  study  of  execu-
tive  function.  W:  P.  Rabbitt  (red.),  Methodology of frontal and executive function
(s. 1–38). Hove: Psychology Press.
Rabin,  L.A.,  Fogel,  J.,  Nutter-Upham,  K.E.  (2011).  Academic  procrastination  in  col-
lege students: the role of self-reported executive function. Journal of Clinical and
Experimental Neuropsychology, 33(3), 344–357.
Rachlin, H. (2000). The science of self-control. Cambridge: Harvard University Press.
Rebetez, M.M.L., Rochat, L., Gay, P., Van der Linden, M. (2014). Validation of a French
version of the Pure Procrastination Scale (PPS). Comprehensive Psychiatry, 55(6),
1442–1447. 332 Bibliografia
Rebetez, M.M.L., Rochat, L., Barsics, C., Van der Linden, M. (2018). Procrastination as
a self-regulation failure: The role of impulsivity and intrusive thoughts. Psychologi-
cal Reports, 121(1), 26–41.
Remke, B. (2016). Neue Studienergebnisse zur Prokrastination: „Aufschieberitis“ betrifft
vor allem junge Menschen. IDW – informationsdienst, Wissenschaft: nachrichten,
termine, experten. Pobrane 17.03.2018 z https://idw-online.de/de/news647661
Renn, R.W., Allen, D.G., Huning, T.M. (2011). Empirical examination of the individual-
-level personality-based theory of self-management failure. Journal of Organizatio-
nal Behavior, 32(1), 25–43.
Richards, J.B., Zhang, L., Mitchell, S.H., de Wit, H. (1999). Delay or probability disco-
unting in a model of impulsive behavior: Effect of alcohol. Journal of Experimental
Analysis of Behavior, 71(2), 121–143.
Rist, F., Glçckner-Rist, A., Hçcker, A., Engberding, M. (2011). Procrastination and adult
Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder: Two sides of the same coin ? Amsterdam:
Presentation at the 7th Biennial Conference on Procrastination.
Roberts, B.W., Chernyshenko, O.S., Stark, S., Goldberg, L.R. (2005). The structure of
conscientiousness:  an  empirical  investigation  based  on  seven  major  personality
questionnaires. Personnel Psychology, 58(1), 103–139.
Roberts, B.W., Kuncel, N.R., Shiner, R.L., Caspi, A., Goldberg, L.R. (2007). The power of
personality: The comparative validity of personality traits, socio-economic status, and
cognitive ability for predicting important life outcomes. Perspectives on Psychological
Science, 2(4), 313–345.
Roberts, B.W., Walton, K.E., Viechtbauer, W. (2006). Patterns of mean-level change in
personality traits across the course: A metaanalysis of longitudinal studies. Psycholo-
gical Bulletin 132(1), 1–25.
Roese, N.J. (1997). Counterfactual thinking. Psychological Bulletin, 121(1), 133–148.  
Roese, N.J., Morrison, M. (2009). The psychology of counterfactual thinking. Historical
Social Research, 34(2), 16-26.
Roese, N.J., Summerville, A. (2005). What we regret most... and why. Personality and
Social Psychology Bulletin, 31(9), 1273–1285.
Rotenstein,  A.,  Davis,  H.Z.,  Tatum,  L.  (2009).  Early  birds  versus  just-in-timers:  The
effect of procrastination on academic performance of accounting students. Journal
of Accounting Education, 27(4), 223–232.
Rothblum, E.D., Solomon, L.J., Murakami, J. (1986). Affective, cognitive, and behavioral
differences  between  high  and  low  procrastinators.  Journal  of  Counseling  Psycho-
logy, 33(4), 387–394.
Rozental, A., Carlbring, P. (2014). Understanding and treating procrastination: A review
of a common self-regulatory failure. Psychology, 5, 1488–1502.
Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Forsström, D., Andersson, G., Carlbring, P. (2014).
Psychometric evaluation of the Swedish version of the Pure Procrastination Scale,
the  Irrational  Procrastination  Scale,  and  the  susceptibility  to  temptation  scale  in
a clinical population. BioMedCentral Psychology, 2, 54. 333 Bibliografia
Rozental,  A.,  Forsell,  E.,  Svensson,  A.,  Andersson,  G.,  Carlbring,  P.  (2015a).  Internet-
-based  cognitive—behavior  therapy  for  procrastination:  A  randomized  controlled
trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 83(4), 808–824.
Rozental, A., Forsell, E., Svensson, A., Forsström, D., Andersson, G., Carlbring, P. (2015b).
Differentiating procrastinators from each other: A cluster analysis. Cognitive Beha-
viour Therapy, 44(6), 480–490.
Russell, T.L. (1999). The no significant difference phenomenon: As reported in 355 research
reports, summaries and papers. Raleigh: North Carolina State University.
Sahu, L., Jha, M., Pandey, D. (2016). Sefl-concept and academic stress among boys and
girls students. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(5), 540–542.
Sanna, L.J. (2000). Mental simulation, affect, and personality: A conceptual framework.
Current Directions in Psychological Science, 9(5), 168–173.
Santostefano, S. (1980). Cognition in personality and the treatment process. Psychoana-
lytic Study of the Child, 35(1), 41–66.
Sapolsky,  R.M.  (2010).  Dlaczego  zebry  nie  mają  wrzodów?  Warszawa:  Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Sava, F.A., Yates, B.T., Lupu, V., Szentagotai, A., David, D. (2009). Cost-effectiveness and
cost-utility of Cognitive Therapy, Rational Emotive Behavioral Therapy, and Fluoxe-
tine (Prozac) in treating depression: A randomized clinical trial. Journal Of Clinical
Psychology, 65(1), 36–52.
Savithri, J.J. (2014). Interactive effect of academic procrastination and academic per-
formance on life satisfaction. International Journal of Science and Research, 3(3).
377–381.
Sawyer, J. (2016). In what language do you speak to yourself? A review of private speech
and bilingualism. Early Childhood Research Quarterly, 36, 489–505.
Scher, S.J., Ferrari, J.R. (2000). The recall of completed and noncompleted tasks thro-
ugh daily logs to measure procrastination. Journal of Social Behavior and Persona-
lity, 15(5), 255–265.
Scher,  S.J.,  Osterman,  N.  M.  (2002).  Procrastination,  conscientiousness,  anxiety,
and goals: Exploring the measurement and correlates of procrastination among
school-aged children. Psychology in Schools, 39(4), 385–398.
Schmeichel, B.J., Baumeister, R.F. (2016), Self-regulatory strength. W: R.F. Baumeister,
K.D.  Vohs  (red.),  Handbook  of  self-regulation:  Research,  theory,  and  applications
(s. 84–98). New York: Guilford Publications.
Schmidt, A.M., Beck, J.W., Gillespie, J.Z. (2013). Motivation. W: I.B. Weiner, N.W. Schmitt,
S. Highhouse (red.), Handbook of psychology: Industrial and organizational psycho-
logy (T. 12, s. 311–340). Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
Schouwenburg, H.C. (1995). Academic procrastination. Theoretical notions, measure-
ment, and research. W: J.R. Ferrari, J.L. Johnson, W.G. McCown (red.), Procrasti-
nation and task avoidance: Theory, research and treatment (s. 71–96). New York:
Plenum Press.
Schouwenburg, H.C. (2004). Procrastination in academic settings: General introduction.
W: H.C. Schouwenburg, C.H. Lay, T.A. Pychyl, J.R. Ferrari (red), Counseling the 334 Bibliografia
procrastinator in academic settings (s. 3–17). Washington: American Psychological
Association.  
Schouwenburg, H.C. (2005). On counselling the procrastinator in academic settings. W:
T. Boekhorst, E. Uildruiks (red.), Internationalisation within higher education in
an expanding Europe. New developments in psychological counselling (s. 67–80).
Louvain-la-Neuve: FEDORA.
Schouwenburg, H.C., Groenewoud, J. (2001). Study motivation under social tempta-
tion: effects of trait procrastination. Personality and Individual Differences, 30(2),
229–240.
Schraw, G., Wadkins, T., Olafson, L. (2007). Doing the things we do: A grounded theory
of academic procrastination. Journal of Educational Psychology, 99(1), 12–25.
Schubert Walker, L.J., Stewart, D.W. (2000). Overcoming the powerlessness of procrasti-
nation. Guidance & Counseling, 16(1), 39–43.
Schuman, E.P. (1981). A writing block treated with modern psychoanalytic interventions.
Journal of Psychoanalysis, 68(1), 113–134.
Schunk,  D.H.,  Ertmer,  P.A.  (2000).  Self-regulation  and  academic  learning:  Self-efficacy
enhancing interventions. W: M. Boekaerts, P.R. Pintrich, M. Zeidner (red.), Hand-
book of self-regulation (s. 631–649). San Diego, CA: Academic Press.
Seeman, T., Epel, E., Gruenewald, T., Karlamangla, A., McEwen, B.S. (2010). Socio-eco-
nomic differentials in peripheral biology: cumulative allostatic load. Annals of the
New York Academy Sciences, 1186(1), 223–239.
Semendeferi, K., Armstrong, E., Schleicher, A., Zilles, K., Van Hoesen, G.W. (2001). Pre-
frontal cortex in humans and apes: A comparative study of area 10. American Jour-
nal of Physical Anthropology, 114(3), 224–241.
Senécal, C., Julien, E., Guay, F. (2003). Role conflict and academic procrastination: A self-
-determination perspective. European Journal of Social Psychology, 33, 135–145.
Seo, E.H. (2011). The relationship among procrastination, flow, and academic achieve -
ment. Social Behavior and Personality, 39(2), 209–218.
Sethi, A., Mischel, W., Aber, J.L., Shoda, Y., Rodriguez, M. (2000). The role of strategic
attention  deployment  in  development  of  self-regulation:  predicting  preschoolers’
delay of gratification from mother-toddler interactions. Developmental Psychology,
36(6), 767–777.
Sharma,  N.,  Kaur,  A.  (2011).  Factors  associated  with  stress  among  nursing  students.
Nursing and Midwifery Research Journal, 7(1), 12–21.
Sherman, R.A., Figueredo, A.J., Funder, D.C. (2013). The behavioral correlates of overall
and  distinctive  life  history  strategy.  Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,
105(5), 873–888.
Silver, M., Sabini, J. (1981). Procrastinating. Journal for the Theory of Social Behavior,
11, 207–221.
Simpson,  W.,  Pychyl,  T.  (2009).  In  search  of  the  arousal  procrastinator:  Investigating
the  relation  between  procrastination,  arousal-based  personality  traits  and  beliefs
about  procrastination  motivations.  Personality  and  Individual  Differences,  47(8),
906–911. 335 Bibliografia
Sirois,  F.M.  (2004).  Procrastination  and  counterfactual  thinking:  Avoiding  what  might
have been. British Journal of Social Psychology, 43(PT2), 269–286.
Sirois, F.M. (2007). “I’ll look after my health, later”: A replication and extension of the
procrastination–health  model  with  community-dwelling  adults.  Personality  and
Individual Differences, 43(5), 15–26.
Sirois, F.M. (2014). Out of sight, out of time? A meta-analytic investigation of procrasti-
nation and time perspective. European Journal of Personality, 28(5), 511–520.
Sirois, F.M. (2015). Is procrastination a vulnerability factor for hypertension and cardiovascu-
lar disease? Testing an extension of the procrastination-health model. Journal of Beha-
vioral Medicine, 38(3), 578–589.
Sirois, F.M., Giguère, B. (2018). Giving in when feeling less good: Procrastination, action
control, and social temptations. British Journal of Social Psychology, 57(2), 404–427.
Sirois,  F.M.,  Pychyl,  T.A.  (2013).  Procrastination  and  the  priority  of  short-term  mood
regulation: Consequences for future self. social and personality psychology compass,
7(2), 115–127.
Smallwood,  J.,  McSpadden,  M.,  Schooler,  J.W.  (2008).  When  attention  matters:  The
curious incident of the wandering mind. Memory and Cognition, 36(6), 1144–1150.
Solomon, L.J., Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-
-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503–509.
Sommer, W.G. (1990). Procrastination and cramming: How adept students ace the sys-
tem. Journal of American College Health, 39(1), 5–10.
Sorokowska, A., Słowińska A., Zbieg A., Sorokowski, P. (2014). Polska adaptacja testu Ten
Item Personality Inventory (TIPI) – TIPI-PL – wersja standardowa i internetowa.
Wrocław: WrocLab.
Spada, M.M., Hiou, K., Nikcevic, A.V. (2006). Metacognitions, emotions, and procrasti-
nation. Journal of Cognitive Psychotherapy, 20(3), 319–326.
Spiegel, S., Grant-Pillow, H., Higgins, E.T. (2004). How regulatory fit enhances motiva -
tional strength during goal pursuit. European Journal of Social Psychology, 34(1),
39–54.
Spurk, D., Abele, A. (2011). Who earns more and why? A multiple mediation model from
personality to salary. Journal of Business and Psychology, 26(1), 87–103.
Stayton,  D  .J.,  Hogan,  R.,  Ainsworth,  M.D.S.  (1971).  Infant  obedience  and  maternal
behavior:  The  origins  of  socialization  reconsidered.  Child  Development,  42(4),
1057–1069.
Stearns, S.C., Nesse, R.M., Govindaraju, D.R., Ellison, P.T. (2010). Evolutionary perspec-
tives on health and medicine. Proceedings of the National Academy of Sciences USA,
107(1), 1691–1695.
Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of
quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65–94.
Steel, P. (2010a). Arousal, avoidant and decisional procrastinators: Do they exist? Perso-
nality and Individual Differences, 48(8), 926–934.
Steel, P. (2010b). The procrastination equation: How to stop putting things off and start
getting stuff done. Toronto, Ontario: Random House.336 Bibliografia
Steel, P. (2016). About the teory. Theories of procrastination. Pobrane 15.08.2018 z https://
procrastinus.com/piers-steel/theories-of-procrastination/comment-page-1/
Steel, P., Brothen, T., Wambach, C. (2001). Procrastination and personality, performance,
and mood. Personality and Individual Differences, 30(1), 95–106.
Steel,  P.,  Ferrari,  J.R.  (2013).  Sex,  education  and  procrastination:  An  epidemiological
study of procrastinators’ characteristics from a global sample. European Journal of
Personality, 27, 51–58.
Steel, P., Klingsieck, K.B. (2016). Academic procrastination: psychological antecedents
revisited. Australian Psychologist, 51(1), 36–46.
Steel, P., König, C.J. (2006). Integrating theories of motivation. Academy of Management
Review, 31(4), 889–913.
Steel, P., Weinhardt, J. (2018). The building blocks of motivation. Goal phase system. W:
N. Anderson, D.S. Ones, H.K. Sinangil, C. Viswesveran (red.), Handbook of indu-
strial, work & organizational psychology (T. 3, s. 1–78). Thousand Oaks: Sage.
Sterling, P., Eyer, J. (1988). Allostasis: a new paradigm to explain arousal pathology. W:
S. Fisher, J. Reason (red.), Handbook of life stress, cognition and health (s. 629–649).
New York: Wiley.
Stępień, M., Topolewska, E. (2014). Style tożsamości w ujęciu Berzonsky’ego a prokra-
stynacja. W: E. Topolewska, E. Skimina, S. Skrzek (red.), Młoda Psychologia (T. 2,
s. 145–160). Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Filomatów.
Strelau, J. (2000). Osobowość jako zespół cech. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcz-
nik akademicki (T. 2, s. 525–560). Psychologia ogólna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnic-
two Psychologiczne.
Strelau, J. (2002). Psychologia temperamentu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Strelau,  J.  (2006).  Temperament,  jako  regulator  zachowania  z  perspektywy  półwiecza
badań. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Strelau, J. (2015). Różnice indywidualne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Strenze,  T.  (2007).  Intelligence  and  socioeconomic  success:  A  metaanalytic  review  of
longitudinal research. Intelligence, 35(5), 401–426.
Stroebe, W. (2008). Dieting, overweight, and obesity: Self-regulation in a food-rich envi-
ronment. Washington: American Psychological Association.
Strongman, K.T., Burt, C.D.B. (2000). Taking breaks from work: An exploratory inquiry.
The Journal of Psychology, 134(3), 229–242.
Strunk, K.K., Cho, Y., Steele, M.R., Bridges, S.L. (2013). Development and validation of
a 2×2 model of time-related academic behavior: Procrastination and timely engage-
ment. Learning and Individual Differences, 25, 35–44.
Strus, W., Cieciuch, J. (2014). Poza wielką piątkę – przegląd nowych modeli struktury
osobowości. Polskie Forum Psychologiczne, 19(1), 17–49.
Stuss, D.T. (2011). Functions of the frontal lobes: Relation to executive functions. Jour-
nal of the International Neuropsychological Society, 17(5), 759–765.
Suchy, Y. (2009). Executive functioning: Overview, assessment, and research issues for
non-neuropsychologists. Annals of Behavioral Medicine, 37(2), 106–116.
Svartdal,  F.,  Steel,  P.  (2017).  Irrational  delay  revisited:  Examining  five  procrastination
scales in a global sample. Frontiers in Psychology, 8(1927), 1–10. 337 Bibliografia
Szyf, M. (2003). DNA methylation and cancer therapy. Drug Resistance Updates, 6(6),
341–353.
Tangney, J.P., Baumeister, R.F., Boone, A.L. (2004). High self-control predicts good adju-
stment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Persona-
lity, 72(2), 271–324.
Tappolet, S. (2010). Procrastination and personal identity. W: C. Andreou, M.D. White
(red.), The thief of time: Philosophical essays on procrastination (s. 115–129). New
York: Oxford University Press.
Taylor, S.E., Schneider, S.K. (1989). Coping and the simulation of events. Social Cogni-
tion, Special Issue: Stress, Coping, and Social Cognition, 7(2), 174–194.
Temple, L.K.F., McLeod, R.S., Gallinger, S., Wright, J.G. (2001). Defining disease in the
genomics era. Science, 293(5531), 807–808.
Terada, M. (2017). Effect of individual differences in construal level on procrastination:
Moderating role of intelligence theories. Psychology, 8(4), 517–525.
Thierry, H. (1998). Motivation and satisfaction. W: P.J.D. Drenth, H. Thierry, Ch.J. de
Wolff (red.), Organizational Psychology. Handbook of work and organizational psy-
chology (s. 253–290). Hove: Psychology Press Ltd.
Thompson, T., Dinnel, D.L. (2007). Is self-worth protection best regarded as intentional
self-handicapping behavior or an outcome of choking under pressure? Educational
Psychology, 27, 509–531.
Tibbett, T.P., Ferrari, J.R. (2015). The portrait of the procrastinator: Risk factors and results
of an indecisive personality. Personality and Individual Differences, 82, 175–184.
Tibbett, T.P., Ferrari, J.R. (2019). Return to the origin: what creates a procrastination
identity? Current Issues in Personality Psychology, 7(1), 1-7.
Tice, D.M., Baumeister, R.F. (1997). Longitudinal study of procrastination, performance,
stress, and health: the costs and benefits of dawdling. Psychological Science, Rese-
arch Report, 8(6), 454–458.
Tice, D.M., Bratslavsky, E. (2000). Giving in to feel good: The place of emotion regulation
in the context of general self-control. Psychological Inquiry, 11, 149–159.
Tinbergen, N. (1963). On aims and methods of ethology. Zeitschrift für Tierpsychologie,
20(4), 410–433.
Tinbergen, J.M., Both, C. (1999). Is clutch size individually optimized? Behavioral Eco-
logy, 10(5), 504–509.
Tobin, R.M., Graziano, W.G. (2010). Delay of gratification: A review of fifty years of regu -
lation research. W: R.H. Hoyle (red.), Handbook of personality and self-regulation
(s. 47-63). Wiley-Blackwell.
Torrubia, R., Ávila, C., Moltó, J., Caseras, X. (2001). The Sensitivity to Punishment and
Sensitivity to Reward Questionnaire (SPSRQ) as a measure of Gray’s anxiety and
impulsivity dimensions. Personality and Individual Differences, 31(6), 837–862.
Troisi, A. (2005). The concept of alternative strategies and its relevance to psychiatry and
clinical psychology. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 29(1), 159–168.
Trope, Y., Fishbach, A. (2005). Going beyond the motivation given: Self-control and situ-
ational control over behavior. W: R.R. Hassin, J.S. Uleman, J.A. Bargh (red.), The
new unconscious (s. 537–563). New York: Oxford University Press.338 Bibliografia
Trope, Y., Liberman, N. (2010). Construal-level theory of psychological distance. Psycho-
logical Review, 117, 440–463.
Trope,  Y.,  Liberman,  N.,  Wakslak,  C.J.  (2007).  Construal  levels  and  psychological
distance: Effects on representation, prediction, evaluation, and behavior. Journal of
Consumer Psychology, 17(2), 83–95.
Tucker, J.S., Kressin, N.R. Spiro, A., Ruscio, J. (1998). Intrapersonal characteristics and
the  timing  of  divorce:  A  prospective  investigation.  Journal  of  Social  and  Personal
Relationships, 15(2), 211–225.
Tuckman, B.W. (1991). The development and concurrent validity of the Procrastination
Scale. Educational and Psychological Measurement, 51(2), 473– 480.
Tversky, A., Kahneman, D. (1992). Advances in prospect theory: Cumulative representa-
tion of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 5(4), 297–323.
Tyszka,  T.  (2010).  Decyzje.  Perspektywa  psychologiczna  i  ekonomiczna.  Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe: Scholar.
Uziel,  L.,  Baumeister,  R.F.  (2012).  The  effect  of  public  social  context  on  self-control:De-
pletion for neuroticism and restoration for impression management. Personality and
Social Psychology Bulletin, 38(3), 384–396.
Van den Berg, J., Roosen, S. (2018). Two faces of employee inactivity: Procrastination and
recovery. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 46(3), 295–307.
Van Eerde, W. (2000). Procrastination: Self-regulation in initiating aversive goals. Applied
Psychology: An International Review, 49(3), 372–389.
Van Eerde, W. (2003). A meta-analytically derived nomological network of procrastina-
tion. Personality and Individual Differences, 35(6), 1401–1418.  
Van Eerde, W., Thierry, H. (1996). Vroom’s expectancy models and work-related criteria:
A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 81(5), 575–586.
Van Hooft, E.A., Born, M.P., Taris, T.W., van der Flier, H., Blonk, R.W. (2005). Bridging the
gap between intentions and behavior: Implementation intentions, action control, and
procrastination. Journal of Vocational Behavior, 66, 238–256.
Vancouver,  J.B.,  Day,  D.V.  (2005).  Industrial  and  organization  research  on  self-regula-
tion: From constructs to applications. Applied Psychology: An International Review,
54(2), 155–185.
Vancouver, J.B., Weinhardt, J.M., Schmidt, A.M. (2010). A formal, computational theory
of multiple-goal pursuit: Integrating goal-choice and goal-striving processes. Journal
of Applied Psychology, 95(6), 985–1008.
Vedel, A., Poropat, A.E. (2017). Personality and academic performance. W: V. Zeigler-Hill,
T. Shackelford (red.), Encyclopedia of personality and individual differences (s. 1–9).
Springer.
Vohs, K.D., Baumeister, R.F., Schmeichel, B.J., Twenge, J.M., Nelson, N.M., Tice, D.M.
(2008). Making choices impairs subsequent self-control: A limited-resource account
of decision making, self-regulation, and active initiative. Journal of Personality and
Social Psychology, 94(5), 883–898.
Voyer, D., Voyer, S.D. (2014). Gender differences in scholastic achievement: A meta-ana-
lysis. Psychological Bulletin, 140(1), 1174–1204.
Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. Oxford, England: Wiley.339 Bibliografia
Wallace, C. (2004). Confirmatory factor analysis of the Cognitive Failures Questionnaire:
Evidence for dimensionality and construct validity. Personality and Individual Diffe-
rences, 37(2), 307–324.
Wan, H.Ch., Downey, L.A., Stough, C. (2014). Understanding non-work presenteeism:
Relationships  between  emotional  intelligence,  boredom,  procrastination  and  job
stress. Personality and Individual Differences, 65, 86–90.
Wang, X.T., Kruger, D.J., Wilke, A. (2009). Life history variables and risk-taking propen-
sity. Evolution and Human Behavior, 30(2), 77–84.
Watson, D.C. (2001). Procrastination and the five-factor model: A facet level analysis.
Personality and Individual Differences, 30(1), 149–158.
Weiner,  B.  (1985).  An  attributional  theory  of  achievement  motivation  and  emotion.
Psychological Review, 92(4), 548–573.
Weinstein,  N.D.,  Kwitel,  A.,  McCaul,  K.D.,  Magnan,  R.E.,  Gerrard,  M.,  Gibbons,  F.X.
(2007).  Risk  perceptions:  Assessment  and  relationship  to  influenza  vaccination.
Health Psychology, 26(2), 146-151.
Weldon, E., Weingart, L.R. (1993). Group goals and group performance. British Journal of
Social Psychology, 32(4), 307–334.
Westgate, E.C., Wormington, S.V., Oleson, K.C. Lindgren, K.P. (2016). Productive procra-
stination: academic procrastination style predicts academic and alcohol outcomes.
Journal of Applied Social Psychology. 47(3), 124–135.
White,  A.E.,  Li,  Y.J.,  Griskevicius,  V.,  Neuberg,  S.L.,  Kenrick,  D.T.  (2013).  Putting  all
your eggs in one basket: life-history strategies, bet hedging, and diversification. Psy-
chological Science, 24, 715–722.
Whiteside,  S.P.,  Lynam,  D.R.  (2001).  The  five  factor  model  and  impulsivity:  Using
a structural model of personality to understand impulsivity. Personality and Indivi-
dual Differences, 30(4), 669–689.
Wiersma, U.J., Kappe, R. (2016). Selecting for extroversion but rewarding for conscientio-
usness. European Journal of Work and Organizational Psychology, 26(2), 314–323.
Wierzchnicki,  M.  (2016).  Rewolucja  przemysłowa  i  jej  konsekwencje.  Pobrane
27.03.2018 z https://historykon.pl/rewolucja-przemyslowa-i-jej-konsekwencje
Wiegartz, P. (2011). Why do you procrastinate? Find out if anxiety lurks behind your
avoidance.  Pobrane  10.07.2018  z  https://www.psychologytoday.com/us/blog/in-the-
-age-anxiety/201103/why-do-you-procrastinate
Wigfield, A., Eccles, J.S., Schiefele, U., Roeser, R., Davis-Kean, P. (2006). Development
of achievement motivation. W: W. Damon, N. Eisenberg (red.), Handbook of child
psychology (T. 3, s. 933–1002). New York: Wiley.
Wigfield, A., Hoa, L.W., Klauda, S.L. (2008). The role of achievement values in the regu -
lation of achievement behaviors. W: D.H. Schunk, B.J. Zimmerman (red.), Motiva-
tion and self-regulated learning: Theory, research, and applications (s. 169–195).
New York: Erlbaum.
Wigfield, A., Klauda, S.L. Cambria J. (2011). Influences on the development of academic
self-regulatory processes. W: B.J. Zimmerman, D.H. Schunk, (red.), Handbook of self-
-regulation of learning and performance (s. 33–48). Pobrane 25.04.2017 z https://www.
routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203839010.ch3 340 Bibliografia
Winsler,  A.  (2009).  Still  talking  to  ourselves  after  all  these  years:  A  review  of  current
research on private speech. W: A. Winsler, C. Fernyhough, I. Montero (red.), Pri-
vate  speech,  executive  functioning,  and  the  development  of  verbal  self-regulation
(s. 3–41). New York: Cambridge University Press.
Winsler,  A.,  Naglieri,  J.A.  (2003).  Overt  and  covert  verbal  problem-solving  strategies:
Developmental trends in use, awareness, and relations with task performance in
children age 5 to 17. Child Development, 74(3), 659–678.
Wohl, M.J.A., Pychyl, T.A. Bennet, S.H. (2010). I forgive myself, now I can study: How
self forgiveness for procrastinating can reduce future procrastination. Personality
and Individual Differences, 48(7), 803–808.
Wolters, C.A. (2003). Understanding procrastination from a self-regulated learning per-
spective. Journal of Educational Psychology, 95(1), 179–187.
Woods, F. (2014). A Study into the relationship between cyberloafing, procrastination and
conscientiousness in the workplace. Pobrane 13.04.2018 z https://esource.dbs.ie/bit-
stream/handle/10788/2074/hdip_woods_f_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Wrosch, C., Freund, A.M. (2001). Self-regulation of normative and non-normative deve-
lopmental challenges. Human Development, 44(5), 264–283.
Wu, H., Gui, D., Lin, W., Gu, R., Zhu, X., Liu, X. (2016). The procrastinators want it
now: Behavioral and event-related potential evidence of the procrastination of inter-
temporal choices. Brain and Cognition, 107, 16–23.
Wygotski, L. (1978). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa: PWN.
Wypych, M., Matuszewski, J., Dragan, W.Ł. (2018). Roles of impulsivity, motivation, and
emotion regulation in procrastination – path analysis and comparison between stu-
dents and non-students. Frontiers in Psychology, 9(891), 1–10.
Wypych, M., Michałowski, J.M., Droździel, D., Bania, M., Szczepanik, M., Marchewka, A.
(2017).  Procrastination,  impulsivity,  punishment  and  executive  control  –  monetary
Go/No-Go fMRI study. Pobrane 8.06.2018 z https://files.aievolution.com/hbm1701/abs-
tracts/38161/3368_Wypych.pdf
Xie, Y., Yang, J., Chen, F. (2018). Procrastination and multidimensional perfectionism:
A meta-analysis of main, mediating, and moderating effects. Social Behavior and
Personality: An International Journal, 46, 395–408.
Young,  E.  (1742).  Night  thoughts.  Night  I:  On  life,  death,  and  immortality.  Pobrane
17.06.2018 z https://www.gutenberg.org/files/33156/33156-h/33156-h.htm
Young, E., Simpson, J.A., Griskevicius, V., Huelsnitz, C.O., Fleck, C. (2017). Childhood
attachment and adult personality: a life history perspective. Self and Identity, 17,
1–17.
Zakeria, H., Esfahanib, B.N., Razmjoee, M. (2013). Parenting styles and Academic pro-
crastination. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 84, 57–60.
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz Osobowości
NEO – FFI Paula T. Costy i Roberta R. McCrae. Warszawa: Pracownia Testów Psy-
chologicznych PTP.
Zeidner, M. (1991) Statistics and mathematics anxiety in social science students—some
interesting parallels. British Journal of Educational Psychology, 61(3), 319–328.Bibliografia
Zimmerman,  B.J.  (2000).  Attaining  self-regulation:  A  social-cognitive  perspective.
W:  M.  Boekaerts,  P.R.  Pintrich,  M.  Zeidner  (red.),  Handbook  of  self-regulation
(s. 13–41). San Diego: Academic Press.
Zimmerman, B.J. (2008). Goal setting: A key proactive source of academic self-regula-
tion. W: D.H. Schunk, B.J. Zimmerman (red.), Motivation and self-regulated lear-
ning: Theory, research, and applications (s. 267–295). New York: Erlbaum.

Strony http:


https://books.google.pl/
https://www.brainyquote.com/quotes/christopher_parker_185479
https://www.brainyquote.com/quotes/craig_brown_639914
https://www.brainyquote.com/authors/jen_sincero
https://www.brainyquote.com/quotes/mason_cooley_396387
https://www.busemprzezswiat.pl/2016/07/szwajcaria-ciekawostki-poradnik/
https://www.census.gov/hhes/socdemo/education/
https://sjp.pwn.pl/slowniki/kunktatorstwo.html
http://forum.swietageometria.info/index.php?topic=1206.0
https://ilf.fizyka.pw.edu.pl/podrecznik/3/5/10#topic_3_h5.10
http://tbdteacher.tumblr.com
https://thoughtcatalog.com/david-cain/2013/02/procrastination-is-not-laziness/

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane