• Projekty inwestycyjne. Jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju

Projekty inwestycyjne. Jak nie wpaść w pułapkę (nie)zrównoważonego rozwoju

 • Autor: Marta Postuła Anna Chmielewska Rafał Cieślik Mariusz Lipski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-239-2
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Treści publikacji przedstawione są na podstawie doświadczenia autorów w obszarze bankowości, zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz finansów publicznych. Skupiają się oni na wyjaśnieniu zasad, omówieniu procedur i prezentacji zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych narzędzi niezbędnych dla budowy finansowego modelu projektu rozwojowego, oceny jego efektywności, wrażliwości i związanego z nim ryzyka. W książce wskazane są praktyczne możliwości aplikacyjne różnych narzędzi klasycznych finansów korporacyjnych oraz nowoczesnych instrumentów inżynierii finansowej z uwzględnieniem spełnienia warunków zrównoważonego rozwoju.
Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i jej znaczenie dla budżetowania oraz oceny efektywności przedsięwzięć rozwojowych [Rafał Cieślik]


1.1. Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
1.2. Koncepcja społecznej odpowiedzialności w decyzjach inwestycyjnych
1.3. Ramy i standardy dla zrównoważonego inwestowania
1.4. Odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec problemu zrównoważonego rozwoju
1.5. Wymogi zrównoważonego rozwoju a rachunek ekonomiczny przedsięwzięcia inwestycyjnego

Rozdział 2. Alokacja kapitału na realizację projektów inwestycyjnych [Mariusz Lipski, Marta Postuła]

2.4. Sektor bankowy i jego znaczenie w finansowaniu projektów inwestycyjnych
2.5. Alternatywne źródła finansowania projektów inwestycyjnych

Rozdział  3. Specyfikacja project finance i corporate finance – podobieństwa i różnice [Marta Postuła]

3.1. Tło koncepcyjne
3.2. Obszary zastosowania project finance
3.3. Zarządzanie projektem w formule project finance
3.4. Project finance a partnerstwo publiczno-prywatne
3.5. Analiza zalet i wad formuły project finance z corporate finance dla finansowania inwestycji w zrównoważony rozwój
3.6. Specyfika corporate finance w dobie wymogów ESG

Rozdział  4. Analiza przepływów pieniężnych w ocenie projektów rozwojowych [Anna Chmielewska]

4.1. Tradycyjna analiza przepływów pieniężnych w planowaniu inwestycji
4.2. Wpływ uwzględnienia zrównoważonego rozwoju na wysokość przepływów pieniężnych
4.3. Modelowanie strumieni pieniężnych z uwzględnieniem koncepcji zrównoważonego rozwoju
4.4. Ocena rentowności projektu oraz kluczowe wskaźniki finansowe oparte na rachunku przepływów pieniężnych
4.4.1. Ocena rentowności projektu
4.4.2. Ograniczenia analizy wskaźnikowej w przypadku inwestycji rozwojowych

Rozdział 5. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy sponsora oraz instytucji finansującej [Mariusz Lipski]

5.1. Motywy udziału sponsora oraz instytucji finansującej w projekcie inwestycyjnym
5.2. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy sponsora
5.2.1. Komercyjny rachunek efektywności inwestycji
5.2.2. Społeczny rachunek efektywności inwestycji
5.3. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego z perspektywy instytucji finansującej
5.3.1. Ocena opłacalności finansowania projektu w ujęciu klasycznym
5.3.2. Finansowanie dłużne oraz przedmiot finansowania w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju

Rozdział  6. Identyfikacja i mitygacja ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć rozwojowych w ramach realizacji celów zrównoważonego rozwoju [Anna Chmielewska, Rafał Cieślik]

6.1. Identyfikacja ryzyk związanych z realizacją celów gospodarki zrównoważonej
6.2. Analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych w klasycznym rachunku ekonomicznym
6.3. Możliwości mitygacji ryzyk związanych z realizacją projektów
6.4. Raportowanie ESG jako klucz do kwantyfikacji nowych rodzajów ryzyka
6.5. Raportowanie ESG – próby upowszechnienia i standaryzacji

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków, wykresów i schematów
Załączniki
Załącznik 1. Przykład wyliczenia wartości bieżącej netto (NPV) w projekcie inwestycyjnym
Załącznik 2. Przykład wyliczenia wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) w projekcie inwestycyjnym
Załącznik 3. Przykład wykorzystania metod probabilistyczno-statystycznych w ocenie ryzyka dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 4. Przykład wykorzystania analizy wrażliwości w ocenie ryzyka dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 5. Przykład wykorzystania metody symulacji Monte Carlo w ocenie ryzyka dla przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 6. Przykład wykorzystania opcji realnych w ocenie efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego
Załącznik 7. Wskaźniki oparte na rachunku przepływów pieniężnych
Prof. dr hab. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska:

(…) tematyka monografii wpisuje się w szeroko badany obecnie obszar literatury związanej ze zrównoważonym rozwojem. Autorzy łączą w niej dwie perspektywy. Po pierwsze, perspektywę makroekonomiczną/globalną, ujmując w niej kwestie zrównoważonego rozwoju. Po drugie, perspektywę mikroekonomiczną (tutaj de facto finansową) przedsiębiorstwa, starając się dociec, czy i jak kwestie finansowe/realizacji i finansowania projektów mają tudzież mogą mieć wpływ na takie projektowanie działalności przedsiębiorstwa, aby można było realizować cele zrównoważonego rozwoju. Takie łączenie perspektyw zdaje się być nowatorskie, mające spory potencjał badawczy.

Marta Postuła
prof. dr hab., kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze oraz praktyczne dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem finansami z wykorzystaniem instrumentów zapewniających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Autorka i współredaktorka krajowych i zagranicznych publikacji książkowych z dziedziny finansów oraz innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów naukowych.

Książki tego autora

Anna Chmielewska
dr, adiunkt w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej. Zainteresowania naukowe obejmują problematykę rynków finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynków instrumentów pochodnych oraz finansowanie przedsiębiorstw i projektów. Aktywność naukowa wsparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym w tych obszarach.

Książki tego autora

Rafał Cieślik
dr, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Duże doświadczenie praktyczne zdobyte jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Działalność szkoleniowa i doradcza w międzynarodowych firmach audytorskich oraz szkoleniowych. Autor lub współautor wielu artykułów oraz monografii naukowych w zakresie wykorzystania informacji sprawozdawczej na rynku kapitałowym oraz modelowania finansowego i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.

Książki tego autora

Mariusz Lipski
dr, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Ryzykiem Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Zainteresowania badawcze obejmują finansowanie przedsiębiorstw w świetle koncepcji ESG, analizę sektorową i finansową, ocenę ryzyka finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Doświadczenie zawodowe w obszarze bankowości korporacyjnej zdobyte na stanowiskach specjalistycznych oraz menadżerskich w czołowych bankach w Polsce.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane