• Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności

Projekty inwestycyjne. Finansowanie, budżetowanie, ocena efektywności

 • Autor: Marta Postuła Rafał Cieślik redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-142-9
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 310/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Projekty rozwojowe w skali makroekonomicznej są motorem postępu cywilizacyjnego poszczególnych państw. Ich racjonalna realizacja prowadzi do rozwoju gospodarki jako całości, a także jest elementem zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej krajów bądź związków państw. Działalność rozwojowa jest równie ważna na poziomie przedsiębiorstw.

Książka zawiera kompleksową i empirycznie zweryfikowaną wiedzę z zakresu modelowania finansowego przedsięwzięć rozwojowych, która odpowiada nowoczesnym warunkom zarządzania inwestycjami realizowanymi zarówno w formule corporate finance , jak i projektów finansowanych w formule project finance , w tym w systemie partnerstwa publiczno-prawnegooraz publiczno-publicznego z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego.

Sposób prezentacji treści zawartych w publikacji jest nastawiony na wskazanie praktycznych możliwości aplikacyjnych różnych narzędzi klasycznych finansów korporacyjnych oraz nowoczesnych instrumentów inżynierii finansowej. W opracowaniu zaprezentowano także zestaw najczęściej popełnianych w ramach modelowania finansowego błędów wraz z ich ilustracją na przykładzie zrealizowanych projektów rozwojowych.

W opracowaniu wykorzystano dorobek literatury polskiej i zagranicznej oraz doświadczenie zawodowe autorów w obszarach bankowości, finansów korporacyjnych i finansów publicznych.

Książka skierowana do:

- pracowników instytucji finansowych zajmujących się współfinansowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych tj. banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych,
- pracowników agencji rządowych i jednostek samorządowy odpowiedzialny za wspieranie i realizację projektów rozwojowych,
- pracowników komórek controllingu i budżetowania kapitałowego,
- inwestorów (sponsorów) projektów inwestycyjnych, menedżerów przedsiębiorstw,
- studentów kierunków ekonomicznych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wprowadzenie do finansowania i budżetowania projektów rozwojowych
Teresa Czerwińska

1.1. Istota i rodzaje inwestycji
1.2. Ujęcie funkcjonalne inwestycji
1.3. Decyzje inwestycyjne w strategii rozwoju przedsiębiorstwa
1.4. Strategie inwestowania i ich determinanty
1.5. Źródła kapitału i zasady finansowania przedsięwzięć rozwojowych

Rozdział 2. Project finance i corporate finance jako metody realizacji projektów inwestycyjnych
Marta Postuła

2.1. Definicja project finance
2.2. Obszary zastosowania project finance
2.3. Zarządzanie projektem w formule project finance
2.4. Project finance a partnerstwo publiczno-prywatne
2.5. Porównanie formuły project finance  z corporate finance

Rozdział 3. Modelowanie finansowe projektów inwestycyjnych
Marta Postuła, Rafał Cieślik

3.1. Planowanie w project finance  i corporate finance
3.2. Etapy procesu budżetowania inwestycji
3.3. Dane wejściowe do modelu finansowego
3.4. Założenia makroekonomiczne
3.5. Budżet projektu i źródła finansowania
3.6. Przychody i koszty operacyjne
3.7. Najczęściej popełniane błędy w założeniach modelu finansowego

Rozdział 4. Strumienie pieniężne w project finance oraz corporate finance
Rafał Cieślik

4.1. Wartość pieniądza w czasie
4.2. Struktura i koszt kapitału
4.3. Kategoryzacja wolnych przepływów pieniężnych dla różnych celów i algorytmy ich kalkulacji
4.4. Wskaźniki obsługi zadłużenia (DSCR, LLCR, PLCR) jako mierniki efektywności inwestycji dla kredytodawców

Rozdział 5. Metody oceny opłacalności inwestycji
Rafał Cieślik

5.1. Klasyfikacja metod
5.1.1. Metody proste oceny opłacalności inwestycji
5.2. Zaawansowane metody oceny opłacalności projektów rozwojowych
5.2.1. Metoda wartości bieżącej netto (NPV)
5.2.2. Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR)
5.3. Czynnik reinwestycji w metodach oceny opłacalności (MIRR)
5.4. Metody oceny efektywności inwestycji realizowanych w formule project finance

Rozdział 6. Selekcja projektów inwestycyjnych
Maciej Pawłowski

6.1. Przesłanki selekcji projektów inwestycyjnych
6.2. Projekty inwestycyjne w warunkach oceny przedsięwzięć o różnej wartości nakładów inwestycyjnych
6.3. Selekcja projektów inwestycyjnych o różnych okresach ekonomicznego życia
6.4. Projekty inwestycyjne charakteryzujące się odmienną wartością nakładów inwestycyjnych i różnym okresem ekonomicznego cyklu życia

Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem
Rafał Cieślik, Maciej Pawłowski

7.1. Ryzyko w projektach inwestycyjnych
7.2. Metody korygowania efektywności projektu inwestycyjnego ze względu na ryzyko
7.2.1. Korekty parametrów rachunku
7.2.2. Równoważnik pewności jako ekwiwalent pewności (certainty equivalent – CE)
7.3. Analiza wrażliwości w ocenie ryzyka projektu inwestycyjnego
7.3.1. Metoda symulacji

Rozdział 8. Zarządzanie ryzykiem w podejściu zintegrowanym  
Philippe De Brouwer

8.1. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem i cykl ryzyka
8.2. Identyfikacja ryzyka
8.2.1. Specyficzne typy ryzyka
8.2.2. Ogólne czynniki ryzyka
8.3. Ocena ryzyka i matryca ryzyka
8.4. Ilościowa ocena ryzyka
8.4.1. W poszukiwaniu miary ryzyka
8.4.2. Value at Risk (VaR)
8.4.2. Expected Shortfall (ES)
8.5. Modelowanie ryzyka
8.5.1. Stress testy
8.5.2. Symulacje Monte Carlo
8.6. Podsumowanie

Dodatek A do rozdziału 8. Koherentne miary ryzyka

A.1. Wstęp
A.2. Definicje
A.2.1. Koherentne miary ryzyka
A.2.2. Wariancja (VAR)
A.2.3. Value at Risk (VaR)
A.2.4. Expected Shortfall (ES)
A.3. Konsekwencje myślenia inkoherentnego
A.4. Value at Risk (VaR)
A.4.1. Value at Risk (VaR)
A.4.2. Wariancja (VAR)
A.5. Regulacyjne zastosowanie miar ryzyka
A.5.1. Value at Risk (VaR)
A.5.2. Wariancja (VAR)
A.5.3. Jak banki mogą być bardziej bezpieczne?
A.6. Konkluzje

Dodatek B do rozdziału 8. Skale pomiarowe

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków, schematów i wykresów

prof. zw. dr hab. Elżbieta Ostrowska:

Książka ta ze względu na dużą jej przydatność zarówno dla środowiska akademickiego, jak i dla praktyków, powinna znaleźć uznanie wśród potencjalnych czytelników. Zwłaszcza, że zawiera bardzo dużo ciekawych przykładów empirycznych, które mogą wzbudzić fascynację odnośnie kompleksowej metodyki oceny projektów rozwojowych.

Marta Postuła
prof. dr hab., kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze oraz praktyczne dotyczą zagadnień związanych z zarządzaniem finansami z wykorzystaniem instrumentów zapewniających zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Autorka i współredaktorka krajowych i zagranicznych publikacji książkowych z dziedziny finansów oraz innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów naukowych.

Książki tego autora

Rafał Cieślik
dr, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Duże doświadczenie praktyczne zdobyte jako konsultant w zakresie rachunkowości międzynarodowej, controllingu i finansów przedsiębiorstw. Działalność szkoleniowa i doradcza w międzynarodowych firmach audytorskich oraz szkoleniowych. Autor lub współautor wielu artykułów oraz monografii naukowych w zakresie wykorzystania informacji sprawozdawczej na rynku kapitałowym oraz modelowania finansowego i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Projekty inwestycyjne infrastruktur...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Zarządzanie projektami badawczo-roz...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Zarządzanie projektami unijnymi. Te...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Podstawy zarządzania projektami. Me...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Zarządzanie projektami w organizacj...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zarządzanie ludźmi w organizacjach ...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Metody doskonalenia procesów zarząd...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Komercjalizacja innowacji. Zarządza...

42.68 zł Cena netto: 40.65 zł

Kulturowe aspekty zarządzania proje...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Najczęściej kupowane