• Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa

Procesy restrukturyzacji warunkiem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa

 • Autor: Agnieszka Bitkowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-228-3
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 276/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem monografii jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem przykładów z praktyki gospodarczej.

Źródłem kryzysu zagrażającego funkcjonowaniu przedsiębiorstw jest niedostrzeganie potrzeby zmian, brak zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się warunki otoczenia. Konieczne jest wprowadzenie procesów restrukturyzacji w przedsiębiorstwie, realizowanych w sposób ciągły. Procesy te zachodzą na wielu płaszczyznach, w różnym tempie, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod zarządzania. Stanowią istotny warunek kształtowania pozycji konkurencyjnej. Kluczowe znaczenie ma także kształtowanie zależności pomiędzy technologią a procesami restrukturyzacji, uwzględnienie społecznych aspektów zmian i realizowanie społecznie odpowiedzialnej restrukturyzacji. Zmiany wymagają aktywnego uczestnictwa ze strony wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Aby się powiodły, pracownicy muszą się włączyć i we właściwy sposób uczestniczyć w procesie ich tworzenia i wprowadzania.

Adresatem publikacji jest przede wszystkim szerokie grono specjalistów z dziedziny zarządzania, którzy przygotowują przedsiębiorstwa do procesów restrukturyzacji, uczestniczą bądź kierują takimi procesami. Monografia ta, a zarazem kompendium wiedzy, kierowana jest również do doktorantów, studentów i uczestników studiów podyplomowych uczelni ekonomicznych.

Sponsor wydania:

  
Meble biurowe

Spis treści:

Wstęp
 
CZĘŚĆ I. TEORETYCZNE PODSTAWY RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW
 
Rozdział 1. Przesłanki procesów restrukturyzacji współczesnych przedsiębiorstw
Agnieszka Bitkowska
 
1.1. Nowa era przemian globalnych
1.2. Istota rewolucji technologicznej
1.3. Globalny kryzys ekonomiczny i jego wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw
 
Rozdział 2. Restrukturyzacja przedsiębiorstw jako ciągły proces dostosowawczy
Agnieszka Bitkowska, Grażyna Wójcik
 
2.1. Istota restrukturyzacji przedsiębiorstw
2.2. Klasyfikacja restrukturyzacji przedsiębiorstw – ujęcie klasyczne
2.3. Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw – ujęcie klasyczne
2.4. Współczesne kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw
 
Rozdział 3. Restrukturyzacja procesowa przedsiębiorstw
Agnieszka Bitkowska
 
3.1. Istota procesowego podejścia do zarządzania
3.2. Przesłanki i założenia reengineeringu
3.3. W kierunku zarządzania procesami
 
Rozdział 4. Koncepcje restrukturyzacji przedsiębiorstw
Agnieszka Bitkowska, Grażyna Wójcik, Krzysztof Kolterman
 
4.1. Kierunki zmian w systemach zarządzania
4.2. Metody i narzędzia restrukturyzacji przedsiębiorstw
4.2.1. Benchmarking
4.2.2. TQM (Total Quality Management)
4.2.3. Lean Management
4.2.4. Outsourcing
4.2.5. Offshoring
4.2.6. Zarządzanie wiedzą
4.2.7. Organizacja inteligentna
4.2.8. Zarządzanie zaufaniem
 
Rozdział 5. Wpływ technologii na proces restrukturyzacji przedsiębiorstw
Agnieszka Bitkowska
 
5.1. Technologia w analizie strategicznej przedsiębiorstwa
5.2. Wpływ technologii na strategię przedsiębiorstw i kierunki restrukturyzacji
 
Rozdział 6. Przebieg procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa
Agnieszka Bitkowska
 
6.1. Procedura przebiegu restrukturyzacji
6.2. Identyfikacja potrzeb restrukturyzacji – diagnoza przedsiębiorstwa
6.2.1. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
6.2.2. Analiza potencjału przedsiębiorstwa
6.2.3. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa
6.3. Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa
6.4. Realizacja programu restrukturyzacji oraz kontrola przebiegu
 
Rozdział 7. Rola kapitału ludzkiego w procesie restrukturyzacji
Agnieszka Bitkowska
 
7.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie restrukturyzacji
7.2. Pracownicy w procesie zmian
7.3. Restrukturyzacja społecznie odpowiedzialna
 
CZĘŚĆ II. RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW W PRAKTYCE GOSPODARCZEJ
 
Rozdział 8. Restrukturyzacja poprzez transfer technologii na przykładzie
PHPU „Arkol” sp. z o.o.
Krzysztof Kolterman
 
8.1. Przesłanki restrukturyzacji
8.2. Koncepcja restrukturyzacji
8.3. Efekty restrukturyzacji
 
Rozdział 9. Restrukturyzacja firmy szkoleniowej Centrum Edukacji EDUS
Grażyna Wójcik
 
9.1. Przesłanki restrukturyzacji
9.2. Koncepcja restrukturyzacji
9.3. Efekty restrukturyzacji
 
Rozdział 10. Restrukturyzacja procesów na przykładzie Biura Projektów Telekomunikacyjnych
Stanisław Olszewski
 
10.1. Przesłanki restrukturyzacji
10.2. Koncepcja restrukturyzacji
10.3. Efekty restrukturyzacji
 
Rozdział 11. Restrukturyzacja pionu bankowości detalicznej PKO Banku
Polskiego SA
Piotr Kawiński
 
11.1. Przesłanki restrukturyzacji
11.2. Koncepcja restrukturyzacji
11.3. Efekty restrukturyzacji
 
Rozdział 12. Restrukturyzacja na przykładzie koncernu Volkswagen
Katarzyna Anna Wójcik
 
12.1. Przesłanki restrukturyzacji
12.2. Koncepcja restrukturyzacji
12.3. Efekty restrukturyzacji
 
Zakończenie
Bibliografia
Źródła internetowe
Noty o autorach

prof. dr hab. Irena Hejduk:

Opracowanie dobrze wpisuje się w dyskusję o tym, jak przeciwdziałać zjawiskom kryzysowym, jakie podejmować działania, aby osłabić wpływ czynników kryzysogennych na kondycję firm i możliwości realizacji przyjętych strategii.

Agnieszka Bitkowska
prof nadzw. dr hab. inż. Kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Doświadczenie z zakresu podejścia procesowego zdobywała w przedsiębiorstwach doradczych i telekomunikacyjnych. Kierownik specjalności Zarządzanie procesami i projektami w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Brała udział w wielu projektach naukowo-badawczych z zakresu zarządzania procesowego, restrukturyzacji oraz innowacyjności przedsiębiorstw. Uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu zarządzania projektami PRINCE 2 Foundation. Inicjatorka cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowej Perspektywy rozwoju zarządzania procesowego. Uczestniczka staży zagranicznych i międzynarodowych konferencji min. w USA, Hiszpanii, Włoszech, Brazylii, Rumunii. Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Autorka ponad 140 publikacji w języku polskim i angielskim z zakresu zarządzania procesowego.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane