• Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich

Procesy liberalizacji handlu zagranicznego a zmiany jego wielkości i struktury na przykładzie państw Bałkanów Zachodnich

 • Autor: Łukasz Klimczak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-414-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Zakończenie w 1995 r. trwającej przeszło trzy lata wojny w Bośni, będącej najtragiczniejszym konfliktem zbrojnym w Europie od czasu II Wojny Światowej, otwarło nowy rozdział w historii regionu określanego mianem Bałkanów Zachodnich. Wiązał się on z postępującą integracją z Unią Europejską, a także wewnątrz regionu, czemu towarzyszyły procesy liberalizacji handlu. Książka ukazuje, w jaki sposób procesy te wpłynęły na zmiany w strukturze wymiany towarowej państw regionu oraz jakie inne czynniki, także pozaekonomiczne, miały na nie wpływ.

Spis treści:

Wstęp
Summary
                                                                                          
1.ASPEKTY TEORETYCZNE LIBERALIZACJI HANDLU ORAZ PROCESÓW REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ

1.1. Uwagi wstępne
1.2. Istota, cele i formy procesów regionalnej integracji gospodarczej
1.2.1. Istota i charakterystyka procesów regionalnej integracji gospodarczej
1.2.2. Cele działań integracyjnych i przyczyny tworzenia regionalnych ugrupowań integracyjnych
1.2.3. Formy regionalnych ugrupowań integracyjnych
1.2.4. Statyczne i dynamiczne efekty unii celnej
1.3. Liberalizacja handlu jako czynnik regionalnej integracji gospodarczej
1.3.1. Typy liberalizacji obrotów handlowych i mechanizmy ich stosowania
1.3.2. Argumenty na rzecz liberalizacji i protekcjonizmu
1.3.3. Przebieg procesów regionalizmu handlowego (ujęcie historyczne)
1.4. Światowa Organizacja Handlu i jej rola w procesie powszechnej liberalizacji handlu
1.4.1. Od GATT do WTO – rys historyczny
1.4.2. Zasady GATT/WTO
1.4.3. Nowy protekcjonizm, Runda Urugwajska i współczesne wyzwania dla WTO
1.5. Dylematy liberalizacji handlu w wybranych krajach rozwijających się, w tym w krajach transformacji
1.5.1. Ewolucja podejścia do kwestii niedyskryminacyjnej liberalizacji handlu
1.5.2. Przykłady liberalizacji handlu w krajach rozwijających się, w szczególności w krajach transformacji
1.5.3. Wnioski z doświadczeń wynikających z liberalizacji handlu
1.6. Podsumowanie

2. KRAJE BAŁKANÓW ZACHODNICH W PROCESACH REGIONALNEJ INTEGRACJI GOSPODARCZEJ

2.1. Uwagi wstępne
2.2. Powstanie i rozpad SFR Jugosławii jako początek nowego geopolitycznego kształtu regionu
2.2.1. Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców oraz II Wojna Światowa
2.2.2. Socjalistyczna Federacyjna Republika Jugosławii (SFRJ)
2.2.3. Rozpad SFR Jugosławii
2.3. Charakterystyka państw Bałkanów Zachodnich: ujęcie historyczno-społeczno-gospodarcze
2.3.1. Serbia
2.3.2. Chorwacja
2.3.3. Bośnia i Hercegowina
2.3.4. Albania
2.3.5. Macedonia
2.3.6. Kosowo
2.3.7. Czarnogóra
2.4. Przesłanki i główne problemy współpracy gospodarczej krajów powstałych po rozpadzie SFR Jugosławii oraz Albanii
2.4.1. Aspekty historyczne
2.4.2. Aspekty polityczne
2.4.3. Aspekty ekonomiczne
2.4.4. Aspekty kulturowe
2.5. Droga państw Bałkanów Zachodnich do członkostwa w Unii Europejskiej – Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia
2.5.1. Charakterystyka Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia
2.5.2. Państwa Bałkanów Zachodnich w Procesie Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz integracji europejskiej
2.5.3. Wyzwania dalszych etapów integracji
2.6. Państwa Bałkanów Zachodnich w Środkowoeuropejskiej Umowie o Wolnym Handlu CEFTA-2006
2.6.1. Charakterystyka porozumienia CEFTA oraz CEFTA-2006
2.6.2. Państwa Bałkanów Zachodnich w CEFTA-2006
2.6.3. Nowe zadania wynikające z porozumienia CEFTA-2006
2.7. Podsumowanie

3. ANALIZA PORÓWNAWCZA ZAGRANICZNEJ WYMIANY HANDLOWEJ KRAJÓW BAŁKANÓW ZACHODNICH W LATACH 1995–2013

3.1. Uwagi wstępne
3.2. Podstawowe wskaźniki społeczno-gospodarcze
3.3. Wartość, dynamika, struktura i koncentracja geograficzna handlu zagranicznego
3.4. Struktura handlu zagranicznego według głównych grup towarowych oraz wykorzystywanych czynników produkcji
3.5. Handel wewnątrzgałęziowy w relacjach wzajemnych oraz  z Unią Europejską
3.5.1. Rodzaje i miary handlu wewnątrzgałęziowego
3.5.2. Wyniki analizy handlu wewnątrzgałęziowego państw Bałkanów Zachodnich
3.6. Podsumowanie

4. DETERMINANTY WYMIANY HANDLOWEJ POMIĘDZY KRAJAMI BAŁKANÓW ZACHODNICH W LATACH 1995–2013: ANALIZA Z ZASTOSOWANIEM MODELU GRAWITACJI

4.1. Uwagi wstępne
4.2. Model grawitacji jako narzędzie analizy handlu zagranicznego
4.2.1. Teoretyczne podstawy modelu grawitacji oraz jego zastosowania w badaniach nad handlem krajów Bałkanów Zachodnich
4.2.2. Pojęcia „masy” oraz „dystansu” w modelach grawitacji
4.3. Model ekonometryczny zastosowany w analizie
4.3.1. Specyfikacja modelu
4.3.2. Zmienne modelu rozszerzonego
4.4. Analiza determinant wymiany handlowej badanych krajów
4.4.1. Statystyki opisowe determinant handlu
4.4.2. Rezultaty otrzymane przy zastosowaniu modelu grawitacji
4.5. Podsumowanie

Wnioski końcowe

Bibliografia

Spis tabel
Spis wykresów
Spis rysunków i schematów

Aneks

dr hab. Bartosz Michalski:

Autor podjął w swojej pracy udaną próbę szerszego spojrzenia na złożony kontekst funkcjonowania społeczeństw i gospodarek państw wchodzących w skład regionu Bałkanów Zachodnich. Udowodnił tym samym, że posiada szerokie kompetencje wykraczające poza obszar nauk ekonomicznych i potrafił zastosować interdyscyplinarne podejście do założonego zadania. Powinno to zatem stanowić cenną inspirację dla czytelników, zwłaszcza kolejnych roczników młodych adeptów nauki, by w swoich badaniach nie zamykać się w ramach wąsko definiowanych dyscyplin, lecz wytyczać sobie ambitne cele oraz motywację do częstszego podejmowania przekrojowej analizy wybranych przez siebie problemów. (…) Recenzowana książka będzie wartościową pozycją pośród literatury przedmiotu dotyczącej specyfiki procesów integracyjnych i dezintegracyjnych na Bałkanach.

Łukasz Klimczak
dr, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W przeszłości związany z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest także wieloletnim praktykiem gospodarczym, specjalizującym się w handlu zagranicznym. Zajmuje się badaniami rynku, szkoleniami i doradztwem w zakresie organizacji działań handlowych przedsiębiorstw, a także realizuje projekty badawcze w obszarze handlu zagranicznego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane