• Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego

Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego

 • Autor: Monika Szaraniec Jan Byrski Karol Magoń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-807-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 197/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W monografii zostały wskazane kierunki zmian na rynku finansowym (ubezpieczeniowym, płatniczym i kapitałowym) w zakresie regulacji czy też deregulacji pewnych rozwiązań prawnych wynikających z obowiązku implementacji prawa unijnego do polskiego porządku prawnego. Autorzy przedstawili przyczyny powyższych procesów i ich ocenę z punktu widzenia bezpieczeństwa rynku. Przedstawione w monografii zmiany i tendencje w regulacji rynku finansowego zainteresują przedstawicieli nauki, prawników praktyków, a także pracowników instytucji finansowych.

Spis treści:

Przedmowa
        
Część I. Proces regulacji i deregulacji na rynku ubezpieczeniowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego dotyczącego dystrybucji ubezpieczeń
        
1. Wprowadzenie    
2. Konstrukcja i instrumenty nadzoru nad jednolitym rynkiem ubezpieczeniowym UE
2.1. Rodzaje nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym
2.2. Nowa konstrukcja nadzoru nad dystrybutorami ubezpieczeń
2.3. Instrumenty nadzoru makroostrożnościowego przyznane ERRS na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE wynikające z rozporządzenia (UE) nr 1092/2010
2.4. Instrumenty nadzoru mikroostrożnościowego przyznane EIOPA na jednolitym rynku ubezpieczeniowym UE wynikające z dyrektywy IDD i rozporządzenia (UE) nr 1094/2010        
3. Wpływ prawa unijnego na prowadzenie działalności gospodarczej i obowiązki informacyjne oraz inne obowiązki dystrybutora ubezpieczeń względem klienta
3.1. Cel wprowadzenia regulacji dyrektywy IDD
3.2. Pojęcie klienta w relacjach z dystrybutorem
3.3. Nowe informacje przekazywane klientowi przez dystrybutora ubezpieczeń w związku z implementacją dyrektywy IDD
3.4. Rozpatrywanie reklamacji na rynku ubezpieczeniowym    
4. Współpraca EIOPA i KNF w zakresie nadzoru mikroostrożnościowego nad dystrybutorami ubezpieczeń
4.1. Kompetencje władcze EIOPA do wydawania decyzji, które mogą być kierowane zarówno do KNF, jak i dystrybutorów ubezpieczeń
4.2. Pozawładcze kompetencje EIOPA mające wpływ na działania KNF i dystrybutorów ubezpieczeń
4.3. Rola i znaczenie informacji publikowanych oraz wzajemnie przekazywanych przez EIOPA i KNF dla rynku ubezpieczeniowego    
5. Nowe środki nadzorcze KNF wynikające z implementacji dyrektywy IDD nad dystrybutorami ubezpieczeń
5.1. Monitorowanie rynku produktów ubezpieczeniowych
5.2. Bezpośredni nadzór i kontrola działalności agenta ubezpieczeniowego i agenta oferującego ubezpieczenia uzupełniające
5.3. Sankcje ad personam stosowane względem dystrybutorów ubezpieczeń
5.4. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu wobec dystrybutora ubezpieczeń sankcji administracyjnych
5.5. Wydawanie wytycznych i rekomendacji (zaleceń) przez KNF względem dystrybutorów ubezpieczeń
6. Podsumowanie
        
Część II. Proces regulacji i deregulacji na rynku płatniczym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego dotyczącego usług płatniczych
        
1. Wprowadzenie
1.1. Regulacje prawne na poziomie unijnym dotyczące usług płatniczych
1.2. Przyczyny wprowadzenia nowych przepisów odnoszących się do rynku płatniczego w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim
2. Wpływ prawa unijnego na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług płatniczych
2.1. Nowe wyłączenie od stosowania znowelizowanej ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę PSD 2 w zakresie ograniczonej sieci
2.2. Nowe dokumenty dołączane do wniosku o wydanie zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej
2.3. Mała instytucja płatnicza jako nowa kategoria dostawców usług płatniczych
3. Wpływ prawa unijnego na obowiązki informacyjne oraz inne obowiązkidostawcy usług płatniczych względem klienta (użytkownika)
3.1. Nowe informacje przekazywane klientowi ze względu na implementację dyrektywy PSD 2
3.2. Rozpatrywanie reklamacji w znowelizowanej ustawie o usługach płatniczych
3.3. Możliwość rozszerzenia ochronnego reżimu przewidzianego w dyrektywie PSD 2 na klientów niebędących konsumentami oraz zmiany w zakresie obowiązku zgody użytkownika na komunikację elektroniczną
4. Nowe środki nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego wynikające z implementacji dyrektywy PSD 2
4.1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o zastosowaniu wobec dostawcy usług płatniczych sankcji administracyjnej
4.2. Środki nadzorcze wobec podmiotów prowadzących działalność w ramach ograniczonej sieci
4.3. Nowe środki nadzorcze KNF wobec krajowej instytucji płatniczej, w tym związane ze zmienionymi regulacjami dotyczącymi outsourcingu płatniczego    
5. Podsumowanie
        
Część III. Proces regulacji i deregulacji na rynku kapitałowym w aspekcie obowiązku implementacji prawa unijnego
        
1. Wprowadzenie    
2. Ochrona inwestora w prawie Unii Europejskiej – rys historyczny
3. Wpływ prawa unijnego na prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz na obowiązki firm inwestycyjnych względem klienta
3.1. Implementacja systemu MiFID II do polskiego porządku prawnego
3.2. Implementacja systemu MAD II do polskiego porządku prawnego a ochrona praw inwestora
3.3. Wpływ rozporządzenia EMIR na pozycję prawną inwestora na rynku kapitałowym    
4.  Nowe środki nadzorcze KNF na rynku kapitałowym w Polsce
4.1. Wpływ MiFIR na efektywność nadzoru na rynku kapitałowym
4.2. Nowe rozporządzenie, tzw. prospektowe (Prospectus Regulation),
a nadzór na rynku kapitałowym
5. Podsumowanie
        
Bibliografia

Prof. UW dr hab. Paweł Wajda:

Mocną stroną książki jest to, że Autorzy nie boją się formułować własnych, niejednokrotnie krytycznych uwag, które kierowane są tak do prawodawcy unijnego, jak i prawodawcy krajowego. Celowe jest przy tym podkreślenie tego, że uwagi krytyczne formułowane przez Autorów są słuszne i trafiające w tzw. punkt; nie mamy tutaj zatem do czynienia z tworzeniem problemów na siłę, tylko ze wskazywaniem faktycznych słabych stron regulacji i wskazywaniem na brak konsekwencji prawodawcy. (…) Recenzowaną książkę oceniam bardzo wysoko i z pełnym przekonaniem uważam, że wejdzie ona do kanonu prac z zakresu opracowań naukowych dotyczących regulacji normatywnych rynku finansowego.

Monika Szaraniec
doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, z dziedziny publicznego prawa gospodarczego, w szczególności z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Książki tego autora

Jan Byrski

Książki tego autora

Karol Magoń

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane