Procedura wydawnicza

 


  Wydawnictwo przyjmuje do wydania publikacje:


            • naukowe  monografie, habilitacje, rozprawy doktorskie, raporty z badań, komentarze prawnicze, kodeksy, słowniki, leksykony.

            • podręczniki dla studentów i uczniów, kompendia maturalne, zestawy ćwiczeń, zbiory zadań, testy egzaminacyjne.

            • poradniki dla nauczycieli, rodziców, przedsiębiorców, księgowych, studentów itp.


     Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania i uzyskanie pozytywnej wewnętrznej recenzji/opinii wydawniczej Kolegium Redakcyjnego.


Wszystkie publikacje naukowe poddawane są także procedurze zewnętrznej  recenzji naukowej. Szczegółowe zasady recenzji publikacji w Wydawnictwie Difin znajdują się tutaj

Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą: 


    1. Opracowanie redakcyjne

    2. Profesjonalny skład i łamanie

    3. Korekta językowa

    4. Korekta techniczna

    5. Projekt okładki

    6. Druk


    Gotowe maszynopisy propozycji wydawniczych prosimy przesyłać na adres e-mail: redakcja@difin.pl