• Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów

 • Autor: Bogusława Gnela redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-233-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 226/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  11.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w większości uprawnieni do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego lub rzecznika patentowego. Wszyscy autorzy posiadają znaczny dorobek naukowy w zakresie prawa oraz wieloletnie doświadczenie dydaktyczne, w tym związane z prawem własności intelektualnej.

W podręczniku przedstawiono w sposób ogólny kwestie dotyczące prawa własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Szczególny nacisk położono na ochronę praw autorskich, praw pokrewnych, praw do baz danych i praw własności przemysłowej oraz na umowy dotyczące obrotu tymi prawami. Problem ochrony praw własności intelektualnej przedstawiono nie tylko z punktu widzenia prawa cywilnego materialnego, procesowego i kolizyjnego (prawa prywatnego międzynarodowego), ale uwzględniono w tym zakresie także przepisy prawa administracyjnego i karnego. Zwrócono uwagę na specyficzną ochronę praw do programu komputerowego i praw do baz danych oraz na zagadnienia ochrony praw własności intelektualnej w Internecie.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Uwagi ogólne dotyczące prawa własności intelektualnej

1.1. Pojęcie własności intelektualnej
1.2. Prawo własności intelektualnej w znaczeniu przedmiotowym
1.3. Prawa własności intelektualnej oraz ich ochrona
1.4. Zasady prawa własności intelektualnej

Rozdział 2. Źródła prawa własności intelektualnej

2.1. Źródła prawa krajowego
2.1.1. Prawo autorskie i prawa pokrewne
2.1.2. Prawo własności przemysłowej
2.2. Źródła prawa Unii Europejskiej
2.2.1. Prawo autorskie i prawa pokrewne
2.2.2. Prawo własności przemysłowej
2.3. Źródła prawa międzynarodowego
2.3.1. Prawo autorskie i prawa pokrewne
2.3.2. Prawo własności przemysłowej

Rozdział 3. Prawo autorskie i prawa pokrewne

3.1. Uwagi ogólne
3.2. Przedmiot prawa autorskiego
3.2.1. Pojęcie utworu
3.2.2. Indywidualny charakter twórczości
3.2.3. Rodzaje utworów
3.2.4. Wyłączenia spod ochrony
3.3. Prawa pokrewne
3.4. Podmioty praw autorskich i praw pokrewnych
3.5. Powstanie i czas ochrony praw autorskich oraz praw pokrewnych
3.6. Treść i ochrona praw autorskich
3.6.1. Autorskie prawa osobiste
3.6.2. Autorskie prawa majątkowe
3.6.3. Wyczerpanie prawa
3.7. Dozwolony użytek
3.7.1. Pojęcie i funkcje dozwolonego użytku
3.7.2. Dozwolony użytek osobisty
3.7.3. Dozwolony użytek publiczny

Rozdział 4. Umowy dotyczące praw autorskich i praw pokrewnych

4.1. Uwagi ogólne
4.2. Pola eksploatacji w umowach
4.2.1. Zasada specyfikacji pól eksploatacji w umowach dotyczących utworów
4.2.2. Pola eksploatacji w umowach dotyczących praw pokrewnych
4.3. Wybrane umowy autorskie
4.3.1. Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
4.3.2. Umowa o stworzenie utworu
4.3.3. Licencja i jej rodzaje
4.4. Autorskie prawa osobiste w umowach

Rozdział 5. Programy komputerowe

5.1. Regulacja szczególna dotycząca programów komputerowych
5.2. Model ochrony programów komputerowych
5.3. Podmioty uprawnione
5.3.1. Twórca i autorskie prawa osobiste do programu komputerowego
5.3.2. Utwory pracownicze
5.4. Treść autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

Rozdział 6. Ochrona baz danych

6.1. Pojęcie i rodzaje baz danych
6.2. Ochrona baz danych w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
6.3. Ochrona baz danych w świetle ustawy o ochronie baz danych
6.3.1. Producent bazy danych
6.3.2. Treść i czas ochrony
6.4. Umowy dotyczące baz danych
6.4.1. Umowy o przeniesienie praw majątkowych do bazy danych
6.4.2. Umowy licencyjne dotyczące bazy danych
6.4.3. Umowy dotyczące przekazania danych osobowych jako treści bazy danych

Rozdział 7. Internet a prawo autorskie

7.1. Problem digitalizacji
7.2. Eksploatacja utworów w Internecie
7.3. Strony internetowe i dzieła multimedialne
7.4. Dozwolony użytek osobisty w sieci
7.5. Open source i Creative Commons
7.6. Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego w Internecie

Rozdział 8. Prawo własności przemysłowej

8.1. Uwagi ogólne
8.2. Pojęcie dóbr własności przemysłowej
8.3. Przedmioty prawa własności przemysłowej
8.3.1. Wynalazek
8.3.2. Wzór użytkowy
8.3.3. Wzór przemysłowy
8.3.4. Topografia układów scalonych
8.3.5. Znak towarowy
8.3.6. Oznaczenie geograficzne
8.3.7. Projekt racjonalizatorski
8.3.8. Wiedza nieujawniona (know-how)
8.4. Podmioty uprawnione
8.4.1. Twórcy i współtwórcy
8.4.2. Pracodawca, zamawiający i przedsiębiorca
8.4.3. Uprawnieni do oznaczeń
8.5. Treść i charakter praw własności przemysłowej
8.5.1. Uwagi ogólne o czynnościach zgłoszeniowych i rejestracyjnych
8.5.2. Treść i zakres praw własności przemysłowej
8.5.2.1. Patent na wynalazek
8.5.2.2. Prawo ochronne na wzór użytkowy
8.5.2.3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
8.5.2.4. Prawo ochronne na znak towarowy
8.5.2.5. Prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego
8.5.2.6. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego
8.5.3. Wyczerpanie prawa
8.5.4. Ustanie ochrony praw własności przemysłowej

Rozdział 9. Umowy dotyczące praw własności przemysłowej

9.1. Umowy dotyczące praw do projektów wynalazczych
9.1.1. Uwagi ogólne
9.1.2. Umowa o przeniesienie prawa do uzyskania prawa ochronnego
9.1.3. Umowa o przeniesienie prawa pierwszeństwa do uzyskania ochrony projektu wynalazczego
9.1.4. Umowa o przeniesienie patentu i innych praw ochronnych
9.1.5. Umowa licencyjna
9.2. Umowy dotyczące praw do znaków towarowych
9.2.1. Uwagi ogólne
9.2.2. Umowa przeniesienia prawa do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy i prawa pierwszeństwa do jego uzyskania
9.2.3. Umowa przeniesienia prawa do znaku towarowego
9.2.4. Umowa licencyjna

Rozdział 10. Ochrona własności intelektualnej

10.1. Uwagi ogólne
10.2. Ochrona autorskich praw osobistych
10.3. Ochrona autorskich praw majątkowych
10.4. Ochrona praw pokrewnych
10.5. Ochrona praw własności przemysłowej
10.6. Ochrona praw własności intelektualnej na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
10.6.1. Pojęcie nieuczciwej konkurencji
10.6.2. Czyny nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do praw własności intelektualnej
10.6.3. Stosunek prawa własności intelektualnej do prawa nieuczciwej konkurencji
10.6.4. Roszczenia w przypadku naruszenia ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rozdział 11. Odpowiedzialność karna za naruszenie praw własności intelektualnej

11.1. Odpowiedzialność karna – zagadnienia ogólne
11.2. Odpowiedzialność karna na gruncie prawa autorskiego
11.3. Odpowiedzialność karna na gruncie prawa własności przemysłowej
11.4. Odpowiedzialność karna w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Rozdział 12. Systemy ochrony własności intelektualnej

12.1. Systemy ochrony własności intelektualnej w Polsce i na świecie
12.1.1. Ochrona na poziomie krajowym
12.1.2. Ochrona na poziomie regionalnym
12.1.3. Ochrona na poziomie międzynarodowym
12.2. Organizacje i urzędy ochrony własności intelektualnej
12.2.1. Organizacje międzynarodowe
12.2.2. Organizacje (urzędy) europejskie
12.2.3. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
12.3. Rzecznicy patentowi oraz Polska Izba Rzeczników Patentowych

Rozdział 13. Prawo właściwe w sprawach z zakresu własności intelektualnej

13.1. Uwagi ogólne
13.2. Prawo właściwe dla powstania, treści i ustania praw własności intelektualnej
13.3. Prawo właściwe dla rozporządzeń prawami własności intelektualnej i ustalenia pierwszeństwa tych praw
13.4. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych dotyczących własności intelektualnej
13.5. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej
13.6. Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych wynikających z czynów nieuczciwej konkurencji

Rozdział 14. Postępowanie sądowe i alternatywne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach z zakresu własności intelektualnej

14.1. Postępowanie sądowe
14.2. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów
14.2.1. Postępowanie arbitrażowe
14.2.2. Mediacja

Rozdział 15. Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej i pracowniczej

15.1. Znaczenie prawa własności intelektualnej w działalności gospodarczej
15.2. Prawa pracodawcy do efektów twórczości pracowniczej

Wykaz aktów prawnych

Bogusława Gnela
prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane