Prawo w praktyce

Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia praktyczne 50% rabatu

Ochrona interesów przedsiębiorcy w ...

Ochrona interesów przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Zagadnienia p...

Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Agnieszka Roguska-Kikoła, Szymon Zięba

Publikacja ma na celu przybliżenie przedsiębiorcom instrumentów prawnych, pozwalających im skutecznie chronić wypracowaną latami pozycję na rynku. W obecnym systemie wolnorynkowym, umożliwiającym podejmowanie różnych form aktywności biznesowej, niezwykle ważna dla każdego uczestnika obrotu gospodarczego jest świadomość prawna, która skutecznie pozwoli uchronić przed nieuczciwymi działaniami innych uczestników obrotu. Renoma, klientela to wartości same w sobie, które raz dane powinny być uważnie ..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden cel

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych ...

Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk. Różne perspektywy - jeden ...

Emil W. Pływaczewski, Ewa Kowalewska-Borys

Oddawana do rąk czytelników pozycja stanowi próbę wskazania dobrych praktyk w zakresie zwalczania przemytu, ze szczególnym uwzględnieniem przemytu wyrobów akcyzowych. Problematyka zwalczania tego zjawiska nabrała bowiem istotnego znaczenia we Wspólnocie Europejskiej z uwagi przede wszystkim na obowiązującą zasadę swobodnego przepływu towarów między krajami członkowskimi i związany z tym praktyczny brak kontroli granicznych w obrocie towarami między krajami członkowskimi. W związku z powyższym w ..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu 50% rabatu

Proces dowodzenia w sprawach przest...

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys...

Julia Decowska-Olejnik, Anna Imbirska, Kazimierz J. Pawelec

Proces dowodzenia w sprawach przestępstw i wykroczeń skarbowych. Zarys systemu to opracowanie łączące w sobie elementy monografii oraz podręcznika. Składa się z czterech części, przy czym każda z nich, co należy podkreślić, ściśle łączy się z procesem dowodzenia. I tak, część pierwsza omawia zagadnienia ogólne dotyczące przestępstw i wykroczeń skarbowych. Część druga to analiza zagadnień podstawowych w procesie rozpoznania ustawowych znamion przestępstw i wykroczeń skarbowych z części szczegółow..

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Prawo w wirtualnych światach

Prawo w wirtualnych światach

Prawo w wirtualnych światach

Katarzyna Grzybczyk redakcja, Aleksandra Auleytner, Jan Kulesza

Historia gier komputerowych, chociaż bardzo krótka, jest jednak niezmiernie dynamiczna. Rozrywka, która dzisiaj jest niemal powszechna wśród dzieci i młodzieży (starszej i młodszej) liczy sobie zaledwie kilkadziesiąt lat, lecz wydaje się, że przyszłość należy do niej. Przemysł gier komputerowych jest na drugim miejscu po przemyśle filmowym a niedługim czasie prawdopodobnie go wyprzedzi. Gwałtowny rozwój środowiska internetowego, doprowadził do powstania w nim licznych wirtualnych, tj. niemateria..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne 50% rabatu

Spółka partnerska. Zagadnienia prak...

Spółka partnerska. Zagadnienia praktyczne 50% rabatu

Tomasz Darłak

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli wolnych zawodów wykonujących lub zainteresowanych wykonywaniem wolnego zawodu w formie spółki partnerskiej. Omawia podstawowe zagadnienia związane z założeniem i prowadzeniem spółki partnerskiej oraz praktyczne aspekty funkcjonowania spółki partnerskiej. Książka zawiera również wzory wniosków i pism procesowych niezbędnych w prowadzeniu spółki partnerskiej. Opracowanie omawia w szczególności: -procedurę utworzenia spółki partne..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej i Polski 50% rabatu

Zasada dostępu stron trzecich w pra...

Zasada dostępu stron trzecich w prawie energetycznym Unii Europejskiej...

Michał Krzykowski

Zgodnie z tytułem, autor koncentruje się na prawodawstwie unijnym i polskim, normującym zasadę dostępu stron trzecich w sektorach energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz jej wpływie na konkurencyjność rynku energetycznego...

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 23.81 zł

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

Przestępstwa zniesławienia i zniewa...

Przestępstwa zniesławienia i zniewagi prasowej

Monika Bartnik, Wojciech Lis

Problematyka przestępstw bezpośrednio związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w szczególności problematyka czynów zabronionych popełnionych za pomocą środków masowego komunikowania, a wymierzonych w dobre imię i cześć człowieka od dawna stanowi przedmiot badań nie tylko prawników, ale również etyków, socjologów, dziennikarzy i należy do jednej z najbardziej aktualnych i spornych nie tylko w Polsce, ale i na świecie.Rozwój techniki, a co za tym również idzie rozwój nowych możliwości komun..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych

Problematyka przemocy w rodzinie. P...

Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osó...

Ewa Kowalewska-Borys redakcja naukowa

Publikacja powstała z myślą jej pragmatycznego wykorzystania zarówno w celachszkoleniowych, dydaktycznych, jak i praktycznych. Porusza ona niezwykle ważną, choć wciąż bagatelizowaną czy wręcz lekceważoną problematykę przemocy w rodzinie, która ma swój pejoratywny wymiar jednostkowy, ale także społeczny. Kontrowersje wokół zjawiska przemocy wynikają przede wszystkim z nieznajomości tego problemu, z nieświadomości jego złożoności, wieloaspektowości. Dodatkowo funkcjonująca powszechnie mnogość m..

38.70 zł 43.00 zł Cena netto: 36.86 zł

Spadek i testament. Poradnik praktyczny 50% rabatu

Spadek i testament. Poradnik prakty...

Spadek i testament. Poradnik praktyczny 50% rabatu

redakcja naukowa Mariusz Zelek, Artur Szczepaniak, Agnieszka Wagemann-Smolańska, Anna Zagierska

Publikacja w sposób kompleksowy omawia regulacje dotyczące spadku i dziedziczenia w prawie polskim. Książka ma charakter interdyscyplinarny – bazując na Kodeksie cywilnym sięga do różnych dziedzin prawa prywatnego i publicznego. Autorzy starali się w ten sposób przedstawić możliwie najpełniejszy obraz sytuacji prawnej wywołanej przez śmierć człowieka i odpowiedzieć na najczęściej pojawiające się w takim przypadku pytania prawne. Opracowanie ma za zadanie przedstawić prawo spadkowe w sposób pr..

58.00 zł Cena netto: 55.24 zł

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym 50% rabatu

Formalizm w postępowaniu wieczystok...

Formalizm w postępowaniu wieczystoksięgowym 50% rabatu

Agnieszka Maziarz

Opracowanie dotyczy przebiegu postępowania wieczystoksięgowego. Zawiera rozważania teoretyczne, a także spostrzeżenia praktyczne dotyczące sformalizowania postępowania wieczystoksiegowego. Przytoczone szereg poglądów doktryny i judykatury w najbardziej istotnych problemach wynikających z procedowania w sprawach o wpis w księdze wieczystej. Publikacja omawia m.in.: - pojęcie i funkcję postępowania wieczystoksięgowego, - zasady i przesłanki postępowania wieczystoksięgowego, - zasięg teryto..

31.50 zł 63.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie nieprocesowe w sprawac...

Postępowanie nieprocesowe w sprawach zakazu prowadzenia działalności g...

Marek Mrówczyński

Książka stanowi pierwsze całościowe opracowanie problematyki materialnoprawnej i procesowej orzekanego przez sąd upadłościowy zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Zakaz ten jest dotkliwą sankcją za naruszanie obowiązków wynikających z ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w szczególności za niedochowanie obowiązku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości pomimo zaistnienia ku temu podstaw. Waga i znaczenie tej problematyki wynika przede wszystkim z faktu, że sprawy o orzeczenie tego z..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczn...

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne

Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki jawnej. Oprócz omówienia podstawowych zagadnień dotyczących tejże spółki, wiele miejsca zostało poświęcone na przybliżenie praktycznego aspektu jej funkcjonowania. Autorzy przedstawili wybrane skutki prawno-podatkowe omawianych zagadnień. Książka zawiera również wzory uchwał i pism procesowych, niezbędnych w prowadzeniu spraw spółki. W opracowaniu o..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Obrona w sprawach o przestępstwa go...

Obrona w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe

Cezary Kulesza

W publikacji omówiono karnomaterialne i procesowe aspekty obrony w sprawach o przestępstwa gospodarcze i skarbowe. Autor wykorzystał w niej nie tylko własny dorobek naukowy, ale i wieloletnie doświadczenie praktyczne zdobyte przy wykonywaniu zawodu radcy prawnego i adwokata jako obrońcy m.in. w sprawach karnych gospodarczych i skarbowych. Do podstawowych dylematów obrońców, analizowanych w książce, należy wybór pomiędzy konfrontacją a konsensualną strategią obrony. W tej mierze skorzystano także..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu

Dziennikarz i doradca public relati...

Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawod...

Mira Poręba

Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie a prawem wewnętrznie obowiązującym. Odnosi się do możliwości uznania dziennikarzy i doradców public relations za zawody wolne oraz zawody zaufania publicznego, porusza również temat zawodów regulowanych. Sporo miejsca poświęca samoregulacji zawodowej. Patron wydania: Patroni medialni:            ..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 44.57 zł

Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy 50% rabatu

Stosunki pracy w razie likwidacji i...

Stosunki pracy w razie likwidacji i upadłości pracodawcy 50% rabatu

Artur Tomanek

Procesy likwidacji i upadłości stanowią nieodłączny element ustroju ekonomicznego zbudowanego na zasadzie konkurencyjności. Z tego powodu należą one do praktyki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Procesy te wywierają bezpośredni wpływ na interesy kontrahentów podmiotu będącego w stanie likwidacji lub upadłości, nie wyłączając zatrudnionych przez niego pracowników. Książka prezentuje problematykę stosunków pracy w szczególnych warunkach wywołanych przez likwidację, upadłość i postępowanie nap..

35.00 zł 70.00 zł Cena netto: 33.33 zł

Pokazuje 61 do 75 z 93 (7 Stron)