• Zapobieganie samobójstwom. Tom 3. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży

Zapobieganie samobójstwom. Tom 3. Zachowania suicydalne dzieci i młodzieży

 • Autor: Brunon Hołyst redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-228-6
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 534/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 120.00 zł

  108.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Przedsprzedaż od 2023-09-08

Dostępność: Przedsprzedaż

Tom 3 serii wydawniczej Biblioteka Suicydologiczna ma na celu uaktualnić i uzupełnić informacje w literaturze dotyczące zapobiegania samobójstwom dzieci i młodzieży. Jej zadaniem jest analiza procesów motywacyjnych oraz promocja nowych metod zapobiegania przypadkom śmierci nieletnich, a szczególnie dzieci. Dzięki tej publikacji czytelnicy będą mogli dowiedzieć się o samobójstwie jako zjawisku indywidualnym i społecznym. Polskie Towarzystwo Suicydologiczne jest przekonane, że ta seria odegra znaczącą rolę informacyjną i naukową. Zachęcam czytelników do dzielenia się komentarzami, które pozwolą redaktorom rozwinąć temat aktualnych problemów suicydologicznych.

Autorzy tomu 3 są specjalistami z różnych dziedzin nauki, pracującymi na rzecz rozwiązywania problemów suicydalnych. Reprezentują prawo, kryminologię, kryminalistykę, wiktymologię, socjologię, neuropsychologię, psychiatrię, zdrowie publiczne i pedagogikę.

Patronat: 

Biblioteka Suicydologiczna:

           

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1. Zachowania samobójcze dzieci w wieku 7–12 lat w Polsce

Adam Czabański

1.1. Wprowadzenie
1.2. Specyfika zachowań samobójczych dzieci
1.3. Dynamika samobójstw i prób samobójczych wśród dzieci w wieku 7–12 lat w Polsce od 1.01.2018 do 31.10.2022 roku
Bibliografia

ROZDZIAŁ 2. Zachowania samobójcze dzieci i młodzieży w Polsce w latach 2013–2022 na podstawie statystyki policyjnej
Norbert Malec

2.1. Wprowadzenie
2.2. Analiza zamachów samobójczych dzieci i młodzieży
2.3. Kategorie rejestracji statystycznej policji zamachów samobójczych dzieci i młodzieży
Bibliografia

ROZDZIAŁ 3. Czynniki ryzyka prób samobójczych w populacji nastolatków leczonych psychiatrycznie na podstawie badań własnych
Rafał Szmajda, Agnieszka Gmitrowicz

3.1. Wprowadzenie
3.2. Wprowadzenie do diagnozy zachowań samobójczych i oceny ryzyka samobójczego
3.3. Wpływ czynników ochronnych na ocenę ryzyka samobójczego
3.4. Epidemiologia zachowań samobójczych w populacji dzieci i młodzieży
3.5. Zachowania samobójcze a zaburzenia psychiczne
3.6. Ryzyko samobójcze w zaburzeniach nastroju/afektywnych
3.7. Niesamobójcze samookaleczenia jako czynnika ryzyka samobójczego
3.8. Występowanie prób samobójczych w badanej populacji nastolatków leczonych psychiatrycznie, z uwzględnieniem kategorii diagnostycznych według klasyfikacji ICD-10
Bibliografia

ROZDZIAŁ 4. Nowa reforma psychiatrii dzieci i młodzieży a wzrost liczby prób samobójczych wśród nastolatków w Polsce
Anna Gil

Wprowadzenie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 5. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży
Marta Makara-Studzińska, Daria Biechowska

Wprowadzenie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 6. Etiologia z różnych perspektyw zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży
Halszka Witkowska

6.1. Wprowadzenie
6.2. Interdyscyplinarny model etiologii zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży
6.3. Czynniki indywidualne
6.4. Czynniki sytuacyjne
6.5. Czynniki środowiskowe (rodzinne, edukacyjne, internetowe)
6.6. Czynniki społeczne
6.7. Czynniki kulturowo-religijne
6.8. Potrzeba wprowadzenia interdyscyplinarnego modelu etiologii zachowań samobójczych u dzieci i nastolatków
Bibliografia

ROZDZIAŁ 7. Motywacje zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży
Brunon Hołyst

7.1. Wprowadzenie
7.2. Przebieg dorastania
7.3. Wpływ sytuacji rodzinnej na decyzje samobójcze
7.4. Suicydogenne problemy szkoły
7.5. Stresogenność środowiska rówieśniczego
7.6. Poczucie bezsensowności życia i winy
7.7. Stosunek do śmierci
7.8. Analiza osobowości suicydentów
Bibliografia

ROZDZIAŁ 8. Kryzys suicydalny młodzieży w Polsce
Danuta Sowińska, Weronika Kamińska, Kosma Kołodziej, Ewelina Szulczak

8.1. Wprowadzenie
8.2. Kontekst społeczny (porównanie badań polskich i międzynarodowych)
8.3. Metodologia
8.4. Grupa badana oraz wyniki
8.5. Dyskusja
Bibliografia

ROZDZIAŁ 9. Negatywne rodzicielstwo a zachowania suicydalne dzieci i młodzieży
Andrzej Bałandynowicz

9.1. Perspektywa filozoficzno-antropologiczna
9.2. Koncepcja psychodynamiczna
9.3. Koncepcja socjopsychologiczna
9.4. Podstawowe typologie postaw rodzicielskich
9.5. Socjalizacja a zachowania suicydalne wśród osób w okresie adolescencji
9.6. Rodzinna interakcja w zachowania ryzykowne dzieci
9.7. Sąsiedztwo, środowisko rodzinne a socjalizacja nieletnich
9.8. Uśpione rodzicielstwo efektem zafałszowanej edukacji, komunikacji i integracji kulturowej dzieci
Bibliografia

ROZDZIAŁ 10. Badania nad temperamentem i stylem przywiązania w rodzinach młodzieży po próbach samobójczych
Agnieszka Kałwa

10.1. Wprowadzenie
10.2. Temperament i style przywiązania w rodzinie
10.3. Badanie własne
10.4. Dyskusja
Bibliografia

ROZDZIAŁ 11. Systemy zapobiegania samobójstwom nieletnich w Polsce i w wybranych krajach na świecie
Joanna Kufel-Orłowska

Wprowadzenie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 12. Czynniki ryzyka zachowań autodestruktywnych młodzieży
Agnieszka Araucz-Boruc

12.1. Wprowadzenie
12.2. Charakterystyka zjawiska autodestruktywności
12.3. Mechanizmy autoagresji
12.4. Zaburzenia odżywiania
12.5. Stosowanie substancji psychoaktywnych
12.6. Samobójstwa
Bibliografia

ROZDZIAŁ 13. Ochrona prewencyjna dzieci i młodzieży w kryzysie suicydalnym z perspektywy pedagoga i terapeuty
Joanna Podemska

13.1. Wprowadzenie
13.2. Czynniki doprowadzające do kryzysu suicydalnego
13.3. Utrata sensu życia u osób zagrożonych samobójstwem
13.4. Jak pomóc osobom zagrożonym depresją i samobójstwem?
Bibliografia

ROZDZIAŁ 14. Prewencja ryzyka samobójstw wśród nieletnich w ramach postwencji
Agata Rudnik

14.1. Wprowadzenie
14.2. Badania psychologiczne Uniwersytetu Gdańskiego
14.3. Etiologia zachowań suicydalnych
14.4. Symptomy wskazujące na zachowania suicydalne
14.5. Czynniki prewencyjne
14.6. Pomoc jednostkom w kryzysie
Bibliografia

ROZDZIAŁ 15. Media społecznościowe a zachowania autoagresywne młodzieży
Katarzyna Zalewska

15.1. Wprowadzenie
15.2. Czym są social media?
15.3. Zachowania autoagresywne w cyberprzestrzeni
15.4. Profilaktyka
Bibliografia

ROZDZIAŁ 16. Szkolny system wsparcia uczniów po próbie samobójczej
Lucyna Kicińska, Jolanta Palma

16.1. Wprowadzenie
16.2. Postępowanie w przypadku powrotu ucznia do szkoły po próbie samobójczej
16.3. Dostosowania w szkole
16.4. Procedury
16.5. Profilaktyka
Bibliografia

ROZDZIAŁ 17. Rola psychologa szkolnego w przeciwdziałaniu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży
Bartosz Kozłowski, Zuzanna Kozłowska

17.1. Wprowadzenie
17.2. Przyczyny samobójstw dzieci i młodzieży
17.3. Postępowanie z dzieckiem krzywdzonym jako kompetencja psychologa szkolnego
17.4. Procedura Niebieskiej Karty jako działanie zapobiegające samobójstwu dziecka
17.5. Różnorodne oblicza pracy psychologa szkolnego
17.6. Psycholog szkolny jako osoba nauczająca kompetencji społecznych i emocjonalnych
17.7. Szkolne strategie przeciwdziałania samobójstwom dzieci i młodzieży. Schematy postępowania psychologa szkolnego
Bibliografia

ROZDZIAŁ 18. Rola Kościoła Katolickiego w zapobieganiu samobójstwom nieletnich
Kazimierz Pierzchała

18.1. Wprowadzenie
18.2. Krótka epidemiologia samobójstw wśród dzieci i młodzieży
18.3. Rola duchownego i Kościoła w prewencji samobójstw
Bibliografia

ROZDZIAŁ 19. Środki ostrożności podczas stosowania farmakoterapii w leczeniu depresji i chorób somatycznych
Kazimierz Kopczyński

19.1. Wprowadzenie
19.2. Mózg w depresji i psychofarmakologia
19.3. Niepożądane skutki psychiczne stosowania leków antydepresyjnych u dzieci i młodzieży
19.4. Depresja i myśli samobójcze jako skutek niepożądany farmakoterapii w chorobach somatycznych
19.5. Środki ostrożności w leczeniu depresji i możliwości zminimalizowania niebezpieczeństwa związanego z działaniem niepożądanym leków
19.6. Niefarmakologiczne formy pomocy nieletnim w depresji zagrożonym samobójstwem
Bibliografia

ROZDZIAŁ 20. Profilaktyka samobójstw w działalności ośrodka socjoterapeutycznego z dziećmi i młodzieżą (na przykładzie działalności Towarzystwa Nowa Kuźnia w Lublinie)
Marlena Stradomska

20.1. Wprowadzenie
20.2. Zagadnienie suicydalne u dzieci i młodzieży
20.3. Działalność Towarzystwo Nowa Kuźnia
20.4. Wybrane implikacje praktyczne mogące przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej dzieci i młodzieży na podstawie analiz
Bibliografia

ROZDZIAŁ 21. Samobójstwa dzieci i młodzieży – studium przypadku
Ryszard Jabłoński
 
21.1. Wprowadzenie
21.2. Statystyka zachowań samobójczych w Polsce
21.3. Możliwe motywy podjęcia zamachu samobójczego
21.4. Analiza przypadku samobójstwa 16-latka
21.5. Pozostałe czynniki ryzyka suicydalnego
Bibliografia

ROZDZIAŁ 22. Psycholog sądowy w postępowaniu z małoletnim świadkiem przejawiającym zachowania samobójcze
Ewa Sygit-Kowalkowska

22.1. Wprowadzenie
22.2. Ramy prawne pracy biegłego. Praca z małoletnimi świadkami i pokrzywdzonymi
22.3. Zachowania samobójcze jako przedmiot analiz psychologa sądowego
22.4. Specyfika kontekstu społecznego w pracy psychologa sądowego
22.5. Od dobrostanu do zachowań samobójczych w okresie dojrzewania
22.6. Ramy etyczne w postępowaniu diagnostycznym z małoletnim o zachowaniach samobójczych
Bibliografia

Prof. zw. dr. hab. Bogusław Sygit:

Czytelnicy tomu 1 i 2 dot. Zapobiegania samobójstwom z niecierpliwością oczekiwali na kolejny tom 3, wiedząc, że będzie dotyczył zachowań suicydalnych dzieci i młodzieży. Lektura, a właściwie studiowanie tomu 3, pozwala uznać i ten tom jako dzieło wybitne (…). Autorzy tomu 3 to elita krajowej suicydologii. Sprawiło to, że wywody są bardzo interesujące, oparte na własnym doświadczeniu zawodowym autorów, na bogatej literaturze (głównie zagranicznej), jak również w większości przypadków na wynikach badań własnych, które wnoszą wiele mądrych treści w rozwój suicydologii, głównie w jej aspekt zapobiegawczy, tym bardziej że jak wykazano, liczba zachowań suicydalnych wśród dzieci i młodzieży gwałtownie wzrasta. Stąd słusznie autorzy podkreślają konieczność ciągłego interesowania się tym problemem i doskonalenia działań zapobiegawczych.

Brunon Hołyst
Profesor zwyczajny doktor habilitowany, doktor honoris causa. Ekspert w dziedzinach kryminalistyki, kryminologii, wiktymologii, suicydologii i psychologii kryminalistycznej; obecnie profesor Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Redaktor naczelny Wielkiej Encyklopedii Prawa. Dyrektor Instytutu Problematyki Przestępczości. Inicjator i założyciel Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej (od 1981 r.). Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Członek wielu zagranicznych komitetów naukowych, m.in.: Międzynarodowego Towarzystwa Kryminologicznego (w latach 1980-1985 wiceprzewodniczący), od 1978 r. Canadian International Academy of Humanities and Social Sciences, od 1978 r. Canadian Inter-American Research Institute, od 1983 r. International Association for Suicide Prevention. W wielu krajach jako visiting professor prowadził wykłady z zakresu wiktymologii, kryminologii i suicydologii. Autor ponad 1200 publikacji, w tym około 80 monografii i podręczników akademickich, które ukazały się w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Japonii, Chinach, Rosji, Wielkiej Brytanii, Nigerii, Ukrainie i Rosji.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pakiet: Zapobieganie samobójstwom

230.00 zł Cena netto: 219.05 zł

Najczęściej kupowane