• Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci. Ochrona praw dziecka w przestrzeni Internetu

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej w sieci. Ochrona praw dziecka w przestrzeni Internetu

 • Autor: Błażej Kmieciak Hanna Elżanowska Justyna Kotowska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-135-7
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 170/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowana publikacja posiada charakter interdyscyplinarny. Jej Autorami są specjaliści w zakresie prawa kryminologii oraz pedagogiki i resocjalizacji, na co dzień w swoich badaniach i działaniach zawodowych podejmujący m.in. temat ochrony praw dziecka. Redaktorami naukowymi są eksperci w zakresie psychologii, psychoterapii oraz socjologii prawa, pracujący jako terapeuci, badacze, biegli sądowi oraz urzędnicy państwowi. Specjalizują się oni w temacie prewencji, edukacji oraz ochrony małoletnich przed przemocą, w tym przemocą seksualną.

Spis treści:

Błażej Kmieciak, Hanna Elżanowska, Justyna Kotowska
Wstęp: wirtualne przestępstwo – realny ból

Konrad Wierzbicki, Michał Stańczuk
Przestępstwo child groomingu. Analiza problemu w ujęciu kryminologicznym i penitencjarnym

Kamil Stępniak
Algorytmiczna priorytetyzacja treści w mediach społecznościowych w świetle realizacji art. 72 Konstytucji RP (ochrona praw dziecka)
 
Jakub Gomola
Międzynarodowe zwalczanie przestępstw pedofilskich – sprawa Petera Scully’ego

Łukasz Rosiak
Poszukiwanie sankcji optymalnej w perspektywie projektu ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Piotr Sobański
Penalizacja propagowania i pochwalania zachowań o charakterze pedofilskim w świetle doktryny

Mikołaj Małecki
Odpowiedzialność karna za nieudolny grooming

Anna Fijałkowska, Izabela Jahl
Uwodzenie małoletnich w Internecie – analiza przestępstwa z art. 200a k.k., problematyka odpowiedzialności rodzica związana z uwiedzeniem internetowym oraz ocena prawna zjawiska „łowców pedofilów”

Monika Strus-Wołos
Cywilnoprawna odpowiedzialność rodziców lub opiekunów dziecka – ofiary przemocy seksualnej w sieci internetowej za zaniechania kontroli rodzicielskiej

Robert Ernest Czarnowicz
Odpowiedzialność prawnokarna rodzica za naruszenie prywatności dziecka w Internecie – wybrane zagadnienia

Zakończenie

dr hab. Monika Przybysz, prof. UKSW:

Dlaczego rodzice nie powinni umieszczać wizerunku dziecka na swoich profilach społecznościowych i jakie niebezpieczne konsekwencje może to powodować? Jak działają algorytmy treści w mediach społecznościowych? Kiedy dziecko może pozwać rodziców za umieszczanie jego zdjęcia w sieci bez jego zgody? To tylko kilka problemów podjętych w prezentowanej książce. Przedstawione w sposób oryginalny, twórczy oraz syntetyczny zagadnienia przestępstw dotyczących wolności seksualnej człowieka zasługują na uwagę i stanowią cenny materiał do lektury. Problematyka groomingu, algorytmizacji treści, tzw. „łowców pedofilów”, kwestia sharentingu i odpowiedzialności prawnokarnej rodzica za naruszenie prywatności dziecka w Internecie – to tylko niektóre ważne kwestie dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w sieci. Taki cel obrali zarówno Autorzy, jak i Redaktorzy. Wiedza dotycząca przestępstw przeciwko wolności seksualnej dotyczących dzieci jest niezbędna nie tylko do ich wykrycia, umiejętnego i pełnego empatii wsparcia osób pokrzywdzonych, ale też do tworzenia profesjonalnych procedur zapobiegawczych nadużyciom, a ponadto ich właściwej penalizacji.

To niezwykle ważna publikacja, która powinna dotrzeć do jak największej grupy odbiorców – prawników, nauczycieli, wychowawców, socjologów, medioznawców, pedagogów, osób zarządzających jednostkami edukacyjnymi, szpitali psychiatrycznych – szczególnie dziecięcych, a także szeroko pojętych służb pomocowych – pracowników policji, izb dziecka, służby więziennej, czy też lekarzy, pracowników straży pożarnej, wreszcie w jak najszerszym wymiarze do rodziców. Przygotowana i zredagowana została przez wysokiej klasy Specjalistów w zakresie omawianej problematyki. Prezentowany zestaw zagadnień stanowi unikalne połączenie wiedzy, kompetencji i umiejętności Autorów monografii, a sama publikacja jest unikatem w skali kraju – nie ma innej takiej pozycji naukowej łączącej tak wiele zagadnień i aspektów prawnych dotyczących Internetu i zebranych w postaci monografii naukowej.

Błażej Kmieciak
profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, socjolog, pedagog specjalny i bioetyk. Ukończył Szkołę Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień. Posiada uprawnienia mediatora. Odbywał kursy organizowane przez ONZ oraz Uniwersytety: Genewski Stanford, Columbia Harvarda i Georgetown dotyczące psychiatrii społecznej, ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2020 r. jest Przewodniczącym Państwowej Komisji ds. pedofilii.

Książki tego autora

Hanna Elżanowska
dr. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 2002 roku, a w 2012 obroniła rozprawę doktorską z zakresu psychologii rodziny. Wiele lat pracowała w Instytucie Psychologii KUL, a obecnie jako nauczyciel akademicki współpracuje z wieloma uczelniami i szkołami wyższymi w których uczy psychologii, diagnozy psychologicznej, psychoterapii, seksuologii. Jest absolwentką 5-letniego kursu Psychoterapii i Terapii Rodzin, organizowanego przez Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ponadto, uczestniczyła w licznych stażach i szkoleniach psychoterapeutycznych, obejmujących terapię młodzieży i rodziny oraz pracę z osobami uzależnionymi, z zaburzeniami psychicznymi, m.in.: w Warszawie, Modenie w Belgii oraz Barcelonie. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą dzieciom krzywdzonym, powadzi zajęcia dla studentów psychologii na studiach magisterskich i podyplomowych oraz szkolenia dla pracowników oświaty.

Książki tego autora

Justyna Kotowska
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień, nauczyciel akademicki. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie oraz Studium Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Należy do zespołu psychologów Kliniki Psychiatrii Sądowej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie zajmuje się opiniowaniem pacjentów, wobec których zastosowano środek zabezpieczający w postaci umieszczenia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Od 10 lat pracuje ze sprawcami przemocy oraz ich rodzinami.
Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych: https://orcid.org/0000-0002-2773-355X

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Diagnoza i psychoterapia sprawców p...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Przemoc domowa. Czy można wybaczyć ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Depresja i samobójstwa dzieci i mło...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Depresja. Terapia poznawczo-behawio...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Dziecko w rodzinie. Kontekst prawno...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

O depresji. Rozmowy bez wstydu

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Stosowanie przymusu wobec osób w kr...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Autyzm a prawo. Wydanie 2

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane