• Autyzm a prawo. Wydanie 2

Autyzm a prawo. Wydanie 2

 • Autor: Adam Górski Błażej Kmieciak redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-196-8
 • Data wydania: 2023
 • Liczba stron/format: 268/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Patronat honorowy: Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr n. med. Aleksandra Lewandowska

Tajemnica, jaką jest spektrum autyzmu czyni bardzo trudnym jego prawne zaszeregowanie. Ujęcie prawne dotyka bowiem wielu aspektów umysłu człowieka i jego – częściowej lub całkowitej – „ślepoty”, dotyczących zarówno świadomości, jak i woli. Mimo pewnego już zakotwiczenia problemu autyzmu w świadomości społecznej refleksja prawna nie wydaje się być bardzo zaawansowana. (…) Dyskusje i uwagi, w tym krytyczne, do poszczególnych rozdziałów doprowadziły w sposób naturalny do poszerzenia zakresu tematycznego publikacji. Znajdziemy więc w drugim wydaniu nie tylko mało chlubną kwestię szczepień jako „przyczyny autyzmu” (paradoksalnie wywołuje on wzmożone zainteresowanie samym zjawiskiem autyzmu). Dokonana została również analiza problemu, jakim są prawnokarne aspekty ochrony osób autystycznych przed dyskryminacją. Przedstawiono zatem zagadnienie z perspektywy szeroko pojętej „mowy nienawiści” ukazując kierunek, w jakim ustawodawstwo mogłoby podążać. Wreszcie rozdział dotyczący uwrażliwiania przyszłych przedstawicieli zawodu sędziego na specyfikę życia osób w spektrum autyzmu i ich bliskich traktować można jako początek nieodzownej przecież dyskusji na temat rozeznania problematyki spektrum autyzmu przez wymiar sprawiedliwości i to we wszystkich jego „tematycznych” przejawach. Ten ostatni musi zerwać z konwencją domniemania wiedzy o problemie. Będzie to pierwszy wyróżnik wrażliwości i kompetencji, a więc mentalności sędziowskiej, polegający na dostrzeganiu szczegółu tam, gdzie inni go nie widzą. Wrażliwość czy mentalność sędziowska służy zawsze tylko jednemu, to jest ochronie praw. Temu właśnie, tzn. wiedzy o ścieżkach ochrony praw osób ze spektrum autyzmu, poświęcona jest w swojej przemożnej mierze niniejsza książka.

Spis treści:

Wstęp do drugiego wydania

Rozdział 1. ASD – zaburzenia ze spektrum autyzmu
Ewa Małachowska


Rozdział 2. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami a ochrona osób w spektrum autyzmu
Arkadiusz P. Szajna


Rozdział 3. Uwrażliwianie przyszłych przedstawicieli zawodu sędziego na specyfikę życia osób w spektrum autyzmu i ich bliskich
Katarzyna Julia Kowalska, Aleksandra Partyk


Rozdział 4. Autyzm – wolna wola – odpowiedzialność
Łukasz Kurek

Rozdział 5. Kognitywistyczne podstawy odpowiedzialności prawnej osób autystycznych: świadomość w kontekście teorii umysłu
Maciej Próchnicki, Bartosz Janik

Rozdział 6. Dyskryminacja, wykluczenie, wiktymizacja osób autystycznych
Emilia Płońska

Rozdział 7. Wpływ autyzmu na zakres odpowiedzialności karnej
Magdalena Budyn-Kulik

Rozdział 8. Autyzm i jego znaczenie w kontekście zdolności do rozpoznania znaczenia popełnianego czynu lub pokierowania swoim postępowaniem
Anna Lisowska

Rozdział 9. Karnoprawna ochrona nauczycieli przedszkoli specjalnych
Jacek Bernal

Rozdział 10. Osoby ze spektrum autyzmu a przypisanie odpowiedzialności karnej
Szymon Tarapata

Rozdział 11. Autyzm i ochrona zdrowia psychicznego – uwagi i refleksje
Błażej Kmieciak

Rozdział 12. Autyzm w praktyce oddziałów niepsychiatrycznych – wybrane zagadnienia
Joanna Pekasiewicz, Jakub Tartanus

Rozdział 13. Cywilnoprawne aspekty statusu prawnego osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – wybrane zagadnienia na tle aktualnych dyskusji doktrynalnych
Urszula Drozdowska, Karolina Góralczyk-Czeczot

Adam Górski
profesor w Katedrze Postępowania Karnego, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, p.o. Kierownika Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Naukowo specjalizuje się w prawie karnym międzynarodowym oraz prawie medycznym. W tym ostatnim interesują go rozwiązania zagadnień bioetycznych w prawie, definiowanie znaczeń pojęć medycznych w systemie prawnym, wykładnia prawa medycznego. Pracuje również jako ekspert prawny. Prowadził liczne wykłady dla lekarzy.

Książki tego autora

Błażej Kmieciak
profesor uczelni, doktor habilitowany nauk prawnych, socjolog, pedagog specjalny i bioetyk. Ukończył Szkołę Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień. Posiada uprawnienia mediatora. Odbywał kursy organizowane przez ONZ oraz Uniwersytety: Genewski Stanford, Columbia Harvarda i Georgetown dotyczące psychiatrii społecznej, ochrony praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci. Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był też członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od 2020 r. jest Przewodniczącym Państwowej Komisji ds. pedofilii.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ogrodoterapia. Scenariusze zajęć i ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Ćwiczenia korekcyjno-terapeutyczne ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Znaczenie technik muzykoterapeutycz...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Stosowanie przymusu wobec osób w kr...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Przestępstwa przeciwko wolności sek...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Wspomaganie rozwoju dziecka w spekt...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane