• Prawo pracy. Wzory pism z komentarzem

Prawo pracy. Wzory pism z komentarzem

 • Autor: Ewa Tomaszewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-543-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 348/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  32.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 32.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prawo pracy stanowi gałąź prawa, z którą każdy miał lub ma nadal do czynienia. Pracownicy często z braku podstawowej wiedzy nie znają swoich uprawnień wynikających z gąszcza przepisów prawa pracy. Często zdarza się tak, że pracownik nie ma wiedzy jak skonstruować poprawnie pismo lub wniosek do pracodawcy. Brak wiedzy nie leży tylko po stronie pracowniczej, również pracodawcy nie potrafią stosować prawa pracy w praktyce. Samodzielnie z braku wiedzy tworzą umowy o pracę, które nie spełniają wymogów nałożonych przez prawo. Ponadto nie potrafią często skonstruować innych dokumentów, których stworzenia wymaga prawo. Właśnie naprzeciw takim problemom ze stosowaniem prawa pracy w praktyce wychodzi prezentowana publikacja.

Nabywając tę pozycję, otrzymują Państwo podpowiedzi jak stosować prawo pracy, jak wywiązywać się z obowiązków prawem nałożonych. Książka zawiera najważniejsze wzory dokumentów wygenerowanych na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Stworzenie umowy o pracę, regulaminów czy wniosków z dziedziny prawa pracy stanie się o wiele łatwiejsze po lekturze niniejszego komentarza, bowiem bogaty zbiór dokumentów umożliwia odnalezienie odpowiedniego wzorca dla każdej zaistniałej sytuacji. Całość dopełnia praktyczny komentarz każdego dokumentu.

Książka jest adresowana do wszystkich tych, którzy codziennie mają do czynienia z prawem pracy, w tym również do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych oraz studentów prawa.

Lista załączników do pobrania z zakładki materiały dodatkowe

Załącznik 1. Umowa o pracę
Załącznik 2. Umowa o pracę z telepracownikiem
Załącznik 3. Odwołanie od wypowiedzenia
Załącznik 4. Regulamin wynagradzania

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Przepisy ogólne

1.1. Stosunek pracy a cywilnoprawne formy świadczenia pracy
1.2. Porozumienie o zawieszeniu stosowania przepisów prawa pracy
1.3. Zasada równego traktowania

Rozdział II. Stosunek pracy

2.1. Zatrudnienie pracownicze
2.2. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych
2.3. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
2.4. Porozumienie o stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudniania pracowników
2.5. Współdziałanie pracodawcy z organizacją związkową
2.6. Zawarcie stosunku pracy. Rodzaje umów o pracę
2.7. Nadużywanie umowy na czas określony
2.8. Składniki umowy o pracę
2.9. Delegowanie pracownika do pracy w innym kraju
2.10. Zakaz dyskryminacji pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
2.11. Zakończenie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia
2.12. Rozwiązywanie umów za wypowiedzeniem
2.13. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na zastępstwo pracownika
2.14. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próby
2.15. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
2.16. Skrócenie okresu wypowiedzenia
2.17. Udzielenie dni wolnych na poszukiwanie pracy
2.18. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o wypowiedzeniu umowy o pracę
2.19. Ochrona przedemerytalna
2.20. Wypowiedzenie umowy o pracę w razie ogłoszenia likwidacji lub upadłości pracodawcy
2.21. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy
2.22. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy w okresie przedemerytalnym
2.23. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
2.24. Wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
2.25. Przywrócenie do pracy na mocy orzeczenia sądu pracy
2.26. Odszkodowanie za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę
2.27. Zakończenie stosunku pracy w trybie natychmiastowym
2.28. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę
2.29. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
2.30. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trybie natychmiastowym
2.31. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę w trybie natychmiastowym
2.32. Wygaśnięcie stosunku pracy
2.33. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej
2.34. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy
2.35. Stosunek pracy na podstawie powołania
2.36. Stosunek pracy na podstawie wyboru
2.37. Stosunek pracy na podstawie mianowania
2.38. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę

Rozdział III. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

3.1. Ustalenie wysokości wynagradzania za pracę
3.2. Wadliwe wykonanie przedmiotu umowy a prawo do wynagrodzenia
3.3. Ochrona wynagrodzenia za pracę
3.4. Termin wypłaty wynagrodzenia
3.5. Potrącenia z wynagrodzenia pracownika
3.6. Inne potrącenia
3.7. Świadczenia związane z pracą

Rozdział IV. Obowiązki pracodawcy i pracownika


4.1. Obowiązki pracodawcy
4.2. Obowiązki pracownika
4.3. Kwalifikacje zawodowe pracowników
4.4. Regulamin pracy
4.5. Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Rozdział V. Odpowiedzialność materialna pracowników

Rozdział VI. Czas pracy


6.1. Normy i ogólny wymiar czasu pracy
6.2. Praca w porze nocnej

Rozdział VII. Urlopy pracownicze


7.1. Usprawiedliwiona przerwa w pracy. Urlopy wypoczynkowe
7.2. Urlop na żądanie
7.3. Urlop bezpłatny

Rozdział VIII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

8.1. Ochrona stosunku pracy w czasie korzystania z uprawnień rodzicielskich
8.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego
8.3. Dodatkowy urlop macierzyński. Urlop rodzicielski
8.4. Urlop wychowawczy
8.5. Przerwa na karmienie dziecka

Rozdział IX. Zatrudnianie młodocianych

Rozdział X. Bezpieczeństwo i higiena pracy


10.1. Prawa i obowiązki stron stosunku pracy wynikające z przepisów i zasad BHP
10.2. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

Spis wzorów pism

Wykaz literatury

Ewa Tomaszewska
prawnik, doradca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW. Od początku studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Autorka publikacji z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa rodzinnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

9.75 zł 65.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń spo...

42.50 zł 85.00 zł Cena netto: 40.48 zł

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia ...

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 38.10 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane