• Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy a prawo ubezpieczeń społecznych

 • Autor: Dorota Dzienisiuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-159-7
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 439/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 85.00 zł

  42.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 42.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Stale dokonujące się przemiany społeczne i gospodarcze oddziałują na prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, szczególnie teraz, gdy dynamicznie rozwijają się nowe formy zatrudnienia. W regulacji prawnej utrzymuje się wiele odrębnych przepisów dotyczących stosunku pracy jako tytułu ubezpieczenia, a w prawie pracy jest wiele zasad, które odnoszą się do świadczeń ubezpieczeniowych. W książce kolejno poddawane są analizie poszczególne przejawy tych związków i ich skutki, w tym konsekwencje uznania stosunku pracy za odrębny tytuł ubezpieczeń społecznych, finansowanie ubezpieczeń społecznych oraz odpowiedzialność stron stosunku pracy na tle ubezpieczeń społecznych.

Dla pracowników i pracodawców szczególnie ważna jest część związana ze świadczeniami, pokazująca jak na stosunek pracy wpływają uprawnienia ubezpieczeniowe i jakie znaczenie ma objęcie ubezpieczeniami pracowników. Dlatego opisane są takie kwestie jak wiek emerytalny, przejście na emeryturę, przejście na rentę i związane z nią uzyskanie statusu niepełnosprawnego, sytuacja w czasie choroby i rodzicielstwa pracowników.

Książka może być przydatna w pracy prawników, ekonomistów, polityków społecznych, doradców podatkowych i księgowych. Zawiera informacje ważne dla pracowników i ich pracodawców.

SPIS TREŚCI:

WYKAZ SKRÓTÓW
 
WSTĘP
 
Rozdział I. UWARUNKOWANIA RELACJI PRAWA PRACY I PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
   
1. Przemiany prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
1.1. Wspólne korzenie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
1.2. Prawo pracy po transformacji ustrojowej i powszechny system ubezpieczeń społecznych
1.3. Relacje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w społeczeństwie poprzemysłowym
2. Relacje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w prawie konstytucyjnym
3. Funkcje prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Funkcja ochronna i organizatorska prawa pracy a ubezpieczenia społeczne
3.3. Wspólna funkcja zaspokajania potrzeb materialnych
3.3.1. Potrzeby i metody zabezpieczania zaspokojenia potrzeb
3.3.2. Poziom zaspokajania potrzeb
3.3.3. Rola kryterium potrzeby w ochronie socjalnej pracowników
4. Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych jako dziedziny prawa i nauki
4.1. Wyodrębnienie prawa ubezpieczeń społecznych z prawa pracy
4.2. Relacja prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych do polityki społecznej i innych dziedzin prawa
5. Charakter związków między prawem pracy a ubezpieczeniami społecznymi
5.1. Rodzaje związków prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
5.2. Relacje związane z naturą stosunków prawnych
5.3. Związki funkcjonalne
5.4. Związki instrumentalne
6. Wnioski
 
Rozdział II. STOSUNEK PRACY JAKO TYTUŁ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
   
1. Pojęcie tytułu ubezpieczeń społecznych
2. Wyodrębnienie pracowniczego tytułu ubezpieczeń społecznych
2.1. Uwzględnianie cech stosunku pracy w prawie ubezpieczeń społecznych
2.2. Uzasadnienie odrębności tytułu pracowniczego w ramach ubezpieczeń społecznych
2.2.1. Argumentacja historyczna
2.2.2. Właściwości stosunku pracy
3. Konstrukcyjna odrębność stosunku pracy od stosunków ubezpieczeń społecznych
4. Powstanie stosunku pracy jako przesłanka objęcia ubezpieczeniami społecznymi
4.1. Zasada automatyzmu
4.2. Kształtowanie stosunku pracy jako tytułu ubezpieczeń społecznych
5. Zakres podmiotowy stosunku pracy a zakres pracowniczego tytuł ubezpieczeń społecznych
5.1. Zakres pracowniczego tytułu ubezpieczeń społecznych
5.2. Zróżnicowanie tytułów ubezpieczeń społecznych pracowników
6. Pracowniczy tytuł ubezpieczeń społecznych w zbiegu z innymi tytułami
6.1. Pojęcie i regulacja zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych
6.2. Miejsce pracowniczego tytułu ubezpieczeń społecznych wśród innych tytułów
7. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego i przebywanie na urlopie wychowawczym
8. Wnioski
 
Rozdział III. WYNAGRADZANIE ZA PRACĘ A FINANSOWANIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
   
1. Wpływ prawa ubezpieczeń społecznych na kształtowanie wynagrodzenia za pracę
1.1. Dobór składników wynagrodzenia za pracę
1.2. Wysokość wynagrodzenia za pracę
2. Finansowanie ubezpieczeń społecznych pracowników
2.1. Pojęcie i rola składki na ubezpieczenia społeczne
2.2. Finansowanie składki a finansowanie innych świadczeń o charakterze socjalnym
2.3. Uzasadnianie udziału pracodawców w finansowaniu składki na ubezpieczenia społeczne
2.4. Kształtowanie finansowania składek na ubezpieczenia społeczne
2.5. Rozdzielenie źródeł finansowania składki w regulacji prawnej
2.6. Ekonomiczny ciężar finansowania składki na ubezpieczenia społeczne
2.7. Konsekwencje rozdzielenia źródeł finansowania składki na ubezpieczenia społeczne
2.8. Problem ekwiwalentu finansowania składki na ubezpieczenia społeczne przez pracodawcę
3. Wysokość wynagrodzenia za pracę a podstawa wymiaru składek i świadczeń
3.1. Zależność między wynagrodzeniem za pracę a składką na ubezpieczenia społeczne i podstawą jej wymiaru
3.2. Relacja między wynagrodzeniem za pracę i składką na ubezpieczenia społeczne a wysokością świadczeń z ubezpieczeń społecznych
4. Wnioski
   
Rozdział IV. PRAWO PRACY I PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WOBEC PRZESZKÓD W REALIZACJI PRAW I OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA W STOSUNKU PRACY
   
1. Wprowadzenie
2. Wiek emerytalny
2.1. Osiągnięcie wieku emerytalnego jako konwencjonalna przeszkoda w wykonywaniu pracy
2.2. Pracowniczy tytuł ubezpieczenia społecznego w prawie emerytalnym
2.3. Wiek emerytalny i prawo do emerytury w prawie pracy
2.4. Podsumowanie
3. Utrata zdolności do pracy
3.1. Pojęcie „utrata zdolności do pracy” – ustalenia terminologiczne
3.2. Stwierdzenie utraty zdolności do pracy
3.3. Pracowniczy tytuł ubezpieczeń społecznych w prawie rentowym
3.4. Konsekwencje prawa do renty oraz tożsamości orzeczenia o niezdolności do pracy dla celów rentowych z orzeczeniem o niepełnosprawności w prawie pracy
3.5. Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku pracy bez nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
3.6. Podsumowanie
4. Czasowa niezdolność do pracy
4.1. Pojęcie czasowej niezdolności do pracy
4.2. Stwierdzenie czasowej niezdolności do pracy
4.3. Prawo pracy w regulacji świadczeń z ubezpieczeń społecznych związanych z chorobą
4.4. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy
4.5. Świadczenia pieniężne należne pracownikowi w związku z czasową niezdolnością do pracy
4.6. Rola prawa ubezpieczeń społecznych w określeniu wpływu czasowej  
niezdolności do pracy na trwanie, rozwiązanie i nawiązanie stosunku pracy
4.7. Podsumowanie
5. Rodzicielstwo
5.1. Zakres regulacji
5.2. Końcowy okres ciąży przed przewidywaną datą porodu
5.3. Poród i macierzyństwo
5.4. Fakultatywne uprawnienia związane z rodzicielstwem
5.5. Podsumowanie
6. Sprawowanie opieki
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Konieczność sprawowania krótkotrwałej opieki
6.3. Finansowanie składek za czas urlopów udzielonych w celu sprawowania długotrwałej opieki
6.4. Podsumowanie
7. Wnioski
   
Rozdział V. PRAWO PRACY I PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WOBEC NARUSZENIA OBOWIĄZKÓW PRZEZ STRONY STOSUNKU PRACY
   
1. Odpowiedzialność w różnych dziedzinach prawa
2. Odpowiedzialność w prawie pracy
3. Odpowiedzialność w prawie ubezpieczeń społecznych
4. Prawo cywilne wobec naruszenia obowiązków stron stosunku pracy powiązanych z ubezpieczeniami społecznymi
5. Relacja odpowiedzialności w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych
6. Zbieg podstaw odpowiedzialności w prawie pracy i w prawie ubezpieczeń społecznych
7. Odpowiedzialność stron stosunku pracy za niewykonanie obowiązków
7.1. Odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie obowiązków prawa pracy powiązanych z ubezpieczeniami społecznymi
7.2. Odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych
7.3. Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków prawa pracy powiązanych z ubezpieczeniami społecznymi
7.4. Odpowiedzialność pracownika za niewykonanie obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych
8. Dodatkowe obowiązki i zabezpieczenie wykonania obowiązków
9. Odpowiedzialność za wypadki przy pracy i choroby zawodowe
10. Wnioski
 
ZAKOŃCZENIE
 
BIBLIOGRAFIA

Dorota Dzienisiuk
doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca, ekspert i autor publikacji z zakresu prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego, specjalizuje się w problematyce relacji między prawem pracy a prawem zabezpieczenia społecznego, w międzynarodowej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz w porównawczym prawie pracy.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

9.75 zł 65.00 zł Cena netto: 9.29 zł

Prawo pracy. Wzory pism z komentarz...

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 30.95 zł

Prawo pracy dla menedżerów

29.00 zł 58.00 zł Cena netto: 27.62 zł

Prawo pracy i prawo zabezpieczenia ...

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 38.10 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane